Εκτενής περιγραφή του πίνακα κατανάλωσης καφέ στη γερουσία

Το διάγραμμα αναπαριστά μία δυνατή ερμηνεία ενός ενδεικτικού πίνακα από ένα γραφικό πλοηγό. Το παράδειγμα επισημείωσης πριν τον πίνακα δείχνει τη χρήση της ιδιότητας "headers" στην HTML 4.0.

Η λεζάντα η οποία είναι κεντραρισμένη πάνω από τον πίνακα γράφει "Κούπες καφέ που καταναλώθηκαν από κάθε γερουσιαστή".

Η πρώτη σειρά του πίνακα περιέχει τις ακόλουθες επικεφαλίδες σε γραμματοσειρά sans-serif: "Όνομα", "Κούπες", "Είδος καφέ", "Ζάχαρη;".

Η δεύτερη σειρά περιέχει δεδομένα (παρουσιασμένα με την ίδια γραμματοσειρά sans-serif) για ένα γερουσιαστή ονόματι T. Sexton. Η τρίτη σειρά περιέχει δεδομένα για ένα γερουσιαστή ονόματι J. Dinnen

Όλα τα κελιά, επικεφαλίδες ή δεδομένα διαχωρίζονται με περιγράμματα.