W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2016

NewsΤο W3C αναθεώρησε το έγγραφο Planning and Managing Web Accessibility

22 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach αναθεώρησε το έγγραφο Planning and Managing Web Accessibility, το οποίο βοηθάει στη ενσωμάτωση της προσβασιμότητας σε όλη τη διαδικασία της διαδικτυακής παραγωγής. Αναφέρεται σε επιμέρους έργα και στο οργανωτικό στάδιο. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το έγγραφο Developing Organizational Policies on Web Accessibility, το οποίο βοηθάει ένα οργανισμό να δημιουργήσει μία απλή και ολοκληρωμένη πολιτική προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. Τέλος, δημοσίευσε το Web Accessibility First Aid: Approaches for Interim Repairs, το οποίο έχει σαν στόχο να βελτιώσει την κατάσταση «πρέπει να κάνω την ιστοσελίδα μου προσβάσιμη και δε γνωρίζω καν από πού να ξεκινήσω». Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C αναθεώρησε το έγγραφο Easy Checks – A First Review of Web Accessibility

22 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach αναθεώρησε το έγγραφο Easy Checks – A First Review of Web Accessibility. Ο συγκεκριμένος πόρος βοηθάει την αξιολόγηση της προσβασιμότητα μίας ιστοσελίδας. Με αυτά τα απλά βήματα μπορεί κάποιος να αποκτήσει μία ιδέα για το αν και κατά πόσο υποστηρίζεται η προσβασιμότητα από μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι έλεγχοι καλύπτουν μόνο μερικά ζητήματα προσβασιμότητας και έχουν σχεδιαστεί για να είναι γρήγοροι και εύκολοι. Η αναθεωρημένη αυτή έκδοση περιέχει τον νέο έλεγχο Moving, Flashing, or Blinking Content καθώς και οδηγίες για την ανάπτυξη του Web Developer Toolbar σε πολλαπλά προγράμματα περιήγησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα σημαντικότερα γεγονότα της Open Web Platform κατά το 2016

16 Δεκεμβρίου 2016

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά Open Web Platform year-end Highlights 2016. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το πώς σχεδιάζουμε την πορεία του διαδικτύου στο μέλλον μέσα από τη βελτίωση της διαδικτυακής τεχνολογίας σε περιοχές όπως η εικονική πραγματικότητα, οι διαδικτυακές πληρωμές, η διαδικτυακή ασφάλεια και γνησιότητα, η αναπαραγωγή πολυμέσων, το διαδίκτυο σε σχέση με τα αυτοκίνητα κλπ. καθώς και μέσα από την ενίσχυση του πυρήνα του διαδικτύου δηλαδή της HTML. Μπορείτε να γιορτάσετε μαζί μας την 20η επέτειο των CSS ξεκινώντας στις 17 Δεκεμβρίου και για όλο τον επόμενο χρόνο. Τέλος, μπορείτε να πληροφορηθείτε το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει τον κλάδο σας μέσα από συναντήσεις με μέλη της ομάδας του W3C  στο CES που θα πραγματοποιηθεί στις 5-8 Ιανουαρίου 2017 στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ. Θα μας βρείτε στη σουίτα #313 του ξενοδοχείου Westgate.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την αναθεώρηση της προτεινόμενης σύστασης Data on the Web Best Practices

15 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Data on the Web Best Practices και τα συνοδευτικά λεξιλόγια Dataset Usage και Data Quality. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το πώς οι εκδότες μπορούν να μοιραστούν δεδομένα στο διαδίκτυο με το μεγαλύτερο όφελος εκμεταλλευόμενοι το «διαδικτυακό φαινόμενο». Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καλύπτει θέματα που αφορούν την προέλευση, την παροχή αδειών, τα APIs προσβασιμότητας, τα αναγνωριστικά για και εντός συνόλων δεδομένων, την ανάδραση, τον εμπλουτισμό και τη διατήρηση δεδομένων.

Η ομάδα εργασίας συνέταξε μία πλήρη έκθεση υλοποίησης στην οποία καταδεικνύεται ότι η προδιαγραφή Best Practices υιοθετήθηκε από διάφορους τομείς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η επιστημονική έρευνα, η πολιτισμική κληρονομιά και ο κρατικός μηχανισμός. Τα τρία έγγραφα αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος στο οποίο δεδομένα μπορούν να εντοπιστούν, να γίνουν κατανοητά, να αξιολογηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Web Cryptography API

15 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Web Cryptography. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Java Script API για βασικές κρυπτογραφικές λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, την επαλήθευση, την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση, τη δημιουργία υπογραφών κ.α. σε δικτυακές εφαρμογές. Επιπλέον περιγράφει ένα API για την παραγωγή και τη διαχείριση των κλειδιών που απαιτούνται γι΄ αυτές τις λειτουργίες. Οι χρήσεις του συγκεκριμένου API καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών που κυμαίνονται από υπηρεσίες επιβεβαίωσης γνησιότητας, υπογραφή κώδικα ή εγγράφων μέχρι την εξασφάλιση της τήρησης του απορρήτου και της ακεραιότητας των επικοινωνιών.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2017.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των υποψήφιων συστάσεων Activity Streams 2.0 και Activity Vocabulary

15 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής υποψήφιων προδιαγραφών:

 •  Της Activity Streams 2.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει, χρησιμοποιώντας το μορφότυπο JSON, ένα μοντέλο για την αναπαράσταση δυνητικών αλλά και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων. Ο στόχος της συγκεκριμένης προδιαγραφής είναι να δημιουργήσει ένα συντακτικό που θα βασίζεται στον JSON, το οποίο θα είναι επαρκές για να εκφραστούν τα μεταδεδομένα των δραστηριοτήτων με ένα τρόπο αποδοτικό, φιλικό προς το χρήστη αλλά ταυτόχρονα επεκτάσιμο και με δυνατότητα επεξεργασίας από υπολογιστές.
 • Της Activity Vocabulary. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το λεξιλόγιο Activity και τις ιδιότητές του. Η Activity Streams 2.0 Vocabulary ορίζει ένα σύνολο αφηρημένων κλάσεων και ιδιοτήτων που περιγράφουν παρελθούσες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 αποτελεί υποψήφια σύσταση του W3C

15 Δεκεμβρίου 2016

H προδιαγραφή Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0 δημοσιεύτηκε ως υποψήφια σύσταση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και του ελέγχου. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το WAI-ARIA module που περιλαμβάνει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ειδικοτήτων ειδικά για ψηφιακές εκδόσεις . Το συγκεκριμένο module επιτρέπει σε συγγραφείς να μεταφέρουν δομικές πληροφορίες σε βοηθητικές τεχνολογίες και καθιστά δυνατή τη σημασιολογική πλοήγηση, τη μορφοποίηση και τα διαδραστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δημοσίευση βρίσκονται στο blog DPUB-ARIA 1.0 is Released as a Candidate Recommendation. Μπορείτε να στέλνετε τις υλοποιήσεις σας μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2017. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Content Security Policy Level 2 αποτελεί πλέον προτεινόμενη σύσταση του W3C

15 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Content Security Policy Level 2. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία γλώσσα πολιτικής που χρησιμοποιείται για τη δήλωση ενός συνόλου περιορισμών σε περιεχόμενα, καθώς και ένα μηχανισμό για τη μετάδοση της συγκεκριμένης πολιτικής από ένα server σε ένα client όπου και εφαρμόζεται.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η WebIDL Level 1 αποτελεί πλέον προτεινόμενη σύσταση του W3C

15 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση WebIDL Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη γλώσσα Web IDL, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει διαπαφές που θα υλοποιηθούν σε browsers. Η WebIDLείναι μία παραλλαγή της IDL και περιέχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τον πιο εύκολο καθορισμό της συμπεριφοράς των απλών αντικειμένων στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο αναφέρει με λεπτομέρειες το πώς οι διεπαφές που περιγράφονται από την WebIDLαντιστοιχούν σε δομές που ανήκουν σε περιβάλλοντα εκτέλεσης τύπου ECMAScript. Αναμένεται ότι το έγγραφο θα λειτουργήσει ως οδηγός για τις προδιαγραφές που έχουν ήδη δημοσιευτεί, και ότι θα αποτελέσει αναφορά για τις προδιαγραφές που πρόκειται να δημοσιευτούν ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υλοποιημένων διεπαφών.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των προτεινόμενων συστάσεις XQuery 3.1, XQueryX 3.1, XPath 3.1 και των εγγράφων που τις συνοδεύουν

13 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας XML Query δημοσίευσε τις υποψήφιες συστάσεις XQuery 3.1: An XML Query Language, XQueryX 3.1, και από κοινού με την ομάδα εργασίας XSLT τις XSLT Working Group, XML Path Language (XPath) 3.1, XQuery and XPath Data Model 3.1, XQuery and XPath Functions and Operators 3.1, και XSLT and XQuery Serialization 3.1. Οι αναδημοσιεύσεις περιέχουν μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση των εγγράφων. Οι ομάδες εργασίας επιθυμούν να προχωρήσουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης τον Ιανουάριο.

Η ομάδα εργασίας αναθεώρησε επίσης το σημείωμα XQuery 3.1 Requirements and Use Cases.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Performance Timeline Level 2

8 Δεκεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  Performance Timeline Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την High Resolution Time παρέχοντας μία μέθοδο για την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων υψηλής ανάλυσης που αφορούν δείκτες απόδοσης. Η ακριβής μέτρηση των δεικτών απόδοσης των διαδικτυακών εφαρμογών είναι σημαντική για να καταστηθούν οι εν λόγω εφαρμογές γρηγορότερες. Η προδιαγραφή ορίζει τα κατάλληλα PerformanceTimeline primitives που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση, να υλοποιούν και να ανακτούν δείκτες απόδοσης από όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διαδικτυακών εφαρμογών.

Η συμβουλευτική επιτροπή του W3C εξέλεγξε την ομάδα Technical Architecture

2 Δεκεμβρίου 2016

Η συμβουλευτική επιτροπή του W3C εξέλεξε τους Travis Leithead (Microsoft), Sangwhan Moon (Odd Concepts) και Alex Russell (Google) στην ομάδα Technical Architecture. Η θητεία των νέων μελών θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου του 2017 και θα διαρκέσει δύο χρόνια. Ο αριθμός των υποψηφίων ήταν ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και κατά συνέπεια εκλέχθηκαν όλοι. Παραμένει μία θέση η οποία θα συμπληρωθεί με διορισμό που θα καθορίσει ο Διευθυντής.  Στην ομάδα παραμένουν οι Tim Berners-Lee (co-Chair), David Baron (Mozilla Foundation), Andrew Betts (Financial Times / Nikkei), Daniel Appelquist (προσκεκλημένος εμπειρογνώμων; co-Chair) και Peter Linss (HP; co-Chair). Ο Yves Lafon θα συνεχίσει ως υπεύθυνος επικοινωνίας.

Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Mark Nottingham (Akamai), του οποίου η θητεία λήγει στο τέλος του Ιανουαρίου 2017, για τη συνεισφορά του.

Αποστολή της ομάδας αποτελεί η επίτευξη ομόφωνης αποδοχής των αρχών που διέπουν την αρχιτεκτονική του διαδικτύου, η ερμηνεία και η διασαφήνιση των αρχών αυτών όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, και ο συντονισμός, σε θέματα αρχιτεκτονικών εξελίξεων, εντός και εκτός του W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εδώ.

Η ομάδα εργασίας Web Annotation δημοσίευσε τις προτεινόμενες συστάσεις Web Annotation Data Model και Web Annotation Vocabulary

22 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Annotation δημοσίευσε προσχέδια για τις εξής δύο προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την Web Annotation Data Model. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα δομημένο μοντέλο και ένα μορφότυπο που επιτρέπει τη διανομή και επαναχρησιμοποίηση σχολίων από διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Οι συνηθισμένες περιπτώσεις χρήσης μπορούν να μοντελοποιηθούν με απλό και εύκολο τρόπο. Επιπλέον, θα υπάρξει δυνατότητα να καταστηθούν δυνατές πιο πολύπλοκες απαιτήσεις όπως η σύνδεση τυχαίου περιεχομένου σε συγκεκριμένα δεδομένα ή σε τμήματα χρονικά συγχρονισμένων πόρων για πολυμέσα. 
 • Την Web Annotation Vocabulary. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει RDF κλάσεις, κατηγορήματα και ιδιότητες που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο Web Annotation Data. Παρέχει επίσης προτεινόμενους όρους από άλλες οντολογίες που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο και δίνει το JSON-LD Context και τους ορισμούς των προφίλ που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η Annotation JSON serialization στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Τα παραπάνω αποτελούν επανέκδοση, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, της προτεινόμενης σύστασης που δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου.  Η μόνη σημαντική αλλαγή (πέρα από απλές εκδοτικές διευκρινίσεις και αλλαγές) είναι ότι ορισμένα χαρακτηριστικά, για τα οποία δεν αναμένεται να υπάρξουν αρκετές υλοποιήσεις, μετακινήθηκαν στο πληροφοριακό προσάρτημα. Δεν έχουν προστεθεί νέα χαρακτηριστικά ούτε υπάρχουν αλλαγές στα υπάρχοντα κανονιστικά χαρακτηριστικά.

Όταν μία προδιαγραφή φτάσει στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης, η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι ο τεχνικός σχεδιασμός είναι πλήρης και αναζητά σχολιασμό πάνω στα σχετικά με την προδιαγραφή έγγραφα. Υπάρχει ένα επιπλέον έγγραφο που αφορά το σωστό τρόπο χρήσης των εν λόγω εγγράφων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η αναφορά των αποτελεσμάτων της υλοποίησης. Η ομάδα επιθυμεί να λάβει σχόλια και εμπειρίες από την υλοποίηση αυτών των προδιαγραφών είτε ως θέματα συζήτησης που μπορούν να υποβληθούν στο GitHub repository είτε ως καταχωρίσεις στο mailto:public-annotation@w3.org.

Η ομάδα φιλοδοξεί ότι θα ικανοποιηθούν οι στόχοι της υλοποίησης (δηλαδή θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο υλοποιήσεις για κάθε μία από τις δοκιμαστικές περιπτώσεις) μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Pointer Lock 2.0

22 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Pointer Lock 2.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, το API κλειδώνει τον έλεγχο των γεγονότων του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Η συγκεκριμένη είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους εφαρμογών που δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα. Η νέα έκδοση της προδιαγραφής εισάγει αλλαγές που αφορούν το Shadow DOM.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Page Visibility Level 2

22 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Page Visibility Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το πώς οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν αποδοτικές, όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους, διαδικτυακές εφαρμογές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Media Source Extensions™ αποτελεί πλέον προτεινόμενη σύσταση του W3C

17 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας HTML Media Extensions δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Media Source Extensions™. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή συνεισφέρει σημαντικά στη διαδικασία «ανεβάσματος» αρχείων εικόνας στο διαδίκτυο επεκτείνοντας της δυνατότητες της HTML5 και διευκολύνοντας πολλές περιπτώσεις χρήσης που έχουν να κάνουν με adaptive streaming, χρονο-μετατόπιση, επεξεργασία αρχείων εικόνας και αναπαραγωγείς 360° video. Ευέλικτη και ισχυρή, η Media Source Extensions™ παρέχει εμπορικής ποιότητας IP streaming video για διαδικτυακές εφαρμογές σε διάφορες πλατφόρμες και μεταξύ εταιρειών, και έχει ήδη αναπτυχθεί στα κυριότερα προγράμματα περιήγησης και σε πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες video όπως το Youtube.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης ActivityPub

17 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  ActivityPub. Το ActivityPub είναι ένα πρωτόκολλο κοινωνικής δικτύωσης που βασίζεται στο μορφότυπο ActivityStreams 2.0 data. Παρέχει ένα client to server API για τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου, καθώς και ένα ομόσπονδο server to server APIγια παράδοση κοινοποιήσεων και υπογραφή σε περιεχόμενο. Ο σχεδιασμός του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό το πρωτόκολλο pump.io.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά από το workshop Web & Virtual Reality

17 Νοεμβρίου 2016

To W3C δημοσίευσε την αναφορά από το workshop Web & Virtual Reality, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου στο San Jose, California, USA. Οι 120 συμμετέχοντες, οι οποίοι αντιπροσώπευαν διανομείς προγραμμάτων περιήγησης, κατασκευαστές ακουστικών, παρόχους περιεχομένου εικονικής πραγματικότητας και σχεδιαστές, ανέλυσαν τις δυνατότητες που παρέχονται από την μετατροπή του διαδικτύου σε μία πλήρως ανεπτυγμένη πλατφόρμα που θα υποστηρίζει εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τις προοπτικές πού ήδη προσφέρονται από τα υπάρχοντα APIs, και ιδιαίτερα από το WebVR API, το οποίο σύντομα θα μπει στη διαδικασία της προτυποποίησης, και αναγνώρισαν ότι θα πρέπει να θέσουν ως υψηλή προτεραιότητα το να καταστίσουν το διαδίκτυο μία πλατφόρμα από την οποία θα διανέμονται 360° video. Εντόπισαν επίσης τις νέες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν αν επιτραπεί στις καθιερωμένες ιστοσελίδες να εμπλουτιστούν με χώρους εικονικής πραγματικότητας, και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα από την καθιέρωση του τρισδιάστατο περιεχόμενου σε βασικό υλικό που θα διατίθεται στους διαδικτυακούς προγραμματιστές και στους συλλογείς περιεχομένου.  

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση στον τύπο εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Encoding

8 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Internationalization αναθεώρησε την προτεινόμενη σύσταση Encoding. Για νέα πρωτόκολλα και μορφότυπους, αλλά και για υπάρχοντες μορφότυπους που χρησιμοποιούνται με νέα περιεχόμενα, η συγκεκριμένη προδιαγραφή απαιτεί κωδικοποίηση τύπου utf-8.  Η προδιαγραφή ορίζει επίσης  μία περιορισμένη ομάδα άλλων κωδικοποιήσεων ώστε οι user agents να έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την κωδικοποίηση προς και από τη utf-8 με τυποποιημένο και διαλειτουργικό τρόπο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Geolocation API Specification 2nd Edition αποτελεί Edited Recommendation του W3C

8 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Geolocation δημοσίευσε την Edited Recommendation Geolocation API Specification 2nd Edition. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει ένα AP Iπου παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα των γεωγραφικών θέσεων που σχετίζονται με την hosting device. Το συγκεκριμένο έγγραφο ενσωματώνει αλλαγές που επιλύουν θέματα που προέκυψαν από την έκδοση του 2013 της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Content Security Policy Level 2

8 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Content Security Policy Level 2. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία γλώσσα πολιτικής που χρησιμοποιείται για τη δήλωση ενός συνόλου περιορισμών σε περιεχόμενα, καθώς και ένα μηχανισμό για τη μετάδοση της συγκεκριμένης πολιτικής  από ένα server σε ένα client όπου και εφαρμόζεται. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2016.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η σειρά μαθημάτων CSS Introduction

7 Νοεμβρίου 2016

Το W3Cx ανακοίνωσε τη νέα σειρά μαθημάτων CSS Introduction, η οποία θα διαρκέσει 5 εβδομάδες και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Microsoft Corporation.

Εάν ξεκινήσετε τώρα, θα τελειώσετε τα μαθήματα ακριβώς πάνω στην ώρα για τον εορτασμό της 20ης επετείου της ίδρυσης του W3C, στις 17 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα μαθήματα του W3Cx εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Resource Timing Level 2

3 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Resource Timing Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες συγχρονισμού των πόρων ενός εγγράφου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση την Canonical EXI

3 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Efficient XML δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Canonical EXI. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία απλή μέθοδο για την δημιουργία μίας φυσικής αναπαράστασης, δηλαδή της κανονιστικής μορφής ενός εγγράφου τύπου EXI το οποίο περιγράφει επιτρεπόμενες διαφορές. Να σημειωθεί ότι δύο έγγραφα μπορεί να έχουν διαφορετικές κανονιστικές μορφές και να είναι ισοδύναμα σε ένα δεδομένο πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες ισοδυναμίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, οι οποίοι είναι όμως εκτός του πεδίου εφαρμογής της προδιαγραφής.

Ο Tim Berners-Lee ανακηρύσσεται καθηγητής του τμήματος επιστήμης υπολογιστών του πανεπιστημίου της Οξφόρδης

3 Νοεμβρίου 2016

  Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε ότι ο διευθυντής του W3C  Tim Berners-Lee ανακηρύχθηκε καθηγητής του τμήματος επιστήμης υπολογιστών. Ο σερ Τιμ αποφοίτησε από το τμήμα φυσικής του πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 1976 και επιστρέφει 40 χρόνια αργότερα για να γίνει μέλος του τμήματος επιστήμης υπολογιστών και να διεξάγει ερεύνα σ’ αυτό το πεδίο.

Ο Tim Berners-Lee συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του διαδικτύου μέσα από το ρόλο του στην Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού και το World Wide Web Foundation. Ο Berners-Lee θα συνεχίσει  να εργάζεται ως καθηγητής πλήρους απασχόλησης στο Massachusetts Institute of Technology (MIT), το οποίο αποτελεί την έδρα του και στο οποίο ηγείται την έρευνα για το Decentralized Information Group.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η HTML 5.1 αποτελεί πλέον προτεινόμενη σύσταση του W3C

1 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας WebPlatform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML 5.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, νέα στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα πάνω στις βασικές πρακτικές συγγραφής, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Webmention αποτελεί πλέον προτεινόμενη σύσταση του W3C

1 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Webmention. Η Webmention παρέχει σε ιστοσελίδες ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούν να ειδοποιούν άλλες ιστοσελίδες ότι έχουν περιεχόμενο το οποίο συνδέεται με αυτές. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου διαδικτύου καθώς επιτρέπει σε ιστοσελίδες να βρίσκουν πληροφορίες για διασυνδεδεμένο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση ή συμφωνία. Για τους χρήστες, ένα άμεσο όφελος είναι η ανταλλαγή σχολίων μεταξύ ιστοσελίδων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Linked Data Notifications (LDN)

1 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Linked Data Notifications (LDN). Η LDN περιγράφει το πώς οι διακομιστές (δέκτες) μπορούν να δεχτούν μηνύματα από άλλες εφαρμογές (αποστολείς) και πώς άλλες εφαρμογές (καταναλωτές) μπορούν να ανακτήσουν αυτά τα μηνύματα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, σε μία διεπαφή χρήσης ή με μία αυτοματοποιημένη διαδικασία. Κάθε πόρος (όπως ένα blog post, ή ένα προφίλ χρήστη) έχει τη δυνατότητα να διαφημίσει ένα τελικό σημείο υποδοχής (Inbox) για τα μηνύματα που απευθύνονται σε αυτόν. Τα ίδια τα μηνύματα εκφράζονται σε RDF και μπορούν να περιέχουν οποιαδήποτε δεδομένα. Οι υλοποιήσεις μπορεί να είναι κάποιος από ή όλοι οι αποστολείς, δέκτες ή καταναλωτές. Οι υπάρχουσες υλοποιήσεις που αφορούν την Linked Data Platform είναι δέκτες με τον τρόπο που ορίζεί η LDN– ένα LDN Inbox είναι στην ουσία ένα LDP Container.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης High Resolution Time Level 2

1 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης High Resolution Time Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια υπο-χιλιοστού του δευτερολέπτου και με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από τα σφάλματα ή τις προσαρμογές του ρολογιού του συστήματος.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας User Timing Level 2 και High Resolution Time Level 3

1 Νοεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το User Timing Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή προκειμένου να διευκολύνει τους προγραμματιστές να υπολογίζουν την απόδοση των εφαρμογών τους δίνοντάς τους πρόσβαση σε υψηλής ακρίβειας χρονικές σφραγίδες.
 • Το High Resolution Time Level 3. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια υπο-χιλιοστού του δευτερολέπτου και με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από τα σφάλματα ή τις προσαρμογές του ρολογιού του συστήματος.

Το W3C δημοσίευε την προτεινόμενη σύσταση WAI-ARIA 1.1

27 Οκτωβρίου 2016

Το  W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1. Η WAI-ARIA συνιστά προσεγγίσεις για τη δημιουργία widgets, μηχανισμών πλοήγησης και γενικά συμπεριφορών κατάλληλων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η WAI-ARIA 1.1 προσθέτει νέα χαρακτηριστικά στην WAI-ARIA 1.0 προκειμένου να ολοκληρωθεί το HTML+ ARIA μοντέλο προσβασιμότητας και υποστηρίζει συμπληρωματικές ενότητες για ψηφιακές εκδόσεις και γραφικά. Το προσχέδιο της έκθεσης εφαρμογής παρουσιάζει την πρόοδο των δοκιμών. Μπορείτε να στείλετε την υλοποίηση ή τα σχόλιά σας μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Pointer Lock αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

27 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Pointer Lock. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα το API κλειδώνει τον έλεγχο των γεγονότων του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Η συγκεκριμένη είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους εφαρμογών για τρισδιάστατη μοντελοποίηση.

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε δύο σημειώματα

25 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web, η οποία αποτελεί συνεργασία του W3C και του OGC, δημοσίευσε δύο έγγραφα. Το έγγραφο Use Cases & Requirements θεωρείται πλήρες και ενισχύει το πεδίο εφαρμογής της ομάδας εργασίας παροτρύνοντας την ανάπτυξη τριών ακόμα προτύπων παράλληλα με το Spatia lData on the Web Best Practices. Το τελευταίο συντάχθηκε εκ νέου προκειμένου να επεκτείνει το γενικότερο έγγραφο Data on the Web Best Practices. Στόχος είναι η παροχή οδηγιών που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της πρακτικής και των mindsets  στις δύο κοινότητες ώστε το διαδίκτυο να είναι σε θέση να κατανοεί γεωχωρικά συστήματα και συστήματα εντοπισμού θέσεων και να επωφελείται από μη-χωρικά δεδομένα στο διαδίκτυο. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση του γραφείου χαρτογράφησης της Ιρλανδίας που αναφέρει ότι οι γεωχωρικές πληροφορίες της χώρας είναι τώρα διαθέσιμες ως διασυνδεδεμένα δεδομένα.  

Καθώς η ομάδα εργασίας καθοδηγείται κυρίως από ειδικούς, επιθυμεί να λάβει σχόλια από άτομα της διαδικτυακής κοινότητας που δεν είναι εξειδικευμένα σε αυτό το χώρο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Table Module Level 3

25 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Table Module Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δεδομένων πινάκων. Σε ένα μοντέλο πινάκων, κάθε κόμβος απεικόνισης έχει αποδοθεί στο σημείο διασταύρωσης ενός συνόλου διαδοχικών σειρών με ένα σύνολο διαδοχικών στηλών. Τα σύνολα αυτά παράγονται από τη δομή του πίνακα και έχουν μέγεθος ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Vehicle Signal Server Specification

20 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Automotive δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Vehicle Signal Server Specification. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API που βασίζεται στην Web Socket, το οποίο επιτρέπει σε client εφαρμογές που τρέχουν στο σύστημα In-Vehicle-Infotainment και στο τοπικό δίκτυο του οχήματος να έχουν πρόσβαση στα σήματα του οχήματος και στα χαρακτηριστικά των δεδομένων. Ο σκοπός της συγκεκριμένης προδιαγραφής είναι η προώθηση ενός Server API που θα επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών με συνεπή τρόπο από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Scroll Snap Module Level 1

20 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Automotive απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης  CSS Scroll Snap Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει χαρακτηριστικά για τον έλεγχο της  μετατόπισης και της κύλισης του κέρσορα μέσα από ‘snap positions’.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας PubSub

20 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας PubSub. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα ελεύθερο, απλό, αποκεντρωμένο πρωτόκολλο τύπου Publish-Subscribe, και διάφορα προφίλ που βασίζονται στο πρωτόκολλο HTTP με προαιρετικές απαιτήσεις για συνδρομητές και εκδότες με μεγάλο όγκο υλικού.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Vibration API (Second Edition) αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

18 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Vibration API (Second Edition). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API το οποίο παρέχει πρόσβαση στο μηχανισμό δόνησης της συσκευής. Το συγκεκριμένο έγγραφο ενσωματώνει κάποιες διορθώσεις σε σχέση με την 2015 Vibration Recommendation που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το τμήμα σχετικά με το ιδιοαπόρρητο και την ασφάλεια.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Micropub

18 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Micropub. Το Micropub είναι ένα ελεύθερο API standard, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μηνυμάτων χρησιμοποιώντας clients που ανήκουν σε τρίτους. Οι διαδικτυακές και οι native εφαρμογές (π.χ. iPhone, Android) μπορούν να χρησιμοποιούν το Micropub για να αναρτούν σημειώματα, φωτογραφίες, γεγονότα κλπ. σε ιστοσελίδες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την ίδρυση συμβουλευτικής ομάδας για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ομάδα εργασίας Web Authentication

17 Οκτωβρίου 2016

Σύμφωνα με την πολιτική ευρεσιτεχνία ςτης Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, το W3C ίδρυσε την Web Authentication Working Group Patent Advisory Group (PAG) ως αποτέλεσμα των δημοσιοποιήσεων σχετικά με το Web Authentication API (δείτε το καταστατικό). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις συμβουλευτικές ομάδες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Web Payments Overview 1.0

13 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Payments δημοσίευσε το σημείωμα Web Payments Overview 1.0, το οποίο παρέχει μία εισαγωγή για το περιβάλλον της Web Payments που αναπτύχθηκε από το W3C. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει κάποιους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να βελτιωθούν οι πληρωμές μέσω διαδικτύου, και παρέχει μία επισκόπηση της επικοινωνίας των διαφόρων στοιχείων μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης Media Source Extensions™

4 Οκτωβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας HTML Media Extensions δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Media Source Extensions™.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επιτρέπει στην Java Script να δημιουργεί με δυναμικό τρόπο media streams για τα στοιχεία <audio> και <video>. Ορίζει ένα αντικείμενο τύπου Media Source, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή δεδομένων για ένα HTML Media Element. Αντικείμενα τύπου Media Source μπορούν να έχουν ένα ή περισσότερα Source Buffers. Οι εφαρμογές προσαρτούν τμήματα δεδομένων σε αντικείμενα τύπου Source Buffer και έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την ποιότητα τους με βάση την απόδοση του συστήματος και άλλους παράγοντες. Τα δεδομένα από αντικείμενα τύπου Source Buffer διαχειρίζονται ως track buffers για δεδομένα ήχου, εικόνας και κειμένου που αποκωδικοποιούνται και αναπαράγονται. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας  μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2016.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης σημειώματα για τις εξής προδιαγραφές:

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο προτεινόμενες συστάσεις

29 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής δύο προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για το σχεδιασμό διεπαφών χρήσης. Σε αυτό το μοντέλο τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή προκαθορισμένο πλέγμα. 
 • Της CSS Values and Units Module Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS3 περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS, καθώς και το συντακτικό που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους.

Το W3C πραγματοποίηση την Technical Plenary and Advisory Committee (TPAC) Meeting

23 Σεπτεμβρίου 2016

Το W3C ολοκλήρωσε στις 23 Σεπτεμβρίου την ετήσια Technical Plenary and Advisory Committee (TPAC) Meeting, στην οποία έλαβαν μέρος πάνω από 550 ειδικοί της διαδικτυακής κοινότητας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις της Open Web Platform και οι απαιτήσεις της βιομηχανίας για την επόμενη γενιά του διαδικτύου. Συνοψίζοντας τις δραστηριότητες του W3C ο διευθύνων του σύμβουλος Jeff Jaffe ανέφερε: «Τα μέλη του W3C και η ευρύτερη διαδικτυακή κοινότητα φέρουν μεγάλη ευθύνη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των διαδικτυακών τεχνολογιών. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι ο παγκόσμιος ιστός λειτουργεί γι’ αυτούς, αλλά οι θεμελιώδεις τεχνολογίες του διαδικτύου αναπτύσσονται από εξειδικευμένους και αφοσιωμένους εμπειρογνώμονες της κοινότητας του W3C. Η φετινή TPAC meeting υπογραμμίζει τη σημασία και τον αντίκτυπο της δουλειάς του W3C.» Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες δελτίο τύπου εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης HTML 5.1

16 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση HTML5.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που απευθύνονται στους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, νέα στοιχεία που βασίζονται στην έρευνα για στις βασικές πρακτικές συγγραφής, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για την HTLM μπορείτε να βρείτε στους εξής συνδέσμους:

Το W3C δημοσίευσε δύο προσχέδια εργασίας για την προδιαγραφή Web Payments HTTP

15 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Payments δημοσίευε τα εξής 2 προσχέδια εργασίας, τα οποία επιτρέπουν την αρχικοποίηση αιτήσεων πληρωμής έξω από το περιβάλλον του browser:

 • Το Web Payments HTTP API 1.0, το οποίο περιγράφει το πώς γίνεται η καταχώρηση πληρωμών, η δημιουργία αιτήσεων πληρωμών και η απάντηση σε αυτές τις αιτήσεις χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο HTTP API.
 • Το Web Payments HTTP Messages 1.0, το οποίο καθορίζει τα μηνύματα της Web Payments που χρησιμοποιούνται στην αρχικοποίηση και την επιβεβαίωση του αιτήματος πληρωμής μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Τα μηνύματα αυτά ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής που αρχικοποιεί, εκτελεί και διεκπεραιώνει τις πληρωμές.

Η ομάδα εργασίας επιθυμεί να λάβει σχόλια σχετικά με τα παραπάνω προσχέδια.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την Secure Contexts ως προτεινόμενη σύσταση

15 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Secure Contexts. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει «ασφαλή περιεχόμενα» επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους προγραμματιστές των user agents και τους συγγραφείς προδιαγραφών να ενεργοποιούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μόνο όταν πληρούνται ορισμένες, ελάχιστες προδιαγραφές ταυτότητας και εχεμύθειας.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Scalable Vector Graphics (SVG) 2

15 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας SVG απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Scalable Vector Graphics (SVG) 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster. Το περιεχόμενο της SVG μπορεί να μορφοποιηθεί, είναι κλιμακούμενο όταν παρουσιάζεται σε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με HTML περιεχόμενο και με XML namespaces στις διάφορες XML γλώσσες. Η SVG υποστηρίζει επίσης δυναμικές αλλαγές και, μέσω της χρήσης διαφόρων scripts, καθίσταται δυνατό να δημιουργηθούν διαδραστικά κείμενα.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης WebIDL Level 1

15 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση WebIDL Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη γλώσσα Web IDL, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει διαπαφές που θα υλοποιηθούν σε browsers. Η WebIDL είναι μία παραλλαγή της IDLκαι περιέχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τον πιο εύκολο καθορισμό της συμπεριφοράς των απλών αντικειμένων στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο αναφέρει με λεπτομέρειες το πώς οι διεπαφές που περιγράφονται από την WebIDL αντιστοιχούν σε δομές που ανήκουν σε περιβάλλοντα εκτέλεσης τύπου ECMAScript. Αναμένεται ότι το έγγραφο θα λειτουργήσει ως οδηγός για τις προδιαγραφές που έχουν ήδη δημοσιευτεί, και ότι θα αποτελέσει αναφορά για τις προδιαγραφές που πρόκειται να δημοσιευτούν ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υλοποιημένων διεπαφών. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τιε 14 Οκτωβρίου.

Η κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας TV Control API Specification

15 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας TV Control δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας TV Control API Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που θα προμηθεύει με μέσα ήχου και εικόνας τα σχετικά κανάλια και τα μεταδεδομένα των προγραμμάτων, και θα επιτρέπει την παρουσίαση των μέσων αυτών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία video και audio της HTML.

Το W3Cx ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων CSS Introduction

15 Σεπτεμβρίου 2016

Μετά την επιτυχία της σειράς μαθημάτων  HTML5, το W3C ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς CSS Introduction, η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Microsoft Corporation. Τα μαθήματα στοχεύουν στο να μάθουν οι συμμετέχοντες να κατασκευάζουν δυναμικές και αποτελεσματικές ιστοσελίδες με τη βοήθεια των CSS. Θα πραγματευθούν θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των χρωμάτων, τις γραμματοσειρές, τα βασικά χαρακτηριστικά των CSS και τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στα μαθήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 7 Νοεμβρίου 2016 εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Portable Web Publications Use Cases and Requirements

13 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα ενδιαφέροντος Digital Publishing δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Portable Web Publications Use Cases and Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφο διερευνά τις απαιτήσεις που αφορούν την Portable Web Publications απαριθμώντας 50 διαφορετικές απαιτήσεις, κάθε μία από τις οποίες συνοδεύεται από τουλάχιστον μία, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις παραπάνω, πραγματικές περιπτώσεις χρήσης και σενάρια. Η συγκεκριμένη εργασία θα αποτελέσει τη βάση για τον προγραμματισμό περαιτέρω δραστηριοτήτων σχετικά με τις ψηφιακές δημοσιεύσεις.  

Αν επιθυμείτε να κάνετε σχόλια σχετικά με αυτά τα έγγραφα, μπορείτε να τα υποβάλετε στην corresponding github issues’ list.

Η κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού δημοσίευσε τρία προσχέδια εργασίας

13 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε τρία προσχέδια εργασίας σχετικά με νέα APIs που θα διαβάζουν δεδομένα από επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και μαγνητόμετρα.

Αυτά τα APIs, τα οποία βασίζονται στην Generic Sensor API, παρέχουν πρόσβαση στους αισθητήρες χαμηλού επιπέδου που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός API υψηλού επιπέδου όπως το Device Orientation API, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν νέες περιπτώσεις χρήσης μέσα από καινοτόμες χρήσεις π.χ. του μαγνητόμετρου, που ήταν μέχρι τώρα ήταν μη διαθέσιμες στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Το W3C δημοσίευσε τα σημειώματα Content Security Policy: Cookie Controls, Pinning και Entry Point Regulation

13 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application δημοσίευσε τα εξής τρία σημειώματα:

 • Το Content Security Policy: Cookie Controls.  Το συγκεκριμένο σημείωμα παρέχει μία ιστορική αναφορά σε προτεινόμενους μηχανισμούς που περιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να οριστούν τα διάφορα cookies σε εφαρμογές και ιστοσελίδες.
 • Το Content Security Policy: Pinning. Το συγκεκριμένο σημείωμα παρέχει μία ιστορική αναφορά σε ένα προτεινόμενο μηχανισμό που επιτρέπει στους προγραμματιστές να καθοδηγούν τους useragents ώστε να θυμούνται (“pin”) και να επιβάλλουν μία πολιτική ασφάλειας σε hosts για ένα συγκεκριμένο χρονικά διάστημα.
 • Το Entry Point Regulation. Το συγκεκριμένο σημείωμα παρέχει μία ιστορική αναφορά σε ένα προτεινόμενο μηχανισμό που έχει στόχο να μειώσει τον κίνδυνο επιθέσεων τύπου reflected cross-sites cripting (XSS), cross-site script inclusion (XSSI), και cross-site request forgery (CSRF) μέσα από την οριοθέτηση περιοχών σε μία εφαρμογή στις οποίες θα μπορεί κάποιος να αναφέρεται εξωτερικά.

Το W3Cx ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Part 2 Course

13 Σεπτεμβρίου 2016

Το W3Cx ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σειρά μαθημάτων HTML5  Part2 MOOC με τίτλο “Advanced Techniques for Designing HTML5 Apps”, η διεξαγωγή των οποίων θα γίνει στο ρυθμό που ορίζει ο κάθε συμμετέχων. Τα συγκεκριμένα μαθήματα καλύπτουν προχωρημένα θέματα που θα επιτρέψουν στους προγραμματιστές να σχεδιάζουν και να παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίας στο διαδίκτυο. Ως μέρος της σειράς μαθημάτων “HTML5 from W3C” XSeries ακολουθεί τα μαθήματα HTML5 Introduction και HTML5 Part1 τα οποία διεξήχθησαν επίσης στο ρυθμό που όρισε ο κάθε συμμετέχων.

Μπορείτε να διαβάσετε τις κριτικές, να εγγραφείτε και να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα επικυρωμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το W3C δημοσίευσε το πρώτο προσχέδιο εργασίας της προδιαγραφής Ethiopic Layout Requirements

8 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το πρώτο προσχέδιο εργασίας της προδιαγραφής Ethiopic Layout Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει απαιτήσεις για τη διάταξη και παρουσίαση κειμένου γραμμένου με Αιθιοπική αλφάβητο όταν αυτό χρησιμοποιείται με διαδικτυακά πρότυπα και τεχνολογίες όπως η HTML,τα  CSS, το  Mobile Web, και οι ψηφιακές εκδόσεις. Με τη δημοσίευση του εγγράφου ως πρώτου προσχεδίου εργασίας, το W3C επιθυμεί να λάβει σχόλια και συμμετοχές από ενδιαφερόμενους. Μπορείτε να μάθετε για τις απαιτήσεις σχετικά με άλλες προτάσεις για τη διάταξη και παρουσίαση κειμένου που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Graphics Accessibility API Mappings και ενημέρωσε τα προσχέδια WAI-ARIA Graphics Module και SVG Accessibility API Mappings

8 Σεπτεμβρίου 2016

Οι ομάδες εργασίας Accessible Rich Internet Applications και SVG δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Graphics Accessibility API Mappings και τα ενημερωμένα προσχέδια εργασίας WAI-ARIA Graphics Module και SVG Accessibility API Mappings.

Η WAI-ARIA Graphics Module ορίζει ρόλους ειδικά για διαδικτυακά γραφικά που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να εκφράζουν τη λογική δομή των γραφικών σε βοηθητικές τεχνολογίες. Η Graphics Accessibility API Mappings καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι agents αντιστοιχίζουν ρόλους σε χαρακτηριστικά των APIs πρόσβασης. Η SVG Accessibility API Mappings παρέχει επιπλέον αντιστοιχίσεις ειδικά για Scalable Vector Graphics (SVG). Η υποστήριξη των συγκεκριμένων προδιαγραφών από useragents θα επιτρέψει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν προσιτές και αποδοτικές διαδικτυακές εφαρμογές και γραφικά, όπως διαγράμματα, γραφήματα και άλλα σχέδια. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση δύο προτεινόμενων συστάσεων του Social Web

6 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής δύο προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της Activity Streams 2.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει, χρησιμοποιώντας το μορφότυπο JSON, ένα μοντέλο για την αναπαράσταση δυνητικών αλλά και ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων. Ο στόχος της συγκεκριμένης προδιαγραφής είναι να δημιουργήσει ένα συντακτικό που θα βασίζεται στον  JSON, το οποίο θα είναι επαρκές για να εκφραστούν τα μεταδεδομένα των δραστηριοτήτων με ένα τρόπο αποδοτικό, φιλικό προς το χρήστη αλλά ταυτόχρονα επεκτάσιμο και με δυνατότητα επεξεργασίας από υπολογιστές.
 • Της Activity Vocabulary. Η Activity Streams 2.0 Vocabulary ορίζει ένα σύνολο αφηρημένων κλάσεων και ιδιοτήτων που περιγράφουν παρελθούσες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το λεξιλόγιο Activity και τις ιδιότητές του.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση τριών προτεινόμενων συστάσεων

6 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Annotation δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες συστάσεις:

 • Τη Web Annotation Data Model. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα δομημένο μοντέλο και ένα μορφότυπο που επιτρέπει τη διανομή και επαναχρησιμοποίηση σχολίων από διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Οι συνηθισμένες περιπτώσεις χρήσης μπορούν να μοντελοποιηθούν με απλό και εύκολο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καταστηθούν δυνατές πιο πολύπλοκες απαιτήσεις όπως η σύνδεση τυχαίου περιεχομένου σε συγκεκριμένα δεδομένα ή σε τμήματα χρονικά συγχρονισμένων πόρων για πολυμέσα.
 • Τη Web Annotation Vocabulary. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει RDF κλάσεις, κατηγορήματα και ιδιότητες που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο Web Annotation Data. Παρέχει επίσης προτεινόμενους όρους από άλλες οντολογίες που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο και δίνει το γενικό πλαίσιο του JSON-LD και τους ορισμούς των προφίλ που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η Annotation JSON serialization στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων δεδομένων.
 • Τη Web Annotation Protocol. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τους μηχανισμούς μεταφοράς για τη δημιουργία και διαχείριση σχολίων με τρόπο που είναι συνεπής με την Web Architecture και την REST best practices.

Τα παραπάνω αποτελούν επανέκδοση, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, της προτεινόμενης σύστασης Web Annotation Data Model που δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουλίου, και της Web Annotation Protocol που δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου. Η μόνη σημαντική αλλαγή (εκτός από κάποιες μικρές συντακτικές διευκρινήσεις και διαφοροποιήσεις) είναι ότι τα κριτήρια επιτυχίας που πρέπει να πληρούνται στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης περιέχονται στα συγκεκριμένα έγγραφα.

Όταν μία προδιαγραφή φτάσει στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης, η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι ο τεχνικός σχεδιασμός είναι πλήρης, και αναζητά σχολιασμό πάνω στα σχετικά με την προδιαγραφή έγγραφα. Υπάρχει ένα επιπλέον έγγραφο που αφορά το σωστό τρόπο χρήσης των εν λόγω εγγράφων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η αναφορά των αποτελεσμάτων της υλοποίησης. Η ομάδα επιθυμεί να λάβει σχόλια και εμπειρίες από την υλοποίηση αυτών των προδιαγραφών είτε ως θέματα συζήτησης που μπορούν να υποβληθούν στο GitHub repository είτε ως καταχωρίσεις στο  public-annotation@w3.org.

Η ομάδα ευελπιστεί ότι θα λάβει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες υλοποιήσεις μέχρι της 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την υπηρεσία Travel Time on the Web

31 Αυγούστου 2016

Το W3C ανακοινώνει ότι τα Wikis και οι προδιαγραφές του είναι τώρα προσβάσιμα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Memento “Time Travel for the Web”. Το όλο εγχείρημα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του μεταξύ του μέλους του W3C, Member Los Alamos National Laboratory, της ομάδας εργασίας Systems του W3C και άλλων.

Το πρωτόκολλο Memento αποτελεί μία επέκταση του HTT Pκαι προσθέτει τη διάσταση του χρόνου στο διαδίκτυο. Υποστηρίζει την ενσωμάτωση «ζωντανών» πόρων, πόρων από συστήματα versioning και αρχειακές πηγές σε ένα διαλειτουργικό, κατανεμημένο  σύστημα versioning για όλο το διαδίκτυο. Επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο μπορείτε να βρείτε στο blog Memento at the W3C.

Το W3C ανακοινώνει ότι διάφορα προσχέδια που αφορούν την προδιαγραφή Sensors on the Web βρίσκονται σε καθεστώς αναθεώρησης

30 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Generic Sensor API, το οποίο θα δημιουργήσει στην Open Web Platform ένα πλαίσιο υποστήριξης για όλα τα είδη αισθητήρων. Το αναθεωρημένο προσχέδιο εργασίας Ambient Light API, βασιζόμενο σε αυτό το πλαίσιο, καθορίζει ένα συγκεκριμένο API για αισθητήρες.

Η ομάδα εργασίας αποφάσισε ότι τα συγκεκριμένα APIs είναι τώρα αρκετά εξελιγμένα ώστε να τεθούν υπό αναθεώρηση από την κοινότητα. Το W3C ζητά το σχολιασμό αυτών των εγγράφων από υλοποιητές και προγραμματιστές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Input Events

30 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Input Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει προσθήκες σε γεγονότα που αφορούν κείμενο και άλλα δεδομένα εισόδου προκειμένου να καθοριστεί και γίνει διαχειρίσιμη η προεπιλεγμένη συμπεριφορά του browserόσον αφορά τις εφαρμογές επεξεργασίας, εισαγωγής και μορφοποίησης κειμένου. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή βασίζεται στην προδιαγραφή UI events.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Pointer Lock

30 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Pointer Lock. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, το API κλειδώνει τον έλεγχο των γεγονότων του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Η συγκεκριμένη είναι  μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους εφαρμογών για τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Data on the Web Best Practices

30 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices δημοσίευσε το επίσημο έγγραφο της προδιαγραφής Data on the Web Best Practices, η οποία αποτελεί προτεινόμενη σύσταση του W3C. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την έκδοση και χρήση, στο διαδίκτυο, δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα αυτάρκες περιβάλλον. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα και κατανοητά τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται είτε από τον συντάκτη τους είναι από κάποιον τρίτο, η εν λόγω χρήση θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμη και το έργο του εκδότη των δεδομένων θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Εν συντομία, οι βέλτιστες πρακτικές θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκδοτών και των καταναλωτών.    

Ως περαιτέρω βοήθεια, η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης τα λεξιλόγια Data Quality και Data se tUsage. Στο σύνολό τους τα τρία αυτά έγγραφα καθορίζουν την αποστολή της ομάδας, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της και αφορά:

 • την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ανοικτών δεδομένων για τη διευκόλυνση της καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ προγραμματιστών και εκδοτών
 • την παροχή καθοδήγησης στους εκδότες προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος διαχείρισης των δεδομένων και να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίησή τους
 • την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, όσον αφορά τα δεδομένα, μεταξύ των προγραμματιστών ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, κάτι που θα αυξήσει την καινοτομία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το έργο Share-PSI, το οποίο σχετίζεται με τα παραπάνω και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη δημοσίευση μίας σειράς πολιτικών που αφορούν βέλτιστες πρακτικές και οδηγούς για την online ανταλλαγή πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές απευθύνονται στην Ευρώπη, είναι εν τούτοις διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες και περιβάλλοντα και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο τον κόσμο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας SHACL Core Abstract Syntax and Semantics

26 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας RDF Data Shapes Web δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας SHACL Core Abstract Syntaxand Semantics. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα συντακτικό για την core SHACL (SHApes Constraint Language). Προέρχεται από την προδιαγραφή SHACL και αποτελεί μία μη κανονιστική έκδοση του περιεχομένου της.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά από το workshop Blockchains and the Web

26 Αυγούστου 2016

To W3C δημοσίευσε την αναφορά από το workshop Blockchains and the Web, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Ιουνίου 2016 στο Cambridge, MA, USA. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με θέματα που ενδείκνυνται για προτυποποίηση, όπως ζητήματα ταυτότητας και απόδειξης ύπαρξης, και για τιμές τύπου blockchain, καθώς αυτές έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί μέσα από την ομάδα Blockchain, η οποία θα συντονίσει διάφορες κοινότητες και ομάδες για την προώθηση της τυποποίησης, όπου χρειάζεται, όπως συζητήθηκε στο blog “Building Blocks o fBlockchains”.  Το δημοφιλές αυτό workshop είχε πάνω από εκατό συμμετέχοντες, φιλοξενήθηκε από το MIT Media Lab και χρηματοδοτήθηκε από τους NTT και Blockstream, αλλά και από άλλα μέλη του W3C.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Vibration API

18 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Vibration API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API, το οποίο παρέχει πρόσβαση στο μηχανισμό δόνησης της συσκευής. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Indexed Database API 2.0

18 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Indexed Database API2.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API για μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται αρχεία με απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Κάθε ένα από τα αρχεία αποτελείται από ένα κλειδί και μία τιμή. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων διατηρούνται κατάλογοι με δείκτες για τα αρχεία που αποθηκεύονται. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API απευθείας προκειμένου να εντοπίσουν τα αρχεία, και ο εντοπισμός γίνεται είτε μέσω του κλειδιού τους είτε από τους καταλόγους. Στο συγκεκριμένο API υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης μίας γλώσσας επερώτησης. Η βάση μπορεί να υλοποιηθεί με δομές δεδομένων τύπου B-tree.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML 5.2

18 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML 5.2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, και νέα στοιχεία που βασίζονται στην έρευνα σχετικά με τις βασικές πρακτικές συγγραφής ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης DeviceOrientation Event Specification

18 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Geolocation απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Device Orientation Even tSpecification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διάφορα συμβάντα τύπου DOM που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό προσανατολισμό και την κίνηση της συσκευής.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Micropub

16 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Micropub. Η Micropub παρέχει ένα μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ clients και servers που έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτρέπει τη δημιουργία, ενημέρωση και διαγραφή περιεχομένου με κοινωνικά θέματα. Για τους χρήστες, ένα άμεσο όφελος αποτελεί η δυνατότητα να αλλάζουν ή να χρησιμοποιήσουν posting clients που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους σε συνδυασμό με δικά τους μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Πριν έρθει στο W3C προκειμένου να γίνει πρότυπο, η Micropub είχε πάνω από 12 ανεξάρτητες υλοποιήσεις από την κοινότητα IndieWebCamp.

Το W3Cx ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Introduction MOOC

2 Αυγούστου 2016

Το W3Cx ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Part1 MOOC, η διεξαγωγή των οποίων θα γίνεται στο ρυθμό που ορίζει ο κάθε συμμετέχων. Τα συγκεκριμένα μαθήματα εστιάζουν στις βασικές αρχές του διαδικτυακού σχεδιασμού σε ενδιάμεσο επίπεδο. Αποτελούν μέρος της σειρά μαθημάτων “HTML5 from W3C” XSeries και ακολουθούν την ενότητα HTML5 Introduction, η οποία διεξάγεται επίσης στο ρυθμό που ορίζει ο κάθε συμμετέχων.

Πάνω από εκατόν ενενήντα χιλιάδες προγραμματιστές και σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών έχουν εγγραφεί και δοκιμάσει τις δεξιότητές τους μέσα από τις διαδραστικές ασκήσεις και τις πρακτικές εργασίες. Μπορείτε να διαβάσετε τις κριτικές, την περιγραφή των μαθημάτων  και να εγγραφείτε.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Mixed Content

2 Αυγούστου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Mixed Content. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το πώς ένας user agent θα πρέπει να χειρίζεται την ανάκτηση του περιεχομένου ενός κρυπτογραφημένου και πιστοποιημένου εγγράφου που προέρχεται από μη κρυπτογραφημένες ή μη πιστοποιημένες συνδέσεις.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας Post Type Discovery και JF2 Post Serialization Format

28 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το Post Type Discovery. Το συγκεκριμένο προσχέδιο ορίζει ένα αλγόριθμο που καθορίζει τον τύπου μίας ανακοίνωσης με βάση τις ιδιότητες του και τις τιμές που ενδεχομένως λαμβάνουν αυτές οι ιδιότητες.
 • Το JF2 Post Serialization Format. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μορφότυπο σειριοποίησης τύπου JSON που περιγράφει απλές ροές δεδομένων ως χωριστά αντικείμενα δεδομένων για μεταφορά και επεξεργασία.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας WAI-ARIA 1.1

26 Ιουλίου 2016

Τ οπροσχέδιο εργασίας Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.1 είναι διαθέσιμο για ανασκόπηση. Το συγκεκριμένο θα είναι το τελευταίο προσχέδιο εργασίας προτού η προδιαγραφή περάσει στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 26 Αυγούστου 2016.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Linked Data Notifications

26 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Linked Data Notifications. Η Linked Data Notifications αποτελεί μία εξειδικευμένη χρήση της Linked Data Platform (LDP) που αφορά την αποστολή και χρήση κοινοποιήσεων. Δεν εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή της LDP, αλλά βασίζεται σε ένα υποσύνολό της. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για τη εύκολη ανταλλαγή κοινοποιήσεων με αποκεντρωμένο και διαλειτουργικό τρόπο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Resource Timing Level 1

26 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Resource Timing Level1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες συγχρονισμού των πόρων ενός εγγράφου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία προσχέδια

21 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Permissions & Obligations Expression  δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας ODRL Information Model και ODRL Vocabulary & Expression, τα οποία παρέχουν ένα ευέλικτο και διαλειτουργικό μοντέλο πληροφοριών, ένα λεξιλόγιο και μηχανισμούς κωδικοποίησης για τη περιγραφή καταστάσεων σχετικά με τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου. Τα παραδοτέα βασίζονται σε προηγούμενες εκθέσεις της ομάδας ODRL του W3C, και αποτελούν το σημείο αναφοράς για μελλοντικές βελτιώσεις από την ομάδα εργασίας.

Η ομάδα εξέδωσε επιπλέον το σημείωμα Use Case and Requirements. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης θα αναθεωρηθούν και θα αναλυθούν σε λεπτομερείς απαιτήσεις. Η ομάδα αναζητεί σχόλια και συνεισφορές από την κοινότητα για τις περιπτώσεις χρήσης για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της γλώσσας ODRL permissions and obligations expression.

Το W3C δημοσίευσε τα σημειώματα XProc 2.0: Standard Step Library και XProc 2.0: An XML Pipeline Language

21 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας  XML Processing Model δημοσίευσε τα εξής δύο σημειώματα:

 • Το XProc 2.0: Standard Step Library. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το λεξιλόγιο της γλώσσας XProc 2.0: An XML.
 • Το XProc2.0: An XML Pipeline Language: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει το συντακτικό και τη σημασιολογία της γλώσσας XProc 2.0: An XML, η οποία περιγράφει ενέργειες που πραγματοποιούνται σε έγγραφα.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα XML Inclusions (XInclude) Version 1.1

21 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας XML Core δημοσίευσε το σημείωμα XML Inclusions (XInclude) Version1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μοντέλο επεξεργασίας και ένα συντακτικό που αφορά τη διαδικασία  inclusion (ένταξη). Η ένταξη πραγματοποιείται μέσω της συνένωσης ομάδων πληροφοριών τύπου XML σε ένα σύνθετο infoset. Ο καθορισμός των XML εγγράφων που πρόκειται να ενοποιηθούν και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας εκφράζονται σε ένα συντακτικό που είναι φιλικό προς την XML (στοιχεία, ιδιότητες, URI references).

Το W3Cx ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων HTML5 HTML5 Introduction MOOC

20 Ιουλίου 2016

Το W3Cx ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Introduction MOOC, η διεξαγωγή των οποίων, οι παραδόσεις και οι ασκήσεις  θα γίνονται στο ρυθμό που ορίζει ο κάθε συμμετέχων. Η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργία του W3C και της Intel, και παρουσιάζει τις βασικές δομικές μονάδες για το σχεδιασμό διαδικτυακών εφαρμογών  χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της HTML5 και κάποια από τα χαρακτηριστικά των CSS. Ενθαρρύνουμε τους μελλοντικούς προγραμματιστές να εγγραφούν για να αποκτήσουν την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να δημιουργούν σωστές ιστοσελίδες. Το μάθημα είναι μέρος της σειράς μαθημάτων HTML5 from W3C XSeries.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Pointer Events Level

19 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Pointer Events δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Pointer Events– Level 2. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης προδιαγραφής  επεκτείνουν ή τροποποιούν αυτά της Pointer Events, η οποία αποτελεί σύσταση του W3C που περιγράφει γεγονότα και διεπαφές χρήσης που διαχειρίζονται δεδομένα εισόδου από συσκευές όπως ποντίκια, στυλό ή οθόνες αφής κλπ. Η προδιαγραφή περιγράφει επίσης ένα mapping στο DOM-LEVEL-3-EVENTS Mouse Events.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Remote Playback API

14 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Second Screen Presentation δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Remote Playback API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την HTML Media Element που επιτρέπει τον έλεγχο της εξ’ αποστάσεως αναπαραγωγής πολυμέσων από μία ιστοσελίδα. Στοχεύει στο να επιτρέψει τη σύνδεση στο διαδίκτυο συσκευών που ενεργοποιούνται εξ’ αποστάσεως, και λαμβάνει υπόψη συσκευές αναπαραγωγής που είναι συνδεμένες ενσύρματα (HDMI, DVI κλπ.) ή ασύρματα (Miracast, Chromecast, DLNA, AirPlay κλπ.)

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Presentation API

14 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Second Screen Presentation απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Presentation API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει στο διαδικτυακό περιεχόμενο να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις εξωτερικές οθόνες παρουσιάσεις.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Time Ontology in OWL

12 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web, η οποία αποτελεί μία κοινή προσπάθεια του W3C και του OGC, δημοσίευσε την ενημερωμένη έκδοση της Time Ontologyin OWL που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά από την ομάδα εργασίας   Semantic Web Best Practices and Deployment το Σεπτέμβριο του 2006. Η οντολογία χρησιμοποιείται ευρέως παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένα προβλήματα: η ρευστή κατάσταση της προδιαγραφής και η μη υποστήριξη άλλων ημερολογιακών συστημάτων εκτός από το Γρηγοριανό. Η ομάδα αντιμετώπισε το πρώτο θέμα θέτοντας την προδιαγραφή στη διαδικασία προτυποποίησης του W3C και του OGC.  Το δεύτερο θέμα επιλύθηκε πλήρως με τη δημοσίευση ενός νέου προσχεδίου, και έτσι η Time Ontology μπορεί πλέον να υποστηρίξει οποιοδήποτε σύστημα χρονικής αναφοράς. Επιπλέον, εξετάζονται οι απαιτήσεις που προσδιορίστηκαν από την ομάδα εργασίας.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web Annotation Protocol

12 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Annotation απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web Annotation Protocol. Τα σχόλια χρησιμοποιούνται συνήθως για να μεταφέρουν πληροφορίες για πόρους ή/ και για τις συσχετίσεις τους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα σχόλιο ή μία ετικέτα σε μία ιστοσελίδα ή μία εικόνα, ή ένα blogpost σχετικά με ειδησεογραφικά άρθρα. Η Web Annotation Protocol περιγράφει τους μηχανισμούς  μεταφοράς για τη δημιουργία και διαχείριση σχολίων με τρόπο που είναι συνεπής με την Web Architecture και την REST best practices.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Battery Status API

7 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Device and Sensors απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Battery Status API. Η προδιαγραφή Battery Status API ορίζει ένα API το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας μίας συσκευής. Οι προγραμματιστές σχεδιάζουν διαδικτυακές εφαρμογές με την παραδοχή ότι η μπαταρία μίας συσκευής έχει αρκετή ισχύ για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας των συσκευών.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Color Module Level 4

5 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Color Module Level 4. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τις τιμές και τις ιδιότητες των χρωμάτων των CSS για το foreground και το group opacity. Περιγράφει επίσης με λεπτομέρειες τον τύπο της τιμής του CSS Color και τις ιδιότητες που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να καθορίζουν το χρώμα του πρώτου πλάνου και την διαφάνεια του κειμένου ενός στοιχείου. Όχι μόνο ορίζει τις ιδιότητες των χρωμάτων και τις ήδη υπάρχουσες τιμές των χρωμάτων στα CSS1 και CSS2, αλλά και προτείνει νέες τιμές και ιδιότητες.

Το W3C δημοσίευσε δύο προτεινόμενες συστάσεις σχετικά με την Web Annotation

5 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Annotation δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες δύο προτεινόμενες συστάσεις:

 • Τη Web Annotation Data Model. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα δομημένο μοντέλο και ένα μορφότυπο που επιτρέπει τη διανομή και επαναχρησιμοποίηση σχολίων από διαφορετικές πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Οι συνηθισμένες περιπτώσεις χρήσης μπορούν να μοντελοποιηθούν με απλό και εύκολο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καταστηθούν δυνατές πιο πολύπλοκες απαιτήσεις όπως η σύνδεση τυχαίου περιεχομένου σε συγκεκριμένα δεδομένα ή σε τμήματα χρονικά συγχρονισμένων πόρων για πολυμέσα. 
 • Τη Web Annotation Vocabulary. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει RDF κλάσεις, κατηγορήματα και ιδιότητες που χρησιμοποιούνται από το μοντέλο Web Annotation Data. Παρέχει επίσης προτεινόμενους όρους από άλλες οντολογίες που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο και δίνει το JSON-LD Context και τους ορισμούς των προφίλ που απαιτούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η Annotation JSON serialization στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων δεδομένων. 

Όταν ένα έγγραφο φτάσει στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης, η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι ο τεχνικός σχεδιασμός είναι πλήρης και απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίησή του. Υπάρχει ένα ξεχωριστό έγγραφο που περιγράφει το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έγγραφο και να γραφεί η αναφορά των αποτελεσμάτων της υλοποίησης. Η ομάδα επιθυμεί να λάβει σχόλια και υλοποιήσεις αυτών των προδιαγραφών είτε μέσω του GitHub repository ή στο public-annotation@w3.org.

Αναμένεται ότι η ομάδα θα ικανοποιήσει τους στόχους της υλοποίησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Pointer Lock

5 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Pointer Lock. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, το API κλειδώνει τον έλεγχο των events του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Η συγκεκριμένη είναι μία πολύ σημαντική μέθοδος που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους 3D εφαρμογών.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση δύο προτεινόμενων συστάσεων σχετικά με την HTML Media Extensions

5 Ιουλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Digital Media Extensions απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση δύο προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της Media Source Extensions. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την HTML Media Element προκειμένου να επιτραπεί στη Java Script να παράγει media streams για αναπαραγωγή ήχου, κάτι που θα διευκολύνει περιπτώσεις χρήσεις όπως η adaptive streaming και η time shifting live streams.
 • Της Encrypted Media Extensions. Η συγκεκριμένη πρόταση επεκτείνει την HTML Media Element, παρέχοντας API προκειμένου να ελεγχθεί η αναπαραγωγή κρυπτογραφημένου περιεχομένου.

Το W3C ανακοινώνει το workshop Web and Virtual Reality

28 Ιουνίου 2016

Το W3C ανακοινώνει το Web & Virtual Reality Workshop, το οποίο θα λάβει χώρα στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016, στο Mountain View, CA, USA, και φιλοξενείται από τη Samsung.

Η εξέλιξη των δυνατοτήτων των μηχανημάτων και του λογισμικού αναπτέρωσαν το ενδιαφέρον για τις εμπειρίες της εικονικής πραγματικότητας. Πολλές από αυτές τις δυνατότητες είναι διαθέσιμες στα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης μέσω της Open Web Platform, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το διαδίκτυο ένα πολλά υποσχόμενο οικοσύστημα για τη δημιουργία, διανομή και απόλαυση εφαρμογών και υπηρεσιών εικονικής πραγματικότητας.

Το W3C οργανώνει το workshop προκειμένου να εξετάσει τη διασταύρωση των τεχνολογιών του διαδικτύου και της εικονικής πραγματικότητας. Στοχεύει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα, συζητά τα υπάρχοντα κενά της Open Web Platform τα οποία καθιστούν κάποιες εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας δύσκολές ή και ακατόρθωτές για τα υπάρχοντα προγράμματα περιήγησης, και εξετάζει τα πρότυπα που θα χρειαστούν ώστε το διαδίκτυο να γίνει η σημαντικότερη πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας.

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν στο workshop περιλαμβάνουν:

 • προβολή στερεοσκοπικού περιεχομένου
 • εντοπισμό και προσαρμογή στα χαρακτηριστικά των ακουστικών εικονικής πραγματικότητας
 • χειρισμό νέων μεθόδων για εισαγωγή πληροφοριών εικονικής πραγματικότητας
 • προσπελάσιμες διεπαφές χρήσης και θέματα διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας
 • 3D audio
 • 3D media synchronization
 • declarative 3D scenes
 • διαλειτουργικοί μορφότυποι και κωδικοποιήσεις για  3D και 360 content
 • εμφάνιση και αλληλεπίδραση με 360 video και εικόνες από την HTML
 • η εικονική πραγματικότητα ως σταδιακή  βελτίωση της κλασικής διαδικτυακής περιήγησης
 • 3D λήψεις (3D camera) και επεξεργασία
 • streaming 3D/360 content, streaming real-time 3D content
 • εμπόδια στην υψηλή απόδοση του ρυθμού των καρέ του 3D

Το workshop είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό, αλλά όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Το W3Cx ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Advanced MOOC

27 Ιουνίου 2016

Το W3Cx ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Part2 MOOC, η οποία εστιάζει σε προηγμένα χαρακτηριστικά όπως APIs που βασίζονται στην HTML5, προηγμένα πολυμέσα, ήχο για μουσική και παιχνίδια και πολλά άλλα. Τα μαθήματα, τα οποία θα διαρκέσουν 4 εβδομάδες και θα διδαχτούν από τον Michel Buffa, καθηγητή του πανεπιστημίου Côted’ Azur, ολοκληρώνουν την HTML5 from W3CX Series,  που διδάσκεται ήδη εδώ και δύο μήνες.

Η σειρά HTML5 Part2 επιτρέπει στους προγραμματιστές του διαδικτύου να αυξήσουν τις σχεδιαστικές τους δεξιότητές μέσα από πολυάριθμες διακρατικές ασκήσεις και πρακτικές εργασίες. Μπορείτε να διαβάσετε τις κριτικές, την περιγραφή των μαθημάτων  και να εγγραφείτε.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την επέτειο της 10ης ίδρυσης του γραφείου του W3C στην Κίνα

24 Ιουνίου 2016

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι ο εορτασμός της 10ης επετείου του W3C στην Κίνα θα λάβει χώρα στις 9 Ιουλίου 2016, στο Πεκίνο, και θα φιλοξενηθεί από το W3C/Beihang, το οποίο ίδρυσε το γραφείο του W3Cστο Πεκίνο το 2006.

Πλήθος προγραμματιστών και εκπροσώπων των ομάδων του W3C θα είναι παρόντες σε αυτή τη μονοήμερη εκδήλωση, η οποία αποτελείτε από τρεις ενότητες: 1) Βασικές τεχνολογίες του διαδικτύου, 2) Το Μέλλον του διαδικτύου, 3) Το διαδίκτυο και η βιομηχανία και αφορούν θέματα σχετικά με Web design, WebAPP, Blockchain, Virtual Reality, Accessibility, Knowledge Graph, Web Payments, Web o fThings, Web Automotive, Linked Data, κλπ.

Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να λάβει μέρος στο workshop, το οποίο είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό, αλλά υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Διερμηνεία και μετάφραση από τα αγγλικά στα κινέζικα και αντίστροφά θα είναι διαθέσιμη εάν υπάρξει αυτή η ανάγκη. Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την εγγραφή του μέχρι τις 5 Ιουλίου 2016.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Subresource Integrity αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

23 Ιουνίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση  Subresource Integrity. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μηχανισμό με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επαληθεύουν ότι κάποιος πόρος που έχουν φορτώσει έφτασε σε αυτούς χωρίς μη αναμενόμενους χειρισμούς.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Page Visibility 2

23 Ιουνίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Page Visibility 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το πώς οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης HTML 5.1

21 Ιουνίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης HTML5.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών και νέα στοιχεία που βασίζονται στην έρευνα για στις βασικές πρακτικές συγγραφής, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Το W3C ανακοινώνει το workshop: Smart Descriptions and Smarter Vocabularies (SDSVoc)

7 Ιουνίου 2016

To W3C ανακοινώνει το workshop Smart Descriptions & Smarter Vocabularies (SDSVoc), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου του 2016, στο Άμστερνταμ. Το workshop, το οποίο φιλοξενείται από το CWI, οργανώνεται σε συνεργασία με το έργο VRE4EIC, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Το συγκεκριμένο workshop έχει στόχο να αποσαφηνίσει τα βήματα που απαιτούνται για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των αποθετηρίων δεδομένων και των εφαρμογών που χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένων, όπως π.χ. τα εικονικά ερευνητικά περιβάλλοντα. Οι εφαρμογές μπορούν απλά να εντοπίζουν δεδομένα ή να τα οπτικοποιούν, να τα διαχειρίζονται, να τα διορθώνουν, να τα περιγράφουν, να τα αναδημοσιεύουν κλπ. Σαν συνέπεια, το W3C είναι πιθανόν να δημιουργήσει μία νέα ομάδα εργασίας για να επεκτείνει το DCAT και να καθορίσει πως τα διάφορα προφίλ που διαβάζονται τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές ορίζονται και καθίστανται ανιχνεύσιμα. Ένα άλλος στόχος είναι να διερευνηθεί το πώς το W3C μπορεί να στηρίξει καλύτερα την ανάπτυξη λεξιλογίων για διάφορες κοινότητες.

Δε χρειάζεται να είναι κανείς μέλος του W3C για να συμμετάσχει στο workshop, το οποίο είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομιλητές καλούνται να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2016

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε τέσσερα προσχέδια εργασίας

7 Ιουνίου 2016

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) και η ομάδα Technical Architecture δημοσίευσαν τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το CSS Typed OM Level 1. Η μετατροπή των CSSOM value strings σε αναπαραστάσεις τύπου JavaScript και αντιστρόφως, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές επιβαρύνσεις. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή εκθέτει τις τιμές των CSS ως πληκτρολογημένα JavaScript αντικείμενα ώστε να διευκολύνει τη διαχείριση της απόδοσής τους.
 • Το CSS Properties and Values API Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα API για την καταχώρηση νέων CSS ιδιοτήτων. Στις ιδιότητες που έχουν καταχωρηθεί χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο API παρέχεται ένα συντακτικό που ορίζει τον τύπο, την κληρονομικότητα και μία αρχική τιμή.
 •  Το CSS Painting API Level 1. Το στάδιο paint των CSS δημιουργεί το φόντο, το περιεχόμενο και τον τονισμό ενός ορθογώνιου πλαισίου με βάση τη γεωμετρία και το στυλ του.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα API, το οποίο, μέσα από την προσθήκη μίας επιπλέον λειτουργίας, επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρωματίσουν τμήμα ενός πλαισίου ως απάντηση σε αλλαγές στη γεωμετρία ή το στυλ του πλαισίου αυτού.
 • Το WorkletsLevel 1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που τρέχει scripts κατά το στάδιο της φωτοσκίασης ανεξάρτητα από το περιβάλλον εκτέλεσης του κεντρικού javascript.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Reporting API 1

7 Ιουνίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το σημείωμα Reporting API 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς που επιτρέπει στους διαδικτυακούς προγραμματιστές να συνδέουν ένα σύνολο καθορισμένων τελικών σημείων αναφοράς με μία προέλευση. Διάφορα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες θα χρησιμοποιούν αυτά τα τελικά σημεία  προκειμένου να δημιουργούν αναφορές για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συνεπή τρόπο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε νέο Συμβούλιο

1 Ιουνίου 2016

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε πέντε νέα μέλη για το W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά και διαδικαστικά θέματα και σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης και επίλυσης διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου 2016, οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι οι Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Virginie Galindo (Gemalto), Jay (Junichi) Kishigami (NTT), Charles McCathie Nevile (Yandex), David Singer (Apple), Léonie Watson (The Paciello Group), Chris Wilson (Google) και Judy Zhu (Alibaba). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Soohong Daniel Park (Samsung Electronics), του οποίου η θητεία λήγει στο τέλος του μήνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Advisory εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Semantic Sensor Network Ontology

31 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Spatial Data on the Web δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Semantic Sensor Network Ontology. Η Semantic Sensor Network Ontology (η οποία είναι γνωστή ως “SSN”  και “SSNO”) είναι μία οντολογία τύπου OWL-2 DL που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αισθητήρων και των παρατηρήσεων που αυτοί κάνουν για το φυσικό κόσμο. Η SSN είναι δημοσιευμένη σε modular αρχιτεκτονική που υποστηρίζει την οντολογία “justenough” για διάφορες εφαρμογές που περιλαμβάνουν δορυφορικές εικόνες, ευρείας κλίμακας επιστημονικούς ελέγχους, βιομηχανικές και οικιακές υποδομές, και το Web of Things. Στο έγγραφο περιγράφεται η SSN και δίνονται παραδείγματα για τη χρήση της.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Authentication: A Web API for accessing scoped credentials

31 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Authentication δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Authentication: A Web API for accessing scoped credentials. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που επιτρέπει σε ιστοσελίδες να έχουν πρόσβαση σε ισχυρά κρυπτογραφικά πιστοποιητικά, τα οποία είναι συμβατά με τη WebAuthn μέσω ενός browser script. Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά αποθηκεύονται σε έναν authenticator και κάθε ένα από αυτά σκοπεύει σε ένα Relying Party. Οι authenticators είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι καμία λειτουργία δεν εκτελείτε χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Ο user agent διαμεσολαβεί την πρόσβαση σε πιστοποιητικά ώστε να διατηρηθεί το ιδιοαπόρρητο του χρήστη. Οι authenticators χρησιμοποιούν επικύρωση προκειμένου να παρέχουν κρυπτογραφική απόδειξη των ιδιοτήτων τους σε τρίτα άτομα. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει επίσης ένα λειτουργικό μοντέλο ενός authenticator συμβατού με την WebAuthn.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την έναρξη του νέου γραφείου του W3C στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία

31 Μαΐου 2016

Image of WSI host of the W3C UK and Ireland Office Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Web Science Institute του πανεπιστημίου του Southampton θα φιλοξενήσει το γραφείο του W3C στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, το οποίο θα στελεχωθεί από την υπεύθυνη συντονισμού του WSI Susan Davies, που θα είναι η διευθύντρια του γραφείου και τον καθηγητή Leslie Carr, διευθυντή του WSI Centre for Doctoral Training, ο οποίος θα έχει το ρόλο του ανώτερου συμβούλου. Τα γραφεία του W3C αποτελούν τοπικά σημεία επαφής για τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας και ενεργούν ώστε οι προδιαγραφές του W3C να έχουν ένα διεθνές κοινό. Η καθηγήτρια Wendy Hall, γενική διευθύντρια του WSI ανέφερε:  «Το WSI με χαρά αναλαμβάνει αυτό το σημαντικό ρόλο στο W3C. Το πανεπιστήμιο του Southampton έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην διαδικτυακή κοινότητα από το 1994, και υπήρξε μέλος του W3C από το 1998, προωθώντας νέα στοιχεία του διαδικτύου μέσα από ομάδες όπως η Web Observatory, η Annotations και η Web of Things.» Μπορείτενα διαβάσετετο δελτίο τύπου και να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα W3C Offices εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Flexible Box Layout Module Level 1

26 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Flexible Box Layout Module Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο μοντέλο τύπου CSS box για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης. Στο μοντέλο flex box layout τα παιδιά ενός flex container μπορεί να τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας, ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς» τους μικραίνοντας. Η οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια).

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού επέκτεινε τη βραβευμένη με Emmy® Captions and Subtitles for More Accessible Video Content

24 Μαΐου 2016

Picture of a movie clip showing the subtitlesΗ κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού δημοσίευσε την TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions1.0 IMSC1 ως σύσταση του W3C, η οποία θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και θα καταστήσει ευκολότερη και λιγότερο ακριβή την παροχή υποτίτλων παγκοσμίως.

Η TTML Profiles για το IMSC1 είναι μία βραβευμένη με Emmy®  εφαρμογή της Timed Text Markup Language (TTML), η οποία απλοποιεί τη συγγραφή και επεξεργασία των υποτίτλων και των υπομνημάτων μέσα από τον εναρμονισμό των δημοφιλών προφίλ της TTML.

Η ομάδα εργασίας TTML του W3C ενημέρωσε επίσης το προσχέδιο TTML 2, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη έκδοση της Timed Text Markup Language (TTML) και προσθέτει χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν πρώτα στην IMSC1, καθώς και βελτιώσεις όπως πρόσθετη υποστήριξη για την τυπογραφία των γλωσσών της ανατολικής Ασίας, στερεοσκοπικές παρουσιάσεις και αντιστοιχίσεις σε HTML και CSS.

Το παγκόσμιο πρότυπο IMSC1, το οποίο περιγράφεται ως εναρμονιστικό σε θέματα υποτιτλισμού, συμβάλει στην προσέγγιση των προτύπων και όχι στον περαιτέρω κατακερματισμό της κατάστασης. Καθώς είναι συμβατό με τους συνηθισμένους μορφότυπους για τα πολυμέσα, το IMSC1 ενσωματώνεται με τις υπάρχουσες ροές εργασίας, βιβλιοθήκες περιεχομένου και απαιτήσεις υποτιτλισμού προσφέροντας τη δυνατότητα μετατροπής από δημοφιλείς μορφότυπους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Webmention

24 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Social Web απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Web mention. Η Web mention παρέχει σε ιστοσελίδες ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούν να ειδοποιούν άλλες ιστοσελίδες ότι έχουν περιεχόμενο το οποίο συνδέεται με αυτές. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου διαδικτύου καθώς επιτρέπει σε ιστοσελίδες να βρίσκουν πληροφορίες για διασυνδεδεμένο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση ή συμφωνία. Για τους χρήστες ένα άμεσο όφελος είναι η ανταλλαγή σχολίων μεταξύ ιστοσελίδων. Πριν έρθει στο W3C για προτυποποίηση, η  Web mention είχε ήδη 27 υλοποιήσεις από την κοινότητα IndieWebCamp.

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices δημοσίευσε τρία προσχέδια

19 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Data on the Web Best Practices δημοσίευσε τρία έγγραφα για τα οποία ζητά αναθεώρηση:

 • Το έγγραφο Data on the Web Best Practices, το οποίο δίνει συμβουλές για το πως είναι πιθανόν να καταμεριστούν δεδομένα οποιουδήποτε τύπου π.χ. κρατικά, ερευνητικά, εμπορικά. Ο βασικός στόχος είναι να διατεθούν τα δεδομένα με έξυπνο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να εντοπιστούν από κάποιον και να επαναχρησιμοποιηθούν. Το κλειδί για κάτι τέτοιο είναι η ποικιλία των δεδομένων που διατίθενται, η χρήση URIs ως αναγνωριστικά και οι πολλαπλές επιλογές πρόσβασης. Η ομάδα εργασίας πιστεύει ότι το έγγραφο είναι ολοκληρωμένο και ζητά να επιθεωρηθεί πριν γίνει η μετάβαση του στο στάδιο της προτεινόμενης σύστασης.

Το έγγραφο Data on the Web Best Practices συνοδεύεται από τα εξής δύο λεξιλόγια:

 • Το Dataset Usage Vocabulary, το οποίο παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να δομηθούν αναφορές, σχόλια και χρήσεις δεδομένων μέσα σε εφαρμογές. Ο σκοπός είναι να ωφεληθούν, αφενός οι εκδότες δεδομένων επιτρέποντας την αξιολόγηση των προσπαθειών τους να μοιραστούν μεταξύ τους δεδομένα, και αφετέρου οι χρήστες δεδομένων παροτρύνοντας τους να καταστήσουν τα δεδομένα τους διαθέσιμα.
 • Το  Data Quality Vocabulary, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την περιγραφή της ποιότητας ενός συνόλου δεδομένων που προέρχονται είτε από τον εκδότη τους είτε από μία ευρύτερη κοινότητα χρηστών. Το έγγραφο δεν αποτελεί ένα επίσημο, πλήρη ορισμό της ποιότητας, αλλά ένα συνεπές μέσο, μέσω του οποίου οι πληροφορίες θα παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ένας πιθανός χρήστης να μπορεί να διαμορφώνει τη δική του άποψη σχετικά με την καταλληλότητά των δεδομένων για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Τα λεξιλόγια θεωρούνται ώριμα και η ομάδα εργασίας επιδιώκει έναν τελευταίο γύρο σχολίων που θα της επιτρέψει να τα δημοσιεύσει ως σημείωμα της ομάδας εργασίας στο εγγύς μέλλον.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Cascading and Inheritance Level 3

19 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Cascading and Inheritance Level 3. Η αλληλοδιαδοχικότητα (cascading) αποτελεί μία από τις θεμελιώδης αρχές των CSS και επιτρέπει σε πολλαπλά style sheets να επηρεάζουν την παρουσίαση ενός εγγράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαφορετικές δηλώσεις προσπαθούν να δώσουν τιμή στην ίδια ιδιότητα/ στοιχείο, με αποτέλεσμα να προκύπτει ανταγωνισμός, ο οποίος πρέπει να επιλυθεί.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Media Capture and Streams

19 Μαΐου 2016

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communications και Device and Sensors απευθύνουν πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Media Capture and Streams. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει Java Script APIs τα οποία επιτρέπουν σε πλατφόρμες να ζητούν τοπικά μέσα, όπως audio και video. Ορίζει επίσης APIs που αιτούνται πρόσβαση σε τοπικές συσκευές πολυμέσων, όπως μικρόφωνα και βιντεοκάμερες.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσιεύει video σχετικά με την Web Accessibility

17 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach δημοσίευσε την πρώτη έκδοση της Web Accessibility Perspectives που ερευνά θέματα προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και τα οφέλη που θα έχει η επίλυσή τους για όλους. Ο συγκεκριμένος πόρος πραγματεύεται 10 θέματα χρησιμοποιώντας σύντομα video, συνοπτικές περιγραφές και συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3Cx ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων HTML5 Intermediate MOOC

16 Μαΐου 2016

  Εάν ενδιαφέρεστε για εκμάθηση της HMTL5 από ειδικούς μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σχετικά μαθήματα του W3C. To W3C ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σειρά μαθημάτων HTML5  Part1 MOOC, η οποία επικεντρώνεται σε βασικές αρχές σχεδιασμού για διαδικτυακές εφαρμογές σε ενδιάμεσο επίπεδο.  Τα μαθήματα, τα οποία θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες και θα διδαχτούν από τον Michel Buffa, καθηγητή του πανεπιστημίου Côte d’ Azur, αποτελούν συνέχεια των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Οι πολλαπλές διαδραστικές ασκήσεις και πρακτικές εργασίες των μαθημάτων δίνουν την ευκαιρία στους προγραμματιστές και τους σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών να δοκιμάσουν τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν. Μπορείτε να δείτε τις κριτικές και την περιγραφή του μαθήματος και να εγγραφείτε εδώ.

Η ομάδα εργασίας HTML Media Extensions δημοσίευσε επτά σημειώματα

10 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας HTML Media Extensions δημοσίευσε τα εξής σημειώματα:

 • Το WebM Stream Format, το οποίο ορίζει το μορφότυπο stream που θα χρησιμοποιηθεί για περιεχόμενα τύπου WebM μαζί με την Encrypted Media Extensions.
 • Το ISO Common Encryption (‘cenc’) Protection Scheme for ISO Base Media File Format Stream Format, το οποίο ορίζει το μορφότυπο stream για την προδιαγραφή ISO Base Media File Format που χρησιμοποιεί την ISO Common Encryption (‘cenc’) protection scheme μαζί με την Encrypted Media Extensions.
 • Το Encrypted Media Extensions Stream Format Registry, το οποίο ορίζει τους μορφότυπους τύπου stream που θα χρησιμοποιηθούν με την Encrypted Media Extensions.
 • Το “cenc” Initialization Data Format, το οποίο ορίζει το μορφότυπο “cenc” Initialization Data που θα χρησιμοποιηθεί με την Encrypted Media Extensions. Ο συγκεκριμένος μορφότυπος χρησιμοποιείται συνήθως με την ISO Common Encryption (‘cenc’) Protection Scheme για την ISO Base Media File Format Stream Format.
 • Το “webm” Initialization Data Format, το οποίο ορίζει το μορφότυπο  “webm” Initialization Data που θα χρησιμοποιηθεί με την Encrypted Media Extensions. Ο συγκεκριμένος μορφότυπος χρησιμοποιείται συνήθως με την WebM Stream Format.
 • Το “keyids” Initialization Data Format, το οποίο ορίζει το μορφότυπο “keyids” Initialization Data που θα χρησιμοποιηθεί με την Encrypted Media Extensions.
 • Το Encrypted Media Extensions Initialization Data Format Registry, το οποίο ορίζει τους μορφότυπους Initialization Data που θα χρησιμοποιηθούν με την Encrypted Media Extensions.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Subresource Integrity

10 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Application Security απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Subre source Integrity. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μηχανισμό με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επαληθεύουν ότι κάποιος πόρος που έχουν φορτώσει έφτασε σε αυτούς χωρίς μη αναμενόμενους χειρισμούς.  Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Ιουνίου.

Η συμβουλευτική επιτροπή ευρεσιτεχνιών συνιστά τη συνέχιση των εργασιών που αναφέρονται σε Web Components

4 Μαΐου 2016

Η συμβουλευτική επιτροπή ευρεσιτεχνιών για  Web Components, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2016, δημοσίευσε μία αναφορά, στην οποία συνιστά στο W3C να συνεχίσει τις εργασίες στην προδιαγραφή Web Components. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αρχικό πρόβλημα έχει επιλυθεί, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα εργασίας να συνεχίσει την πορεία της. Το W3C δημιουργεί συμβουλευτικές επιτροπές ευρεσιτεχνίας για την επίλυση ζητημάτων στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η έκδοση πατέντας.

Το W3C ανακοινώνει το workshop Blockchains and the Web

4 Μαΐου 2016

Το W3C ανακοινώνει το Blockchains and the Web Workshop, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου 2016 στο Cambridge, MA, USA, και φιλοξενείται από το MIT Media Lab.

Πολλά έργα και εταιρείες αναζητούν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τα Bitcoin blockchains προκειμένου να καταχωρήσουν ένα αμετάβλητο, χρονικά σφραγισμένο, δημόσιο αρχείο, το οποίο μπορεί να επικυρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες. Στο workshop θα εξετάσουμε τη σημασία των παραπάνω, και τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να παρέχουν τα blockchains στο διαδίκτυο. Επίσης, θα εξεταστεί το αν θα πρέπει να προστεθούν χαρακτηριστικά στη δικτυακή πλατφόρμα και στους browsers προκειμένου να δημιουργηθούν περιπτώσεις χρήσης για τα  blockchain, όπως π.χ. ένα Java Script blockchain API για κόμβους τύπου blockchain.

Στο workshop μπορούν να συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες της κοινότητας των blockchain όπως την Bitcoin, την Hyperledger και την Ethereum, προγραμματιστές προγραμμάτων περιήγησης που ενδιαφέρονται να παρέχουν υποστήριξη σε blockchain APIs, εκπρόσωποι συστημάτων ταυτότητας, οικονομικά ιδρύματα, προγραμματιστές συστημάτων για blockchain που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα κλπ.

Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να λάβει μέρος στο workshop, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 27 Μαΐου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Unicode in XML and other Markup Languages

3 Μαΐου 2016

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το σημείωμα Unicode in XML and other Markup Languages. Το Unicode Standard ορίζει το καθολικό σύνολο χαρακτήρων. Πρωταρχικός στόχος του είναι να παρέχει μία ξεκάθαρη κωδικοποίηση για το περιεχομένου του απλού κειμένου, με σκοπό να καλύψει τελικά όλες τις γλώσσες του κόσμου, αλλά και τα συστήματα σημειογραφιών που βασίζονται σε κείμενο και αφορούν επιστήμες, τεχνολογία και μουσική. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει επίσης οδηγίες για τη χρήση του Unicode Standard σε συνδυασμό με γλώσσες σήμανσης, όπως η XML.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents

3 Μαΐου 2016

Η ομάδα ενδιαφέροντος Digital Publishing δημοσίευσε το σημείωμα Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το πώς οι οδηγίες του w3C (συμπεριλαμβανομένων και των WCAG20, ATAG20, UAAG20 και WAI-ARIA), οι αρχές και τα κριτήριά τους μπορούν να εφαρμοστούν για τις ανάγκες των ψηφιακών εκδόσεων. Το έγγραφο παρέχει ενημερωτικές οδηγίες, αλλά δεν ορίζει απαιτήσεις.

Το W3C δημοσίευσε τρία προσχέδια εργασίας σχετικά με την προδιαγραφή Payment Request API

21 Απριλίου 2016

   Η ομάδα εργασίας Web Payments δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το Payment Request API, το οποίο περιγράφει ένα web API που θα επιτρέπει σε «εμπόρους» (π.χ. ιστότοπους που εμπορεύονται ψηφιακά ή φυσικά αντικείμενα) να δέχονται πληρωμές που πραγματοποιούνται με διαφορετικές μεθόδους.
 • Το Basic Card Payment, το οποίο περιγράφει τις μορφές των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το  Request API για να υποστηρίξει πληρωμές μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
 • Το Payment Method Identifiers, το οποίο ορίζει αναγνωριστικά strings για τις μεθόδους πληρωμών ώστε τα μέρη του συστήματος πληρωμών να μπορούν να καθορίζουν ποιες ομάδες χρησιμοποιούν ποιες μεθόδους.

Η ομάδα εργασίας  δημοσίευσε μία λίστα με συχνές ερωτήσεις σχετικά με της παραπάνω προδιαγραφές και καλωσορίζει τα σχόλιά σας πάνω σε αυτές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

21 Απριλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions1.0 (IMSC1). Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει δύο προφίλ για την Timed Text Markup Language1: ένα μόνο για κείμενο και ένα μόνο για εικόνες. Τα προφίλ αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που ασχολούνται με την παροχή υποτίτλων και επικεφαλίδων, απλοποιώντας, με αυτό τον τρόπο, τη διαλειτουργικότητα, τη συνεπή απόδοση και τη μετατροπή σε άλλα formats για υπότιτλους και επικεφαλίδες.

Το W3C ανακοινώνει ότι ο Tim Berners-Lee θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στο IDPF DigiCon2016

20 Απριλίου 2016

Το W3C βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Tim Berners-Lee, δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού και διευθυντής του W3C θα πραγματοποιήσει , στις 10 Μαΐου 2016, την εναρκτήρια ομιλία στο IDPF DigiCon, το ετήσιο συνέδριο ψηφιακών  εκδόσεων, που φιλοξενείται από το Internationa lDigital Publishing Forum (IDPF) και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο με την Book Expo America (BEA) στο McCormick Place στο Chicago, Illinois. Στην ομιλία του με τίτλο “Realizing the Vision of Publishing Technology with Web Technology” ο Berners-Lee θα κάνει μία προκαταρκτική επισκόπηση του τρόπου διαβάσματος, γραψίματος και δημοσίευσης που διαβλέπει πιθανά για το μέλλον, τα οποία θα κατασταθούν δυνατά χάρη στο νέο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης των εκδόσεων.  

Εδώ και τρία χρόνια στο πλαίσιο της δραστηριότητας Digital Publishing το W3C έχει συνεργαστεί με το IDPF και άλλες εκδοτικές ομάδες της βιομηχανίας προκειμένου να ενσωματώσει τις απαιτήσεις τους στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Media Advisory. Η φόρμα εγγραφής στο Digi Conevent είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Web Storage (Second Edition) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

19 Απριλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Web Storage (Second Edition). Η συγκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για τη συνεχή αποθήκευση δεδομένων τύπου ζευγών που αποτελούνται από ένα κλειδί και μία τιμή, σε Web clients, και εισάγει δύο σχετικούς μηχανισμούς για την αποθήκευση ζευγών που αποτελούνται από ένα όνομα και μία τιμή. Ο πρώτος μηχανισμός αφορά σενάρια στα οποία ο χρήστης πραγματοποιεί μία μόνο συναλλαγή, αλλά έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές σε διαφορετικά παράθυρα ταυτόχρονα. Ο δεύτερος μηχανισμός αναφέρεται στη διαδικασία της αποθήκευσης που πραγματοποιείται σε πολλά παράθυρα και έχει διάρκεια πέρα από την τρέχουσα περίοδο.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Cascading Style Sheets Level 2 Revision 2 (CSS 2.2) Specification

12 Απριλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Cascading Style Sheets Level 2 Revision 2 (CSS 2.2) Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την Cascading Style Sheets level 2. Η CSS είναι μία γλώσσα που επιτρέπει σε χρήστες και προγραμματιστές να επισυνάπτουν στυλ (π.χ. γραμματοσειρές και απόσταση γραμμάτων) σε δομημένα έγγραφα (π.χ. έγγραφα τύπου HTML και XML εφαρμογές). Διαχωρίζοντας τα στυλ παρουσίασης των εγγράφων από το περιεχόμενό τους, τα CSS απλοποιούν τη συγγραφή και τη συντήρηση των διαδικτυακών τόπων.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Reporting API 1

7 Απριλίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Reporting API1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς που επιτρέπει στους διαδικτυακούς προγραμματιστές να συνδέουν ένα σύνολο καθορισμένων τελικών σημείων αναφοράς με μία προέλευση. Διάφορα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες θα χρησιμοποιούν αυτά τα τελικά σημεία  προκειμένου να δημιουργούν αναφορές για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συνεπή τρόπο.

To W3C και η Intel ανακοινώνουν την έναρξη της σειράς μαθημάτων HTML5 Introduction

4 Απριλίου 2016

  Το W3C ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς μαθημάτων HTML5 Introduction, η οποία διδάσκεται από ειδικούς της Intel και του W3C. Τα μαθήματα παρουσιάζουν τα βασικά δομικά συστατικά για τα στυλ και το σχεδιασμό στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας στοιχεία της HTML5 και των CSS. Προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν σύντομα σε αυτό το σεμινάριο που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και συμπληρώνει την σειρά μαθημάτων “Learn HTML5 from W3C” XSeries, η οποία αποτελείται από τρία τμήματα, όλα ανοικτά για εγγραφές.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα WebCrypto Key Discovery

29 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε το σημείωμα εργασίας Web Crypto Key Discovery. Το συγκεκριμένο σημείωμα περιγράφει ένα Java Script API προκειμένου να εντοπίζει κρυπτογραφικά κλειδιά τύπου named, origin specific ή  pre-provisioned, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με την Web Cryptography API. Τα pre-provisioned κλειδιά δεν έχουν παραχθεί με αυτόματη δημιουργία, εισαγωγή ή μέσω των συναρτήσεων του Cryptography API. Τα origin-specific κλειδιά διατίθενται σε μία μόνο συγκεκριμένη πηγή. Τα named κλειδιά αναγνωρίζονται από ένα όνομα που υποτίθεται ότι είναι γνωστό στην εν λόγω πηγή και παρέχεται μαζί με το κλειδί. Το συγκεκριμένο σημείωμα αφορά μόνο τα κλειδιά που έχουν και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Battery Status API

29 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Battery Status API. Η προδιαγραφή Battery Status API ορίζει ένα API το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας μίας συσκευής. Οι προγραμματιστές σχεδιάζουν διαδικτυακές εφαρμογές με την παραδοχή ότι η μπαταρία μίας συσκευής έχει αρκετή ισχύ για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.  Καθώς όμως δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας, η τελευταία μπορεί να εξαντληθεί γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας των συσκευών. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 29 Απριλίου.

Το W3C δημοσίευσε τη νέα έκδοση του προσχεδίου How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference

17 Μαρτίου 2016

Οι ομάδες εργασίας Education and Outreach και Web Content Accessibility Guidelines δημοσίευσαν τη νέα έκδοση του προσχεδίου How to Meet WCAG 2.0: A customizable quick reference to Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 requirements (success criteria) and techniques. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει μία παραμετροποιήσιμη εκδοχή της WCAG 2.0 resources που περιλαμβάνει το διαδικτυακό πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, οδηγίες εφαρμογής για την Techniques for WCAG 2.0 και συμπληρωματικές πληροφορίες για την Understanding WCAG 2.0. Πληροφορίες σχετικά με αυτούς του πόρους παρέχονται στα έγγραφα WCAG Overview και The WCAG 2.0 Documents.

Η νέα αυτή έκδοση παρέχει μία εξελιγμένη διεπαφή χρήσης και επιπλέον λειτουργικότητα για ένα φίλτρο που χρησιμοποιεί Tags τα οποία ταξινομούνται με βάση την Developing, Interaction Design, Content Creation, and Visual Design. (Η προηγούμενη έκδοση είναι ακόμα διαθέσιμη). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Accessibility Requirements for People with Low Vision

17 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Accessibility Requirements for People with Low Vision, το οποίο δημιουργήθηκε από την the Low Vision Accessibility Task Force (LVTF). Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις ώστε άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο και άλλες τεχνολογίες. Το έγγραφο περιγράφει επίσης τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών με αδύναμη όραση, αλλά δεν καθορίζει τεχνικές απαιτήσεις. Παρέχει το υπόβαθρο για μελλοντικές εργασίες σχετικά με τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου, εργαλείων και τεχνολογιών που θα είναι προσβάσιμες σε άτομα με αδύναμη όραση. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator

17 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator. το συγκεκριμένο εργαλείο βοηθά στην δημιουργία αναφορών για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας σε ιστοσελίδες, σύμφωνα το Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). Το WCAG-EM είναι ένα ενημερωτικό Σημείωμα του W3C. Περιγράφει μία προσέγγιση για την αξιολόγηση σχετικά με το πώς οι ιστοσελίδες, οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι ιστοσελίδες που αναφέρονται σε κινητές συσκευές ακολουθούν το Web Content Accessibilit yGuidelines (WCAG) 2.0. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης WOFF File Format 2.0

15 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας WebFonts απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης WOFF File Format 2.0. Με βάση την εμπειρία από το WOFF1.0, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως, η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει βελτιωμένη συμπίεση και, κατά συνέπεια, μικρότερη χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ταχεία αποσυμπίεση ακόμα και σε κινητές συσκευές.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας WOFF 2.0 Evaluation Report. Η Web Open Font Format (WOFF) 2.0 αποτελεί προτεινόμενη αναθεώρηση της υπάρχουσας WOFF 1.0. Η παρούσα έκθεση παραθέτει τις απαιτήσεις για την επιτυχή ανάπτυξη της WOFF 2.0, αξιολογεί το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι απαιτήσεις και εξετάζει τα οφέλη από τη συμπίεση έναντι της πολυπλοκότητας του κώδικα και του χρόνου που απαιτείται για κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι μη κανονιστικό.

Το W3C αναθεώρησε το προσχέδιο HTML 5.1

11 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο HTML5.1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertex tMarkup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, νέα στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα πάνω στις βασικές πρακτικές συγγραφής και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το σχέδιο της ομάδας να παράξει τακτικές δημοσιεύσεις ώστε να προωθήσει την HTML 5.1 στο στάδιο της σύστασης κατά τη διάρκεια του φετινού χρόνου.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1)

8 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε την προτεινόμενη of TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1). Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει δύο προφίλ για την Timed Text Markup Language1: ένα μόνο για κείμενο και ένα μόνο για εικόνες. Τα προφίλ αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που ασχολούνται με την παροχή υποτίτλων και επικεφαλίδων, απλοποιώντας, με αυτό τον τρόπο, τη διαλειτουργικότητα, τη συνεπή απόδοση και τη μετατροπή σε άλλα formats για υπότιτλους και επικεφαλίδες. Μπορείτε να στέλνεται τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Απριλίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης WebIDL Level 1

8 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Web Platform απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης WebIDL Level 1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τη γλώσσα Web IDL, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει διαπαφές που θα υλοποιηθούν σε browsers. Η Web IDL είναι μία παραλλαγή της IDL και περιέχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τον πιο εύκολο καθορισμό της συμπεριφοράς των απλών αντικειμένων στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο αναφέρει με λεπτομέρειες το πώς οι διεπαφές που περιγράφονται από την Web IDL αντιστοιχούν σε δομές σε περιβάλλοντα εκτέλεσης τύπου ECMAScript. Αναμένεται ότι το έγγραφο θα λειτουργήσει ως οδηγός για τους προγραμματιστές προδιαγραφών που έχουν ήδη δημοσιευτεί, και ότι θα αποτελέσει αναφορά για τις προδιαγραφές που πρόκειται να δημοσιευτούν ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υλοποιημένων διεπαφών.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Flexible Box Layout Module Level 1

1 Μαρτίου 2016

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Flexible Box Layout Module Level1. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα αναβαθμισμένο μοντέλο τύπου CSS box για τη σχεδίαση διεπαφών χρήσης. Στο μοντέλο flex box layout τα παιδιά ενός flex container μπορεί να τοποθετηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητα "flex" για να μεταβάλλουν το μέγεθός τους με τέτοιο τρόπο ώστε, ή να γεμίσουν κάποια άδεια περιοχή μεγαλώνοντας, ή να αποφύγουν να καλύψουν τους «γονείς» τους μικραίνοντας. Η οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση των παιδιών μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Δυσδιάστατα layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια).

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τρία σημειώματα

25 Φεβρουαρίου 2016

Η ομάδα εργασίας CSV on the Web δημοσίευσε τα εξής τρία σημειώματα:

 •  Το CSV on the Web: Use Cases and Requirements. Ένα μεγάλο ποσοστό των δεδομένων που είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο είναι δεδομένα πινάκων στη μορφή τιμών που χωρίζονται με κόμματα. Η ομάδα εργασίας CSV on the Web έχει ως στόχο να καθορίσει τεχνολογίες που θα παρέχουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα πινάκων που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα αρχεία, τα οποία χρησιμοποιούν το CSV format ή κάποιο άλλο παρόμοιο. Το συγκεκριμένο έγγραφο παραθέτει περιπτώσεις χρήσης που δημιουργήθηκαν από την ομάδα εργασίας CSV on the Web και θεωρούνται ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα πινάκων χρησιμοποιούνται από εφαρμογές που εξαρτώνται από δεδομένα. Το έγγραφο παρέχει επίσης προδιαγραφές που απορρέουν από τις περιπτώσεις χρήσης και χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν το σχεδιασμό προδιαγραφών.
 • Το Embedding Tabular Metadata in HTML:Το Model for Tabular Data and Metadata on the Web περιγράφει μηχανισμούς για εξαγωγή μεταδεδομένων από CSV έγγραφα, ξεκινώντας είτε με ένα αρχείο δεδομένων πινάκων ή με περιγραφή των μεταδεδομένων. Στην πρώτη περίπτωση ακολουθείται μία διαδικασία προκειμένου να εντοπιστούν τα μεταδεδομένα που περιγράφουν το CSV. Εναλλακτικά η επεξεργασία μπορεί να αρχίσει κατευθείαν από ένα αρχείο μεταδεδομένων, το οποίο παραπέμπει στο αρχείο με τα δεδομένα πινάκων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να δημοσιευτούν δεδομένα χρησιμοποιώντας την HTML και όχι CSV ή αρχεία μεταδεδομένων.
 • Το CSV on the Web: APrimer: Τα CSV χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τη δημοσίευση δεδομένων στο διαδίκτυο. Είναι περιεκτικά, κατανοούνται εύκολα τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανές, και ευθυγραμμίζονται με τη μορφή των δεδομένων. Η ομάδα εργασίας CSV on the Web έχει αναπτύξει πρότυπους τρόπους προκειμένου να διατυπωθούν χρήσιμα μεταδεδομένα για CSV αρχεία και άλλα είδη δεδομένων πινάκων. Το συγκεκριμένο έγγραφο επεξηγεί με λεπτομέρειες το πώς μπορούν να συνεργαστούν τα συγκεκριμένα πρότυπα.

Το W3C επιταχύνει τις προσπάθειές για τη δημιουργία πιο ασφαλούς διαδικτύου και ανακοινώνει την ίδρυση της ομάδας εργασίας Web Authentication

17 Φεβρουαρίου 2016

Το W3C ανακοίνωσε την ίδρυση της ομάδας εργασίας Web Authentication, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη προτύπων μέσω της χρήσης ισχυρών κρυπτογραφικών λειτουργιών για την ανταλλαγή κωδικών πρόσβασης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προσφέρει μία πιο ασφαλή και ευέλικτη εναλλακτική λύση σε σχέση με την σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κωδικών, η οποία συχνά θεωρείται ενοχλητική ως προς τη χρήση και προσφέρει χαμηλό επίπεδο προστασίας.

«Το διαδίκτυο καθίσταται πιο ασφαλές για καθημερινή  χρήση, τόσο προσωπική όσο και εμπορική, μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας» ανέφερε ο Sir Tim Berners-Lee, εφευρέτης του διαδικτύου και διευθυντής του  W3C, και πρόσθεσε: «Η αύξηση του εύρους και της συχνότητας των επιθέσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης νέων προτύπων και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια του διαδικτύου».

Οι τεχνικές εργασίας της ομάδας WebAuthentication επιταχύνθηκαν χάρη στην υποβολή των FIDO2.0 Web APIs στο W3C από μέλη της FIDO Alliance. Τα συγκεκριμένα APIs θα εξασφαλίσουν ισχυρό έλεγχο ταυτότητας με τη χρήση διεθνών προτύπων, και θα χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα περιήγησης  και την διαδικτυακή πλατφόρμα.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας Web Authentication θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου του 2016 στο San Francisco. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Web Authentication στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το W3C.

To W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων Responsive Web Design

4 Φεβρουαρίου 2016

Τα ο W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων Responsive Web Design, που θα αρχίσει στις 3 Μαρτίου 2016. Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν μία προσέγγιση που εστιάζει στην  HTML,τα CSS και στις βέλτιστες  πρακτικές  ώστε οι διαδικτυακοί κόμβοι να υποστηρίζονται από συσκευές με θύρες προβολής διαφορετικού πλάτους. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μία νέα ενότητα αφιερωμένη στις ιδιότητες του  Flexbox, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για διαδραστικές διατάξεις. Αν εγγραφείτε πριν τις 14 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν τα μειωμένα δίδακτρα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, το online πρόγραμμα που απευθύνετε σε προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών εδώ.