W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2017

NewsΤο W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)

14 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση CSS Basic User Interface Module Level3 (CSS3 UI). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει επιλογείς που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης, και ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση εγγράφων τύπου HTML και XML (συμπεριλαμβανομένων και XHTML). Περιλαμβάνει και επεκτείνει ιδιότητες διαφόρων επιπέδων της προδιαγραφής CSS που σχετίζονται με διεπαφές χρήσης. Χρησιμοποιεί διάφορους επιλογείς, ιδιότητες και τιμές για τη μορφοποίηση των βασικών στοιχείων των διεπαφών χρήσης σε ένα έγγραφο.

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2018.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Implementations of Wake Lock API

14 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Wake Lock API. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API που επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να αιτούνται ένα wake lock το οποίο αποτρέπει διάφορα χαρακτηριστικά της συσκευής να μπουν σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. εμποδίζοντας το σύστημα να απενεργοποιήσει την οθόνη).

Το W3C δημοσίευσε τρεις υποψήφιες συστάσεις της CSS

14 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής υποψήφιων συστάσεων:

 • Της CSS Counter Styles Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα εισάγει τον κανόνα ‘@counter-style’ που επιτρέπει στους προγραμματιστές να ορίζουν τα δικά τους στυλ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με καταμετρητές (counters) τύπου CSS list-marker και generated-content [CSS3LIST]. Επιπλέον προκαθορίζει μία ομάδα κοινών στυλ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ορίζονται στα CSS2 και CSS2.1.
 • Της CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για το σχεδιασμό διεπαφών χρήσης. Σε αυτό το μοντέλο πλέγματος τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή προκαθορισμένο πλέγμα.
 • Της CSS Scroll Snap Module Level 1: Η ενότητα CSS Scroll Snap περιέχει λειτουργίες για τον έλεγχο της συμπεριφοράς περιστροφής και κύλισης με ‘snap positions’.

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα WoT Security and Privacy Considerations

14 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web of Things (WoT) δημοσίευσε το σημείωμα Web of Things (WoT) Security and Privacy Considerations. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μη κανονιστική καθοδήγηση σχετικά με την ασφάλεια και προστασία του ιδιοαπορρήτου στο Web of Things (WoT). Το Web of Things είναι περιγραφικό και όχι κανονιστικό, και γενικά έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τα μοντέλα ασφαλείας και τους μηχανισμούς των συστημάτων που περιγράφει, όχι για να εισάγει νέα.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Draft: Payment Method Manifest

12 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Payments δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Payment Method Manifest. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ασφάλεια των εφαρμογών πληρωμής. Καθορίζει το machine-readable manifest file, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια μέθοδος πληρωμής συμμετέχει στο οικοσύστημα πληρωμών του διαδικτύου.

Το W3 δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

7 Δεκεμβρίου 2017

Ένα τελικό προσχέδιο εργασίας για την Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 δημοσιεύτηκε για ευρεία αναθεώρηση πριν από την προγραμματισμένη προώθηση στο στάδιο της υποψήφιας σύστασης τον Ιανουάριο του 2018. Η Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, η οποία επεκτείνει την Web Content Accessibility Guidelines 2.0, περιέχει μία σειρά συστάσεων  ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο για άτομα με αναπηρίες. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλιά σας στο αποθετήριο WCAG 2.1 GitHub ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο public-agwg-comments@w3.org το αργότερο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2018.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε την υποψήφια σύσταση CSS Writing Modes Level 3 και δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Level 4

7 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης   CSS Writing Modes Level 3. Η CSS Writing Modes Level 3 ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά), διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες).

Παράλληλα με αυτή την επικαιροποιημένη υποψήφια σύσταση, η ομάδα δημοσίευσε επίσης το δημόσιο προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Level 4.

Η CSS είναιμία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Accessibility Roadmap and Gap Analysis

7 Δεκεμβρίου 2017

-->

Οι ομάδες εργασίας Accessible Platform Architectures και Accessibility Guidelines δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Cognitive Accessibility Roadmap and Gap Analysis. Το προσχέδιο, που αναπτύχθηκε από την Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force, διερευνά τις ανάγκες των χρηστών με γνωστικές ή μαθησιακές δυσκολίες και εντοπίζει πού χρειάζονται πρόσθετες οδηγίες για τη συγγραφή διαδικτυακού περιεχομένου ώστε να βοηθήσει τους συγγραφείς να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης ActivityPub

5 Δεκεμβρίου 2017

-->

Η ομάδα εργασίας SocialWebδημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση  ActivityPub. Το πρωτόκολλο ActivityPubείναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο κοινωνικής δικτύωσης που βασίζεται στην μορφή δεδομένων [ActivityStreams] 2.0. Παρέχει ένα clienttoserverAPIγια τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου, καθώς και ένα ομοσπονδιακό servertoserverAPIγια την παράδοση ειδοποιήσεων και περιεχομένου.

HActivityPubέχει ήδη υλοποιηθεί και αναπτυχθείσε πολλά έργα και σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένων χρηστώνσε χιλιάδες περιπτώσεις Mastodon. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικού δικτύου σε μικρής ή μεγάλης κλίμακας προγράμματα λογισμικού τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν ή όχι κοινωνική δικτύωση ως τη βασική προσφορά τους.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2018.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της CSS Color Module Level 3

5 Δεκεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Color Module Level 3. Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης HTML και XML εγγράφων στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Χρησιμοποιεί ιδιότητες και τιμές σχετικές με το χρώμα για να χρωματίσει το κείμενο, το φόντο, τα περιγράμματα και άλλα μέρη ενός εγγράφου. Η προδιαγραφή περιγράφει επίσης τιμές και ιδιότητες για το χρώμα του πρώτου πλάνου και της διαφάνειας.

Το W3C κυκλοφόρησε ένα video το οποίο αποτελεί μία εισαγωγή στα πρότυπα του W3C και του Web Accessibility

4 Δεκεμβρίου 2017

  Το Web Accessibility Initiative (WAI) του W3C κυκλοφόρησε είναι video το οποίο αποτελεί μία εισαγωγή στα  πρότυπα του W3C και του Web Accessibility. Το τετράλεπτο αυτό video υπογραμμίζει γιατί η προσβασιμότητα είναι σημαντική τόσο για τα άτομα με αναπηρίες όσο και για όλους τους χρήστες. Δημοσιεύθηκε ως μέρος ενός έργου που αφορά την προσβασιμότητα με το οποίο ασχολείται η Internet Society (ISOC) στην προσπάθειά της να υλοποιήσει το όραμά της: "Το Διαδίκτυο είναι για όλους". Χρονικά προγραμματίστηκε να συμπέσει με την Διεθνή Μέρα Ατόμων με Αναπηρίες στις 3 Δεκεμβρίου. Περισσότερα video και πληροφορίες για θέματα προσβασιμότητας μπορείτε να βρείτε στο Web Accessibility Perspectives Videos: Explore the Impact and Benefits for Everyone ενώ μία γενική εισαγωγής στο θέμα μπορείτε να δείτε στο Accessibility – W3C.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την εκλογή νέας Technical Architecture Group (TAG)

1 Δεκεμβρίου 2017

  Η συμβουλευτική επιτροπή του W3C, έχοντας προτείνει τέσσερις υποψήφιους, καλείται να ψηφίσει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2018, για να επιλέξει δύο άτομα για την  ομάδα Technical Architecture Group (TAG) του W3C.
Η TAG είναι μια ειδική ομάδα εργασίας του W3C που ασχολείται με θέματα που αφορούν:

 • Την τεκμηρίωση και ανάπτυξη κοινής πολιτικής γύρω από τις αρχές της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, την ερμηνεία και διευκρίνηση αυτών των αρχών όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη γενική αρχιτεκτονική του Διαδικτύου.
 • Το συντονισμό των εξελίξεων στον τομέα της αρχιτεκτονικής μεταξύ των τεχνολογιών εντός και εκτός του W3C.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης HTML Media Capture

28 Νοεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML Media Capture.

Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις της HTMLπου διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στις δυνατότητες της hosting device να δεσμεύει πόρους όπως κάμερες ή μικρόφωνα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Indexed Database API 2.0

16 Νοεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Indexed Database API 2.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API για μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται αρχεία με απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Κάθε ένα από τα αρχεία αποτελείται από ένα κλειδί και μία τιμή. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων διατηρούνται κατάλογοι με δείκτες για τα αρχεία που αποθηκεύονται. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API απευθείας προκειμένου να εντοπίσουν τα αρχεία, και ο εντοπισμός γίνεται είτε μέσω του κλειδιού τους είτε από τους καταλόγους. Στο συγκεκριμένο API υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μίας γλώσσας επερώτησης. Η βάση μπορεί να υλοποιηθεί με δομές δεδομένων τύπου B-tree.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων WAI-ARIA 1.1 και Core-AAM 1.1

2 Νοεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Accessible Rich Internet Applications δημοσίευσε τις προτεινόμενες συστάσεις Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 και Core Accessibility API Mappings 1.1. Η WAI-ARIA προτείνει προσεγγίσεις σε προγραμματιστές που υλοποιούν widgets, διαδικασίες πλοήγησης, και συμπεριφορές για άτομα με αναπηρίες. Η WAI-ARIA 1.1 προσθέτει νέα χαρακτηριστικά ώστε να ολοκληρωθεί το μοντέλο προσβασιμότητας της HTML και της ARIAS, και υποστηρίζει επιπλέον ενότητες για ψηφιακές εκδόσεις και γραφικά. Οι μέχρι τώρα υλοποιήσεις των user agents παρουσιάζονται στις αναφορές υλοποίησης της WAI-ARIA και της Core-AAM. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης HTML 5.2

2 Νοεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας WebPlatform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML 5.2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, νέα στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα πάνω στις βασικές πρακτικές συγγραφής, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια σας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers

2 Νοεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Real-Time Communications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web RTC1.0: Real-time Communication Between Browsers. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει διάφορα ECMAScript APIs σε WebIDL που επιτρέπουν σε media να μεταφέρονται και να λαμβάνονται μέσω δικτύου και αφού εκτελεστούν τα κατάλληλα real-time πρωτόκολλα από άλλους browser ή συσκευές. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναπτύχθηκε σε συνάρτηση με ένα πρωτόκολλο που διαμορφώθηκε από την ομάδα IETF RTCWEB, και μία προδιαγραφή που αναπτύχθηκε από την ομάδα Media Capture.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 και Digital Publishing Accessibility API Mappings

2 Νοεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Accessible Rich Internet Applications δημοσίευσε τις προτεινόμενες συστάσεις Digital Publishing WAI-ARIA Module1.0 και Digital Publishing Accessibility API Mappings. Η DPub-ARIA ορίζει το WAI-ARIA module το οποίο περιλαμβάνει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ειδικοτήτων ειδικά για ψηφιακές εκδόσεις . Το συγκεκριμένο module επιτρέπει σε συγγραφείς να μεταφέρουν δομικές πληροφορίες σε βοηθητικές τεχνολογίες και καθιστά δυνατή τη σημασιολογική πλοήγηση, τη μορφοποίηση και τα διαδραστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες. Οι μέχρι τώρα υλοποιήσεις των user agents παρουσιάζονται στις αναφορές υλοποίησης DPub-ARIA και DPub-AAM. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Preload

26 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Preload. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη λέξη-κλειδί preload, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα στοιχεία τύπου link.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Time Ontology in OWL αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

19 Οκτωβρίου 2017

  Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε την Time Ontologyin OWL ως σύσταση του W3C. Η συγκεκριμένη οντολογία παρέχει ένα λεξιλόγιο για την έκφραση γεγονότων που αφορούν τοπολογικές σχέσεις μεταξύ στιγμών και χρονικών διαστημάτων.  Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τη θέση σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, και πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα. Οι χρονικές θέσεις και οι διάρκειες μπορούν να εκφράζονται είτε με το συμβατικό σύστημα μέτρησης της ώρας και του χρόνου (γρηγοριανό ημερολόγιο) είτε με κάποιο άλλο χρονικό σύστημα αναφοράς όπως ο χρόνος Unix, ο γεωλογικός χρόνος ή τα διαφορετικά ημερολόγια.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Semantic Sensor Network Ontology αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

19 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε την Semantic Sensor Network Ontology ως σύσταση του W3C. Η προδιαγραφή καθορίζει μια οντολογία για την περιγραφή αισθητήρων, των παρατηρήσεών τους, των σχετικών διαδικασιών τους, των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, των παρατηρούμενων ιδιοτήτων και των ενεργοποιητών.

Η SSN ακολουθεί μια αρχιτεκτονική οριζόντιας και κάθετης μορφοποίησης, ενσωματώνοντας μια ελαφριά αλλά αυτοδύναμη οντολογία που ονομάζεται SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator) για τις στοιχειώδεις κλάσεις και ιδιότητες της. Με το διαφορετικό πεδίο εφαρμογής τους και τους διαφορετικούς βαθμούς αξιοποίησης, η SSN και η SOSA είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και περιπτώσεων χρήσης που συμπεριλαμβάνουν δορυφορικές εικόνες, επιστημονική παρακολούθηση  μεγάλης κλίμακας, βιομηχανικές και οικιακές υποδομές, τεχνολογίες κατασκευής οντολογιών και τον ιστό των πραγμάτων.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Remote Playback API

19 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Second Screen απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Remote Playback API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει ένα API που επεκτείνει τη διεπαφή HTMLMediaElement της HTML που επιτρέπει το έλεγχο του τηλεχειρισμού μίας αναπαραγωγής μέσων από μία ιστοσελίδα.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Tracking Preference Expression (DNT)

19 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Tracking Preference Expression (DNT). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το DNT request header field ως ένα HTTP μηχανισμό που εκφράζει την προτίμηση του χρήστη σε σχέση με το tracking. Το  tracking είναι μία ιδιότητα τύπου HTML DOM που καθιστά αυτή την έκφραση αναγνώσιμη από scripts και APIs τα οποία επιτρέπουν την καταγραφή των εξαιρέσεων που τίθενται από τους χρήστες και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους ιστότοπους. Ορίζει επίσης τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι διαδικτυακοί τόποι μεταδίδουν το αν και κατά πόσο ανταποκρίνονται σε μία ληφθείσα προτίμηση μέσω της χρήσης του Tk response header field.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Flexible Box Layout Module Level 1

19 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Flexible Box Layout Module Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο μοντέλο τύπου CSS box για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης. Στο μοντέλο flex box layout τα παιδιά ενός flex container μπορεί να τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς» τους μικραίνοντας. Η οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια).

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Page Visibility Level 2

17 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Page Visibility Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το πώς οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν αποδοτικές, όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους, διαδικτυακές εφαρμογές. Η Page Visibility Level 2 αντικαθιστά την πρώτη έκδοση της Page Visibility και περιέχει διευκρινήσεις καθώς και νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Backgrounds and Borders Module Level 3

17 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Backgrounds and Borders Module Level 3. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που αναφέρονται στο περιθώριο και στο φόντο των εντύπων. Οι κύριες επεκτάσεις, σε σύγκριση με το level 2, είναι περιθώρια που αποτελούνται από εικόνες, κουτιά με πολλαπλά φόντα, κουτιά με στρογγυλεμένες γωνίες και κουτιά με σκιές.

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.1

17 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει δύο προφίλ της [TTML2]: ένα προφίλ μόνο για κείμενο και ένα προφίλ μόνο για εικόνες. Αυτά τα προφίλ προορίζονται για χρήση σε εφαρμογές υποτίτλων και επικεφαλίδων ανά τον κόσμο, απλοποιώντας έτσι τη διαλειτουργικότητα, τη απόδοση και τη μετατροπή σε άλλες μορφές υποτιτλισμού και επικεφαλίδων.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Cooperative Scheduling of Background Tasks

3 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Cooperative Scheduling of Background Tasks. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημιουργούς ιστοσελίδων για να προγραμματίζουν δευτερεύουσες εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις εργασίες υψηλής προτεραιότητας με τις οποίες μοιράζονται τον ίδιο βρόγχο γεγονότων. Οι user agents μπορούν έτσι να καθορίζουν ευκολότερα το πότε θα πρέπει να τρέξουν οι δευτερεύουσες εργασίες χωρίς να προκαλούν καθυστερήσεις αντιληπτές στο χρήστη, ή να μπλοκάρουν το user interface σε animations ή κατά την ανταπόκριση σε δεδομένα εισόδου, βασιζόμενοι στη γνώση τους σχετικά με τις τρέχουσες προγραμματισμένες εργασίες. Η χρήση λοιπόν του συγκεκριμένου API θα οδηγήσει στον καθορισμό ενός καλύτερου χρονοδιαγράμματος για τις δευτερεύουσες εργασίες κατά τις ώρες που ο browser θα ήταν διαφορετικά αδρανής.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης WebSub

3 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση WebSub. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει έναν μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ των εκδοτών οποιουδήποτε είδους διαδικτυακού περιεχομένου και των συνδρομητών τους, με βάση τα HTTP web hooks. Τα αιτήματα συνδρομής μεταδίδονται μέσω κόμβων, οι οποίοι επικυρώνουν και επαληθεύουν το αίτημα. Οι διανομείς στη συνέχεια διανέμουν νέο και ενημερωμένο περιεχόμενο στους συνδρομητές. Η WebSub παλαιότερα ονομαζόταν PubSubHubbub. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η HTML 5.1 2nd Edition αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

3 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε τη σύσταση HTML 5.1 2nd Edition. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της Hypertext Markup Language (HTML) που αποτελεί τη βασική γλώσσα του Παγκόσμιου Ιστού. Σε αυτή την έκδοση ένα σημαντικό σφάλμα της HTML 5.1 έχει διορθωθεί, και η διόρθωση σημειώνεται στην ενότητα Corrected Errata. Παράλληλα, νέα χαρακτηριστικά και στοιχεία εξακολουθούν να εισάγονται, τα οποία βασίζονται σε έρευνα σχετικά με τις επικρατούσες πρακτικές συγγραφής, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό σαφών κριτηρίων συμμόρφωσης που αναφέρονται στους user agents σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας κατά την ανάπτυξη του HTML 5.2.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεων Audio Output Devices API και Capture and Streams

3 Οκτωβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Real-Time Communications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής δύο προτεινόμενων συστάσεων:

 • της Audio Output Devices API, η οποία καθορίζει ένα σύνολο Java Script APIs που επιτρέπουν σε μια διαδικτυακή εφαρμογή να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται ο ήχος στις συσκευές εξόδου ήχου του χρήστη.
 • της Media Capture and Streams (revise dCandidate Recommendation), η οποία ορίζει ένα σύνολο Java Script APIs που επιτρέπουν σε τοπικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ήχου και του βίντεο, να ζητούνται από μια πλατφόρμα.

Οι εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας θα μιλήσουν για επιχειρηματικές ιδέες στο πρώτο εκτελεστικό φόρουμ του W3C στις 8 Νοεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο

26 Σεπτεμβρίου 2017

keynote speaker illustration Στελέχη από τις: Alipay, American Express, Bloomberg, HARMAN, Google, Intel, Mozilla, Samsung, Southern Nevada Regional Transportation Agency, τα πανεπιστήμια Sydney, Worldpay και Yubico, καθώς και ο ιδρυτής και διευθυντής του W3C, Sir Tim Berners-Lee, θα αναφερθούν στις αναπτυσσόμενες τεχνολογικές τάσεις και τον αντίκτυπο του διαδικτύου στον κλάδο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας στο Web Executive Forum του W3C.

 «Οι εφαρμογές  του διαδικτύου επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα των ψηφιακών εκδόσεων, της FinTech,της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ψυχαγωγίας κ.α. Το W3C δημιούργησε μια εκδήλωση σχεδιασμένη να παρέχει ουσιαστική γνώση στα στελέχη πολλών τομέων της βιομηχανίας με στόχο την παροχή πλούσιου περιεχομένου και τροφή για σκέψη», δήλωσε ο J. Alan Bird, επικεφαλής της παγκόσμιας επιχειρηματικής ανάπτυξης του W3C.

Οι εγγραφές στο W3C Executive Forum είναι ανοικτές για το ευρύ κοινό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο media advisory.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της ODRL Information Model; ODRL Vocabulary & Expression

26 Σεπτεμβρίου 2017

Η  ομάδα εργασίας Permissions & Obligations Expression δημοσίευσε τις εξής δύο υποψήφιες συστάσεις:

 • Την ODRL Information Model, η οποία είναι μία γλώσσα έκφρασης πολιτικής που παρέχει ένα ευέλικτο και διαλειτουργικό μοντέλο πληροφοριών, ένα λεξιλόγιο και μηχανισμούς κωδικοποίησης για την αναπαραγωγή δηλώσεων σχετικά με τη χρήση περιεχομένου και υπηρεσιών. Το μοντέλο πληροφοριών ODRL περιγράφει τις υποκείμενες έννοιες, τις οντότητες και τις σχέσεις που αποτελούν τη θεμελιώδη βάση για τη σημασιολογία των πολιτικών της ODRL. Οι πολιτικές χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγραφούν οι επιτρεπόμενες και οι απαγορευμένες ενέργειες ενός συγκεκριμένου asset, καθώς και για τον καθορισμό των υποχρεώσεων που πρέπει να εκπληρώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, οι πολιτικές ενδέχεται να έχουν περιορισμούς (π.χ. χρονικούς ή χωρικούς περιορισμούς) και ενδέχεται να επιβάλλονται χρεώσεις (π.χ. πληρωμές) στα δικαιώματα.
 • Την ODR LVocabulary & Expression, η οποία περιγράφει τους όρους που χρησιμοποιούνται στις πολιτικές της ODRL και τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

Όταν μία προδιαγραφή βρίσκεται στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης, η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι ο τεχνικός σχεδιασμός είναι πλήρης και επιδιώκει να λάβει ανατροφοδότηση από την εφαρμογή των εγγράφων. Υπάρχει ένα ξεχωριστό έγγραφο για τον τρόπο χρήσης της προδιαγραφής και αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της. Η ομάδα ζητάει ανατροφοδότηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δημόσια λίστα αλληλογραφίας mailto:public-poe-comments@w3.org ή ως θέματα που τίθενται στο GitHub της ομάδας.

Το W3C ανακοινώνει το workshop “ WebVR Authoring: Opportunities and Challenges ”

21 Σεπτεμβρίου 2017

To W3C ανακοινώνει το workshop “WebVR Authoring: Opportunities and Challenges”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Δεκεμβρίου 2017, στις Βρυξέλες Βελγίου, και θα φιλοξενηθεί από το DigitYser.

Ο πρωταρχικός στόχος του workshop είναι να συγκεντρώσει στο WebVR συμμετέχοντες προκειμένου να εντοπιστούν οι ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες  και τα τεχνικά κενά στη συγγραφή του WebVR.

Οι συμμετέχοντες στο workshop:

 • Θα ενημερωθούν για τις καλές πρακτικές και τις νέες τεχνικές για τη δημιουργία περιεχομένου με βάση το WebVR
 • Θα συζητήσουν τις υπάρχουσες και τις προβλεπόμενες προκλήσεις από τη χρήση του WebVR για την ανάπτυξη περιεχομένου και υπηρεσιών σε συγκεκριμένες χρήσεις
 • Θα συμβάλουν στην ενοποίηση των προσπαθειών για την τεκμηρίωση και την υποστήριξη της ανάπτυξης του περιεχομένου του WebVR.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες και είναι ανοιχτή στο κοινό, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για μέλη του W3C. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε συμμετέχοντες από διάφορες βιομηχανίες και κοινότητες, όπως:

 • 360° video and VR content producers and distributors
 • VR experience designers and artists
 • 3D, VR and WebVR authoring tools and platforms
 • authors of WebVR content
 • experts in challenges and opportunities of VR for people with disabilities
 •  browser vendors

Οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

 • Landscape of WebVR authoring tools
 • Creating and packaging 3D assets for WebVR
 • Managing assets for practical progressive enhancement
 • Progressive enhancement applied to the variety of user input in WebVR
 • Understanding and documenting WebVR constraints for 3D artists
 • Optimizing delivery of 360° videos to VR headsets on the Web
 • Practical approaches to building accessible WebVR experiences
 • Mapping the impact of ongoing evolutions of the Web Platform (Web Assembly, WebGPU, streams) on WebVR authoring
 • Impact of performance factors on authoring WebVR content
 •  Creating convergence on WebVR advocacy platforms

Περισσότερες πληροφορίες για το workshop μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η έναρξη των εγγραφών θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου 2017. 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύσταση Core Accessibility API Mappings 1.1

21 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας  Accessible Rich Internet Applications (ARIA) δημοσίευσε την υποψήφια σύσταση  Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1, η οποία βρίσκεται τώρα στο στάδιο της οριστικοποίησης και δοκιμής. Η Core-AAM περιγράφει το πώς οι ρόλοι, οι καταστάσεις και οι ιδιότητες της Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 θα πρέπει να εκτίθενται σε APIs προσβασιμότητας. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής επιτρέπει σε χρήστες με αναπηρίες να αποκτούν και να αλληλεπιδρούν με πληροφορίες χρησιμοποιώντας βοηθητικές τεχνολογίες. Αυτές οι αντιστοιχήσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την επαλήθευση της επιτυχίας της υλοποίησης της  WAI-ARIA 1.1, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης. Το προσχέδιο της αναφοράς υλοποίηση παρουσιάζει την πρόοδο των δοκιμών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Encrypted Media Extensions (EME) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

18 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας HTML Media Extensions δημοσίευσε τη σύσταση Encrypted Media Extensions (EME). Η Encrypted Media Extensions (EME), η οποία επεκτείνει το στοιχείο  ‘HTML Media Element’ της προδιαγραφής HTML, είναι μια διεπαφή προγραμματισμού  εφαρμογών (API), η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου σε διαδικτυακά προγράμματα περιήγησης.  Όταν συνδυάζεται με την Media Source Extensions (MSE), η οποία παρέχει ένα API για streaming video, η EME αποτελεί την πιο κοινή πρακτική που επιτρέπει στους προγραμματιστές να μη χρησιμοποιούν plugins για να παρέχουν βίντεο εμπορικής ποιότητας μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου μας.

Η ομάδα ενδιαφέροντος Web Commerce απέκτησε νέο καταστατικό και νέα αποστολή

15 Σεπτεμβρίου 2017

Το W3C όρισε νέα αποστολή για την ομάδα ενδιαφέροντος Web Commerce με σκοπό τη βελτίωση του εμπορίου στο διαδίκτυο για τους χρήστες, τους εμπόρους και για άλλους ενδιαφερόμενους. Το καταστατικό αντιπροσωπεύει την επόμενη προσέγγιση της ομάδας ενδιαφέροντος Web Payments. Οι αλλαγές στο καταστατικό αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο πεδίο των συζητήσεων της ομάδας που έλαβαν χώρα το περασμένο έτος, και συμπεριλαμβάνουν θέματα όπως:

 • οι ψηφιακές προσφορές (κουπόνια, loyalty κλπ.)
 • οι πληρωμές μέσω διαφόρων συσκευών όπως κινητών τηλεφώνων, αυτοκινήτων (in-car payments), τηλεοράσεων, συσκευών εικονικής πραγματικότητας και συσκευών του Internet of Things
 • διάφορα θέματα που αφορούν τη ροή των πληρωμών όπως η έναρξη μίας πληρωμής, οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές,  οι αποδείξεις και οι επιστροφές
 • οι κανονισμοί που προκύπτουν
 • η καταπολέμηση των απατών
 • η εναρμόνιση με άλλα πρότυπα

Μπορείτε  να μάθετε περισσότερα για το Web Commerce στο W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας WoT Architecture, WoT Thing Description και WoT Scripting API

15 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web of Things (WoT) δημοσίευσε τα εξής τρία δημόσια προσχέδια εργασίας:

 • Το Web of Things (WoT) Architecture. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την θεωρητική αρχιτεκτονική του Web of Things του W3C που αποτελείται από τρία αρχικά δομικά στοιχεία: (1) το WoT Thing Description, (2) το WoT Scripting API και (3) το WoT Binding Templates.
 • Το Web of Things (WoT) Thing Description. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα επίσημο μοντέλο και μια κοινή αναπαράσταση μίας περιγραφής των πραγμάτων του Web of Things. Η περιγραφή των πραγμάτων αφορά τα μεταδεδομένα και τις διεπαφές των πραγμάτων, όπου ένα πράγμα αποτελεί μια αφαίρεση μιας φυσικής οντότητας που παρέχει αλληλεπιδράσεις και συμμετέχει στο Web of Things.
 • To Web of Things (WoT) Scripting API. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μια προγραμματιστική διεπαφή που αναπαριστά το WoT Interface, το οποίο επιτρέπει σε scripts που τρέχουν σε ένα πράγμα να ανακαλύψουν και να καταναλώσουν (ανακτήσουν) άλλα πράγματα και να αποκαλύπτουν τα πράγματα που χαρακτηρίζονται από ιδιότητες, ενέργειες και γεγονότα.

Η ομάδα σχεδιάζει να δημοσιεύσει άλλο είναι δομικό στοιχείο, το WoT Binding Templates σαν δημόσιο σχέδιο εργασίας.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των υποψήφιων συστάσεων Payment Request API και Payment Method Identifiers

14 Σεπτεμβρίου 2017

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού (W3C) ζήτησε την ευρεία εφαρμογή και δοκιμή των τεχνολογιών του διαδικτύου για να διευκολύνει τους χρήστες με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους και να βελτιώσει τις μετατροπές και την ασφάλεια των εμπόρων. Όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές περιηγητών εφαρμόζουν τώρα τις Payment Request API και Payment Method Identifiers, οι οποίες προήχθησαν στο στάδιο των υποψήφιων συστάσεων. Η ομάδα εργασίας Web Payments ενθαρρύνει τους έμπορους, τους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και τους χρήστες να πειραματιστούν με αυτές τις πρώιμες υλοποιήσεις και να παρέχουν ανατροφοδότηση στον ομάδα. Παράλληλα, η ομάδα εργασίας θα επεκτείνει την  test suite για το API προκειμένου να βοηθήσει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα στο W3C Media Advisory και στο blog post.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Intersection Observer

14 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Intersection Observer. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της ορατότητας και της θέσης των στοιχείων DOM (“targets”) σε σχέση με containing elements ή με το top-level view port (“root”). Η θέση παρέχεται ασύγχρονα και είναι χρήσιμη για την κατανόηση της ορατότητας των στοιχείων και την εφαρμογή της προ-φόρτωσης και της αναβληθείσας φόρτωσης του περιεχομένου DOM.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε το προσχέδιο εργασίας Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0

13 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Accessibility Guidelines Working Group (AG WG) δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο εργασίας Accessibility Guidelines Working Group (AG WG). Το συγκεκριμένο προσχέδιο αντιμετωπίζει όλα τα σχόλια που ελήφθησαν και αφορούσαν την προηγούμενη έκδοση του προσχεδίου,  και συνοδεύεται από πλήρως και ημι-αυτοματοποιημένους sample ACT Rules. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ACT Rules Formatc all for review email και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης ActivityPub

8 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Activity Pub. Η Activity Pub είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο κοινωνικής δικτύωσης που βασίζεται στο μορφότυπο δεδομένων [Activity Streams] 2.0. Παρέχει ένα client to server API για τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου, καθώς και ένα ομόσπονδο server to server API για παράδοση ειδοποιήσεων και περιεχομένου. Οι κανονιστικές αλλαγές του εγγράφου περιλαμβάνουν τη βελτίωση της συμβατότητας με την υλοποίηση του κοινωνικού δικτύου Mestodon, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους προγραμματιστές του Mastodon.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας Paint Timing 1και Long Tasks API 1

7 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το Paint Timing 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή μιας σειράς βασικών στιγμών (First Paint, First Contentful Paint) κατά τη διάρκεια φόρτωσης σελίδων.
 • Το Long Tasks API 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημιουργούς ιστοσελίδων για να ανιχνεύουν  “long tasks” που μονοπωλούν το UI thread για μεγάλες χρονικές περιόδους μπλοκάροντας την εκτέλεση άλλων κρίσιμων εργασιών.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Semantic Sensor Network Ontology

7 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Semantic Sensor Network Ontology . Η προδιαγραφή καθορίζει μια οντολογία για την περιγραφή αισθητήρων και των παρατηρήσεών τους, των σχετικών με αυτούς διαδικασιών, των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, των παρατηρούμενων ιδιοτήτων και των ενεργοποιητών.

Η SSN ακολουθεί μια αρχιτεκτονική οριζόντιας και κάθετης μορφοποίησης, ενσωματώνοντας μια ελαφριά αλλά αυτοδύναμη οντολογία που ονομάζεται SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator) για τις στοιχειώδεις κλάσεις και ιδιότητες της. Με το διαφορετικό πεδίο εφαρμογής τους και τους διαφορετικούς βαθμούς αξιοποίησης, η SSN και η SOSA είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και περιπτώσεων χρήσης που συμπεριλαμβάνουν δορυφορικές εικόνες, επιστημονική παρακολούθηση  μεγάλης κλίμακας, βιομηχανικές και οικιακές υποδομές, τεχνολογίες κατασκευής οντολογιών και τον ιστό των πραγμάτων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2017.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Time Ontology in OWL

7 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Time Ontology in OWL. Η συγκεκριμένη οντολογία παρέχει ένα λεξιλόγιο για την έκφραση γεγονότων που αφορούν τοπολογικές σχέσεις μεταξύ στιγμών και χρονικών διαστημάτων.  Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τη θέση σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, και πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα. Οι χρονικές θέσεις και οι διάρκειες μπορούν να εκφράζονται είτε με το συμβατικό σύστημα μέτρησης της ώρας και του χρόνου (γρηγοριανό ημερολόγιο) είτε με κάποιο άλλο χρονικό σύστημα αναφοράς όπως ο χρόνος Unix, ο γεωλογικός χρόνος ή τα διαφορετικά ημερολόγια. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Media Queries Level 4

5 Σεπτεμβρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Media Queries Level 4. Η Media Queries επιτρέπει τον έλεγχο και τις επερωτήσεις στις τιμές ή τα χαρακτηριστικά του user agent ή της συσκευής προβολής, ανεξάρτητα από τα έγραφα. Χρησιμοποιούνται στον κανόνα @media των CSS για να εφαρμόσουν, υπό συνθήκες, στιλ σε ένα έγγραφο ή σε διάφορα άλλα περιεχόμενα και γλώσσες, όπως η HTML και η Javascript.

 Η Media Queries Level 4 περιγράφει το μηχανισμό και τη σύνταξη των media queries, media types, και media features.

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της αναθεωρημένης προτεινόμενης σύστασης ‘HTML Media Capture’

31 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης HTML Media Capture. Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις της HTML που διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στο μηχανισμό λήψης πολυμέσων μιας συσκευής, όπως μια κάμερα ή ένα μικρόφωνο, μέσα από ένα αρχείο ελέγχου μεταφόρτωσης δεδομένων.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της αναθεωρημένης προτεινόμενης σύστασης ‘CSS Scroll Snap Module Level 1’

24 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Scroll Snap Module Level 1. Η ενότητα CSS Scroll Snap περιέχει λειτουργίες για τον έλεγχο της συμπεριφοράς περιστροφής και κύλισης με ‘snap positions’. Μετά από ανατροφοδότηση που λάβαμε τον Φεβρουάριο σχετικά με την προδιαγραφή, η Ομάδα Εργασίας CSS αποφάσισε να ενημερώσει το συγκεκριμένο έγγραφο. Η κανονιστική αλλαγή είναι μικρή (η ομάδα είχε ξεχάσει να απαγορεύσει αρνητικές τιμές για μία από τις ιδιότητες), αλλά η ενημέρωση παρέχει επίσης μια ευκαιρία για να αποσαφηνιστεί μέρος του κειμένου και να βελτιωθούν τα παραδείγματα.

Πρόταση για την αναδημοσίευση προηγούμενων εκδόσεων των HTML και XHTML ως παρωχημένων συστάσεων

11 Αυγούστου 2017

Οι αντιπρόσωποι της συμβουλευτικής επιτροπής του W3C έλαβαν σήμερα πρόταση για την αναδημοσίευση μιας σειράς συστάσεων της HTML και της XHTML ως παρωχημένων συστάσεων, καθώς αυτές οι προδιαγραφές έχουν αντικατασταθεί από νέες εκδόσεις και δεν συνιστώνται πλέον για υλοποίηση στην Web platform.

Αυτό κατέστη δυνατό με την προσθήκη στο Έγγραφο Διαδικασιών του W3C μιας διαδικασίας που χαρακτηρίζει μια σύσταση ως παρωχημένη. Παρωχημένη είναι η προδιαγραφή που η κοινότητα του W3C έχει αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει πλέον τις βέλτιστες πρακτικές ή μπορεί να μη χρησιμοποιείται ευρέως . Η κατάσταση μιας παρωχημένης προδιαγραφής παραμένει ενεργή σύμφωνα με την Πολιτική Ευρεσιτεχνιών του W3C, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή, η επισήμανση "παρωχημένη" δηλώνει ότι κάθε μία από αυτές τις προδιαγραφές έχει αντικατασταθεί από νεότερες.

Το W3C Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Indexed Database API 2.0

10 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας  σύστασης Indexed Database API 2.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποτελεί τη δεύτερη έκδοση της Indexed Database API. Η πρώτη έκδοση έγινε στις 8 Ιανουαρίου 2015.

Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API για μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται αρχεία που περιέχουν απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Κάθε ένα από τα αρχεία αποτελείται από ένα κλειδί και μία τιμή. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων διατηρούνται κατάλογοι με δείκτες για τα αρχεία που αποθηκεύονται. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API απευθείας προκειμένου να εντοπίσουν τα αρχεία, και ο εντοπισμός γίνεται είτε μέσω του κλειδιού τους είτε από τους καταλόγους. Στο συγκεκριμένο API υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μίας γλώσσας επερώτησης. Η βάση μπορεί να υλοποιηθεί με δομές δεδομένων τύπου B-tree.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης HTML 5.2

8 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας  σύστασης HTML 5.2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, και νέα στοιχεία που βασίζονται στην έρευνα σχετικά με τις βασικές πρακτικές συγγραφής ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Containment Module Level 1

8 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας  σύστασης CSS Containment Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει την ιδιότητα ‘contain’ που δηλώνει ότι το υποδένδρο ενός στοιχείου είναι ανεξάρτητο από την υπόλοιπη σελίδα και επιτρέπει μεγάλες βελτιστοποιήσεις όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής της απόδοσης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) σε οθόνες, χαρτί, ομιλία κλπ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης HTML 5.1 2nd Edition

3 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML5.1 2nd Edition. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση ένα σημαντικό σφάλμα της HTML 5.1 έχει διορθωθεί, και η διόρθωση σημειώνεται στην ενότητα Corrected Errata.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης High Resolution Time Level 2

3 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας  σύστασης High Resolution Time Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια υπο-χιλιοστού του δευτερολέπτου και με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από τα σφάλματα ή τις προσαρμογές του ρολογιού του συστήματος. Η συγκεκριμένη δημοσίευση ενημερώνει την High Resolution Time Level 2 ώστε να συμπεριλάβει το υλικό του προηγούμενου προσχεδίου εργασίας της προδιαγραφής. Στην πράξη εισάγει το χαρακτηριστικό timeOrigin στην High Resolution Time Level 2.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Verifiable Claims Data Model and Representations

3 Αυγούστου 2017

Η ομάδα εργασίας Verifiable Claims δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Verifiable Claims Data Model and Representations. Οι άδειες οδήγησης χρησιμοποιούνται για να πιστοποιήσουν ότι είμαστε σε θέση να χειριστούμε ένα αυτοκίνητο, τα πανεπιστημιακά πτυχία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πιστοποιήσουν το εκπαιδευτικό μας επίπεδο και τα διαβατήρια που εκδίδονται από το κράτος επιτρέπουν στους κατόχους να ταξιδεύουν μεταξύ των χωρών. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει έναν τρόπο για να εκφράσει τα παραπάνω στον Ιστό με τρόπο κρυπτογραφικά ασφαλή, αυτόματα επαληθεύσιμο, και με σεβασμό στο ιδιοαπόρρητο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Shapes Constraint Language (SHACL) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

20 Ιουλίου 2017

Η ομάδα εργασίας RDF Data Shapes δημοσίευσε την  Shapes Constraint Language (SHACL) ως σύσταση του W3C. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη SHACL Shapes Constraint Language, μια γλώσσα για την επικύρωση γραφημάτων RDF σε σχέση με ένα σύνολο συνθηκών. Αυτές οι συνθήκες παρέχονται ως σχήματα και άλλα σχεδιάσματα που εκφράζονται με τη μορφή ενός γραφήματος RDF. Στην SHACL, τα γραφήματα RDF που χρησιμοποιούνται με αυτό τον τρόπο ονομάζονται "γραφικές παραστάσεις", και τα γραφήματα RDF που επικυρώνονται με shapes graphs ονομάζονται "γραφήματα δεδομένων". Τέτοιες περιγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς εκτός από την επικύρωση, όπως για τη δημιουργία διεπαφών χρήστη, τη δημιουργία κώδικα και την ενσωμάτωση δεδομένων. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις συζητήσεις, τις ανακοινώσεις προϊόντων και τον σχεδιασμό μελλοντικών εκδόσεων στο  SHACL Community Group.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0.1 (IMSC1)

13 Ιουλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Timed Text απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας  σύστασης  TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions1.0.1 (IMSC1). Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει δύο προφίλ για την Timed Text Markup Language1: ένα μόνο για κείμενο και ένα μόνο για εικόνες. Τα προφίλ αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που ασχολούνται με την παροχή υποτίτλων και επικεφαλίδων, απλοποιώντας, με αυτό τον τρόπο, τη διαλειτουργικότητα, τη συνεπή απόδοση και τη μετατροπή επικεφαλίδων και υποτίτλων σε άλλα formats. Η παρούσα αναθεώρηση της IMSC1 προσθέτει δύο νέα χαρακτηριστικά (το ittp: activeArea και το itts: fillLineGap) στο προσχέδιο που δημοσιεύτηκε  στις 21 Απριλίου 2016.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Semantic Sensor Network Ontology

11 Ιουλίου 2017

Η ομάδα εργασίας  Spatial Data on the Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης  Semantic Sensor Network Ontology. Η προδιαγραφή καθορίζει μια οντολογία για την περιγραφή των αισθητήρων και των παρατηρήσεών τους, των σχετικών διαδικασιών, των χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν, των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, των παρατηρούμενων ιδιοτήτων, και των ενεργοποιητών.

Η SSN ακολουθεί μια αρχιτεκτονική οριζόντιας και κάθετης μορφοποίησης, ενσωματώνοντας μια ελαφριά αλλά αυτοδύναμη οντολογία που ονομάζεται SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator) για τις στοιχειώδεις κλάσεις και ιδιότητες. Με το διαφορετικό πεδίο εφαρμογής τους και τους διαφορετικούς βαθμούς axiomatization, η SSN και η SOSA είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και περιπτώσεων χρήσης που συμπεριλαμβάνουν δορυφορικές εικόνες, επιστημονική παρακολούθηση  μεγάλης κλίμακας, βιομηχανικές και οικιακές υποδομές, τεχνολογίες κατασκευής οντολογιών και τον ιστό των πραγμάτων.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Fonts Module Level 4

11 Ιουλίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Fonts Module Level 4.

Με βάση την CSS Fonts 3, η οποία καθορίζει τον κανόνα @ font-face και παρέχει υποστήριξη χαρακτηριστικών OpenType, η CSS Fonts 4  υποστηρίζει τις γραμματοσειρές OpenType Variable και δίνει στους σχεδιαστές φύλλων στυλ έναν τρόπο να καθορίζουν τα χρώματα σε χρωματικές (πολύχρωμες) γραμματοσειρές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης HTML 5.1 2nd Edition

20 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης HTML5.1 2nd Edition. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών στο έργο τους, νέα στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα σχετικά με τις βασικές πρακτικές συγγραφής, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό σαφών κριτήριων συμμόρφωσης, σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Το W3C ανακοινώνει την πρώτη διάσκεψη κορυφής αναφορικά με τη δραστηριότητα Publishing και τα σχετικά με αυτή πρότυπα

19 Ιουνίου 2017

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για την πρώτη διάσκεψη κορυφής σχετικά με τη δραστηριότητα  Publishing, η οποία θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου του 2017, στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, ταυτόχρονα με τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Ολομέλειας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής (TPAC 2017) του W3C.  Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  ομιλητών μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017. Η εναρκτήρια αυτή διάσκεψη κορυφής αποσκοπεί να καταδείξει το πώς οι εκδότες χρησιμοποιούν τις σημερινές τεχνολογίες του διαδικτύου για να κάνουν τις εκδόσεις πιο αποτελεσματικές και να βελτιώσουν τις ροές των εργασιών τους.

Το W3C ίδρυσε την περασμένη εβδομάδα την ομάδα εργασίας Publishing, μερικούς μόλις μήνες μετά τη συνεργασία του IDPF και του W3C, με αποστολή να παράσχει τις απαραίτητες τεχνολογίες στην Open Web Platform ώστε να καταστήσει τον συνδυασμό των παραδοσιακών εκδόσεων και του διαδικτύου ολοκληρωμένο όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη χρηστικότητα, τη διανομή, την αρχειοθέτηση και την πρόσβαση χωρίς σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα Publishing μπορείτε να διαβάσετε το Media Advisory και το αντίστοιχο ‎Blogpost.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Overflow Module Level 4

13 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Overflow Module Level 4. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS που σχετίζονται με νέους μηχανισμούς διαχείρισης των overflows σε οπτικά μέσα (π.χ. οθόνη ή χαρτί). Σε διαδραστικά μέσα, η ενότητα περιγράφει τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διαχείρισης των overflowsαπό ένα container σταθερού μεγέθους μέσω σελιδοποίησης (εμφανίζεται μία σελίδα τη φορά). Περιγράφει επίσης χαρακτηριστικά, τα οποία ισχύουν για όλα τα οπτικά μέσα ενημέρωσης, που επιτρέπουν στο περιεχόμενο ενός στοιχείου να επεκταθεί σε πολλά τμήματα, αφήνοντας το να «ρέει» σε πολλές περιοχές ή να έχει διαφορετικά στυλ σε διαφορετικά τμήματα.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Verifiable Claims Use Cases

12 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας Verifiable Claims δημοσίευσε το προσχέδιο του σημειώματος Verifiable Claims Uses Cases. Σε μελλοντικά προσχέδια, το παρόν έγγραφο θα χρησιμεύσει για να επεξηγήσει το αντικείμενο του έργου και να θέσει το κεντρικό θέμα της συζήτησης. Το έγγραφο αποτελεί αναδημοσίευση εισήγησης άλλης ομάδα, η οποία είχε ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Ένα παράδειγμα που μπορεί να απαιτεί επαλήθευση είναι ότι κάποιος που επιθυμεί να παραγγείλει φάρμακα στο διαδίκτυο πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών, ή ότι κάποιος που υποβάλλει αίτηση εργασίας πρέπει να έχει τα κατάλληλα πτυχία και/ ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Cloud Browser Architecture

9 Ιουνίου 2017

Η ομάδα ενδιαφέροντος Web and TV δημοσίευσε το σημείωμα Cloud Browser Architecture. Ένας Cloud Browser είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης που τρέχει και εκτελείται σε ένα server. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις έννοιες και την αρχιτεκτονική του Cloud Browser και παρέχει τα δομικά στοιχεία για τη δημιουργία του.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

8 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας XSLT δημοσίευσε την XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 ως σύσταση του W3C. Η XSLT 3.0 επιτρέπει την εκτέλεση μετασχηματισμών σε streaming mode όπου ούτε το έγγραφο προέλευσης ούτε το έγγραφο αποτελέσματος κρατούνται στη μνήμη στο σύνολό τους.

Άλλη σημαντική προσθήκη αποτελεί η δυνατότητα βελτίωσης του διαχωρισμού των μεγάλων φύλλων στυλ σε μονάδες, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσονται από  ανεξάρτητες ενότητες.

Η XSLT 3.0 σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την XPath 3.0, η οποία προσφέρει λειτουργίες υψηλότερης τάξης.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Shapes Constraint Language (SHACL)

8 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας RDF Data Shapes δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Shapes Constraint Language (SHACL). Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη SHACL Shapes Constraint Language, μια γλώσσα για την επικύρωση RDF γραφικών σε σχέση με ένα σύνολο συνθηκών. Αυτές οι συνθήκες παρέχονται ως σχήματα και άλλα σχεδιάσματα που εκφράζονται με τη μορφή ενός γράφου RDF. Στην SHACL, τα γραφήματα RDF που χρησιμοποιούνται με αυτό τον τρόπο ονομάζονται "γραφικές παραστάσεις" , και  τα RDF γραφικά που επικυρώνονται με shapes graphs ονομάζονται "γραφήματα δεδομένων". Τέτοιες περιγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς εκτός από την επικύρωση, όπως για τη δημιουργία διεπαφών χρήστη, τη δημιουργία κώδικα και την ενσωμάτωση δεδομένων. Μπορείτε να στέλνετέ τα σχόλια σας μέχρι τις 6 Ιουλίου 2017

Το W3C ενημέρωσε τη λίστα Web Accessibility Laws and Policies

8 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας  Education and Outreach ενημέρωσε τη λίστα Web Accessibility Laws and Policies, η οποία περιλαμβάνει τώρα έναν πίνακα επισκόπησης με στήλες και φίλτρα που μπορούν να ταξινομηθούν συμφώνα με τις οδηγίες της Content Accessibility Guidelines. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο email Web Accessibility Laws and Policies Listing Updated. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την αναφορά W3C Strategic Highlights – Spring 2017

7 Ιουνίου 2017

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά W3C Strategic Highlights – Spring 2017,στην οποία παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μίας ολοκληρωμένης έρευνας που αφορά επιλεγμένες πρόσφατες εργασίες. Ο ιστός έχει γίνει η τεχνική υποδομή της κοινωνίας - μία πλατφόρμα καθολικής συνδεσιμότητας. Εξακολουθεί να επηρεάζει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και, καθώς αυτές εξελίσσονται, δημιουργούνται νέες ανάγκες και νέες, πιο συναρπαστικές εμπειρίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Από τις καθημερινές ανάγκες των χρηστών του Παγκοσμίου Ιστού μέχρι την επίδραση της βιομηχανίας, το όραμα του W3C έχει τέσσερις τομείς αριστείας: ενίσχυση του πυρήνα του Ιστού, ενίσχυση των νέων εμπειριών, την επέκταση της εμβέλειας του Ιστού και την αντιμετώπιση των αναγκών της βιομηχανίας. Αυτή η αναφορά, προετοιμάστηκε για συζήτηση κατά τη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του W3C. Διαβάστε τις σκέψεις του CEO του W3C, Jeff Jaffe γι’ αυτή τη συνάντηση και το όραμα του W3C στο Blog μας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε νέο Συμβούλιο

7 Ιουνίου 2017

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τέσσερα μέλη για το W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά και διαδικαστικά θέματα και σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης και επίλυσης διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου 2017, οι εννέα συμμετέχοντες στη συμβουλευτική επιτροπή θα είναι οι: Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Virginie Galindo (Gemalto), Jay (Junichi) Kishigami (NTT), Charles McCathie Nevile (Yandex), Natasha Rooney (GSMA), David Singer (Apple), Léonie Watson (The Paciello Group) και Judy Zhu (Alibaba). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Chris Wilson(Google), του οποίου η θητεία λήγει στο τέλος του μήνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Advisory εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Time Ontology in OWL

6 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύσταση Time Ontology in OWL.Η οντολογία παρέχει ένα λεξιλόγιο για την έκφραση γεγονότων που αφορούν τοπολογικές σχέσεις ανάμεσα σε στιγμές και χρονικά διαστήματα.  Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τη θέση σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, και πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα. Οι χρονικές θέσεις και οι διάρκειες μπορούν να εκφράζονται είτε με το συμβατικό σύστημα μέτρησης της ώρας και του χρόνου (γρηγοριανό ημερολόγιο) είτε με κάποιο άλλο χρονικό σύστημα αναφοράς όπως ο χρόνος Unix, ο γεωλογικός χρόνος ή τα διαφορετικά ημερολόγια.

Το W3C δημοσίευσε την αναθεωρημένη υποψήφια σύσταση Presentation API

2 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας Second Screen δημοσίευσε την αναθεωρημένη υποφήφια σύσταση Presentation API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει στο διαδικτυακό περιεχόμενο να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις εξωτερικές οθόνες παρουσίασης.

Μετά την δημοσίευση της ως υποψήφια σύσταση τον Ιούλιο του 2016, η ομάδα εργασίας ενημέρωσε τους αλγόριθμους της προδιαγραφής προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από τους διάφορους ελέγχους και τις υλοποιήσεις της προδιαγραφής. Οι πραγματικές διεπαφές δεν άλλαξαν. Το API περιορίστηκε επίσης σε ασφαλή περιβάλλοντα. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των αλλαγών εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των UI Events KeyboardEvent code και key Values

2 Ιουνίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής προσχεδίων:

 • Του UI Events KeyboardEvent code Values. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μία επισκόπηση των διαφόρων διατάξεων του πληκτρολογίου και καθορίζει τις τιμές του KeyboardEvent.code που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε ένα από τα πλήκτρα. Σε αντίθεση με τις τιμές κλειδιού που περιγράφονται στο UIEvents-key, οι τιμές του KeyboardEvent.code βασίζονται μόνο στη φυσική θέση του κλειδιού στο πληκτρολόγιο και δεν διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα τοπική ρύθμιση του χρήστη. Αυτή η προδιαγραφή ονομαζόταν προηγουμένως DOM Level 3 KeyboardEvent code Values.
 •  Του UI Events KeyboardEvent key Values.Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει το σύνολο των εγκύρων τιμών για τις ιδιότητες των κλειδιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην ιδιότητα  KeyboardEvent.key προκειμένου να κωδικοποιηθεί η έννοια του κλειδιού. Η τιμή ενός συγκεκριμένου κλειδιού θα διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα τοπική ρύθμιση του χρήστη.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Micropub αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

23 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε την Micropub ως σύσταση του W3C. HMicropub είναι ένα client-to-server πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιστότοπος και οι μητρικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν τη Micropub για να δημοσιεύουν σημειώσεις, φωτογραφίες, γεγονότα και πολλά άλλα σε servers που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν περιεχόμενο σε διάφορες client posting διεπαφές, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο του χώρου αποθήκευσης των δεδομένων.

Πριν υιοθετηθεί από την ομάδα εργασίας  Social Web προκειμένου να γίνει πρότυπο, η Micropub είχε ήδη πάνω από δώδεκα ανεξάρτητες υλοποιήσεις στην κοινότητα του IndieWeb. Τώρα πλέον υπάρχουν πάνω από δώδεκα ανεξάρτητες υλοποιήσεις client και server σε μεγάλη γκάμα γλωσσών και πλατφορμών.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η ActivityStreams 2.0 αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

23 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web  δημοσίευσε την ActivityStreams2.0 ως σύσταση του W3C. Η AS2 παρέχει ένα μοντέλο δεδομένων τύπου JSON και ένα λεξιλόγιο για την αναπαράσταση κοινών διαδικτυακών κοινωνικών αντικειμένων, δραστηριοτήτων και των σχέσεων τους. Η AS2 αναμένεται να γίνει το de-facto πρότυπο για την ανταλλαγή κοινωνικών δεδομένων μεταξύ ανόμοιων (ίσως αποκεντρωμένων) εφαρμογών του κοινωνικού ιστού και βασίζεται στην ActivityStreams1.0. Το λεξιλόγιο της AS2 παρέχει ένα βασικό σύνολο όρων, οι οποίοι είναι επεκτάσιμοι με τη χρήση του JSON-LD και οι επεκτάσεις αυτές μπορούν να γίνουν σταθερές μέσω του Social Web Incubator Community Group. Το AS2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, αλλά η ομάδα εργασίας Social Web αναπτύσσει την ActivityPub ειδικά για αλληλεπιδράσεις client-to-server και server-to-server που βασίζονται στην AS2.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Logical Properties and Values Level 1

18 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Logica lProperties and Values Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα εισάγει λογικές ιδιότητες και τιμές που παρέχουν στον συγγραφέα τη δυνατότητα να ελέγχει τη διάταξη μέσω λογικών, περισσότερο, παρά πραγματικών αντιστοιχιών σε κατευθύνσεις και διαστάσεις. Η ενότητα ορίζει τις λογικές ιδιότητες και τιμές για τα χαρακτηριστικά που ορίστηκαν στο CSS21.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο Payment Handler API

18 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Payments δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Payment Handler API. Η ομάδα έχει ήδη δημοσιεύσει το προσχέδιο Payment Request API, το οποίο παρέχει έναν τυπικό τρόπο για την έναρξη αιτημάτων πληρωμής από ιστοσελίδες και εφαρμογές. Οι useragents που εφαρμόζουν το εν λόγω API ζητούν από τον χρήστη να επιλέξει τον τρόπο διεκπεραίωσης του αιτήματος πληρωμής και επιστρέφουν την απάντηση για την πληρωμή στον αρχικό ιστότοπο. Το νέο API Handler Payment καθορίζει τις δυνατότητες που επιτρέπουν στις διαδικτυακές εφαρμογές να χειρίζονται τα αιτήματα πληρωμής, συμβάλλοντας έτσι στη βελτιστοποίηση των πληρωμών στον Παγκόσμιο Ιστό.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Motion Sensors Explainer

11 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε το σημείωμα Motion Sensors Explainer. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι μία εισαγωγή στους αισθητήρες κίνησης χαμηλού και υψηλού επιπέδου, στη σχέση τους, στις εσωτερικές τους λειτουργίες και στις περιπτώσεις χρήσης. Περιπτώσεις φιλτραρίσματος γεγονότων και συγχώνευσης αισθητήρων παρουσιάζονται με παραδείγματα, τα οποία δείχνουν το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η Motion Sensors Explainer σε αισθητήρες ακολουθώντας την προδιαγραφή Generic Sensor API.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Orientation Sensor

11 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Orientation Sensor. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή χρήστη και υποκλάσεις για την παρακολούθηση του φυσικού προσανατολισμού της συσκευής σε σχέση με ένα σταθερό σύστημα τρισδιάστατων καρτεσιανών συντεταγμένων.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Spatial Data on the Web Best Practices

11 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Best Practices. Το συγκεκριμένο έγγραφο ενημερώνει σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη δημοσίευση και χρήση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, και τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών, όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν για την εύρεση μίας τοποθεσίας. Οι βέλτιστες πρακτικές απευθύνονται σε επαγγελματίες όπως προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και εμπειρογνώμονες σε γεωχωρικά θέματα, και καταρτίζονται βάσει δεδομένων από πραγματικές εφαρμογές. Οι συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές προτείνουν μία σημαντική αλλαγή από τις παραδοσιακές υποδομές χωρικών δεδομένων, υιοθετώντας μία προσέγγιση που βασίζεται σε γενικά διαδικτυακά πρότυπα. Καθώς η θέση ενός τόπου είναι συχνά κοινός παράγοντας σε διάφορα σετ δεδομένων, τα χωρικά δεδομένα αποτελούν μία ιδιαίτερα χρήσιμη προσθήκη στο διαδίκτυο των δεδομένων.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης ActivityPub

9 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της αναθεωρημένης σύστασης Activity Pub. Η Activity Pub επιτρέπει σε ιστότοπους να συνδέονται άμεσα με το λογισμικό του χρήστη όπως π.χ.τα Follow, Like, Share και Comment, χωρίς ένα ενδιάμεσο πάροχο κοινωνικών δικτύων. Βασίζεται στο μορφότυπο δεδομένων Activity Streams 2.0, και επαναλαμβάνει το σχεδιασμό της OStatus, η οποία τον περασμένο μήνα έτυχε μεγάλου ενδιαφέροντος με το Mastodon. Παρέχει ένα client to server APIγια τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου, καθώς κι ένα ομόσπονδο API για την αποστολή ειδοποιήσεων και την εγγραφή σε περιεχόμενο.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Grid Layout Module Level 1

9 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα δισδιάστατο σύστημα διάταξης που βασίζεται σε πλέγμα, βελτιστοποιημένο για το σχεδιασμό διεπαφής χρήστη. Σε αυτό το μοντέλο τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή προκαθορισμένο πλέγμα. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής της απόδοσης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, σε χαρτί, σε ομιλία κλπ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML Microdata

4 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML Microdata. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τον μηχανισμό μικροδεδομένων της HTML. Ο μηχανισμός επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων αναγνώσιμων από μηχανές σε HTML έγγραφα χρησιμοποιώντας ένα σαφές μοντέλο ανάλυσης. Είναι είναι συμβατός με το JSON και μπορεί να γραφτεί έτσι ώστε να είναι μετατρέψιμος σε RDF.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η HTML Media Capture αποτελεί υποψήφια σύσταση του W3C

4 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε την υποψήφια σύσταση HTML Media Capture. Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις της HTMLπου διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στο μηχανισμό λήψης πολυμέσων μιας συσκευής, όπως μια κάμερα ή ένα μικρόφωνο, μέσα από ένα αρχείο ελέγχου μεταφόρτωσης δεδομένων.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Linked Data Notifications

3 Μαΐου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Linked Data Notifications (LDN).

Η LDN παρέχει ένα μηχανισμό για τη διαβίβαση κοινοποιήσεων μεταξύ clients και servers. Οι κοινοποιήσεις μπορούν να περιέχουν οποιαδήποτε δεδομένα και εκφράζονται σε RDF. Το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά από το σύστημα λήψης ή να εκτεθεί σε ένα χρήστη μέσω μιας consuming clienta pplication. Οποιοσδήποτε πόρος μπορεί να διαφημίσει ένα τελικό σημείο λήψης (Inbox). Το συγκεκριμένο αποτελεί ένα κεντρικό δομικό στοιχείο για διαλειτουργικά αποκεντρωμένα συστήματα, καθώς επιτρέπει στους servers (που μπορεί να είναι προσωπικά αποθετήρια δεδομένων) να εκθέτουν τελικά σημεία για τη λήψη κοινοποιήσεων τόσο από εφαρμογές client (όπως ιστότοποι κοινωνικών δικτύων) όσο και από άλλους servers (όπως κόμβους σε ομοσπονδιακά κοινωνικά δίκτυα) . Επιπλέον, οι κοινοποιήσεις μπορούν να αναγνωριστούν μοναδικά και να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλες εφαρμογές, έτσι ώστε τα δεδομένα  να εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς και οι χρήστες να μην είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν την εφαρμογή που αρχικά δημιούργησε μια κοινοποίηση.

Η LDN έχει ήδη αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά με αρκετά άλλα υπάρχοντα πρότυπα του W3C, συμπεριλαμβανομένων των Web Annotations Protocol και Vocabulary, και ότι οι servers της Linked Data Platform μπορούν να λειτουργήσουν ως δέκτες της LDN.

Το W3C σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο του W3Cx με νέους κύκλους μαθημάτων για τους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών

25 Απριλίου 2017

Μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη του πρώτου κύκλου μαθημάτων της HTML5 στο W3Cx, το W3C επεκτείνει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα προσφέροντας ένα εισαγωγικό μάθημα στην JavaScript, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Côte d’Azur. Επιπλέον, το W3C δημιούργησε το πιστοποιημένο επαγγελματικό πρόγραμμα “Front-End Web Developer”,  το οποίο περιλαμβάνει πέντε κύκλους μαθημάτων που αφορούν τις τρεις κύριες γλώσσες του διαδικτύου, την HTML5 την CSS και τη JavaScript. Όλα τα μαθήματα, που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τις κύριες δεξιότητες που απαιτούνται για Front-End Web development, είναι ανοικτά για εγγραφές και θα ξεκινήσουν στις 30 Μαΐου. Αυτή η δεύτερη επέτειος περιλαμβάνει επίσης το ορόσημο της υπέρβασης των στόχων εγγραφής με σχεδόν 400.000 μαθητές από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα QB4ST: RDF Data Cube extensions for spatio-temporal components

18 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το σημείωμα QB4ST: RDF Data Cube extensions for spatio-temporal components. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μία επέκταση της υπάρχουσας οντολογίας RDF Data Cube προκειμένου να υποστηριχθεί η προδιαγραφή που αφορά τα βασικά δεδομένα που απαιτούνται για την ερμηνεία χωροχρονικών δεδομένων. Η RDF Data Cube ορίζει τις Coded Properties, οι οποίες σχετίζονται με ένα σύστημα αναφοράς που βασίζεται σε μία λίστα όρων. Η QB4ST παρέχει γενική υποστήριξη για αριθμητικά και άλλου τύπου διατεταγμένα συστήματα, και ιδιαίτερα συστήματα χωρικών αναφορών και συστήματα χρονικών αναφορών.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης XSL Transformations (XSLT) Version 3.0

18 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας XSLT δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση XSL Transformations (XSLT) Version 3.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη σύνταξή και τη σημασιολογία της γλώσσας XSLT 3.0, η οποία χρησιμοποιείται για μετασχηματισμούς XML εγγράφων. Η XSLT 3.0 αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της XSLT 2.0 Recommendation, η οποία δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2007.Ο πρωταρχικός σκοπός των αλλαγών στην παρούσα έκδοση είναι να επιτραπεί η εκτέλεση μετασχηματισμών σε streaming mode όπου ούτε το έγγραφο προέλευσης ούτε το έγγραφο αποτελέσματος κρατούνται στη μνήμη στο σύνολό τους. Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας δημιουργίας υπο-ενοτήτων σε μεγάλα φύλλα στυλ, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν από συστατικά που είναι ανεπτυγμένα ανεξάρτητα από αυτά. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Μαΐου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Encoding

14 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Internationalization απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Encoding. Η κωδικοποίηση UTF-8 είναι η καταλληλότερη για την ανταλλαγή χαρακτήρων Unicode, οι οποίοι είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι χαρακτήρες στον κόσμο. Επομένως , για τα καινούρια πρωτόκολλα και τους νέους μορφότυπους καθώς και για τους υπάρχοντες μορφότυπους που χρησιμοποιούνται σε νέα συμφραζόμενα, η παρούσα προδιαγραφή απαιτεί (και ορίζει) την κωδικοποίηση UTF-8.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Social Web Working Group

14 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε τις εξής τρεις προτεινόμενες συστάσεις:

 • Τη Micropub: Η συγκεκριμένη προτεινόμενη σύσταση χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και διαγραφή αναρτήσεων στον τομέα του χρήστη, χρησιμοποιώντας clients που ανήκουν σε άλλους. Οι διαδικτυακές και οι native εφαρμογές (π.χ. iPhone, Android) μπορούν να χρησιμοποιούν τη Micropub για να αναρτούν και να επεξεργάζονται άρθρα, σημειώματα, σχόλια, φωτογραφίες, γεγονότα ή άλλα είδη δημοσιεύσεων σε ιστοσελίδες.
 • Την Activity Streams 2.0: Η συγκεκριμένη προτεινόμενη σύσταση περιγράφει, χρησιμοποιώντας το μορφότυπο JSON, ένα μοντέλο για την αναπαράσταση δυνητικών αλλά και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων.
 • Την Activity Vocabulary: Η συγκεκριμένη προτεινόμενη σύσταση ορίζει το λεξιλόγιο Activity και τις ιδιότητές του. Η Activity Streams 2.0 Vocabulary ορίζει ένα σύνολο αφηρημένων κλάσεων και ιδιοτήτων που περιγράφουν παρελθούσες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι της 15 Μαΐου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης ActivityPub

14 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Activity Pub. Η προδιαγραφή Activity Pub είναι ένα πρωτόκολλο κοινωνικής δικτύωσης που βασίζεται στο μορφότυπο Activity Streams 2.0 data. Παρέχει ένα client to server API για τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου, καθώς και ένα ομόσπονδο server to server API για παράδοση κοινοποιήσεων και υπογραφή σε περιεχόμενο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Fill and Stroke Module Level 3

14 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Filland Stroke Module Level 3. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει το πώς σχηματίζεται το περίγραμμα και «γεμίζεται» το κείμενο και τα γραφικά στοιχεία τύπου SVG, ορίζοντας ιδιότητες που ελέγχουν την εμφάνιση και το σχήμα του περιγράμματος και του γεμίσματος των στοιχείων. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των CSS που έχουν να κάνουν με το περίγραμμα και το γέμισμα  κείμενων και σχημάτων τύπου SVG.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Beacon

14 Απριλίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Beacon. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών για να προγραμματίσουν μεταβιβάσεις δεδομένων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται  ο «ανταγωνισμός» μεταξύ πόρων και άλλων λειτουργιών για τις οποίες ο χρονισμός είναι κρίσιμος.

Το W3C απαντά στις ανησυχίες της UNESCO σχετικά με την Encrypted Media Extensions

6 Απριλίου 2017

Η UNESCO δημοσίευσε πρόσφατα ένα γράμμα και ένα άρθρο σχετικά με την Encrypted Media Extensions. Δεδομένου ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους τότε, απαντάμε εδώ.

Το πνεύμα της επιστολής άπτεται των ιδεών της UNESCO και της έννοιας της παγκοσμιότητας του διαδικτύου. Συμφωνούμε με την έννοια της παγκοσμιότητας του διαδικτύου. Πιστεύομαι μάλιστα ότι όσοι προσπαθούν να περιορίσουν ταινίες  από το διαδίκτυο, παραβιάζουν την έννοια της παγκοσμιότητας του διαδικτύου εμποδίζοντας συγκεκριμένα περιεχόμενα από το να βρίσκονται στον ιστό.

Ας σημειωθεί ότι η EME στην πραγματικότητα παρέχει βελτιώσεις σε θέματα ιδιοαπορρήτου, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε σχέση με τις εναλλακτικές προτάσεις.

 • Η εναλλακτική πρόταση στην πρόταση της EME που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στα plug-ins του προγράμματος περιήγησης σηματοδοτεί την εγκατάλειψη του διαδικτύου. Χωρίς τη δυνατότητα αποκρυπτογράφησης μέσω του προγράμματος περιήγησης, οι πάροχοι περιεχομένου θα χρησιμοποιούν της δικές τους εφαρμογές, κάτι που αφήνει μεγαλύτερη ευχέρεια σε κάποιους να κατασκοπεύσουν τους χρήστες και να εισάγουν ιούς στα μηχανήματά τους.
 • Με την EME τα προγράμματα περιήγησης μπορούν να προστατεύουν τους χρήστες από τις χειρότερες επιπτώσεις του συστήματος DRM, βάζοντάς το σε ένα “sandbox” και προστατεύοντας το από πράγματα όπως τα προβλήματα με το rootkit και παραβιάσεις στο ιδιοαπόρρητο που συνέβαιναν στο παρελθόν.
 • Όσον αφορά την προσβασιμότητα, αναλύσεις και δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι η προσέγγιση της προδιαγραφής στις επικεφαλίδες, τις μεταγραφές και τις ηχητικές περιγραφές δεν μπλοκάρει την πρόσβαση στις πληροφορίες προσβασιμότητας. Επιπλέον, δεδομένου ότι η EME συνιστά να μεταδίδονται οι πληροφορίες προσβασιμότητας χωρίς καμία κρυπτογράφηση, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη (EME and accessibility) για προσιτή και νόμιμη δίκαιη χρήση όταν πρόκειται για θέματα προσβασιμότητας.

Όταν η UNESCO υπαινίσσεται ότι νόμοι όπως ο DMCA είναι αντίθετοι με τις αρχές του ΟΗΕ, σημειώνουμε ότι οι συνάδελφοί τους στο WIPO υπήρξαν η κινητήρια δύναμή πίσω από αυτούς τους νόμους. Καλούμε την UNESCO να χρησιμοποιήσει την επιρροή της ώστε η νομοθεσία των μελών της που αφορά το διαδίκτυο να είναι πάντα λογική και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ήμαστε ένα οργανισμός για την δημιουργία τεχνικών προτύπων. Η θέσπιση νομοθεσίας (όπως η συνθήκη WIPO) είναι θέμα νομικών συνηγόρων όπως η EFF ή η UNESCO.

Η EFF, ως μέλος της κοινοπραξίας, ξεκίνησε μία προσπάθεια να πείσει τα μέλη της ομάδας εργασίας που αναπτύσσουν την EME να συμφωνήσουν ότι δε θα ασκήσουν αγωγή εναντίον του DMCA, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε. Μετά από αυτό η κοινοπραξία εξετάζει τη σύνταξη ενός εγγράφου καλών πρακτικών W3C Security Disclosures and Privacy Best Practices προκειμένου να προστατευτούν οι ερευνητές που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας από την υπέρβαση του νόμου. Απευθύνουμε πρόσκληση προς το κοινό, τους εμπειρογνώμονες, τα μέλη του W3C και προς άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, να υποστηρίξουν τις αλλαγές που χρειάζονται ώστε να υποστηριχθούν οι ερευνητές που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας και ιδιοαπόρρητου.

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε το δημόσιο διάλογο ενημερώνοντας τις πληροφορίες σχετικά με το W3C and Encrypted Media Extension που είχε αρχικά εκδοθεί το Μάρτιο του 2016.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0

6 Απριλίου 2017

Το W3C ανακοινώνει την δημοσίευση του προσχεδίου εργασίας Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0. Το έγγραφο καθορίζει μια κοινή μορφή για τους κανόνες ελέγχου της προσβασιμότητας και τον τρόπο σύνταξης δοκιμαστικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Διευκολύνει την εναρμόνιση των στρατηγικών ελέγχου της προσβασιμότητας και βοηθά τους οργανισμούς να καταγράφουν καλύτερα και να μοιράζονται τις μεθόδους ελέγχου τους. Παρακαλούμε σχολιάστε στο GitHub issues in the WCAG ACT repository ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, στείλτε email στο public-wcag-act-comments@w3.org, μέχρι τις 5 Μαΐου 2017. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  WCAG Accessibility Conformance Testing (ACT). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εργασίας Accessibility Guidelines και το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Ο σερ Tim Berners-Lee έλαβε το βραβείο ACM A.M. Turing

4 Απριλίου 2017

  Στις4 Απριλίου η ACM - Association for Computing Machinery βράβευσε τον Sir Tim Berners-Lee, εφευρέτη του διαδικτύου και διευθυντή της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού με το ACM A.M. Turing Award για το 2016.

Το βραβείο Turing αναγνωρίζεται ως η υψηλότερη διάκριση στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών,  και αναφέρεται μερικές ως το «βραβείο Νόμπελ των υπολογιστών». Ο Sir Tim έλαβε αυτό το βραβείο για την εφεύρεση του World Wide Web και του πρώτου προγράμματος περιήγησης, και επίσης για τον καθορισμό των βασικών πρωτοκόλλων και αλγορίθμων που επέτρεψαν στον ιστό να κλιμακωθεί. Το διαδίκτυο θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της πληροφορικής.

Η ανάπτυξη και η στήριξη, από τον Sir Tim, των δομικών στοιχείων του διαδικτύου και των προτύπων πάνω στα οποία βασίστηκε, συνεχίζονται από το W3C. O Jeff Jaffe, διευθύνων σύμβουλος του W3C, ανέφερε: «Το διαδίκτυο έχει τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο, αλλάζοντας κάθε μέρος της κοινωνίας από το πώς επικοινωνούμε, μαθαίνουμε και αποκτάμε πληροφορίες, ως το πώς ασχολούμαστε με το εμπόριο κλπ. Το όραμα του Τιμ είναι άρρηκτα δεμένο με τις  σημαντικές συνεισφορές του στην επιστήμη της πληροφορικής - κάτι που αναγνωρίζεται από το βραβείο Turing».

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο, τον Sir Tim και το W3C μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση τύπου του W3C.

Η ομάδα εργασίας Patent Advisory Group συνιστά τη συνέχιση των εργασιών στην προδιαγραφή Web Authentication

30 Μαρτίου 2017

Η Web Authentication Working Group Patent Advisory Group (PAG), η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016, δημοσίευσε μία αναφορά στην οποία συνιστά στο W3C να συνεχίσει τις εργασίες στην προδιαγραφή Web Authentication. Το W3C ίδρυσε την PAG προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα για τις περιπτώσεις όπου ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ανακοινωθεί αλλά δεν είναι διαθέσιμο μέσω του W3C Royalty-Free licensing terms.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Best Practices

30 Μαρτίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το σημείωμα  Spatial Data on the Web Best Practices. Το συγκεκριμένο έγγραφο ενημερώνει σχετικά τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη δημοσίευση και χρήση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, και τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών για τον καθορισμό της θέσης ενός τόπου. Οι βέλτιστες πρακτικές απευθύνονται σε επαγγελματίες όπως προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και εμπειρογνώμονες σε γεωχωρικά θέματα, και καταρτίζονται βάσει δεδομένων από πραγματικές εφαρμογές. Καθώς η θέση ενός τόπου είναι συχνά κοινός παράγοντας σε διάφορα σετ δεδομένων, τα χωρικά δεδομένα αποτελούν μία ιδιαίτερα χρήσιμη προσθήκη στο Linked Data cloud.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης WebDriver

30 Μαρτίου 2017

Η ομάδα εργασίας Browser Testing and Tools απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης  Web Driver. Η Web Driver είναι μία διαπαφή που επιτρέπει, μέσω τηλεχειρισμού, την εσωτερική επισκόπηση και έλεγχο των  user agents. Παρέχει μία πλατφόρμα και ένα πρωτόκολλο ώστε προγράμματα που τρέχουν ως ανεξάρτητες εφαρμογές να μπορούν να κατευθύνουν, εξ’ αποστάσεως, τη συμπεριφορά των προγραμμάτων περιήγησης. Παρέχει επίσης μία ομάδα διεπαφών χρήσης για την ανακάλυψη και διαχείριση στοιχείων τύπου DOM σε διαδικτυακά έγγραφα και για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των user agents. Κυρίως χρησιμοποιείται για να επιτρέπει σε προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών να δημιουργούν ελέγχους που αυτοματοποιούν ένα  user agent,αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτρέψουν σε in-browser scriptsνα ελέγχουν ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Resource Timing Level 1

30 Μαρτίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Resource Timing Level 1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες συγχρονισμού των πόρων ενός εγγράφου. Ο χρόνος αδράνειας του χρήστη είναι ένας σημαντικός δείκτης ποιότητας των διαδικτυακών εφαρμογών. Παρά το γεγονός ότι μηχανισμοί που βασίζονται σε Java Script παρέχουν όργανα που μετρούν το χρόνο που οι χρήστες είναι αδρανείς όταν χρησιμοποιούν μία εφαρμογή, σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τη διεπαφή Performance Resource Timing προκειμένου να επιτραπεί η πλήρης συλλογή πληροφοριών χρονομέτρησης που σχετίζονται με τους πόρους ενός έγγραφου. Η NavigationTiming 2 επεκτείνει την προδιαγραφή ώστε να δίνει πρόσθετες πληροφορίες χρονομέτρησης που σχετίζονται με μία πλοήγηση.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Page Visibility Level 2

28 Μαρτίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης  Page Visibility Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το πώς οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν αποδοτικές, όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους, διαδικτυακές εφαρμογές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι οι XQuery 3.1, XQueryX 3.1, XPath 3.1 και τα συνοδευτικά τους έγγραφα αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

22 Μαρτίου 2017

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT δημοσιεύσαν τα εξής έξι έγγραφα ως συστάσεις του W3C, με σκοπό την ενίσχυση του JSON και της Web Platform μέσω χαρτών, πινάκων και νέων λειτουργιών:

Η 3.1 επεκτείνει τις XPath και XQuery με δεδομένα για χάρτες και πίνακες, και παρέχει επιπλέον λειτουργίες και τελεστές για το χειρισμό τους. Πρωταρχικό κίνητρο είναι να ενισχυθεί η υποστήριξη του JSON.

Η XPath είναι μία domain-specificγ λώσσα για τον εντοπισμό και την εξαγωγή κόμβων από ένα δένδρο, και αποτελεί μία γλώσσα έκφρασης που περιέχει τυποποιημένους κόμβους και λειτουργίες μεταξύ αντικειμένων. Οι εκφράσεις της XPath μπορούν να καλούν συναρτήσεις και να χρησιμοποιούν τελεστές που έχουν οριστεί στην προδιαγραφή Functions and Operators. 

Η XQuery επεκτείνει την XPath ώστε να υποστηρίζει πολύπλοκες ενώσεις (joins), ομαδοποιήσεις και άλλες λειτουργίες σε συλλογές δένδρων που είναι ενδεχόμενα αποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων υψηλής απόδοσης.

Η XQueryX είναι μία αναπαράσταση των XQuery εκφράσεων.

Η προδιαγραφή Serialization περιγράφει το πώς τα αποτελέσματα των εκφράσεων των XPath και XQuery(X) μπορούν να παραδοθούν σε μορφή HTML, XHTML, JSON, XMLή σε κείμενο.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Encrypted Media Extensions

20 Μαρτίου 2017

Η ομάδα εργασίας HTML Media Extensions δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Encrypted Media Extensions. Το συγκεκριμένο έγγραφο επεκτείνει την HTML Media Elemen παρέχοντας ένα API προκειμένου να ελεγχθεί η αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου. Η EME δεν ορίζει ένα σύστημα προστασίας περιεχομένου ή διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, αλλά ένα κοινό API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακαλύψει, να επιλέξει και να αλληλεπιδράσει με τέτοιου είδους συστήματα, καθώς και με απλούστερα συστήματα ελέγχου περιεχομένου. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Απριλίου. Μπορείτε να διαβάσετε την δημόσια αναγγελία εδώ.

Η Patent Advisory Group προτείνει να συνεχιστούν οι εργασίες στις προδιαγραφές σχετικά με την Web Payments

16 Μαρτίου 2017

Η Web Payments Working Group Patent Advisory Group (PAG), η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016, δημοσίευσε μία αναφορά στην οποία προτείνει να συνεχιστούν οι εργασίες  στις προδιαγραφές σχετικά με την  Web Payments. Το W3C ίδρυσε μία PAG προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα για τις περιπτώσεις όπου ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν είναι διαθέσιμο μέσω του  W3C Royalty-Free licensing terms.

Οι Ivan Herman και Bill McCoy θα αναφέρθηκαν στο Publishing and EPUB road-map κατά τη διάρκεια του EPUB Summit

3 Μαρτίου 2017

  Ο υποστηρικτής του Publishing@W3C Bill McCoy και ο  Dr. Ivan Herman, συνεργάτης του W3C από το CWI, συμμετείχαν στο EPUB Summit, το οποίο έλαβε χώρα στις 9 και 10 Μαρτίου 2017, στις Βρυξέλες, και φιλοξενήθηκε από το EDRLab. Η συνάντηση εστίασε στη μελλοντική κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει το EPUB 3, το οποίο βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του W3C μετά από τη συνένωση του με το IDPF.

Ο Herman, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας στο συγκεκριμένο τομέα, είναι μέρος της ηγετικής ομάδας του Publishing@W3C, καθώς και της Ομάδας Στρατηγικής του W3C. Ο Herman διορίστηκε πρόσφατα συνεργάτης του W3Cαπό το CWI, στο οποίο δρα ως μέλος της ερευνητικής ομάδας Distributed and Interactive Systems. Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στη συνένωση του W3C και του IDPF και διετέλεσε τεχνικός συντελεστής του Digital Publishing στο W3C ήδη από τα αρχικά του βήματα το 2103. Στο EPUB Summit ο Herman μίλησε για τη συνένωση του IDPF και του W3C και τη μελλοντική δουλεία που πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη νέων προτύπων για τις εκδόσεις.

O McCoy, πρώην Διευθυντής του IDPF, προέδρευσε στην καταληκτική συνεδρία του EPUB Summit, κατά την οποία οι συλλογικές συναντήσεις και οι ιδέες που διατυπώθηκαν ενσωματώθηκαν σε ένα έγγραφο σχετικά με την πορεία του Publishing@W3C στο μέλλον.

 

Το W3C αναθεώρησε τις διαδικασίες του

1 Μαρτίου 2017

Το W3C ενέκρινε αναθεωρήσεις στις διαδικασίες του με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2017, το οποίο τέθηκε άμεσα σε ισχύ.  Οι σημαντικότερες αλλαγές του 2017 περιλαμβάνουν:

 •  Διαδικασίες που χαρακτηρίζουν μία προδιαγραφή ως παρωχημένη (διαφέρει από την κατάργηση μίας προδιαγραφής).
 • Μηχανισμούς ψηφοφορίας για τις AB και τις TAG μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου.
 • Διευκρίνηση της διαδικασίας για τη συνέχιση των εργασιών σε μία προδιαγραφή που έχει αρχικά αναπτυχθεί με άλλο καταστατικό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο “What’s new in the W3C Process 2017?”. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναπτύχθηκε από το W3C Advisory Board και το Revising W3C Process Community Group.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το δημόσιο προσχέδιο εργασίας Web Content Accessibility Guidelines 2.1

28 Φεβρουαρίου 2017

Η Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 δημοσιεύτηκε ως δημόσιο προσχέδιο εργασίας. Το έγγραφο αποτελεί την πρώτη αναθεώρηση της Web Content Accessibility Guidelines από την έκδοση της WCAG 2.0. Ιστοσελίδες που πληρούν της απαιτήσεις της  WCAG 2.1, πληρούν και τις απαιτήσεις της WCAG 2.0 και καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών του διαδικτύου αυτή τη στιγμή. Το προσχέδιο περιέχει 28 νέα κριτήρια επιτυχίας, τρία από τα οποία έχουν γίνει επίσημα δεκτά από την ομάδα εργασίας. Τα υπόλοιπα περιλαμβάνονται ως προτάσεις και αποτελούν μία ευκαιρία για ανατροφοδότηση, κάτι πολύ σημαντικό για τα επόμενα βήματα αυτών των προτάσεων.

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog post: Web Content Accessibility Guidelines 2.1 First Public Working Draft.

Μπορείτε να σχολιάσετε το έγγραφο συμπληρώνοντας το GitHub issues in the WCAG 2.1 repository ή στέλνοντας email στο public-agwg-comments@w3.org μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών για τη δημιουργία προτύπων σχετικών με το Web of Things

24 Φεβρουαρίου 2017

Το W3C ανακοινώσε την ίδρυση της ομάδας εργασίας Web of Things, η οποία θα αναπτύξει πρότυπα για το Web of Things με σκοπό να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός του IoT, να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης, οι κίνδυνοι για τους επενδυτές και τους πελάτες, και να ενθαρρυνθεί η αύξηση της αγοράς συσκευών και υπηρεσιών που αφορούν το  IoT.

Εν όψει της συμμετοχής του W3C στο Mobile World Congress 2017, στο οποίο στελέχη του θα είναι διαθέσιμα για συζητήσεις στις 27-29 Φεβρουαρίου, ο διευθύνων σύμβουλος Dr. Jeff Jaffe του W3C σχολίασε «Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες όχι μόνο για τους φορείς της κινητής τηλεφωνίας, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις εάν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τον κατακερματισμό του IoT. Ως διαχειριστής της διαδικτυακής πλατφόρμας, το W3C είναι σε θέση να δημιουργήσει τα αναγκαία πρότυπα γι΄ αυτό το σκοπό, στα οποία δεν θα υπάρχουν χρεώσεις για πνευματικά δικαιώματα»

Μπορείτε να διαβάσετε το Media Advisory και να πληροφορηθείτε για την τεχνική προσέγγιση της ομάδας εργασίας και τις συνεργασίες του W3C.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρεις προτεινόμενες συστάσεις για την Web Annotation

23 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Annotation δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες συστάσεις:

 • Το Web Annotation Data Model. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα δομημένο μοντέλο και ένα μορφότυπο που επιτρέπει τη διανομή και επαναχρησιμοποίηση σχολίων από διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Οι απλές περιπτώσεις χρήσης μοντελοποιούνται  με εύκολο τρόπο και παρέχεται επίσης η δυνατότητα για μοντελοποίηση δυσκολότερων και πολυπλοκότερων απαιτήσεων, όπως η σύνδεση τυχαίου περιεχομένου σε συγκεκριμένα δεδομένα ή σε τμήματα χρονικά συγχρονισμένων πόρων για πολυμέσα.
 • Το Web Annotation Vocabulary. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει RDF κλάσεις, κατηγορήματα και ιδιότητες που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο Web Annotation Data. Παρέχει επίσης προτεινόμενους όρους από άλλες οντολογίες που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο, και δίνει το JSON-LD Context και τους ορισμούς των προφίλ που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η Annotation JSON serialization στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων δεδομένων.
 • Το Web Annotation Protocol. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τους μηχανισμούς μεταφοράς για τη δημιουργία και διαχείριση σχολίων με συνεπή τρόπο προς την Web Architecture και την REST best practices.

Η ομάδα παρήγαγε επίσης δύο επιπλέον σημειώματα:

 • Το Embedding Web Annotations in HTML, το οποίο περιγράφει και επεξηγεί πιθανές προσεγγίσεις για την συμπερίληψη  σχολίων σε HTML έγγραφα.
 • Το Selectors and States. Η επιλογή ενός τμήματος κάποιου πόρου είναι μία ευρέως διαδεδομένη ενέργεια. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν ορίζει κάποια καινούρια προσέγγιση για τη διαδικασία της επιλογής, αλλά βασίζεται στην επίσημη προδιαγραφή και την σημασιολογία της  Web Annotation Data Model. Το τρέχον έγγραφο απλά «εξάγει» Selectors and States από το μοντέλο δεδομένων, καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη χρήση τους από τους προγραμματιστές εφαρμογών που δεν σχετίζονται με annotations.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα δημόσια προσχέδια CSS Timing Functions Level 1 και CSS Containment Module Level 1

21 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε τα εξής δύο δημόσια προσχέδια:

 • Το CSS Timing Functions Level 1, το οποίο αποτελεί μία ενότητα που περιγράφει το πώς ορίζεται ένας μετασχηματισμός που θα εφαρμοστεί στο χρονισμό των animations. Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή animations που μιμούνται φυσικά φαινόμενα όπως η ορμή ή να κάνουν τα animations να κινηθούν με διακριτά βήματα, παράγοντας έτσι μία κίνηση που προσομοιάζει αυτή των ρομπότ.
 • Το CSS Containment Module Level 1, το οποίο αποτελεί μία ενότητα που περιγράφει την ιδιότητα ‘contain’, που δηλώνει ότι το υποδένδρο ενός στοιχείου είναι ανεξάρτητο από την υπόλοιπη σελίδα και επιτρέπει μεγάλες βελτιστοποιήσεις όταν χρησιμοποιείται σωστά.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του Workshop “Smart Descriptions and Smarter Vocabularies (SDSVoc)”

20 Φεβρουαρίου 2017

workshop attendees group picture Το W3C δημοσίευσε την αναφορά από το workshop  “Smart Descriptions & Smarter Vocabularies (SDSVoc)” , το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2016 στο Άμστερνταμ.

Η αναφορά περιέχει μία εκτενή περίληψη και συμπεράσματα, καθώς και μία σύντομη περίληψη και οπτικές αναφορές από όλες τις συνεδρίες, οι οποίες περιέχουν συνδέσμους στις διαφάνειες των παρουσιάσεων. Η ατζέντα της εκδήλωσης περιέχει επίσης συνδέσμους στα άρθρα και τις σημειώσεις των συνεδριών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατάληξαν οι συμμετέχοντες του workshop είναι ότι η καινούρια ομάδα εργασίας θα πρέπει να επιτύχει δύο στόχους:

 • Να αναθεωρήσει και να επεκτείνει το Data Catalog Vocabulary (DCAT) ώστε να καλύψει θέματα  διαχείρισης εκδόσεων, σειρές δεδομένων, APIs κ.α.
 • Να αναπτύξει έννοιες για προφίλ δεδομένων (όπως περιορισμούς πληθικότητας και επιτρεπόμενες τιμές) και μηχανισμούς για content negotiation. Μετά από προσεκτική ανάλυση της κατάστασης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο workshop, ένα εσωτερικό έγγραφο γι’ αυτό το θέμα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας.  

Το W3C ανακοινώσε ότι ετοιμάζει το προσχέδιο του καταστατικού μίας νέας ομάδας εργασίας, της Data Exchange, και επιθυμεί να λάβει σχόλια και προτάσεις στο dxwg GitHub issue repository.

Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τους χορηγούς του workshop: το έργο VRE4EIC, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Informatie Vlaanderen, το ψηφιακό γραφείο της Φλαμανδικής κυβέρνησης και το CWI που ήταν ο οικοδεσπότης του workshop.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Ready-made Counter Styles

16 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το σημείωμα Ready-made Counter Styles, το οποίο περιέχει πρότυπα για τα counte rstyles τα οποία χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο. Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να προσθέσουν counter styles που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες στα δικά τους CSS style sheets. Το περιεχόμενου του συγκεκριμένου εγγράφου ήταν αρχικά μέρος της προδιαγραφής CSS Lists and Counters αλλά τώρα δημοσιεύεται ως ανεξάρτητο έγγραφο, το οποίο αναμένεται θα ενημερώνεται κατά καιρούς με νέα counter styles.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Best Practices

16 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το σημείωμα Spatial Data on the Web Best Practices. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει συμβουλές για τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη δημοσίευση και χρήση χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, και τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών για τον καθορισμό των θέσεων των τόπων. Οι βέλτιστες πρακτικές απευθύνονται σε επαγγελματίες όπως προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών και εμπειρογνώμονες σε γεωχωρικά  θέματα, και καταρτίζονται βάσει δεδομένων από πραγματικές εφαρμογές. Καθώς η θέση ενός τόπου είναι συχνά κοινός παράγοντας σε διάφορα σετ δεδομένων, τα χωρικά δεδομένα αποτελούν μία ιδιαίτερα χρήσιμη προσθήκη στο Linked Data cloud.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας International text layout and typography index

9 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας International text layout and typography index. Το συγκεκριμένο έγγραφο κατευθύνει τους προγραμματιστές  προγραμμάτων περιήγησης και τους δημιουργούς προτύπων σε πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη τυπογραφικών χαρακτηριστικών κειμένων ή συστημάτων γραφής ανά τον κόσμο. Επιπλέον επισημαίνει σχετικές πληροφορίες που περιέχονται σε διάφορες προδιαγραφές, χρήσιμα άρθρα και δοκιμές. Το έγγραφο δεν είναι πλήρες και αναμένεται να εμπλουτιστεί στο μέλλον.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης XSL Transformations (XSLT) Version 3.0

7 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας XSLT απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 . Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη σύνταξή και τη σημασιολογία της γλώσσας XSLT 3.0, η οποία χρησιμοποιείται για μετασχηματισμούς XMLεγγράφων. Η XSLT 3.0 αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της XSLT 2.0 Recommendation XSLT 2.0, η οποία δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2007.

Ο πρωταρχικός σκοπός των αλλαγών στην παρούσα έκδοση είναι να επιτραπεί η εκτέλεση μετασχηματισμών σε streaming mode όπου ούτε το έγγραφο πηγή ούτε το έγγραφο αποτέλεσμα κρατούνται στη μνήμη στο σύνολό τους. Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας δημιουργίας υπο-ενοτήτων σε μεγάλα φύλλα στυλ, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν από συστατικά που είναι ανεπτυγμένα ανεξάρτητα από αυτά.

Η ομάδα εργασίας Evaluation and Repairs Tool δημοσίευσε επτά σημειώματα

3 Φεβρουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Evaluation and Repairs Tool δημοσίευσε τα εξής σημειώματα:

 • Το Requirements for the Evaluation and Report Language 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις για το πεδίο εφαρμογής, το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της Evaluation and Report Language (EARL) 1.0. Η EARL αποτελείται από ένα λεξιλόγιο, οι όροι του οποίου ορίζονται για μία ομάδα προδιαγραφών και τεχνικών αναφορών, και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή αποτελεσμάτων ελέγχων.  Το κίνητρο για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου λεξιλογίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων ελέγχων μεταξύ εργαλείων αξιολόγησης προσβασιμότητας σε μία οποιαδήποτε πλατφόρμα. Παρέχει επίσης όρους που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για διασφάλιση ποιότητας περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε πατέντες και για επικυρώσεις.
 • Το Evaluation and Report Language 1.0 Schema, το οποίο περιγράφει το επίσημο σχήμα της Evaluation and Report Language 1.0. Η Evaluation and Repor tLanguage ορίζει ένα λεξιλόγιο προκειμένου να εκφραστούν τα αποτελέσματα  ελέγχων. Επιτρέπει σε πρόσωπα, εφαρμογές λογισμικού ή οργανισμούς να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που έχει πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε κριτήρια. Τα υποκείμενα των δοκιμών μπορεί να είναι μία ιστοσελίδα, ένα εργαλείο συγγραφής, ένας useragent ή κάποια άλλη οντότητα. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται μπορεί να είναι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την προσβασιμότητα, τυπικές γραμματικές ή άλλοι τύποι διασφάλισης απαιτήσεων, κάτι που καθιστά την EARL ευέλικτη ως προς το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
 • Το Developer Guide for Evaluation and Report Language 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ένας οδηγός για την Evaluation and Report Language 1.0 που αναφέρεται σε προγραμματιστές εργαλείων λογισμικού και διαδικασιών. Παρέχει μία εισαγωγή στην EARL και στις χρήσεις της, ορίζει απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα εργαλεία που τη συνοδεύουν και περιγράφει προσεγγίσεις για τη σειριοποίηση δεδομένων τύπου EARL σε διάφορους μορφότυπους.
 • Το Developers’ Guide to Features of Web Accessibility Evaluation Tools. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει χαρακτηριστικά που μπορούν να ενσωματωθούν στα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας ώστε αυτά να υποστηρίζουν την αξιολόγηση απαιτήσεων προσβασιμότητας, όπως, για παράδειγμα, των απαιτήσεων που ορίζονται από την Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Ο κύριος στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να προωθήσει την ενημέρωση για αυτά τα χαρακτηριστικά και να παρέχει εισαγωγική καθοδήγηση για τους δημιουργούς εργαλείων σχετικά με τους τύπους των χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να περιέχουν σε μελλοντικές υλοποιήσεις των εργαλείων τους.
 • Το HTTP Vocabulary in RDF 1.0. Η αναγνώριση των πόρων στο διαδίκτυο από ένα Uniform Resource Identifier (URI) μόνο μπορεί να μην είναι επαρκής, ειδικά όταν ενδέχεται να έρθουν στο προσκήνιο άλλοι παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, η HTTP content negotiation. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας, για τον έλεγχο σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις  και για τις αναφορές  γλωσσών όπως η Evaluation And Repor tLanguage (EARL) του W3C.  Το έγγραφο παρέχει μία αναπαράσταση του HTTP λεξιλογίου σε Resource Description Framework (RDF) προκειμένου να επιτρέψει σε εργαλεία διασφάλισης ποιότητας  να καταγράφουν τις HTTP επικεφαλίδες που έχουν ανταλλάξει ο client και ο server. Οι RDF όροι που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο αναπαριστούν τον πυρήνα της προδιαγραφή HTTP όπως ορίστηκε στο  RFC 2616, καθώς και επιπλέον επικεφαλίδες που καταγράφηκαν από την Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Οι όροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταγραφούν ανταλλαγές τύπου HTTPS.
 • Το Representing Content in RDF 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει ένα λεξιλόγιο για την αναπαράσταση περιεχομένου σε Resource Description Framework (RDF). Το λεξιλόγιο αυτό έχει ως στόχο να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για διάφορα σενάρια χρήσης ώστε να μπορεί να αναπαρασταθεί σημασιολογικά κάθε είδους περιεχόμενο, είτε πρόκειται για περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή σε κάποιο τοπικό μέσο αποθήκευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εργαλεία που διασφαλίζουν την ποιότητα του διαδικτύου, όπως, για παράδειγμα, εργαλεία που αξιολογούν την προσβασιμότητα κατά την καταγραφή μίας αναπαράστασης του περιεχομένου που αξιολογείται, το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνει κείμενο, εικόνες ή άλλους τέτοιους μορφότυπους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το HTTP Vocabulary στην RDF1.0, το οποίο επιτρέπει σε εργαλεία διασφάλισης ποιότητας  να καταγράφουν τις HTTP επικεφαλίδες που έχουν ανταλλάξει ο client και ο server. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το έλεγχο διασφάλισης ποιότητας και τις αναφορές γλωσσών όπως η Evaluation And Report Language του W3C.
 • Το Pointer Methods in RDF 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιέχει ένα πλαίσιο για την αναπαράσταση δεικτών, δηλαδή για οντότητες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός τμήματος περιεχομένου χρησιμοποιώντας την Resource Description Framework (RDF). Περιγράφει επίσης συγκεκριμένους τύπους δεικτών που επιτρέπουν να γίνονται αναφορές σε τμήματα κειμένου με διάφορους τρόπους. Όταν γίνονται αναφορές σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του διαδικτυακού περιεχομένου, είναι χρήσιμο να υπάρχει ένας συνεπής τρόπος αναφοράς σε ένα τμήμα του διαδικτυακού εγγράφου, να υπάρχουν διάφοροι τρόπου που κάποιος μπορεί να αναφέρεται στο ίδιο τμήμα του εγγράφου, και να γίνονται ισχυρές αναφορές, ειδικά όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στο έγγραφο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποτελεί τμήμα της Evaluation And Report Language (EARL), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις.

Το W3C ανακοινώνει τη συνεργασία με το IDPF για τον καθορισμό ενός σχεδίου για το μέλλον των διαδικτυακών εκδόσεων

3 Φεβρουαρίου 2017

Την 1η Φεβρουαρίου 2017 το W3C ανακοίνωσε ότι η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού και το International Digital Publishing Forum (IDPF) θα συνεργαστούν για να ευθυγραμμίσουν τις εκδόσεις με τις τεχνολογίες του διαδικτύου, και να καθορίσουν ένα σχέδιο για το μέλλον των εκδόσεων.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία το W3C θα αποκομίσει την εμπειρία της βιομηχανίας των εκδόσεων και την πλούσια παράδοση αριστείας στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών περιεχομένου για βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, εκπαιδευτικό υλικό και επιστημονικές δημοσιεύσεις» ανέφερε ο διευθυντής του  W3C Dr. Jeff Jaffe. «Μέσα  από τη συνεργασία μας, το Publishing@W3C θα δημιουργήσει νέες, συναρπαστικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά για το μέλλον των εκδόσεων, της συγγραφής και της ανάγνωσης με τη χρήση του διαδικτύου.»

Περισσότεροι από 75 οργανισμοί παρείχαν EPUB 3.1 Member Submissions για να εξασφαλίσουν ότι δε θα υπάρχουν χρηματικές επιβαρύνσεις για πνευματικά δικαιώματα για το πρότυπο EPUB 3.1, το οποίο αναπτύχθηκε από το IDPF. Για τη διατήρηση του EPUB και την προώθηση της υιοθέτησής του, το W3C δημιούργησε μία ξεχωριστή ομάδα η οποία είναι ανοικτή σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα.

Θα δημιουργηθεί επίσης μια νέα ομάδα για τις εκδοτικές δραστηριότητες που θα αποτελέσει κομβικό σημείο ώστε να αντιμετωπίσει η κοινότητα τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, και θα χρησιμεύει ως ένα φόρουμ για συζητήσεις. Το Publishing@W3C περιλαμβάνει σχέδια για τη δημιουργία νέων προτύπων, τα οποία θα εστιάσουν τόσο στην online όσο και στην offline πρόσβαση στις ψηφιακές εκδόσεις.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα από το δελτίο τύπου που εξέδωσε το W3C.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα CSS Snapshot 2017

31 Ιανουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το σημείωμα CSS Snaps hot 2017. Το συγκεκριμένο έγγραφο συγκεντρώνει σε ένα ορισμό όλες τις προδιαγραφές που αποτελούν την τρέχουσα κατάσταση της Cascading Style Sheets (CSS).

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Cooperative Scheduling of Background Tasks

31 Ιανουαρίου 2017

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Cooperative Scheduling of Background Tasks. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από τους δημιουργούς ιστοσελίδων για να προγραμματίζουν δευτερεύουσες εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις εργασίες υψηλής προτεραιότητας, με τις οποίες μοιράζονται τον ίδιο βρόγχο γεγονότων. Οι useragents μπορούν έτσι να καθορίζουν ευκολότερα το πότε θα πρέπει να τρέξουν οι δευτερεύουσες εργασίες χωρίς να προκαλούν καθυστερήσεις αντιληπτές από το χρήστη, ή να μπλοκάρουν το user interface σε animations ή κατά την ανταπόκριση σε δεδομένα εισόδου, βασιζόμενοι στη γνώση τους σχετικά με τις τρέχουσες προγραμματισμένες εργασίες. Η χρήση λοιπόν του συγκεκριμένου API θα οδηγήσει στον καθορισμό ενός καλύτερου χρονοδιαγράμματος για τις δευτερεύουσες εργασίες κατά τις ώρες που ο browser θα ήταν διαφορετικά σε αδράνεια.