W3C

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ W3C

Παρακάτω θα βρείτε μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του W3C. Προφανώς, αυτή η μορφή λίστας είναι υποκειμενική και δεν αναπαριστά κάθε πλευρά της δουλειάς του W3C. Για μια πλήρη εικόνα της δουλειάς του W3C, μπορείτε να επισκεφθείτε τη λίστα των Δραστηριοτήτων: list of W3C Activities και τις τεχνικές αναφορές του W3C: index of W3C's technical reports.

Tο W3C περιγράφει αρχές αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού.

Δεκέμβριος 2004

Η Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού του W3C: W3C's Technical Architecture Group (TAG) εξέδωσε την Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού: "Architecture of the World Wide Web," που αποτελεί περιγραφή των αρχών που κάνουν τον Παγκόσμιο Ιστό που ξέρουμε να δουλεύει και να δουλεύει καλά. Αυτή η συμπυκνωμένη εκτίμηση δεκαπέντε χρόνων παρατηρήσεων για τον Παγκόσμιο Ιστό που έχει συγγραφεί από πολλούς από αυτούς που σχεδίασαν τα κεντρικά πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού είναι μια πολύτιμη βάση για να σχεδιαστούν πάνω της τα μελλοντικά πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού.

Tο W3C δίνει φωνή στον Παγκόσμιο Ιστό με τη VoiceXML 2.0.

Μάρτιος 2004

Η αλληλεπίδραση φωνής (Voice interaction) μπορεί να δραπετεύσει από τους φυσικούς περιορισμούς των πληκτρολογίων και της απεικόνισης, καθώς τα κινητά γίνονται όλο και μικρότερα. Ο στόχος της VoiceXML 2.0 είναι να φέρει τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό και τη μεταφορά περιεχομένου σε δια-λειτουργικές εφαρμογές που αφορούν απάντηση με φωνή.

Τα RDF και OWL κάνουν μια ισχυρή βάση για εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού.

Φεβρουάριος 2004

Τα RDF και OWL είναι πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web standards) που παρέχουν ένα πλαίσιο διαχείρισης πόρων, επιχειρηματική ενσωμάτωση και την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Αντίστοιχα, πραγματοποιούν δομημένες περιγραφές και οντολογίες που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό.

Tο W3C υιοθετεί Πολιτική Ευρεσιτεχνιών απαλλαγμένη από Πνευματικά Δικαιώματα.

Μάιος 2003

Η Πολιτική Ευρεσιτεχνιών του W3C (W3C Patent Policy) αφορά τη διαχείριση ευρεσιτεχνιών κατά τη διαδικασία δημιουργίας προτύπων του Παγκοσμίου Ιστού και ενθαρρύνει τη δημιουργία ανοιχτών προτύπων.

Tο W3C δημιουργεί τη Δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού.

Ιανουάριος 2002

Οι Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web services) εντάσσοντας τη Δραστηριότητα Πρωτοκόλλου XML και επεκτείνοντας το εύρος της, παρέχουν ένα πρότυπο τρόπο δια-λειτουργίας ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού, που τρέχουν σε ποικίλες πλατφόρμες ή/και πλαίσια.

XΗ XML Schema παρέχει ένα σημαντικό κομμάτι στην XML για να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Μάιος 2001

Αυτή η σημαντική προδιαγραφή πραγματοποιεί την πραγματική υπόσχεση της XML παρέχοντας τον τρόπο δημιουργίας λεξιλογίων XML (standard way to create XML vocabularies) που επιτρέπουν συνδυασμό και τρόπο να χτίζονται ποικίλες και ισχυρές εμπορικές εφαρμογές.

Τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 βελτιώνουν τα γραφικά στον Παγκόσμιο Ιστό.

Αύγουστος 2000

Η SVG που είναι γλώσσα που περιγράφει δισδιάστατα γραφικά και γραφικές εφαρμογές σε XML, εξυπηρετεί ως υποδομή για εφαρμογές κινητών νέας γενιάς (SVG Mobile Profiles).

Η XML 1.0 προάγει τη δια-λειτουργικότητα και τη σήμανση, ανάλογα με την περιοχή

Φεβρουάριος 1998

Η XML που έγινε η γλώσσα αναφοράς στον Παγκόσμιο Ιστό, εξυπηρετεί ως βάση για δεκάδες προτύπων που εκτείνονται από ψηφιακές υπογραφές (XML-Sig) και μορφές του Παγκοσμίου Ιστού (XForms), μέχρι τεχνολογίες προσωπικών δεδομένων (P3P).

Η HTML 4.0 προσθέτει πίνακες, φύλλα στυλ, διεθνοποίηση και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό

Δεκέμβριος 1997

Ενώ η HTML 3.2 είχε εκδοθεί για να συλλάβει την τότε κατάσταση υποστήριξης για HTML στον Παγκόσμιο Ιστό, η HTML 4.0 πρόσθεσε νέα χαρακτηριστικά για να βοηθήσει τους συγγραφείς να δημιουργήσουν σημαντικά πλουσιότερο περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιελάμβαναν την ικανότητα καθορισμού φύλλων στυλ, της δημιουργίας πινάκων και το να κάνουν τις σελίδες πιο δυναμικές μέσα από προγράμματα αυτοματοποίησης (scripting). Μπορείτε επίσης να μάθετε για τη δουλειά του W3C στο Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model, or DOM). Η HTML 4.0 επίσης συμπεριέλαβε σημαντικά χαρακτηριστικά για να προάγει περισσότερο διεθνοποιημένο περιεχόμενο και πιο προσβάσιμο σε χρήστες με ειδικές ανάγκες.

Συστάθηκε η Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό

Φεβρουάριος 1997

Οι οδηγίες της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό του W3C: W3C's Web Accessibility Initiative (WAI) για περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό, για πράκτορες χρηστών και για εργαλεία συγγραφής έγιναν πολύ δημοφιλή στην κοινότητα του Παγκοσμίου Ιστού. Η WAI, σε συνεργασία με οργανισμούς από όλο τον κόσμο, επιδιώκει την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό μέσα από τέσσερις περιοχές δουλειάς: τεχνολογία, εργαλεία, επιμόρφωση, διάχυση και έρευνα και ανάπτυξη.

Διαχωρίζοντας το περιεχόμενο από τη δομή, Εκδόθηκε το CSS Level 1

Δεκέμβριος 1996

Τα φύλλα στυλ Cascading Style Sheets (CSS) είναι ένας απλός μηχανισμός προσθήκης στυλ (για παράδειγμα γραμματοσειρές, χρώματα, αποστάσεις γραμμών) σε έγγραφα του Παγκοσμίου Ιστού. Το CSS Level 2 (1998) περιέλαβε επιπλέον χαρακτηριστικά και σήμερα, το CSS Level 3 έχει αρκετές ενότητες όπως την ενότητα ομιλίας για την απόδοση κειμένου σε ομιλία.

Εκδόθηκε η πρώτη Σύσταση του W3C που αφορούσε Φορητά Γραφικά Δικτύου: Portable Network Graphics (PNG) 1.0

Οκτώβριος 1996

Εκδόθηκε η πρώτη Σύσταση του W3C που αφορούσε Φορητά Γραφικά Δικτύου: Portable Network Graphics (PNG) 1.0. Στα μέσα του '90, όλο και περισσότεροι βιομηχανικοί και ακαδημαϊκοί χρήστες ανακάλυπταν τον Παγκόσμιο Ιστό και τις δυνατότητες γραφικών. Το W3C ανέπτυξε τα Φορητά Γραφικά Δικτύου: Portable Network Graphics (PNG) για να παρέχει μια εναλλακτική πλατφόρμα στις μορφές γραφικών που επικρατούσαν περισσότερο εκείνη την εποχή, μερικές από τις οποίες είχαν δημιουργήσει ανησυχίες για θέματα άδειας χρήσης.