Πίνακας διορθώσεων εγγράφου [DRAFT] Basic Glossary for WAI Documents στην ελληνική

Διορθώσεις εγγράφου [DRAFT] Basic Glossary for WAI Documents στην ελληνική
Αρχικό Διόρθωση Ημερομηνία Εισηγητής Αποστολή
προγράμματα υποστηρικτής τεχνολογίας υποστηρικτική τεχνολογία 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
έγγραφα σε μορφές Ιστού έγγραφα σε μορφές για τον Ιστό 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
εργαλείο σύνταξης εργαλείο συγγραφής ιστοσελίδων 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
Οδηγιών Προσβασιμότητας Εργαλείων Σύνταξης (ATAG) Οδηγιών Προσβασιμότητας Εργαλείων Συγγραφής (ATAG) 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
Οι λεζάντες είναι εναλλακτικά ισοδύναμα (equivalent alternatives) ομιλίας ανθρώπων καθώς και για άλλους σημαντικούς ήχους Οι λεζάντες είναι εναλλακτικά ισοδύναμα (equivalent alternatives) ομιλίας ανθρώπων καθώς και άλλων σημαντικών ήχων και συγχρονίζονται με την εικόνα του βίντεο 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
Καταργήθηκε ή αντικαταστάθηκε και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί Καταργήθηκε ή αντικαταστάθηκε και δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
δεδομένων Braille γραφής Braille 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
πλατφορμών λειτουργικών συστήματων 15/08/2008 ΕΣΑμεA email
  doc 02/09/2008 Christos Niotis microsoft word doc
Οποιοδήποτε στοιχείο Οποιοδήποτε επιμέρους στοιχείο 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
γλώσσα σημείωσης γλώσσα σήμανσης 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
συντήρηση διατήρηση 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
των λειτουργικών ικανοτήτων των λειτουργικών δυνατοτήτων 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
Αφήγηση των οπτικών μερών ενός βίντεο Προφορική αφήγηση των οπτικών τμημάτων ενός βίντεο 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
προεγγεγραμμένη προ-ηχογραφημένη 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
Κείμενο που περιγράφει τον ήχο σε εικόνα ή ήχο Κείμενο που περιγράφει τους ήχους  από οπτικομαγνητική ή ακουστική πηγή 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
Μπορεί να λειτουργήσει με διάφορες τεχνολογίες Μπορεί να λειτουργήσει και αναγνωριστεί  από διάφορες τεχνολογίες 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email
δεν έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων αντί να έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων 15/09/2008 Ιωανίδη Δανάη email