Πίνακας διορθώσεων εγγράφου Τεχνικές για το WCAG 2.0

Τεχνικές για το WCAG 2.0 στην ελληνική
Αρχικό Διόρθωση Ημερομηνία Εισηγητής Αποστολή