Πίνακας διορθώσεων εγγράφων σχετικών με το Web Content Accessibility Guidelines 2.0 στην ελληνική

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 στην ελληνική
Αρχικό Διόρθωση Ημερομηνία Εισηγητής Αποστολή