W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2012

NewsTo W3C ανακοίνωσε ότι οι High Resolution Time και Navigation Timing αποτελούν πλέον Συστάσεις του W3C

17 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τις εξής δύο Συστάσεις του W3C:

 • Την Navigation Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες χρονομέτρησης αναφορικά με HTML στοιχεία, και κατά την πλοήγηση.
 • Τη High Resolution Time, η οποία ορίζει μία JavaScript διεπαφή που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια κλάσματος του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς να επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις και τις μεταβολές της απόδοσης του ρολογιού του συστήματος.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε τον ολοκληρωμένο ορισμό της HTML5 και προχωρεί σε ελέγχους απόδοσης και διαλειτουργικότητας

17 Δεκεμβρίου 2012

HTML5 Το W3C δημοσίευσε τον πλήρη ορισμό των προδιαγραφών HTML5 και Canvas 2D. Αν και δεν είναι ακόμα πρότυπα, οι συγκριμένες προδιαγραφές είναι πλήρεις, όσον αφορά τις ιδιότητες τους, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις και προγραμματιστές προκειμένου να υπάρχει μία σταθερή βάση  για τις υλοποιήσεις και τα χρονοδιαγράμματά τους. «Από σήμερα και εξής οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν στην HTML5 προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους» δήλωσε ο Jeff Jaffe, διευθύνων σύμβουλος του W3C. Η HTML5 αποτελεί σημαντικό τμήμα της Open Web Platform, η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον που παρέχει πρόσβαση στις δυνατότητες των συσκευών, video και animations, γραφικά, στυλ, τοπογραφία, και άλλα εργαλεία για ψηφιακές δημοσιεύσεις, εκτεταμένες δυνατότητες δικτύων και άλλα. Μπορείτεναδείτετο full press release and W3C Member testimonials.

Το W3C προχώρησε στο στάδιο των ελέγχων απόδοσης και διαλειτουργικότητας για την HTML5, η οποία αναμένεται ότι θα οριστικοποιηθεί ως πρότυπο το 2014.  Παράλληλα το  W3C θα συνεχίσει να αναπτύσσει την επόμενη γενιά ιδιοτήτων για την HTML.

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε επίσης προσχέδια για τις HTML 5.1, HTML Canvas 2D Context, Level 2, και main element που  θα αναπτυχθούν σε πρότυπα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web ICT

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG WG) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT). Το έγγραφο αποτελεί το σχέδιο για ένα μη κανονιστικό Σημείωμα Ομάδας που διευκρινίζει τον τρόπο με το οποίο η Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 μπορεί να εφαρμοστεί σε non-Web ICT. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το  Call for Review e-mail. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η WOFF File Format 1.0 αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Fonts δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση WOFF File Format 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το WOFF font packaging format. Ο μορφότυπος αυτός παρέχει μικρής κλίμακας, και εύκολα υλοποιήσιμη συμπίεση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανόνες τύπου CSS @font-face. Όλα τα εγκεκριμένα TrueType/OpenType/Open Font Format  files μπορούν να ενσωματωθούν στο WOFF format και να χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο. Οι  user agents αποκωδικοποιούν το αρχείο WOFF και αποκαθιστούν πλήρως τα δεδομένα των γραμματοσειρών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Fonts εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Role Attribute

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Role Attribute. Η Role Attribute αποτελεί μια XML ιδιότητα που επιτρέπει στους συγγραφείς να προσθέτουν σημασιολογικές πληροφορίες σε έγγραφα. Η  Role Attribute υποστηρίζει την WAI-ARIA, την τεχνική προδιαγραφή Accessible Rich Internet Applications για τη δημιουργία δυναμικού και διαδραστικού διαδικτυακού περιεχομένου, το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομά με αναπηρίες. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την Role Attribute Proposed Recommendatione-mailannouncement,  και να μάθετε για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Selectors API Level 1

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Selectors API Level 1. Οι Selectors, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα CSS, είναι patterns που αντιπαραβάλλονται  με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής. Η προδιαγραφή Selectors API ορίζει μεθόδους ανάκτησης στοιχείων από το DOM, μέσω της σύγκρισης με διάφορους Selectors. Οι μέθοδοι αυτοί απλοποιούν τη διαδικασία απόκτησης συγκεκριμένων στοιχείων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Conditional Rules Module Level 3

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Conditional Rules Module Level 3. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που αφορούν την επεξεργασία, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τμημάτων των style sheets. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται με βάση τις δυνατότητες του επεξεργαστή ή το είδος του εγγράφου στο οποίο εφαρμόζεται το style sheet. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το level 2, είναι ότι επιτρέπεται το nesting εντολών στο '@media' και η προσθήκη των κανόνων '@supports' και '@document'. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Content Security Policy 1.1

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Content Security Policy1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία γλώσσα πολιτικής  (policy language) η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία ομάδα περιορισμών περιεχομένου για ένα διαδικτυακό πόρο. Το έγγραφο ορίζει επίσης ένα μηχανισμό για τη μετάδοση της πολιτικής από ένα server, στον client στον οποίο εφαρμόζεται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο HTML+RDFa 1.1

13 Δεκεμβρίου 2012

Οι ομάδες εργασίας RDFa και HTML δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας  HTML+RDFa1.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει κανόνες και οδηγίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών RDFa Core 1.1 και RDFa Lite 1.1 ώστε να χρησιμοποιηθούν στην HTML5 και την XHTML5. Οι κανόνες που ορίζονται σε αυτή την προδιαγραφή εφαρμόζονται σε HTML5 έγγραφα τα οποία είναι σε non-XML και XML μορφή. Επιπλέον εφαρμόζονται σε  HTML4 και XHTML έγγραφα που έχουν περάσει από HTML5 parsing rules. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web και την δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια HTML Media Capture και Ambient Light Events

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε δύο έγγραφα:

 • Το προσχέδιο εργασίας HTML Media Capture. Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις στην HTML που διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στις δυνατότητες της hosting device να δεσμεύει πόρους όπως κάμερες ή μικρόφωνα.
 • Πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Ambient Light Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη διαδικασία λήψης γεγονότων τα οποία αντιστοιχούν σε ένα αισθητήρα που ανιχνεύει την ύπαρξη φωτός. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 26 Ιανουαρίου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Web Audio API και Web MIDI API

13 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το Web Audio API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα υψηλού επιπέδου Java Script API, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία και η σύνθεση ήχου στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η αρχική ιδέα περιλαμβάνει ένα γράφημα στο οποίο αντικείμενα τύπου AudioNode συνδέονται μεταξύ τους ώστε να καθοριστεί η συνολική μετάδοση του ήχου. Παρά το γεγονός ότι η πραγματική επεξεργασία γίνεται μέσω της υλοποίησης (συνήθως σε κώδικα Assembly / C / C++ code), υποστηρίζεται επίσης η απ΄ευθείας επεξεργασία και σύνθεση μέσω JavaScript.
 • Το Web MIDI API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που υποστηρίζει το πρωτόκολλο MIDI και επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να απαριθμούν και να κα επιλέγουν συσκευές εισόδου και εξόδου τύπου MIDI. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις εφαρμογές να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα τύπου MIDI. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τις εφαρμογές MIDI δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση χαμηλού επιπέδου στις συσκευές MIDI των χρηστών. Το Web MIDI API δεν είναι, ούτε έχει σκοπό να γίνει, μία ρυθμιστική σημασιολογική πλατφόρμα. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς διεπαφών εισόδου και εξόδου τύπου MIDI, καθώς και τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τύπου MIDI, χωρίς να προσδιορίζει το σημασιολογικό νόημα των μηνυμάτων αυτών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του Web and Automotive Workshop: Shift into High Gear on the Web

12 Δεκεμβρίου 2012

Shift into High Gear on the Web Το W3C δημοσίευσε την αναφορά  του W3C Web and Automotive Workshop: Shiftin to High Gear on the Web, το οποίο φιλοξενήθηκε από την Intel στις 14 και 15 Νοεμβρίου στη Ρώμη, και πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία των QNX και Webinos.

Το συγκεκριμένο workshop έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εστιάσουν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαδικτυακών τεχνολογιών σε αυτοκίνητα, και να ασχοληθούν με τα είδη των προτύπων που πιθανόν να χρειαστούν στον τομέα αυτό. Από το workshop προέκυψε ότι η HTML5 θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τα αυτοκίνητα, και ότι έχει έρθει η ώρα για τη δημιουργία προτύπων που θα αναφέρονται σε  APIs για αυτοκίνητα, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός που ίσως προκύψει αν ακολουθηθούν αντικρουόμενες προσεγγίσεις.

Το Workshop έδωσε προτεραιότητα στη δουλειά που πρέπει να γίνει ως προς τις περιπτώσεις χρήσης, τις απαιτήσεις, την ασφάλεια, τη δημιουργία ενός  API για αυτοκίνητα και τη δημιουργία ενός μοντέλου αναφοράς. Τα επόμενα βήματα, κατά πάσα πιθανότητα, θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες που θα αφορούν στη δημιουργία προτύπων.  Το προσωπικό του W3C θα συνεργαστεί με ειδικούς ώστε να αναγνωρίσουν τομείς που προσφέρονται για τη δημιουργία  πρότυπων που θα αφορούν το διαδίκτυο και τη βιομηχανία των αυτοκινήτων. 

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά Current State and Roadmap of Standards for Web Applications on Mobile

12 Δεκεμβρίου 2012

Thumbnail of application platform diagram that appears in report Το W3C δημοσίευσε τη νέα έκδοση της αναφοράς Standards for Web Applications on Mobile, η οποία αποτελεί σύνοψη των διαφόρων τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από το W3C και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών εφαρμογών, ειδικότερα αυτών που αφορούν τα κινητά.

Η αναφορά αποτελεί παραδοτέο του έργου webinos και τονίζει τις αλλαγές που συντελέστηκαν από τον Αύγουστο του 2012, και ειδικά την ίδρυση τριών νέων ομάδων εργασίας, των Near-Field Communications (NFC), System Applications και Pointer Events.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web and Mobile Devices εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η OWL 2 (Second Edition) αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

11 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας OWL δημοσίευσε την Σύσταση OWL2 (δεύτερη έκδοση), η οποία είναι τμήμα του Semantic Web του W3C.

Η δεύτερη έκδοση διορθώνει μικρά λάθη της προδιαγραφής και διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ της OWL2 και των Datatypes, όπως αυτά ορίστηκαν στο Part 2 της XML Schema Definition Language (XSD) 1.1. Η προδιαγραφή αποτελείται από 13 έγγραφα από τα οποία 4 είναι εκπαιδευτικά.

Μπορείτε να μάθετε για το Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης PROV

11 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση τεσσάρων προτεινόμενων συστάσεων και των συνοδευτικών τους σημειωμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε στο PROV Overview draft. Τα έγγραφα αυτά παρέχουν το πλαίσιο για ανταλλαγή προέλευσης στο διαδίκτυο. Η PROV επιτρέπει την απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών προέλευσης χρησιμοποιώντας μορφότυπους όπως RDF και XML. Επιπλέον, παρέχει ορισμούς για την προσπέλαση, επικύρωση και αντιστοίχιση των πληροφοριών προέλευσης στο Dublin Core.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών σημαίνει ότι η ομάδα εργασίας πιστεύει ότι κάθε μία από της προδιαγραφές είναι έτοιμη για υλοποίηση. Για το λόγο αυτό απευθύνει πρόσκληση σε προγραμματιστές και developers για την υλοποίησή τους, και ζητά σχόλια και feedback.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη ομάδα μέσω της  public comments mailinglist και παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα  group's surveys σχετικά με τη χρήση της PROV.

Μπορείτε να μάθετε για το Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε δώδεκα προσχέδια

11 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Rule Interchange Format δημοσίευσε δώδεκα έγγραφα, προωθώντας την Rule Interchange Format (RIF) στο στάδιο της Προτεινόμενης Σύστασης.

Οι προδιαγραφές είναι οι:

 1. RIF Overview
 2. RIF Core Dialect
 3. RIF Basic Logic Dialect
 4. RIF Production
 5. RIF Framework for Logic Dialects
 6. RIF Datatypes and Built-Ins 1.0
 7. RIF RDF and OWL Compatibility
 8. OWL 2 RL in RIF
 9. RIF Combination with XML data
 10. RIF In RDF
 11. RIF Test Cases
 12. RIF Primer

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Pointer Events

11 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Pointer Events δημοσίευσε το προσχέδιο Pointer Events. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει γεγονότα και διεπαφές χρήσης που διαχειρίζονται δεδομένα εισόδου από συσκευές όπως ποντίκια, στυλό ή οθόνες αφής. Η προδιαγραφεί περιέχει επίσης ένα mapping στο DOM Level3 Events Mouse Events. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Server-Sent Events

11 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Server-Sent Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API, το οποίο δημιουργεί μία HTTP σύνδεση που δέχεται push notifications, σε μορφή γεγονότων τύπου DOM, από ένα server. Το API σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες push notifications διατάξεις, όπως για παράδειγμα η Push SMS. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Fonts Module Level 3

11 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Fonts Module Level3. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τον καθορισμό των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών και τον τρόπο δυναμικής φόρτωσης των πόρων τους. Οι έννοιες της συγκεκριμένης προδιαγραφής αποτελούν ενοποίηση των εννοιών των CSS3 Fonts και των CSS3 Web Fonts modules. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Proximity Events

6 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Proximity Events.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα μέσα για την λήψη γεγονότων από ένα αισθητήρα εγγύτητας τη στιγμή που αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός φυσικού αντικειμένου. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 24 Ιανουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction

6 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Voice Browser απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την "State Chart extensible Markup Language" ή αλλιώς SCXML. Η SCXML παρέχει ένα γενικό, state-machine περιβάλλον εκτέλεσης, το οποίο βασίζεται στην CCXML και τα Harel State Tables. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2013. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Voice Browser εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

6 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας MultilingualWeb-LT απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version2.0.Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει και υλοποιεί κατηγορίες δεδομένων ως ένα σετ στοιχείων και ιδιοτήτων, το οποίο ονομάζεται Internationalization Tag Set (ITS) 2.0. Η ITS 2.0 είναι συνέχεια της ITS 1.0 και σχεδιάστηκε προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαδικτυακού πολύγλωσσου περιεχομένου με βάση HTML5 και  XML formats. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

6 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας MultilingualWeb-LT απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version2.0.Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει και υλοποιεί κατηγορίες δεδομένων ως ένα σετ στοιχείων και ιδιοτήτων, το οποίο ονομάζεται Internationalization Tag Set (ITS) 2.0. Η ITS 2.0 είναι συνέχεια της ITS 1.0 και σχεδιάστηκε προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαδικτυακού πολύγλωσσου περιεχομένου με βάση HTML5 και  XML formats. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια The Screen Orientation API, XMLHttpRequest και DOM4

6 Δεκεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • The Screen Orientation API, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μίας διεπαφής για διαδικτυακές εφαρμογές που θα είναι ικανή να ερμηνεύσει την κατάσταση προσανατολισμού της οθόνης και τις αλλαγές της, και θα μπορεί να κλειδώνει τον προσανατολισμό αυτό σε μία συγκεκριμένη την κατάσταση.
 • Το XML Http Request, το οποίο ορίζει ένα API για τη μεταφορά δεδομένων από ένα  client σε ένα server και το αντίστροφο.
 • Το DOM4 το οποίο δημοσιεύεται σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας  Web Hypertext Application Technology. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το μοντέλο γεγονότων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Το DOM είναι ένα interface το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα, και ταυτόχρονα μία γλώσσα που  επιτρέπει σε προγράμματα και scripts να έχουν πρόσβαση και να ανανεώνουν δυναμικά το περιεχόμενο και τη δομή εγγράφων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

To W3C ανακοινώνει τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Online σειράς μαθημάτων Programming Mobile Web Apps

4 Δεκεμβρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών  της δημοφιλούς σειράς μαθημάτων Mobile Web 2: Programming Web Applications. Τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται  από τον Marcos Caceres, επικεντρώνονται στον προγραμματισμό και τις τεχνικές που χρειάζονται για τη δημιουργία επιτυχημένων κινητών διαδικτυακών εφαρμογών οι οποίες μπορεί να διατίθενται είτε online, είτε από καταστήματα. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες και θα αρχίσουν στις 21 Ιανουαρίου 2013. Εάν εγγραφείτε μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου το κόστος θα είναι 195 ευρώ. Μπορείτε να  μάθετε περισσότερα για την online σειρά μαθημάτων W3DevCampus, η οποία αναφέρεται σε developers διαδικτυακών εφαρμογών, εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο The Network Information API

29 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας The Network Information API. Το Network Information API παρέχει ένα Interface το οποίο παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες σύνδεσης των συσκευών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές γιο το Developer Conference του 2013

28 Νοεμβρίου 2012

   Το W3C ανακοινώνει το 2ο ετήσιο συνέδριο Practical Standards for Web Professionals, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο  San Francisco στις 21 και 22 Φεβρουαρίου  2013. Οι παρουσιάσεις θα εστιάσουν στα πρότυπα αιχμής που αφορούν browsers και θα παρουσιάσουν πολύ συνοπτικά μελλοντικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Στο συνέδριο θα παρευρεθούν ειδικοί από τη βιομηχανία του διαδικτύου, ειδικοί σε θέματα HTML5, CSS, γραφικών, κινητών, πολυμέσων, APIsκ.α. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι το διορισμό του Peter Swire στη θέση του συμπροεδρεύων για το πρότυπο Do Not Track

27 Νοεμβρίου 2012

Το W3Cανακοινώνει το διορισμό του Peter Swire στη θέση του συμπροεδρεύων της ομάδας εργασίας Tracking Protection. Η ομάδα εργάζεται πάνω στο πρωτόκολλο Do Not Track, ώστε να καθοριστεί τι σημαίνει στην πράξη η τήρηση του σήματος Do Not Track. Ο κ. Swire είναι καθηγητής νομικής στο Ohio State University και υπηρέτησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά τη διακυβέρνηση την πρόεδρων Κλίντον και Ομπάμα. Η εμπειρία του ως δικηγόρου θα είναι χρήσιμη όσον αφορά τα θέματα προστασίας και privacy στο διαδίκτυο. «Η διαδικασία Do Not Track του W3C σχεδιάστηκε με σκοπό να δημιουργήσει ένα ασφαλές Internet  το οποίο οι χρήστες θα μπορούσαν να εμπιστευθούν» ανάφερε ο κ. Swire. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και τα σχόλια των παρεβρισκομένων εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι η Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration (Second Edition) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

27 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration (Second Edition). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τυποποιεί ένα packaging format και μεταδεδομένα για μία συγκεκριμένη ομάδα λογισμικού γνωστή ως widgets. Αντίθετα με τα παραδοσιακά user interface widgets (π.χ. κουμπιά, πεδία για εισαγωγή δεδομένων, εργαλειοθήκες κλπ.) τα widgets που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο αποτελούν πλήρως ανεπτυγμένες client-side εφαρμογές που παράγονται με τεχνολογίες όπως η HTML5 και στη συνέχεια «πακετάρονται» για διανομή.Η χρήση τους ποικίλει από τα απλά ρολόγια, τους ειδικούς εκτυπωτές για τις τιμές των μετοχών, την πρόβλεψη καιρού και αθλητικών αγώνων, μέχρι και τις περίπλοκες εφαρμογές που χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται  δεδομένα από πολλές πηγές και στη συνέχεια τα παρουσιάζουν με κατάλληλο τρόπο στους χρήστες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το online συμπόσιο Easy-to-Read on the Web

21 Νοεμβρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το online συμπόσιο  Easy-to-Read on the Web, το οποίο θα πραγματοποιηθεί  στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Στο συμπόσιο θα συζητηθούν τρόποι ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι πληροφορίες στο διαδίκτυο, ειδικά από άτομα με γνωσιακές και γλωσσικές δυσκολίες, θα ερευνηθούν οι ανάγκες των χρηστών, η τεχνολογία, η έρευνα και οι πρακτικές ώστε να υπάρξει μία κοινή αντιμετώπιση στο ζήτημα «easy-to-read» στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις εγγραφές μπορείτε να δείτε τη σελίδα Easy-to-Read on the Web- Online Symposium. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο User Interface Safety Directives for Content Security Policy

20 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας User Interface Safety Directives for Content Security Policy. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τις οδηγίες βάσει των οποίων ο μηχανισμός Content Security Policy δηλώνει ένα σετ λειτουργιών προστασίας για τους πόρους του user interface, καθορίζει ένα μη κανονιστικό σετ με heuristics προκειμένου να υλοποιηθούν οι λειτουργίες προστασίας, και παρέχει ένα μηχανισμό που παράγει αναφορές όταν αυτές ενεργοποιούνται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Content Security Policy 1.0

15 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Content Security Policy1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία γλώσσα πολιτικής  (policy language) η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία ομάδα περιορισμών περιεχομένου για ένα διαδικτυακό πόρο. Το έγγραφο ορίζει επίσης ένα μηχανισμό για τη μετάδοση της πολιτικής από ένα serve στον client στον οποίο εφαρμόζεται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια CSS Writing Modes Module Level 3 και CSS Masking

15 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Module Level 3. Η CSS Writing Modes Level 3 ορίζει τα χαρακτηριστικά της CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά), διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές  γλώσσες).

Οι ομάδες εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) και SVG δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας CSS Masking. Η CSS Masking, μέσω των διαδικασιών masking και clipping, παρέχει δύο τρόπους για την μερική ή ολική απόκρυψη τμημάτων των οπτικών στοιχείων (visual elements). Η Masking περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γραφικά στοιχεία ή εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάσκες φωτεινότητας ή alpha μάσκες. Γενικά η φωτοσκίαση ενός στοιχείου μέσω CSS ή SVG μπορεί να αναπαρασταθεί εννοιολογικά έαν υποτεθεί ότι το στοιχείο, μαζί με τα παιδιά του, βρίσκονται σε ένα buffer και ότι αυτό το buffer συντίθεται με τους γονείς του στοιχείου. Οι μάσκες alpha και φωτεινότητας μπορούν να επηρεάσουν το buffer πριν το στάδιο της σύνθεσης. Η clipping περιγράφει το ορατό τμήμα των οπτικών στοιχείων. Η περιοχή μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας  στοιχεία των SVG graphics ή βασικά σχήματα, ενώ οτιδήποτε βρίσκεται εκτός αυτής της περιοχής δεν φωτοσκιάζεται.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style και για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια CSS Text Module Level 3 και CSS Text Decoration Module Level 3

13 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το CSS Text Module Level 3. Το συγκεκριμένο CSS3 moduleορίζει ιδιότητες που επιτρέπουν στο χρήστη να χειρίζεται κείμενο και καθορίζει το μοντέλο επεξεργασίας του. Καλύπτει τις περιπτώσεις του αφορούν αλλαγές γραμμής, τη διευθέτηση του μήκους των γραμμών, την ευθυγράμμιση, τη διαχείριση κενών και το μετασχηματισμό κειμένου.
 • Το CSS Text Decoration Module Level 3. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS  που αναφέρονται στη εμφάνιση του κειμένου και καλύπτει τις περιπτώσεις της υπογράμμισης, της σκίασης κειμένου και τα σημεία που χρησιμοποιούνται για να δίνουν έμφαση στο κείμενο. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα σημειώματα XML Encryption 1.1 και XML Signature 1.1 Interop Test Reports

13 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε δύο σημειώματα:

 • Το XML Encryption 1.1 Interop Test Report. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί την εσωτερική αναφορά των νέων χαρακτηριστικών που εισήγαγε η Encryption 1.1., και δεν επαναλαμβάνει τα τεστ των χαρακτηριστικών που διατηρήθηκαν από την XML Encryption 1.0.
 • Το XML Signature 1.1 Interop Test Report. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί την εσωτερική αναφορά των νέων χαρακτηριστικών που εισήγαγε η XML Signature 1.1., περιλαμβάνει περιπτώσεις ελέγχου και αποτελέσματα που αφορούν τα νέα χαρακτηριστικά, και δεν επαναλαμβάνει τα τεστ των χαρακτηριστικών που διατηρήθηκαν από την XML Signature 1.0.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την έναρξη του workshop «Mobile Web 1»

12 Νοεμβρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι το online workshop  Mobile Web 1: Best Practice  αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έξι εβδομάδες (από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου 2012).  Το workshop, το οποίο διδάσκεται από ειδικούς σε θέματα mobile Web, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καθορίζουν οι ίδιοι το  ρυθμό της μελέτης τους. Τα μαθήματα διδάσκονται ταυτόχρονα στην αγγλική και ισπανική γλώσσα. Μπορείτε να μάθετε για το W3DevCampus εδώ.

Το W3C ανακοίνωσε την ίδρυση της ομάδας εργασίας Pointer Events

9 Νοεμβρίου 2012

Το W3C ανακοίνωσε την ίδρυση της ομάδας εργασίας Pointer Events. Οι Web browsers μπορούν να δέχονται δεδομένα εισόδου με πολλούς τρόπους. Ένα “pointer” αποτελεί ένα αφηρημένο τύπο δεδομένων εισόδου που μπορεί να είναι κάθε σημείο επαφής του ποντικιού, του στυλογράφου και του δακτύλου με μία επιφάνεια εισόδου. Η αποστολή της ομάδα είναι ο καθορισμός ενός ενοποιημένου μοντέλου γεγονότων για διεπαφές που χρησιμοποιούν ποντίκια, αφή και στυλογράφους/πινακίδια. Η δυνατότητα χρήσης ενός μόνο μοντέλου για όλα αυτά τα διαφορετικά είδη δεδομένων εισόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη και ενιαία δημιουργία περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το καταστατικό της ομάδας εργασίας  Pointer Events.

Ανακοινώθηκε η ατζέντα για το Web and Automotive Workshop

8 Νοεμβρίου 2012

   Το W3C ανακοίνωσε την ατζέντα και τις ανακοινώσεις του workshop Shift into High Gearon the Web, το οποίο οργανώνεται από το Intel Open Source Technology Center και θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στις 14 και 15 Νοεμβρίου.

Το κοινό σήμερα χρησιμοποιεί εφαρμογές και υπηρεσίες από πολλές και διάφορες συσκευές που βρίσκονται σε δίκτυο. Το επόμενο βήμα αυτής της πραγματικότητας είναι να συνδεθούν σε δίκτυα και τα αυτοκίνητα. Οι συμμετέχοντες στο workshopθα εκθέσουν της απόψεις, τις απαιτήσεις και τις ιδέες τους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εξελισσόμενα πρότυπα θα ικανοποιούν τις ανάγκες του διαδικτύου και της βιομηχανίας των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Το workshop επιδοτείται και από τις QNX και Webinos.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσιευσε έντεκα προδιαγραφές

8 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας SPARQL δημοσίευσε έντεκα έγγραφα προάγοντας, με αυτό τον τρόπο, τα περισσότερα τμήματα της SPARQL1.1 στο επίπεδο της Προτεινόμενη Σύστασης. Βασιζόμενη στην επιτυχία της SPARQL1.0, η SPARQL1.1 είναι ένα πλήρες πρότυπο που αναφέρεται σε RDF δεδομένα και περιλαμβάνει μία γλώσσα επερωτήσεων/ενημέρωσης, δύο HTTP πρωτόκολλα (ένα μπλήρως ανεπτυγμένο, το άλλο με μόνο τα βασικά HTTP verbs), τρεις μορφοτύπους για τα αποτελέσματα, και άλλα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε SPARQL endpointsνα συνδυάζονται και να λειτουργούν από κοινού. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά της SPARQL1.1 έχουν ήδη υλοποιηθεί από διάφορους SPARQL παρόχους, όπως φαίνεται και στη λίστα των υλοποιήσεων και αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Οι Προτεινόμενες Συστάσεις είναι οι εξής:

 1. Η SPARQL1.1 Overview- μία σύνοψη της SPARQL1.1 και των συνοδευτικών εγγράφων της.
 2. Η SPARQL1.1 Query Language, η οποία είναι μία γλώσσα επερωτήσεων σε δεδομένα τύπου RDF.
 3. Η SPARQL1.1 Update που καθορίζει προσθήκες στη γλώσσα επερωτήσεων προκειμένου να επιτραπεί σε clients να ενημερώνουν τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί.
 4. Η SPARQL1.1 Query Results JSON Format, η οποία επεξηγεί τη χρήση της JSON στα αποτελέσματα των επερωτήσεων τύπου SPARQL.
 5. Η SPARQL1.1 Query Results CSV and TSV Formats,  η οποία επεξηγεί τη χρήση τιμών που χωρίζονται με κώματα (CVS) και tabs(TSV) στα αποτελέσματα των επερωτήσεων τύπου SPARQL.
 6. Η SPARQL Query Results XML Format που επεξηγεί τη χρήση της XML σε  αποτελέσματα που προκύπτουν από SPARQL επερωτήσεις. (Το έγγραφο περιέχει μόνο γραμματολογικές αλλαγές σε σχέση με την SPARQL1.0)
 7. Η SPARQL1.1 Federated Query. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί επέκταση της SPARQL1.1 Query Language και αφορά στην εκτέλεση επερωτήσεων που εφαρμόζονται σε διαφορετικά SPARQL endpoints.
 8. Η SPARQL1.1 Service Description, η οποία παρέχει μία μέθοδο για εντοπισμό και ένα λεξιλόγιο για την περιγραφή των SPARQL υπηρεσιών.

Το W3C απευθύνεται σε προγραμματιστές και ζητά σχόλια για τις παρακάτω προτεινόμενες συστάσεις:

 1. Την SPARQL1.1 Entailment Regimes, η οποία ορίζει τη σημασιολογία των επερωτήσεων τύπου SPARQL που αφορούν RDF σχήματα, OWL,ή RIF.
 2. Την SPARQL 1.1 Protocol for RDF. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που ορίζει τα μέσα για τη μεταγραφή τυχαίων επερωτήσεων τύπου SPARQL, και ενημερώνει τα αιτήματα προς μία SPARQL υπηρεσία.
 3. Την SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol. Σε αντίθεση με το πλήρες SPARQL πρωτόκολλο, η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα ελάχιστα μέσα για την απευθείας διαχείριση του περιεχομένου των  RDF γράφων μέσω απλών HTTP λειτουργιών.

Η ομάδα παρήγαγε επίσης μία test suite και μία ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση της SPARQL 1.1 και της RDF 1.1.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το online συμπόσιο Text Customization for Readability

6 Νοεμβρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το online συμπόσιο «Text Customization for Readability», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2012. Στο συμπόσιο θα συγκεντρωθούν ερευνητές, επαγγελματίες και χρήστες με αναπηρίες, με σκοπό να εξερευνήσουν τις ανάγκες των ατόμων με ασθενή όραση, δυσλεξία και άλλες παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στο διάβασμα. Το συμπόσιο εστιάζει  στις προδιαγραφές και στην απαιτούμενη λειτουργικότητα προκειμένου να προσαρμόζεται το κείμενο στις ειδικές ανάγκες του κάθε χρήστη, δηλαδή στη δυνατότητα που τους παρέχεται να αλλάζουν συγκεκριμένες όψεις της εμφάνισης του κειμένου ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητά τους να διαβάζουν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το Text Customization for Readability - Online Symposium, και για να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με τη δυνατότητα προσαρμογής του κειμένου στις ανάγκες του χρήστη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout

6 Νοεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει στοιχεία που αφορούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή διαφορετικών layouts και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης επιθυμεί να διαχωρίσει τις περιοχές μίας εφαρμογής ή να ορίσει τη σχέση τους ως προς τις διαστάσεις και τη θέση τους. Το Grid επιτρέπει στον προγραμματιστή να ευθυγραμμίζει στοιχεία κατά στήλες ή σειρές, όπως ακριβώς και οι πίνακες (tables),  και επιπλέον επιτρέπει τη δημιουργία διαφόρων layouts που δεν είναι δυνατό να παραχθούν μέσω πινάκων. Συνδυάζοντας επερωτήσεις και τις ιδιότητες των CSS που ελέγχουν το layout του Grid και των παιδιών του, οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το layout όταν αλλάζουν οι συσκευές ή ο προσανατολισμός ή ο διαθέσιμος χώρος, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει η σημασιολογική φύση του περιεχομένου τους.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η κοινότητα του W3C συναντάται στη Γαλλία για το TPAC 2012

29 Οκτωβρίου 2012

 Η κοινότητα του W3C συναντάται στη Λυών της Γαλλίας για το TPAC 2012, την ετήσια συνέλευση των μελών του W3C. Οι συμμετέχοντες θα συντονίσουν τεχνικές οδηγίες για την Open Web Platform, θα αναλύσουν τον αντίκτυπό από τη χρήση της στη βιομηχανία, και θα διατυπώσουν οργανωτικές πολιτικές. Πάνω από 400 άτομα θα συμμετέχουν στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και σε μία Ημερήσια συνέλευση της Ολομέλειας, στην οποία θα συζητηθούν διάφορα θέματα.  Παρά το ότι η συμμετοχή στην TPAC απευθύνετε σε άτομα που είναι ήδη μέλη σε ομάδες του W3C, τα πρακτικά του TPAC 2012 θα δημοσιευθούν και θα διατεθούν στο ευρύ κοινό αμέσως μετά το πέρας των συναντήσεων.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Publishing and Linking on the Web

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα Technical Architecture απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Publishing and Linking on the Web. Η δημοσίευση μίας σελίδας στο διαδίκτυο είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από τη δημοσίευση μίας έντυπης σελίδας σε ένα περιοδικό ή βιβλίο. Το συγκεκριμένο έγγραφο επεξηγεί τη λειτουργία  των τεχνικών εγκαταστάσεων του διαδικτύου σε θέματα αποθήκευσης, έκδοσης και ανάκτησης πληροφοριών, παρέχοντας ορισμούς για την ορολογία που χρησιμοποιεί η διαδικτυακή τεχνική κοινότητα. Το έγγραφο περιγράφει επίσης τις τεχνικές και επιχειρησιακές επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκύψουν από νομικούς περιορισμούς σε θέματα έκδοσης, σύνδεσης και μετατροπής στο διαδίκτυο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Technical Architecture εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο File API

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο File API. Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται πολλά και διαφορετικά δεδομένα εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που θα φορτώνει ο χρήστης σε ένα remote server ή θα διαχειρίζεται σε μία rich web application. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τις βασικές αναπαραστάσεις για αρχεία, λίστες αρχείων και μηνύματα λάθους, όπως αυτά προκύπτουν κατά την προσπέλαση των αρχείων, και παρέχει προγραμματιστικούς τρόπους για το διάβασμα των αρχείων. Επιπλέον, η προδιαγραφή ορίζει ένα interface που αναπαριστά «πρωτογενή δεδομένα» τα οποία είναι δυνατών να επεξεργαστούν στο main thread των user agents. Οι διεπαφές χρήσης και τα API που ορίζονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τις άλλες διαπαφές και τα APIs την πλατφόρμας  Open Web. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Filter Effects 1.0

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Filter Effects 1.0.  Τα Filter effects χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία απόδοσης ενός στοιχείου πριν αυτό εμφανιστεί σε ένα έγγραφο. Τυπικά, η απόδοση ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας  CSS ή SVG, μπορεί να περιγραφεί εννοιολογικά αν το στοιχείο και τα παιδιά του θεωρηθούν ότι απεικονίζονται σε ένα buffer (όπως για παράδειγμα μία εικόνα τύπου raster) και ότι στη συνέχεια το buffer στοιχειοθετείται στους γονείς του στοιχείου. Τα φίλτρα επιδρούν πριν το στάδιο της στοιχειοθέτησης. Παραδείγματα τέτοιας επίδρασης είναι η αλλαγή έντασης του  χρώματος, η αλλοίωση περιγραμμάτων και η παραμόρφωση των εικόνων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε εννέα προσχέδια

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας HTML ενημέρωσε τα εξής προσχέδια:

Υπάρχει διαθέσιμος ένας κατάλογος με τις αλλαγές της προδιαγραφής HTML5 σε σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο της HTML (Μάρτιος  2012). Οι αλλαγές αναφέρονται περισσότερο στην τελειοποίηση λεπτομερών που σκοπεύουν στην παγίωση της προδιαγραφής, και δεν αποτελούν νέες εκδόσεις.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Data Platform 1.0 Draft

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Linked Data Platform (LDP) δημοσίευσε το προσχέδιο Linked Data Platform 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει ένα σετ καλών πρακτικών και απλές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των διασυνδεδεμένων δεδομένων. Οι προσεγγίσεις θεωρούν δεδομένη  την πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούν την RDF προκειμένου να περιγράψουν την κατάστασή τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα Technical Architecture απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions. Τα αναγνωριστικά προθέματα (fragids) των URIs ορίζονται ανάλογα με τον τύπο του μέσου στο οποίο γίνεται η αναπαράσταση, γεγονός που σημαίνει ότι ο ορισμός του τύπου του μέσου πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς τα αναγνωριστικά προθέματα ερμηνεύονται για το συγκεκριμένο μέσο. Το συγκεκριμένο έγγραφο προτείνει καλές πρακτικές για τους δημιουργούς των ορισμών των τύπων των μέσων, για τους δημιουργούς προδιαγραφών που ορίζουν το συντακτικό για τα προθέματα των αναγνωριστικών και για συγγραφείς που δημοσιεύουν έγγραφα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τμήματα των αναγνωριστικών ή που αναφέρονται σε URIs χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά τους προθέματα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Technical Architecture εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web MIDI API

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το προσχέδιο Web MIDI API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που υποστηρίζει το πρωτόκολλο MIDI και επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να απαριθμούν και να κα επιλέγουν συσκευές εισόδου και εξόδου τύπου MIDI. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις εφαρμογές να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα τύπου MIDI. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τις εφαρμογές MIDI δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση χαμηλού επιπέδου στις συσκευές MIDI των χρηστών. Το Web MIDI API δεν είναι, ούτε έχει σκοπό να γίνει μία ρυθμιστική σημασιολογική πλατφόρμα. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς των MIDI διεπαφών εισόδου και εξόδου, καθώς και τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τύπου MIDI, χωρίς να προσδιορίζει το σημασιολογικό νόημα των μηνυμάτων αυτών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι η Multimodal Architecture and Interfaces αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

25 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Multimodal Architecture and Interfaces. Το συγκεκριμένο έγγραφο  περιγράφει μία αρχιτεκτονική για multimodal περιβάλλοντα, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κατανεμημένων υλοποιήσεων, εστιάζει στο ρόλο της σήμανσης και των σεναρίων, καθώς και στη χρήση καλά ορισμένων διεπαφών μεταξύ των συστατικών της τμημάτων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C ανακοίνωσε το Workshop Electronic Books and the Open Web Platform

24 Οκτωβρίου 2012

Το W3C ανακοίνωσε το Workshop «Electronic Books and the Open Web Platform», το οποίο θα λάβει χώρα στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2013, στην Νέα Υόρκη και θα φιλοξενηθεί  από την O'Reilly στον ίδιο χώρο με το O'Reilly Tools of Change for Publishing Conference (TOC 2013). Η αγορά  ηλεκτρονικών βιβλίων (eBooks) είναι δυναμική, ισχυρή και γοργά αναπτυσσόμενη. Τα ηλεκτρονικά βιβλία ανταγωνίζονται τα τυπωμένα, και υπάρχει πλέον μεγάλη επιλογή όσον αφορά τον υλικό εξοπλισμό  και τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στους αναγνώστες. Παρ΄ όλα αυτά οι εκδότες αντιμετωπίζουν μεγάλες τεχνικές και επιχειρηματικές προκλήσεις, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν με τη χρήση προτύπων. Οι συμμετέχοντες στο  workshop θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν της απόψεις, τις απαιτήσεις και τις ιδέες τους ώστε τα πρότυπα που δημιουργούνται σήμερα παγκοσμίως να καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών βιβλίων. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C προκειμένου να συμμετάσχει στο workshop. Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν μία δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Tag Set (ITS) Version 2.0 Draft Published

23 Οκτωβρίου 2012

H ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT δημοσίευσε το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει και υλοποιεί κατηγορίες δεδομένων ως ένα σετ στοιχείων και ιδιοτήτων το οποίο ονομάζεται InternationalizationTagSet (ITS) 2.0. Η ITS 2.0 σχεδιάστηκε προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαδικτυακού πολύγλωσσου περιεχομένου με βάση HTML5 και  XML formats. Το έγγραφο παρέχει επίσης αλγορίθμους που μετατρέπουν  ιδιότητες τύπου ITS σε NIF. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο High Resolution Time Proposed Recommendation Published

23 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο High Resolution Time. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία JavaScript διεπαφή που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια κλάσματος του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς να επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις και τις μεταβολές στην απόδοση του ρολογιού του συστήματος. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Server-Sent Events

23 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications  απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Server-Sent Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API το οποίο δημιουργεί μία HTTP σύνδεση για να δέχεται push notifications, σε μορφή γεγονότων τύπου DOM, από ένα server. Το API σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες push notifications διατάξεις, όπως για παράδειγμα η Push SMS. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο An organization ontology

23 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο An organization ontology. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μία βασική οντολογία για οργανωτικές δομές που στοχεύει στην υποστήριξη της δημοσίευσης διασυνδεδεμένων δεδομένων από διάφορους τομείς. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει σε domain-specific επεκτάσεις να προσθέτουν ταξινομήσεις οργανισμών, ρόλων και άλλες επεκτάσεις που υποστηρίζουν παρεμφερείς πληροφορίες, όπως οργανωτικές δραστηριότητες. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα eGovernment εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση την ανασκόπηση της OWL 2

18 Οκτωβρίου 2012

Η OWL 2 Web Ontology Language (OWL 2), είναι μία γλώσσα για οντολογίες που χρησιμοποιείται στο σημασιολογικό ιστό με αυστηρά ορισμένη σημασία. Η οντολογίες τύπου  OWL 2 παρέχουν κλάσεις, ιδιότητες, και τιμές δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται σε έγγραφα του σημασιολογικού ιστού. Οι οντολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πληροφορίες που έχουν αποδοθεί σε RDF και μπορεί να μετατραπούν σε RDF έγγραφα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

 Η ομάδα εργασίας OWL δημοσίευε τα εξής προσχέδια: 

 • Το OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί εισαγωγή στην OWL 2 και στα υπόλοιπα κείμενα που σχετίζονται με αυτή. Περιγράφει τα συντακτικά της OWL 2, τα διάφορα είδη σημασιολογίας, τα διαθέσιμα προφίλ, και τη σχέση μεταξύ της OWL 1 και της OWL 2.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Mapping to RDF Graphs. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την αντιστοίχιστη της οντολογίας OWL 2 σε RDF graphs και το αντίστροφο.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Direct Semantics. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει το direct model-theoretic semantics για την OWL 2, το οποίο είναι συμβατό με το description logic SROIQ. Επιπλέον το έγγραφο αναφέρει το πιο συνηθισμένα προβλήματα των διεπαφών χρήσης στην  OWL 2.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language RDF-Based Semantics. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το RDF-compatible model-theoretic semantics τηςOWL 2.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Conformance. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις συνθήκες που πρέπει να πληρούν τα εργαλεία της OWL 2 ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές της γλώσσας. Επιπλέον παρέχει ένα κοινό format για τις περιπτώσεις ελέγχου της OWL 2, οι οποίες, εφ’ ενός διευκρινίζουν τα στοιχεία της γλώσσας και, αφ΄ετέρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί ο βαθμός συμφωνίας (conformance).  
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Profiles. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει τις προδιαγραφές για διάφορα προφίλ της OWL 2, τα οποία μπορεί να υλοποιηθούν με απλούς ή περισσότερο αποδοτικούς τρόπους. Στο πεδίο της λογικής τα προφίλ συχνά καλούνται τμήματα (fragments). Τα περισσότερα από αυτά ορίζονται  θέτοντας περιορισμούς στην δομή των οντολογιών σε OWL 2. Οι περιορισμοί αυτοί προκύπτουν από την τροποποίηση της functional-style syntax.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language New Features and Rationale. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι μία απλή εισαγωγή στα νέα στοιχεία της OWL 2 Web Ontology Language. Περιλαμβάνει επεξηγήσεις για τις διαφορές μεταξύ της αρχική έκδοσης της OWL και της OWL 2, καθώς και  τις απαιτήσεις από τις οποίες προήλθαν αυτά τα νέα στοιχεία.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Quick Reference Guide. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ένας μη κανονιστικός οδηγός για την OWL 2. Το έγγραφο παρέχει συνδέσμους σε άλλα έγγραφα όπως, στο OWL 2 Primer, το οποίο περιέχει παραδείγματα, στο the OWL 2 Structural Specification and Functional Syntax που περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το  λειτουργικό συντακτικό και στο OWL 2 New Features and Rationale το οποίο περιέχει τις περιγραφές των νέων στοιχείων.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language XML Serialization.Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει μία σειριοποίηση τύπου XMLγια την OWL 2,  οι οποία αντανακλά τις δομικές της προδιαγραφές. Το συντακτικό ορίζεται με ένα XML schema το οποίο περιλαμβάνεται στο έγγραφό, αλλά παρέχεται και χωριστά.
 • Το rdf: Plain Literal: A Datatype for RDF Plain Literals.  Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάζει τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ενός πρωτογενούς τύπου δεδομένων  για τα  απλά literals της RDF.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Primer.Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μία εισαγωγή στην OWL 2 η οποία περιέχει: 1) κατατοπιστικές πληροφορίες για άτομα που προέρχονται από άλλες επιστήμες, 2) ένα παράδειγμα που παρουσιάζει το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η OWL 2 για την αναπαράσταση απλών αλλά και σύνθετων πληροφοριών, 3) τον τρόπο με το οποίο η OWL 2 διαχειρίζεται οντολογίες και 4) τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων της OWL 2.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax.Το συγκεκριμένο σημείωμα ορίζει το Manchester syntax, ένα φιλικό προς το χρήστη  συντακτικό για οντολογίες τύπου OWL 2. Το Manchester Syntax βασίζεται στο OWL 2 Primer, το οποίο παρέχει και τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται.
 • Το OWL 2 Web Ontology Language Data Range Extension: Linear Equations.Το συγκεκριμένο σημείωμα καθορίζει το συντακτικό και τη σημασιολογία για την ενσωμάτωση γραμμικών εξισώσεων με ρητούς συντελεστές, οι οποίες έχουν λυθεί χρησιμοποιώντας την  OWL 2, και τα αποτελέσματά τους είναι πραγματικοί αριθμοί.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Push API

18 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Push API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα «Push API» το οποίο παρέχει webapps με μικροεντολές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν σταλθεί από κάποιον server.  Τα  δεδομένα αυτά για λόγους ευκολίας θα αναφέρονται στο εξής ως "Push messages" που έχουν σταλεί μέσω "Push services". Τα Push services χρησιμοποιούνται από τους  servers για την αποστολή μηνυμάτων στα webapps, ανεξάρτητα από το αν τα τελευταία είναι ενεργά σε κάποιο παράθυρο ενός browser.  Το Push API έχει οριστεί με σκοπό να ενισχύσει τη συμβατότητα με την υποκείμενη μέθοδο παράδοσης. Μπορείτε να μάθετε για την δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια XML Signature 1.1 and XML Encryption 1.1

18 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για δύο προσχέδια και δύο σημειώματα:

 • Το XML Signature Syntax and Processing Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο  καθορίζει τους κανόνες και το συντακτικό για την επεξεργασία XML ψηφιακών υπογραφών. Οι XML ψηφιακές υπογραφές παρέχουν ακεραιότητα, έλεγχο για τη γνησιότητα των μηνυμάτων, και/ή έλεγχο για τη γνησιότητα του υπογράφοντος για όλων των ειδών τα δεδομένα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.
 • Το XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει μία διαδικασία κρυπτογράφησης δεδομένων και στη συνέχεια την απόδοσή του αποτελέσματος της διαδικασίας αυτής σε XML. Τα δεδομένα μπορεί να αναπαρίστανται σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα, σε octet streams, σε μη δομημένη μορφή,  ή σε δομημένη μορφή όπως σε XML έγγραφα, σε XMLστοιχεία ή σε XML περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρυπτογράφησης είναι ένα XMLEncryption element το οποίο περιέχει ή αναφέρει τα κρυπτογραφικά δεδομένα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.
 • Το Functional Explanation of Changes in XML Signature 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μία περίληψη των μη συντακτικών αλλαγών της XML Signature 1.1 σε σχέση με την XML Signature Second Edition Recommendation.
 • Το Functional Explanation of Changes in XML Encryption 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μία περίληψη των μη συντακτικών αλλαγών της XML Signature 1.1 σε σχέση με την XML Encryption Recommendation.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Shadow DOM

16 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Shadow DOM. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο που καλύπτει τον καθορισμό και τη διατήρηση λειτουργικών ορίων μεταξύ υποδέντρων τύπου DOM, και περιγράφει την αλληλεπίδρασή τους ώστε να καθοριστεί ο βέλτιστος τρόπος με τον οποίον θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα δένδρο τύπου DOM. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Patent Advisory Group συνιστά τη συνέχιση των εργασιών των προδιαγραφών που αφορούν την XML Security

15 Οκτωβρίου 2012

Η XML Security Patent Advisory Group (PAG) δημοσίευσε μία αναφορά στην οποία συστήνει τη συνέχιση των εργασιών για την  XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1, χωρίς τροποποιήσεις. Η PAG επιπλέον συνέστησε  τροποποιήσεις για τις προτεινόμενες συστάσεις XML Signature Syntax and Processing Version 1.1 και XML Signature 2.0, ώστε οι υλοποιήσεις τους να κάνουν χρήση εναλλακτικών διαλειτουργικών αλγορίθμων. Το W3C ίδρυσε μία  PAG η οποία θα ασχοληθεί με την επίλυση θεμάτων ερασιτεχνίας  που δεν καλύπτονται από το W3C Royalty-Free licensing terms. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ίδρυση της PAG εδώ.

Η προδιαγραφή Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 αποτελεί πλέον διεθνές ISO/IEC πρότυπο

15 Οκτωβρίου 2012

Το W3C και η τεχνική επιτροπή JTC 1 των ISO και IEC, ανακοίνωσαν και επισήμως ότι η προδιαγραφή Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 είναι πλέον διεθνές πρότυπο με την ονομασία ISO/IEC 40500. «Αυτό το σημαντικό πρότυπο προσβασιμότητας, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται διεθνώς, μπορεί τώρα να έχει επιπλέον οφέλη από την αναγνώριση του ISO/IEC», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλου του W3C, Jeff Jaffe και πρόσθεσε: «αυτού του είδους η αναγνώριση αναμένεται να ενισχύσει την αποδοχή του WCAG 2.0 από κυβερνητικούς  οργανισμούς, επιχειρήσεις και την ευρύτερη διαδικτυακή κοινότητα».

Το ISO/IEC 40500 είναι ακριβώς όμοιο με το αρχικό WCAG 2.0 Standard του W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Επιπλέον πόροι για την καλύτερη χρησιμοποίηση του ISO/IEC 40500 / WCAG 2.0 διατίθενται ήδη δωρεάν στο WCAG Overview. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου, να μάθετε για το καθεστώς υποβολής του W3C's PAS στο W3C PAS FAQ και να στέλνετε τα σχόλιά σας στο blogpost.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Implementing ATAG 2.0

11 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines δημοσίευσε το προσχέδιο Implementing ATAG 2.0: A guide to understanding and implementing Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0. Το Implementing ATAG 2.0 είναι ένα σημείωμα που υποστηρίζει την ATAG 2.0. Η ATAG ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία γραφής  (authoring tools) θα πρέπει να βοηθούν τους προγραμματιστές ώστε να παράγουν προσβάσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο το οποίο συμφωνεί με το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Η ATAG ορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία γραφής θα καταστηθούν προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να μάθετε για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης WOFF File Format 1.0

11 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας WebFonts απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης WOFF File Format 1.0. που ορίζει το WOFF font packaging format. Ο συγκεκριμένος μορφότυπος παρέχει μικρής κλίμακας και εύκολα υλοποιήσιμη συμπίεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανόνες τύπου CSS @font-face. Όλα τα εγκεκριμένα TrueType/OpenType/Open Font Format files μπορούν να ενσωματωθούν στο WOFF format και να χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο. Οι  user agents αποκωδικοποιούν το WOFF αρχείο και αποκαθιστούν πλήρως τα δεδομένα των γραμματοσειρών. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Fonts εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Microdata to RDF

9 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα ενδιαφέροντος Semantic Web δημοσίευσε το σημείωμα Micro data to RDF. Η HTML microdata είναι μία  επέκταση της HTMLπου ορίζει μηχανισμούς ενσωμάτωσης machine-readable δεδομένων σε HTML κείμενα. Η προδιαγραφή micro data specification περιγράφει τα εργαλεία για τη σήμανση που αποδίδει τα δεδομένα σε μορφότυπο τύπου JSON. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τους κανόνες επεξεργασίας που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να εξαχθεί RDF από ένα HTML έγγραφο το οποίο περιέχει microdata. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Counter Styles Level 3

9 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Counter Styles Level 3. Το συγκεκριμένο module εισάγει τον κανόνα ‘@counter-style’, ο οποίος επιτρέπει στους προγραμματιστές να ορίζουν τα δικά τους στυλ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με καταμετρητές (counters) τύπου CSS list-marker και generated-content. Επιπλέον προκαθορίζει μία ομάδα κοινών στυλ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ορίζονται στα CSS2 και CSS2.1. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η ομάδα εργασίας XML Core δημοσίευσε δύο προσχέδια

9 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Core δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το XML Inclusions (XInclude) Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μοντέλο επεξεργασίας και ένα συντακτικό σχετικό με inclusion. Η διαδικασίας inclusion πραγματοποιείται μέσω της συνένωσης ομάδων πληροφοριών τύπου XML σε ένα σύνθετο infoset. Η προδιαγραφή εκφράζεται σε XML-friendly συντακτικό (στοιχεία, ιδιότητες, URI references).
 • Το σημείωμα Associating Schemas with XML documents 1.0 (Third Edition). Το συγκεκριμένο έγγραφο επιτρέπει σε σχήματα που δημιουργούνται μέσω οποιασδήποτε γλώσσας ορισμού σχημάτων, να σχετίζονται με ένα XML έγγραφό μέσω της ένταξης μίας ή περισσοτέρων  εντολών που περιέχουν ένα target of xml-model στον αρχή του εγγράφου.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα Web Platform Docs

8 Οκτωβρίου 2012

 ΤοW3C, σε συνεργασία με τους Adobe, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera, και άλλους, ανακοίνωσε την πρώτη έκδοση των  Web Platform Docs (docs.webplatform.org). Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα στοχεύει στο να εξελιχθεί σε μία έγκυρη πηγή εγγράφων που αναφέρονται στην ανάπτυξη του διαδικτύου.

«Τα άτομα της διαδικτυακής κοινότητας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και πρακτική γνώση σχετικά με το διαδίκτυο», ανέφερε ο διευθυντής του W3C, Tim Berners-Lee, και συνέχισε: «Τα Web Platform Docs αποτελούν ένα φιλόδοξο έργο μέσω του οποίου όλοι όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γνώση και να αλληλοβοηθούνται».

Μπορείτε να δείτε το video και το blog post from Doug Schepers, να διαβάσετε το δελτίο τύπου, τα  W3C Member testimonials και τα WebPlatformDocs εδώ

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0

4 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας User Agent Accessibility Guidelines δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 και Implementing UAAG 2.0. Η UAAG ορίζει τον τρόπο με το οποίο οι browsers, οι media players και άλλοι "useragents" θα πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργικότητα και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες  που αναφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η UAAG έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να υποστηρίζει κινητές συσκευές και εισαγωγή δεδομένων μέσω ομιλίας, αφής και χειρονομιών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το call for reviewe-mail, το οποίο περιλαμβάνει περιληπτικά τις αλλαγές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σαν μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Audio Processing: Use Cases and Requirements

4 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας User Agent Accessibility Guidelines δημοσίευσε το προσχέδιο Web Audio Processing: Use Cases and Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάσει διάφορες υποθέσεις εργασίας και απαιτήσεις που θα καθοδηγήσουν την ομάδα εργασίας Audio προκειμένου να αναπτύξει ένα API για την επεξεργασία και τη σύνθεση ήχου στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Intents Addendum - Local Services

4 Οκτωβρίου 2012

Οι ομάδες εργασίας Device APIs και Web Applications (WebApps) δημοσίευσαν από κοινού το προσχέδιο Web Intents Addendum - Local Services. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποτελεί συμπλήρωμα της προδιαγραφής Web Intents, η οποία ορίζει πως οι User Agents που ενεργοποιούνται μέσω της Web Intents, μπορούν να ανακαλύψουν και να επικοινωνήσουν με τα τοπικά Web Intents Services. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Network Service Discovery

4 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο Network Service Discovery. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μηχανισμό μέσω το οποίου ένα HTML έγγραφό μπορεί να ανακαλύψει και στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τις HTTP-based υπηρεσίες του δικτύου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

W3C Workshop: Making the Multilingual Web work

2 Οκτωβρίου 2012

Το W3C ανακοίνωσε το έκτο MultilingualWeb workshop, το οποίο αποτελεί τμήμα μίας σειράς εκδηλώσεων που  ερευνούν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η δυναμική παρουσία του Παγκόσμιου Ιστού, ανεξάρτητα από τα εμπόδια της γλώσσας και των πολιτισμικών διαφορών. Το workshop θα λάβει χώρα στις 12 και 13 Μαρτίου του 2013 στη Ρώμη, με την υποστήριξη του Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή στο Workshop αλλά, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να εγγραφεί έγκαιρα, καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των workshops στη Μαρδίτη, την Πίζα, το Limerick, το Λουξεμβούργο και το Δουβλίνο, το workshop στη Ρώμη θα δώσει έμφαση στον τρόπο εφαρμογής θεωριών και τεχνολογίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές ανάγκες που προκύπτουν. Το workshop θα συγκεντρώσει ομιλητές και συμμετέχοντες οι οποίοι θα ανακεφαλαιώσουν και θα παρουσιάσουν τις βέλτιστες υπάρχουσες τεχνικές και τα πρότυπα που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς περιεχομένου, τους κατασκευαστές εργαλείων και browsers, κ.α., να απαντήσουν στις προκλήσεις, οι οποίες τίθονται στον Πολύγλωσσο Παγκόσμιο Ιστό (Multilingual Web). Το workshop δημιουργεί ευκαιρίες για net-working μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές κοινότητες, οι οποίες μετέχουν στη δημιουργία του Πολύγλωσσου Παγκόσμιου Ιστού. To W3C ενδιαφέρεται να προσελκύσει ομιλητές οι οποίοι θα προσφέρουν καινοτόμες λύσεις που θα απευθύνονται σε ένα παγκόσμιο και πολύγλωσσο κοινό. Εγγραφή.

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε δύο προσχέδια

2 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το Tracking Preference Expression (DNT), το οποίο ορίζει τους τεχνικούς μηχανισμούς για τη διατύπωση μίας προτίμησης παρακολούθησης μέσω του DNT request στο HTTP, μέσω μίας HTML DOM ιδιότητας η οποία μπορεί να διαβαστεί από embedded scripts και μέσω διαδικασιών οι οποίες είναι προσβάσιμες από user agent plug-in ή extension APIs. Επιπλέον ορίζει μηχανισμούς μέσω των οποίων οι ιστότοποι θα μπορούν να επισημαίνουν αν και με ποιο τρόπο συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.
 • Το Tracking Compliance and Scope, το οποίο καθορίζει τη σημασία της προτίμησης "Do Not Track" και τους τρόπους με τους οποίους οι ιστοσελίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Web API Design Cookbook

2 Οκτωβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το σημείωμα Web API Design Cookbook. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάσει τις κοινές πρακτικές που ακολουθούνται προκειμένου να σχεδιαστούν APIs, χρησιμοποιώντας Web IDL, τα οποία εναρμονίζονται εύκολα στη Web platform. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας εργασίας System Applications

2 Οκτωβρίου 2012

Το W3C ίδρυσε την ομάδα εργασίας System Applications σκοπός της οποίας είναι να ορίσει ένα περιβάλλον εκτέλεσης, ένα μοντέλο ασφάλειας και τα σχετικά με αυτά APIs, για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών με δυνατότητες ανάλογες με αυτές των μεμονωμένων εφαρμογών. Μπορείτε να δείτε το System Applications Working Group Charter και να διαβάσετε για το Ubiquitous Web Domain εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Web Performance

28 Σεπτεμβρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Web Performance, το οποίο θα λάβει χώρα στις 8 Νοεμβρίου και θα φιλοξενηθεί από την Google στο Mountain View, California campus. Η επέκταση της Open Web Platform αυξάνει τις απαιτήσεις για υλοποιήσεις υψηλής απόδοσης, ειδικά όσον αφορά τις κινητές συσκευές. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν θέματα που σχετίζονται με την απόδοση την υλοποιήσεων και πώς αυτή μπορεί να αυξηθεί. Δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή στο Workshop και δε χρειάζεται να είναι κάποιος μέλος του W3C προκειμένου να το παρακολουθήσει. Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν μία δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εργασίας Web Performance, η οποία απευθύνετε στο ευρύ κοινό και το προσκαλεί εκφράσει τις απόψεις του σε θέματα απόδοσης, λαμβάνοντας μέρος στην έρευνα της ομάδας μέσω του Open Web Platform Performance Priorities.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι η Media Fragments URI 1.0 (basic) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

27 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Media Fragments δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Media Fragments URI 1.0 (basic). Το συγκεκριμένο έγγραφό περιγράφει την προδιαγραφή Media Fragments 1.0 (basic). Καθορίζει το συντακτικό για την δημιουργία URIs για τμήματα πολυμέσων και επεξηγεί τον τρόπο διαχείρισής τους μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Το συντακτικό  βασίζεται στο λεπτομερή καθορισμό συγκεκριμένων ζευγών ονομάτων – τιμών, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν α) σε τμήματα των URI και β) για επερωτήσεις σχετικά με URI, ώστε να περιορίσουν ένα πολυμεσικό πόρο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα Video in the Web εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι οι RDB to RDF Mapping Language (R2RML) και A Direct Mapping of Relational Data to RDF αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

27 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDB2RDF δημοσίευσε τις εξής δύο προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την R2RML: RDB to RDF Mapping Language. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τη γλώσσα R2RML η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να εκφραστούν ειδικά προσαρμοσμένες αντιστοιχίσεις (customized mappings) από σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε RDF datasets. Αυτές οι αντιστοιχίσεις επιτρέπουν σε ήδη υπάρχοντα σχεσιακά δεδομένα να εκφραστούν σε RDF, χρησιμοποιώντας τη δομή και το λεξιλόγιο που επιλέγει κάθε φορά ο προγραμματιστής. Οι αντιστοιχίσεις τύπου R2RML είναι στην ουσία διαγράμματα τύπου RDF γραμμένα σε  Turtle. Η R2RML επιτρέπει την υλοποίηση διαφορετικών τύπων αντιστοιχήσεων.
 • Την A Direct Mapping of Relational Data to RDF. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία απευθείας αντιστοίχηση από σχεσιακά δεδομένα σε  RDF.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XML Configuration (Second Edition)

27 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Packaged Web Apps (Widgets) - Packaging and XMLConfiguration (Second Edition). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναθεωρεί τη προτεινόμενη σύσταση Widget Packaging and XML Configuration και ασχολείται  με τα παροράματα της αρχικής προδιαγραφής. Επιπλέον,  ανανεώνει την ονομασία της προδιαγραφής ώστε να είναι εναρμονισμένη με τα ονόματα που χρησιμοποιεί η βιομηχανία για τις εφαρμογές αυτού του είδους. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τυποποιεί ένα  packaging format και μεταδεδομένα για μία ομάδα εφαρμογών που είναι γνωστή ως widgets. Τα widgets που προσδιορίζονται στο συγκεκριμένο, έγγραφο είναι πλήρως ανεπτυγμένες, client-side εφαρμογές, που δημιουργήθηκαν με τεχνολογίες όπως η HTML5. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level

27 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level 3. Η συγκεκριμένη προγραμματιστική ενότητα επεκτείνει τις ιδιότητες  που καθορίζουν τις διαστάσεις στα CSS, προσθέτοντας λέξεις κλειδιά που επιτρέπουν στα CSS να περιγράφουν πλαίσια που περικλείουν το περιεχόμενό τους ή πλαίσια που μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο layout context. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανανεώνει την ομάδα εργασίας Audio

26 Σεπτεμβρίου 2012

Το W3C ανακοίνωσε την ανανέωση της ομάδας εργασίας Audio, έργο της οποίας είναι η προσθήκη προηγμένων μέσων ήχου και μουσικής στην Open Web Platform. Το νέο καταστατικό της ομάδας περιλαμβάνει το παραδοτέο Web MIDI API, το οποίο θα αποτελέσει γεφύρωση μεταξύ των browsers και των συσκευών τύπου MIDI (τα μουσικά όργανα και οι συντονιστές). Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει τραβήξει την προσοχή της MIDI Manufacturers Association. Το καταστατικό διευκρινίζει επίσης το παραδοτέο Web Audio API και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα τέλεσης των εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα Audio Working Group Charter και να μάθετε περισσότερα για το Interaction Domain εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop «Do Not Track and Beyond»

20 Σεπτεμβρίου 2012

Το W3C ανακοίνωσε το Workshop Do Not Track and Beyond, το οποίο θα λάβει χώρα στις 26 και 27 Νοεμβρίου στο Berkeley, California. Το W3C δημιουργεί πρότυπα που ορίζουν τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους δηλώνονται οι προτιμήσεις των χρηστών ως προς το Web tracking. Η ομάδα εργασίας έχει παράξει προσχέδια για την προδιαγραφή Do Not Track, και υλοποιήσεις της σε browsers και διαδικτυακούς τόπους, και έχει προσελκύσει την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ατόμων που είναι αρμόδια για τη διαμόρφωσης πολιτικής.

Οι συμμετέχοντες στο Workshop θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα του Consortium σε θέματα προστασίας και privacy στο διαδίκτυο.

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για το Workshop και δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C προκειμένου να το παρακολουθήσει. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 19 Οκτωβρίου (οι θέσεις είναι περιορισμένες). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει το UC Berkeley και το TRUST Science and Technology Center για τη φιλοξενία και το Yahoo! για τη χορηγία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα W3C Privacy εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση του προσχεδίου Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)

20 Σεπτεμβρίου 2012

Οι ομάδες εργασίας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG WG) και Evaluation and Repair Tools(ERT WG), δημοσίευσαν από κοινού με το WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force (Eval TF), το αναθεωρημένο προσχέδιο Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). Το WCAG-EM περιγράφει τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι ιστότοποι συμμορφώνονται με το WCAG 2.0. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο call for review e-mail και να μάθετε για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης The WebSocket API

20 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης The WebSocket API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει σε Web σελίδες να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Web Socket (όπως αυτό ορίστηκε από το IETF) προκειμένου να επιτευχθεί αμφίδρομη επικοινωνία με ένα remote host. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο DOM Parsing and Serialization

20 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο DOM Parsing and Serialization. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διάφορα API που επιτρέπουν σε διαδικτυακές εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε parsers τύπου HTML και generic XML για parsing και σειριοποίηση κόμβων τύπου DOM. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Flexible Box Layout Module

20 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Flexible Box Layout Module. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο μοντέλο τύπου CSS box για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης. Στο μοντέλο flexbox layout τα παιδιά ενός flex container μπορεί να τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας, ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς»  τους μικραίνοντας. Η οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα  layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Publishing and Linking on the Web

18 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα Technical Architecture δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Publishing and Linking on the Web.  Το συγκεκριμένο έγγραφο επεξηγεί τη λειτουργία  των τεχνικών εγκαταστάσεων του διαδικτύου σε θέματα αποθήκευσης, έκδοσης και ανάκτησης πληροφοριών παρέχοντας ορισμούς για την ορολογία που χρησιμοποιεί η διαδικτυακή τεχνική κοινότητα. Το έγγραφο περιγράφει επίσης τις τεχνικές και επιχειρησιακές επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκύψουν από νομικούς περιορισμούς σε θέματα έκδοσης, σύνδεσης και μετατροπής στο διαδίκτυο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2012 ώστε να συζητηθούν στην επερχόμενη συνάντησης της TAG. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Technical Architecture εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Cryptography API

13 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Cryptography API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Java Script API για βασικές κρυπτογραφικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η επαλήθευση,  η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση, η δημιουργία υπογραφών κ.α. σε δικτυακές εφαρμογές. Επιπλέον περιγράφει ένα  API για την παραγωγή και τη διαχείριση των κλειδιών που απαιτούνται γι΄ αυτές τις λειτουργίες. Παρέχεται αποθήκευσή για προσωρινά και μόνιμα κλειδιά. Οι χρήσεις του συγκεκριμένου API καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών που  κυμαίνονται από υπηρεσίες επιβεβαίωσης γνησιότητας, υπογραφή κώδικα ή εγγράφων μέχρι την εξασφάλιση της τήρησης του απορρήτου και της ακεραιότητας των επικοινωνιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Simple Delivery Profile for Closed Captions (US)

13 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Simple Delivery Profile for Closed Captions (US). Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την συμπεριφορά που αναμένεται από έναν presentation processor που χρησιμοποιεί τους περιορισμού του player για ένα online delivery profile. Το Simple Online Delivery profile επικεντρώνεται στην διανομή των closed captions στο Internet. Αυτό το διαλειτουργικό προφίλ υποστηρίζει βασικά στοιχεία της TTML προκειμένου να αποδοθούν μορφότυποι όπως οι CEA-608 και 708 content, και απευθύνεται κυρίως σε αγορές των ΗΠΑ. Το Simple Delivery Profile for Closed Captions εστιάζει τη διαλειτουργικότητα χρησιμοποιώντας την TTML 1.0 προκειμένου να υποστηρίξει την διανομή των closed captions για video. Άλλα προφίλ που βασίζονται στην TTML 1.0 μπορεί να στοχεύουν σε άλλους τύπους υποτίτλων, όπως για παράδειγμα κείμενο ή γραφικά που παρουσιάζονται σε οθόνες. Το συγκεκριμένο προφίλ διαλειτουργικότητας είναι ένα γνήσιο υποσύνολο της TTML 1.0 που διαθέτει τα στοιχεία που απαιτούνται από τις υπηρεσίας των ΗΠΑ αναφορικά να τις απαιτήσεις για την online παρουσίαση των closed captions. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε τρία προσχέδια

11 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια:

 • Το CSS Conditional Rules Module Level 3. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που αφορούν την επεξεργασία, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  τμημάτων των style sheets. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται με βάση τις δυνατότητες του επεξεργαστή ή το είδος του εγγράφου στο οποίο εφαρμόζεται το style sheet. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το level 2, είναι ότι επιτρέπεται το nesting εντολών στο '@media' και η προσθήκη των κανόνων '@supports' και '@document'.
 • Το CSS Image Values and Replaced Content Module Level 4. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 4 που αφορούν στον τύπο "<image>" και σε στοιχεία που μπορεί να αντικατασταθούν. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα των CSS Image Values και Replaced Content Module Level 3. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το level 3, είναι διάφορες προσθήκες στο "<image>" και το "<gradient>",  επεκτάσεις στη συνάρτηση image()  και η προσθήκη ιδιοτήτων για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων που μπορεί να αντικατασταθούν και των CSS's layout models
 • Το CSS Transforms, το οποίο επιτρέπει σε στοιχεία τα οποία έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας CSS να μετασχηματιστούν σε δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή προήλθε από τη σύγκληση των προδιαγραφών CSS 2D transforms, CSS 3D transforms και SVG transforms.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο HTML+RDFa 1.1

11 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDFa δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML+RDFa 1.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει κανόνες και οδηγίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών RDFa Core 1.1 και RDFa Lite 1.1 ώστε να χρησιμοποιηθούν στην HTML5 και την XHTML5. Οι κανόνες που ορίζονται σε αυτή την προδιαγραφή δεν εφαρμόζονται σε HTML5 έγγραφα τα οποία είναι σε non-XML και XML. Επιπλέον δεν εφαρμόζονται σε  HTML4 και XHTML έγγραφα που έχουν περάσει από HTML5 parsing rules. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Constraints of the Provenance Data Model

11 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Constraints of the Provenance Data Model. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει στιγμιότυπα τύπου PROV, τα οποία ονομάζονται valid PROV instances. Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι ένα στιγμιότυπο τύπου PROV αντιπροσωπεύσει «ασφαλή» αντικείμενα και τις αλληλεπιδράσεις τους, τα οποία  μπορεί να χρησιμοποιηθούν για  logical reasoning, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο είδος ανάλυσης. Τα valid PROV instances ικανοποιούν συγκεκριμένους ορισμούς, συμπεράσματα και περιορισμούς που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η συνέπεια των ελέγχων σε θέματα προέλευσης και θέματα reasoning over provenance. Τα Valid PROV instances μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί αν δύο PROV instances είναι ισοδύναμα.  Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Semantic Web εδώ.

Το W3C αναθεώρησε το έγγραφο Mobile Accessibility Resources

10 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach (EOWG) δημοσίευσε το αναθεωρημένο έγγραφο Mobile Accessibility Resources που ανακεφαλαιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα πρότυπα και οι οδηγίες του W3C καλύπτουν θέματα σχετικά με mobile accessibility. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Mobile Accessibility Resourcese-mail και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Easy-to-Read on the Web - Online Symposium - Call for Papers

6 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Research and Development (RDWG) διοργανώνει  ένα online συνέδριο για να ερευνήσει θέματα σχετικά με την ανάπτυξη γλωσσών που απευθύνονται σε άτομα με μαθησιακά προβλήματα. Το Call for Papers είναι ανοικτό μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012. Μπορείτε να μάθετε για το Easy-to-Read on the Web Symposium και το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για την προδιαγραφή Document Object Model (DOM) Level 3 Events

6 Σεπτεμβρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το Document Object Model Events Level 3, ένα γενικό, ανεξάρτητο από πλατφόρμες και γλώσσες, γεγονοκεντρικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση των event handlers, περιγράφει τη ροή σε μία δενδρική δομή και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα. Η Document Object Model Events Level 3 βασίζεται και επεκτείνει την  Document Object Model Events Level 2. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το HTML5 Europe Tour

5 Σεπτεμβρίου 2012

 Το W3C ανακοινώνει το  HTML5 Tour across Europe,  το οποίο θα λάβει χώρα από της 10 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Ο προσκεκλημένος του W3C Michael Smith θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις της HTML5 και της Open Web Platform σε ομιλίες στο Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, το Άμστερνταμ, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη. 

Κάθε μία από αυτές τις πόλεις έχουν επιλεγεί καθώς αποτελούν έδρες γραφείων του W3C στην Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία, την εγγραφή και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το Standards for Web Applications on Mobile

5 Σεπτεμβρίου 2012

 Το W3C δημοσίευσε τη νέα έκδοση του  Standards for Web Applications on Mobile, μία σύνοψη σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από το W3C και αυξάνουν την ισχύ των διαδικτυακών εφαρμογών, ιδιαιτέρα στον τομέα  των κινητών.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί παραδοτέο του έργου MobiWebApp, βρίσκεται στην 7η έκδοσή του και περιλαμβάνει τις εξελίξεις από τον Αύγουστο του 2012.  Ειδικότερα αναφέρεται σε δύο νέους κανονισμούς σχετικά με τα  Near-Field Communications (NFC) και System Applications και σε εξελίξεις σε θέματα διαχείρισης μνήμης και ενσωμάτωσης πολυμέσων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για  τα Web and Mobile Devices εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε το workshop Shift into High Gear on the Web

4 Σεπτεμβρίου 2012

  Το W3C ανακοίνωσε το workshop  Shift into High Gear on the Web,  το οποίο θα λάβει χώρα στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2012 στο Ρώμη. Το workshop είναι χορηγία της Webinos και θα φιλοξενηθεί από την Intel/OTC (Open Source Technology Center).

Το W3C απευθύνει πρόσκληση σε κατασκευαστές, πάροχους υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες και σε όσους άλλους επιθυμούν να λάβουν μέρος στο workshop. Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο workshop εδώ.

Το Workshop χρηματοδοτείτε και από το Seventh Framework Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς ανασκόπηση: Web Accessibility Metrics Research Report

30 Αυγούστου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι το προσχέδιο Research Report on Web Accessibility Metrics είναι διαθέσιμο για αναθεώρηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναφερθείτε στο Call for Review: Web Accessibility Metrics Research Report e-mail. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

29 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας MultilingualWeb-LT δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  InternationalizationTagSet (ITS) Version 2.0. Πολλές φορές το περιεχόμενο ή το λογισμικό που δημιουργείται σε μία γλώσσα μεταφράζεται και σε άλλες ή διασκευάζεται ώστε να καλύπτει πολιτισμικές όψεις και ιδιαιτερότητες. Αυτό γίνεται μέσα από μία διαδικασία που ονομάζεται localization, κατά την οποία το αρχικό υλικό μετασχηματίζεται και διασκευάζεται ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα επιλεγμένο κοινό. Επιπλέον, υπάρχοντα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν με γλώσσες όπως τα αραβικά, τα εβραϊκά, τα περσικά και τα ούρντου, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη σήμανση για τον καθορισμό της κατεύθυνσης της γραφής.

Η τεχνολογία ITS2.0 επιτρέπει την προσθήκη μεταδεδομένων σε διαδικτυακό περιεχόμενο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Οι οργανισμοί IEEE, IAB, IETF, Internet Society and W3C υποστηρίζουν την ανάπτυξη του OpenStand Principles

28 Αυγούστου 2012

Πέντε οργανισμοί παγκόσμιας εμβέλειας, οι  IEEE, Internet Architecture Board (IAB), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society και World Wide Web Consortium (W3C), ανακοίνωσαν  ότι υπέγραψαν μία δήλωση επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων για την ανάπτυξη open standards. Οι  “OpenStand” principles προάγουν τον ανταγωνισμό αλλά και τη συνεργασία, υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και τις καινοτόμες δράσεις και  οδηγούν σε εμπορικές επιτυχίες.  Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου, να γίνεται μέλος της ομάδας υποστηρικτών  και να βοηθήσετε την προσπάθειά μας εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 2

28 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Scalable Vector Graphics (SVG) 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster. Η παρούσα έκδοση της SVG βασίζεται και επεκτείνει την SVG1.1 Second Edition βελτιώνοντας τη χρηστικότητα της γλώσσας και προσθέτοντας τα χαρακτηριστικά που προτάθηκαν από του προγραμματιστές. Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές σε σχέση με την SVG 1.1. και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση CSS Values and Units Module Level 3

28 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας  Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Values and Units Module Level 3. Το συγκεκριμένο CSS3 module περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS καθώς και το συντακτικό που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους. Θα διατεθεί  μία ομάδα προγραμμάτων για  δοκιμές τα οποία θα ανήκουν στις CSS test suites. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C θα συμμετάσχει στην Open Data Conference

24 Αυγούστου 2012

Το W3C θα συμμετάσχει στην πρώτη έκδοση της “Open Data Conference”, η οποία θα λάβει χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 στο Παρίσι. Στο συνέδριο θα εξεταστούν μείζονα θέματα που αφορούν τα Open Data, όπως τα δικαιώματα χρήσης δεδομένων, ζητήματα σχετικά με accountability και  privacy κ.α. Μεταξύ των καλεσμένων είναι ο καθηγητής Nigel Shadbolt ο «πατέρας» των Open Data στην Αγγλία και ο Γάλλος υπουργός Arnaud Montebourg. Ο Daniel Dardailler, διευθυντής των Διεθνών Σχέσεων του W3C, θα συμμετάσχει  στη συζήτηση με τίτλο “Open Data and Future Uses”, και θα παρουσιάσει τη δουλειά του W3C σε αυτό τον τομέα.

Μπορείτε να εγγραφείτε μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε τέσσερα προσχέδια

23 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής τέσσερα προσχέδια:

 • Το CSS Fonts Module Level 3. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τον καθορισμό των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών και τον τρόπο δυναμικής φόρτωσης των πόρων τους. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης προδιαγραφής αποτελεί συνένωση περιεχομένων από τα  CSS3 Fontsκαι CSS3 Web Fonts modules.
 • Το CSS Regions Module Level 3,  το οποίο επιτρέπει τη ροή περιεχομένου (content) σε πολλαπλές περιοχές, γνωστές ως regions, οι οποίες δεν ακολουθούν αναγκαστικά τη διάταξη του εγγράφου. Το CSS Regions module παρέχει ένα μηχανισμό ροής περιεχομένου ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί με  positioning schemes που έχουν καθοριστεί από άλλα CSS modules, όπως για παράδειγμα το Multi-Column Module ή το Grid Layout Module, προκειμένου να καθοριστεί η θέση των περιοχών προς τις οποίες υπάρχει ροή περιεχομένου. 
 • Το Selectors Level 4. Οι Selectors είναι σχηματισμοί που αντιπαραβάλλονται  με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής και αποτελούν μία από τις πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιλεχθούν κόμβοι σε ένα XML έγγραφο. Οι Selectors έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να χρησιμοποιούνται στην HTML και XML, και σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμοι σε performance-criticalcode. Αποτελούν βασικό τμήμα των CSS (Cascading Style Sheets), τα οποία τους χρησιμοποιούν για να αποδοθούν ιδιότητες style σε διάφορα στοιχεία μέσα σένα έγγραφο.
 • Το CSS Fragmentation Module Level 3. Το συγκεκριμένο module εισάγει, περιγράφει και ορίζει ένα μοντέλο κατακερματισμού (fragmentation model), το οποίο διαχωρίζει μία ροή σε σελίδες.  Βασίζεται στο Page model module και προσθέτει λειτουργικότητα, όσον αφορά τη σελιδοποίηση, τον προσανατολισμό κλπ..

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Text Customization for Readability - Online Symposium - Call for Papers

21 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας Research and Development διοργανώνει ένα online συμπόσιο με σκοπό να ερευνήσει τις ανάγκες ατόμων με αδύναμη όραση, δυσλεξία και άλλες παρόμοιες καταστάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν την ανάγνωση. Το Call for Papers είναι ανοικτό μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τοText Customization for Readability Symposium καιτοWebAccessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers

21 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Real-Time Communications δημοσίευσε το προσχέδιο WebRTC1.0: Real-time Communication Between Browsers. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει διάφορα ECMAScript APIs σε WebIDL που επιτρέπουν σε media να μεταφέρονται και να λαμβάνονται, μέσω δικτύου και αφού εκτελεστούν τα κατάλληλα real-time πρωτόκολλα, από άλλους  browser ή συσκευές. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναπτύχθηκε σε συνάρτηση με ένα πρωτόκολλο που διαμορφώθηκε από την ομάδα IETF RTCWEB, και μία προδιαγραφή που αναπτύχθηκε από την  ομάδα Media Capture.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Networked Service Discovery and Messaging

07 Αυγούστου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο Networked Service Discovery and Messaging. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μηχανισμό, μέσω του οποίου ένα HTML έγγραφο θα μπορεί να ανακαλύπτει και εν τέλει να επικοινωνεί με HTTP υπηρεσίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου ανακοίνωσε ότι η Veronica Thom διορίστηκε στη θέση του οικονομικού διευθυντή

07 Αυγούστου 2012

 Το W3C ανακοίνωσε το διορισμό της Veronica Thom στη θέση του οικονομικού διευθυντή του οργανισμού. Η κυρία Thom θα ασχοληθεί με οικονομικά θέματα, ελέγχους και προϋπολογισμούς, και θα συμβουλεύει το W3C σχετικά με μελλοντικές δράσεις..

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Ambient Light Events

02 August 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο Ambient Light Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη διαδικασία λήψης γεγονότων τα οποία αντιστοιχούν σε ένα αισθητήρα που ανιχνεύει την ύπαρξη φωτός. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο MBUI - Task Models

02 August 2012

Η ομάδα εργασίας Model-Based User Interfaces δημοσίευσε το προσχέδιο MBUI - Task Models. Tα μοντέλα εργασιών είναι πολύ χρήσιμα κατά το στάδιο της σχεδίασης και ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων. Περιγράφουν τις λογικές διεργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του χρήστη. Το συγκεκριμένο έγγραφο αφορά την προδιαγραφή σχετικά με τα μοντέλα εργασιών, και περιέχει ένα μέτα-μοντέλο σε UML και ένα XML Schema, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ανταλλαγή μοντέλων εργασιών μεταξύ εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διεπαφών χρήσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Audio API Draft

02 August 2012

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το προσχέδιο Web Audio API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα υψηλού επιπέδου Java Script API, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία και η σύνθεση ήχου στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η αρχική ιδέα περιλαμβάνει ένα γράφημα στο οποίο αντικείμενα τύπου AudioNode συνδέονται μεταξύ τους ώστε να καθοριστεί η συνολική μετάδοση του ήχου. Παρά το γεγονός ότι η πραγματική επεξεργασία γίνεται μέσω της υλοποίησης (συνήθως σε κώδικα Assembly / C / C++ code), υποστηρίζεται επίσης η απ΄ευθείας επεξεργασία και σύνθεση μέσω JavaScript. Το συγκεκριμένο API σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμοποιείται με άλλα APIs και στοιχεία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, όπως π.χ.  με το XMLHttpRequest. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

W3C Launches Patent Advisory Group for Tracking Preference Expression

01 August 2012

In accordance with the W3C Patent Policy, W3C has launched a Patent Advisory Group (PAG) in response to a disclosure related to the Tracking Preference Expression specification published by the Tracking Protection Working Group; see the PAG charter.

W3C launches a PAG to resolve issues in the event a patent has been disclosed that may be essential, but is not available under the W3C Royalty-Free licensing requirements. Public comments regarding this disclosure may be sent to public-tracking-comments@w3.org (with public archive). Learn more about Patent Advisory Groups

Η Patent Advisory Group προτείνει να συνεχιστούν οι εργασίες στο προσχέδιο Touch Events Version 1

31 Ιουλίου 2012

Η Touch Events Patent Advisory Group (PAG) δημοσίευσε μία αναφορά  στην οποία προτείνει στο  W3C τη συνέχιση των εργασιών στο προσχέδιο Touch Events version 1 specification. Το W3C ίδρυσε την  PAG  προκειμένου να  διευθετήσει θέματα ερασιτεχνίας. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση για την ίδρυση της ομάδας εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Efficient XML Interchange (EXI) Profile

31 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Efficient XML Interchange απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Efficient XML Interchange (EXI) Profile. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα προφίλ της προδιαγραφής  EXI 1.0 το οποίο αναφέρεται σε συσκευές με περιορισμένη χωρητικότητα μνήμης.  Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

31 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT δημοσίευσε το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει και υλοποιεί κατηγορίες δεδομένων ως ένα σετ στοιχείων και ιδιοτήτων,το οποίο ονομάζεται InternationalizationTagSet (ITS) 2.0. Το ITS 2.0 αποτελεί συνέχεια του ITS 1.0, και σχεδιάστηκε προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαδικτυακού πολύγλωσσου περιεχομένου με βάση HTML5 και  XMLformats. Το έγγραφο παρέχει επίσης αλγορίθμους που μετατρέπουν  ITS ιδιότητες σε RDFa και NIF. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

This is for Everyone: the Tweet Heard Around the World

30 Ιουλίου 2012

 Ο Tim Berners-Lee, εφευρέτης του Παγκοσμίου Ιστού και ιδρυτής και διευθυντής του W3C, έλαβε μέρος στην τελετή έναρξης των ολυμπιακών αγώνων του Λονδίνου, στις 27 Ιουλίου 2012 και έγραψε στο tweeter: «Αυτό είναι για όλους». Ένα τέτοιο γεγονός όπως οι ολυμπιακοί αγώνες, το οποίο εμπνέει νέους ανθρώπους και προάγει την άμυλα, είναι η καταλληλότερη στιγμή προκειμένου να αναγνωριστεί ο ρόλος του  Berners-Lee's στην πορεία του διαδικτύου και η προσπάθειά του να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο πρότυπο που θα είναι διαθέσιμο για όλους και παντού. Συγχαρητήρια στο Sir  Tim! Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Tim Berners-Lee και για το W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Applying WCAG 2.0 to Non-Web ICT

27 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG WG) δημοσίευσε το προσχέδιο Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT). Πρόκειται για ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο επεξηγεί την εφαρμογή του  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 στο non-Web ICT. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το Call for Reviewe-mail και να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Navigation Timing

26 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Navigation Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες χρονομέτρησης αναφορικά με HTML στοιχεία, και κατά την πλοήγηση. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων Page Visibility, Performance Timeline, και User Timing

26 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της Page Visibility, η οποία ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν, προγραμματιστικά, την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές.
 • Της Performance Timeline, η οποία ορίζει ένα ενοποιημένο interface που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάκτηση μετρικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν καλύπτει τα μεμονωμένα performance metric interfaces.
 • Της User Timing, η οποία ορίζει ένα interface για τη μέτρηση των επιδόσεων των εφαρμογών μέσω της πρόσβασης σε  timestamps υψηλής ακρίβειας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions

26 Ιουλίου 2012

Η ομάδα Technical Architecture δημοσίευε το προσχέδιο εργασίας Best Practices for Fragment Identifiers and Media Type Definitions. Τα αναγνωριστικά προθέματα των URIs ορίζονται ανάλογα με τον τύπο του μέσου στο οποίο γίνεται η αναπαράσταση,  γεγονός που σημαίνει ότι ο ορισμός του τύπο του μέσου πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αναγνωριστικά προθέματα ερμηνεύονται για το συγκεκριμένο μέσο. Το συγκεκριμένο έγγραφο προτείνει καλές πρακτικές για τους συγγραφείς των ορισμών των τύπων των μέσων, για τους συγγραφείς προδιαγραφών που ορίζουν το συντακτικό για τα προθέματα των αναγνωριστικών και για συγγραφείς που δημοσιεύουν έγγραφα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τμήματα των αναγνωριστικών ή που αναφέρονται σε URIs χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά τους προθέματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Technical Architecture εδώ.

Adobe, Google, Microsoft Sponsorships Bolster W3C Staffing of HTML5 Work

24 Ιουλίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι οι Adobe, Google, και Microsoft  θα υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση προσωπικού για την ομάδα εργασίας HTML παρέχοντας πλήρη στήριξη σε δραστηριότητες όπως η επεξεργασία προδιαγραφών και η δημιουργία δοκιμών. Αυτή η υποστήριξη θα βοηθήσει για την πλήρωση της θέσης εργασίας που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο από τους επικεφαλής της ομάδας εργασίας HTML. Η ομάδα με email ανακοίνωσε την πρόθεση να οριστικοποιήσει την HTML5 μέχρι το 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εργασίας HTML εδώ.

Related story 2012-07-25: HTML Working Group Chairs announce some HTML5 editor appointments.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τρία προσχέδια σχετικά με Provenance

24 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής τρία προσχέδια:

 • Το PROV-DM: The PROV Data Model, το οποίο παρουσιάζει τις έννοιες του PROV και ορίζει τους τύπους και τις σχέσεις του PROV-DM. Το PROV-DM δε σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πεδίο, αλλά είναι εφοδιασμένο με στοιχεία τα οποία μπορεί εύκολα να επεκταθούν. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει τον καθορισμό επιπλέον επεκτάσεων, οι οποίες μπορεί να απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς ή εφαρμογές.
 • Το PROV-O: The PROV Ontology, το οποίο εκφράζει το μοντέλο δεδομένων PROV χρησιμοποιώντας την OWL2 Web Ontology Language (OWL2). Παρέχει κλάσεις, ιδιότητες και περιορισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαρασταθούν και να ανταλλαχθούν πληροφορίες προέλευσης οι οποίες έχουν παραχθεί σε διαφορετικά συστήματα και περιβάλλοντα. Μπορεί να εξειδικευτεί για να δημιουργηθούν νέες κλάσεις και ιδιότητες ώστε να μοντελοποιηθούν πληροφορίες προέλευσης από διαφορετικές εφαρμογές και τομείς.
 • Το PROV-N: The Provenance Notation, το οποίο παρέχει παραδείγματα του PROV data model. Το PROV-N επιτρέπει τη δημιουργία σειριακών διατάξεων τύπου PROV, και διευκολύνει την αντιστοίχηση του μοντέλου δεδομένων PROV σε ειδική σύνταξη. Ο σκοπός του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να καθοριστεί η PROV-N σημειολογία.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επιπλέον το προσχέδιο PROV Model Primer, το οποίο παρέχει ένα οδηγό και μία εισαγωγή στην προδιαγραφή PROV. Το έγγραφο θα πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο εκκίνησης για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να χρησιμοποιήσουν δεδομένα τύπου PROV. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο SPARQL 1.1 Query Language

24 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας SPARQL απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο SPARQL 1.1 Query Language. Η RDF είναι ένας μορφότυπος που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το συντακτικό και τη σημασιολογία της γλώσσας  SPARQL για την RDF. Η SPARQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επερωτήσεις σε διάφορους πόρους δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν έχουν αποθηκευτεί τοπικά ως RDF δεδομένα ή αν εξετάζονται μέσω ενός ενδιάμεσου. Η SPARQL διαθέτει ικανότητες για επερωτήσεις σε γραφήματα, στις τομές και τις διαζεύξεις τους. Η SPARQL υποστηρίζει επιπλέον σύνολα, υποεπερωτήσεις, αρνήσεις, την δημιουργία τιμών από εκφράσεις, τον έλεγχο επεκτάσιμων τιμών, και τον περιορισμό των επερωτήσεων μέσω πρωτογενών RDF γράφων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι την 21η Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά Using Open Data: Policy Modeling, Citizen Empowerment, Data Journalism

20 Ιουλίου 2012

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά σχετικά το workshop με τίτλο Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλες, στα πλαίσια του έργου Crossover, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η αναφορά συνοψίζει τις συζητήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των open government data, των πολιτών και των δημιουργών πολιτικής, και αμφισβητεί εκπεφρασμένες υποθέσεις σχετικά με τα  open government data.

Τα θέματα που προέκυψαν από το workshop αφορούν, μεταξύ άλλων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να απευθυνθούν στους πολίτες μέσω αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις συζητήσεις μπορείτε να διαβάζεται το πλήρες κείμενο της αναφοράς το οποίο συνδέεται με διάφορα άρθρα και διαφάνειες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα eGovernment εδώ.

Το W3C προσδιορίσει τον τρόπο με το οποίο το διαδίκτυο θα μεταμορφώσει τη βιομηχανία των ψηφιακών υπογραφών

18 Ιουλίου 2012

Το W3C εξέδωσε μία σύνοψη  με θέματα και περιπτώσεις χρήσης  σχετικά τις ψηφιακές υπογραφές στο διαδίκτυο. Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης αναλύσεις σχετικά με τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν στο διαδίκτυο προκειμένου να μεταμορφωθεί το περιβάλλον των ψηφιακών υπογραφών. Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες, από γήπεδα μέχρι ανελκυστήρες, βιτρίνες καταστημάτων, σταθμούς τρένων κα. και έχουν διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκονται. Στο Workshop του W3C "All Signs Point to the Web," το οποίο φιλοξενείται από την NTT,  θα δοθεί η δυνατότητα να συζητηθούν θέματα σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές της επόμενης γενεάς. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου  και να γίνεται μέλος του Web-based Signage Business Group για να λάβετε μέρος στην ανάπτυξη περιπτώσεων χρήσης και στον καθορισμό των απαιτήσεων για τη δημιουργία προτύπων.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων Mobile Web Best Practices (στα αγγλικά και στα ισπανικά)

18 Ιουλίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων σχετικά με το mobile Web. Τα μαθήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 3 Σεπτεμβρίου του 2012 και θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες, υποστηρίζονται από έμπειρους και επαγγελματίες εκπαιδευτές, και επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μελετούν στο δικό τους ρυθμό. Τα μαθήματα γίνονται χωριστά σε δυο γλώσσες: αγγλικά και ισπανικά.

Μπορείτε να μάθετε για το σχετικά με τα onlineμαθήματα του W3Cεδώ

Το W3C δημοσίευσε τρία προσχέδια και απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο HTML Media Capture

12 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το HTML Media Capture, για το οποίο απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων. Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις στην HTML που διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στις δυνατότητες της hosting device να δεσμεύουν media. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 9 Αυγούστου.
 • Το Pick Media Intent, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στην  media gallery του χρήστη.
 • Το Proximity Events, το οποίο ορίζει τα μέσα για την λήψη γεγονότων που αντιστοιχούν σε ένα αισθητήρα εγγύτητας και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την παρουσίας ενός φυσικού αντικειμένου.
 • Το προσχέδιο Pick Contacts Intent, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο  βιβλίο διευθύνσεων του χρήστη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο File API

12 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο File API. Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται πολλά και διαφορετικά user inputs, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που θα φορτώνει ο χρήστης σε ένα remote server ή θα διαχειρίζεται σε μία rich web application. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τις βασικές αναπαραστάσεις για αρχεία, λίστες αρχείων, για μηνύματα λάθους, όπως αυτά προκύπτουν κατά την προσπέλαση των αρχείων, και προγραμματιστικούς τρόπους για το διάβασμα των αρχείων. Επιπλέον, η προδιαγραφή ορίζει ένα interface που αναπαριστά «ακατέργαστα δεδομένα» τα οποία είναι δυνατών να επεξεργαστούν στο main thread των user agents. Οι διεπαφές χρήσης και τα API που ορίζονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τις άλλες διαπαφές και τα APIs την πλατφόρμας  Open Web. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε δύο προσχέδια σχετικά με το JSON-LD

12 Ιουλίου 2012

Το JSON αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο format για μηνύματα και object serialization. Το JSON-LD εναρμονίζει την αναπαράσταση των Linked Data στο JSON, σκιαγραφώντας ένα κοινό  format αναπαράστασης για κατευθυνόμενους γράφους. Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε τα εξής δύο σχετικά προσχέδια:

 • Το JSON-LDAPI 1.0, το οποίο περιγράφει, σε γενικές γραμμές, ένα API και αλγόριθμους για το μετασχηματισμό JSON-LD εγγράφων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο εύκολα σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα όπως τα  like JavaScript, Python, και Ruby.
 • Το JSON-LDSyntax 1.0, το οποίο περιγράφει, σε γενικές γραμμές, ένα κοινό format αναπαράστασης τύπου JSON για κατευθυνόμενους γράφους χρησιμοποιώντας  Linked Data και non-Linked Data σε ένα μόνο έγγραφο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Role Attribute

12 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Role Attribute, μίας ιδιότητας της XML που επιτρέπει στους προγραμματιστές  να προσθέτουν σημασιολογικές πληροφορίες σε έγγραφα. Η Role Attribute υποστηρίζει την WAI-ARIA, την τεχνική προδιαγραφή Accessible Rich Internet Applications που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου για άτομα με ειδικές ανάγκες στον παγκόσμιο ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε το the Role Attribute Candidate Recommendation e-mail announcement και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο XSL Transformations (XSLT) Version 3.0

10 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας XSLT δημοσίευσε το σημείωμα XSL Transformations (XSLT) Version 3.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη σύνταξή και τη σημασιολογία της γλώσσας XSLT 3.0, η οποία χρησιμοποιείται για τον μετασχηματισμό XML εγγράφων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα XML Signature Best Practices

10 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε το σημείωμα XML Signature Best Practices. Το έγγραφο αποτελεί μία συλλογή καλών πρακτικών που αναφέρονται στους χρήστες της προδιαγραφής XML Signature. Οι περισσότερες από αυτές τις πρακτικές στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των επιθέσεων, ενώ άλλες αφορούν στη βέλτιστη χρήση της XML Signature (για παράδειγμα υπογραφή XML εγγράφων που δε χρησιμοποιούν namespaces). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο WebDriver Draft

10 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευε το προσχέδιο εργασίας WebDriver. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το Web Driver API, το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα ή γλώσσα, και επιτρέπει σε προγράμματα και scripts να ελέγχουν την συμπεριφορά των web browsers. Το Web Driver API επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν τεστ που θα αυτοματοποιούν ένα browser μέσω μίας εξωτερικής διαδικασίας ελέγχου.  Τα τεστ αυτά θα μπορούν επίσης να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν σε in-browser scripts να ελέγχουν το browser. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Testing εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Turtle

10 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Turtle. Η Resource Description Framework (RDF) είναι μία  γενικευμένη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το συντακτικό Turtle το οποίο επιτρέπει σε ένα RDF διάγραμμα να γράφεται σε μορφή συμπαγούς και απλού κειμένου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Use Cases and Exploratory Approaches for Ruby Markup

10 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Internationalization Core δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Use Cases and Exploratory Approaches for Ruby Markup. Το συγκεκριμένο έγγραφο διερευνά διάφορες περιπτώσεις χρήσης που συνδέονται με το «ruby» και εξετάζει τα υπέρ και τα κατά διαφόρων πιθανών προσεγγίσεων προς αυτές τις περιπτώσεις μέσω των μοντέλων  HTML5, XHTML Ruby Annotation κ.α. Ο στόχος είναι να βρεθούν οι περιπτώσεις χρήσεις που δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα  μοντέλα (HTML5 και XHTML) και να γίνουν προτάσεις σχετικά με το πως θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν και αυτές τις περιπτώσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Content Security Policy 1.0

10 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Content Security Policy 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ένα μηχανισμό ο οποίος θα χρησιμοποιείται από διαδικτυακές εφαρμογές προκειμένου να διευθετούνται θέματα, όπως για παράδειγμα, το cross-site scripting (XSS). Η Content Security Policy είναι επεξηγηματική πολιτική, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών (και στους διαχειριστές των servers) να περιορίζουν τα σημεία από τα οποία οι εφαρμογές θα μπορούν να φορτώνουν πόρους. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία σημειώματα που αναφέρονται στην RDF

5 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευε τα εξής τρία σημειώματα, τα οποία, αν και είναι αρκετά ανεπτυγμένα, δεν είναι ολοκληρωμένα.

 • Το RDFa API, το οποίο παρέχει ένα API για τη χρήση και εξαγωγή δομημένων  πληροφοριών από ένα διαδικτυακό έγγραφό.
 • Το RDF API, το οποίο ορίζει τυποποιημένες διεπαφές που χρησιμοποιούνται με  RDF δεδομένα σε ένα διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον.
 • Το RDF Interfaces, το οποίο ορίζει τυποποιημένες διεπαφές που χρησιμοποιούνται με  RDF δεδομένα σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Registration and Discovery of Multimodal Modality Components in Multimodal Systems: Use Cases and Requirements

5 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε το σημείωμα Registration and Discovery of Multimodal Modality Components in Multimodal Systems: Use Cases and Requirements. Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, tablets και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνούν με τις συσκευές του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:  μέσω οθονών αφής, φωνητικά, με πληκτρολόγια, στυλό κ.α., γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για input και output. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που προσφέρονται για τη συγγραφή και διάθεση μέσων για τις εφαρμογές, δεν είναι όμως αρκετά ισχυρά και δεν προσφέρονται για το σημασιολογικό συγχρονισμό αυτών των μέσων. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις ώστε οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε Multimodal Architecture and Interfaces να καλύψουν αυτό το κενό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Web Application Privacy Best Practices

3 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το σημείωμα Web Application Privacy Best Practices. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει καλές πρακτικές που αφορούν σε θέματα privacy διαδικτυακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ενδέχεται να χρησιμοποιούν device APIs. Το έγγραφο αποτελεί συνέχεια του "User Awareness and Control" Mobile Web Application Best Practices χωρίς να επαναλαμβάνει τις αρχές και τις απαιτήσεις που καταγράφηκαν στο σημείωμα Device API Privacy Requirements, το οποίο και συμπληρώνει. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Fullscreen

3 Ιουλίου 2012

Οι ομάδες εργασίας Web Applications και CSS δημοσιεύσαν το προσχέδιο  Fullscreen. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα fullscreen API για διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Rich Web Client και τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Quota Management API

3 Ιουλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Quota Management API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η διαχείριση της χρήσης και της διαθεσιμότητας των τοπικών πόρων αποθήκευσης. Η προδιαγραφή ορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ένας user agent (UA) θα επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο στον τοπικό δίσκο, προσωρινά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Selectors API Level 2

28 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Selectors API Level 2. Οι Selectors, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα CSS, είναι patterns που αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής. Η προδιαγραφή Selectors API ορίζει μεθόδους ανάκτησης στοιχείων από το DOM, και μεθόδους δοκιμών για την περίπτωση κατά την οποία ένα στοιχείο ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο Selector. Οι μέθοδοι αυτοί απλοποιούν τη διαδικασία ελέγχου και απόκτησης συγκεκριμένων στοιχείων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Selectors API Level 1

28 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Selectors API Level 1. Οι Selectors, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα CSS, είναι patterns που αντιπαραβάλλονται  με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής. Η προδιαγραφή Selectors API ορίζει μεθόδους ανάκτησης στοιχείων από το DOM μέσω της σύγκρισης με διάφορους Selectors. Οι μέθοδοι αυτοί απλοποιούν τη διαδικασία απόκτησης συγκεκριμένων στοιχείων. Μπορείτε να στέλνεται τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Ιουλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Media Capture and Streams

28 Ιουνίου 2012

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communication και Device APIs δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Media Capture and Streams. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει Java Script APIs τα οποία επιτρέπουν σε πλατφόρμες να ζητούν τοπικά μέσα, όπως audio και video. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Intents

26 Ιουνίου 2012

Η Web IntentsTask Force σε συνεργασία με τις ομάδες εργασίας Device Applications (DAP) και Web Applications (WebApps) δημοσίευσε το προσχέδιο  Web Intents. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει διεπαφές τύπου DOM και σήμανση που θα χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες με σκοπό τη δημιουργία, λήψη και απάντηση μηνυμάτων τύπου Web Intents. Το έγγραφο ορίζει επίσης τις μεθόδους που ακολουθούν οι User Agent προκειμένου να διευκολύνουν τις παραπάνω διαδικασίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες Ubiquitous Web Applications και Rich Web Client.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

26 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Internationalization Tag Set (ITS) 2.0. Η ITS 2.0 ορίζει κατηγορίες δεδομένων για την  HTML5 και την RDF και για μορφρότυπους που βασίζονται σε XML. Οι κατηγορίες δεδομένων δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες εφαρμογών που σχετίζονται με γλώσσες (π.χ. αυτόματη μετάφραση) και το πολύγλωσσο διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητες Ubiquitous Web Applications και Rich Web Client.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι τα προσχέδια Media Queries και 'view mode' αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

19 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Media Queries. Η συγκεκριμένη  προδιαγραφή   επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν λειτουργικές και επιτυχημένες ιστοσελίδες προσαρμόζοντας το στυλ σύμφωνα με τις δυνατότητες της συσκευής (διαστάσεις οθόνης ή δυνατότητες υποστήριξης χρώματος) ή της κατάστασης (αν καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη ή τμήμα αυτής).

 Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε επίσης την προτεινόμενη σύσταση  The 'view-mode' Media Feature. Το W3C καθυστέρησε την έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου μέχρι να ολοκληρωθεί το προσχέδιο Media Queries εξαιτίας της  συνάφειας των δύο αυτών προτεινόμενων συστάσεων.  Η προδιαγραφή "view-mode" επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδιασμού επερωτήσεων που αφορούν την κατάσταση των διαδικτυακών εφαρμογών.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο PROV-AQ: Provenance Access and Query

19 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας PROV-AQ: Provenance Access and Query. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τον τρόπο χρήσης διαδικτυακών πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένου του HTTP, για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των διαδικτυακών πόρων. Περιγράφει απλούς μηχανισμούς για την εύρεση πληροφοριών και υπηρεσιών προέλευσης, οι οποίες προορίζονται για πιο περίπλοκές χρήσεις. Το συγκεκριμένο προσχέδιο αποτελεί τμήμα του τομέα του W3C που ασχολείται με ζητήματα προέλευσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Notifications

14 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Notification δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Notifications. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για ειδοποιήσεις προς τους τελικούς χρήστες (end-users). Μία ειδοποίηση ενημερώνει το χρήστη για ένα  περιστατικό, όπως για παράδειγμα η λήψη ενός email, ενώ αυτός βρίσκεται σε μία σελίδα η οποία δε σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιστατικό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification

14 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την Document Object Model Events Level 3, ένα γενικό, ανεξάρτητο από πλατφόρμες και γλώσσες, γεγονοκεντρικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση των event handlers, περιγράφει τη ροή σε μία δενδρική δομή  και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα. Η Document Object Model Events Level 3 βασίζεται και επεκτείνει την  Document Object Model Events Level 2. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε δύο προσχέδια

13 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS)  δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια: 

 • Το CSS Flexible Box Layout Module, το οποίο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο CSS box model για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης.  Στο μοντέλο flexbox layout τα παιδιά ενός flexbox μπορεί να  τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας, ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς»  τους μικραίνοντας. Η οριζόντια και η κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα  layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 3 Ιουλίου.
 • Το CSS Box Alignment Module Level 3. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση των boxes, ενώ αυτά βρίσκονται μέσα στα πλαίσιά τους, στα διάφορα CSS box μοντέλα  διάταξης. (Η διάταξη κειμένου και περιεχομένου ορίζεται στα CSS3TEXT και CSS3LINEBOX.) Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το online συμπόσιο Mobile Accessibility

11 Ιουνίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για το online συμπόσιο σχετικά με θέματα που αφορούν σε  mobile accessibility, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου. Το συμπόσιο αφορά ερευνητές και άτομα του χώρου που επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα προσβασιμότητας και να βοηθήσουν στην χάραξη ενός σχεδίου ανάπτυξης και έρευνας για το μέλλον. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Mobile Accessibility - Online Symposium. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι τα προσχέδια RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1 και XHTML+RDFa 1.1 αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

7 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευσε τις προτεινόμενες συστάσεις RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1, και XHTML+RDFa 1.1 Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το σημείωμα εργασίας  RDFa 1.1 Primer. Τα έγγραφα περιγράφουν σε γενικές γραμμές την απόδοση της RDFa σε XML και HTML γλώσσες σήμανσης. Η RDFa Core 1.1 καθορίζει τη βασική σύνταξη και τους κανόνες επεξεργασίας της RDFa 1.1 και τον τρόπο χρήσης της σε XML έγγραφα. Η RDFa Lite 1.1 παρέχει ένα υποσύνολο της RDFa το οποίο είναι κατάλληλο για αρχάριους χρήστες.  Η XHTML+RDFa 1.1 καθορίζει τη χρήση της RDFa στην XHTML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax

5 Ιουνίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε το προσχέδιο RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το μοντέλο δεδομένων RDF. Οι διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του προσχεδίου περιλαμβάνουν επαναδιατυπωμένους και νέους τύπους δεδομένων για  την HTML, και νέα εισαγωγή. Η ομάδα εργασίας στοχεύει στην επέκταση του μοντέλου δεδομένων ώστε να υποστηρίζει πολλαπλά γραφήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά Current State and Roadmap of Standards for Web Applications on Mobile

4 Ιουνίου 2012

 Το W3Cδημοσίευσε μία νέα έκδοση της αναφοράς Standards for Web Applications on Mobile. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει περιληπτικά κείμενα σχετικά με τις διάφορες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από το W3C με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων των διαδικτυακών εφαρμογών, και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε mobile περιβάλλον.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί παραδοτέο του έργου MobiWebApp, βρίσκεται στην 6η έκδοσή του και περιλαμβάνει τις εξελίξεις από το Φεβρουάριο του 2012. Σε αυτές συγκαταλέγονται: 1) παραδοτέα που προέκυψαν από το νέο κανονισμό της ομάδας εργασίας Web Applications (packaging format for Web applications, Quota Management, push notifications, Web Intents, fullscreen και screen-lock APIs), 2) αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου μέσω Encrypted Media Extensions, 3) νέες προδιαγραφές και 4) συνδέσμους σε πόρους σχετικά με mobile accessibility.

Η επόμενη έκδοση του εγγράφου έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για  δραστηριότητα Web and Mobile Devices εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα MediaStream Processing API

31 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το σημείωμα Media Stream Processing API. Ένας μεγάλος αριθμός από τα υπάρχοντα ή προτεινόμενα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής πλατφόρμας ασχολούνται με real-time media. Επιπλέον πολλές περιπτώσεις χρήσης απαιτούν τη συνεργασία αυτών των χαρακτηριστικών. Το συγκεκριμένο σημείωμα καθιστά τα HTML Streams τη βάση για την ενοποίηση των μεθόδων των Web media, μέσα από τη δημιουργία ενός API για HTML Streams. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια A Direct Mapping of Relational Data to RDF και R2RML: RDB to RDF Mapping Language

29 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας RDB2RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια:

 • A Direct Mapping of Relational Data to RDF. Η ανάγκη κοινής χρήσης δεδομένων από πολλούς συνεργάτες ωθεί τους διαχειριστές σχεσιακών βάσεων δεδομένων να δημοσιεύουν δεδομένα στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία απευθείας αντιστοίχηση από σχεσιακά δεδομένα σε  RDF. Αυτός ο ορισμός παρέχει επεκτάσιμα σημεία για βελτιώσεις εντός και εκτός του εγγράφου. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Ιουνίου.
 • R2RML: RDB to RDF Mapping Language. Το έγγραφο περιγράφει την γλώσσα R2RML, η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να εκφραστούν ειδικά προσαρμοσμένες αντιστοιχίσεις (customized mappings) από σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε RDF datasets. Αυτές οι  αντιστοιχίσεις επιτρέπουν  σε ήδη υπάρχοντα σχεσιακά δεδομένα να εκφραστούν σε RDF, χρησιμοποιώντας τη δομή και το λεξιλόγιο που επιλέγει κάθε φορά ο προγραμματιστής. Οι αντιστοιχίσεις τύπου R2RML είναι στην ουσία RDF διαγράμματα γραμμένα σε  Turtle. Η R2RML επιτρέπει την υλοποίηση διαφορετικών τύπων αντιστοιχήσεων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο HTML Media Capture

29 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο HTML Media Capture. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει επεκτάσεις στην HTML οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στις δυνατότητες της hosting device να δεσμεύουν media. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τρία προσχέδια

29 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το Gamepad, το οποίο ορίζει μια διαπαφή χαμηλού επιπέδου που αναπαριστά συσκευές τύπου gamepad.
 • Το Pointer Lock, το οποίο ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, το API κλειδώνει τον έλεγχο των events του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Αυτή είναι μία πολύ σημαντική μέθοδος που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους 3D εφαρμογών.
 • Το σημείωμα The From-Origin Header, που ορίζει το τρόπο με τον οποίο οι πόροι ενός συστήματος μπορούν να δηλώσουν ότι είναι μη διαθέσιμοι.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων Mobile Web Best Practices στα ισπανικά

29 Μαΐου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων "Buenas Prácticas en Web Móvil" στην ισπανική γλώσσα. Τα μαθήματα διαμορφώθηκαν από την ομάδα W3C/MobiWebApp, αποτελούν παραλλαγή του "Mobile Web 1" και διδάσκονται από τη Gicela Morales. Τα μαθήματα, τα οποία  θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες, θα ξεκινήσουν στις 18 Ιουνίου 2012 και κοστίζουν 225 ευρώ. Αν εγγραφείτε μέχρι τις 10 Ιουνίου 2012 θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση, η οποία ανέρχεται στα 195 ευρώ. Μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή των μαθημάτων, να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα W3C online training for Web developers και να εγγραφείτε εδώ.

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε πέντε έγγραφα

24 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής πέντε έγγραφα:

 • Το The Web Socket API, το οποίο ορίζει ένα API που επιτρέπει σε Web σελίδες να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Web Socket (όπως αυτό ορίστηκε από το IETF) προκειμένου να επιτευχθεί αμφίδρομη επικοινωνία με ένα remote host. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Ιουνίου.
 • Το Indexed Database API. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API για μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται αρχεία με απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Κάθε ένα από τα αρχεία αποτελείτε από ένα κλειδί και μία τιμή. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων διατηρούνται κατάλογοι με δείκτες για τα αρχεία που αποθηκεύονται. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API απευθείας προκειμένου να εντοπίσουν τα αρχεία, και ο εντοπισμός γίνεται είτε μέσω του κλειδιού τους είτε από τους καταλόγους. Σε αυτό το API μπορεί να  ενσωματωθεί και μία γλώσσα επερώτησης. Η βάση μπορεί να υλοποιηθεί με δομές δεδομένων τύπου B-tree. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 21 Ιουνίου.
 • Το προσχέδιο Input Method Editor API, το οποίο ορίζει ένα “IMEAPI” που παρέχει πρόσβαση σε ένα IME (input-method editor) το οποίο σχετίζεται με ένα hosting user agent.
 • Το URL το οποίο καθορίζει την έννοια του όρου URL, αλγορίθμους σχετικά με URL και ένα API για τη δημιουργία τους.
 • Το XBL 2.0. Η XBL (the Xenogamous Binding Language) περιγράφει της ικανότητα συσχέτισης των στοιχείων ενός εγγράφου που περιέχει script, διάφορους διαχειριστές γεγονότων και πολύπλοκα μοντέλα περιεχομένου με τέτοιο τρόπο ώστε, απλές HTML ή XHTML σελίδες να μπορούν να χρησιμοποιούν σύνθετα CSS χωρίς τον κίνδυνο να γεμίσουν με πολλαπλά div.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Requirements for Internationalization Tag Set (ITS) 2.0

24 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Requirements for Internationalization Tag Set(ITS) 2.0. Το έγγραφο συγκεντρώνει τις κατηγορίες μεταδεδομένων που αναπτύχθηκαν από την ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT. Τα προτεινόμενα μεταδεδομένα αναφέρονται σε διαδικτυακό περιεχόμενο (κυρίως HTML5) και “deep Web” περιεχόμενο, το οποίο διευκολύνει την αλληλεπίδραση με πολύγλωσσες τεχνολογίες και  διαδικασίες εντοπισμού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων High Resolution Time και Resource Timing

22 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της High Resolution Time η οποία ορίζει μία JavaScript διεπαφή που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια κλάσματος του χιλιοστού του χωρίς να επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις και τις μεταβολές στην απόδοση του ρολογιού του συστήματος.
 • Της Resource Timing η οποία ορίζει μία διεπαφή προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες χρονισμού των πόρων ενός εγγράφου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Widget Interface Proposed Recommendation

22 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Widget Interface. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή  (API) για widgets η οποία παρέχει λειτουργικότητα προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση στα μεταδεδομένα του widget, και η συστηματική αποθήκευση δεδομένων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Web Services Internationalization (WS-I18N)

22 Μαΐου 2012

Ηομάδα εργασίας Internationalization Core δημοσίευσε το σημείωμα Web Services Internationalization (WS-I18N). Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις προσθήκες που έγιναν στο SOAP messaging ώστε να παρέχονται διεθνείς και τοπικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας διεθνείς και τοπικές προτιμήσεις. Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορα μοντέλα ανάπτυξης για διεθνή χρήση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τρία προσχέδια

22 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια εργασίας:

 • Το Introduction to Web Components. Το συγκεκριμένο έγγραφο συνιστά μία μη ρυθμιστική αναφορά η οποία σκοπεύει στη δημιουργία μίας σύνοψης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Web Components. Το έγγραφο ανακεφαλαιώνει τις ρυθμιστικές πληροφορίες των αντίστοιχων προδιαγραφών με ευκολονόητο και παραστατικό τρόπο.
 • Το Shadow DOM. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο που καλύπτει τον καθορισμό και τη διατήρηση λειτουργικών ορίων μεταξύ υποδέντρων τύπου DOM και περιγράφει την αλληλεπίδρασή τους ώστε να καθοριστεί ο βέλτιστος τρόπος με τον οποίον θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα δένδρο τύπου DOM.
 • Το The Screen Orientation API, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μίας διεπαφής για διαδικτυακές εφαρμογές που θα είναι ικανή να ερμηνεύσει την κατάσταση προσανατολισμού της οθόνης και τις αλλαγές της,  και θα μπορεί να κλειδώνει τον προσανατολισμό της οθόνης ανάλογα με την κατάσταση.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0

10 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0. Το έγγραφο αποτελεί μία συλλογή λεξιλογίων που αναφέρονται σε συναισθήματα (emotions), τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν με την  EmotionML με σκοπό να εκφράσουν συναισθήματα και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με αυτά. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποσκοπεί στη δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα σε θέματα πρακτικής εφαρμογής και επιστημονικής τεκμηρίωσης, αποτελείται από plug-ins και είναι κατάλληλη για χρήση στους παρακάτω τομείς: (1) χειρόγραφο σχολιασμό δεδομένων (2) αυτόματη αναγνώριση καταστάσεων που σχετίζονται με συναισθήματα και (3) παραγωγή συμπεριφορών συστήματος (system behaviour) οι οποίες  σχετίζονται με τα συναισθήματα.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης λεξιλόγια για την  EmotionML.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για την οnline σειρά μαθημάτων Mobile Web 2: Programming Web Applications

10 Μαΐου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων Mobile Web 2: Programming Web Applications. Τα μαθήματα διαμορφώθηκαν από την ομάδα W3C/MobiWebApp και διδάσκονται από τον Marcos Caceres. Σκοπός τους είναι να εξοικειώσουν τους προγραμματιστές με τα εργαλεία, τη γνώση και τις τεχνολογίες  που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργούν  κινητές διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο online όσο και να διατεθούν στο εμπόριο. Τα μαθήματα, τα οποία  θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες, θα ξεκινήσουν στις 11 Ιουνίου. Αν εγγραφείτε μέχρι τις 25 Μαΐου θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση, η οποία ανέρχεται στα 195 ευρώ. Από αυτή την ημερομηνία και έπειτα θα ισχύσει η πλήρης χρέωση, η οποία είναι 225 ευρώ. Εγγραφή.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Geolocation API Specification

10 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Geolocation δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Geolocation API Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει ένα API, το οποίο παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα των γεωγραφικών θέσεων οι οποίες σχετίζονται με την hosting device. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας εργασίας Linked Data Platform

9 Μαΐου 2012

 Το W3C ίδρυσε την ομάδα εργασίας  Linked Data Platform (LDP) με σκοπό την προώθηση των διασυνδεδεμένων δεδομένων στο διαδίκτυο. Η ομάδα, σύμφωνα με το καταστατικό της, θα επεξηγήσει τον τρόπο χρήσης μίας ομάδας βασικών υπηρεσιών και τεχνολογιών, οι οποίες χρειάζονται για τη δημιουργία εφαρμογών ικανών να ενοποιήσουν δημόσια, ασφαλή και προσωπικά δεδομένα. Η πλατφόρμα θα βασιστεί σε δοκιμασμένες τεχνολογίες του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα η HTTP για μεταφορά δεδομένων, η RDF και άλλα σημασιολογικά διαδικτυακά πρότυπα που αναφέρονται στην ενοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Η ομάδα θα παράξει  συνοδευτικό υλικό, όπως την περιγραφή περιπτώσεων χρήσης, μία λίστα με απαιτήσεις, μία tests uite και/ή εργαλεία επικύρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η σωστή υλοποίηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι τα Community Groups αποτελούν αφετηρία για καινοτομίες στο διαδίκτυο

9 Μαΐου 2012

 Το W3Cανακοίνωσε ότι εννέα μήνες μετά τη δημιουργία των  Community Groups, περισσότερα από 1200 άτομα συμμετέχουν σε 80 ομάδες  με διάφορα ενδιαφέροντα, όπως διαδικτυακά παιχνίδια, mobileprofiles και μεγάλης κλίμακας δεδομένα. «Στο W3C επιθυμούμε και ενθαρρύνουμε πλουσιότερες και πολύμορφες συζητήσεις σχετικά με τις διαδικτυακές  τεχνολογίες, και έχουμε ήδη επιτύχει ένα δυνατό ξεκίνημα» ανέφερε ο Διοικητικός  Διευθυντής  του W3C,  Jeff Jaffe, και συνέχισε λέγοντας: «Ένας μεγάλος αριθμός σχεδιαστικών επιλογών (όπως το permissive copyright license) συντέλεσε ώστε να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι καινούργιο, με πολλές προοπτικές και θα συνεχίσει να βελτιώνεται μέσα από τη διαδικασία απόκτησης γνώσης από την κοινότητα».

Το W3C Membership, το οποίο θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, παίζει ένα σημαντικό ρόλο τόσο στα Community Groups όσο και στη διαδικασία μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε διαλειτουργικά,  Royalty-Free διαδικτυακά πρότυπα. Η χρήση της Open Web Platform οδήγησε στην ένταξη πάνω από 80 οργανισμών στα μέλη του W3C τον περασμένο χρόνο. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου, τα  testimonials και να μάθετε περσότερα για τα Community and Business Groups του W3C εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων Battery Status API και Vibration API

8 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων Battery Status API και Vibration API. Η πρώτη καθορίζει ένα  API,  το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της  μπαταρίας της hosting device. Το δεύτερο ορίζει ένα API, το οποίο παρέχει πρόσβαση στο μηχανισμό δόνησης της συσκευής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια Performance Timeline και User Timing

8 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια Performance Timeline και UserTiming. Το πρώτο ορίζει ένα ενοποιημένο interface που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάκτηση μετρικών δεδομένων. Το δεύτερο ορίζει ένα interface για τη μέτρηση των επιδόσεων των εφαρμογών μέσω της πρόσβασης σε  timestamps υψηλής ακρίβειας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τρεις προτεινόμενες συστάσεις

8 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευσε τρεις προτεινόμενες συστάσεις: την RDFa Core 1.1, την RDFa Lite 1.1 και την XHTML+RDFa 1.1. Η RDFa Core 1.1 καθορίζει τη βασική σύνταξη και τους κανόνες επεξεργασίας της RDFa 1.1 και τον τρόπο χρήσης της σε XML έγγραφα. Η RDFa Lite 1.1 παρέχει ένα υποσύνολο της RDFa το οποίο είναι κατάλληλο για αρχάριους χρήστες.  Η XHTML+RDFa 1.1 καθορίζει τη χρήση της RDFa στην XHTML. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο RDFa 1.1 Primer.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευε δύο Two CSS Level 3 Modules

3 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας CSS Exclusions and Shapes Module Level 3 και CSS Regions Module Level 3. Οι ιδιότητες Exclusions και Shapes επιτρέπουν τον αυθαίρετο καθορισμό περιοχών γύρω από τις οποίες μπορεί να ρέει περιεχόμενο. Η CSS Exclusions επεκτείνει την αντίληψη του content wrapping, καθώς επιτρέπει στο περιεχόμενο να ρέει σε πολλαπλές περιοχές, οι οποίες ονομάζονται regions. Τα regions δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενα μέσα στο έγγραφο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε 5 προσχέδια σχετικά με θέματα Provenance

3 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε 5 προσχέδια εργασίας τα οποία σχετίζονται με το μοντέλο δεδομένων PROV. Οι πληροφορίες προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα, για την κατανόηση του τρόπου συλλογής δεδομένων με στόχο την ορθή χρήση τους, τον καθορισμό ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων πάνω σ’ ένα αντικείμενο, τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών, την επαλήθευση του κατά πόσο οι διαδικασίες και τα βήματα που χρησιμοποιηθήκαν για την λήψη αποτελεσμάτων συμμορφώνονται με τις δεδομένες απαιτήσεις κ.α. Το μοντέλο PROV χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση  αρχείων προέλευσης τα οποία περιέχουν τις περιγραφές των  οντοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διανομή ενός αντικειμένου.

 • Το PROV-DM: ThePROV Data Model, το οποίο παρουσιάζει τις έννοιες του PROV και ορίζει τους τύπους και τις σχέσεις του PROV-DM
 • Το Constraints of the Provenance Data Model, το οποίο παρουσιάζει μία ευρύτερη ομάδα εννοιών για την κατανόηση του  μοντέλου δεδομένων PROV και ορίζει τα συμπεράσματα που επιτρέπονται, αναφορικά με τις δηλώσεις προέλευσης, και τους περιορισμούς εγκυρότητας με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται τα στιγμιότυπα του PROV. Τα παραπάνω είναι χρήσιμα για τους αναγνώστες που αναπτύσσουν εφαρμογές οι οποίες παράγουν προέλευση ή επιχειρηματολογούν σχετικά με θέματα προέλευσης.
 • Το  PROV-N: The Provenance Notation, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σειριακών διατάξεων τύπου PROV.
 • Το PROV-O: The PROV Ontology,το οποίο εκφράζει το μοντέλο δεδομένων PROV χρησιμοποιώντας την OWL2 Web Ontology Language (OWL2).
 • Το PROV Model Primer, το οποίο παρέχει ένα οδηγό και μία εισαγωγή στην προδιαγραφή PROV.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τα μέλη της

1 Μαΐου 2012

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε έξι μέλη για το W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ομάδα σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά και διαδικαστικά θέματα και επίλυση διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου 2012 οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι οι: Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (HP), Michael Champion (Microsoft), Steve Holbrook (IBM), Qiuling Pan(Huawei), Jean-CharlesVerdié (MStar Semiconductor), Ora Lassila (Nokia), Charles McCathieNevile (Opera), και Takeshi Natsuno (KeioUniversity). Ο Steve Zilles παραμένει προσωρινός Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Advisory Board εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προσχεδίων Web Workers και HTML5 Web Messaging

1 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής δύο υποψήφιων προδιαγραφών:

 • Της Web Workers, η οποία ορίζει ένα API που επιτρέπει στους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών να τρέχουν σενάρια παράλληλα με την κεντρική τους σελίδα. Αυτό επιτρέπει σε μία  thread-like λειτουργία που μεταφέρει μηνύματα, να ενεργεί ως μηχανισμός συντονισμού.
 • Της HTML5 Web Messaging, η οποία ορίζει δύο μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ browsing contexts σε HTML έγγραφα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία SPARQL 1.1 Last Call προσχέδια

1 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας SPARQL απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής προσχέδια:

 • Το SPARQL 1.1 Overview, το οποίο λειτουργεί ως εισαγωγή για μία ομάδα προδιαγραφών του W3C που διευκολύνουν τη διαδικασία επερωτήσεων και το χειρισμό RDF graph content στο διαδίκτυο και σε χώρους αποθήκευσης RDF δεδομένων.
 • Το SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol, το οποίο περιγράφει τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTP με σκοπό τη διαχείριση RDF γραφημάτων με αρχιτεκτονική τύπου REST.
 • Το SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats, το οποίο περιγράφει τη χρήση CSV (τιμές που διαχωρίζονται με κόμμα) και TSV (τιμές που διαχωρίζονται με στηλοθέτες)  μορφοτύπων για να εκφραστούν αποτελέσματα επερωτήσεων τύπου SPARQL από SELECT queries.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά στα μέχρι την 1η Ιουλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Writing Modes Module Level 3

1 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Module Level 3. Η CSS Writing Modes Level 3 ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά),  διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization

1 Μαΐου 2012

Η ομάδα εργασίας Internationalization Core δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Character Model for the World Wide Web1.0: Normalization. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, η οποία αναφέρεται σε θέματα αρχιτεκτονικής, παρέχει  στους συγγραφείς προδιαγραφών, τους προγραμματιστές εφαρμογών και τους δημιουργούς περιεχομένου, ένα κοινό σημείο αναφοράς σε θέματα κανονικοποίησης κειμένου και string identity matching στο διαδίκτυο. Ο στόχος της προδιαγραφής είναι η βελτίωση της διαλειτουργικής διαχείρισης κειμένου στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το workshop “Web-Based Signage”

26 Απριλίου 2012

To W3C ανακοινώνει το workshop Web-Based Signage, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Ιουνίου στο Τόκιο (Chiba) και θα φιλοξενηθεί από την NTT. Μέσα από το workshop το W3C αποσκοπεί στην διάδοση προοπτικών, περιπτώσεων χρήσης και τεχνολογικών απαιτήσεων ώστε η Open Web Platform να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα digital displays (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες πλατείες και σε αθλητικές συναντήσεις). Απευθύνουμε πρόσκληση σε εταιρίες ηλεκτρονικών, digital signage platforms, διαφημιστές, browser vendors και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους θέματα. Δεν απαιτείται συμμετοχή στο W3C για να παρακολουθήσετε το workshop. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο συμμετοχής εδώ, και να στείλετε  τις αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 16 Μαΐου.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Media Queries

26 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Media Queries. Η HTML και τα CSS υποστηρίζουν style sheets τα οποία είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένους τύπους μέσων. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο μπορεί να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά sans-serif, όταν προβάλλεται στην οθόνη, και σε serif όταν τυπώνεται σε χαρτί. Η  Media Queries επεκτείνει τη λειτουργικότητα των media types μέσα από μία αυστηρά καθορισμένη διαδικασία ονοματοδοσίας. Μπορείτε να διαβάσετε το implementation report και να δείτε την Test Suite. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 23 Μαΐου και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Server-Sent Events

26 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Server-Sent Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API το οποίο δημιουργεί μία HTTP σύνδεση για να δέχεται push notifications, σε μορφή γεγονότων DOM, από ένα server. Το API σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες push notifications διατάξεις, όπως για παράδειγμα η Push SMS. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι παρατείνεται η διάρκεια του διαστήματος εγγραφής με χρέωση χαμηλού κόστους στο Mobile Web Best Practices Training Course

23 Απριλίου 2012

 Το "Mobile Web 1: Best Practices" online training course του W3C έχει διάρκεια 6 εβδομάδες και ξεκινάει τη Δευτέρα 30 Απριλίου. Μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή των μαθημάτων. Αν εγγραφείτε πριν τις 25 Απριλίου  θα έχετε μείωση 30 ευρώ στο ποσόν συμμετοχής. 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στο «The Graphical Web 2012»

20 Απριλίου 2012

Το W3C υποστηρίζει το The Graphical Web 2012 το οποίο αποτελεί το πρώτο, από μία σειρά νέων συνεδρίων, που θα ασχοληθεί με θέματα που αφορούν το Open Web Graphics, και ταυτόχρονα το 10ο συνέδριο σχετικά με Scalable Vector Graphics. Το The Graphical Web 2012 θα πραγματοποιηθεί στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2012 στην Ελβετία, στο χώρο του first SVG Open και θα φιλοξενηθεί από το ETH Zürich στην πανεπιστημιούπολη του Hönggerberg. Στο συνέδριο θα παραβρεθούν μέλη της ομάδα εργασίας SVG, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ομάδας του W3C Chris Lilley και Doug Schepers. Η ομάδα εργασίας SVG θα παράξει μια σύντομη ενημέρωση  σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην προδιαγραφή  SVG. Η ενημέρωση  θα περιλαμβάνει την SVG2 καθώς και τον τρόπο ενοποίησης της SVG με τα  CSS3 και την HTML5. Το συνέδριο περιλαμβάνει επίσης μία μέρα με επιμορφωτικά μαθήματα. Η τελική ημερομηνία για τα abstracts των παρουσιάσεων και τα περιγράμματα των μαθημάτων είναι η 7η Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα W3C Graphics εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web IDL

19 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web IDL. Το έγγραφο ορίζει την γλώσσα Web IDL η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει διεπαφές που θα υλοποιηθούν σε Web browsers. Η Web IDL αποτελεί παραλλαγή της IDL και περιέχει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον πιο άμεσο καθορισμό της συμπεριφοράς των common script objects στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι διεπαφές που περιγράφονται με την Web IDL αντιστοιχούν σε τμήματα της ECMAScript και σε Java execution environments. Αναμένεται ότι το παρόν έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για προδιαγραφές που είναι ήδη δημοσιευμένες,  με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι διεπαφές που δημιουργήθηκαν με βάση αυτές τις προδιαγραφές είναι διαλειτουργικές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Backgrounds and Borders Module Level 3

17 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Backgrounds and Borders Module Level 3. Η γλώσσα CSS περιγράφει τον τρόπο απόδοσης δομημένων εγγράφων (π.χ. HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στην ομιλία κ.α. Το συγκεκριμένο προσχέδιο περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 3 τα οποία αναφέρονται σε πλαίσια και φόντο (background). Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι κύριες επεκτάσεις του CSS Level 3, σε σχέση με το CSS Level 2, αφορούν πλαίσια που αποτελούνται από εικόνες, πλαίσια με περισσότερα από ένα backgrounds,  πλαίσια με στρογγυλευμένες γωνίες και σκιάσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3

17 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. Η γλώσσα CSS περιγράφει τον τρόπο απόδοσης δομημένων εγγράφων (π.χ. HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στην ομιλία κ.α. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 3 που αφορούν στον τύπο <image> και σε στοιχεία που μπορεί να αντικατασταθούν. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το CSS level 2 είναι η γενίκευση του  <url> type στο  <image> type, διάφορες προσθήκες στο <image>, ένας γενικός αλγόριθμός για την αλλαγή του μεγέθους των εικόνων και άλλων στοιχείων που μπορεί να αντικατασταθούν, και διάφορες ιδιότητες για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων που μπορεί να αντικατασταθούν και των CSS's layout models. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο προσχέδια σχετικά με File APIs

17 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το File API: Writer. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για εγγραφές από διαδικτυακές εφαρμογές σε αρχεία. Το API σχεδιάστηκε για να  εξαρτάται και να χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με άλλα APIs και στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα πιο σχετικά από αυτά είναι τα File API και Web Workers.
 • Το File API: Directories and System. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για πλοήγηση σε ιεραρχίες συστημάτων αρχείων. Επιπλέον, καθορίζει τα μέσα με τα οποία ένας  user agent μπορεί να αποκαλύψει  τις sand boxed περιοχές του τοπικού συστήματος αρχείων του χρήστη σε διαδικτυακές εφαρμογές. Βασίζεται στο File Writer API, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο File API. Κάθε ένα από αυτά τα APIs προσθέτει διαφορετική λειτουργικότητα.

Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για την οnline σειρά μαθημάτων Mobile Web Best Practices

10 Απριλίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές της δημοφιλούς σειράς μαθημάτων Mobile Web 1: Best Practices, η οποία θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου 2012 και θα διαρκέσει 6 εβδομάδες. Σκοπός των μαθημάτων είναι να βοηθήσει τους προγραμματιστές του διαδικτύου και τους παραγωγούς περιεχομένου που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το desktop world, να γνωρίσουν το διαδίκτυο όπως αυτό παρουσιάζεται στις κινητές συσκευές. Βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε πρότυπα του W3C και ειδικά στο Mobile Web Best Practices. Μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή των μαθημάτων, σχόλια από συμμετέχοντες σε προηγούμενες σειρές μαθημάτων και περιγραφές των επιτευγμάτων τους. Αν εγγραφείτε μέχρι τις 23 Απριλίου θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση, η οποία ανέρχεται στα  195 ευρώ. Από αυτή την ημερομηνία και έπειτα θα ισχύσει η πλήρης χρέωση που είναι 225 ευρώ. Εγγραφή.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop “The Multilingual Web – Linked Open Data and Multi¬lingual¬Web-LT Requirements”

10 Απριλίου 2012

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Linked Open Data and Multi­lingual ­Web-LT Requirements, το οποίο θα λάβει χώρα στις 11-13 Ιουνίου στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Σκοπός του workshop, το οποίο διοργανώνεται από την ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT, είναι να συζητηθούν αφ’ ενός τα σημεία τομής  μεταξύ της Linked Open Data και των Multilingual τεχνολογιών και αφ΄ ετέρου οι απαιτήσεις της ομάδας εργασίας Multilingual Web-LT. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και το workshop είναι ανοικτό σε όλους, αλλά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα άρθρο σχετικό με το θέμα του workshop κατά την εγγραφή τους. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Internationalization at W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0

10 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο Implementing ATAG 2.0. Η ATAG ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία γραφής  (authoring tools) θα πρέπει να βοηθούν τους προγραμματιστές ώστε να παράγουν προσβάσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο συμμορφώνεται με το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Η ATAG ορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία γραφής θα καταστηθούν προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Ιουνίου 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το ATAG 2.0 Last Call Working Draft και το Web  Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Variables Module Level 1

10 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Variables Module Level 1. Η γλώσσα CSS περιγράφει τον τρόπο απόδοσης δομημένων εγγράφων (π.χ. HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στην ομιλία κ.α. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 3 που αναφέρονται σε μεταβλητές. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2 το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το CSS level 2, είναι η εισαγωγή των μεταβλητών ως  primitive value type που γίνονται  αποδεκτές από όλες τις ιδιότητες. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Efficient XML Interchange (EXI) Profile

10 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Efficient XML Interchange δημοσίευσε το προσχέδιο Efficient XML Interchange (EXI) Profile. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα προφίλ της προδιαγραφής EXI1.0 το οποίο αναφέρεται σε συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες μνήμης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Mobile Accessibility - Online Symposium - Call for Papers

5 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Research and Development διοργανώνει ένα online συμπόσιο με σκοπό να εξετάσει τις προκλήσεις σχετικά με θέματα mobile accessibility, υπάρχοντες πόρους και να αναγνωρίσει περιοχές για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη. Το Call for Papers θα είναι ανοικτό μέχρι τι 7 Μαΐου 2012. Μπορείτε να μάθετε για το συμπόσιο σχετικά με Mobile Accessibility και Web Accessibility Initiative (WAI).

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι δύο Two XML Schema προδιαγραφές αποτελούν πλέον συστάσεις

5 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Schema δημοσίευσε τις συστάσεις  W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και Part 2: Datatypes. Η προδιαγραφή XML Schema καθορίζει μία XML γλώσσα για την περιγραφή δομών και περιορίζει το περιεχόμενο των XML εγγράφων. Παρέχει δομές και τύπους δεδομένων και διευκολύνει τους προγραμματιστές αλλά και άλλες εφαρμογές, ως προς τη δημιουργία των δικών τους δομών και τύπων δεδομένων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για validation, σύνδεση δεδομένων, τεκμηρίωση κ.α. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  XML εδώ.

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data δημοσίευσε τέσσερα προσχέδια

5 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data δημοσίευσε τα εξής τέσσερα προσχέδια: 

 • Το Data Catalog Vocabulary (DCAT). Το DCAT είναι ένα RDF λεξιλόγιο, σχεδιασμένο με σκοπό να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ καταλόγων δημοσιευμένων στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το σχήμα και παρέχει παραδείγματα για τη χρήση του.
 • Το RDF Data Cube Vocabulary. Η δημοσίευση δεδομένων πολλών διαστάσεων (multi-dimensional data) στο διαδίκτυο είναι χρήσιμη για τομείς όπως η στατιστική, ειδικά όταν υπάρχει η δυνατότητα να συνδέονται με σχετικά data sets και έννοιες. Το Data Cube vocabulary παρέχει τα μέσα για αυτή τη δημοσίευση μέσω του προτύπου RDF (Resource Description Framework), το οποίο αναπτύχθηκε από το W3C. Το μοντέλο του Data Cube vocabulary είναι συμβατό με αυτό του SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), ενός προτύπου του ISO που αφορά στην ανταλλαγή και διανομή στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων μεταξύ οργανισμών. Το Data Cube vocabulary αποτελεί μία βασική δομή, η οποία υποστηρίζει την επέκταση λεξιλογίων, με σκοπό τη διευκόλυνση της δημοσίευσης στατιστικών ροών δεδομένων.
 • Το Terms for describing people. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει όρους για την περιγραφή ατόμων. Ορίζει την περιγραφή στοιχείων, όπως το όνομα και τη διεύθυνση, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η συσχέτιση ατόμων με πράγματα, όπως οργανισμοί και έργα. Στο έγγραφο παρέχονται παραδείγματα που υποδεικνύουν τη σωστή χρήση όλων των όρων και αντιστοιχήσεις σε λεξιλόγια ευρείας χρήσης.
 • Το An organization ontology. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μία βασική οντολογία για οργανωτικές δομές που στοχεύει στη υποστήριξη της δημοσίευσης διασυνδεδεμένων δεδομένων από διάφορους τομείς. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει σε domain-specific επεκτάσεις να προσθέτουν ταξινομήσεις οργανισμών, ρόλων και άλλες επεκτάσεις που υποστηρίζουν παρεμφερείς πληροφορίες, όπως οργανωτικές δραστηριότητες.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  eGovernment εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο DOM4

5 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας DOM4. Η DOM4 ορίζει το μοντέλο γεγονότων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Η DOM είναι ένα interface, το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα και ταυτόχρονα μία γλώσσα, που  επιτρέπει σε προγράμματα και scripts να έχουν πρόσβαση και να ανανεώνουν δυναμικά το περιεχόμενο και τη δομή των εγγράφων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας ενδιαφέροντος Web Cryptography

4 Απριλίου 2012

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας ενδιαφέροντος Web Cryptography.  Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας  είναι ο καθορισμός ενός API για την υλοποίηση πρωτοκόλλων, στο επίπεδο των  διαδικτυακών εφαρμογών, μέσα από την έκθεση  εμπιστευτικών κρυπτογραφικών primitives από τον browser. Με αυτό τον τρόπο οι προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών δε θα είναι αναγκασμένοι να δημιουργούν οι ίδιοι αμφίβολης αξιοπιστίας βιβλιοθήκες για κρυπτογραφικά primitives, γεγονός που θα αυξήσει την ασφάλεια του διαδικτύου. Κάποιες από τις περιπτώσεις χρήσης του συγκεκριμένου API περιλαμβάνουν:

 • Τη δυνατότητα συλλογής διαπιστευτηρίων και δηλώσεων υπογραφών, η οποία, ενδεχομένως, να είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή συναλλαγών σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα, στα οικονομικά, την ασφάλεια εταιρειών και σχετικά με θέματα ταυτότητας σε προσωπικά δεδομένα.
 • Την παροχή και τη χρήση κλειδιών σε διαδικτυακές εφαρμογές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σενάρια, όπως για παράδειγμα, την αύξηση ασφάλειας κατά την πιστοποίηση των χρηστών και, το αν και κατά πόσο, μία συγκεκριμένη συσκευή θα πιστοποιείται για μία συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Τη δυνατότητα ελέγχου της ακεραιότητας των πόρων πριν την εκτέλεση Javascript κώδικα, ο οποίος βρισκόταν προηγουμένως σε τοπικό storage.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Cross-Origin Resource Sharing

3 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Cross-Origin Resource Sharing. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο δημιουργήθηκε από κοινού με την ομάδα εργασίας Web Applications, περιγράφει ένα μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει client-side cross-origin requests. Οι προδιαγραφές, οι οποίες επιτρέπουν σε ένα API να υποβάλλει cross-origin requests σε πόρους, μπορούν να κάνουν χρήση των αλγορίθμων που ορίζονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1η Μαΐου 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία προσχέδια σχετικά με CSS

3 Απριλίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το CSS Transforms, το οποίο επιτρέπει σε στοιχεία τα οποία έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας CSS να μετασχηματιστούν σε δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή προήλθε από τη σύγκληση των προδιαγραφών CSS 2D transforms, CSS 3D transforms και SVG transforms
 • Το CSS Animations. Το συγκεκριμένο CSS module περιγράφει το animation των ιδιοτήτων των CSS χρησιμοποιώντας keyframes. Η συμπεριφορά αυτών των keyframe animations είναι δυνατόν να ελεγχθεί μέσα από τον καθορισμό της διάρκειάς τους, τον αριθμό των επαναλήψεων κ.α.
 • Το CSS Transitions, το οποίο επιτρέπει την ομαλή αλλαγή των τιμών των CSS ιδιοτήτων σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το σημείωμα Requirements for Japanese Text Layout

3 Απριλίου 2012

Τα μέλη της  Japanese Layout Task Force (με τη συμμετοχή των ομάδων εργασίας  CSS, Internationalization Core, SVG και XSL, του W3C) δημοσίευσαν τη δεύτερη έκδοση του σημειώματος Requirements of Japanese Text Layout. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία μίας γενικής ιαπωνικής σελιδοποίησης (layout) χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα CSS, SVG και XSL-FO. Το έγγραφο βασίζεται κυρίως στο πρότυπο JIS X 4051, αλλά ασχολείται και με θέματα που δεν καλύπτονται από το JIS X 4051. Η δεύτερη έκδοση του εγγράφου περιέχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση επικεφαλίδων, την τοποθέτηση εικόνων, σχημάτων, διαγραμμάτων και πινάκων, τη διαχείριση σχολίων και συμβόλων αναφοράς κλπ. Μία έκδοση στα ιαπωνικά είναι επίσης διαθέσιμη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Internationalization εδώ

Το W3C ενημέρωσε 10 προσχέδια σχετικά με HTML5

29 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας HTML ενημέρωσε τα εξής προσχέδια:

Υπάρχει ένας κατάλογος με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην HTML5 σε σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο (Μάιος 2011).  Οι περισσότερες από αυτές είναι λεπτομέρειες και όχι σημαντικές προσθήκες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα SMIL Timesheets 1.0

29 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας SYMM δημοσίευσε το σημείωμα  SMIL Timesheets 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία XML γλώσσα χρονομέτρησης, η οποία καθιστά τα στοιχεία και τις ιδιότητες χρονομέτρησης της SMIL 3.0 διαθέσιμα σε άλλες XML γλώσσες. Η συγκεκριμένη γλώσσα επιτρέπει στην SMIL timing να ενσωματώνεται σε πολλές a-temporal γλώσσες, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, αυτού του είδους οι γλώσσες συνδυάζονται σε ένα σύνθετο έγγραφο. Εξ΄ αιτίας της συνάφειάς της με το external style και το positioning της γλώσσας Cascading Style Sheet (CSS), η συγκεκριμένη λειτουργία ονομάστηκε SMIL Timesheets. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα W3C Synchronized Multimedia εδώ.

Το W3C επεκτείνει την παρουσία του στο WWW 2012 με σκοπό να αυξήσει τη συμμετοχή του κοινού

27 Μαρτίου 2012

 Το W3C προσκαλεί προγραμματιστές,  επιχειρήσεις,  τον δημόσιο τομέα και το κοινό που θα παρεβρεθεί στη 2012  World Wide Web Conference (16 – 20 Απριλίου στη Λυόν, στο Lyon Convention Center) να συμμετάσχουν στο expanding W3C Track όπου θα ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους η Open Web Platform διαμορφώνει τη βιομηχανία και την κοινωνία. Οι δραστηριότητες του W3C στο συνέδριο περιλαμβάνουν:

 • Tim Berners-Lee Keynote (and participation in Workshops and a Panel)
 • W3C Tutorial Track (νέο!), τέσσερις παρουσιάσεις, διάρκειας μισής μέρας η κάθε μια, σχετικά με CSS3 in Style, Accessibility in Tomorrow's Web, Developing Mobile Web Applications, Open Data in Practice
 • W3C Track: διάρκεια μίση μέρα. Συζητήσεις με ειδικούς του W3C και χρήστες για θέματα  Web Security and Privacy και HTML5 Games.

 Μέλη του προσωπικού του W3C θα είναι διαθέσιμα για συζητήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την HTML5, τα CSS και άλλες τεχνολογίες της Open Web Platform. Οι παρεβρισκόμενοι  μπορούν να μάθουν για την online εκπαίδευση του W3C και  τα W3C Community Groups, και θα συναντήσουν εκπροσώπους του νέου γραφείου του W3C στη Γαλλία το οποίο έχει, μαζί με το Inria, ένα περίπτερο (Νο 54) στη περιοχή της έκθεσης στο the Lyon Convention Center. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)

27 Μαρτίου 2012

Οι ομάδες εργασίας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG WG) και  Evaluation and Repair Tools (ERT WG) δημοσίευσαν, μέσω της WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force (Eval TF), το προσχέδιο εργασίας Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM).  Το WCAG-EM παρέχει μία μέθοδο που ελέγχει το κατά πόσο οι διαδικτυακοί τόποι, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών και των sites για κινητές συσκευές, ακολουθούν το WCAG 2.0. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το προσχέδιο WCAG-EM Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology και το Web Accessibility Initiative (WAI).

Η ομάδα εργασίας XML Query δημοσίευσε τρία προσχέδια

27 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Query δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • το XQuery Update Facility 3.0 Requirements and Use Cases, το οποίο καθορίζει τους στόχους, τις απαιτήσεις και τις περιπτώσεις χρήσης για το XQuery Update Facility 3.0.
 • το XQuery 3.0 Use Cases, το οποίο καθορίζει σενάρια χρήσης για το XML Query (XQuery) 3.0.
 • το XQuery and XPath Full Text 3.0 Requirements and Use Cases, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από τις ομάδες εργασίας  XML Query και XSL. Το έγγραφο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις περιπτώσεις χρήσης για το Full-Text Search ώστε αυτό να χρησιμοποιείται στα XQuery 3.0 και XPath 3.0.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Widget Updates

22 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Widget Updates. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διαδικασία και ένα μορφότυπο για έγγραφα, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ανανεώνουν και να εγκαθιστούν widget packages. Ένα widget package δεν είναι σε θέση να ανανεωθεί αυτόματα, αλλά βασίζεται σε ένα agent για την διαδικασία της ανανέωσης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C αναθεώρησε τα προσχέδια Flexible Box Layout και Grid Layout

22 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής:

 • το CSS Flexible Box Layout Module, το οποίο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο CSS box model για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης.  Στο μοντέλο flexbox layout τα παιδιά ενός flexbox μπορεί να  τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας, ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς»  τους μικραίνοντας . Η οριζόντια και η κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα  layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια).
 • το CSS Grid Layout, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να ορίσουν μη ορατά πλέγματα οριζοντίων και καθέτων γραμμών. Με αυτό τον τρόπο τα διάφορα στοιχεία των εγγράφων μπορούν να αγκυρωθούν σε σημεία του πλέγματος και να ευθυγραμμιστούν οπτικά μεταξύ τους, ακόμα και αν δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο όταν βρίσκονται στην πηγή (source).

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα The Media Capture API

22 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το σημείωμα  The Media Capture API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Application Programming Interface (API) το οποίο παρέχει πρόσβαση στις δυνατότητες της συσκευής να συλλαμβάνει σήματα ήχου και εικόνας. Δεν θα υπάρξει συνέχεια στην ανάπτυξη της προδιαγραφής και οποιαδήποτε εργασία πάνω σε αυτή θα συμπεριληφθεί στο “getusermedia: Getting access to local devices that can generate multimedia streams”. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Speech Module

20 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Speech Module. Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μία γλώσσα η οποία περιγράφει την παρουσίαση markup εγγράφων (π.χ. HTML, XML) σε διαφορά μέσα, όπως για παράδειγμα σε οθόνες, σε χαρτί, σε λόγο κλπ. Το συγκεκριμένο πρότυπο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη δραστηριότητα Voice Browser. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Media Fragments URI 1.0 (basic)

15 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Media Fragments απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Media Fragments URI 1.0 (basic). Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το συντακτικό για την κατασκευή URIs για τμήματα πολυμέσων και επεξηγεί τον τρόπο διαχείρισής τους μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Το συντακτικό  βασίζεται στο λεπτομερή καθορισμό συγκεκριμένων ζευγών ονομάτων – τιμών, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν α) σε τμήματα των URI και β) για επερωτήσεις σχετικά με URI, ώστε να περιορίσουν ένα πολυμεσικό πόρο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Το Media Fragment WG δεν έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τις καταχωρήσεις των media types. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους ιδιοκτήτες των media types να εναρμονίσουν τα υπάρχοντα σχήματά τους με αυτά που προτείνονται σε αυτό το έγγραφο ή να προσθέσουν στις καταχωρίσεις media type την κατάλληλη σημασιολογία, όπως αυτή αναφέρεται στην προδιαγραφή. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 26 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Audio API

15 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Web Audio API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα υψηλού επιπέδου Java Script API, μέσω του οποίου, πραγματοποιείται η επεξεργασία και η σύνθεση ήχου στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η αρχική ιδέα περιλαμβάνει ένα γράφημα στο οποίο αντικείμενα τύπου AudioNode συνδέονται μεταξύ τους ώστε να καθοριστεί η συνολική μετάδοση του ήχου. Παρά το γεγονός ότι η πραγματική επεξεργασία γίνεται μέσω της υλοποίησης (συνήθως σε κώδικα Assembly / C / C++ code), υποστηρίζεται επίσης η απ΄ευθείας επεξεργασία και σύνθεση μέσω JavaScript. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Tracking Compliance and Scope και Tracking Preference Expression (DNT)

13 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το Tracking Compliance and Scope, το οποίο καθορίζει τη σημασία της προτίμησης "Do Not Track" και τους τρόπους με τους οποίους οι ιστοσελίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.
 • Το Tracking Preference Expression (DNT), το οποίο ορίζει τους τεχνικούς μηχανισμούς για τη έκφραση μίας προτίμησης παρακολούθησης μέσω του πεδίου DNT request στο HTTP, μέσω μίας HTML DOM ιδιότητας η οποία μπορεί να διαβαστεί από embedded scripts και μέσω διαδικασιών οι οποίες είναι ανοικτές στου διάφορους user agent plug-in ή στα extension APIs. Επιπλέον ορίζει μηχανισμούς με τους οποίους οι διάφοροι ιστότοποι θα μπορούν να επισημαίνουν αν και με ποιο τρόπο πληρούν τη συγκεκριμένη προτίμηση.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία προσχέδια

13 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια:

 • HTML5 Web Messaging, το οποίο ορίζει δύο μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ browsing contexts σε HTML έγγραφα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας για το συγκεκριμένο προσχέδιο μέχρι τις 3 Απριλίου.
 • Web Workers, το οποίο ορίζει ένα API που επιτρέπει στους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών να δημιουργούν σενάρια που τρέχουν στο background, παράλληλα με την κεντρική σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, μία λειτουργία τύπου thread με ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιείται ως συντονιστικός μηχανισμός. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας για το συγκεκριμένο προσχέδιο μέχρι τις 3 Απριλίου.

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το σημείωμα Widget URI scheme, το οποίο ορίζει ένα widget URI scheme και κανόνες για τον αποχαρακτηρισμό ενός widget URI το οποίο μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για να απευθυνθεί στα resources του πακέτου. Το μοντέλο αποχαρακτηρισμού βασίζεται σε  HTTP semantics για να επιστρέψει resources με τρόπο ανάλογο με το HTTP GET request. Με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο URI scheme μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες τεχνολογίες όπως η XML HTTP Request.

Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Navigation Timing

13 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  Navigation Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες χρονομέτρησης αναφορικά με HTML στοιχεία, και κατά την πλοήγηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο High Resolution Time

13 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο High Resolution Time. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία Java script διεπαφή που παρέχει την τρέχουσα ώρα, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις ρυθμίσεις  και τις μεταβολές στην απόδοση του ρολογιού του συστήματος, με ακρίβεια κλάσματος του χιλιοστού του δευτερολέπτου. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1 και XHTML+RDFa 1.1

13 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευσε τις προτεινόμενες συστάσεις RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1 και XHTML+RDFa 1.1.

Τα τρία αυτά έγγραφα σκιαγραφούν την απεικόνιση της RDFa σε XML καθώς και σε άλλες HTML-based γλώσσες σήμανσης. Η RDFa Core 1.1 καθορίζει τη βασική σύνταξη και τους κανόνες επεξεργασίας της RDFa 1.1 και τον τρόπο χρήσης της σε XML έγγραφα. Η RDFa Lite 1.1 παρέχει ένα υποσύνολο της RDFa το οποίο είναι κατάλληλο για αρχάριους χρήστες.  Η XHTML+RDFa 1.1 καθορίζει τη χρήση της RDFa από τη γλώσσα σήμανσης XHTML.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, μέσω της συνεργασίας με τη Google, τη Microsoft, τη Yahoo! και άλλων εταιρίων, έγιναν πολλές βελτιώσεις στην RDFa 1.1. Τα σχόλια και οι κριτικές του κοινού είχαν ως αποτέλεσμα διάφορες τροποποιήσεις που διευκολύνουν την εκμάθησή της γλώσσας από τους αρχάριους χρήστες.

Η πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων σημαίνει ότι η ομάδα εργασίας πιστεύει ότι η κάθε μία από τις προτεινόμενες είναι έτοιμη να υλοποιηθεί. Η ομάδα εργασίας απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίησή τους και επιθυμεί να λάβει σχετικά σχόλια μέσω της RDF Web Applications Working Group mailing list.

Μπορείτε να μάθετε σχετικά με παρόμοια έργα για RDFa μέσω της ιστοσελίδας της δραστηριότητας Semantic Web.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο της προτεινόμενης σύστασης XML Encryption 1.1

13 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση XML Encryption 1.1 η οποία περιέχει αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, με σκοπό να λυθούν τα θέματα που προέκυψαν από τις επιθέσεις σε CBC αλγόριθμους. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την υποχρεωτική υλοποίηση ενός αλγορίθμου κρυπτογράφησης  (AES-128-GCM) και την αναθεώρηση των μηχανισμών ασφαλείας. Επιπλέον στο έγγραφο περιέχονται διάφορες συντακτικές αλλαγές. Οι λεπτομέρειες των αλλαγών  αναφέρονται στο status section του εγγράφου.

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο της προτεινόμενης σύστασης XML Encryption 1.1 Cipher Reference Processing using 2.0 Transforms.

Προκειμένου να διευθετηθούν τα θέματα ευρεσιτεχνίας  που σχετίζονται με τις προδιαγραφές XML Signature 1.1 και XML Encryption 1.1, το W3C δημιούργησε ένα Patent Advisory Group.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα με τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop «Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism»

9 Μαρτίου 2012

ΤοW3C ανακοίνωσε το workshop Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism. Εδώ και πολλά χρόνια το W3C προωθεί τα Open Data, και καλλιεργεί την ιδέα της ελεύθερης διάθεσης δεδομένων από τους διαχειριστές τους, ιδανικά σε μορφότυπους που είναι  επεξεργάσιμοι από υπολογιστές. Πολλά κράτη υιοθέτησαν αυτή την ιδέα και έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά data portals. Το W3C και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνουν, στα πλαίσια του FP7-funded Crossover Project, ένα workshop με σκοπό να θέσουν την εξής απλή ερώτηση: ποιος είναι ο τρόπος χρήσης όλων αυτών των «νέων» δεδομένων που διατίθενται από τα διάφορα κράτη; Το workshop θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου στις Βρυξέλες, στο κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ανοικτό σε όλους αλλά ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα 80 άτομα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλλουν ένα άρθρο σχετικό με το θέμα του workshop. Οι συμμετέχοντες θα εστιάσουν στη χρήση και όχι στη δημοσίευση των open data. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του workshop.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Values and Units Module Level 3

8 Μαρτίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Values and Units Module Level 3. Το συγκεκριμένο CSS3 module περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS, και το συντακτικό που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 29 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει τη δημοσίευση δύο σημειωμάτων από την HTML Data Task Force

8 Μαρτίου 2012

Η HTML Data Task Force και η ομάδα ενδιαφέροντος Semantic Web δημοσίευσαν τα εξής δύο σημειώματα:

 • Το HTMLData Guide, το οποίο απευθύνεται σε εκδότες και καταναλωτές HTML δεδομένων. Περιέχει διάφορα συντακτικά (microformats, microdata, RDFa) και λεξιλόγια (schema.org, Dublin Core, microformat vocabularies, etc.) και παρέχει καθοδήγηση ώστε οι επιλογές που θα γίνουν να καλύπτουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις ανάγκες των εκδοτών και των καταναλωτών.
 • Το Microdata to RDF, το οποίο περιγράφει τους πιθανούς κανόνες επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή RDF από ένα HTML έγγραφο που περιέχει μικρο-δεδομένα.

Παρά το γεγονός ότι τα δυο αυτά έγγραφα είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από διάφορες ομάδες εργασίας, δεν προβλέπεται περεταίρω ανάπτυξη ή επεξεργασία γι΄ αυτά.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το Work to Simplify Creation of Content in World's Languages

7 Μαρτίου 2012

 Το W3C ασχολείται με θέματα που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ευκολότερη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου σε πολλές, διαφορετικές γλώσσες. Η έλλειψη προτύπων, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μεταφράσεις, κοστίζει στη βιομηχανία ένα επιπλέον 20% επί του αρχικού ποσού, κόστος το οποίο ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, εμπόδια στη διαδικασία διανομής περιεχομένου σε περισσότερες από μία γλώσσες, μεταφράζεται σε ζημίες στις επιχειρήσεις. Οι μεγάλες εταιρίες συνήθως πρέπει να μεταφράζουν διαδικτυακό περιεχόμενο σε πολλές γλώσσες ταυτόχρονα και οι δημόσιοι οργανισμοί της Ευρώπης και της Ινδίας επικοινωνούν με πολλά άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς η χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται γλωσσικά, η ανάγκη για μεταφράσεις θα συνεχίσει να αυξάνει.

Η ομάδα εργασίας MultilingualWeb–LT (LanguageTechnology) αναπτύσσει τρόπους  για την υποστήριξη της (αυτόματης και «με το χέρι»)  μετάφρασης και προσαρμογής διαδικτυακού περιεχομένου ώστε να καλύπτονται οι τοπικές ανάγκες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη στιγμή της δημιουργίας του μέχρι τη διανομή του στους τελικούς χρήστες. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα W3C Internationalization εδώ. Η ομάδα εργασίας  MultilingualWeb-LT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (ονομασία έργου: LT-Web) μέσω του Seventh Framework Programme (FP7).

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο MediaStream Capture Scenarios

6 Μαρτίου 2012

Οι ομάδες εργασίας Device APIs και Web Real-Time Communications δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας  Media Stream Capture Scenarios. Το συγκεκριμένο έγγραφο συλλέγει, συγκρίνει και ταξινομεί τα σενάρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως περιπτώσεις χρήσης για το Media Capture API, το οποίο επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν Javascript να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες εισόδου των διαφόρων media. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο νέα προσχέδια

28 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε δύο τα εξής προσχέδια: 

 • Το CSS Transforms, το οποίο επιτρέπει σε στοιχεία τα οποία έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας CSS να μετασχηματιστούν σε δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή προήλθε από τη σύγκληση των προδιαγραφών CSS 2D transforms, CSS 3D transforms και SVG transforms
 • Το CSS Fragmentation Module Level 3. Το συγκεκριμένο module εισάγει, περιγράφει και ορίζει ένα μοντέλο κατακερματισμού (fragmentation model) οποίο διαχωρίζει μία ροή σε σελίδες.  Βασίζεται στο Page model module και προσθέτει λειτουργικότητα, όσον αφορά τη σελιδοποίηση, τον προσανατολισμό κλπ..

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει τις παρουσιάσεις που θα επιδείξει στο Mobile World Congress 2012

24 Φεβρουαρίου 2012

 Το W3C απευθύνεται στα  μέσα επικοινωνίας, στους αναλυτές και στους παρευρισκόμενους στο Mobile World Congress (MWC) 2012 και τους προσκαλεί να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η Open Web Platform μεταμορφώνει τη βιομηχανία. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου, θα αφορούν στην HTML5, τα CSS3 και άλλες open Web τεχνολογίες, και  θα λάβουν χώρα στις αίθουσες Hall 2 και Stand 2A31. Οι παρουσιάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Webinos: Wallet in my Phone, The Vehicle API, Zap and Shake, Air Hockey AT&T: HTML
 • Opera Software: παρουσιάζονται οι εξελίξεις σχετικά με το Standards Support in Opera Mobile and Opera’s Mobile Debugging Tools
 • RIM/BlackBerry: PlayBook/QNX platform
 • SK Telecom: CanvasGL: The Fastest GPU-Accelerated WebKit
 • Και διάφορα άλλα

Το W3C αναθεώρησε το Standards for Web Applications on Mobile: February 2012 current state and roadmap. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει περιληπτικά κείμενα σχετικά με τις διάφορες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από το W3C και αυξάνουν τις δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρμογών, και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε mobile περιβάλλον.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εδώ.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει την τεχνολογία Do Not Track του W3C

23 Φεβρουαρίου 2012

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη διάταξη Consumer Privacy Bill of Rights και εξέφρασε την υποστήριξή του για την τεχνολογία Do Not Track, του W3C. Η ανακοίνωση αναφέρει «Κατόπιν καλέσματος της Administration and the Federal Trade Commission (FTC), διαδικτυακές εταιρίες  και online διαφημιστικά δίκτυα δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία Do Not Track της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού ώστε να είναι ευκολότερο για τους χρήστες να ελέγχουν το online tracking»

Το W3C προσπαθεί να εξασφαλίσει τη χρήση, σε παγκόσμιο επίπεδο, τεχνολογίας η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με το αν θα είναι πιθανός ο εντοπισμός τους ενώ είναι online. Το W3C καλωσορίζει την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ ώστε να δοθούν στους χρήστες  κατάλληλες επιλογές σχετικά με θέματα privacy.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες δελτίο τύπου και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy του  W3C, εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων R2RML και A Direct Mapping of Relational Data to RDF

23 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDB2RDF δημοσίευσε τις εξής δύο προτεινόμενες συστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να φέρουν πληροφορίες σχεσιακών βάσεων δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό: την R2RML: RDB to RDF Mapping Language και την A Direct Mapping of Relational Data to RDF. Η πρώτη περιγράφει την γλώσσα R2RML η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να εκφραστούν ειδικά προσαρμοσμένες αντιστοιχίσεις (customized mappings) από σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε RDF datasets. Αυτές οι  αντιστοιχίσεις επιτρέπουν  σε ήδη υπάρχοντα σχεσιακά δεδομένα να εκφραστούν σε RDF, χρησιμοποιώντας τη δομή και το λεξιλόγιο που επιλέγει κάθε φορά ο προγραμματιστής. Το δεύτερο έγγραφο ορίζει μία απ’ ευθείας αντιστοίχηση από σχεσιακά δεδομένα σε  RDF. Μπορείτε να δείτε διάφορες περιπτώσεις δοκιμών στη διεύθυνση http://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/test-cases/ και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αναφορών για τις υλοποιήσεις και πειράματα στη διεύθυνση http://www.w3.org/2001/sw/rdb2rdf/wiki/Submitting_Implementation_Reports. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας και τις αναφορές μέχρι τις 30 Απριλίου 2012 και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Clipboard API and events

23 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Clipboard API and events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τις ενέργειες αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση για διαδικτυακές εφαρμογές με τρόπο ώστε, να παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητα. Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες υλοποιήσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το έγγραφο How to Make Your Presentations Accessible to All

21 Φεβρουαρίου 2012

Το Web Accessibility Initiative (WAI) και η ομάδα εργασίας Outreach Working (EOWG) ενημέρωσε το έγγραφο How to Make Presentations Accessible to All. Ο συγκεκριμένος WAI πόρος χρησιμοποιείται ώστε οι παρουσιάσεις, οι συναντήσεις, η εκπαίδευση, τα συνέδρια κλπ. να είναι προσβάσιμα από το ευρύ κοινό και από άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Καλύπτει θέματα προγραμματισμού, προετοιμασίας διαφανειών, θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις παρουσιάσεις, όπως την παροχή προσβάσιμου υλικού, και άλλα σχετικά ζητήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο blog post Make Your Presentations Accessible to All updated - share the news και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα WAI home page.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Timing control for script-based animations

21 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Timing control for script-based animations. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ένα API για animations μέσω του οποίου ο χρήστης ελέγχει το ρυθμό ενημέρωσης των animations βασιζόμενος στο αν η ιστοσελίδα που περιέχει το API είναι σε παράθυρο στο foreground ή στο background ή με βάση το φορτίο της  CPU. Η χρήση του συγκεκριμένου API θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση της CPU από τους browser. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 20 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας ενδιαφέροντος Privacy

17 Φεβρουαρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας ενδιαφέροντος Privacy, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση θεμάτων privacy στα διαδικτυακά πρότυπα μέσα από  την παρακολούθηση των ζητημάτων που επηρεάζουν το διαδίκτυο, μέσα από την αναγνώριση πιθανών περιοχών οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο μέλλον, και παρέχοντας οδηγίες και συμβουλές για την ανάπτυξη προτύπων που αναφέρονται σε θέματα privacy. Η ομάδα θα ασχοληθεί επίσης με θέματα online tracking, εντοπισμού θέσης, υγείας, οικονομίας, eGovernment και κοινωνικής δικτύωσης και ταυτότητας. Επιπλέον η ομάδα θα αναγνωρίσει και θα προτείνει νέες περιοχές στις οποίες το W3C θα πρέπει να σχεδιάσει πρότυπα σχετικά με θέματα privacy και θα δημιουργήσει πρωτότυπα ή άλλου είδους μοντέλα που θα έχουν εφαρμογή στις συγκεκριμένες περιοχές. Η συμμετοχή στην ομάδα ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι δημιούργησε ένα Γραφείο στη Ρωσία

16 Φεβρουαρίου 2012

To W3C ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου Γραφείου στη Ρωσία, το οποίο θα φιλοξενηθεί από το National Research University "Higher School of Economics" (HSE). Το HSE, το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Μόσχας, θα συνεργαστεί με το W3C με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας τόσο με τη βιομηχανία και την έρευνα στη Ρωσία, όσο και με διεθνείς ακαδημαϊκούς φορείς.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω το W3C στη Ρωσία» ανέφερε ο Victor Klintsov, υποδιευθυντής του  Institute of Information Technology του HSE και επικεφαλής του νέου γραφείου. «Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι Ρώσοι, όχι μόνο θα συμπεριληφθούν σε μία από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες, αλλά θα βοηθήσουν και στη διαμόρφωσή της. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό για τους Ρώσους ειδικούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πλέον εξέχοντος τομέα του διαδικτύου, του Παγκόσμιου Ιστού»

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι το SOAP over Java Message Service 1.0 αποτελεί σύσταση του W3C

16 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας SOAP-JMS Binding δημοσίευσε τη σύσταση SOAP over Java Message Service 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το SOAP προσαρτάται σε ένα σύστημα μηνυμάτων το οποίο υποστηρίζει το Java Message Service (JMS) [Java Message Service]. Η προσάρτηση καθορίζετε για το SOAP 1.1 και το SOAP 1.2 χρησιμοποιώντας το SOAP 1.2 Protocol Binding Framework. Η προδιαγραφή περιγράφει επίσης τη χρήση των εγγράφων WSDL ώστε να  υποδηλωθεί και να ελεγχθεί αυτή η προσάρτηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Services εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction

16 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την "State Chart extensible Markup Language" ή αλλιώς SCXML. Η SCXMLπαρέχει ένα γενικό, state-machine περιβάλλον εκτέλεσης το οποίο βασίζεται στην CCXML και τα Harel State Tables. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Voice Browser εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Backgrounds and Borders Module Level 3

14 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 με σκοπό την αναθεώρηση της προηγούμενης Προτεινόμενης Σύστασης. Το έγγραφο περιέχει τα χαρακτηριστικά του CSS Level 3 τα οποία αναφέρονται σε πλαίσια και φόντο (background). Οι κύριες επεκτάσεις του CSS Level 3, σε σχέση με το CSS Level 2, αφορούν πλαίσια που αποτελούνται από εικόνες, πλαίσια με περισσότερα από ένα backgrounds,  πλαίσια με στρογγυλεμένες γωνίες και σκιάσεις. Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές και να στείλετε τα σχόλιά σας μέσω της  www-style mailing list, μέχρι τις 6 Μαρτίου 2012. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα XInclude 1.1 Requirement and Use Cases

14 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Core δημοσίευσε το σημείωμα XInclude 1.1 Requirement and Use Cases. Το συγκεκριμένο έγγραφο σκιαγραφεί τις απαιτήσεις και τις περιπτώσεις χρήσης για το XInclude. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημέτων Mobile Web 2 – Applications

10 Φεβρουαρίου 2012

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη νέα σειρά μαθημάτων "MobileWeb 2: Applications". Τα μαθήματα σχεδιάστηκαν από την ομάδα W3C/MobiWebApp και διδάσκονται από τον Robin Berjon, επικεφαλής της ομάδας εργασίας W3C Device APIs, οποίος προσφάτως εξελέγη ως μέλος TAG. Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τη γνώση που απαιτείται ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν διαδικτυακές εφαρμογές τις οποίες θα μπορούν να διαθέτουν τόσο online, όσο και σε καταστήματα. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 12 Μαρτίου, θα διαρκέσουν 8 εβδομάδες και το κόστους τους ανέρχεται στα 225 ευρώ. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και, αν εγγραφείτε μέχρι την 1η Μαρτίου, θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση, η οποία ανέρχεται στα 165 ευρώ. Εγγραφή

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι το Ontology for Media Resources 1.0 αποτελεί σύσταση του W3C

9 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Media Annotations δημοσίευσε τη σύσταση  Ontology for Media Resources 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την Ontology for Media Resources 1.0. Ο όρος «οντολογία» χρησιμοποιείται εδώ με την ευρύτερη έννοια, προκειμένου να δηλώσει ένα βασικό λεξιλόγιο. Σκοπός του λεξιλογίου είναι να εναρμονίσει τις διαφορετικές περιγραφές των media resources και να παράξει μία ομάδα βασικών περιγραφικών ιδιοτήτων. Το έγγραφο καθορίζει βασικές ιδιότητες μεταδεδομένων για media resources, καθώς και τις αντιστοιχίσεις τους σε υπάρχοντα metadata formats.  Εκτός αυτών, το έγγραφο παρέχει μία υλοποίηση της οντολογίας σε RDF/OWL η οποία είναι συμβατή με το σημασιολογικό ιστό. Το έγγραφο στοχεύει κυρίως σε media resources που διατίθενται στο διαδίκτυο και όχι σε αυτές που είναι διαθέσιμες σε τοπικά repositories. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers

9 Φεβρουαρίου 2012

Ηομάδα εργασίας Web Real-Time Communications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web RTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία ομάδα APIs με σκοπό την αναπαράσταση διαφόρων streaming media, συμπεριλαμβανομένων audio και video, σε JavaScript ώστε να επιτρέψουν τη μεταφορά τους, μέσω δικτύου, σε άλλους  browser ή συσκευές, εκτελώντας τα κατάλληλα real-time πρωτόκολλα, και το αντίστροφό, να επεξεργαστούν και να επιδείξουν τοπικά, πολυμέσα τα οποία ελήφθησαν από κάποιον άλλο browser. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language Version 1.1

9 Φεβρουαρίου 2012

Ηομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  EMMA: Extensible Multi Modal Annotation markup language Version1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί τμήμα της ομάδας των προδιαγραφών που αφορούν σε multimodal συστήματα, και παρέχει λεπτομέρειες για μία XML γλώσσα σήμανσης η οποία θα περιέχει και θα σχολιάζει την ερμηνεία που δίδεται στα δεδομένα του χρήστη. Τα παραδείγματα ερμηνείας των δεδομένων του χρήστη είναι μία μεταγραφή, σε γραπτό λόγο, ενός πρωτογενούς σήματος το οποίο μπορεί να παράγεται από την ομιλία, από δεδομένα εισόδου μέσω στυλού ή από το πληκτρολόγιο, από ζευγάρια ιδιοτήτων/τιμών τα οποία περιγράφουν το νόημά τους, από ζευγάρια ιδιοτήτων/τιμών τα οποία περιγράφουν μία χειρονομία κ.α. Η ερμηνεία των δεδομένων εισόδου του χρήστη θα παράγεται μέσω διαδικασιών ερμηνείας σημάτων, όπως είναι, για παράδειγμα, οι διαδικασίες αναγνώρισης φωνής και μελανιού, οι σημασιολογικές γλώσσες προγραμματισμού, και άλλοι τύποι επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται από υποπρογράμματα τα οποία ενεργούν στα δεδομένα του χρήστη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το HTML/XML Task Force Report Note

9 Φεβρουαρίου 2012

Ηομάδα Technical Architecture δημοσίευσε το Σημείωμα HTML/XML Task Force Report. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί την αναφορά της TAG Task Force, η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να διερευνήσει πιθανούς τρόπους βελτίωσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ της HTML και της XML. Περιέχει αρκετές περιπτώσεις χρήσης τις οποίες η ομάδα θεώρησε ως σχετικές, και τις προτεινόμενες, γι’ αυτές τις περιπτώσεις, λύσεις.

Το W3C παρουσιάζει την Open Web Platform στο Mobile World Congress 2012

8 Φεβρουαρίου 2012

 Το W3C απευθύνεται στα  μέσα επικοινωνίας, τους αναλυτές και τους παρευρισκόμενους στο Mobile World Congress (MWC) 2012, και τους προσκαλεί να παρακολουθήσουν τους τρόπους με τους οποίους η Open Web Platform μεταμορφώνει τη βιομηχανία. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου και θα αφορούν στην HTML5, τα CSS3 και άλλες open Web τεχνολογίες, και  θα λάβουν χώρα στις αίθουσες Hall 2 και Stand 2A31. Ο Jeff Jaffe, προσωπικό και μέλη του W3C θα παρουσιάζουν περιπτώσεις σχετικά με τον τρόπο με το οποίο το διαδίκτυο διαμορφώνει την τηλεόραση, την διαφήμιση, τα παιχνίδια, τις εκδόσεις, την παροχή υπηρεσιών υγείας και άλλες βιομηχανίες. Μπορείτε να διαβάσετε το media advisory και να μάθετε περισσότερα για το W3C @ MWC 2012.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι το Access Request Policy αποτελεί σύσταση του W3C

7 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τη σύσταση Widget Access Request Policy. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μοντέλο ασφάλειας που ελέγχει την πρόσβαση στο δίκτυο μέσα από ένα widget, καθώς και μία μέθοδο, ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να ζητούν από τους user agent πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους του δικτύου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Positioned Layout Module Level 3

7 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  CSS Positioned Layout Module Level 3. Η CSS είναι μία γλώσσα που περιγράφει τον τρόπο απόδοσης δομημένων εγγράφων (π.χ. HTML και XML) στη οθόνη, σε χαρτί, στην ομιλία κ.α. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 3 που σχετίζονται με την τοποθέτηση των στοιχείων. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το CSS level 2, είναι η δυνατότητα τοποθέτησης στοιχείων βάση των  CSS Region boxes, και η ικανότητα καθορισμού διαφορετικών containing blocks για τα διάφορα στοιχεία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Web IDL

7 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications  απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Web IDL. Το έγγραφο ορίζει την γλώσσα Web IDL η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει διεπαφές που θα υλοποιηθούν σε Web browsers. Η Web IDLαποτελεί παραλλαγή της IDL και περιέχει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον πιο άμεσο καθορισμό της συμπεριφοράς των common script objects στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι διεπαφές που περιγράφονται με την Web IDL αντιστοιχούν σε τμήματα της ECMAScript και σε Java execution environments. Αναμένεται ότι το παρόν έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για προδιαγραφές που είναι ήδη δημοσιευμένες,  με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι διεπαφές που δημιουργήθηκαν με βάση αυτές τις προδιαγραφές είναι διαλειτουργικές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Java language binding for Web IDL

7 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Java language binding for WebIDL. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τον τρόπο σύνδεσης της γλώσσας Java με την WebIDL. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C καθιέρωσε νέα κριτήρια που καθορίζουν την ένταξη μικρών οργανισμών

3 Φεβρουαρίου 2012

Το W3C ανακοίνωσε ένα νέο επίπεδο έναρξης στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μικροί οργανισμοί που επιθυμούν να γίνουν μέλη του W3C. Οι οργανισμοί θα εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο με βάση το μέγεθός τους (θα πρέπει να απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα), και το ετήσιο τους εισόδημα. Αυτό το επίπεδο θα ισχύει για τα δύο πρώτα χρόνια για τα οποία ο οργανισμός θα είναι μέλος στο W3C. Για περισσότερες πληροφορίες, και για να μάθετε αν δικαιούστε να γίνεται μέλος του W3C, μπορείτε να δείτε την περιγραφή του επιπέδου έναρξης. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το membership@w3.org.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Vibration API

2 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Vibration API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API το οποίο παρέχει πρόσβαση στο μηχανισμό δόνησης της συσκευής. Η δόνηση θεωρείται ένα είδος ανάδρασης. Το συγκεκριμένο API σχεδιάστηκε για περιπτώσεις χρήσης υψηλής απόδοσης, οι οποίες σχετίζονται με παίγνια, και δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως γενικός μηχανισμός ειδοποίησης. Μπορείτε να στέλνεται τα σχόλιά σας μέχρι την 1η Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation

2 Φεβρουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation. Το PROV-DM είναι ένα μοντέλο δεδομένων που αφορά σε θέματα προέλευσης για τη δημιουργία αναπαραστάσεων οντοτήτων, ατόμων και δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή δεδομένων ή πραγμάτων στον πραγματικό κόσμο. Το PROV-DM δε σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πεδίο, αλλά είναι εφοδιασμένο με στοιχεία τα οποία μπορεί εύκολα να επεκταθούν. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει τον καθορισμό επιπλέον επεκτάσεων, οι οποίες μπορεί να απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς ή εφαρμογές. Συνοδεύεται από το  PROV-ASN, ένα ανεξάρτητο τεχνολογίας, υψηλού επιπέδου συντακτικό, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σειριακών διατάξεων PROV-DM instances που είναι κατανοητά από τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αντιστοίχησή του σε ειδικά συντακτικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση για formal semantics. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ

BAD to Good Updated: παρουσίαση που επιδεικνύει διορθωμένα θέματα προσπέλασης

31 Ιανουαρίου 2012

Το Web Accessibility Initiative (WAI) Education και η Outreach Working Group (EOWG) δημοσίευσαν το ενημερωμένο Before and After Demonstration (BAD). Το BAD παρουσιάζει μία απροσπέλαστη ιστοσελίδα και στη συνέχεια μία νέα έκδοση της ίδιας ιστοσελίδας με διορθωμένα τα θέματα προσπέλασης. Μπορείτε να διαβάσετε τα updatee-mail και να μάθετε περισσότερα για θέματα σχετικά με Accessibility εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι το Internet Society Board ενέκρινε δωρεά για την Open Web Platform

31 Ιανουαρίου 2012

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για ένα ανοικτό Παγκόσμιο Ιστό, η Internet Society ανακοίνωσε δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων στην Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C). Η δωρεά αυτή αποτελεί την τρίτη δόση από το ποσό των 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων για το οποίο η Internet Society δεσμεύτηκε ότι θα διαθέσει, σε μία περίοδο τριών χρόνων, αρχίζοντας από το 2009. Σκοπός της  είναι η υποστήριξη του W3C ως φορέα για τη δημιουργία Προτύπων για τον Παγκόσμιο Ιστό.

«Το W3C είναι εμβληματικό όσον αφορά την περιεκτική, multistakeholder προσέγγιση η οποία είναι κρίσιμη για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, λειτουργία και χρήση του ανοικτού, παγκόσμιου Internet», ανέφερε ο RaúlEcheberría, επικεφαλής του Internet Society Board of Trustees και συνέχισε λέγοντας: «ελπίζουμε σε συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του W3C και της Internet Society ώστε να αναβαθμίσουμε τις αξίες μας μέσα από ανεξάρτητες φωνές». Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπουκαι το ISOC and W3C FAQ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τρία προσχέδια τα οποία δημοσιεύτηκαν από την ομάδα εργασίας RDF Web Applications

31 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια:

Τα τρία αυτά έγγραφα σκιαγραφούν την απεικόνιση της RDFa σε XML καθώς και σε άλλες HTML-based γλώσσες σήμανσης. Η RDFa Core 1.1 καθορίζει τη βασική σύνταξη και τους κανόνες επεξεργασίας της RDFa 1.1 και τον τρόπο χρήσης της σε XML έγγραφα. Η RDFa Lite 1.1 παρέχει ένα υποσύνολο της RDFa το οποίο είναι κατάλληλο για αρχάριους χρήστες.  Η XHTML+RDFa 1.1 καθορίζει τη χρήση της RDFa από τη γλώσσα σήμανσης XHTML.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, με τη συνεργασία των Google, Microsoft και Yahoo!,  έγιναν πολλές βελτιώσεις στη RDFa 1.1. Τα σχόλια και οι κριτικές του κοινού είχαν ως αποτέλεσμα διάφορες τροποποιήσεις που διευκολύνουν την εκμάθησή της γλώσσας από τους αρχάριους χρήστες.

Η πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων σημαίνει ότι η ομάδα εργασίας πιστεύει ότι όλες οι τεχνικές απαιτήσεις, τα σχόλια του κοινού και τα διάφορα ζητήματα που προέκυψαν στην πορεία, έχουν επιλυθεί. Επιπλέον αποτελεί ανοικτή πρόσκληση για την επανεξέταση και το σχολιασμό των προδιαγραφών από το κοινό. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέσω της  RDF Web Applications Working Group mailing listμέχρι την 21η Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την ίδρυση μίας νέας ομάδας εργασίας που θα ασχοληθεί με την προδιαγραφή Touch Events Specification

30 Ιανουαρίου 2012

In accordance with the W3C Patent Policy, W3C has launched a Patent Advisory Group (PAG) in response to disclosures related to the Touch Events version 1 Specification. The Web Events Working Group develops this specification. W3C launches a PAG to resolve issues in the event a patent has been disclosed that may be essential, but is not available under the W3C Royalty-Free licensing requirements. Public comments regarding these disclosures may be sent to public-te-pag@w3.org (with public archive). Learn more about Patent Advisory Groups.

Λόγω της νομικής ορολογίας που περιέχει το κείμενο παρατίθεται αμετάφραστο. 

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του workshop «Data and Services Integration»

26 Ιανουαρίου 2012

Το  W3C δημοσίευσε την αναφορά του Workshop on Data and Services Integration, το οποίο έλαβε χώρα στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2011 και φιλοξενήθηκε από το MITRE στο Bedford, Massachusetts, USA. Στο workshop συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την ενοποίηση ετερογενών πληροφοριών και υπηρεσιών.  Η δημιουργία και η συνεχής ανάπτυξη του διαδικτύου ενέτεινε την ανάγκη επανάχρησης δεδομένων και υπηρεσιών, με τις τελευταίες να καλύπτουν όλο το φάσμα από Web Services μέχρι και Cloud-based services. Ένας από τους στόχους του workshop ήταν να αναγνωρίσει τους τομείς, στο θέμα της ενοποίησης, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη διαδικασία της τυποποίησης και να εξετάσει το κατά πόσο η συζήτηση, μέσω της κοινότητας ή των διαφόρων επιχειρήσεων, θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες συμπέραναν ότι η χρήση καλύτερων εργαλείων ενοποίησης θα βοηθήσει στην επίλυση των ζητημάτων που αναγνωρίστηκαν. Επιπλέον συζήτησαν το τρόπο χρήσης υπηρεσιών τύπου RESTful, με στόχο τη δημιουργία μίας ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με Linked Data Patterns, και συγκεκριμένα με REST-based patterns σε RDF και άλλους μορφότυπους.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα MMI interoperability test report

24 Ιανουαρίου 2012

Ηομάδα εργασίας Multimodal Interaction δημοσίευσε το σημείωμα MMI interoperability test report. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το τεστ διαλειτουργικότητας που πραγματοποιήθηκε από μέλη της ομάδα εργασίας Multimodal Interaction, με σκοπό να επιδείξει τη διαλειτουργικότητα των multimodal components που υλοποιούν την προδιαγραφή "Multimodal Architecture and Interfaces". Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο XML processor profiles

24 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Processing Model απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XML processor profiles. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διάφορα προφίλ ΧM επεξεργαστών τα οποία καθορίζουν τον τρόπο επεξεργασίας XML εγγράφων, τόσο από την άποψη των λειτουργιών, όσο και ως προς τις πληροφορίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις διάφορες εφαρμογές. Η προδιαγραφή προορίζεται να λειτουργήσει ως πόρος για άλλες προδιαγραφές οι οποίες  μπορούν να καθορίζουν, με μία μόνο κανονιστική αναφορά, το βαθμό επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου που απαιτούν, καθώς και τις πληροφορίες που χρειάζονται. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Μπορείτε μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση τριών προδιαγραφών

24 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των παρακάτω υποψήφιων συστάσεων: της XML Signature Syntax and Processing Version 2.0, της Canonical XML Version 2.0, και της XML Signature Streaming Profile of XPath 1.0. Η XML Signatures παρέχει ακεραιότητα, έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων, και/ή υπηρεσίες ελέγχου της γνησιότητας του υπογράφοντος για όλων των ειδών τα δεδομένα, είτε αυτά βρίσκονται μέσα στο XML έγγραφό που περιλαμβάνει την υπογραφή είτε αλλού. Οι προδιαγραφές XML Security 2.0 αναθεωρούν τις προδιαγραφές XML Signature και Canonical XML και σκοπεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της σταθερότητας και στη μείωση των πιθανών σημείων παραβίασης.  

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το σημείωμα XML Security RELAX NG Schemas, το οποίο παρέχει RELAX NG σχήματα τα οποία αντιστοιχούν στα normative XSD schemas των προδιαγραφών XML Signature 1.1, XML Encryption 1.1.

Το W3C δημιούργησε μία  συμβουλευτική ομάδα  προκειμένου να  διευθετήσει θέματα ερασιτεχνίας  σχετικά με τις προδιαγραφές XML Signature 1.1 and XML Encryption 1.1.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση δύο προτεινόμενων συστάσεων

19 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Schema δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες συστάσεις: την W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και την W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes. Η πρώτη προδιαγραφή καθορίζει την XML Schema Definition Language η οποία  διευκολύνει την περιγραφή της δομής και περιορίζει το περιεχόμενο των XML εγγράφων, ακόμα και εκείνων που χρησιμοποιούν την XML Name space. Η γλώσσα του σχήματος (schema language), η οποία αναπαρίσταται και η ίδια σε ένα XML λεξιλόγιο και χρησιμοποιεί name spaces, αναδομεί σε μεγάλο βαθμό και επεκτείνει αρκετά τις  δυνατότητες των XML document type definitions (DTDs).  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή εξαρτάται από τις XML Schema Definition Language 1.1 Part 2: Datatypes οι οποίες παρέχουν τις δυνατότητες για τον καθορισμό τύπων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στα XML Schemas καθώς και σε άλλες XML προδιαγραφές. Η datatype language, η οποία αναπαριστάνεται σε XML, παρέχει ένα υπερσύνολο των ιδιοτήτων των XML type definitions (DTDs) εγγράφων, οι οποίες καθορίζουν datatypes σε στοιχεία και ιδιότητες. Μπορείτε να στέλνεται τα σχόλιά σας μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Text Level 3

19 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  CSS Text Level 3. Το συγκεκριμένο CSS3 module ορίζει ιδιότητες για τη διαχείριση κειμένου και καθορίζει το μοντέλο επεξεργασίας τους. Καλύπτει τις περιπτώσεις αλλαγής γραμμής, ευθυγράμμισης, διαχείρισης κενών, διακόσμησης και μετατροπής κειμένου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο XMLHttpRequest Level 2

18 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας XMLHttpRequest Level 2. Η προδιαγραφή  XMLHttpRequest ορίζει ένα API το οποίο παρέχει λειτουργικότητα για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός client και ενός server. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του Linked Enterprise Data Workshop

18 Ιανουαρίου 2012

Το W3C δημοσίευσε την τελική αναφορά του Linked Enterprise Data Workshop, το οποίο φιλοξενήθηκε από το W3C στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στο Cambridge, MA, USA. Κατά τη διάρκεια του workshop τα μέλη της κοινότητας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που προκύπτουν από τη  χρήση εφαρμογών που βασίζονται στις αρχές που διέπουν τα διασυνδεδεμένα δεδομένα (Linked Data). Οι παρουσιάσεις κάλυψαν θέματα όπως τα πιθανά οφέλη από επιπλέον συνθήκες σε συγκεκριμένα τεχνικά θέματα, την ανάγκη για ένα σταθερότερο μοντέλο ασφάλειας και ζητήματα που δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα πρότυπα.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας ομάδας εργασίας, στα πλαίσια του W3C, με σκοπό να οριστεί μία “Linked Data Platform”.  Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα έχει τη μορφή απαρίθμησης των προδιαγραφών που αποτελούν τα Linked Data, καθώς και επιπλέον προδιαγραφές ώστε να παρέχεται λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα, η σελιδοποίηση. Η χάρτα της ομάδας αναμένεται να διαμορφωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Navigation Timing

18 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  Navigation Timing. Ο χρόνος απόκρισης των χρηστών είναι ένα σημαντικό κριτήριο ποιότητας για τις διαδικτυακές εφαρμογές. Παρά το ότι οι Java Script μηχανισμοί παρέχουν τρόπους για τη μέτρηση του χρόνου απόκρισης των χρηστών, σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να δώσουν τη συνολική εικόνα. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάζει τη διεπαφή Resource Timing η οποία  επιτρέπει σε  Java Script μηχανισμούς να συλλέγουν ολοκληρωμένες πληροφορίες χρονομέτρησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)

18 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI). Τα Cascading Style Sheets (CSS) είναι μία γλώσσα που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδοθούν HTML και XML έγγραφα στη οθόνη, σε χαρτί, στην ομιλία κ.α. Χρησιμοποιεί διάφορους επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για να καθορίσει το στυλ βασικών στοιχείων των διεπαφών χρήσης σε ένα έγγραφο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τους επιλογείς που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης, τις ιδιότητες και τις τιμές που προτείνονται από το CSS level 3 για το καθορισμό του στυλ των HTMLκαι XML (συμπεριλαμβανομένων των XHTML και XForms). Περιλαμβάνει και επεκτείνει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με διεπαφές χρήσεις από τους επιλογείς, τις ιδιότητες και τις τιμές των προδιαγραφών CSS level 2 revision 1 και Selectors. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά για το Social Business Jam

17 Ιανουαρίου 2012

 Το W3Cδημοσίευσε την τελική αναφορά για το Social Business Jam. Οι συντάκτες της αναφοράς συνέστησαν τη δημιουργία ενός Social Business Community Group, με σκοπό την εξέλιξη κοινωνικών προτύπων σχετικά με customer-driven use-cases. Οι συμμετέχοντες στο Jam, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο χρησιμοποιώντας την  πλατφόρμα Collaboration Jam της IBM, εξερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο πρότυπα σχετικά με την κοινωνική δικτύωση, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από το Federated Social Web XG, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καινοτομίες και νεωτερισμούς σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου. Πάνω από 1000 συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα σχετικά με διαχείριση ταυτοτήτων, τεχνολογία κινητών, επιχειρηματικές διαδικασίες και ενοποίηση. Μπορείτε να γίνετε μέλη του Social Business Community Group εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Multimodal Architecture and Interfaces

12 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Multimodal Architecture and Interfaces. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία αρχιτεκτονική για multimodal περιβάλλοντα, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κατανεμημένων υλοποιήσεων, εστιάζει στο ρόλο της σήμανσης και των σεναρίων, καθώς και στη χρήση καλά ορισμένων διεπαφών μεταξύ των συστατικών της τμημάτων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C ανακοινώνει τη δημοσίευση δύο προσχεδίων από την HTML Data Task Force

12 Ιανουαρίου 2012

Η HTML Data Task Force της ομάδας ενδιαφέροντος Semantic Web δημοσίευσε τα εξής δύο έγγραφα:

 • Το HTML Data Guide, το οποίο περιέχει πολλά συντακτικά (microformats, microdata, RDFa) και λεξιλόγια (schema.org, Dublin Core, microformat vocabularies, etc.) ώστε να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών και των καταναλωτών.
 • Το Microdata to RDF το οποίο περιγράφει τους κανόνες επεξεργασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξαχθεί RDF από ένα HTML έγγραφο που περιέχει microdata.

Και τα δύο έγγραφα βρίσκονται στο στάδιο του Working Draft και ο στόχος είναι να δημοσιευθούν μία τελική έκδοση ως Interest Group Note. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στο public-html-data-tf@w3.org.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3

12 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. Η CSS είναι μία γλώσσα που περιγράφει τον τρόπο απόδοσης δομημένων εγγράφων (π.χ. HTML και XML) στη οθόνη, σε χαρτί, στην ομιλία κ.α. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 3 που αφορούν στον τύπο <image> και σε στοιχεία που μπορεί να αντικατασταθούν. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το CSS level 2, είναι οι γενικεύσεις των  <url> και <image>, διάφορες προσθήκες στο <image>, ένας γενικός αλγόριθμός για τη αλλαγή του μεγέθους των εικόνων και άλλων στοιχείων που μπορεί να αντικατασταθούν, και διάφορες ιδιότητες για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων που μπορεί να αντικατασταθούν και των CSS's layout models Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η συμβουλευτική επιτροπή W3C εξέλεξε του μέλη του Technical Architecture Group

11 Ιανουαρίου 2012

Η W3C Advisory Committee εξέλεξε τον Robin Berjon (unaffiliated) και επανεξέλεξε τον Henry Thompson (από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου) στοTechnical Architecture Group (TAG). Ο διευθυντής του W3C και TAG co-Chair Tim Berners-Lee διόρισε, για άλλη μία θητεία, τους Noah Mendelsohn (unaffiliated) και Jonathan Rees (Creative Commons). Στην επιτροπή μετέχουν ακόμα οι Peter Linss (HP), Ashok Malhotra (Oracle), Larry Masinter (Adobe), και Jeni Tennison (unaffiliated). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Dan Appelquist, η θητεία του οποίου λήγει αυτό το μήνα. Η αποστολή της TAG είναι να δημιουργήσει γερές βάσεις για την αρχιτεκτονική του διαδικτύου, να ερμηνεύσει και να διευκρινίσει αυτές τις βάσεις αν υπάρξει αυτή η ανάγκη, να επιλύσει γενικά θέματα που αφορούν τη διαδικτυακή αρχιτεκτονική, και να βοηθήσει το συντονισμό διαδικτυακών αρχιτεκτονικών διαφορετικών τεχνολογιών εντός και εκτός του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το Identifying Application State και να μάθετε περισσότερα για το πλάνο εργασιών του TAG εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide

10 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει με ποιο τρόπο οι user agents θα πρέπει να υποστηρίζουν την πλοήγηση με το πληκτρολόγιο και να ανταποκρίνονται στους ρόλους, τις καταστάσεις και τις ιδιότητες  που παρέχονται μέσω του WAI-ARIA. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές προκειμένου να δημιουργούν προσβάσιμες και πλούσιες διαδικτυακές εφαρμογές. Σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες, που βασίζονται σε platform accessibility APIs, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν μία σελίδα. Το WAI-ARIA User Agent Implementation Guide ορίζει το πως οι διάφορες υλοποιήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν περιεχόμενο σε accessibility APIs, ώστε οι πληροφορίες να εμφανίζονται με τον τρόπου που επιθυμούν οι προγραμματιστές. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί τμήμα της WAI-ARIA suite η οποία περιγράφεται στην WAI-ARIA Overview. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα WAI Technical εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευε δύο προδιαγραφές σχετικές με Provenance

10 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το PROV-AQ: Provenance Access and Query, το οποίο καθορίζει τον τρόπο χρήσης διαδικτυακών πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένου του HTTP, για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των διαδικτυακών πόρων. Το συγκεκριμένο προσχέδιο αποτελεί τμήμα του τομέα του W3C που ασχολείται με ζητήματα προέλευσης, τα οποία αφορούν πηγές πληροφοριών όπως, για παράδειγμα, άνθρωποι και μέθοδοι που εμπλέκονται στη διαδικασία  παραγωγής και παράδοσης διαδικτυακών εγγράφων, δεδομένων και πόρων.
 • Το PROV Model Primer, το οποίο παρέχει ένα οδηγό και μία εισαγωγή στο βασικό μοντέλο για την αναπαράσταση των οντοτήτων, ατόμων και διαδικασιών που εμπλέκονται στην παραγωγή δεδομένων ή πραγμάτων στον πραγματικό κόσμο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Mobile Web Best Practices Course

6 Ιανουαρίου 2012

To W3C ανακοινώνει τις εγγραφές του Mobile Web and Application Best Practices (MWABP) course. Οι συμμετέχοντες που θα εγγραφούν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου θα έχουν έκπτωση 60 ευρώ. Τα μαθήματα, τα οποίο θα ξεκινήσουν στις 30 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν οκτώ εβδομάδες, σχεδιάστηκαν από την ομάδα MobiWebApp και διδάσκονται από τους Frances de Waal και Phil Archer. Οι συμμετέχοντες θα ασχολούνται με εργασίες και το υλικό των μαθημάτων τέσσερις με έξι ώρες εβδομαδιαίως. Μπορείτε να βρείτε σχόλια από συμμετέχοντες σε προηγούμενες σειρές μαθημάτων εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για πέντε SPARQL 1.1 προσχέδια

5 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας SPARQL απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα παρακάτω SPARQL 1.1 έγγραφα:

 • Το SPARQL 1.1 Update, το οποίο ορίζει μία γλώσσα για RDF γράφους.
 • Το SPARQL 1.1 Service Description, το οποίο ορίζει ένα λεξιλόγιο και το μηχανισμό ανακάλυψης (discovery mechanism) προκειμένου να περιγραφούν οι δυνατότητες του SPARQL endpoint.
 • Το SPARQL 1.1 Query Language, το οποίο υποστηρίζει σύνολα, υποερωτήματα, προβαλλόμενες  εκφράσεις, και αρνήσεις σε SPARQL query.
 • Το SPARQL 1.1 Protocol, το οποίο περιγράφει τον τρόπο μεταφοράς επερωτήσεων και ενημερώσεων τύπου  SPARQL σε μία  SPARQL υπηρεσία επεξεργασίας, και την επιστροφή των αποτελεσμάτων στην οντότητα που τα ζήτησε, μέσω HTTP.
 • Το SPARQL 1.1 Entailment Regimes, το οποίο ορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα SPARQL queries μπορούν να χρησιμοποιηθούν με συνεπαγωγικά  συστήματα όπως, για παράδειγμα, τα  RDF, RDFSchema, OWL, ή RIF.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web and Linked Data εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο DOM4

5 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web  Applications δημοσίευσε το προσχέδιο DOM4. Η DOM4 ορίζει το μοντέλο γεγονότων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Η DOM είναι ένα interface το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα, και ταυτόχρονα μία γλώσσα που  επιτρέπει σε προγράμματα και scripts να έχουν πρόσβαση και να ανανεώνουν δυναμικά το περιεχόμενο και τη δομή των εγγράφων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για δύο XML Encryption 1.1 προδιαγραφές, και δημοσιεύει σχετικά προσχέδια

5 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας XML Security απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο  XML Encryption 1.1 ώστε να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που προτάθηκαν στις προηγούμενες Προτεινόμενες Συστάσεις. Στις αλλαγές περιλαμβάνονται: (1) η υποχρεωτική υλοποίηση του αλγορίθμου AES-128-GCM ώστε να αντιμετωπιστούν οι chosen-ciphertext επιθέσεις εναντίον των CBC αλγορίθμων, (2) η πιθανότητα να προστεθούν επιπλέον μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των chosen-ciphertext και timing επιθέσεων, των  αδυναμιών  των CBC block encryption καθώς και για αντιμετώπιση της επισφαλούς χρήσης μηνυμάτων λάθους, (3) ένα νέο αλγόριθμό για τη μεταφορά του κλειδιού RSA-OAEP, ο οποίος δεν απαιτεί τη χρήση του SHA-1 με τη συνάρτηση mask generation και επιτρέπει, κατά συνέπεια, διάφορους hash MGF συνδυασμούς.

Η ομάδα εργασίας XMLSecurity απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XML Encryption 1.1 Cipher Reference Processing using 2.0 Transforms. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2012.

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης τα προσχέδια Test Cases for XML Encryption 1.1 και Test Cases for Canonical XML 2.0.  Η ομάδα αποβλέπει στη συμβολή της κοινότητας για τη δημιουργία και διεξαγωγή πειραμάτων σχετικών με αυτά τα προσχέδια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα W3C Security εδώ.

Το W3C αναθεώρησε το προσχέδιο Techniques for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

3 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines αναθεώρησε δύο από τα σημειώματα που συνοδεύουν το WCAG 2.0: το Techniques for WCAG 2.0 και το Understanding WCAG 2.0. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες  για το WCAG Techniquesστη διεύθυνση WCAG Techniques Updated - Learn about the informative guidance. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Media Accessibility User Requirements

3 Ιανουαρίου 2012

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε το προσχέδιο Media Accessibility User Requirements. Το συγκεκριμένο προσχέδιο περιγράφει προδιαγραφές που διευκολύνουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε αρχεία εικόνας και ήχου που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο  call for review email και το Web Accessibility Initiative (WAI).