Εκτενής περιγραφή του πίνακα εξόδων ταξιδιού

Το διάγραμμα αναπαριστά μία δυνατή ερμηνεία ενός πολυδιάστατου ενδεικτικού πίνακα από ένα γραφικό πλοηγό. Το παράδειγμα επισημείωσης πριν τον πίνακα δείχνει τη χρήση της ιδιότητας "axis" στην HTML 4.0.

Η λεζάντα η οποία είναι κεντραρισμένη πάνω από τον πίνακα γράφει "Αναφορά Εξόδων Ταξιδιού".

Οι άξονες του πίνακα είναι:

Η πρώτη σειρά του πίνακα περιέχει τις ακόλουθες επικεφαλίδες σε γραμματοσειρά serif: "Γεύματα", "Ξενοδοχεία", "Μεταφορές", "μερικά σύνολα". Η πρώτη ομάδα σειρών παρουσίαζει έξοδα στο Σαν Χοσέ για αυτές τις κατηγορίες κατά την 25η και την 26η Αυγούστου 1997. Κάτω από αυτή την ομάδα σειρών αναφέρονται τα μερικά σύνολα όλων των εξόδων στο Σαν Χοσέ.

Η δεύτερη ομάδα σειρών παρουσίαζει παρεμφερή δεδομένα για έξοδα προκληθέντα στο Σηάτλ κατά την 27η και την 28η Αυγούστου. Την ομάδα ακολουθεί επίσης μία σειρά μερικών συνόλων.

Η τελευταία σειρά στον πίνακα παρουσιάζει τα συνολικά έξοδα (για όλες τις ημερομηνίες και πόλεις) για "Γεύματα", "Ξενοδοχεία", και "Μεταφορές".

Όλα τα κελιά, επικεφαλίδες ή δεδομένα διαχωρίζονται με περιγράμματα.