Πίνακας διορθώσεων εγγράφου Κατανόηση του WCAG 2.0

Κατανόηση του WCAG 2.0 στην ελληνική
Αρχικό Διόρθωση Ημερομηνία Εισηγητής Αποστολή