W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2013

NewsΤο W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Easy Checks: A First Review of Web Accessibility

20 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο Easy Checks – A First Review of Web Accessibility.Το Easy Checks βοηθά να αξιολογηθεί το κατά πόσο μια ιστοσελίδα υποστηρίζει την προσβασιμότητα. Ορίζει απλά βήματα για όλους όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και έτσι δεν απαιτείται καμία γνώση πρόσβασης ή δεξιότητα. Οι έλεγχοι καλύπτουν μόνο μερικά ζητήματα προσβασιμότητας και έχουν σχεδιαστεί για να είναι γρήγοροι και εύκολοι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

To W3C ανακοινώνει ότι θα παρευρεθεί στο CeBIT 2014

20 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει ότι θα παρευρεθεί στο CeBIT 2014, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Το κύριο θέμα της συνάντησης θα είναι η Datability, η οποία σχετίζεται με πολλούς τρόπους με την προσεχή δουλειά του W3C π.χ. τη δραστηριότητα Data και το Web of Things. Το W3C θα είναι στις 11 Μαΐου στο περίπτερο DFKI. Μπορείτε να προγραμματίσετε συναντήσεις με τους:

 • Phil Archer, επικεφαλής της δραστηριότητας Data.
 • Alan Bird, επικεφαλής της Global Business Development
 • Bernard Gidon, Business Development σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA);
 • Dave Raggett, team contact μεταξύ πολλών ομάδων εργασίας σχετικά με το Ubiquitous Web και  πρόεδρος της ομάδας Web of Things.
 • Georg Rehm, διευθυντή του Γερμανό-αυστριακού γραφείου του W3C.

Το W3C ανακοινώνει το workshop New Horizons for the Multilingual Web

18 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει το έβδομο Multilingual Web workshop, το οποίο αποτελεί τμήμα μίας σειράς εκδηλώσεων που  ερευνούν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η δυναμική παρουσία του Παγκόσμιου Ιστού, ανεξάρτητα από τα εμπόδια της γλώσσας και των πολιτισμικών διαφορών. Το workshop θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου στη Μαδρίτη με την υποστήριξη του έργου LIDER. Με την ευκαιρία του γεγονότος, το LIDER θα διοργανώσει ένα workshop για διασυνδεδεμένα δεδομένα και ανάλυση περιεχομένου. Δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή στο workshop αλλά, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να εγγραφεί έγκαιρα καθώς υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των έξι προηγούμενων εκδηλώσεων, το workshop στη Μαδρίτη  θα δώσει έμφαση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον Πολύγλωσσο Ιστό. Το  workshop συγκεντρώνει συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για καλές πρακτικές και τα πρότυπα, τα οποία είναι απαραίτητα για τους δημιουργούς περιεχομένου, τους προγραμματιστές γλωσσικών προγραμμάτων και όλους όσους αντιμετωπίζουν τις  προκλήσεις του πολύγλωσσου ιστού. Το workshop δημιουργεί ευκαιρίες για net-working μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές κοινότητες. To W3C ενδιαφέρεται να προσελκύσει ομιλητές οι οποίοι θα προσφέρουν καινοτόμες λύσεις που θα απευθύνονται σε ένα παγκόσμιο και πολύγλωσσο κοινό. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας  online.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων Data Catalog Vocabulary (DCAT), The Organization Ontology και The RDF Data Cube Vocabulary

17 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data δημοσίευσε τις εξής προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την Data Catalog Vocabulary (DCAT). Η DCAT είναι ένα RDF λεξιλόγιο σχεδιασμένο με σκοπό να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ καταλόγων που είναι δημοσιευμένοι στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το σχήμα και παρέχει παραδείγματα για τη χρήση του. Χρησιμοποιώντας την DCAT για την περιγραφή συνόλων δεδομένων σε καταλόγους, οι εκδότες αυξάνουν τη δυνατότητα εντοπισμού και επιτρέπουν σε εφαρμογές να καταναλώνουν μεταδεδομένα από πολλαπλούς καταλόγους. Επιπλέον επιτρέπει την αποκεντρωμένη έκδοση καταλόγων και διευκολύνει τις επερωτήσεις σε πολλαπλές ιστοσελίδες.  Συγκεντρωτικά DCAT μεταδεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση.
 • Την The Organization Ontology, η οποία περιγράφει μία βασική οντολογία για οργανωτικές δομές, που στοχεύει στη υποστήριξη της δημοσίευσης διασυνδεδεμένων δεδομένων από διάφορους τομείς. Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει σε domain-specific επεκτάσεις να προσθέτουν ταξινομήσεις οργανισμών, ρόλων και επιπλέον επεκτάσεις, που υποστηρίζουν παρεμφερείς πληροφορίες, όπως οργανωτικές δραστηριότητες.
 • Την The RDF Data Cube Vocabulary, η οποία παρέχει τα μέσα, χρησιμοποιώντας το πρότυπο RDF (Resource Description Framework), για τη δημοσίευση δεδομένων πολλών διαστάσεων (multi-dimensional data),  όπως στατιστικές, στο διαδίκτυο, με τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με σχετικά σύνολα δεδομένων και έννοιες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία RDF προσχέδια

17 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια:

 • Το RDF 1.1 Primer, το οποίο επεξηγεί τη χρήση της συγκεκριμένης γλώσσας στην παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τους πόρους του Παγκόσμιου Ιστού.
 • Το RDF 1.1: On Semantics of RDF Datasets,  το οποίο παρουσιάζει κάποια θέματα σχετικά με τον ορισμό επίσημης σημασιολογίας για σύνολα δεδομένων και ορίζει τη σημασιολογία, όσον αφορά τη θεωρία μοντέλων, που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή για τα RDFσύνολα δεδομένων.
 • Το What’s New in RDF 1.1

Η δραστηριότητα Data ξεκίνησε με στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να ανταλλάσουν δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα δικά τους εργαλεία και πρακτικές, αλλά με τρόπο ώστε να επιτρέπει και σε άλλους να αποκομίσουν οφέλη.

Το W3C δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Pointer Lock και το προσχέδιο Manifest for web apps and bookmarks

17 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής:

 • Την προτεινόμενη σύσταση Pointer Lock, η οποία ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, το API κλειδώνει τον έλεγχο των events του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Η συγκεκριμένη, είναι μία πολύ σημαντική μέθοδος που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους 3D εφαρμογών.
 • Το προσχέδιο εργασίας Manifest for web apps and bookmarks, το οποίο παρέχει ένα κεντρικό σημείο για τα μεταδεδομένα μίας διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα καθορισμού του ονόματος της διαδικτυακής εφαρμογής, συνδέσεις προς τα εικονίδια και προς μία προτιμώμενη διεύθυνση URL στην οποία θα ανοίγει η εφαρμογή.
 • Το προσχέδιο Input Method Editor API, το οποίο ορίζει ένα Input Method Editor (IME) AP για διαδικτυακές εφαρμογές. Τα IME είναι εφαρμογές που επιτρέπουν σε ένα τυπικό πληκτρολόγιο (πχ. το US-101) να χρησιμοποιείται για να γραφούν χαρακτήρες και σύμβολα τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα πάνω στο πληκτρολόγιο. Τα IME χρησιμοποιούνται ευρέως για την πληκτρολόγηση Κινεζικών, Ιαπωνικών και Κορεατικών χαρακτήρων.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSSOM View Module

17 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο CSSOM View Module. Τα API που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προδιαγραφής παρέχουν στους προγραμματιστές ένα τρόπο ελέγχου και χειρισμού της οπτικής προβολής ενός εγγράφου. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό της θέσης των κουτιών διάταξης των στοιχείων, την εξασφάλιση του πλάτους του παραθύρου μέσω script, και τη δυνατότητα κύλισης  ενός στοιχείου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα CSS εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide αποτελεί πλέον προτεινόμενη σύσταση του W3C

17 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats (PFWG) δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guid. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το πώς τα προγράμματα περιήγησης και άλλοι user agents θα πρέπει να υποστηρίζουν την WAI-ARIA (the Accessible Rich Internet Applications specification). Συγκεκριμένα περιγράφει το πώς αποκαλύπτονται τα χαρακτηριστικά της WAI-ARIA στο API μίας πλατφόρμας προσβασιμότητας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια και τις υλοποιήσεις σας μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σειρά μαθημάτων Mobile Web Apps

14 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει την online σειρά μαθημάτων Mobile Web 2: Programming Applications, η οποία θα ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου 2014. Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζονται προκειμένου να δημιουργούν διαδικτυακές εφαρμογές, τις οποίες στη συνέχεια θα είναι σε θέση να διαθέτουν online ή σε καταστήματα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας. Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτές. Εάν εγγραφείτε μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου, θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, την online σειρά μαθημάτων για τους προγραμματιστές εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι οι Performance Timeline και User Timing αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

12 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τις εξής δύο συστάσεις:

 • Την Performance Timeline, η οποία ορίζει ένα ενοποιημένο interface που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάκτηση μετρικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν καλύπτει τα μεμονωμένα performance metric interfaces.
 • Τη User Timing, η οποία ορίζει ένα interface για τη μέτρηση των επιδόσεων των εφαρμογών μέσω της πρόσβασης σε  timestamps υψηλής ακρίβειας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Progress Events

12 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications (WebApps) απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Progress Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή για τη μέτρηση του ποσοστού ολοκλήρωσης διαδικασιών, όπως για παράδειγμα οι HTTP entity body transfers. Η προδιαγραφή προορίζεται κυρίως για χρήση από άλλες προδιαγραφές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C εγκαινιάζει τη νέα δραστηριότητα Data

11 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C εγκαινίασε τη δραστηριότητα Data, με σκοπό να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό σε νέα επίπεδα διαλειτουργικότητας ως προς τα δεδομένα. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τις εξής δύο ομάδες εργασίας:

 • Την CSV on the Web. Αποστολή της συγκεκριμένης ομάδας είναι η παροχή τεχνολογιών στις οποίες, διαδικτυακές  εφαρμογές που εξαρτώνται από δεδομένα, θα είναι σε θέση να παρέχουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα κατά την εργασία με σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούν το μορφότυπο CSV (Comma-SeparatedValues), ή άλλους παρόμοιούς.
 • Την Data on the Web Best Practices, αποστολή της οποίας είναι 1) η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ανοικτών δεδομένων που θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των προγραμματιστών και των εκδοτών, 2) η παροχή οδηγιών στους εκδότες με σκοπό την βελτίωση της συνοχής των δεδομένων ώστε να καθίστανται διαχειρίσημα, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την επανάχρηση τους, και 3) την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα δεδομένα, ανεξάρτητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, κάτι που θα αυξήσει τη δυνατότητα για καινοτομίες. 

Η δραστηριότητα Data υπάγεται και επεκτείνει το έργο των δραστηριοτήτων Semantic Web και eGovernmen. Το W3C, θα εξακολουθήσει, υπό το πρίσμα της αυξανόμενης εμπειρίας και των απαιτήσεων του πραγματικού κόσμου, να συμπληρώνει και να ενισχύει το Σημασιολογικό Ιστό.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Data εδώ.

Το W3C ανακοινώσε τους νέους επικεφαλής στους τομείς Technology and Society και Information and Knowledge

11 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει τα ονόματα των νέων επικεφαλής των δραστηριοτήτων Technology and Society και Information and Knowledge.

  Wendy Seltzer Η Wendy Seltzer θα είναι η επικεφαλής της δραστηριότης Technology and Society, η οποία εστιάζει σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας και πιθανά θέματα σχετικά με τον κοινωνικό ιστό και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η Wendy παράλληλα θα συνεχίσει το νομικό της έργο.

  Ralph Swick Ο Ralph Swick θα είναι η επικεφαλής της δραστηριότης Information and Knowledge, η οποία εστιάζει σε θέματα δεδομένων, τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, digital publishing και XML. Ο Ralph παράλληλα θα συνεχίσει στις δραστηριότητες του ως Chief Operating Officer του W3C

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες του W3Cκαι την ομάδα διαχείρισης εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο DOM Parsing and Serialization

10 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο DOM Parsing and Serialization. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διάφορα API που επιτρέπουν σε διαδικτυακές εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε parsers τύπου HTML και generic XML για parsing και σειριοποίηση κόμβων τύπου DOM. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clients εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την online σειρά μαθημάτων HTML5 Training, special edition

9 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων HTML5, οι οποίες ξεκίνησαν στις 2 Δεκεμβρίου, είναι ακόμα ανοικτές. Η διδασκαλία των τεχνικών για τη δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών θα πραγματοποιηθεί από τον καταξιωμένο εκπαιδευτικό  Michel Buffa. Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα περιέχουν πολυάριθμα παραδείγματα και εργασίες. Μπορείτε να δείτε τα σχόλια σχετικά με τις προηγούμενες σειρές μαθημάτων και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας σήμερα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, την onlineσειρά μαθημάτων για τους προγραμματιστές εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop Web and TV Convergence

9 Δεκεμβρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει το workshop Web and TV Convergence, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαρτίου 2014 στο Μόναχο. Το workshop φιλοξενείται από την IRT.

Ο τομέας της τηλεόρασης διαπιστώνει αλλαγές ως προς τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη δημογραφία και τις τεχνικές δυνατότητες. Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στις εταιρίες και τους οργανισμούς είναι σημαντικές και οδηγούν τόσο σε ατομικές όσο και σε συλλογικές προσπάθειες προκειμένου οι προκλήσεις να μετατραπούν σε ευκαιρίες. Ήδη από το 2013, η ομάδα ενδιαφέροντος Web and TV και άλλα γκρουπ, έχουν διοργανώσει τρία σχετικά workshops. Δεδομένων των νέων προκλήσεων που προκύπτουν καθημερινά, το workshop στοχεύει να βοηθήσει τους φορείς ως προς δύο κύριους τομείς:

 1. Τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τη σύγκλιση της τηλεόρασης και του διαδικτύου, και την παροχή συμβουλών στο W3Cγια το που πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές του.
 2. Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όσων εμπλέκονται στην ανάπτυξη προτύπων προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και η  επικάλυψη εργασιών.

Κρίνοντας από την επιτυχία προηγούμενων παρόμοιων workshops, αναμένεται η συμμετοχή εταιριών και μέσων ενημέρωσης, προμηθευτών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών, φορέων εκμετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης, παρόχων περιεχομένου, παρόχων δικτύων, εταιριών τηλεπικοινωνίας, οργανισμών τυποποίησης για το διαδίκτυο και την τηλεόραση, φορέων εκμετάλλευσης τηλεοπτικών εκπομπών και VOD. Πρόθεσή μας αποτελεί το συγκεκριμένο  workshop να ωφελήσει το παγκόσμιο κοινό των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσα από την ανάπτυξη νέων προτύπων, καλών πρακτικών και νέων δεσμεύσεων. 

Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C προκειμένου να λάβει μέρος. Το Workshop είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό, αλλά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2014.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης Cross-Origin Resource Sharing

5 Δεκεμβρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Web Applications (WebApps) και Web Application Security (WebAppSec) δημοσίευσαν την Προτεινόμενη Σύσταση Cross-Origin Resource Sharing. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει client-side cross-origin requests. Οι προδιαγραφές, οι οποίες επιτρέπουν σε ένα API να υποβάλλει cross-origin requests σε πόρους, μπορούν να κάνουν χρήση των αλγορίθμων που ορίζονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security και Rich Web Clients εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Object Model (CSSOM)

5 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Object Model (CSSOM). Η CSSOM ορίζει API για Media Queries, Selectors και CSS. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Shapes Module Level 1

3 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας CSS απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Shapes Module Level 1. Η  CSS Shapes περιγράφει τα γεωμετρικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στα CSS. Για το Level 1, η CSS Shapes μπορεί να εφαρμοστεί σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο High Resolution Time Level 2

3 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο High Resolution Time Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία Java Script διεπαφή που παρέχει την τρέχουσα ώρα με ακρίβεια κλάσματος του χιλιοστού του δευτερολέπτου χωρίς να επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις και τις μεταβολές στην απόδοση του ρολογιού του συστήματος. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clients εδώ.

Το W3C/IAB ανακοινώνει το workshop Strengthening the Internet Against Pervasive Monitoring (STRINT)

2 Δεκεμβρίου 2013

Το Internet Architecture Board και το W3C διοργανώνουν το workshop Strengthening the Internet Against Pervasive Monitoring, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου, στον ίδιο χώρο με το 89ο  IETF, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2-7 Μαρτίου στο Hilton Metropole στο κεντρικό Λονδίνο.

Η ολομέλεια του Vancouver IETF απεφάνθη ότι η διάχυτη παρακολούθηση αντιπροσωπεύει επίθεση εναντίον του διαδικτύου και στοχεύει στα δεδομένα πρωτοκόλλων  που απαιτούνται για τη διαχείριση και ασφάλεια του δικτύου. Τα δεδομένα αυτά συλλαμβάνονται και στη συνέχεια συσχετίζονται με άλλα δεδομένα. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης των πρωτοκόλλων ώστε να διατηρηθεί η διαχείριση και η ασφάλεια  και ταυτόχρονα να περιοριστεί η σύλληψη και η συσχέτιση δεδομένων.

Ο γενικός στόχος του workshop είναι να κατευθύνει τη δουλειά του IETF και του W3C έτσι ώστε να βελτιωθεί και να ενισχυθεί το Διαδίκτυο εν όψει της διάχυτης παρακολούθησης. Το αποτέλεσμα της συνάντησης θα είναι μια αναφορά στη ενός IABRFC.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο ή ένα Internet Draft μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την αναφορά W3C Highlights, November 2013

27 Νοεμβρίου 2013

Το W3C δημοσίευσε το έγγραφο W3C Highlights – November2013, μια επιλογή πρόσφατων εργασιών και μελλοντικών προτεραιοτήτων. Στην έκθεση εξετάζονται οι δυνατότητες καινοτομιών στο διαδίκτυο μέσα από το πρίσμα της βιομηχανίας, και το πώς η πλατφόρμα Open Web μεταμορφώνει τις ψηφιακές εκδόσεις, την αυτοκινητοβιομηχανία, την τηλεόραση, την ψυχαγωγία. Η συγκεκριμένη έκθεση συντάχθηκε για να συζητηθεί κατά τη διάρκεια του TPAC 2013.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop Linking Geospatial Data

27 Νοεμβρίου 2013

Το W3C ανακοικώνει το Workshop Linking Geospatial Data, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Μαρτίου 2014 στο Λονδίνο, και φιλοξενείται από την Google.

Πολλές από τις κορυφαίες διαδικτυακές εφαρμογές ασχολούνται με γεωχωρικές πληροφορίες . Πολύ συχνά, το κοινό στοιχείο μεταξύ πολλαπλών συνόλων δεδομένων είναι τα δεδομένα θέσης, και οι χάρτες έχουν ζωτική σημασία στην οπτικοποίηση των κρυφών συσχετίσεων μεταξύ των συνόλων δεδομένων . Η επιθυμία εργασίας με πολλαπλές σειρές δεδομένων, σε διάφορες μορφές, και για διάφορα θέματα, και η σύνδεσή τους με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε γεωχωρικά πληροφοριακά συστήματα, βρίσκεται πίσω από το workshop «linking geospatial data» .

Ποιός είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος ενσωμάτωσης των γεωγραφικών πληροφοριών με άλλα δεδομένα στο Διαδίκτυο; Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι διαφορετικά στοιχεία σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων αφορούν στον ίδιο τόπο, ειδικά όταν ο «τόπος» μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα διακριτότητας; Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να συμμετάσχει. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχετικό άρθρο έως τις 19 Ιανουαρίου 2014.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Filter Effects και CSS Transforms

26 Νοεμβρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας CSS και SVG δημοσίευσαν τα εξής:

 • Το προσχέδιο Filter Effects Module Level 1.  Η Filter Effects χρησιμοποιείται για την επεξεργασία απόδοσης ενός στοιχείου πριν αυτό εμφανιστεί σε ένα έγγραφο. Τυπικά, η απόδοση ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας  CSS ή SVG, μπορεί να περιγραφεί εννοιολογικά αν το στοιχείο και τα παιδιά του θεωρηθούν ότι απεικονίζονται σε ένα buffer (όπως για παράδειγμα μία εικόνα τύπου raster) και ότι στη συνέχεια το buffer στοιχειοθετείται στους γονείς του στοιχείου. Τα φίλτρα επιδρούν πριν το στάδιο της στοιχειοθέτησης. Παραδείγματα τέτοιας επίδρασης είναι η αλλαγή έντασης του  χρώματος, η αλλοίωση περιγραμμάτων και η παραμόρφωση των εικόνων. Μολονότι αρχικά είχε σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με SVG, η Filter Effects αποτελεί ένα σύνολο λειτουργιών που εφαρμόζονται σε buffer εικόνας, και, ως εκ τούτου, μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένων των CSS. Προκαλούνται μέσω μίας εντολής στυλ (της ιδιότητας filter). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τα φίλτρα με τρόπο που τους επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν σε περιεχόμενο μορφοποιημένο με CSS, όπως HTML και SVG. Καθορίζει επίσης μια συνάρτηση για τις τιμές των ιδιοτήτων των CSS που παράγει μια τιμή για την ιδιότητα CSS <image> . Η CSS είναι μια γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στην οθόνη, στο χαρτί, στο λόγο, κλπ.
 • Το προσχέδιο CSS Transforms Module Level 1. Η CSS transforms επιτρέπει σε στοιχεία τα οποία έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας CSS να μετασχηματιστούν σε δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή προήλθε από τη σύγκληση των προδιαγραφών CSS 2D transforms, CSS 3D transforms και SVG transforms. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style και τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web MIDI API

26 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web MIDI API.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που υποστηρίζει το πρωτόκολλο MIDI και επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να απαριθμούν και να επιλέγουν συσκευές εισόδου και εξόδου. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις εφαρμογές να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα τύπου MIDI. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τις MIDI εφαρμογές δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση χαμηλού επιπέδου στις MIDI συσκευές των χρηστών. Το Web MIDI API δεν είναι, ούτε έχει σκοπό να γίνει, μία ρυθμιστική σημασιολογική πλατφόρμα. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς διεπαφών εισόδου και εξόδου τύπου MIDI, καθώς και τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τύπου MIDI, χωρίς να προσδιορίζει το σημασιολογικό νόημα των μηνυμάτων αυτών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Writing Modes Level 3

26 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Writing Modes Level 3. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή υποστηρίζει διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά), διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές  γλώσσες). Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Transitions

19 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Transitions. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάζει τα νέα χαρακτηριστικά των CSS  που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιότητες των CSS μπορούν να μεταβούν ομαλά από τη μία τιμή στην άλλη σε ένα καθορισμένο διάστημα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι η CSS Style Attributes αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

7 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση CSS Style Attributes. Οι γλώσσες σήμανσης όπως π.χ. η HTML και η  SVG, παρέχουν στα περισσότερα στοιχεία μία ιδιότητα που κρατάει  πληροφορίες για το στυλ των στοιχείων αυτών. Το παρόν προσχέδιο περιγράφει τη σύνταξη και την ερμηνεία του τμήματος της CSS που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της ιδιότητας του στυλ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο W3C DOM4 Draft και το σημείωμα Use Cases and Requirements for Standardizing Responsive Images

7 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής:

 • Το W3C DOM4 που ορίζει ένα μοντέλο γεγονότων, υποσχέσεων και κόμβων εγγράφων, το οποίο δεν εξαρτάται από κάποια πλατφόρμα.
 • Το Use Cases and Requirements for Standardizing Responsive Images, το οποίο καταγράφει τις περιπτώσεις χρήσης και τις απαιτήσεις για την τυποποίηση των responsive images. Οι περιπτώσεις χρήσης και οι απαιτήσεις συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια της ομάδα εργασίας HTML, μελών των WHATWG και RICG, και με τη συνδρομή του ευρύ κοινού.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0

7 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0, και διατυπώνει προτάσεις για τη δημιουργία ενός Προσχεδίου Εργασίας για το Σημείωμα Implementing ATAG 2.0. Η ATAG ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία συγγραφής  (authoring tools) θα πρέπει να βοηθούν τους προγραμματιστές να παράγουν προσβάσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο σύμφωνα με το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Η ATAG ορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία συγγραφής θα καταστηθούν προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ATAG παρουσιάζεται στα έγγραφα ATAG Overview και ATAG at a Glance. Τα εργαλεία γραφής περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, διαχείρισης μάθησης, HTML εκδόσεις, blogs, wikis, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιβάλλοντα ανάπτυξης. Η ομάδα εργασίας απευθύνει πρόσκληση στους προγραμματιστές των εργαλείων συγγραφής που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις  εμπειρίες τους σχετικά με την υλοποίηση της ATAG να επικοινωνήσουν μαζί τους μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2013. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 και δημοσιεύει το προσχέδιο Implementing UAAG 2.0

7 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας User Agent Accessibility Guidelines απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 και δημοσιεύει το προσχέδιο Implementing UAAG 2.0. Η UAAG ορίζει τον τρόπο με το οποίο οι browsers, οι media players και άλλοι "useragents" θα πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργικότητα και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες που αναφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2013. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο UAAG Overview και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο MBUI Task Models

7 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Model-Based User Interfaces δημοσίευσε το προσχέδιο MBUI – Task Models. Tα μοντέλα εργασιών είναι πολύ χρήσιμα κατά το στάδιο της σχεδίασης και ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων. Περιγράφουν τις λογικές διεργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του χρήστη. Το συγκεκριμένο έγγραφο αφορά την προδιαγραφή σχετικά με τα μοντέλα εργασιών, και περιέχει ένα μέτα-μοντέλο σε UML και ένα XML Schema, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ανταλλαγή μοντέλων εργασιών μεταξύ εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διεπαφών χρήσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα RDF 1.1 JSON Alternate Serialization (RDF/JSON)

7 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε το Σημείωμα RDF 1.1 J SON Alternate Serialization (RDF/JSON). Η Resource Description Framework (RDF) αποτελεί το πλαίσιο για την αναπαράσταση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την RDF/JSON, ένα συντακτικό για την RDF που επιτρέπει σε ένα RDF γράφο να αποδίδεται σε μορφή συμβατή με την JavaScript Object Notation (JSON), κάτι που αποτελεί εναλλακτική λύση σε αυτή που συνίσταται από την JSON-LD. Το συντακτικό που ορίζεται σε αυτό το έγγραφο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει ειδικός λόγος. Αντίθετα συνιστάται η χρήση της JSON-LD. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η ομάδα εργασίας Web Applications αναθεώρησε τα προσχέδια Streams API, Quota Management API, DOM Level 3 Events Specification, and UI Event

6 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το Streams API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει ένα API για την αναπαράσταση δυαδικών δεδομένων και string δεδομένων ως ένα αντικείμενο τύπου Stream, και ταυτόχρονα δομεί και διαβάζει, προγραμματιστικά, τα δεδομένα. Το συγκεκριμένο  API έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία και APIs της διαδικτυακή πλατφόρμα, και ιδίως τα: File, XML Http Request, post Message και Web Workers.
 • Το Quota Management API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η διαχείριση χρήσης και διαθεσιμότητας των τοπικών πόρων αποθήκευσης. Η προδιαγραφή ορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ένας user agent (UA) θα επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο στον τοπικό δίσκο, προσωρινά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Το Document Object Model (DOM) Level 3 Events Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την Document Object Model Events Level 3, ένα γενικό, ανεξάρτητο από πλατφόρμες και γλώσσες, γεγονοκεντρικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση των event handlers, περιγράφει τη ροή σε μία δενδρική δομή  και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα. Η Document Object Model Events Level 3 βασίζεται και επεκτείνει την Document Object Model Events Level 2.
 • Το UI Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει τα γεγονότα και τις ιδιότητες που ορίστηκαν στην DOM Events Level 3.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης WAI-ARIA User Agent Implementation Guide

5 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση WAI-ARIA 1.0 User Agent Implementation Guide, η οποία περιγράφει το πώς τα προγράμματα περιήγησης και άλλοι user agents θα πρέπει να υποστηρίζουν την WAI-ARIA (the Accessible Rich Internet Applications specification). Συγκεκριμένα περιγράφει το πώς αποκαλύπτονται τα χαρακτηριστικά της σε ένα API μίας  πλατφόρμας προσβασιμότητας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Syntax Module Level 3

5 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Syntax Module Level 3. Η ενότητα αυτή περιγράφει, σε γενικές γραμμές, τη βασική δομή και σύνταξη των CSS stylesheets. Ορίζει με λεπτομέρειες τη σύνταξη και την ανάλυση των CSS– πως μπορεί να μετατραπεί ένα σύνολο από bytes σε ένα συνεκτικό stylesheet. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο XProc V2.0 Requirements

5 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Processing Model δημοσίευσε το προσχέδιο XProc V2.0 Requirements, το οποίο, βασιζόμενο σε εμπειρίες χρηστών και προγραμματιστών, περιγράφει τις  απαιτήσεις για τη βελτίωση της χρηστικότητας της XProcV2.0. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση πέντε Προτεινόμενων Συστάσεων σχετικά με την έκδοση 1.1 της Resource Description Framework (RDF)

5 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής πέντε Προτεινόμενων Συστάσεων της  έκδοσης 1.1 της ResourceDescriptionFramework (RDF)

 • Της RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax, η οποία ορίζει τους βασικούς κανόνες που διέπουν τα RDF συντακτικά και συστήματα. Εξασφαλίζει γενικά δεδομένα και διαλειτουργικότητα.
 • Της RDF 1.1 Semantics, η οποία ορίζει την ακριβή σημασιολογία των RDF δεδομένων.
 • Της RDF 1.1 N-Triples που ορίζει ένα απλό συντακτικό για τη σειριοποίηση RDF δεδομένων. Η N-Triples αποτελεί ένα μικρό υποσύνολο της Turtle.
 • Της RDF 1.1 TriG, η οποία ορίζει μία επέκταση της Turtle (που ευθυγραμμίζεται με την SPARQL) για τη διαχείριση πολλαπλών RDFGraphs σε ένα έγγραφο.
 • Της RDF 1.1 N-Quads που ορίζει μία επέκταση της N-Triples για τη διαχείριση πολλαπλών RDFGraphs σε ένα έγγραφο.

Οι παραπάνω τεχνολογίες είναι πλέον σταθερές και έτοιμες για ευρεία χρήση. Καθεμία από αυτές (εκτός από την Concepts) συνοδεύετε από μία Test Suite και περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο στην αντίστοιχη Έκθεση Εφαρμογής, η οποία δείχνει το πώς τα διάφορα λογισμικά λειτουργούν στα τεστ. Το W3Cπροσκαλεί οποιονδήποτε χρησιμοποιεί RDF λογισμικό να μελετήσει αυτές τις προδιαγραφές, να αναβαθμίσει το λογισμικό (εάν είναι απαραίτητο) και (κατά περίπτωση) να αποστείλει τα αποτελέσματα των τεστ, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Εφαρμογής.

Η RDF 1.1 αποτελεί βελτίωση των RDF προδιαγραφών που δημοσιεύτηκαν το 2004, και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση και αναβάθμιση της RDF, χωρίς να επηρεαστούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Data Catalog Vocabulary (DCAT)

5 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data (GLD)  απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Data Catalog Vocabulary (DCAT).  Η DCATεπιτρέπει σε κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς καταλόγους δεδομένων να δημοσιεύουν τις καταχωρίσεις τους σε μία τυπική μορφή, αναγνωρίσιμη από υπολογιστές.

Η DCAT, η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από την DERI, έχει πλέον εξελιχθεί, με τη συμβολή διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, και είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση και έτοιμη για ευρεία χρήση. Το W3C προσκαλεί οποιονδήποτε διαθέτει συλλογές πηγών δεδομένων να δημοσιεύσει DCAT μεταδεδομένα γι’ αυτές, και οποιονδήποτε διατηρεί καταλόγους δεδομένων ή portal, να χρησιμοποιήσει τα DCAT δεδομένα που θα εντοπίσουν. Η ομάδα εργασίας ανυπομονεί να λάβει εκθέσεις και σχόλια στο public-gld-comments@w3.org. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα eGovernment εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων JSON-LD 1.0, και JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API

5 Νοεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των εξής προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της  JSON-LD 1.0. Η JSON ένας μορφότυπος που χρησιμοποιείται για σειριοποίηση δεδομένων και ανταλλαγή μηνυμάτων.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την JSON-LD, ένα μορφότυπο που βασίζεται στην JSON και χρησιμοποιείται για τη σειριοποίηση διασυνδεδεμένων δεδομένων. Το συντακτικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνεται με εύκολο τρόπο σε ήδη  υπάρχοντα συστήματα που χρησιμοποιούν την JSON και παρέχει μία ομαλή αναβάθμιση από την JSON στην JSON-LD. Είναι ένας τρόπος προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα διασυνδεδεμένα δεδομένα σε Web-based προγραμματιστικά περιβάλλοντα, για τη δημιουργία διαλειτουργικών δικτυακών υπηρεσίων και για αποθήκευση διασυνδεδεμένων δεδομένων σε JSON-based μηχανές αποθήκευσης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.
 • Της JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει αλγόριθμους για προγραμματιστικούς μετασχηματισμούς εγγράφων τύπου JSON-LD. Η αναδιάρθρωση δεδομένων σύμφωνα με τους οριζόμενους μετασχηματισμούς συχνά απλοποιεί τη χρήση τους. Επιπλέον ορίζει ένα Application Programming Interface (API) για του προγραμματιστές που αναπτύσσουν συγκεκριμένους αλγορίθμους. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Widget Interface αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C, και απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Pointer Lock

31 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Widget Interface. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή  (API) για widgets, η οποία παρέχει λειτουργικότητα προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση στα μεταδεδομένα των widgets, και η συστηματική αποθήκευση δεδομένων.

Hομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Pointer Lock. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία και αφορούν τις κινήσεις του ποντικιού. Ταυτόχρονα με την παροχή πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, το API κλειδώνει τον έλεγχο των events του ποντικιού σ’ ένα συγκεκριμένο στοιχείο, και εξαφανίζει τον κέρσορα από την οθόνη. Πρόκειται για μία μέθοδο που χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους 3D εφαρμογών. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων User Timing και Performance Timeline, και απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Timing control for script-based animations

31 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τα εξής:

 • Την Προτεινόμενη Σύσταση User Timing, η οποία ορίζει μία διεπαφή χρήσης για τη μέτρηση των επιδόσεων των εφαρμογών μέσω της πρόσβασης σε  timestamps υψηλής ακρίβειας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.
 • Την Προτεινόμενη Σύσταση Performance Timeline. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία ενοποιημένη διεπαφή χρήσης για την αποθήκευση και την ανάκτηση μετρικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν καλύπτει τα μεμονωμένα performance metric interfaces. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.
 • Την Υποψήφια Σύσταση Timing control for script-based animations. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ένα API για animations μέσω του οποίου ο χρήστης ελέγχει το ρυθμό ενημέρωσης των animations, βασιζόμενος στο αν η ιστοσελίδα που περιέχει το API είναι σε παράθυρο στο foreground ή στο background ή με βάση το φορτίο της  CPU. Η χρήση του συγκεκριμένου API θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση της CPU από τα προγράμματα περιήγησης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Touch Events Extensions

31 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Events δημοσίευσε το Σημείωμα Touch Events Extensions.  Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει επεκτάσεις της προδιαγραφής Touch Events, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί από ένα ή περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν πρόκειται να αναπτυχθεί περαιτέρω. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο Linked Data Platform Use Cases and Requirements

31 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Linked Data Platform (LDP) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Linked Data Platform Use Cases and Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνει ιστορικά χρηστών, περιπτώσεις χρήσης, σενάρια, καθώς και τις απαιτήσεις για τη δημιουργία μίας απλής Linked Data αρχιτεκτονικής, που βασίζεται στην πρόσβαση, μέσω HTTP, σε δικτυακούς πόρους που περιγράφουν την κατάσταση τους χρησιμοποιώντας την RDF. Το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη αυτών των περιπτώσεων χρήσης είναι μια συλλογή από ιστορικά χρηστών, τα οποία παρέχουν ρεαλιστικά παραδείγματα που περιγράφουν τον τρόπο χρήσης των Linked Data. Οι περιπτώσεις χρήσης αποδίδονται με αφηγηματικό ύφος που περιγράφει μια συμπεριφορά ή ένα σύνολο συμπεριφορών, με βάση και τη χρήση σεναρίων που προέρχονται από τα ιστορικά των χρηστών. Ο στόχος ήταν η αποφυγή, αφενός της λεπτομερούς καταγραφής των πρωτοκόλλων (ειδικά του πρωτόκολλου HTTP), και αφετέρου της χρήσης οποιουδήποτε συγκεκριμένου λεξιλόγιο που θα μπορούσαν να εισαχθεί από την LDP προδιαγραφή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η ομάδα εργασίας HTML ενημέρωσε τα προσχέδια HTML 5.1, HTML Canvas 2D Context, Level 2 και HTML Microdata

31 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML ενημέρωσε τα εξής προσχέδια:

 • Το HTML 5.1, το οποίο ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, νέα στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα πάνω στις βασικές πρακτικές συγγραφής και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.
 • Το HTML Canvas 2D Context, Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης. 
 • Το Σημείωμα HTML Microdata, το οποίο ορίζει το μηχανισμό HTML microdata. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτρέπει σε δεδομένα που είναι αναγνώσιμα από υπολογιστές, να ενσωματώνονται με εύκολο τρόπο σε HTML έγγραφα, χρησιμοποιώντας ένα ξεκάθαρο μοντέλο ανάλυσης. Ο μηχανισμός είναι συμβατός με πολλές άλλες μορφές αρχείων συμπεριλαμβανομένων των RDF και JSON.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

29 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. Η ITS 2.0  παρέχει τη βάση μέσω της οποίας θα ενσωματωθεί η αυτοματοποιημένη  επεξεργασία φυσικής γλώσσας σε βασικές διαδικτυακές τεχνολογίες. Η ITS 2.0 έχει πολλές ομοιότητες με την προκάτοχό της, την ITS 1.0, και ταυτόχρονα περιέχει επιπρόσθετες έννοιες που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της αυτόματης δημιουργίας και διαχείρισης πολυγλωσσικού διαδικτυακού περιεχομένου. Οι εργασίες για τα σενάρια εφαρμογής και τη χρήση της ITS 2.0 θα πραγματοποιηθούν από την ομάδα ενδιαφέροντος ITS. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Page Visibility (Second Edition) αποτελεί πλέον σύσταση του W3C, και δημοσιεύει τα προσχέδια εργασίας Beacon και Resource Priorities

29 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τα εξής:

 • Τησύσταση Page Visibility (Second Edition).  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν, προγραμματιστικά, την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές.
 • Το προσχέδιο εργασίας Beacon. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διαλειτουργικά μέσα με τα οποία οι προγραμματιστές ιστοσελίδων μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα, ασύγχρονα, από ένα useragent σ’ ένα webserver, με τον useragent να αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποστολή των δεδομένων.
 • Το προσχέδιο εργασίας Resource Priorities. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα μέσα με τα οποία οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν, μέσω προγραμματισμού, να υποδεικνύουν στους User Agent την προτεραιότητα λήψης ενός πόρου. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στους User Agents να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τη σειρά λήψης πόρων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Masking Module Level 1

29 Οκτωβρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) και SVG απευθύνουν πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Masking Module Level 1.  Η CSS Masking, μέσω των διαδικασιών masking και clipping, παρέχει δύο τρόπους για την μερική ή ολική απόκρυψη τμημάτων των οπτικών στοιχείων (visual elements). Η Masking περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γραφικά στοιχεία ή εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάσκες φωτεινότητας ή alpha masks. Η clipping περιγράφει το ορατό τμήμα των οπτικών στοιχείων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style και τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Writing Modes Level 3

24 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Level 3. Η CSS Writing Modes Level 3 ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά), διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Custom Elements

24 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Custom Elements. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο που επιτρέπει στους συγγραφείς να καθορίζουν και να χρησιμοποιούν νέους τύπους για τα στοιχεία τύπου DOM, σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Geolocation API Specification αποτελεί πλέον σύσταση του W3C

24 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Geolocation δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Geolocation API Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα των γεωγραφικών θέσεων που σχετίζονται με την hosting device. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση πέντε Προτεινόμενων Συστάσεων

22 Οκτωβρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT  δημοσίευσαν τις εξής πέντε Προτεινόμενες Συστάσεις:

 • Την XQuery 3.0: An XML Query Language. Η XQuery είναι μία domain-specific γλώσσα επερωτήσεων σε συλλογές XDM δένδρων.
 • Την XML Path Language (XPath) 3.0. Η XPath είναι μία domain-specific γλώσσα δήλωσης των μερών ενός δένδρου που αναπαρίσταται ως ένα στιγμιότυπο των XPath και XQuery Data Model (XDM).
 • Την XQuery and XPath Data Model 3.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα XPath και XQuery Data Model (XDM).
 • Την XPath and XQuery Functions and Operators 3.0. Η προδιαγραφή Functions and Operators ορίζει πόρους για τις XPath και XQuery.
 • Την XSLT and XQuery Serialization 3.0. Η Serialization καθορίζει το πώς ένα XDM στιγμιότυπο μπορεί να αναπαρασταθεί ως XML, HTML ή ως κείμενο. Η XDM πιο συχνά χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει XML κείμενα ως δένδρα, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει και άλλους μορφότυπους δεδομένων όπως οι JSON και RDF ή σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (Second Edition)

22 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Efficient XML Interchange δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (SecondEdition). Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι η προδιαγραφή του Efficient XML Interchange (EXI) format. Η EXI είναι μία πολύ συμπαγής αναπαράσταση του Extensible Markup Language (XML) Information Set που προορίζεται να βελτιστοποιήσει την απόδοση και τη χρήση των υπολογιστικών πόρων.  Το EXI format χρησιμοποιεί μία υβριδική προσέγγιση που προέρχεται από θεωρίες πληροφοριών και επίσημων γλωσσών, καθώς και από πρακτικές τεχνικές επικυρωμένες από μετρήσεις. Χρησιμοποιώντας ένα σχετικά απλό αλγόριθμο και ένα μικρό σύνολο από datatype αναπαραστάσεις, παράγει αποτελεσματικές κωδικοποιήσεις για τα XML event streams.  Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τρία προσχέδια εργασίας

22 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια:

 • Το προσχέδιο εργασίας W3C HTML Ruby Markup Extensions.  Το μοντέλο σήμανσης ruby, όπως περιγράφεται από την προδιαγραφή HTML, έχει περιορισμούς ως προς τον αριθμό των χαρακτηριστικών που υποστηρίζει, κυρίως ως προ το jukugo, το double-side druby και το inline ruby. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καταπιάνεται με αυτά τα θέματα, εισάγει νέα στοιχεία και αλλάζει το ruby processing model. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί ώστε η συγγραφή να παραμείνει όσο το δυνατόν απλούστερη.
 • Τοπροσχέδιο εργασίας Polyglot Markup: A robust profile of the HTML5 vocabulary. Ένα έγγραφο που χρησιμοποιεί πολυγλωσσική σήμανση αποτελείται από bytes που αναλύονται σε πανομοιότυπα δένδρα εγγράφων όταν το έγγραφο ανάγεται σε HTML ή XML. Η πολυγλωσσική σήμανση που ανταποκρίνεται σε μία καλά καθορισμένη σειρά περιορισμών ερμηνεύεται ως συμβατή με την HTML5 ανεξάρτητα από το αν ανάγεται σε HTML ή XHTML.  Η πολυγλωσσική σήμανση χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο DOCTYPE, namespace και χαρακτήρες - κυρίως πεζούς αλλά ενίοτε και ενδιάμεσους κεφαλαίους - για τα στοιχεία και τα ονόματα γνωρισμάτων. Η συγκεκριμένη σήμανση χρησιμοποιεί πεζούς χαρακτήρες για συγκεκριμένες τιμές γνωρισμάτων. Άλλοι περιορισμοί είναι αυτοί που σχετίζονται με κενά στοιχεία, αναφορές σε καθορισμένες οντότητες και χρήση scriptsκαι στιλ.
 • Το προσχέδιο εργασίας Encrypted Media Extensions. Η συγκεκριμένη πρόταση επεκτείνει την HTML Media Elemen παρέχοντας API προκειμένου να ελεγχθεί η αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου. Το API υποστηρίζει περιπτώσεις χρήσης που κυμαίνονται από την απλή κρυπτογράφηση ενός κλειδιού μέχρι την κρυπτογράφηση video υψηλής αξίας. Η ανταλλαγή άδειας/ κλειδιών ελέγχεται από την εφαρμογή. Η συγκριμένη προδιαγραφή δεν ορίζει ένα σύστημα προστασίας περιεχομένου ή διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, αλλά ένα κοινό API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακαλύψει, να επιλέξει και να αλληλεπιδράσει με τέτοιου είδους συστήματα, καθώς και με απλούστερα συστήματα ελέγχου περιεχομένου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Call for Papers: Accessible E-Learning Online Symposium

22 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Research and Development θα πραγματοποιήσει ένα online συμπόσιο σχετικά με θέματα e-learning. Στο συνέδριο θα συζητηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων πρόσβασης σε e-learning συμφραζόμενα. Επιπλέον θα διερευνηθούν τα επόμενα βήματα για την προώθηση της προσβασιμότητας σε e-learning περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των Massive Open Online Courses (MOOCs). Το Call for Papers θα είναι ανοικτό μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2013. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Symposium on Accessible E-Learning και για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων JavaScript for Beginners Training Course

21 Οκτωβρίου 2013

Το W3C ανασηκώνει την online σειρά μαθημάτων “Java Script for Beginners” , η οποία θα βοηθήσει τους προγραμματιστές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της JavaScript. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες και θα ξεκινήσουν στις 11 Νοεμβρίου του 2013. Ο κύριος στόχος των μαθημάτων είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με την JavaScript ώστε να αποφύγουν τις δυσκολίες της γλώσσας. Τα μαθήματα παρέχουν συμβουλές, εργαλεία και καλές πρακτικές γύρω από την JavaScript και θα συνοδεύονται από παραδείγματα και εργασίες. Η JavaScript, μαζί με την HTML5 και τα CSS3 είναι εργαλεία ανάπτυξης. Αν εγγραφείτε πριν από τις 28 Οκτωβρίου, θα επωφεληθείτε από τα μειωμένα δίδακτρα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, την online εκπαίδευση του W3C, εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το Σημείωμα Selectors API Level 2

18 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το Σημείωμα Selectors API Level2. Οι Selectors, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα CSS, είναι μοτίβα που αντιπαραβάλλονται  με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής. Η προδιαγραφή Selectors API ορίζει μεθόδους ανάκτησης στοιχείων από το DOM μέσω της σύγκρισης με διάφορους Selectors, και ελέγχους για τις περιπτώσεις που ένα συγκεκριμένο στοιχείο ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο selector. Είναι συχνά επιθυμητό να εκτελούνται λειτουργίες τύπου DOM σε ένα συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων ενός εγγράφου. Οι μέθοδοι αυτοί απλοποιούν τη διαδικασία απόκτησης συγκεκριμένων στοιχείων, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις περισσότερες τεχνικές που ορίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης API for Media Resources 1.0

15 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Media Annotations δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση API for Media Resources 1.0. Η συγκεκριμένη  προδιαγραφή ορίζει ένα API για πρόσβαση σε πληροφορίες μεταδεδομένων που σχετίζονται με τα media resources του διαδικτύου. Ο γενικός στόχος είναι να παρέχεται  στους προγραμματιστές εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες μεταδεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε διαφορετικά metadata formats. Το API παρέχει τα μέσα για πρόσβαση στο σύνολο των ιδιοτήτων των μεταδεδομένων που ορίζει η προδιαγραφή Ontology for Media Resources1.0. Αυτές οι ιδιότητες χρησιμοποιούνται ως το κύριο λεξιλόγιο στο συγκεκριμένο ΑΡΙ. Ο πυρήνας της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός διεπαφών API για την ανάκτηση πληροφοριών μεταδεδομένων σε σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή. Ορίζει επίσης διεπαφές για δομημένους τύπους επιστροφής. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Compositing and Blending Level 1

11 Οκτωβρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) και SVG απευθύνουν πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Compositing and Blending Level 1. Η Compositing and Blending Level 1 περιγράφει το πώς σχήματα διαφόρων στοιχείων συνδυάζονται σε μία εικόνα. Υπάρχουν διάφορες πιθανές προσεγγίσεις ως προς τη στοιχειοθέτηση (compositing). Οι προηγούμενες εκδόσεις των SVG χρησιμοποιούσαν το Simple Alpha Compositing. Σε αυτό το μοντέλο κάθε στοιχείο αποδίδετε σε ένα δικό του buffer και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το φόντο του χρησιμοποιώντας τον τελεστή Porter Duff source-over. Η Compositing and Blending Level 1 θα καθορίσει ένα νέο μοντέλο στοιχειοθέτησης το οποίο αναπτύσσεται πάνω στο Simple Alpha Compositing, προσθέτοντας επιπλέον Porter Duff τελεστές, προηγμένες λειτουργίες ανάμειξης και ομάδες στοιχειοθέτησης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Νοεμβρίου του 2013. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Touch Events αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

10 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Events δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Touch Events. Η προδιαγραφή Touch Events ορίζει ένα σύνολο γεγονότων χαμηλού επιπέδου που αντιπροσωπεύουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής με μία επιφάνεια αφής, και τις μεταβολές των σημείων αυτών σε σχέση με την επιφάνεια, και με οποιαδήποτε στοιχεία τύπου DOM εμφανίζονται ή σχετίζονται με αυτήν. Απευθύνεται επίσης σε συσκευές τύπου pen-tablet, όπως σχεδιαστικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της γραφίδας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clien εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Text Module Level 3

10 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Text Module Level 3. Η συγκεκριμένη CSS3 ενότητα ορίζει ιδιότητες που επιτρέπουν στο χρήστη να χειρίζεται κείμενο και να καθορίζει το μοντέλο επεξεργασίας του. Καλύπτει τις περιπτώσεις του αφορούν αλλαγές γραμμής, τη διευθέτηση του μήκους των γραμμών, την ευθυγράμμιση, τη διαχείριση κενών και το μετασχηματισμό κειμένου. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Audio API

10 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Audio API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ένα υψηλού επιπέδου Java Script API, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία και η σύνθεση ήχου στις διαδικτυακές εφαρμογές. Η αρχική ιδέα περιλαμβάνει ένα γράφημα στο οποίο αντικείμενα τύπου AudioNode συνδέονται μεταξύ τους ώστε να καθοριστεί η συνολική μετάδοση του ήχου. Παρά το γεγονός ότι η πραγματική επεξεργασία γίνεται μέσω της υλοποίησης (συνήθως σε κώδικα Assembly / C / C++ code), υποστηρίζεται επίσης η απ΄ευθείας επεξεργασία και σύνθεση μέσω JavaScript. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της XML Inclusions (XInclude) Version 1.1

9 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Core απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης XML Inclusions (XInclude) Version 1.1. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού περεχούν ένα μηχανισμού ένταξης (inclusion) για να διευκολύνουν της διαδικασίας της modularity. Οι γλώσσες σήμανσης έχουν επίσης ανάγκη από ένα τέτοιο μηχανισμό. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή εισάγει ένα γενικό μηχανισμό για τη συγχώνευση XML εγγράφων που θα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές οι οποίες χρειάζονται μία τέτοια υπηρεσία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Use Cases and Exploratory Approaches for Ruby Markup

9 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Internationalization δημοσίευσε το σημείωμα Use Cases & Exploratory Approaches for Ruby Markup. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει όλα αυτά που χρειάζεται η προδιαγραφή HTML5 και άλλα λεξιλόγια προκειμένου να υποστηρίζουν την ruby markup. Περιγράφει περιπτώσεις χρήσης που συνδέονται με την ruby και εξετάζει προσεγγίσεις τύπου ruby markup για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Internationalization εδώ.

Το Internet και οι διαδικτυακοί οργανισμοί δημοσίευσαν δήλωση σχετικά με μελλοντικές συνεργασίας στο Διαδίκτυο

7 Οκτωβρίου 2013

Οι επικεφαλείς των οργανισμών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό της τεχνικής υποδομής του Διαδικτύου παγκοσμίως, συναντήθηκαν στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης προκειμένου να εξετάσουν τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το μέλλον του διαδικτύου. Οι επικεφαλείς εξέδωσαν τη δήλωση  Montevideo Statement on the Future of Internet Cooperation, η οποία υπεγράφη από τους οργανισμούς African Network Information Center (AFRINIC), American Registry for Internet Numbers (ARIN), Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC), Internet Architecture Board (IAB), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society (ISOC), Latin America and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC), Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC), και το W3C. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Open Stand, το οποίο προωθεί ένα σύνολο εννοιών που διαμορφώνουν το Modern Paradigm for Standards.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης

3 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση CSS Style Attributes. Οι γλώσσες Σήμανσης όπως π.χ. οι HTML και  SVG, παρέχουν στα περισσότερα στοιχεία μία ιδιότητα που κρατάει  πληροφορίες για το στυλ των στοιχείων αυτών. Το παρόν προσχέδιο περιγράφει τη σύνταξη και την ερμηνεία του τμήματος της CSS που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της ιδιότητας του στυλ. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των Προτεινόμενων Συστάσεων CSS Fonts Module Level 3, και CSS Cascading and Inheritance Level 3

3 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής Προτεινόμενων Συστάσεων:

Της CSS Cascading and Inheritance Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο συγκέντρωσης κανόνων που αναφέρονται σε στυλ, και τη διαδικασία ανάθεσης τιμών στις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μέσω της αλληλοδιαδοχικότητας (cascading) και της κληρονομικότητας, οι τιμές διαδίδονται σε όλες τις ιδιότητες όλων τω στοιχείων. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.

Της CSS Fonts Module Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον καθορισμό των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών και τον τρόπο δυναμικής φόρτωσης των πόρων τους. Οι έννοιες της συγκεκριμένης προδιαγραφής αποτελούν ενοποίηση των εννοιών των ενοτήτων των CSS3 Fonts και CSS3 Web Fonts που πριν ήταν χωριστά. Η περιγραφή των font load events περιέχεται τώρα στην ενότητα CSS3 Font Load Events.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των Ambient Light Events και Proximity Events

1 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής προτεινόμενων συστάσεων:

 • Της Ambient Light Events.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τη διαδικασία λήψης γεγονότων που αντιστοιχούν σε ένα αισθητήρα που ανιχνεύει την ύπαρξη φωτός.
 • Της Proximity Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα μέσα για την λήψη γεγονότων από ένα αισθητήρα εγγύτητας τη στιγμή που αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός φυσικού αντικειμένου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide

1 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide.  Πρόκειται για μία αρχική αντιστοίχιση  HTML στοιχείων και ιδιοτήτων σε ρόλους, καταστάσεις και ιδιότητες διαφόρων πλατφορμών.  Παρέχει συστάσεις σχετικά με την παραγωγή ονομάτων και περιγραφών των στοιχείων της HTML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο XQueryX 3.0

1 Οκτωβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Query απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XQueryX 3.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα XML συντακτικό για την XQuery 3.0: An XML Query Language. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά για το Current State and Roadmap of Standards for Web Applications on Mobile

1 Οκτωβρίου 2013

Thumbnail of application platform diagram that appears in the report Το W3C δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 2013 το  Standards for Web Applications on Mobile, το οποίο αποτελεί επισκόπηση των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν από το W3C και αυξάνουν τις δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρμογών, ειδικά στο πλαίσιο των κινητών.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί παραδοτέο του έργου webinos, και περιέχει αλλαγές και προσθήκες, σε σχέση με την έκδοση του Μαρτίου του 2013. Μερικές από αυτές είναι η νεοϊδρυθείσα  Web and MobileIG (η οποία θα παραδώσει την επόμενη έκδοση του εγγράφου), οι βελτιώσεις των επιδόσεων μέσω καλύτερης ενσωμάτωσης κύλισης, νέες προτεινόμενες προσεγγίσεις για responsive images και διαχείριση αρχείων. Η αναφορά παρουσιάζει επίσης με γραφικό τρόπο την πρόσφατη εκδοτική δραστηριότητα για όλες τις προδιαγραφές που αναπτύσσει το W3C.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Web and Mobile Devices εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά για το Social Standards: The Future of Business Workshop

1 Οκτωβρίου 2013

Το W3Cδημοσίευσε την τελική αναφορά για το  Social Standards: The Future of Business Workshop, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και οργανώθηκε από το Open Social Foundation. Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει την AppFusions που φιλοξένησε το γεγονός και την IBM και την Open Mobile Alliance για την χορηγία τους.

Η ομάδα HTML απέκτησε νέο καταστατικό

30 Σεπτεμβρίου 2013

HTML5 Το W3C ανακοίνωσε το νέο καταστατικό της ομάδα εργασίας  HTML, το οποίο θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Αποστολή της ομάδας παραμένει η ανάπτυξη της HTML και των σχετιζόμενων με αυτήν APIs. Το νέο καταστατικό περιλαμβάνει ένα πείραμα όπου η ομάδα εργασίας μπορεί να δημοσιεύει τις προτεινόμενες συστάσεις με ειδική άδεια. Αυτό έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συνεργασία και να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση υλικού.  Μπορείτε να δείτε το καταστατικό και το FAQ Regarding HTML Working Group Charter License Experiment. Η ομάδα θα ολοκληρώσει την HTML5.0 σαν προδιαγραφή του W3C ως το 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εργασίας HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας WAI-ARIA 1.1

26 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Accessible Rich Internet Applications WAI-ARIA 1.1. Η WAI-ARIA παρέχει μία οντολογία ρόλων, καταστάσεων και ιδιοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την προσβασιμότητα και διαλειτουργικότητα του διαδικτυακού περιεχομένου.  Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο έγγραφο WAI-ARIA Overview. Η WAI-ARIA 1.1 έχει μικρές αλλαγές σε σχέση με την WAI-ARIA 1.0. Η ουσιαστική αλλαγή στο παρόν προσχέδιο είναι η προσθήκη του aria-describedat. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση της  WAI-ARIA 1.0 και της 1.1 και το Web Accessibility Initiative εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι η Timed Text Markup Language 1 (TTML1) (Second Edition) αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

24 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Timed Text Markup Language1 (TTML1) (Second Edition). Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το λεξιλόγιο και τη σημασιολογία της Timed Text Markup Language (TTML) Version1, γνωστής και ως TTML1. Η Timed Text Markup Language είναι ένας είδος περιεχομένου που αντιπροσωπεύει timed text media με σκοπό την ανταλλαγή τους μεταξύ συστημάτων συγγραφής. Τα Timed texts είναι κειμενικές πληροφορίες που σχετίζεται με πληροφορίες συγχρονισμού.  Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή ή υπερκωδικοποίηση χρονικά ρυθμισμένων κειμενικών πληροφοριών από τους μορφοτύπους που χρησιμοποιούνται για τις κεφαλίδες και τους υπότιτλους. Επιπλέον το TTML περιεχόμενο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως μορφότυπος διανομής παρέχοντας, για παράδειγμα, μία τυποποιημένη μορφή περιεχομένου για αναφορά από το <track> element ενός HTML5 εγγράφου ή τα  <text> και <textstream> media elements  ενός  SMIL2.1 εγγραφου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δρασηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

24 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας MultilingualWeb-LT απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. Η τεχνολογία που περιγράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο ενισχύει τη διαδικασία που θα οδηγήσει τελικά στην ενσωμάτωση της αυτοματοποιημένης  επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας σε βασικές διαδικτυακές τεχνολογίες. Η ITS 2.0 έχει πολλές ομοιότητες με την προκάτοχό της, την ITS 1.0, και ταυτόχρονα περιέχει επιπρόσθετες έννοιες που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της αυτόματης δημιουργίας και διαχείρισης πολύγλωσσικού διαδικτυακού περιεχομένου. Η ITS 2.0 εστιάζει γενικά σε HTML και XML τύπους μορφοτύπων και βοηθάει την επεξεργασία που βασίζεται στο XML Localization Interchange File Format (XLIFF), καθώς επίσης και στο the Natural Language Processing Interchange Format (NIF). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο TriG

20 Σεπτέμβριου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο TriG. Η Resource Description Framework (RDF) είναι μία  γενικευμένη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το συντακτικό TriG για την RDF, το οποίο επιτρέπει σε ένα σύνολο RDF δεδομένων να γράφεται εξολοκλήρου σε μία συμπαγή και φυσική κειμενική μορφή, με συντομογραφίες για κοινά μοτίβα και τύπους δεδομένων. Η TriG αποτελεί επέκταση του μορφότυπου  Turtle [turtle]. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο DOMMatrix interface

20 Σεπτέμβριου 2013

Οι ομάδες εργασίας CSS και SVG δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας DOMMatrix interface. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία διεπαφή μετασχηματισμού με διαστάσεις 3x2 και 4x4. Αυτή η διεπαφή αντικαθιστά τη SVGMatrix στην SVG. Πρόκειται για μία κοινή διεπαφή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει δισδιάστατους και τρισδιάστατους μετασχηματισμούς σε γραφικό περιεχόμενο για  SVG, Canvas 2D Context και CSS Transforms. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style και τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια CSS Ruby Module Level 1, και CSS Syntax Module

20 Σεπτέμβριου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το CSS Ruby Module Level 1. Τα "Ruby" είναι σύντομες επεξηγήσεις γραμμένες παραπλεύρως του κυρίως κειμένου οι οποίες χρησιμοποιούνται σε έγγραφα της ανατολικής Ασίας για να δηλώσουν την προφορά ή ένα σύντομο σχόλιο. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει το μοντέλο αξιοποίησης και τους ελέγχους μορφοποίησης που σχετίζονται με την απόδοση των Rubyστη CSS. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML) στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ.
 • Το CSS Syntax Module Level 3. Η ενότητα αυτή περιγράφει, σε γενικές γραμμές, τη βασική δομή και σύνταξη των CSS stylesheets. Ορίζει με λεπτομέρειες τη σύνταξη και την ανάλυση των CSS– πως μπορεί να μετατραπεί ένα σύνολο από bytes σε ένα συνεκτικό stylesheet.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η ομάδα εργασίας New Tracking Protection διόρισε δύο νέους προεδρεύοντες

18 Σεπτέμβριου 2013

Το W3C διόρισε τους Justin Brookman και Carl Cargill προεδρεύοντες της ομάδας εργασίας Tracking Protection, μαζί με τον ήδη διορισμένο Matthias Schunter.  Η ομάδα ενημέρωσε δύο DNT προσχέδια προδιαγραφών την περασμένη εβδομάδα. Ο  Matthias Schunter ανακοίνωσε ένα σταθερό σχέδιο για την επίτευξη του σταδίου Last Call. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα εργασίας Tracking Protection εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το διαδικτυακό σεμινάριο Discovery in Distributed Multimodal Interaction

17 Σεπτέμβριου 2013

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Discoveryin Distributed Multimodal Interaction", που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ. (ΕΤ).

Πριν από αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο η ομάδα εργασίας οργάνωσε στις 22 και 23 Ιουλίου στην μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης το W3C Workshop on Rich Multimodal Application Development και διαπίστωσε ότι οι κατανεμημένες/δυναμικές εφαρμογές εξαρτώνται από την ικανότητα των συσκευών και των περιβαλλόντων  να βρίσκουν το ένα το άλλο, και να γνωρίζουν ποιές μονάδες υποστηρίζουν. Έτσι το δεύτερο σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο θέμα του εντοπισμού συσκευών/ υπηρεσιών για τη δυναμική διαχείρηση των  Modality Components της MMI αρχιτεκτονικής.

Πολλοί εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία αλλά και αναλυτές θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους σχετικά με την αλματώδη ανάπτυξη των ευκαιριών στον τομέα τις ανάπτυξης εφαρμογών που παρέχουν multimodal εμπειρίες στους χρήστες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να εγγραφείτε στο σεμινάριο.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Multimodal Interaction του W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε τα προσχέδια Tracking Preference Expression (DNT) και Tracking Compliance and Scope

13 Σεπτέμβριου 2013

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το Tracking Preference Expression (DNT). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τους τεχνικούς μηχανισμούς για τη διατύπωση μίας προτίμησης εντοπισμού μέσω της DNT request στο HTTP, μέσω μίας ιδιότητας HTML DOM η οποία μπορεί να διαβαστεί από embedded scripts και μέσω διαδικασιών οι οποίες είναι προσβάσιμες από user agent plug-in ή extension APIs. Επιπλέον ορίζει μηχανισμούς μέσω των οποίων οι ιστότοποι θα μπορούν να επισημαίνουν αν και με ποιο τρόπο συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.
 • ΤοT racking Compliance and Scope. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τη σημασία της προτίμησης "Do Not Track" και τους τρόπους με τους οποίους οι ιστοσελίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Web Notifications

12 Σεπτέμβριου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Notification απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Web Notifications. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για ειδοποιήσεις προς τους τελικούς χρήστες (end-users). Μία κοινοποίηση ενημερώνει το χρήστη για ένα  περιστατικό, όπως για παράδειγμα τη λήψη ενός email, ενώ αυτός βρίσκεται σε μία σελίδα η οποία δε σχετίζεται με το συγκεκριμένο γεγονός. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο File API

12 Σεπτέμβριου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο File API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει ένα API για την αναπαράσταση διαφόρων file object σε διαδικτυακές  εφαρμογές, την επιλογή των αντικειμένων αυτών μέσω προγραμματισμού, και την πρόσβαση στα δεδομένα τους. Ορίζει επίσης τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν σε πολύνηματικές διαδικτυακές εφαρμογές για τη σύγχρονη ανάγνωση αρχείων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

To W3C πήρε μέρος στη συνάντηση των IDF'13 της Intel

11 Σεπτέμβριου 2013

Το W3Cέλαβε μέρος στο Intel Developer Forum (IDF'13), στο Σαν  Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Το W3C παρουσίασε τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της Open Web Platform και εξήγησε το πώς το πρόγραμμα κατάρτισης W3DevCampus βοηθάει τους προγραμματιστές να εκπαιδευτούν σε αυτές τις τεχνολογίες. Το W3DevCampus είναι το μοναδικό επίσημο  πρόγραμμα κατάρτισης, και αυτή τη στιγμή προσφέρει μαθήματα για την HTML5. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout Module Level 1

10 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS ορίζει ένα σύστημα διάταξης δισδιάστατου πλέγματος για το σχεδιασμό διεπαφών χρήσης. Σε αυτό το μοντέλο πλέγματος τα παιδιά του περικλείοντος πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετες θέσεις σε ένα ευέλικτο ή προκαθορισμένο πλέγμα.  Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής της απόδοσης δομημένων εγγράφων (όπως HTMLκαι XML) στην οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Web Cryptography API Use Cases

10 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε το σημείωμα Web Cryptography API Use Cases. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί μία ενημερωτική περίληψη των περιπτώσεων χρήσης ενός κρυπτογραφικού API για το διαδίκτυο. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεις περιγράφονται ως σενάρια και αναπαριστούν τμήμα της αναμενόμενης λειτουργικότητας που θα πρέπει να επιτευχθεί από το Web Cryptography API, το οποίο παρέχει ένα API για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση, και από το Key Discovery API, το οποίο καλύπτει την δυνατότητα πρόσβασης σε προδιατεταγμένα κλειδιά. Καθώς και τα δύο APIs είναι υπό κατασκευή, οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται τις Προδιαγραφές για τυχόν αλλαγές και  να αντιμετωπίζουν τα δείγματα κώδικα που παρέχονται μόνο ως ενδεικτικά. Στο έγγραφο παρουσιάζονται πρωτογενείς περιπτώσεις χρήσης που δείχνουν αυτά που, αρχικά, ελπίζει να επιτύχει η ομάδα εργασίας. Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί σύσταση, και θα πρέπει να διαβαστεί ως μια επισκόπηση για τις περιπτώσεις χρήσεις των κρυπτογραφικών API για το διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ξεκίνησε την W3C Validator Suite με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του Διαδικτύου

10 Σεπτεμβρίου 2013

 Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) ξεκίνησε την W3C Validator Suite, με σκοπό τη βελτίωση των διαδικτυακών σελίδων. Με τη Validator Suite γίνονται ευκολότεροι και γρηγορότεροι οι έλεγχοι σε HTML, CSS, και Internationalization (I18n) καθώς ένας ολόκληρος κόμβος σαρώνεται και παράγονται αναφορές που ιεραρχούν τα θέματα που προκύπτουν. 

Το W3C θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να βελτιώνει τους παλαιότερους δωρεάν validators, κάτι που κάνει εδώ και 15 χρόνια.  Τα έσοδα από τη νέα υπηρεσία θα βοηθήσουν το W3C να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα τους, να βελτιώσει τις δωρεάν υπηρεσίες του και τη ValidatorSuite.

Προσκαλούμε την κοινότητα να δοκιμάσει την Validator Suite. Ισχύουν εκπτώσεις για τα μέλη του W3C. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Validator Suite Team.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια N-Triples και N-Quads

6 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής προσχέδια :

 • Το N-Triples, το οποίο είναι ένα απλός μορφότυπος κειμένου για την κωδικοποίηση ενός RDF graph. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.
 • Το N-Quads, το οποίο είναι ένα απλός μορφότυπος κειμένου για την κωδικοποίηση ενός RDF dataset. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε τα σημειώματα Techniques for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 και Understanding WCAG 2.0

5 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines  ενημέρωσε δύο από τα συνοδευτικά σημειώματα του WCAG 2.0, τα Techniques for WCAG 2.0 και Understanding WCAG 2.0. (Δεν πρόκειται για ενημερώσεις του WCAG 2.0, το οποίο είναι σταθερό έγγραφο). Για το ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με τεχνικές μπορείτε να δείτε το Understanding Techniques for WCAG Success Criteriae-mail. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Media Source Extensions

5 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Media Source Extensions. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την HTML Media Element προκειμένου να επιτραπεί στη Java Script να παράγει media streams για αναπαραγωγή ήχου, κάτι που θα διευκολύνει πολλές περιπτώσεις χρήσεις όπως η adaptive streaming και η time shifting live streams. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web ICT: WCAG2ICT

5 Σεπτεμβρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines δημοσίευσε το Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT) ως ενημερωτικό Working Group Note. Το WCAG2ICT παρέχει οδηγίες για την ερμηνεία και εφαρμογή του WCAG 2.0 σε μη διαδικτυακά έγγραφα και λογισμικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας για την υποστήριξη εναρμονισμένης προσβασιμότητας σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην WCAG2ICT Overview και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Media Capture and Streams

3 Σεπτεμβρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communication και Device APIs δημοσίευσαν το προσχέδιο Media Capture and Streams. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει Java Script APIs τα οποία επιτρέπουν σε πλατφόρμες να ζητούν τοπικά μέσα, όπως audio και video. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0

21 Αυγούστου 2013

Η ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS) Version2.0. Η  ITS 2.0 καθιστά ευκολότερη την ενσωμάτωση της αυτοματοποιημένης επεξεργασία της φυσικής γλώσσας σε βασικές διαδικτυακές τεχνολογίες.  Η ITS 2.0 εστιάζει γενικά σε  HTML και XML μορφότυπους και μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία της επεξεργασίας που βασίζεται στο  XML Localization Interchange File Format (XLIFF) καθώς και στο Natural Language Processing Interchange Format (NIF). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization.

Το W3C εγκαινιάζει την Ομάδα ενδιαφέροντος Web and Mobile

20 Αυγούστου 2013

Το W3C εγκαινίασε σήμερα την ομάδα ενδιαφέροντος Web and Mobile, σκοπός της οποίας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών ώστε να καταστεί μία συναρπαστική πλατφόρμα για κινητές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο φόρουμ έχει ως στόχο να συμπεριλάβει οργανισμούς που παραγγέλλουν τέτοιου είδους προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιαστές, προγραμματιστές, κατασκευαστές εξοπλισμού, πωλητές εργαλείων και πλατφόρμων, χειριστές και άλλους συμμετέχοντες στην αλυσίδα που δημιουργεί και εκμεταλλεύεται τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως το λιανικό εμπόριο, η διαφήμιση, οι χειριστές δικτύων, οι δημιουργοί και διανομείς περιεχομένου.

Τα αρχικά παραδοτέα της ομάδας περιλαμβάνουν:

 • Το  έγγραφο Core Mobile Web Platform 2012 Deployment Status, το οποίο συνοψίζει τις διάφορες ενέργειες που πραγματοποιεί η συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφέροντος προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση αυτών των χαρακτηριστικών που εντοπίστηκαν στο Core Mobile Web Platform 2012 report. Η ομάδα θα δημοσιεύσει επίσης μία νέα έκδοση της συγκεκριμένης αναφοράς.
 • Πρότυπα για τις διαδικτυακές εφαρμογές των κινητών: θα παρουσιάζουν την παρούσα κατάσταση και την πορεία προς το μέλλον, η οποία περιλαμβάνει επισκόπηση όλων των υπό ανάπτυξη διαδικτυακών τεχνολογιών που είναι σχετικές με κινητές συσκευές.
 • Μία ανάλυση μέσω της οποία παρέχεται μια επισκόπηση των διαφορών μεταξύ του Web ως πλατφόρμα για κινητά και άλλων δημοφιλών πλατφόρμων και οικοσυστημάτων, τόσο από τεχνική και εμπορική άποψη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Mobile Web Initiative εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Push API και Input Method Editor API

15 Αυγούστου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το Push API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα «Push API», το οποίο παρέχει webapps με μικροεντολές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν σταλθεί από κάποιον server. Τα δεδομένα αυτά για λόγους ευκολίας θα αναφέρονται στο εξής ως "Push messages" που έχουν σταλεί μέσω "Push services". Τα Push services χρησιμοποιούνται από τους  servers για την αποστολή μηνυμάτων στα webapps, ανεξάρτητα από το αν τα τελευταία είναι ενεργά σε κάποιο παράθυρο ενός browser. 
 • Το Input Method Editor API, το οποίο ορίζει ένα “IME API” που παρέχει πρόσβαση σε ένα IME (input-method editor) το οποίο σχετίζεται με ένα hosting user agent.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε μία αναφορά για το workshop με θέμα Rich Multimodal Application Development

14 Αυγούστου 2013

Το W3Cδημοσίευσε μία σύνοψη του Workshop on Rich Multimodal Application Development, το οποίο φιλοξενήθηκε από την Openstream, στις 22 και 23 Ιουλίου στην Νέα Υόρκη.

Ένας από τους στόχους του workshop ήταν να τονιστούν τα πλεονεκτήματα της HTML5 και της W3C Multimodal Architecture, ώστε να γίνει κατανοητή η ωριμότητα της MMI Architecture και η καταλληλότητά της για την ανάπτυξη καινοτόμων και ισχυρών εμπειριών για το χρήστη σε εφαρμογές και συσκευές.

Οι συμμετέχοντες έδωσαν προτεραιότητα στις περιπτώσεις χρήσης και τις προδιαγραφές για πλούσιες multimodal εφαρμογές που περιελάμβαναν την ανακάλυψη υπηρεσίας/συσκευής, την ολοκλήρωση της HTML5, την επέκταση της EMMA, συγκεκριμένα στιγμιότυπα της βιομηχανίας, streaming, τη διαχείριση χρόνου και σχετικά πρότυπα.

Όπως αναφέρθηκε στο workshop, η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction θα πραγματοποιήσει Webinars, όπως αυτό του Ιανουαρίου, όπου θα συζητηθούν τα θέματα που προέκυψαν από το workshop. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι οι Προτεινόμενες Συστάσεις HTML5 και Canvas 2D ανανεώθηκαν από της ομάδα εργασίας HTML

6 Αυγούστου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML ανανέωσε τις εξής δύο Προτεινόμενες Συστάσεις

 • Την  HTML5, η οποία ορίζει την 5η κατά σειρά αναθεώρηση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθήσουν τους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών, και νέα στοιχεία που ορίστηκαν με βάση έρευνα πάνω στις βασικές αρχές της συγγραφής.  Σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας δίνεται έμφαση στον ορισμό ξεκάθαρων στοιχείων για τους user agents.
 • Την HTML Canvas 2D Context. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction

1 Αυγούστου 2013

Η ομάδα εργασίας Voice Browser απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την "State Chart extensible Markup Language" ή αλλιώς SCXML. Η SCXML παρέχει ένα γενικό, state-machine περιβάλλον εκτέλεσης, το οποίο βασίζεται στην CCXML και τα Harel State Tables. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Voice Browser εδώ.

Η ομάδα ενδιαφέροντος Web and TV απέκτησε νέα αποστολή

30 Ιουλίου 2013

Το W3C αναθεώρησε τους κανονισμούς της ομάδας ενδιαφέροντος Web and TV, η οποία υπήρξε η κινητήρια δύναμη για την ένταξη χαρακτηριστικών από την βιομηχανία της τηλεόρασης σε πρότυπα όπως τα Encrypted Media Extensions, Media Source Extensions, και multi-track HTML video and audio. Μετά τις αρχικές προδιαγραφές, η ομάδα απέκτησε νέες task forces, νέο κανονισμό και αποστολή, η οποία εστιάζει σε:

 • Testing
 • Media API (covering Recording and downloading, Terminal capabilities and Metadata)
 • Stereoscopic 3D
 • Timed text/captions

Επιπλέον η ομάδα βρίσκεται σε επαφή με διάφορους οργανισμούς που αναπτύσσουν πρότυπα, εφαρμογές  και ελέγχους για την επόμενη γενιά τηλεοράσεων, συμπεριλαμβανομένων των OIPF, MMI, και HbbTV. Μπορείτε να δείτε τον καταστατικό χάρτη της ομάδας και να μάθετε περισσότερα για το Web and TV at W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Web Storage αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

30 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Web Storage. Η συγκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για τη συνεχή αποθήκευση δεδομένων τύπου key-value σε Web clients. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο IndieUI: Events (for Mobile and More)

30 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας IndieUI δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο εργασίας IndieUI: Events 1.0- Events for User Interface Independence. Η IndieUI καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές αλληλεπιδράσεις του χρήστη θα μεταφράζονται σε απλά γεγονότα που θα μεταδίδονται σε διαδικτυακές εφαρμογές. (Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης επιθυμεί  να μετακινηθεί προς το κάτω τμήμα μιας σελίδας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δάχτυλό του σε μια οθόνη αφής, ή να κάνει κλικ με το ποντίκι σε μια γραμμή κύλισης, ή να χρησιμοποιήσετε ένα τροχό κύλισης, ή να δώσει τη φωνητική εντολή «μετακινηθείτε προς τα κάτω»).  Με την IndieUI, όλα τα παραπάνω στέλνονται στη διαδικτυακή εφαρμογή απλά με την εντολή scroll down).  Μέσω της IndieUI οι διαδικτυακές εφαρμογές θα μπορούν  εύκολα να συνεργαστούν τόσο με διαφορετικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets), όσο και με διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες (AT) για να καλύψουν τις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών. Με την IndieUI οι προγραμματιστές θα έχουν ένα ενιαίο τρόπο για το σχεδιασμό εφαρμογών οι οποίες θα μπορούν να συνεργάζονται με διαφορετικές συσκευές και σε διαφορετικά  περιβάλλοντα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες για την IndieUI περιέχονται στην IndieUI Overview και το Call for Reviewe-mail. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Linked Data Platform 1.0

30 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Linked Data Platform (LDP) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Linked Data Platform 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρέχει καλές πρακτικές και απλές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των διασυνδεδεμένων δεδομένων. Οι προσεγγίσεις θεωρούν δεδομένη  την πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την RDF προκειμένου να περιγράψουν την κατάστασή τους. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Values and Units Module Level 3

30 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης CSS Values and Units Module Level 3. Η νέα αυτή έκδοση περιέχει μικρές αλλαγές. Η συγκεκριμένη ενότητα των CSS3 περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS, καθώς και το συντακτικό που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Cascading and Inheritance Level 3

30 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Cascading and Inheritance Level3.Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο συγκέντρωσης κανόνων που αναφέρονται σε στυλ, και τη διαδικασία ανάθεσης τιμών στις ιδιότητες όλων των στοιχείων. Μέσω της αλληλοδιαδοχικότητας (cascading) και της κληρονομικότητας, οι τιμές διαδίδονται σε όλες τις ιδιότητες όλων τω στοιχείων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο UI Events

25 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας UI Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει τα γεγονότα και τις ιδιότητες που ορίστηκαν στην DOM Events Level 3. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Predefined Counter Styles

25 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Internationalization  δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Predefined Counter Styles. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει τα συστήματα αρίθμησης που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν CSS styles για αυτά το συστήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση του Vibration API

23 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Vibration API. Η προδιαγραφή ορίζει ένα  API,  το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της  μπαταρίας της hosting device. Ο μηχανισμός της δόνησης αποτελεί μία μορφή απτής ανάδρασης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax και RDF 1.1 Semantics

23 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. Η Resource Description Framework (RDF) αποτελεί ένα πλαίσιο για την παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.
 • Το RDF 1.1 Semantics. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την ακριβή σημασιολογία της Resource Description Framework 1.1 και του RDF Schema. Ορίζει μια σειρά από διαφορετικά καθεστώτα και τα αντίστοιχα συστήματα συμπερασματικών κανόνων. Είναι μέρος μιας σειράς εγγράφων τα οποία αποτελούν την πλήρη RDF 1.1. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο XQuery 3.0: An XML Query Language

23 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Query απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XQuery 3.0: An XML Query Language. Η XMLείναι μία ευέλικτη γλώσσα σήμανσης  που χρησιμοποιείται για την επισήμανση περιεχομένου από διάφορες πηγές, οι οποίες περιλαμβάνουν δομημένα και μη δομημένα έγγραφα και σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Μία γλώσσα επερωτήσεων που χρησιμοποιεί τις δομές της XML με έξυπνο τρόπο, είναι σε θέση να υποβάλλει επερωτήσεις σε όλα τα είδη δεδομένων είτε αυτά είναι αποθηκευμένα σε XML είτε εκλαμβάνονται ως XML μέσω κάποιου middleware. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία γλώσσα επερωτήσεων, την XQuery, η οποία σχεδιάστηκε για να εφαρμόζεται σε πολλούς τύπου XML δεδομένων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για προσχέδιο CSS Counter Styles Level 3

18 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Counter Styles Level 3. Το συγκεκριμένο module εισάγει τον κανόνα ‘@counter-style’, ο οποίος επιτρέπει στους προγραμματιστές να ορίζουν τα δικά τους στυλ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με καταμετρητές (counters) τύπου CSS list-marker και generated-content [CSS3LIST]. Επιπλέον προκαθορίζει μία ομάδα κοινών στυλ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ορίζονται στα CSS2 και CSS2.1. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 18 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για προσχέδιο HTML5 Image Description Extension

16 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο HTML5 Image Description Extension. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την ιδιότητα "longdesc", η οποία επιτρέπει σε συγγραφείς του διαδικτύου να παρέχουν μεγαλύτερες περιγραφές κειμένου για σύνθετες εικόνες. Η προδιαγραφή αποτελεί μέρος της δουλειάς του W3C προκειμένου να καταστεί η Open Web Platform προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αναπτύχθηκε από την HTML Accessibility Task Force σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας HTML και το WAI Protocols and Formats  (PFWG). Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο HTML5 Image Description Extension Last Calle-mail. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML και το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για προσχέδιο CSS Fonts Module Level 3

11 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Fonts Module Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον καθορισμό των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών και τον τρόπο δυναμικής φόρτωσης των πόρων τους. Οι έννοιες της συγκεκριμένης προδιαγραφής αποτελούν ενοποίηση των εννοιών των ενοτήτων των CSS3 Fonts και CSS3 Web Fonts που πριν ήταν χωριστά. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web ICT

11 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines δημοσίευσε το προσχέδιο Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT).  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο Call for Review: Final Draft of WCAG2ICT e-mail, και να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

For Review: Updated Techniques for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

11 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines απευθύνει πρόσκληση για το σχολιασμό δύο εγγράφων που συνοδεύουν την προδιαγραφή WCAG 2.0, των Techniques for WCAG 2.0 (Editors' Draft) και Understanding WCAG 2.0 (Editors' Draft). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Αυγούστου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το Call for Review: WCAG 2.0 Techniques Draft Updates e-mail και το WCAG Techniques and Understanding WCAG Updates blog post. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά για το workshop Richer Internationalization for eBooks

10 Ιουλίου 2013

Το W3C δημοσίευσε μια αναφορά, η οποία συνοψίζει το Workshop on Richer Internationalization for eBooks που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου, στο Τόκιο. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα όπως, το πώς η προδιαγραφή  CSS Paged Media μπορεί ήδη να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τα ebooks, διάφορες πτυχές του σχολιασμού τύπου ruby που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, τον χειρισμό ιδεογραμμάτων που δεν έχουν ακόμα κωδικοποιηθεί ως χαρακτήρες, το πώς η JavaScript μπορεί να καταστεί κατάλληλη για ebooks (ειδικά καθώς χαρακτηριστικά διεθνοποίησης προσθέτονται σήμερα στο βασικό πυρήνα της γλώσσας), καθώς και την ανάγκη να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η χρηστικότητα των γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην Άπω Ανατολή για ebooks. Η αναφορά περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος οι συμμετέχοντες του Workshop αμέσως μετά το πέρας του, με σκοπό τη βαθμολόγηση των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Το Workshop φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Keio με χορηγία της Intel, και της χορηγού του W3C, Google

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Digital Publishing, το Digital Publishing Interest Group και την ημερήσια διάταξη του Workshop on Publishing and the Open Web Platform, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το Σεπτέμβριο.

Τo W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Timed Text Markup Language (TTML) 1.0 (Second Edition)

9 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Timed Tex tMarkup Language (TTML) 1.0 (Second Edition). Η TTML 1.0 παρέχει μια τυποποιημένη αναπαράσταση ενός συγκεκριμένου υποσυνόλου πληροφοριών κειμένου με το οποίο συνδέεται  στιλιστικές, διατακτικές και χρονικές έννοιες που δίνονται από έναν συγγραφέα ή ένα σύστημα συγγραφής  με σκοπό την ανταλλαγή και την εν δυνάμει παρουσίαση. Η TTML Content μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως μορφότυπος διανομής παρέχοντας, για παράδειγμα,  ένα μορφότυπο που αναφέρεται από ένα στοιχείο <track> σε ένα HTML5 έγγραφο, ή ένα στοιχείο <text> ή <textstream> σε ένα SMIL 2.1 έγγραφο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 6 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Mediastream Image Capture

9 Ιουλίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communication και Device APIs δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας  Media stream Image Capture. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τις μεθόδους takePhoto() και getFrame() methods και αντίστοιχες ρυθμίσεις για φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται με την MediaStreams, όπως ορίζεται στο προσχέδιο Media Capture and Streams. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Indexed Database API

4 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Indexed Database API. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API για μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται αρχεία με απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Κάθε ένα από τα αρχεία αποτελείτε από ένα κλειδί και μία τιμή. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων διατηρούνται κατάλογοι με δείκτες για τα αρχεία που αποθηκεύονται. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API απευθείας προκειμένου να εντοπίσουν τα αρχεία, και ο εντοπισμός γίνεται είτε μέσω του κλειδιού τους είτε από τους καταλόγους. Σε αυτό το API μπορεί να  ενσωματωθεί και μία γλώσσα επερώτησης. Η βάση μπορεί να υλοποιηθεί με δομές δεδομένων τύπου B-tree. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Easy Checks - A First Review of Web Accessibility

2 Ιουλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach δέχεται σχόλια για το προσχέδιο Easy Checks - A First Review of Web Accessibility, το οποίο περιέχει νέα αποσπάσματα για το Forms and Plain Content View. Το Easy Checks βοηθά να αξιολογηθεί το κατά πόσο μια ιστοσελίδα υποστηρίζει την προσβασιμότητα. Ορίζει απλά βήματα για όλους όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και έτσι δεν απαιτείται καμία γνώση πρόσβασης ή δεξιότητα. Οι έλεγχοι καλύπτουν μόνο μερικά ζητήματα προσβασιμότητας και έχουν σχεδιαστεί για να είναι γρήγοροι και εύκολοι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Animations 1.0 και αναθεώρησε το προσχέδιο Blending Level 1 Updated

25 Ιουνίου 2013

Οι ομάδες εργασίας CSS και SVG δημοσίευσαν από κοινού το δημόσιο προσχέδιο εργασίας Web Animations 1.0, το οποίο ορίζει ένα μοντέλο για το συγχρονισμό και τη χρονομέτρηση των αλλαγών στην παρουσίαση μία ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει και ένα API προκειμένου να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Αναμένεται ότι περαιτέρω προδιαγραφές θα καθορίσουν επεξηγηματικά μέσα για τα εν λόγω χαρακτηριστικά.

Οι ομάδες αναθεώρησαν επίσης το προσχέδιο Compositing and Blending Level 1, το οποίο περιγράφει το πώς τα σχήματα των διαφορετικών στοιχείων συνδυάζονται σε μία εικόνα. 

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Cryptography API

25 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε το προσχέδιο Web Cryptography API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Java Script API για βασικές κρυπτογραφικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα την επαλήθευση, την κρυπτογράφηση και  αποκρυπτογράφηση, τη δημιουργία υπογραφών κ.α. σε δικτυακές εφαρμογές. Επιπλέον περιγράφει ένα API για την παραγωγή και τη διαχείριση των κλειδιών που απαιτούνται γι΄ αυτές τις λειτουργίες. Οι χρήσεις του συγκεκριμένου API καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών που  κυμαίνονται από υπηρεσίες επιβεβαίωσης γνησιότητας, υπογραφή κώδικα ή εγγράφων μέχρι την εξασφάλιση της τήρησης του απορρήτου και της ακεραιότητας των επικοινωνιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού εγκαινιάζει τη δραστηριότητα Digital Publishing

25 Ιουνίου 2013

Το W3C εγκαινίασε τη δραστηριότητα Digital Publishing με σκοπό να καταστήσει το Web μία πλατφόρμα κατάλληλη για την ψηφιακή εκδοτική βιομηχανία, και για να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των προγραμματιστών της Open Web Platform και της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Οι αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιούν τεχνολογίες του W3C όπως οι (X)HTML, CSS, SVG, SMIL, MathML και τα διάφορα WebAPI-s. Οι εκδότες επίσης βασίζονται σε τεχνολογίες του W3C και μάλιστα αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές των τεχνολογιών αυτών.

Οι εργασίες που αφορούν αυτή τη δραστηριότητα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από την Digital Publishing Interest Group. Η συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφέροντος είναι ένα φόρουμ για τους ειδικούς στον τομέα της ψηφιακής δημοσίευσης ηλεκτρονικών εφημερίδων, περιοδικών, ειδήσεων ή βιβλίων (συγγραφείς, δημιουργοί, εκδότες, πρακτορεία ειδήσεων, βιβλιοπώλες, ειδικοί προσβασιμότητας και διεθνοποίησης κ.λπ.) στο οποίο συζητούνται τεχνικά θέματα και συγκεντρώνουν περιπτώσεις χρήσης και απαιτήσεις για την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων μορφότυπων και τεχνολογιών (π.χ. για τα ηλεκτρονικά βιβλία) με αυτές που χρησιμοποιούνται από την Open Web Platform.

Η έναρξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας έπεται δύο εργαστηρίων του W3C, του Great Expectations for Web Standards (Φεβρουάριος) και του Richer Internationalization for eBooks (Ιούνιος). Το επόμενο σχετικό εργαστήριο είναι το Workshop on publishing workflow το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στο Παρίσι.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Publishing using the Open Web Platform

25 Ιουνίου 2013

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Publishing using the Open Web Platform, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Στόχος του είναι να φέρει σε επαφή εκδότες, οργανισμούς τυποποίησης, παραγωγούς τεχνολογίας, βιβλιοπώλες, οργανισμούς  παροχής προσβασιμότητας και άλλους, με σκοπό τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους απαιτείται δουλειά προκειμένου να καταστεί η Open Web Platform κατάλληλη για εμπορικές εκδόσεις, ειδικά σε έντυπη μορφή, σε κάθε σημείο της διαδικασίας από τη συγγραφή μέχρι την παράδοση του τυπωμένου προϊόντος. Η ημερομηνίας υποβολής σχετικών άρθρων παρατάθηκε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να λάβει μέρος. Κάθε οργανισμός μπορεί να προτείνει το πολύ δύο συμμετέχοντες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο συμμετοχής εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία CSS προσχέδια

20 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Custom Properties for Cascading Variables Module Level 1. Η συγκεκριμένη ενότητα εισάγει τις διαδοχικές μεταβλητές (cascading variables) ως ένα νέο τύπο πρωτογενών τιμών που είναι αποδεκτές από όλες τις ιδιότητες των CSS, καθώς και ιδιότητες για τον καθορισμό τους.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας CSS Shapes Module Level 1 και ενημέρωσε το προσχέδιο CSS Masking Level 1, το οποίο παρέχει τα μέσα για τη μερική ή πλήρη  απόκρυψη οπτικών στοιχείων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Telephony API

20 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Web Telephony API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API που διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις. Μία τυπική περίπτωση χρήσης του Web Telephony API αποτελεί η υλοποίηση της εφαρμογής 'Dialer' η οποία υποστηρίζει κλήσεις μεταξύ πολλών ατόμων και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 2

18 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Scalable Vector Graphics (SVG) 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εισαγωγή του στοιχείου ‘hatch’, τη βελτίωση της πρόσβασης και την ενσωμάτωση με την HTML μέσω της προσθήκης της ιδιότητας ‘tabindex’ και μέσω αλλαγών στο στοιχείο ‘foreignObject’, την προσθήκη της τιμής  'auto-start-reverse' για τις ιδιότητες των δεικτών, την αποσαφήνιση των SVG μετασχηματισμών σε  περιεχόμενο τύπου CSS , και διάφορες αλλαγές προκειμένου να εναρμονίσουν τα SVG με τις βέλτιστες πρακτικές των CSS. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις αλλαγές κα να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Test cases for Canonical XML 2.0

18 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε το σημείωμα Test cases for Canonical XML 2.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο παρουσιάζει περιπτώσεις χρήσης  για την Canonical XML 2.0. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά για το Open Data on the Web workshop

11 Ιουνίου 2013

Το W3C δημοσίευσε μια αναφορά η οποία συνοψίζει το Open Data on the Web workshop, παρουσιάζει τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους για να  γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των tabular και linked δεδομένων και για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του διαδικτύου ως πλατφόρμα για δεδομένα.
Το workshop χρηματοδοτήθηκε από την Google, την Adobe και την Microsoft, διοργανώθηκε από το W3C σε συνεργασίας με το Open Data Institute και το Open Knowledge Foundation, και φιλοξενήθηκε από την Google στο Campus London. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο Easy Checks - A First Review of Web Accessibility

6 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας Education and Outreach (EOWG) δέχεται σχόλια για το προσχέδιο Easy Checks - A First Review of Web Accessibility. Το Easy Checks βοηθά να αξιολογηθεί το κατά πόσο μια ιστοσελίδα υποστηρίζει την προσβασιμότητα. Ορίζει απλά βήματα για όλους όσους  χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και έτσι δεν απαιτείται καμία γνώση πρόσβασης ή δεξιότητα. Οι έλεγχοι καλύπτουν μόνο μερικά ζητήματα προσβασιμότητας και έχουν σχεδιαστεί για να είναι γρήγοροι και εύκολοι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

To W3C ενημέρωσε το προσχέδιο Mobile Accessibility Examples: Implementing UAAG 2.0

6 Ιουνίου 2013

Η υποστήριξη των αναγκών πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τους web browsers των κινητών συσκευών, αποτελεί μια πτυχή της κινητής πρόσβασης. Ηπροσβασιμότητα των web browsers καλύπτεται από τις in User Agent Accessibility Guidelines (UAAG). Η ομάδα εργασίας  User Agent (UAWG) δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο Implementing UAAG 2.0, το οποίο εξηγεί το πως οι browsers, τα media players, και άλλα "user agents" θα πρέπει να στηρίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και να δουλεύουν  με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.  Η ενημερωμένη έκδοση παρέχει επίσης τη σελίδα Mobile Accessibility Examples from UAAG, η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι web browsers που ακολουθούν τις UAAG προσφέρουν πλεονεκτήματα σε άτομα με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε κινητές συσκευές.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις ευρύτερες εργασίες του WAI του W3C που σχετίζονται με το Mobile Accessibility και για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο HTML5 Image Description Extension

6 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευε το αναθεωρημένο προσχέδιο HTML5 Image Description Extension. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την ιδιότητα "longdesc" η οποία επιτρέπει σε συγγραφείς του διαδικτύου να παρέχουν μεγαλύτερες περιγραφές κειμένου για σύνθετες εικόνες. Αναπτύχθηκε από την  HTML Accessibility Task Force σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας HTML και το WAI Protocols and Formats Working Group (PFWG). Μπορείτε να δείτε επιπλέον σημαντικές πληροφορίες στο call for reviewe-mail. Το συγκεκριμένο προσχέδιο είναι διαθέσιμο για έλεγχο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2013, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα πριν εξελιχθεί σε Last Call. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML και το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα Widget Updates και Web Components

6 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής:

 • το σημείωμα Widget Updates. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διαδικασία και ένα μορφότυπο για έγγραφα τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ανανεώνουν και να εγκαθιστούν widget packages. Ένα widget package δεν είναι σε θέση να ανανεωθεί αυτόματα, αλλά βασίζεται σε ένα agent για την διαδικασία της ανανέωσης.Η ομάδα εργασίας κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση να διακόψει τις εργασίες για τη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Δημοσιεύτηκε  για αρχειακούς λόγους και δεν προχωρεί πλέον στο Recommendation Track του W3C.
 • το προσχέδιο Introduction to Web Components.Το συγκεκριμένο έγγραφο συνιστά μία μη ρυθμιστική αναφορά η οποία σκοπεύει στη δημιουργία μίας σύνοψης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Web Components. Το έγγραφο ανακεφαλαιώνει τις ρυθμιστικές πληροφορίες των αντίστοιχων προδιαγραφών με ευκολονόητο και παραστατικό τρόπο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε νέο συμβούλιο

4 Ιουνίου 2013

Η συμβουλευτική επιτροπή τους W3C εξέλεξε τέσσερα μέλη για το W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά και διαδικαστικά θέματα και προτείνει λύσεις για την επίλυση διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου 2013, οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι οι: Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (HP), Tantek Çelik (Mozilla), Michael Champion (Microsoft), Steve Holbrook (IBM), Charles McCathieNevile (Yandex), Qiuling Pan( Huawei), Jean-CharlesVerdié (MStar Semiconductor) και Chris Wilson (Google). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τους Ora Lassila (Nokia) και Takeshi Natsuno(Keio University), των οποίων η θητεία λήγει στο τέλος του μήνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Advisory Board εδώ.

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα προσχέδια HTML 5.1, Differences from HTML4 και Canvas 2D Context Level 2 και τρία σημειώματα

4 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής:

 • το προσχέδιο HTML5.1.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει την 5η έκδοση της βασικής γλώσσας του Παγκόσμιου Ιστού, της Hypertext Markup Language (HTML). Σε αυτή την έκδοση εισάγονται νέα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών, νέα στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα πάνω στις βασικές πρακτικές συγγραφής και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε μία προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας.
 • το προσχέδιο Differences from HTML4. Η HTMLείναι η βασική γλώσσα του Παγκόσμιου Ιστού. Το W3C δημοσιεύει την HTML5 και την HTML5.1, ενώ το WHATWG δημοσιεύσει την  HTML, η οποία αποτελεί ένα υπερσύνολο της HTML5.1. Το έγγραφο "Differences from HTML4" περιγράφει τις διαφορές της προδιαγραφής HTML σε σχέση με την HTML4, και αναζητεί περιπτώσεις στις οποίες διαφέρουν μεταξύ τους.
 • το προσχέδιο HTML Canvas 2D Context, Level 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το 2D Context για το στοιχείο HTML canvas. Το 2D Context παρέχει αντικείμενα, μεθόδους και ιδιότητες για το σχεδιασμό και χειρισμό γραφικών σε μία επιφάνεια σχεδίασης. 
 • το σημείωμα HTML5: Edition for Web Authors. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει διακοπεί και διατίθεται μόνο για ιστορικούς λόγους. Απευθύνεται σε συγγραφείς του διαδικτύου και σε όσους δεν προγραμματίζουν UA, αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιούν μία όψη της HTML που εστιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της γλώσσας HTML για την παράγωγη  διαδικτυακών εγγράφων και εφαρμογών. 
 • το σημείωμα main element - an HTML5 extension specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, η οποία ενσωματώθηκε στην  HTML και δεν αναπτύσσεται πλέον χωριστά, ορίζει ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κύριας περιοχής περιεχομένου σε ένα έγγραφο. Ορίζει επίσης ένα HTML στοιχείο που ενσωματώνει τη σημασιολογία και τη λειτουργία του WAI-ARIA landmarkrole=main.
 • το σημείωμα HTML: The Markup Language (an HTML language reference). Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την HTML markup language και παρέχει στοιχεία που βοηθούν τους παραγωγούς  HTML περιεχομένου να δημιουργούν έγγραφα που συμμορφώνονται με τη γλώσσα. Το έγγραφο έχει διακοπεί και διατίθεται μόνο για ιστορικούς λόγους. Για ενημερωμένες αναφορές για τα HTML στοιχεία (και περισσότερα) μπορείτε να συμβουλευθείτε τα Web Platform Docs.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο URLs in Data Primer Published

4 Ιουνίου 2013

Η Technical Architecture Group δημοσίευσε το προσχέδιο URLs in Data Primer. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει το πώς ορίζονται οι μορφότυποι των δεδομένων  και δημοσιεύουν τις  αναγκαίες πληροφορίες για την υποστήριξη μίας  εφαρμογής καθορίζοντας το μοντέλο που προτείνεται όταν υπάρχουν URLστα δεδομένα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Technical Architecture Group εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Content Security Policy 1.1

4 Ιουνίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο Content Security Policy 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει μία γλώσσα πολιτικής  (policy language) η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει μία σειρά από περιορισμούς περιεχομένου για ένα διαδικτυακό πόρο. Το έγγραφο ορίζει επίσης ένα μηχανισμό για τη μετάδοση της πολιτικής από ένα server, στον client στον οποίο εφαρμόζεται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Social Standards: The Future of Business

16 Μαΐου 2013

Το W3C ανακοινώνει το Workshop on Social Standards: The Future of Business, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Αυγούστου 2013, στο San Francisco. Το workshop φιλοξενείται από την App Fusions, χρηματοδοτείται από την IBM και οργανώνεται από κοινού με το Open Social Foundation. Ο στόχος του workshop είναι να φέρει σε επαφή τους ειδικούς των επιχειρήσεων και των κοινωνικών τεχνολογιών για να συζητήσουν τις περιπτώσεις χρήσεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τις υπάρχουσες προδιαγραφές και πρότυπα, και να αναγνωρίζουν τις περιοχές οι οποίες χρειάζονται νέα πρότυπα. Το Workshopε ίναι ανοικτό ειδικά για τους επικεφαλείς κοινωνικών επιχειρήσεων, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους τεχνολόγους και τους ειδικούς ασφάλειας. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να λάβει μέρος στο workshop. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι την 1η Ιουλίου 2013.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά για το MultilingualWeb workshop που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη

16 Μαΐου 2013

Η αναφορά του Multilingual Web workshop που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Multilingual Web. Περιέχει περιλήψεις των συνεδριών, παρουσιάσεις και τα πρακτικά του workshop, στο οποίο έλαβαν μέρος περίπου 150 συμμετέχοντες που συζήτησαν θέματα σχετικά με Internationalized Domain Names, και Best Practices for Multilingual Linked Open Data (BP-MLOD). Στο workshop, που φιλοξενήθηκε από την FAO και χρηματοδοτήθηκε από το έργο QTLaunchPad και την Verisign, παρουσιάστηκε επιπλέον μία περίπτωση εφαρμογής για την επικείμενη προδιαγραφή  ITS 2.0. Το επόμενο workshop της σειράς Multilingual Web προγραμματίζεται για το 2014. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API

16 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο JSON-LD1.0 Processing Algorithms and API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Application Programming Interface (API) και αλγόριθμους για προγραμματιστικούς μετασχηματισμούς εγγράφων τύπου  JSON-LD. Η αναδιάρθρωση των δεδομένων σύμφωνα με τους οριζόμενους μετασχηματισμούς συχνά απλοποιεί τη χρήση τους. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 6 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Indexed Database API

16 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Indexed Database API. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API για μία βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται αρχεία με απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Κάθε ένα από τα αρχεία αποτελείτε από ένα κλειδί και μία τιμή. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων διατηρούνται κατάλογοι με δείκτες για τα αρχεία που αποθηκεύονται. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το API απευθείας προκειμένου να εντοπίσουν τα αρχεία, και ο εντοπισμός γίνεται είτε μέσω του κλειδιού τους, είτε από τους καταλόγους. Σε αυτό το API μπορεί να  ενσωματωθεί και μία γλώσσα επερώτησης. Η βάση μπορεί να υλοποιηθεί με δομές δεδομένων τύπου B-tree. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε δύο προσχέδια

16 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια εργασίας:

 • Το The app: URI scheme. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το σχήμα και τους κανόνες ώστε να αναφέρεται έμμεσα  ένα app: URI, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απευθυνθεί σε πόρους μέσα σε ένα πακέτο. Το μοντέλο της έμμεσης αναφοράς βασίζεται σε σημασιολογία τύπου HTTP για να επιστρέφει πόρους με τρόπο παρόμοιο με μία HTTP GET request. Έτσι το URI μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες τεχνολογίες που βασίζονται σε HTTP ανταποκρίσεις προκειμένου να λειτουργούν όπως αναμένεται, όπως για παράδειγμα η XHR.
 • Το Messaging API.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα System Level API που προσφέρει μία απλή διεπαφή για πρόσβαση στις κινητές υπηρεσίες μηνυμάτων. Μία τυπική περίπτωση χρήσης του Messaging API είναι η υλοποίηση μίας  messaging client εφαρμογής που επιτρέπει στο χρήστη να στέλνει SMS και MMS μηνύματα και να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται τα εισερχόμενα SMS και MMS μηνύματα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Media Capture and Streams

16 Μαΐου 2013

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communication και Device APIs δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας Media Capture and Streams. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει Java Script APIs τα οποία επιτρέπουν σε πλατφόρμες να ζητούν τοπικά μέσα, όπως audio και video. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

User Modeling for Accessibility - Online Symposium - Call for Papers

15 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Research and Development θα πραγματοποιήσει ένα online συμπόσιο για να διερευνήσει τη μοντελοποίηση χρηστών  που θα οδηγήσει στη δημιουργία και προσαρμογή διεπαφών χρήσης για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις. Το Call for Papers είναι ανοιχτό μέχρι τις 6 Ιουνίου 2013. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το User Modeling for Accessibility Symposium, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2013, και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ιστοσελίδα του W3C;

15 Μαΐου 2013

Η Site Redesign Task Force καλεί την κοινότητα να λάβει μέρος σε μία έρευνα για τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του W3C.  Κατόπιν συζητήσεων στο πλαίσιο του "W3C is Getting Some Work Done" αναπτύχθηκε ένα πλάνο για την ανανέωση της διαδικτυακής παρουσίας του W3C ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας σχετικά με το τι εκτιμάτε στην ιστοσελίδα και τι θα σας άρεσε να βελτιωθεί. Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι της  11:59 μμ, ώρα Βοστώνης, στις 29 Μαΐου 2013.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Raw Socket API

14 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Raw Socket API.  Το συγκεκριμένο API παρέχει διεπαφές χρήσης σε raw UDP sockets, TCP client sockets και TCP server sockets. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Box Alignment Module Level 3

14 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Box Alignment Module Level 3. Ησυγκεκριμένη ενότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση των κουτιών, ενώ αυτά βρίσκονται μέσα στα πλαίσιά τους, στα CSS box μοντέλα  διάταξης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Page Visibility αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

14 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Page Visibility. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τέσσερα προσχέδια

14 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής τέσσερα προσχέδια:

 • Το Shadow DOM.Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο για τον καθορισμό και τη διατήρηση λειτουργικών ορίων μεταξύ δέντρων τύπου DOM και περιγράφει την αλληλεπίδρασή τους ώστε να καθοριστεί ο βέλτιστος τρόπος με τον οποίον θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα δένδρο τύπου DOM.
 • Το Custom Elements. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει μία μέθοδο που επιτρέπει στους συγγραφείς να καθορίζουν και να χρησιμοποιούν νέους τύπους για στοιχεία τύπου DOM σε ένα έγγραφο.
 • Το HTML Imports,  το οποίο είναι ένας τρόπος για να συμπεριλαμβάνονται και να επαναχρησιμοποιούνται  HTML έγγραφα μέσα σε άλλα HTML έγγραφα.
 • Το Java language binding for Web IDL. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει τον τρόπο σύνδεσης της γλώσσας Java με την Web IDL.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Requirements for Hangul Text Layout and Typography

14 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Box Alignment Module Level 3. Ησυγκεκριμένη ενότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση των κουτιών, ενώ αυτά βρίσκονται μέσα στα πλαίσιά τους, στα CSS box μοντέλα  διάταξης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Επισκεφθείτε το WWW2013 μαζί με το W3C

13 Μαΐου 2013

WWW 2013 logo Στη φετινή World Wide Web Conference - WWW2013, το W3C οργανώνει το W3C tutorial track στο οποίο παρουσιάζεται η HTML5, το Semantic Web και Linked Data, και τα CSS3. Επιπλέον οργανώνει το  W3C track στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται σε developer camps που θα ασχοληθούν με θέματα Web Performance και Open Data. Επιπλέον ο διευθυντής του W3C, Tim Berners-Lee συμμετέχει στο "Net neutrality and Internet Freedom" το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου.  Ελπίζομε να σας δούμε στο Ρίο!

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Encrypted Media Extensions Draft

10 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Encrypted Media Extensions. Η συγκεκριμένη πρόταση επεκτείνει την HTML Media Elemen παρέχοντας API προκειμένου να ελέχθει η αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου. Μπορείτε να δείτε το blog post για τη συγκεκριμένη δημοσίευση και να μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο προδιαγραφές σχετικά και την touch events

09 Μαΐου 2013

Το W3C δημοσίευσε δύο ανεξάρτητες προδιαγραφές που σχετίζονται με την touch events. Η ομάδα εργασίας Pointer Events δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Pointer Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ενοποιεί δεδομένα εισόδου από επιφάνειες αφής, ποντίκια και άλλες συσκευές σε ένα ενιαίο μοντέλο για ευκολία, ευελιξία και συνέπεια στην ανάπτυξη. Η ομάδα εργασίας Web Events προώθησε την προδιαγραφή  Touch Events version 1 σε Προτεινόμενη Σύσταση. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τυποποιεί ένα προγενέστερο μοντέλο που λειτουργούσε μόνο για touch events. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας για την Touch Events μέχρι τις 6 Ιουνίου. Μπορείτε να διαβάσετε για τις ομάδες εργασίας Pointer Events και Web Events και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clients εδώ

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της HTML Media Capture

09 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης HTML Media Capture. Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις στην HTML που διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στις δυνατότητες της hosting device να δεσμεύει πόρους όπως κάμερες ή μικρόφωνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Selectors Level 4

02 Μαΐου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο Selectors Level 4. Οι Selectors είναι σχηματισμοί που αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής και αποτελούν μία από τις πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιλεχθούν κόμβοι σε ένα XML έγγραφο. Οι Selectors έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να χρησιμοποιούνται στην HTML και XML, και σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμοι σε performance-critical code. Αποτελούν βασικό τμήμα των CSS (Cascading Style Sheets), τα οποία τους χρησιμοποιούν για να αποδοθούν ιδιότητες style σε διάφορα στοιχεία μέσα σένα έγγραφο. Η προδιαγραφή Selectors Level 4 περιγράφει τους selectors που ήδη υπάρχουν στην [SELECT] και εισάγει νέους για τα CSS και άλλες γλώσσες που πιθανόν να τους χρειάζονται. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο vCard Ontology

02 Μαΐου 2013

 Η Semantic Web Interest Group δημοσίευσε το προσχέδιο vCard Ontology. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει μία αντιστοίχιση της προδιαγραφής vCard (RFC6350) στην RDF/OWL με σκοπό την προώθηση της χρήσης της vCard για την περιγραφή ατόμων και οργανισμών χρησιμοποιώντας τεχνικές του σημασιολογικού ιστού και επιτρέποντας τη συμβατότητα με τις παραδοσιακές υλοποιήσεις της vCard. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει νέες Συστάσεις του W3C

30 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Provenance  ανέπτυξε ένα πλαίσιο για ανταλλαγή «προέλευσης» στο διαδίκτυο. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε τα PROV Family of Documents και τα συνοδευτικά τους έγγραφα ως Συστάσεις του W3C. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα των εγγράφων στο PROV Overview Note. Η PROV επιτρέπει την αναπαράσταση και ανταλλαγή πληροφοριών προέλευσης χρησιμοποιώντας μορφότυπους όπως η RDF και η XML. Επιπλέον, παρέχει ορισμούς για την πρόσβαση σε πληροφορίες προέλευσης, την επικύρωση και την αντιστοίχιση τους στο Dublin Core. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Publishing and Linking on the Web

30 Απριλίου 2013

H Technical Architecture Group  δημοσίευσε το σημείωμα Publishing and Linking on the Web.  Το Web δανείζεται γνωστές έννοιες από φυσικά μέσα (π.χ. η έννοια της «σελίδας») και τις τοποθετεί στην κορυφή της υποδομής ενός δικτύου (το Intrenet) και ενός μέσου ψηφιακών παρουσιάσεων (λογισμικό περιήγησης). Πρόκειται για μία εύκολη αφαίρεση αλλά όταν οι κοινωνικές ή νομικές έννοιες, σχετικά έγγραφα, εκδόσεις ή η ομιλία εφαρμόζονται στο Web, οι αναλογίες μπορεί να είναι παραπλανητικές· για παράδειγμα η δημοσίευση μιας σελίδας στο Web είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την εκτύπωση και τη διανομή μια σελίδας σε ένα περιοδικό ή βιβλίο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Technical Architecture Group εδώ.

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε δύο προσχέδια

30 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Tracking Protection δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το Tracking Preference Expression (DNT). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τους τεχνικούς μηχανισμούς για τη διατύπωση μίας προτίμησης παρακολούθησης μέσω της DNT request στο HTTP, μέσω μίας ιδιότητας HTML DOM η οποία μπορεί να διαβαστεί από embedded scripts και μέσω διαδικασιών οι οποίες είναι προσβάσιμες από user agent plug-in ή extension APIs. Επιπλέον ορίζει μηχανισμούς μέσω των οποίων οι ιστότοποι θα μπορούν να επισημαίνουν αν και με ποιο τρόπο συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.
 • Το Tracking Compliance and Scope. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τη σημασία της προτίμησης "Do Not Track" και τους τρόπους με τους οποίους οι ιστοσελίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Privacy εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για μία νέα σειρά μαθημάτων σχετικά με την HTML5

26 Απριλίου 2013

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για την νέα σειρά μαθημάτων που αναφέρετε στην HTML5. Ο εκπαιδευτής Michel Buffa θα καλύψει τις τεχνικές που απαιτούνται για τη δημιουργία σωστών ιστοσελίδων και εφαρμογών. Τα θέματα περιλαμβάνουν βίντεο, κινούμενα σχέδια, φόρμες και APIs για τη δημιουργία location-based υπηρεσιών, και offline εφαρμογών. Η  εκπαίδευση θα αρχίσει στις 3 Ιουνίου και θα διαρκέσει έξι εβδομάδες. Οι  συμμετέχοντες θα λάβουν  ένα πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Αν εγγραφείτε πριν τις 6 Μαΐου θα υπάρξει μείωση στο κόστος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, την σειρά μαθημάτων του W3C για τους Web developers.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη σειρά μαθημάτων Mobile Web Best Practices

24 Απριλίου 2013

Το W3C ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων Web best practices η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2013. Τα μαθήματα, τα οποία θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες και διδάσκονται από τον Frances de Waal, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μελετούν στο δικό τους ρυθμό. Το κόστος της εγγραφής ανέρχεται στα 245€ (περίπου 318US$). Εγγραφείτε σύντομα ώστε να αποκτήσετε ειδίκευση σε θέματα  που αφορούν το mobile Web και για να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, την online σειρά μαθημάτων του W3C που αναφέρεται σε Web developers.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το workshop Referencing and Applying WCAG 2.0 in Different Contexts

24 Απριλίου 2013

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Workshop on Referencing and Applying WCAG2.0 in Different Contexts, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 23 Μαΐου 2013. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τη χρήση της Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 και των πόρων της σε διάφορα περιβάλλοντα και πλαίσια πολιτικής. Η ημερίδα είναι ανοιχτή για φορείς χάραξης πολιτικής,  χρήστες, προγραμματιστές, ειδικούς στην προσβασιμότητα, ερευνητές, και όλους όσους ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση, αναφορά, και την εφαρμογή της WCAG 2.0. Μπορείτε να εγγραφείτε μέχρι τις 7 Μαΐου 2013,  ή έως ότου συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι η XML Digital Signatures for Widgets αποτελεί σύσταση του W3C

18 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications  δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση XML Digital Signatures for Widgets. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα προφίλ της προδιαγραφής XML Signature Syntax and Processing που επιτρέπει σε ένα  widget package να υπογραφεται ηλεκτρονικά. Οι συγγραφείς και οι διανομείς μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά ένα widget  και αυτή η υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός διασφάλισης της συγγραφής (authorship) και της διανομής (distributorship). Ένας χρήστης, ή άλλο σύστημα επικύρωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές υπογραφές προκειμένου να επαληθεύουν την ακεραιότητα των δεδομένων των αρχείων μέσα σε ένα widget package και να επιβεβαιώσουν το κλειδί(α) της υπογραφής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Overflow Module Level 3

18 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Overflow Module Level 3. Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS που σχετίζονται με νέους μηχανισμούς διαχείρισης υπερχείλισης (overflow) σε οπτικά μέσα (π.χ. οθόνη ή χαρτί). Σε διαδραστικά μέσα, η ενότητα περιγράφει τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διαχείρισης της υπερχείλιση από ένα container σταθερού μεγέθους μέσω σελιδοποίησης (εμφανίζεται μία σελίδα τη φορά). Περιγράφει επίσης χαρακτηριστικά, τα οποία ισχύουν για όλα τα οπτικά μέσα ενημέρωσης, που επιτρέπουν στο περιεχόμενο ενός στοιχείου να επεκταθεί σε πολλά τμήματα, αφήνοντας το περιεχόμενο να ρέει σε πολλές περιοχές ή να έχει διαφορετικά στυλ σε διαφορετικά τμήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Efficient XML Interchange (EXI) Profile

16 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Efficient XML Interchange απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Efficient XML Interchange (EXI) Profile. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα προφίλ της προδιαγραφής EXI1.0 το οποίο αναφέρεται σε συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες μνήμης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Τo W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0

16 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Multimodal δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποσκοπεί στη δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα σε θέματα πρακτικής εφαρμογής και επιστημονικής τεκμηρίωσης, αποτελείται από plug-ins και είναι κατάλληλη για χρήση στους παρακάτω τομείς: (1) χειρόγραφο σχολιασμό δεδομένων (2) αυτόματη αναγνώριση καταστάσεων που σχετίζονται με συναισθήματα και (3) παραγωγή συμπεριφορών συστήματος (system behaviour) οι οποίες  σχετίζονται με τα συναισθήματα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι οι XML Signature και XML Encryption αποτελούν Συστάσεις του W3C

16 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε τις εξής τρεις Συστάσεις του W3C:

 • Την XML Signature Syntax and Processing Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο  καθορίζει τους κανόνες και το συντακτικό για την επεξεργασία  ψηφιακών υπογραφών τύπου XML. Οι XML ψηφιακές υπογραφές παρέχουν ακεραιότητα, έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων, και/ή έλεγχο της γνησιότητας του υπογράφοντος για όλων των ειδών τα δεδομένα.
 • Την XML Encryption Syntax and Processing Version1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει μία διαδικασία κρυπτογράφησης δεδομένων και στη συνέχεια την απόδοσή του αποτελέσματος της διαδικασίας αυτής σε XML. Τα δεδομένα μπορεί να αναπαρίστανται σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα σε octet streams, σε μη δομημένη μορφή,  ή σε δομημένη μορφή όπως σε XML έγγραφα ή στοιχεία και σε XML περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα στοιχείο της  XML Encryption που περιέχει ή αναφέρει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα.
 • Την XML Signature Properties. Το συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζει τη σύνταξη και τους κανόνες επεξεργασίας της προτεινόμενης σύστασης XML Signature Properties και ένα σχετιζόμενο namespace. Το σκεπτικό είναι ότι τα παραπάνω θα είναι σε θέση να συνταχθούν με οποιαδήποτε έκδοση της  XML Signature χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της XML Signature Properties.

 Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης 13 Σημειώματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Media Source Extensions

16 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο Media Source Extensions. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την HTML Media Element προκειμένου να επιτραπεί στη Java Script να παράγει media streams για αναπαραγωγή ήχου, κάτι που θα διευκολύνει πολλές περιπτώσεις χρήσεις όπως η adaptive streaming και η time shifting live streams. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο API for Media Resources 1.0

11 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Media Annotations απευθύνει 3η πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο API for Media Resources 1.0. Η συγκεκριμένη  προδιαγραφή ορίζει ένα API για την πρόσβαση σε πληροφορίες μεταδεδομένων που σχετίζονται με τα media resources του διαδικτύου. Ο γενικός στόχος είναι να παρέχεται  στους προγραμματιστές εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες μεταδεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε διαφορετικά metadata formats. Το API παρέχει τα μέσα για πρόσβαση στο σύνολο των ιδιοτήτων των μεταδεδομένων που ορίζει η προδιαγραφή Ontology for Media Resources1.0. Αυτές οι ιδιότητες χρησιμοποιούνται ως το κύριο λεξιλόγιο στο συγκεκριμένο ΑΡΙ. Ο πυρήνας της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός διεπαφών API για την ανάκτηση πληροφοριών μεταδεδομένων σε σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή Ορίζει επίσης διεπαφές για δομημένους τύπους επιστροφής. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 3 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια JSON-LD 1.0 και JSON-LD 1.0 Processing Algorithms and API

11 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF και η JSON-LD Community Group απευθύνουν πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής δύο προσχέδια:

 • JSON-LD 1.0. Η JSON-LD εναρμονίζει την παρουσίαση των Linked Data σε JSON περιγράφοντας ένα κοινό μορφότυπο αναπαράστασης προκειμένου να αποδοθούν κατευθυνόμενοι γράφοι, αναμειγνύοντας Linked Data και μη-Linked Data σε ένα έγγραφο. Το συντακτικό σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να μην διαταραχθούν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα που λειτουργούν με JSON, και προδιαγράφει μια ομαλή πορεία αναβάθμισης από την JSON στην JSON-LD. Παρέχει ένα τρόπο για να χρησιμοποιούνται τα Linked Data σε Web-based περιβάλλοντα προγραμματισμού, για την δημιουργία διαλειτουργικών υπηρεσιών, καθώς και για την αποθήκευση των Linked Data σε JSON-based μηχανές αποθήκευσης. Η JSON-LD είναι σε θέση να σειριοποιεί  οποιοδήποτε RDF γράφο ή σύνολο δεδομένων και τα περισσότερα, αλλά όχι όλα τα JSON-LD έγγραφα μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε RDF.
 • JSON-LD 1.0: Algorithms and API. Η  JSON-LD 1.0 Algorithms είναι μια προδιαγραφή που περιγράφει χρήσιμους αλγόριθμους για δεδομένα τύπου JSON-LD. Καθορίζει επίσης ένα Application Programming Interface για τη μετατροπή JSON-LD εγγράφων ώστε τα τελευταίανα χρησιμοποιούνται εύκολα σε περιβάλλοντα προγραμματισμού όπως η JavaScript, η Python και η Ruby.

Τα παραπάνω αποτελούν πρόσκληση για την υλοποίηση των δύο προδιαγραφών. Όλες οι ουσιαστικές τεχνικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στο public-rdf-comments@w3.org. Η περίοδος για την υλοποίηση των προδιαγραφών θα λήξει σε 4 εβδομάδες, στις 10 Μαΐου 2013.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web και για τα W3C Community Groupsε δώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Internationalization Tag Set (ITS)

11 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Multilingual Web-LT δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο  Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. Η InternationalizationTag Set (ITS) 2.0 ενισχύει το υπόβαθρο για την ενσωμάτωση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας της φυσικής  γλώσσας σε βασικές διαδικτυακές τεχνολογίες. Η ITS 2.0 παρέχει μεταδεδομένα για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση του πολύγλωσσου διαδικτύου. Το προσχέδιο αναφέρει τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση στις 6 Δεκεμβρίου 2012 και ζητά σχόλια για τα θέματα που παραμένουν ανοικτά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Clipboard API and events

11 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Clipboard API and events. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει APIs για λειτουργίες όπως η αντιγραφή, η αποκοπή και η επικόλληση σε διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Rich Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Web Storage

9 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Web Storage. Η συγκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα API για τη συνεχή αποθήκευση ζευγαριών δεδομένων τύπου key-value σε Web clients Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα RDF 1.1 Semantics, TriG, N-Triples και N-Quads

9 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το RDF 1.1 Semantics. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την ακριβή σημασιολογία της Resource Description Framework 1.1 και του RDF Schema. Ορίζει μια σειρά από διαφορετικά καθεστώτα και τα αντίστοιχα συστήματα συμπερασματικών κανόνων. Είναι μέρος μιας σειράς εγγράφων τα οποία αποτελούν την πλήρη RDF 1.1.
 • Το TriG. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το συντακτικό TriG που επιτρέπει σε ένα σύνολο RDF δεδομένων να γραφούν σε συμπαγή και φυσική μορφή κειμένου, με συντομογραφίες για patterns και datatypes. Η TriG είναι μια επέκταση της Turtle format.

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε επίσης τα εξής δύο σημειώματα:

 • Το N-Triples, το οποίο είναι ένα απλός μορφότυπος κειμένου για την κωδικοποίηση ενός RDF graph.
 • Το N-Quads, το οποίο είναι ένα απλός μορφότυπος κειμένου για την κωδικοποίηση ενός RDF dataset.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 2

9 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version2, η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster. Παρά το γεγονός ότι η XML serialization είναι δεδομένη, η επεξεργασία ορίζεται από την άποψη του DOM. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει δύο workshops σχετικά με Digital Publishing

9 Απριλίου 2013

Το W3C ανακοινώνει δύο σχετιζόμενα workshops που αποτελούν μέρος της άσκησης Digital Publishing του W3C:

 • Το eBooks& i18n: Richer Internationalization for eBooks, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου στο Τόκιο. Το συγκεκριμένο workshop  θα ερευνήσει τη διεθνή λειτουργικότητα που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Open Web Platform· ο στόχος είναι να καταστηθούν οι πλατφόρμες που διαβάζουν e-Book κατάλληλες για ηλεκτρονικά βιβλία που χρησιμοποιούν την τυπογραφία και στοιχειοθεσία διαφορετικών γλωσσικών παραδόσεων. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλλετε ένα σχετικό άρθρο έως τις 30 Απριλίου 2013.
 • Το Publishing and the Open Web Platform, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Το συγκεκριμένο workshop   θα εξετάσει την επεξεργασία τύπου "back-end" ώστε να κατασταθεί η Open Web Platform κατάλληλη για εμπορικές εκδόσεις, ειδικά σε έντυπη μορφή, σε κάθε σημείο της διαδικασίας από τη συγγραφή μέχρι την παράδοση του τυπωμένου προϊόντος. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλλετε ένα σχετικό άρθρο έως την 1η Ιουλίου 2013.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Input Method Editor API

4 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Input Method Editor API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα “IME API” το οποίο παρέχει σε διαδικτυακές εφαρμογές πρόσβαση σε ένα IME (input-method editor) που σχετίζεται με ένα hosting user agent.  Το IME API περιλαμβάνει: ένα Input Method Context interface που περιέχει μεθόδους για την ανάκτηση λεπτομερών δεδομένων από μία in-progress IME σύνθεση και ένα λεξικό που αναπαριστάνει τις read-only ιδιότητες σχετικά με την τρέχουσα σύνθεση, όπως το ίδιο το κείμενο και το στυλ του. Το συγκεκριμένο API σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε σύνδεση με γεγονότα τύπου DOM. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clien εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Network Service Discovery

4 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο Network Service Discovery. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου ένα HTML έγγραφό μπορεί να ανακαλύψει και στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τις HTTP-based υπηρεσίες του δικτύου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των CSS Conditional Rules Module Level 3, και CSS Values and Units Module Level 3

4 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής δύο Προτεινόμενων Συστάσεων:

 • Της CSS Conditional Rules Module Level 3. Ησυγκεκριμένη ενότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που αφορούν την επεξεργασία, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τμημάτων των style sheets. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται με βάση τις δυνατότητες του επεξεργαστή ή το είδος του εγγράφου στο οποίο εφαρμόζεται το style sheet. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα του CSS level 2, το οποίο βασίζεται στο CSS level 1. Οι βασικές επεκτάσεις, σε σχέση με το level 2, είναι ότι επιτρέπεται το nesting εντολών στο '@media' και η προσθήκη των κανόνων '@supports' και '@document'.
 • Της CSS Values and Units Module Level 3. Η συγκεκριμένη CSS3 ενότητα περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS, καθώς και το συντακτικό που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους. Πρόκειται για μία ενημερωμένη έκδοση, η οποία διευκρινίζει ότι το μέγεθος που παραθύρου προβολής που χρησιμοποιούν οι μονάδες 'vw' και 'vh' περιλαμβάνει το μέγεθος κάθε μπάρας κύλισης μόνο όταν αυτές είναι «αυτόματες» (CSS rule 'overflow: auto')· ο αντίστοιχος ορισμός για το μέγεθος του παραθύρου προβολής για paged media *δεν* συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την ενότητα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Grid Layout

2 Απριλίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Grid Layout. Η συγκεκριμένη CSS ενότητα ορίζει ένα δισδιάστατο σύστημα διάταξης, βελτιστοποιημένο για το σχεδιασμό διεπαφών χρήστη. Στο μοντέλο διάταξης πλέγματος, τα παιδιά ενός grid container μπορούν να τοποθετηθούν σε αυθαίρετα σημεία σε ένα ευέλικτο και σταθερό προκαθορισμένο πλέγμα διάταξης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το workshop Referencing and Applying WCAG 2.0 in Different Contexts

28 Μαρτίου 2013

To W3C Web Accessibility Initiative (WAI) ανακοίνωσε το Workshop on Referencing and Applying WCAG 2.0 in Different Contexts, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου2013, στις Βρυξέλες.  Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τη χρήση της Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 και των πόροων της σε διάφορα περιβάλλοντα και πλαίσια πολιτικής. Η ημερίδα είναι ανοιχτή για τους φορείς,  για χρήστες, προγραμματιστές, ειδικούς στην προσβασιμότητα, ερευνητές, και όλους όσους ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση, αναφορά, και την εφαρμογή της WCAG 2.0. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλετε μία πρόταση ενδιαφέροντος μέχρι τις 23 Απριλίου 2013. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Role Attribute δημοσιεύτηκε ως Σύσταση του W3C

28 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Protocols and Formats δημοσίευσε την Role Attribute ως Σύσταση του W3C. Η Role Attribute είναι μία ιδιότητα της XML που επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέτουν σημασιολογικές πληροφορίες σε έγγραφα. Η Role Attribute υποστηρίζει την WAI-ARIA, την τεχνική προδιαγραφή Accessible Rich Internet Applications που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου για άτομα με ειδικές ανάγκες στον παγκόσμιο ιστό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της XSLT and XQuery Serialization 3.0

28 Μαρτίου 2013

Οι ομάδες εργασίας XSLT και XML Query απευθύνουν πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης XSLT and XQuery Serialization 3.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει τη σειριοποίηση των στιγμιοτύπων ενός μοντέλου δεδομένων όπως αυτό ορίζεται στο XQuery and XPath Data Model(XDM) 3.0, σε μια ακολουθία από οκτάδες. Η σειριοποίηση αποτελεί συστατικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες προδιαγραφές όπως οι XSL Transformations (XSLT) Version3.0 or XQuery 3.0: An XML Query Language. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα XML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για προσχέδιο HTML Media Capture

26 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο HTML Media Capture. Η HTML Media Capture ορίζει επεκτάσεις στην HTML που διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στις δυνατότητες της hosting device να δεσμεύει πόρους όπως κάμερες ή μικρόφωνα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι έντεκα SPARQL 1.1 προδιαγραφές αποτελούν Συστάσεις του W3C

21 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας  SPARQL ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός συστήματος επερωτήσεων και διαχείρισης δεδομένων μέσω του flexible RDF data model. Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευτεί έντεκα SPARQL1.1 συστάσεις, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στο SPARQL1.1 Overview. Η SPARQL1.1 επεκτείνει την SPARQL1.0 προσθέτοντας χαρακτηριστικά όπως τα aggregates, subqueries, negation, property paths καθώς και ένα σετ λειτουργιών και  τελεστών. Επιπλέον προσθέτει και άλλα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των update, service description, ένα JSON results format, και  υποστηρίζει το  entailment reasoning. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Οι Tim Berners-Lee, Marc Andreessen, Vinton Cerf, Robert Kahn, και Louis Pouzin βραβεύτηκαν με το 2013 Queen Elizabeth Prize for Engineering

18 Μαρτίου 2013

Tim Berners-Lee  Η Royal Academy of Engineering ανακοίνωσε ότι οι Tim Berners-Lee, Marc Andreessen, Vinton Cerf, Robert Kahn, και Louis Pouzin βραβεύτηκαν με το Queen Elizabeth Prize for Engineering, το οποίο αναγνωρίζει «εξαιρετικές προόδους στη μηχανική που άλλαξαν τον κόσμο και ωφέλησαν την ανθρωπότητα». Το βραβείο μοιράζονται οι Berners-Lee για τις εφευρέσεις του στο Web, ο Andreessen για το έργο του πάνω στο Mosaic browser, και οι Pouzin, Cerf και Kahn για την πρωτοποριακή εργασία τους σχετικά με τα θεμελιώδη πρωτόκολλα του Διαδικτύου.

«Το βραβείο αναγνωρίζει την υπέροχη διεθνή συνεργασία», δήλωσε ο Berners-Lee. «Η δουλειά του Bob και του Vint για την δημιουργία του διαδικτύου ενισχύθηκε από την εργασία του Louis  πάνω στα  datagrams και αυτά μου έδωσαν τη δυνατότητα να εφεύρω τον Παγκόσμιο Ιστό. Η καθοριστική και διορατική εργασία του Marc δημιούργησε ένα προϊόν το οποίο διαδόθηκε ευρέως σε πολλά κράτη και υπολογιστικές πλατφόρμες.  Είναι τιμή μου να λάβω αυτό το βραβείο και να το μοιραστώ με του συναδέλφους μου. Επιθυμώ το διαδίκτυο να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τις επόμενες γενιές μηχανικών – τα αγόρια και, κυρίως τα κορίτσια - που θα δημιουργήσουν νέες  πλατφόρμες που θα  βελτιώσουν την παγκόσμια κοινωνία μας. Ελπίζω ότι το βραβείο αυτό και το έργο μας με το World Wide Web Foundation και το W3C, θα βοηθήσει στην επίτευξη του οράματος για ένα παγκόσμιο ιστό ελεύθερο και προσιτό σε όλους "

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς το Διαδίκτυο, μέσα από την Open Web Platform, επεκτείνεται σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού για εφαρμογές, έγγραφα και δεδομένα.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Paged Media Module Level 3 και το σημείωμα CSS Print Profile

14 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής:

 • Το προσχέδιο εργασίας CSS Paged Media Module Level 3. Η ενότητα αυτή περιγράφει ένα μοντέλο σελίδων που διαχωρίζει μια ροή σε διάφορες σελίδες. Βασίζεται στην ενότητα Box model και εισάγει και καθορίζει το μοντέλο της σελίδας και τα σχετικά μέσα. Προσθέτει λειτουργικότητα για τη σελιδοποίηση, τα περιθώρια της σελίδας, το μέγεθος και τον προσανατολισμό σελίδας, τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα και τον προσανατολισμό της εικόνας. Τέλος, επεκτείνει το περιεχόμενο που δημιουργείται προκειμένου να ξεκινήσει η αρίθμηση των σελίδων και οι κεφαλίδες / υποσέλιδα.
 • Τοσημείωμα CSS Print Profile. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα υποσύνολο των Cascading Style Sheets Level 2, revision 1 και CSS Paged Media Level 3, που αφορούν τη διαδικασία εκτύπωσης σε πολλαπλές συσκευές και διάφορα μέσα. Είναι σχεδιασμένο για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν είναι δυνατό ή επιθυμητό να εγκατασταθεί ένας ειδικός οδηγός για εκτυπώσεις, και για τις καταστάσεις που επιτρέπουν διακυμάνσεις στα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο προφίλ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με το XHTML-Print και ορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης, καθώς και ένα σετ επεκτάσεων που παρέχουν ένα ισχυρότερο έλεγχο για τις εκτυπώσεις μικτών κειμένων και εικόνων, πινάκων και συλλογών εικόνων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων PROV Family of Documents

12 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε τέσσερις προτεινόμενες συστάσεις και τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία μπορείτε να δείτε στο PROV Overview draft. Τα έγγραφα αυτά παρέχουν το πλαίσιο για ανταλλαγή πληροφοριών προέλευσης στο διαδίκτυο. Η PROV επιτρέπει την απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών προέλευσης χρησιμοποιώντας μορφότυπους όπως η RDF και η XML. Επιπλέον, παρέχει ορισμούς για την προσπέλαση, επικύρωση και αντιστοίχιση των πληροφοριών προέλευσης στο Dublin Core. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τιε 9 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο WebDriver

12 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Browser Testing and Tools δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web Driver. Η Web Driver API παρέχει ένα synchronous API το οποίο θα χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης, αν και σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις αυτοματοποιημένες δοκιμές των διαδικτυακών εφαρμογών. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το Web Driver API, το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα ή γλώσσα, και τα σχετικά με αυτό πρωτόκολλα που επιτρέπουν σε προγράμματα ή scripts να εξετάζουν και να ελέγχουν τη συμπεριφορά ενός web browser. Το Web Driver API επιτρέπει στους προγραμματιστές να  δημιουργούν ελέγχους που αυτοματοποιούν ένα browser από μια ξεχωριστή διαδικασία ελέγχου, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί προκειμένου να επιτραπεί  σε in-browser scripts να ελέγχουν ένα άλλο browser. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Testing εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Custom Properties for Cascading Variables Module Level 1

12 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Custom Properties for Cascading Variables Module Level 1. Αυτή η ενότητα εισάγει τις διαδοχικές μεταβλητές (cascading variables) ως ένα νέο τύπο πρωτογενών τιμών που είναι αποδεκτές από όλες τις ιδιότητες των CSS, καθώς και ιδιότητες για τον καθορισμό τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια The RDF Data Cube Vocabulary και Data Catalog Vocabulary (DCAT)

12 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής δύο προσχέδια:

 • ΤοThe RDF Data Cube Vocabulary. Πρόκειται για ένα RDF λεξιλόγιο για τη δημοσίευση δεδομένων πολλών διαστάσεων (multi-dimensional data) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για  στατιστικά δεδομένα. Είναι συμβατό με το μοντέλο cube που βρίσκεται πίσω από  το SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ISO πρότυπο. Το The Data Cube Vocabulary εισάγει σημαντικά  SDMX στοιχεία στην  RDF και παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο ώστε οι υπηρεσίες του δημοσίου να μπορούν να δημοσιεύουν στατιστικά στοιχεία ως Linked Data. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Απριλίου.

 • Το Data Catalog Vocabulary (DCAT). Πρόκειται για ένα RDF λεξιλόγιο που αφορά το περιεχόμενο των καταλόγων δεδομένων, όπως τα Portals των  υπηρεσιών του δημοσίου. Η DCAT χρησιμοποιείται για καταλόγους δεδομένων όλων των ειδών (και όχι μόνο δεδομένα RDF), και μεταχειρίζεται την RDF για να τους συγκεντρώνει, με εύκολο τρόπο, και να δημιουργεί υπηρεσίες που μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε πολλές διαφορετικούς καταλόγους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα eGovernment εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο HTML Image Description Extension

12 Μαρτίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML Image Description Extension. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ("HTML-longdesc") επιτρέπει στους προγραμματιστέςιστοσελίδων να παρέχουν μακροσκελείς κειμενικές περιγραφές για σύνθετες εικόνες. Καθορίζει την ιδιότητα "longdesc" για να συνδέει περιγραφές και εικόνες σε HTML5 περιεχόμενο. Η HTML-longdesc είναι μια προδιαγραφή-επέκταση, τμήμα της οικογένειας προδιαγραφών HTML5. Αναπτύχθηκε από την HTML Accessibility Task Force σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας HTML και το WAI Protocols and Formats  (PFWG). Η HTML-longdesc αποτελεί μέρος της προσπάθειας του W3C να καταστεί η Open Web Platform προσβάσιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο call for reviewe-mail και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTMLκαι το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια Public Identifiers for entity resolution in XHTML και The srcset attribute

28 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής προσχέδια:

 • Το Public Identifiers for entity resolution in XHTML. Το συγκεκριμένο έγγραφο προσθέτει ένα επιπλέον κοινό αναγνωριστικό που θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τους  XHTML user agents ώστε να φορτώνονται οι HTML character entity definitions. Σε αντίθεση με τα αναγνωριστικά στοιχεία έχουν ήδη εισαχθεί από την προδιαγραφή HTML5, το συγκεκριμένο αναγνωριστικό που προστέθηκε με αυτή την επέκταση, αναφέρει το σύνολο των ορισμών που χρησιμοποιείται από την HTML.
 • Το The srcset attribute. Όταν οι συγγραφείς προσαρμόσουν του ιστότοπούς τους για οθόνες υψηλής ανάλυσης θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την ίδια εικόνα. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης που προτείνεται από εμάς περιλαμβάνει την προσθήκη της ιδιότητας srcset στο στοιχείο img.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM)

26 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Accessibility Guidelines και η  WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force δημοσίευσαν το προσχέδιο Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0. Η WCAG-EM περιγράφει μια προσέγγιση για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών και των ιστοσελίδων για κινητές συσκευές, συμφωνούν με το  WCAG2.0. Μπορείτε να δείτε το WCAG-EM Overview και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε τα προσχέδια The picture element, και Use Cases and Requirements for Standardizing Responsive Images

26 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής προσχέδια τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Responsive Images Community Group.

 • Το Picture element. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα πλαίσιο για εικόνες, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από ένα ή περισσότερα CSS media queries.
 • Το Use Cases and Requirements for Standardizing Responsive Images. Το συγκεκριμένο έγγραφο καταγράφει τις περιπτώσεις χρήσης και τις απαιτήσεις για την τυποποίηση των responsive images. Οι περιπτώσεις χρήσης και οι απαιτήσεις συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια της ομάδα εργασίας HTML, μελών των WHATWG και RICG, και με τη συνδρομή του ευρύ κοινού.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  HTML και τα W3C Community Groups εδώ.

W3C at CeBIT 2013

25 Φεβρουαρίου 2013

Το W3C θα παρευρεθεί στο CeBIT 2013 στις 5 και 6 Μαρτίου στο DFKI, στο περίπτερο F50 του κτιρίου 9.

 • Στις 5 Μαρτίουο Bernard Gidon, επικεφαλής της EMEA Business Development, θα συζητήσει τα νέα πεδία εφαρμογής της open Web platform.
 • Στις 5 και 6 Μαρτίου ο Felix Sasaki, επικεφαλής του γερμανικού-αυστριακού γραφείου του W3C και μέλος της ομάδας εργασίας Multilingual Web LT, θα δώσει  μια παρουσίαση, στο πλαίσιοτης CeBIT lab talk. Θα συζητηθεί η εμπλοκή του W3C στις γερμανόφωνες περιοχές και οι νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά του πολύγλωσσου Web. Θα περιλαμβάνονται επίσης οι παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Internationalization Tag Set (ITS) 2.0, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που θα δωθούν  από την  Cocomore, η οποία είναι μέλος του W3C.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να προγραμματίσετε μία συνάντηση με τον Bernard Gidon ή τον Felix Sasaki εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώσε ότι η Selectors API Level 1 αποτελεί πλέον Σύσταση του W3C

21 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Selectors API Level 1. Οι Selectors, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα CSS, είναι μοτίβα που αντιπαραβάλλονται  με τα στοιχεία μιας δενδρικής δομής. Η προδιαγραφή Selectors API ορίζει μεθόδους ανάκτησης στοιχείων από το DOM, μέσω της σύγκρισης με διάφορους Selectors. Είναι συχνά επιθυμητό να εκτελούνται λειτουργίες τύπου DOM σε ένα συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων ενός εγγράφου. Οι μέθοδοι αυτοί απλοποιούν τη διαδικασία απόκτησης συγκεκριμένων στοιχείων, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις περισσότερες τεχνικές που ορίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Counter Styles Level 3

21 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Counter Styles Level 3.Το συγκεκριμένο module εισάγει τον κανόνα ‘@counter-style’, ο οποίος επιτρέπει στους προγραμματιστές να ορίζουν τα δικά τους στυλ, τα οποία θα χρησιμοποιούνται με καταμετρητές (counters) τύπου CSS list-marker και generated-content. Επιπλέον προκαθορίζει μία ομάδα κοινών στυλ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ορίζονται στα CSS2 και CSS2.1. Η CSS είναι μία γλώσσα περιγραφής και διαχείρισης δομημένων εγγράφων στη οθόνη, σε χαρτί, στο λόγο κλπ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία εγκαινιάζει μία Επιχειρηματική Ομάδα με σκοπό να φέρει το διαδίκτυο στα αυτοκίνητα

21 Φεβρουαρίου 2013

Οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας εγκαινίασαν την Automotive and Web Platform Business Group, με σκοπό να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των διαδικτυακών τεχνολογιών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ομάδα αποτελείται από προγραμματιστές, κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές, browser vendors και επιχειρηματίες, οι οποίοι εξετάζουν τον τρόπο ενίσχυσης της οδήγησης, της ασφάλειας, και της ψυχαγωγίας των επιβατών μέσα από την Πλατφόρμα Open Web. Η ομάδα θα επικεντρωθεί αρχικά στον καθορισμό ενός Vehicle Data API, το οποίοθα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για υπηρεσίες προς την αυτοκινητοβιομηχανία μέσω του διαδικτύου.

Το W3C αρχικά διερεύνησε  τις συνέπειες της πλατφόρμας Open Web για την αυτοκινητοβιομηχανία το Νοέμβριο του 2012 στο Web and Automotive Workshop  (περίληψη). Οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς οι location-based υπηρεσίες, η ασφάλεια, η διασκέδαση, και η ενσωμάτωση μέσων  κοινωνικής δικτύωσης θα ωφελήσουν τους οδηγούς και τους επιβάτες. Επιπλέον εξέτασαν επιχειρησιακά πλάνα ώστε να υιοθετηθεί η διαδικτυακή τεχνολογία.

Το W3C προσκαλεί ιδιώτες και οργανισμούς να γίνουν μέλη της  Automotive and Web Platform Business Group ώστε να διασφαλιστεί ότι η Open Web Platform θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και τα testimonials.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της Προτεινόμενης Σύστασης Page Visibility

19 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε την Προτεινόμενη Σύσταση Page Visibility.Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Turtle

19 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDFαπευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Turtle- ATerse RDF Triple Language. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα συντακτικό για την RDF, το οποίο ονομάζεται Turtle και επιτρέπει σε γράφους τύπου RDF να γράφονται σε μορφή συμπαγούς και απλού κειμένου, με συντομογραφίες για τα διαδεδομένα μοτίβα χρήσης και τους τύπους δεδομένων. Η Turtle παρέχει συμβατότητα με το υπάρχον N-Triples format και την  SPARQL, η οποία αποτελεί Σύσταση του W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Pointer Events

19 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Pointer Events απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο PointerEvents. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει γεγονότα και διεπαφές χρήσης που διαχειρίζονται δεδομένα εισόδου από συσκευές όπως ποντίκια, στυλό ή οθόνες αφής. Η προδιαγραφή περιέχει επίσης ένα mapping στο DOM Level3 Events Mouse Events. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 19 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Animations

19 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Animations. Το συγκεκριμένο CSS module περιγράφει το animation των ιδιοτήτων των CSS χρησιμοποιώντας keyframes. Η συμπεριφορά των keyframe animations είναι δυνατόν να ελεγχθεί μέσα από τον καθορισμό της διάρκειάς τους, τον αριθμό των επαναλήψεων κ.α.

Το W3C ανακοινώνει τη νέα σειρά μαθημάτων σχετικά με την HTML5

14 Φεβρουαρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει τη νέα σειρά μαθημάτων σχετικά με την HTML5. Οεκπαιδευτής Michel Buffa θα καλύψει τις τεχνικές που χρειάζονται οι  προγραμματιστές και σχεδιαστές προκειμένου να δημιουργούν σωστές  ιστοσελίδες και εφαρμογές. Τα θέματα περιλαμβάνουν βίντεο, κινούμενα σχέδια, φόρμες και APIs για τη δημιουργία location-based υπηρεσιών, και offline εφαρμογών. Η  εκπαίδευση θα αρχίσει στις 18 Μαρτίου και θα διαρκέσει έξι εβδομάδες. Οι  συμμετέχοντες θα λάβουν  ένα πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη των μαθημάτων. Αν εγγραφείτε πριν τις 22 Φεβρουαρίου θα υπάρξει μείωση στο κόστος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3DevCampus, την σειρά μαθημάτων του W3C για τους Web developers.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια Streams API και HTML Templates

14 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής προσχέδια εργασίας:

 • Το Streams API, το οποίο παρέχει ένα API για την αναπαράσταση δυαδικών δεδομένων σε διαδικτυακές εφαρμογές, όπως ένα αντικείμενο τύπου Stream, το οποίο ταυτόχρονα δομεί και διαβάζει τα δεδομένα προγραμματιστικά. Η προδιαγραφή ορίζει τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν με threaded διαδικτυακές εφαρμογές για τη σύγχρονη ανάγνωση ενός Stream. Το συγκεκριμένο  API έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία και APIs της διαδικτυακή πλατφόρμα, και ιδίως τα: File, XML Http Request, post Message και Web Workers.
 • Το HTML Templates, το οποίο περιγράφει μια μέθοδο για την δήλωση αδρανών υποδένδρων τύπου DOM σε HTML και τον τρόπο διαχείρισής  τους ώστε να δημιουργούν τμήματα εγγράφων με πανομοιότυπο περιεχόμενο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Using WAI-ARIA in HTML

14 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο Using WAI-ARIA in HTML. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί  ένα πρακτικό οδηγό για τους προγραμματιστές, σχετικά με τον τρόπο που προσθέτονται πληροφορίες πρόσβασης σε HTML στοιχεία, χρησιμοποιώντας την προδιαγραφή Accessible Rich Internet Applications [WAI-ARIA]. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει το πώς μπορούν το διαδικτυακό περιεχόμενο και οι εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες. Το έγγραφο παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης της WAI-ARIA σε [HTML5], η οποία βοηθά ιδιαίτερα με δυναμικό περιεχόμενο και προηγμένους ελέγχους  διεπαφών χρήσης που αναπτύχθηκαν με Ajax, HTML, JavaScript, και σχετικές τεχνολογίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C εξηγεί τις επιδράσεις της Open Web Platform στο Mobile World Congress 2013

12 Φεβρουαρίου 2013

W3C at Mobile World Congress 2013 Το W3C απευθύνεται στα  μέσα επικοινωνίας, στους αναλυτές και στους παρευρισκόμενους στο Mobile World Congress και τους προσκαλεί να συναντηθούν με τα μέλη του  από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου για να πληροφορηθούν για τις επιδράσεις της Open Web Platform στη βιομηχανία. Θα παρουσιαστεί η HTML5 και άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες του W3C σε App Planet και Stand 8.1H49. Ο διευθύνων σύμβουλος Jeff Jaffe και μέλη του W3C θα παρουσιάσουν εκθέσεις και αναφορές  για το πώς το διαδίκτυο αλλάζει τη βιομηχανία των κινητών, την τηλεόραση, τη διαφήμιση, τα παιχνίδια, τις εκδόσεις, την αυτοκινητοβιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη, κ.α. Μπορείτε να διαβάσετε το media advisory.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια CSS Fonts Module Level 3 και CSS Transitions

12 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια:

 • Το CSS Fonts Module Level 3.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τον καθορισμό των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών και τον τρόπο δυναμικής φόρτωσης των πόρων τους.
 • Το CSS Transitions, το οποίο επιτρέπει την ομαλή αλλαγή των τιμών των CSS ιδιοτήτων σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ

Το W3C ανακοινώνει το workshop Open Data on the Web

7 Φεβρουαρίου 2013

Το W3C ανακοινώνει το workshop Open Data on the Web, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Απριλίου 2013 στο Λονδίνο. Το workshop φιλοξενείται από την  Google και οργανώνεται από κοινού με το Open data Institute και το Open Knowledge Foundation. Οι συμμετέχοντες θα βοηθήσουν στον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του W3C στον τομέα των δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό σε μια στιγμή που κάποιες από τις  ομάδες εργασίας, είτε έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των καταστατικών τους. Ο πιο συχνός ισχυρισμός για τα ανοιχτά δεδομένα είναι ότι είναι το "νέο λάδι», η κινητήρια δύναμη της ψηφιακής οικονομίας. Σε αυτό το workshop, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τις εμπειρίες τους από την υλοποίηση αυτού του στόχου και θα εντοπίσουν τα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να γίνει κατασταθεί ευκολότερη. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος μέλος του W3C για να συμμετάσχει. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, αλλά ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται στους 80. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλλουν ένα άρθρο σχετικό μέχρι τις 3 Μαρτίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο HTML+RDFa 1.1

7 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDFa απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο HTML+RDFa 1.1.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τους κανόνες και τις οδηγίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών RDFa Core 1.1 και RDFa Lite 1.1 ώστε να χρησιμοποιηθούν με τις  HTML5 και XHTML5. Οι κανόνες που ορίζονται σε αυτή την προδιαγραφή εφαρμόζονται σε HTML5 έγγραφα τα οποία είναι σε non-XML και XML μορφή. Επιπλέον εφαρμόζονται σε  HTML4 και XHTML έγγραφα που έχουν περάσει από τους κανόνες ανάλυσης της HTML5. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση του προσχεδίου Rule Interchange Format (RIF)

5 Φεβρουαρίου 2013

Το W3C δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση του Rule Interchange Format (RIF). Το RIF αναπτύχθηκε μέσα από την κοινή προσπάθεια των μελών των κοινοτήτων των Business Rules, Semantic Web, και Logic Programming. Επιτρέπει σε συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται ακριβή ανταλλαγή ιδιαίτερα δομημένων πληροφοριών, όπως περιγράφεται στο RIF Use Cases and Requirements. Η δεύτερη έκδοση του εγγράφου περιλαμβάνει συντακτικές βελτιώσεις και μικρές διορθώσεις, σε σχέση με την αρχική προδιαγραφή, και ένα νέο RIF Primer.

Τα έξι νέα πρότυπα είναι τα εξής:

Η ομάδα εργασίας RIF δημοσίευσε επίσης τα: RIF Overview (Second Edition)RIF Use Cases and Requirements (Second Edition)RIF Test Cases (Second Edition), OWL 2 RL in RIF (Second Edition), RIF Combination with XML data (Second Edition), και RIF In RDF (Second Edition).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο MediaStream Recording

5 Φεβρουαρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Web Real-Time Communication και Device APIs δημοσίευσαν το προσχέδιο εργασίας  Media Stream Recording. Το έγγραφο ορίζει ένα API, το οποίο θα χρησιμοποιείται μαζί με το Media Streams, όπως ορίζεται στην Media Capture and Streams. Το συγκεκριμένο API προσπαθεί να καταστήσει τις βασικές εγγραφές πολύ απλές, και ταυτόχρονα εξακολουθεί να επιτρέπει πολυπλοκότερες περιπτώσεις χρήσης. Το περιεχόμενο των εγγραφών θα είναι διαθέσιμο από τις κωδικοποιήσεις της πλατφόρμας μέσω της data available. Οι διάφορες συναρτήσεις είναι σε θέση να κάνουν επερωτήσεις στις κωδικοποιήσεις της πλατφόρμας και να επιλέγουν τις καταλληλότερες, αυτές δηλαδή που οι προγραμματιστές επιθυμούν. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να επιλέξει τον όγκο των δεδομένων που θα λαμβάνει κάθε στιγμή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Alarms API Specification

5 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας System Applications δημοσίευσε το δημόσιο προσχέδιο εργασίας Web Alarms API Specification.Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα System Level API, το οποίο παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ρολογιού μιας συσκευής και μπορεί να προγραμματίσει μια ειδοποίηση ή την έναρξη μίας εφαρμογής σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, κάποιες εφαρμογές όπως το ξυπνητήρι-ρολόι, το ημερολόγιο ή  η λειτουργία της αυτόματης ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Alarm API για να προκαλέσουν ειδικές συμπεριφορές από τη συσκευή σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα TTML Simple Delivery Profile for Closed Captions (US)

5 Φεβρουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε το σημείωμα  TML Simple Delivery Profile for Closed Captions (US).Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει το Simple Online Delivery Profile (US) της προδιαγραφής Timed Text Markup Language (TTML). Ο πρωταρχικός στόχος του προφίλ είναι να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας μεταξύ της TTML 1.0 και των μορφότυπων που χρησιμοποιούνται στις αμερικανικές αγορές. Αυτό επιτυγχάνεται: 1ον  καθορίζοντας ένα σύνολο περιορισμών που ισχύουν για τις περιπτώσεις των TTML εγγράφων  που ακολουθούν αυτό το προφίλ, και 2ον  μέσα από τον καθορισμό ενός συνόλου υποχρεωτικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που θα πρέπει να υποστηρίζεται από τις εφαρμογές ενός επεξεργαστή TTML Presentation, ο οποίος επίσης ακολουθεί το συγκεκριμένο προφίλ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Timed Text Markup Language (TTML) 1.0 (Second Edition)

31 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Timed Text δημοσίευσε το προσχέδιο Timed Text Markup Language (TTML) 1.0 (Second Edition). Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει την Timed Text Markup Language (TTML). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Navigation Timing 2

31 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το προσχέδιο Navigation Timing 2. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα ενοποιημένο interface που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την ανάκτηση μετρικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης που σχετίζονται με την πλοήγηση ενός εγγράφου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clien εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Linked Data Platform Use Cases and Requirements

31 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Linked Data Platform (LDP) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Linked Data Platform Use Cases and Requirements. Πρόκειται για ιστορίες χρηστών, περιπτώσεις χρήσης και τα σενάρια και τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μίας απλής  read-write Linked Data αρχιτεκτονικής που βασίζεται στην πρόσβαση, μέσω HTTP, σε δικτυακούς πόρους που περιγράφουν την κατάσταση τους χρησιμοποιώντας RDF. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το TPAC 2013 που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα

30 Ιανουαρίου 2013

Tencent

Κάθε χρόνο η κοινότητα του W3C συγκεντρώνεται προκειμένου να συζητήσει τις τεχνικές προκλήσεις που επηρεάζουν το διαδίκτυο. Το W3C και η Tencent ανακοινώσουν ότι το TPAC2013 θα πραγματοποιηθεί στο Shenzhen, στην Κίνα, κατά το διάστημα από τις 18 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. "Οι εκπρόσωποι της Tencent είναι ενθουσιασμένοι που συνεργάζονται με το W3C προκειμένου να πραγματοποιηθεί το TPAC στην Κίνα», δήλωσε ο HuoTao (Hugo) Wang, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Tencent. «Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη από μία σειρά συναρπαστικών εκδηλώσεων του W3C στην Κίνα, στο Πανεπιστήμιο της Beihang».

Σχεδόν 500 άτομα παρακολούθησαν το TPAC 2012 στην Γαλλία και αναμένουμε τουλάχιστον ίσο αριθμό συμμετεχόντων στην Κίνα. Η συνάντηση αποτελεί ορόσημο για το W3C, και μια ευκαιρία για συνεργασία σε θέματα του διαδικτύου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις  συναντήσεις των μελών του W3C.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση τριών Προτεινόμενων Συστάσεων

29 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας SPARQL δημοσίευσε τρεις Προτεινόμενες Συστάσεις, προάγοντας, με αυτό τον τρόπο, τα περισσότερα τμήματα της SPARQL1.1 στο επίπεδο της Προτεινόμενη Σύστασης. Η συγκεκριμένη δημοσίευση  ολοκληρώνει το σύνολο των προτεινόμενων συστάσεων που σχετίζονται με τη SPARQL1.1, οι οποίες ξεκίνησαν με την πρώτη σειρά δημοσιεύσεων του Νοεμβρίου του 2012. Βασιζόμενη στην επιτυχία της SPARQL1.0, η SPARQL1.1 είναι ένα πλήρες πρότυπο που αναφέρεται σε RDF δεδομένα και περιλαμβάνει μία γλώσσα επερωτήσεων/ενημέρωσης, δύο HTTP πρωτόκολλα (ένα μπλήρως ανεπτυγμένο, το άλλο με μόνο τα βασικά HTTP verbs), τρεις μορφοτύπους για τα αποτελέσματα, και άλλα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε SPARQL endpoints να συνδυάζονται και να λειτουργούν από κοινού. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά της SPARQL1.1 έχουν ήδη υλοποιηθεί από διάφορους SPARQL παρόχους, όπως φαίνεται και στη λίστα των υλοποιήσεων και αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Οι τρεις προτεινόμενες Συστάσεις είναι οι εξής :

 • Η SPARQL 1.1 Entailment Regimes, η οποία ορίζει τη σημασιολογία των επερωτήσεων τύπου SPARQL που αφορούν σχήματα τύπου RDF, OWL ή RIF.
 • Η SPARQL 1.1 Protocol for RDF-  ένα πρωτόκολλο που ορίζει τα μέσα για τη μεταγραφή τυχαίων επερωτήσεων τύπου SPARQL, και ενημερώνει τα αιτήματα προς μία υπηρεσία τύπου SPARQL.
 • Η SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol. Σε αντίθεση με το πλήρες SPARQL πρωτόκολλο, η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τα ελάχιστα μέσα για την απευθείας διαχείριση του περιεχομένου των  RDF γράφων μέσω απλών HTTP λειτουργιών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web και τη δραστηριότητα  Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Cross-Origin Resource Sharing

29 Ιανουαρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας Web Applications και Web Application Security απευθύνουν πρόσκληση για την υλοποίηση της Προτεινόμενης Σύστασης Cross-Origin Resource Sharing.Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει ένα μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει requests τύπου client-side cross-origin. Οι προδιαγραφές, οι οποίες επιτρέπουν σε ένα API να υποβάλλει requests τύπου cross-origin σε πόρους, μπορούν να κάνουν χρήση των αλγορίθμων που ορίζονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client και τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Web Audio Processing: Use Cases and Requirements

29 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Audio δημοσίευσε το σημείωμα Web Audio Processing: Use Cases and Requirements. Το συγκεκριμένο έγγραφo περιέχει σενάρια και απαιτήσεις που θα χρησιμεύσουν για την καθοδήγηση της ομάδας εργασίας Audio κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός API επεξεργασίας και σύνθεσης ήχου στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Media Source Extensions

29 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο of Media Source Extensions. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή επεκτείνει την  HTML Media Element προκειμένου να επιτραπεί στη Java Script να παράγει media streams για αναπαραγωγή ήχου, κάτι που θα διευκολύνει πολλές περιπτώσεις χρήσεις όπως η adaptive streaming και η time shifting live streams. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι παρατείνονται οι εγγραφές για το Developer Conference του 2013

29 Ιανουαρίου 2013

W3Conf Tο W3C ανακοινώνει το 2ο ετήσιο συνέδριο Practical Standards for Web Professionals, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Regency Center,στο San Francisco, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2013. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τους δημιουργούς των  HTML, CSS, SVG και άλλων σχετικών προτύπων, που αποτελούν τα θεμέλια της Open Web Platform. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν εξαιρετικούς ομιλητές και να συναντήσουν πολλούς από τους εμπειρογνώμονες του W3C. Μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό  "w3c" για να μειωθεί η τιμή του σεμιναρίου κατά 100 ευρώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των προτεινόμενων συστάσεων XML Signature 1.1, XML Encryption 1.1 και XML Signature Properties

24 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε τις εξής Προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την XML Signature Syntax and Processing Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο  καθορίζει τους κανόνες και το συντακτικό για την επεξεργασία  ψηφιακών υπογραφών τύπου XML. Οι XML ψηφιακές υπογραφές παρέχουν ακεραιότητα, έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων, και/ή έλεγχο της γνησιότητας του υπογράφοντος για όλων των ειδών τα δεδομένα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
 • Την XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει μία διαδικασία κρυπτογράφησης δεδομένων και στη συνέχεια την απόδοσή του αποτελέσματος της διαδικασίας αυτής σε XML. Τα δεδομένα μπορεί να αναπαρίστανται σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα σε octet streams, σε μη δομημένη μορφή,  ή σε δομημένη μορφή όπως σε XML έγγραφα ή στοιχεία και σε XML περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα στοιχείο της  XML Encryption που περιέχει ή αναφέρει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
 • Την XML Signature Properties. Το συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζει τη σύνταξη και τους κανόνες επεξεργασίας της προτεινόμενης σύστασης XML Signature Properties και ένα σχετιζόμενο namespace. Το σκεπτικό είναι ότι τα παραπάνω θα είναι σε θέση να συνταχθούν με οποιαδήποτε έκδοση της  XML Signature χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της XML Signature Properties. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης τα εξής σημειώματα:

 • Το Functional Explanation of Changes in XML Encryption1.1, το οποίο παρέχει μια περίληψη των μη-συντακτικών αλλαγών της XML Encryption 1.1 σε σχέση μη την XML Encryption.
 • Το XML Security 1.1 Requirements and Design Considerations, το οποίο συνοψίζει τα σενάρια, τις αποφάσεις σχεδιασμού καθώς και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών XML Signature και Canonical XML και παρέχει καθοδήγηση για τις τρέχουσες εργασίες του W3C και για την αναθεώρηση αυτών των προδιαγραφών.
 • Το XML Security Algorithm Cross-Reference, το οποίο συνοψίζει τον αλγόριθμο XML Security URI identifiers και τις σχετιζόμενες προδιαγραφές.
 • Το XML Security Generic Hybrid Ciphers, το οποίο καθορίζει ένα συντακτικό τύπου XML, τους κανόνες επεξεργασίας για γενικά υβριδικά κρυπτογραφήματα, τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης κλειδιών και δεσμεύει αναγνωριστικά για αλγόριθμους.
 • Το XML Security RELAX NG Schemas, το οποίο παρέχει ένα μη κανονιστικό σχήμα τύπου RELAX NG σε compact syntax και XML.
 • Το XML Signature Best Practices, το οποίο αποτελεί μία συλλογή καλών πρακτικών που αναφέρονται στους χρήστες της προδιαγραφής XML Signature και αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας και τον περιορισμό των επιθέσεων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Touch Events version 1

24 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας  Web Events απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Touch Events version 1. Η προδιαγραφή Touch Events ορίζει ένα σύνολο γεγονότων χαμηλού επιπέδου που αντιπροσωπεύουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής με μία επιφάνεια αφής, και τις μεταβολές των σημείων αυτών σε σχέση με την επιφάνεια, και με οποιαδήποτε στοιχεία τύπου DOM εμφανίζονται ή σχετίζονται με αυτήν. Απευθύνεται επίσης σε συσκευές τύπου pen-tablet, όπως σχεδιαστικούς πίνακες , λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της γραφίδας. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο IndieUI: Events

22 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας IndieUI δημοσίευσε το προσχέδιο IndieUI: Events 1.0 - Events for User Interface Independence. Η IndieUI καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές αλληλεπιδράσεις του χρήστη θα μεταφράζονται σε απλά γεγονότα που θα μεταδίδονται σε διαδικτυακές εφαρμογές. (Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης επιθυμεί  να μετακινηθεί προς το κάτω τμήμα μιας σελίδας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δάχτυλό του σε μια οθόνη αφής, ή να κάνει κλικ με το ποντίκι σε μια γραμμή κύλισης, ή να χρησιμοποιήσετε ένα τροχό κύλισης, ή να δώσει τη φωνητική εντολή «μετακινηθείτε προς τα κάτω».  Με την IndieUI, όλα τα παραπάνω στέλνονται στη διαδικτυακή εφαρμογή απλά με την εντολή scroll down).  Με την IndieUI οι διαδικτυακές εφαρμογές θα μπορούν  εύκολα να συνεργαστούν τόσο με διαφορετικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες), όσο και με διάφορες υποστηρικτικές τεχνολογίες (AT) και να καλύψουν τις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών. Με την IndieUI οι προγραμματιστές θα έχουν ένα ενιαίο τρόπο για το σχεδιασμό εφαρμογών οι οποίες θα μπορούν να συνεργάζονται με διαφορετικές συσκευές και σε διαφορετικά  περιβάλλοντα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο IndieUIOverview και το IndieUI: Events expands user interface interactions blogpost, και να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το Πανεπιστήμιο της Beihang αποτελεί το νεώτερο ίδρυμα που φιλοξενεί το W3C και καλεί την Κίνα να αναλάβει ενεργό ρόλο στο Global Web Innovation

20 Ιανουαρίου 2013

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο της Beihang  αποτελεί το νέο κέντρο για το τεχνικό προσωπικό και την ηγεσία του W3C στην Κίνα. To W3C προβλέπει ότι η παρουσία του στην Κίνα θα αυξήσει τις ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των κινεζικών εταιρειών, των προγραμματιστών του διαδικτύου, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της διεθνούς κοινότητας του W3C, η οποία περιλαμβάνει μέλη από περισσότερες από 40 χώρες.  «Η δημιουργία μίας πλατφόρμας, που θα βοηθήσει την  κινεζική βιομηχανία να συμμετέχει στο περιβάλλον των προτύπων του W3C, αποτελεί για ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου της Beihang» δήλωσε ο καθηγητής Jinpeng Huai, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Beihang. Η Κίνα είναι δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών internet  (560 εκατομμύρια και αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς), με μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών και με αυξανόμενη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. «Τα τελευταία δύο χρόνια το W3C έχει ωφεληθεί από τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Κίνας» δήλωσε ο Jeff Jaffe, διευθύνων σύμβουλος του W3C,  και συμπλήρωσε: «Προσβλέπουμε στην επιτάχυνση αυτής της τάσης μέσα από τις προσπάθειες της τοπικής βιομηχανίας και του Πανεπιστήμιο της Beihang. Η παγκόσμια συμμετοχή στο W3C επιτρέπει την κοινότητά μας να εντοπίζει γενικές ανάγκες του Web και να δίνει λύσεις.»  Διαβάστε το δελτίο τύπου και τις μαρτυρίες των μελών του W3C, καθώς και το blog από τον Jeff Jaffe.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το σεμινάριο με θέμα Developing Portable Mobile Applications with Compelling User Experience using the W3C MMI Architecture

18 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction (MMI) ανακοινώνει το σεμινάριο με θέμα “Developing Portable Mobile Applications with Compelling User Experience using the W3C MMI Architecture”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2013, και θα αρχίσει στις 11 π.μ. Το διάρκειας 90 λεπτών σεμινάριο απευθύνεται σε προγραμματιστές του Web που ίσως αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να ενσωματώνουν  καινοτόμες μεθόδους εισόδου και εξόδου, όπως η ομιλία, η αφή και οι κινήσεις των χεριών, στις εφαρμογές τους. Τα θέματα που θα καλυφθούν απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από την ραγδαία αύξηση των τρόπων αλληλεπίδρασης, είτε αυτές αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τα παιχνίδια ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Στο σεμινάριο θα πάρουν μέρος  εμπειρογνώμονες και αναλυτές οι οποίοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις απόψεις με τους συμμετέχοντες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το σεμινάριο και τις εγγραφές και για τη δραστηριότητα Multi modal Interaction at W3C εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο WebDriver

17 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Browser Testing and Tools δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Web Driver. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει το Web Driver API, το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα ή γλώσσα, και επιτρέπει σε προγράμματα και scripts να ελέγχουν την συμπεριφορά των web browsers. Η Web Driver API επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν τεστ που θα αυτοματοποιούν ένα browser μέσω μίας εξωτερικής διαδικασίας ελέγχου.  Τα τεστ αυτά θα μπορούν επίσης να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν σε in-browser scripts να ελέγχουν το browser. Η Web Driver API χρησιμοποιεί  interfaces με σκοπό τη εύρεση και διαχείριση των στοιχείων τύπου DOM σε μία σελίδα, και τη διαχείριση της συμπεριφοράς του browser.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Testing εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο XML Inclusions (XInclude) Version 1.1

15 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας XML Core απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XML Inclusions (XInclude) Version 1.1. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα μοντέλο επεξεργασίας και ένα συντακτικό που αφορά τη διαδικασία  inclusion (ένταξη). Η ένταξη πραγματοποιείται μέσω της συνένωσης ομάδων πληροφοριών τύπου XML, σε ένα σύνθετο infoset. Ο καθορισμός των XMLεγγράφων που πρόκειται να ενοποιηθούν, και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας εκφράζεται σε XML-friendly συντακτικό (στοιχεία, ιδιότητες, URI references). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax

15 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε το προσχέδιο RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. Η RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax ορίζει ένα συνοπτικό συντακτικό (ένα μοντέλο δεδομένων), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση όλων των γλωσσών και των προδιαγραφών που βασίζονται στην RDF. Το συντακτικό περιέχει τις εξής δύο κύριες δομές δεδομένων: την RDF graphs και την RDF datasets. Τα RDF graphs είναι τριπλέτες της μορφής subject-predicate-object (υποκείμενο- κατηγόρημα- αντικείμενο), τα στοιχεία των οποίων μπορεί να είναι  IRIs, κενοί κόμβοι ή literals, και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή πόρων. Τα RDF datasets χρησιμοποιούνται για την οργάνωση συλλογών που απαρτίζονται από RDF graphs, και αποτελούνται από ένα προκαθορισμένο γράφο και από μηδέν ή περισσότερους ονομαστικούς γράφους. Το έγγραφο παρουσιάζει επίσης σημαντικές έννοιες και ορολογία, ασχολείται με τυπολογίες και με τη διαχείριση των τμηματικών αναγνωριστικών των IRIs που βρίσκονται σε RDF graphs. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Pointer Events

15 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Pointer Events δημοσίευσε το προσχέδιο Pointer Events. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει γεγονότα και διεπαφές χρήσης που διαχειρίζονται δεδομένα εισόδου από συσκευές όπως ποντίκια, στυλό ή οθόνες αφής. Η προδιαγραφή περιέχει επίσης ένα mapping στο DOM Level3 Events Mouse Events. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τα μέλη της Technical Architecture Group

10 Ιανουαρίου 2013

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τους Marcos Caceres (Unaffiliated), Yehuda Katz (jQuery Foundation), Alex Russell (Google), και Annevan Kesteren (Unaffiliated) ως μέλη της Technical Architecture Group (TAG). Στην ομάδα παραμένουν οι Noah Mendelsohn (unaffiliated), Jonathan Rees (unaffiliated), Jeni Tennison (Open Data Institute), Henry Thompson (U. of Edinburgh) και ο Tim Berners-Lee ο οποίος είναι co-Chair της ομάδας.  Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τους Peter Linss (HP), Ashok Malhotra (Oracle) και Larry Masinter (Adobe) για τη συνεισφορά τους. Η αποστολή της TAG είναι η επίτευξη ομόφωνης αποδοχής των αρχών που διέπουν την αρχιτεκτονική του διαδικτύου, η ερμηνεία και η διασαφήνιση των αρχών αυτών, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, και ο συντονισμός  σε θέματα αρχιτεκτονικών εξελίξεων εντός και εκτός του W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την TAG εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι τα XPath 3.0, XQuery 3.0 και XQueryX 3.0 αποτελούν πλέον Συστάσεις του W3C

9 Ιανουαρίου 2013

Οι ομάδες εργασίας XSLT και XML Query δημοσίευσαν τις Προτεινόμενες Συστάσεις XQuery, XQueryX και XPath μαζί με την Functions and Operators και το XPath and XQuery Data Model. Δημοσιεύτηκε επιπλέον η προδιαγραφή Serialization.

Η XPath είναι μία γλώσσα μέσω της οποίας επιλέγονται τμήματα των XML εγγράφων. Οι XQuery και XQueryX είναι γλώσσες επερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή, τη συνένωση και τη διαχείριση XML εγγράφων. Και οι τρεις λειτουργούν με όλες τις πηγές δεδομένων, οι οποίες μπορούν να αναπαρασταθούν ως στιγμιότυπα των XQuery και XPath abstract Data Model (XDM), και μπορούν να χρησιμοποιούσουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην προδιαγραφή Functions and Operators. Η XQuery (και τα παράγωγα όπως η JSONiq) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα με την NoSQL και με τις XML και RDF.

Επιπλέον δημοσιευτήκαν τα εξής προσχέδια:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την XMLεδώ.

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε τρία προσχέδια

8 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Web Cryptography δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια:

 • Το Web Cryptography API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Java Script API για βασικές κρυπτογραφικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα η επαλήθευση, η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση, η δημιουργία υπογραφών κ.α. σε δικτυακές εφαρμογές. Επιπλέον περιγράφει ένα API για την παραγωγή και τη διαχείριση των κλειδιών που απαιτούνται γι΄ αυτές τις λειτουργίες. Οι χρήσεις του συγκεκριμένου API καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών που  κυμαίνονται από υπηρεσίες επιβεβαίωσης γνησιότητας, υπογραφή κώδικα ή εγγράφων μέχρι την εξασφάλιση της τήρησης του απορρήτου και της ακεραιότητας των επικοινωνιών.
 • Το Web Crypto Key Discovery. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα Java Script API για την εύρεση επώνυμων, pre-provisioned, κρυπτογραφικών κλειδιών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με το Cryptography API. Pre-provisioned ονομάζονται τα κλειδιά τα οποία έχουν διατεθεί στο UA όχι μέσω των λειτουργιών παραγωγής, δημιουργίας και εισαγωγής του Web Cryptography API, αλλά χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους.
 • Το Web Cryptography API Use Cases. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί μία ενημερωτική περίληψη των περιπτώσεων χρήσης ενός κρυπτογραφικού API για το διαδίκτυο. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεις περιγράφονται ως σενάρια και αναπαριστούν τμήμα της αναμενόμενης λειτουργικότητας που θα πρέπει να επιτευχθεί από το Web Cryptography API, το οποίο παρέχει ένα API για λειτουργίες όπως κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση, και από το Key Discovery API, το οποίο καλύπτει την δυνατότητα πρόσβασης σε pre-provisioned κλειδιά.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Registered Organization Vocabulary

8 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Government Linked Data δημοσίευσε το προσχέδιο Registered Organization Vocabulary. Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο το οποίο περιγράφει οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου που είναι εγγεγραμμένοι σε τοπικό ή εθνικό μητρώο. Το έγγραφο εστιάζει αποκλειστικά σε οργανισμούς και όχι σε φυσικά πρόσωπα, και θα πρέπει να εκληφθεί ως ειδίκευση της Organization Ontology. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα eGovernment εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Simple Delivery Profile for Closed Captions (US)

3 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Timed Text απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Simple Delivery Profile for Closed Captions (US). Τοσυγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει το Simple Online Delivery Profile (US) της Timed Text Markup Language (TTML). Πρωταρχικός σκοπός του προφίλ είναι να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαλειτουργικότητας  μεταξύ της TTML10 και των μορφότυπων που χρησιμοποιούνται στις αμερικανικές αγορές (π.χ. CEA608 και CEA708). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο CSS Text Decoration Module Level 3 και ενημερώνει το προσχέδιο Cascading and Inheritance Level 3

3 Ιανουαρίου 2013

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Text Decoration Module Level 3. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS  που αναφέρονται στην εμφάνιση του κειμένου και καλύπτει τις περιπτώσεις της υπογράμμισης, της σκίασης και των σημείων που χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση στο κείμενο. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο CSS Cascading and Inheritance Level 3. Η αλληλοδιαδοχικότητα (cascading) αποτελεί μία από τις θεμελιώδης αρχές των CSS και επιτρέπει σε πολλαπλά style sheets να επηρεάζουν την παρουσίαση ενός εγγράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαφορετικές δηλώσεις προσπαθούν να δώσουν τιμή στην ίδια ιδιότητα/ στοιχείο, με αποτέλεσμα να προκύπτει ανταγωνισμός, ο οποίος πρέπει να επιλυθεί. Στο έγγραφο περιγράφονται οι κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να βρεθεί η κατάλληλη τιμή για όλες τις ιδιότητες όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.