Πίνακας διορθώσεων εγγράφου Web Content Accessibility Guidelines 1.0 στην ελληνική

Διορθώσεις εγγράφου Web Content Accessibility Guidelines 1.0 στην ελληνική
Αρχικό Διόρθωση Ημερομηνία Εισηγητής Αποστολή
Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις οδηγίες δεν υποστηρίζονται από Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις οδηγίες πιθανόν να μην υποστηρίζονται από 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
εξαλείφοντας απαλείφοντας 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
συντάκτες HTML συγγραφείς HTML 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
κλασσικούς φυλλομετρητές γραφικούς φυλλομετρητές 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
εφαρμογίδια ενσωματωμένα προγράμματα και προγραμματιστικά αντικείμενα 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
εφαρμογίδια και προγραμματιστικά αντικείμενα Καταργήθηκε ή αντικαταστάθηκε και δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
Αν για τη μεταφορά των πληροφοριών Αν η μεταφορά των πληροφοριών 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
δεν κάνει κατανοητή δυσχεραίνει την κατανοητή απόδοση της ιστοσελίδας
15/08/2008 ΕΣΑμεA email
ώστε να αποκλείσει την προσβασιμότητα του εγγράφου σε ορισμένους χρήστες να δικαιολογεί το γεγονός ότι το έγγραφο γίνεται μη-προσβάσιμο σε ορισμένους χρήστες 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
που πραγματοποιούν πρόσβαση σε έναν πίνακα προσπελαύνουν 15/08/2008 ΕΣΑμεA email

που ενεργοποιούν προγραμματιστικά σενάρια λειτουργούν όταν είναι απενεργοποιημένα ή δεν υποστηρίζονται
που ενεργοποιούν προγραμματιστικά σενάρια εξακολουθούν να λειτουργούν όταν τα σενάρια αυτά είναι απενεργοποιημένα ή δεν υποστηρίζονται 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
αναλαμπές τρεμοπαίξιμο 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
αναλαμπών στιγμιαίων λάμψεων 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
αποφύγετε την κίνηση στις σελίδες τη δημιουργία κινούμενου περιεχομένου στις ιστοσελίδες 15/08/2008 ΕΣΑμεA email

Συχνά, αυτές είναι αδύνατη η προβολή ή η πλοήγηση σε αυτές τις μορφές με τους τυπικούς πράκτορες χρήστη
Συχνά, με τους τυπικούς πράκτορες χρήστη (user agents) (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών (assistive technologies)) δεν μπορούμε να δούμε αυτές τις μορφές ή δεν μπορούμε να πλοηγηθούμε σε αυτές 15/08/2008 ΕΣΑμεA email