Πίνακας διορθώσεων εγγράφου Απαιτήσεις για τις οδηγίες WCAG 2.0

Απαιτήσεις για τις οδηγίες WCAG 2.0 στην ελληνική
Αρχικό Διόρθωση Ημερομηνία Εισηγητής Αποστολή