W3C

  • W3C » 
  • Σχετικά με το W3C

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ W3C

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, γνωστή ως World Wide Web Consortium (W3C), έχει ως στόχο να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, αναπτύσοντας πρότυπα τεχνολογιών (standards/recommendations) με στόχο να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Παράλληλα αναπτύσσει δια-λειτουργικές τεχνολογίες (προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό και εργαλεία) και δημιουργεί ένα φόρουμ ενημέρωσης και συλλογικής κατανόησης.

Το W3C συστάθηκε το 1994 από τον εφευρέτη του Παγκόσμιου Ιστού, Sir Tim Berners-Lee, στο Πανεπιστήμιο ΜΙT (Massachusetts Institute of Techno¬ logy) της Μασαχουσέτης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Γαλλικός Ερευνητικός Οργανισμός INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) έγινε ο πρώτος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού στην Ευρώπη το 1995. Στη συνέχεια, το 2003, τη σκυτάλη παρέλαβε το ERCIM (European Research Consortium on Informatics and Mathematics), o οργανισμός που αποσκοπεί στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο της Πληροφορικής και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Η ανάληψη του ρόλου του Ευρωπαίου οικοδεσπότη της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού από το ERCIM σηματοδότησε μία νέα εποχή συνεργασιών και δημιουργίας δικτύων ανάμεσα σε φορείς, που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού.

Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού στην Ασία, από το 1996, είναι το Πανεπιστήμιο Keio της Ιαπωνίας.

Για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της, η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού έχει ιδρύσει 16 Γραφεία ανά τον κόσμο.

Οργάνωση

Η Ομάδα του W3C

Το W3C διοικείται από μία κεντρική Oμάδα (W3C Team) και έρχεται σε επαφή με τις κατά τόπους κοινότητες διεθνώς, μέσω των Γραφείων του. Στην ανάπτυξη των τεχνολογιών του συνεισφέρουν τα εγγεγραμμένα Μέλη του, καθώς και το ευρύ κοινό.

Η Ομάδα του W3C (W3C Team) περιλαμβάνει περισσότερους από εξήντα ερευνητές και μηχανικούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ηγούνται των τεχνικών Δραστηριοτήτων του W3C και διαχειρίζονται τα οργανωτικά θέματα, που σχετίζονται με αυτό. Τα περισσότερα μέλη της Ομάδας W3C βρίσκονται στα τρία φιλοξενούντα το W3C Ιδρύματα/Οργανισμούς, που είναι το MIT/CSAIL στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ERCIM στην Ευρώπη και το Πανεπιστήμιο Keio στην Ιαπωνία.

Τα Γραφεία του W3C

16 Γραφεία του W3C (W3C Offices) λειτουργούν, σε ισάριθμες γεωγραφικές περιοχές: Αυστραλία, Βραζιλία, Γερμανία-Αυστρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία-Λουξεμβούργο-Βέλγιο), Κίνα, Κορέα, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Ουγγαρία, Σουηδία και Φιλανδία. Kύρια αποστολή των Γραφείων είναι να εργαστούν με τις τοπικές κοινότητες, για την υιοθέτηση των Συστάσεων της Κοινοπραξίας του Παγκοσμίου Ιστού από τους προγραμματιστές και τους υπευθύνους ανάπτυξης εφαρμογών και προτύπων. Επιπλέον, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου φορέα ή ιδιώτη στη δημιουργία μελλοντικών Συστάσεων. Τα Γραφεία είναι εξουσιοδοτημένα για την εγγραφή νέων Μελών στο W3C.

Για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, τα Γραφεία διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, που σχετίζονται με τους στόχους του W3C, είναι υπεύθυνα επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα και συντηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές στις ιστοσελίδες του W3C, ενημερωμένες με τα Νέα του W3C, κάποια από τα οποία μεταφράζονται στην τοπική γλώσσα, αλλά και Νέα του Γραφείου, που ενδιαφέρουν την τοπική κοινότητα.

Ο συντονισμός και η έγκαιρη ενημέρωση των Γραφείων για τις εξελίξεις στις τεχνολογίες και δραστηριότητες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού επιτυγχάνονται μέσω της τακτικής επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπροσώπους των Γραφείων και την Ομάδα W3C, είτε μέσω τηλεφώνου (σε μηνιαία βάση) είτε απευθείας (τουλάχιστον μία φορά ετησίως). Επίσης, κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία γενική συνάντηση της Ομάδας W3C και των Μελών της, όπου γίνεται ανασκόπηση των πεπραγμένων και συζητιέται η περαιτέρω πο¬ρεία των εργασιών της Κοινοπραξίας.

Τα Μέλη του W3C

Το W3C έχει περισσότερα από 400 Μέλη, σε περισσότερες από 40 χώρες, στα οποία συγκαταλέγονται ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί ή ιδιωτικές εταιρείες. Το W3C ωφελείται σημαντικά από τα πεδία γνώσης των Μελών του και λαμβάνει τη συνεισφορά κάθε Μέλους, ως μοναδική στη συνολική προσπάθεια.

Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό, συμμετέχοντας στις διαδικασίες εκκίνησης νέων Δραστηριοτήτων, διατυπώνοντας τις απαιτήσεις τους σχετικά με τις υπό μελέτη Προδιαγραφές, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων και λαμβάνοντας μέρος σε ομάδες και δίκτυα. Μέσω της συμμετοχής τους στις Δραστηριότητες του W3C, τα Μέλη μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις με εμπειρογνώμονες, που συνεργάζονται με το W3C, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, στις οποίες παρουσιάζονται και συζητούνται διάφορα τεχνικά θέματα και να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας του Web για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη Προτύπων και Τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού στην οποία συμμετέχει το Ευρύ Κοινό είναι καθοριστικής σημασίας για το W3C.

Το W3C δίνει τη δυνατότητα στο Ευρύ Κοινό να συμμετάσχει στις Δραστηριότητές του, προάγοντας την ανάληψη υπευθυνοτήτων, με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι η συμμετοχή σε τεχνικές συζητήσεις και εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια), η συνεισφορά Ανοικτού Λογισμικού και οι μεταφράσεις των Νέων και των τεχνικών αναφορών της Κοινοπραξίας.

Τα Μέλη του W3C (W3C Members) εξασφαλίζουν την ισχύ και την κατεύθυνση της Κοινοπραξίας μέσα από την επένδυση και την ενεργό συμμετοχή στις Δραστηριότητες του W3C (W3C Activities). Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς να γίνετε Μέλη του W3C (στα αγγλικά). Το W3C έχει περισσότερα από 350 Οργανισμούς-Μέλη (Member organizations) από 28 χώρες σε όλο τον κόσμο (Φιγούρα 1), που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων (Φιγούρα 2).

Τα Μέλη του W3C περιλαμβάνουν εταιρείες τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, παροχείς περιεχομένου, εταιρικούς χρήστες, ερευνητικά εργαστήρια, φορείς προτύπων και κυβερνήσεις, όπου όλοι εργάζονται για να καταλήξουν σε ομοφωνία στην κατεύθυνση του Παγκοσμίου Ιστού.

W3C Membership distribution by country

Φιγούρα 1 : Κατανομή των Μελών του W3C ανά χώρα (μεγαλύτερη έκδοση, έκδοση SVG, περιγραφή (στα αγγλικά))

W3C Membership distribution by commercial sector

Φιγούρα 2 : Η κατανομή των Μελών του W3C ανά εμπορικό τομέα (μεγαλύτερη έκδοση, έκδοση SVG, περιγραφή (στα αγγλικά))

Διαδικασία

Η περισσότερη δουλειά του W3C περιστρέφεται γύρω από την προτυποποίηση των τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού. Για την επίτευξη αυτής της δουλειάς, το W3C ακολουθεί διαδικασίες που προάγουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προτύπων που βασίζονται στην ομοφωνία της κοινότητας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να έχουν λόγο στην ανάπτυξη των προτύπων του W3C, συμπεριλαμβανομένων των Μελών – μεγάλων και μικρών, καθώς και του κοινού. Οι διαδικασίες του W3C προάγουν δικαιοσύνη, ανταπόκριση και πρόοδο: όλα συνιστώσες της αποστολής του W3C (στα αγγλικά).

Δείτε επίσης W3C νομικές και πολιτικές πληροφορίες (στα αγγλικά).

Ιστορία

Το 1989, ο Tim Berners-Lee εφηύρε τον Παγκόσμιο Ιστό (μπορείτε να δείτε την αρχική πρόταση (στα αγγλικά)). Επινόησε τον όρο Παγκόσμιος Ιστός ("World Wide Web"), έγραψε τον πρώτο εξυπηρετητή του Παγκοσμίου Ιστού, "httpd" και το πρώτο πρόγραμμα πελάτη (ένα περιηγητή και editor), "WorldWideWeb" τον Οκτώβριο του 1990. Έγραψε την πρώτη έκδοση της Γλώσσας Σήμανσης Υπέρ-Κειμένου: "HyperText Markup Language" (HTML), τη γλώσσα μορφοποίησης εγγράφου με τη δυνατότητα χρήσης συνδέσμων υπέρ-κειμένου που έγινε ο πρωταρχικός τρόπος έκδοσης στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι αρχικές προδιαγραφές του για URIs, HTTP και HTML αναθεωρήθηκαν και συζητήθηκαν αργότερα από μεταγενέστερους μεγαλύτερους κύκλους καθώς η τεχνολογία του Παγκοσμίου Ιστού απλώθηκε.

Tim Berners-Lee, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Oxford University, στην Αγγλία, επιτέλεσε Διευθυντής της Κοινοπραξίας του Παγκοσμίου Ιστού (W3C) από την ίδρυσή της. Περισσότερες πληροφορίες για τον Tim Berners-Lee (στα αγγλικά) είναι διαθέσιμες. Μπορείτε επίσης να δείτε τις συχνές ερωτήσεις (στα αγγλικά).

Τον Οκτώβριο του 1994, ο Tim Berners-Lee ίδρυσε την Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού (W3C) στο Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Computer Science [MIT/LCS] σε συνεργασία με το CERN, από όπου ξεκίνησε ο Παγκόσμιος Ιστός (μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον αρχικό εξυπηρετητή (στα αγγλικά)), με την υποστήριξη από τους DARPA και European Commission. Για περαιτέρω πληροφορίες της από κοινού πρωτοβουλίας και τη συνεισφορά των CERN, INRIA και MIT, μπορείτε να δείτε τη δήλωση της από κοινού Πρωτοβουλίας του Παγκοσμίου Ιστού.Τον Απρίλιο του 1995, ο INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) έγινε ο πρώτος Οργανισμός που φιλοξένησε το W3C στην Ευρώπη, ακολουθήθηκε από το Keio University of Japan (Shonan Fujisawa Campus) στην Ασία το 1996. Το 2003, το ERCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics) ανέλαβε το ρόλο της φιλοξενίας του W3C στην Ευρώπη από τον INRIA. Το W3C επίσης επιδιώκει ένα διεθνές κοινό μέσα από τα Γραφεία του παγκοσμίως.

Το Δεκέμβριο του 2004, το W3C γιόρτασε τη δέκατη επέτειό του (στα αγγλικά) με ένα συμπόσιο (στα αγγλικά) στη Βοστόνη, Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ιστορία και το μέλλον του Παγκοσμίου Ιστού και του W3C.

Άλλες ιστορικές (άλλα όχι διατηρημένες) πληροφορίες για τον Παγκόσμιο Ιστό (στα αγγλικά) είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του W3C.

Δείτε επίσης Σημαντικά Επιτεύγματα του W3C.