W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2011

NewsΗ Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα XPath, XQuery 3.0, XPath Full Text και XQuery Update

15 Δεκεμβρίου 2011

Οι ομάδες εργασίας XML Query και XSLT δημοσιεύσαν το προσχέδιο Full Text 3.0, και απευθύνουν πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το XPath 3.0 και τις σχετικές με αυτό προδιαγραφές. Η ομάδα εργασίας XQuery απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα XQuery 3.0 και XQueryX 3.0, και δημοσίευσε το προσχέδιο XQuery Update 3.0. Η γλώσσα XPath χρησιμοποιείται για επερωτήσεις και επιλογές σε XML έγγραφα και άλλες σχετικές δομές. Οι XQuery και XQueryX είναι γλώσσες επερωτήσεων σε απλά XML έγγραφα, συλλογές εγγράφων, σχεσιακές βάσεις και άλλες πηγές δεδομένων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία XML εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Online Course on Mobile Web

13 Δεκεμβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για την online σειρά μαθημάτων W3C Introduction to Mobile Web and Application Best Practices, η οποία θα διαρκέσει οκτώ εβδομάδες και θα ξεκινήσει στις 30 Ιανουαρίου 2012. Τα μαθήματα σχεδιάστηκαν από την ομάδα MobiWebApp και σκοπεύουν στο να εξοικειώσουν τους σχεδιαστές που ασχολούνται με το διαδίκτυο και τους πάροχους περιεχομένου με τη χρήση και διαχείριση του Web σε κινητές συσκευές. Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των μαθημάτων και να βρείτε σχόλια από συμμετέχοντες στις προηγούμενες σειρές. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και, αν εγγραφείτε μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2012, θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση, η οποία ανέρχεται στα €165. Μετά από αυτή την ημερομηνία η χρέωση θα είναι €225. Εγγραφή

Το W3C ανακοινώνει ότι επτά Web Services προδιαγραφές αποτελούν πλέον συστάσεις

13 Δεκεμβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει τη δημοσίευση των εξής επτά προδιαγραφών της ομάδας εργασίας Web Services Resource Access: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), και Transfer (WS-Transfer). Οι προδιαγραφές είναι σχεδιασμένες ώστε να συνδυάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν εργαλεία  για  WebServices. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Services εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευε τις εξής δύο Widgets προδιαγραφές: την Widget Access Request Policy και τη Widget Interface

13 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τα εξής:

 • Την υποψήφια σύσταση Widget Interface η οποία καθορίζει ένα API που παρέχει λειτουργικότητα προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στα μεταδεδομένα και στα αποθηκευμένα δεδομένα του Widget. Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Μπορείτε να δείτε την αναφορά υλοποίησης.
 • Την προτεινόμενη σύσταση Widget Access Request Policy, η οποία καθορίζει το μοντέλο ασφάλειας που ελέγχει την πρόσβαση στο δίκτυο μεσα από ένα widget καθώς και μία μέθοδο, ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να ζητούν από τους user agent να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους του δικτύου. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2012.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευε το προσχέδιο The PROV Ontology: Model and Formal Semantics

13 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε το δημόσιο προσχέδιο The PROVO ntology: Model and Formal Semantics. Η PROV Ontology (αλλιώς PROV-O) κωδικοποιεί το PROV Data Model [PROV-DM] σε OWL2 Web Ontology Language(OWL2). Η οντολογία PROV αποτελείται από οντότητες, ιδιότητες και περιορισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πληροφορίες προέλευσης (provenance information).  Η  PROV μπορεί να εξειδικευτεί ώστε να δημιουργηθούν νέες οντότητες και ιδιότητες προκειμένου να μοντελοποιηθούν πληροφορίες προέλευσης που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το workshop The Multilingual Web – The Way Ahead

9 Δεκεμβρίου 2011

ToW3C ανακοινώνει 4ο από μία σειρά workshops, τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση της επιτυχίας του πολύγλωσσου Παγκόσμιου Ιστού, και τιτλοφορείται The Multilingual Web – The Way Ahead.  Το workshop θα λάβει χώρα στις 15 και 16 Μαρτίου στο Λουξεμβούργο, φιλοξενείται από το Directorate-General for Translation (DGT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο με το Language Technology Show case Days. Το Workshop είναι ανοικτό για όλους και δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν εγκαίρως.

Όπως και τα προηγούμενα workshops στη Μαρδίτη, την Πίζα και το Limerick, η συνάντηση στο Λουξεμβούργο θα συγκεντρώσει ομιλητές και συμμετέχοντες οι οποίοι θα ανακεφαλαιώσουν και θα παρουσιάσουν τις βέλτιστες υπάρχουσες τεχνικές και τα πρότυπα που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς περιεχομένου, τους κατασκευαστές εργαλείων και browsers, κ.α., να απαντήσουν στις προκλήσεις, οι οποίες τίθονται στον Πολύγλωσσο Παγκόσμιο Ιστό (Multilingual Web). Το workshop δημιουργεί ευκαιρίες για net-working μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές κοινότητες, οι οποίες μετέχουν στη δημιουργία του Πολύγλωσσου Παγκόσμιου Ιστού. ToW3C ενδιαφέρεται να προσελκύσει ομιλητές, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν τυχόν κενά στα πρότυπα και τις βέλτιστές πρακτικές που σχετίζονται με το διαδίκτυο, και είναι σε θέση να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης. Μπορείτε να εγγραφείτε online εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο RDFa Lite 1.1 και αναθεώρηση το RDFa 1.1 Primer

8 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο RDFa Lite 1.1 και αναθεώρησε το RDFa 1.1 Primer.

Μία από τις κριτικές που ασκούνται στην RDFa είναι ότι παρέχει υπερβολική λειτουργικότητα, προκαλώντας σύγχυση στους προγραμματιστές που τη χρησιμοποιούν για πρώτη φορά. Η RDFa Lite αποτελεί ένα υποσύνολο της  RDFa το οποίο θα είναι χρήσιμο στο 80% των προγραμματιστών που κάνουν απλή σήμανση δεδομένων (data markup).

 Η RDFa Primer αποτελεί μία εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην  RDFa και στα δομημένα χαρακτηριστικά για σήμανση δεδομένων που παρέχει.

Ο χαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων ως προσχέδια εργασίας αποτελεί ανοικτή πρόσκληση προκειμένου να υπάρξει κριτική και feedback από το κοινό μέσω της RDF Web Applications Working Group mailing list. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για παρόμοια έργα της δραστηριότητας Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των πρτοτεινόμενων συστάσεων: The WebSocket API και Web Storage

8 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής προτεινόμενων συστάσεων: 

 • Της Web Socket API, η οποία ορίζει ένα API που επιτρέπει σε ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Web Socke προκειμένου να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με ένα remote host.
 • Της Web Storage, η οποία ορίζει ένα API για την αποθήκευση ζευγών κλειδιών-τιμών σε Web clients.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης SOAP over Java Message Service 1.0

8 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας SOAP-JMS Binding δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση SOAP over Java Message Service 1.0. Οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτή, καθώς και σε σχετικά έγγραφα, σκοπεύουν στη δημιουργία προτύπων σχετικά με τη μεταφορά μηνυμάτων μέσω SOAP, σε JMS [Java Message Service]. Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των υλοποιήσεων διαφόρων παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα  στους πελάτες να υλοποιούν τις δικές τους υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες των παρόχων. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 13 Ιανουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Services εδώ.

Η εκκολαπτήρια ομάδα HTML Speech δημοσίευσε την τελική αναφορά της

6 Δεκεμβρίου 2011

Η εκκολαπτήρια ομάδα HTML Speech δημοσίευσε την τελική αναφορά της. Η αναφορά περιλαμβάνει περιπτώσεις χρήσης, τις απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτές, καθώς και τις παρακάτω προτάσεις: τη δημιουργία ενός νέου  Java Script API για χρήση σε υπηρεσίες ASR, ένα νέο <reco> html στοιχείο το οποίο θα είναι σε θέση να συνδέεται με το JS ASR API, ένα νέο <tts> html στοιχείο για χρήση σε υπηρεσίες TTS, και ένα πρωτόκολλο που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Web User Agents, όπως για παράδειγμα οι web browsers, θα επικοινωνούν με υπηρεσίες ASR και TTS, οι οποίες θα είναι διαφορετικές από τις προκαθορισμένες που ήδη παρέχονται. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πρόοδο, όσον αφορά τους στόχους της, οι παραπάνω προτάσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Η ομάδα αναμένει ότι το περιεχόμενο της αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί από μία ή περισσότερες από τις ομάδες εργασίας του  W3C, οι οποίες ασχολούνται με τον τομέα των προτύπων, ή από άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, όπως η Internet Engineering Task Force.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας Incubator, ένα φόρουμ στο οποίο τα μέλη του W3C μπορούν να πειραματίζονται και να καινοτομούν. Η δραστηριότητα Incubator δε έχει σχέση με τον τομέα των προτύπων του W3C.

Αναφορά: Status and Roadmap of Standards for Web Applications on Mobile

6 Δεκεμβρίου 2011

Το W3C δημοσίευσε τη νέα έκδοση του  Standards for Web Applications on Mobile, μία σύνοψη σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από το W3C και αυξάνουν την ισχύ των διαδικτυακών εφαρμογών, ιδιαιτέρα στον τομέα  των κινητών.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί παραδοτέο του έργου MobiWebApp, βρίσκεται στην 4η έκδοσή του και περιλαμβάνει τις εξελίξεις από τον Αύγουστο του 2011.  Σε αυτές συγκαταλέγονται αρκετές νέες προδιαγραφές  (Web Real Time communications, Geolocation v2, vibration API), αναφορές για την εξέλιξη  άλλων προδιαγραφών  που βρίσκονται σε διάφορα ανάπτυξης, καθώς και σύνδεσμοι σε πηγές σχετικά με mobile accessibility.

Η επόμενη έκδοση του εγγράφου έχει προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο του 2012, συγχρόνως με το Mobile World Congress. Το W3C προσκαλεί τους παρευρισκόμενους  να επισκεφθούν το περίπτερό του στο Hall 2, 2A31, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την κινητή βιομηχανία.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web and Mobile Devices εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3

6 Δεκεμβρίου 2011

Ηομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. Στα CSS Levels 1 και 2 οι τιμές των ιδιοτήτων των εικόνων, όπως για παράδειγμά η 'background-image', μπορούσαν να δεχτούν μόνο ένα  URI. Το συγκεκριμένο module παρέχει επιπλέον τρόπους για την αναπαράσταση δυσδιάστατων εικόνων. Εκτός αυτού, καθορίζει διάφορες ιδιότητες για τη διαχείριση εικόνων τύπου raster, και ιδιότητες για τον καθορισμό του μεγέθους ή της θέσης  στοιχείων που έχουν αντικατασταθεί, όπως για παράδειγμα, εικόνες μέσα στο πλαίσιο (box) το οποίο καθορίζεται από αλγόριθμούς τύπου CSS layout. Το προσχέδιο ορίζει επίσης, με γενικό τρόπο, τον αλγόριθμο των CSS για τον καθορισμό του μεγέθους των  εικόνων και άλλων στοιχείων τα οποία έχουν αντικατασταθεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Indexed Database API

6 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Indexed Database API. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα API, για μία βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται απλές τιμές και ιεραρχικά αντικείμενα. Οι User agents χρειάζεται να αποθηκεύουν μεγάλο αριθμό αντικειμένων τοπικά, ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις off-line ανάγκες δεδομένων των διαδικτυακών εφαρμογών. Η Web Storage specification είναι χρήσιμη, όσον αφορά την αποθήκευση ζευγών κλειδιών και των αντίστοιχων τιμών τους, αλλά τα αποτελέσματα στις αναζητήσεις τιμών ή η αποθήκευση διπλότυπων τιμών για ένα κλειδί, δεν είναι αποτελεσματικές.  Η  Indexed Database API καθιστά δυνατή τη σύνθετή διαχείρηση δεδομένων ζεύγων κλειδιών-τιμών, η οποία είναι πολύ σημαντική για τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας επερωτήσεων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση του Media Fragments URI 1.0

1 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Media Fragments απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Media Fragments URI 1.0. Οι οπτικοακουστικοί  πόροι του Παγκόσμιου Ιστού θεωρούνται, επί του παρόντος, «εξωτερικά» αντικείμενα που μπορούν να ενσωματωθούν μόνο με τη χρήση κάποιου plugin το οποίο μπορεί να αποκωδικοποιεί και να αλληλεπιδρά με τα media resources. Σε γενικές γραμμές, οι media servers που παρέχουν server-side χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα απευθείας πρόσβαση στα time offsets των video χωρίς να χρειάζεται να ανακτηθεί  ολόκληρη η πηγή, είναι συγκεκριμένοι.  Η υποστήριξη αυτού του είδους πρόσβασής σε media fragments είναι διαφορετική για διαφορετικά media formats με αποτέλεσμα, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι καθιερωμένες μέθοδοι για τη διαχείριση περιεχόμενου, αυτού του είδους, στον Παγκόσμιο Ιστό. Η παρούσα προδιαγραφή παρέχει ένα ανεξάρτητο media-format για πρόσβαση σε media fragments του Παγκόσμιου Ιστού, χρησιμοποιώντας Uniform Resource Identifiers (URIs).

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο Protocol for Media Fragments 1.0 Resolutionin HTTP, το οποίο περιγράφει διάφορους τρόπους επεξεργασίας media fragments URI όταν αυτά χρησιμοποιούνται με το πρωτόκολλο HTTP. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια Geolocation API Specification Level 2 και DeviceOrientation Event

1 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Geolocation απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια Geolocation API Specification Level 2 και Device Orientation Event Specification. Το πρώτο αποτελεί ένα interface υψηλού επιπέδου για τον εντοπισμό πληροφοριών θέσης, όπως για παράδειγμα το γεωγραφικό μήκος και πλάτος,  που σχετίζονται μόνο με τη συσκευή στην οποία τρέχει η εφαρμογή. Το ίδιο το API δεν έχει γνώση σχετικά με τους πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της θέσης. Οι πόρου αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν Global Positioning System (GPS), και μηχανισμούς που εξάγουν τις θέσεις συμπερασματικά, μέσω σημάτων από το δίκτυο, όπως IP, RFID, WiFi και Bluetooth MAC διευθύνσεις, GSM/CDMA cell IDs, αλλά και από δεδομένα που έχουν παρέχονται από τους χρήστες.

Η προδιαγραφή Device Orientation Event ορίζει διάφορους τύπους DOM συμβάντων οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό προσανατολισμό και την κίνηση της συσκευής.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Content Security Policy

1 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Application Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  Content Security Policy. Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ένα μηχανισμό ο οποίος θα χρησιμοποιείται από διαδικτυακές εφαρμογές προκειμένου να διευθετούνται θέματα, όπως για παράδειγμα, το cross-site scripting (XSS). Η Content Security Policy είναι επεξηγηματική πολιτική η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών (και στους διαχειριστές των servers) να περιορίζουν τα σημεία από τα οποία οι εφαρμογές θα μπορούν να φορτώνουν πόρους.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Requirements for Home Networking Scenarios

1 Δεκεμβρίου 2011

Η ομάδα ενδιαφέροντος Web and TV δημοσίευσε το σημείωμα Requirements for Home Networking Scenarios. Το συγκεκριμένο έγγραφο απαριθμεί τους σχεδιαστικούς στόχους και τις απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι ενδεχόμενες συστάσεις του W3C ώστε, να επιτρέπεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο που παρέχονται από οικιακές συσκευές που βρίσκονται σε δίκτυο, σε άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης και επανάχρησης περιεχομένου από υπηρεσίες όπως παραδοσιακά μέσα μετάδοσης και διαδικτυακές υπηρεσίες, αλλά και από το οικιακό δίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web and TV εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Ontology for Media Resources 1.0

29 Νοεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Media Annotations δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση  Ontology for Media Resources 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την Ontology for Media Resources 1.0. Ο όρος «οντολογία» χρησιμοποιείται εδώ με την ευρύτερη έννοια, προκειμένου να δηλώσει ένα βασικό λεξιλόγιο. Σκοπός του λεξιλογίου είναι να εναρμονίσει τις διαφορετικές περιγραφές των media resources και να παράξει μία ομάδα βασικών ιδιοτήτων. Το έγγραφο καθορίζει βασικές ιδιότητες μεταδεδομένων για media resources, καθώς και τις αντιστοιχίσεις τους σε υπάρχοντα metadata formats.  Εκτός αυτών, το έγγραφο παρέχει μία υλοποίηση της οντολογίας σε RDF/OWL η οποία είναι συμβατή με το σημασιολογικό ιστό. Το έγγραφο στοχεύει κυρίως σε media resources που διατίθενται στο διαδίκτυο και όχι σε αυτές που είναι διαθέσιμες σε τοπικά repositories. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε τις προδιαγραφές Flexible Box Layout, CSS Template, Regions και Paged Media

29 Νοεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα παρακάτω προσχέδια:

 • Το CSS Flexible Box Layout Module, το οποίο ορίζει ένα αναβαθμισμένο CSS box model που θα χρησιμοποιείται στη σχεδίαση διεπαφών χρήσης.  Στο μοντέλο flexbox layout τα παιδιά ενός πλαισίου (box) τοποθετούνται είτε οριζόντια είτε κάθετα, και ο χώρος που δε χρησιμοποιείται διατίθεται σε ένα συγκεκριμένο παιδί ή μπορεί να  διανεμηθεί σε κάποια από τα παιδιά κάνοντας χρήση της  ιδιότητας "flex". Δυσδιάστατα  layouts μπορεί να δημιουργηθούν τοποθετώντας το ένα πλαίσιο μέσα στο άλλο (οριζόντια μέσα σε κάθετα ή κάθετα μέσα σε οριζόντια).
 • Το CSS Template Layout Module, το οποίο περιέχει χαρακτηριστικά των CSS που περιγράφουν layouts σε υψηλά επίπεδα και προορίζεται για εργασίες όπως ο καθορισμός της θέσης και η ευθυγράμμιση των "widgets" σε μία διεπαφή χρήσης ή για το layout grid μίας σελίδας ή ενός παραθύρου.
 • Το CSS Regions Module Level 3, το οποίο επιτρέπει τη ροή περιεχομένου (content) σε πολλαπλές περιοχές, γνωστές ως regions, οι οποίες δεν ακολουθούν αναγκάστηκα τη διάταξη του εγγράφου. Το CSS Regions module παρέχει ένα μηχανισμό ροής περιεχομένου ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί με  positioning schemes που έχουν καθοριστεί από άλλα CSS modules, όπως για παράδειγμα το Multi-Column Module ή το Grid Layout Module, προκειμένου να καθοριστεί η θέση των περιοχών προς τις οποίες υπάρχει ροή περιεχομένου. 

Το W3C δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο Requirements for Japanese Text Layout

29 Νοεμβρίου 2011

Το W3C δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση του Requirements for Japanese Text Layout το οποίο περιγράφει τις απαιτήσεις για σελιδοποίηση με γιαπωνέζικους τυπογραφικούς χαρακτήρες και θα χρησιμοποιηθεί  με τεχνολογίες όπως τα CSS, SVG, XSL-FO και πρότυπα eBook. Το έγγραφο βασίζεται κυρίως στο πρότυπο JISX 4051 που αφορά σελιδοποιήσεις με γιαπωνέζικούς χαρακτήρες, αλλά ασχολείται και με θέματα που δεν καλύπτονται από το JISX 4051. Η δεύτερη έκδοση περιέχει πολλές πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση  επικεφαλίδων, σημειωμάτων και σημείων που δηλώνουν αναφορές, καθώς και την τοποθέτηση εικόνων, πινάκων κλπ. Το έγγραφο παρήχθη από τα μέλη του Japanese Layout Task Force σε συνεργασία με τις ομάδες εργασίας CSS, Internationalization Core, SVG και XSL του W3C. Μπορείτε να βρείτε την έκδοση στη γιαπωνέζική γλώσσα εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Battery Status API

29 Νοεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Battery Status API. Η προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών μπορούν να καθορίζουν προγραμματιστικά την κατάσταση της μπαταρίας μίας συσκευής. Εάν η κατάσταση της μπαταρίας μία συσκευής δεν είναι γνωστή, οι προγραμματιστές θα πρέπει να σχεδιάζουν τις διαδικτυακές εφαρμογές  κάνοντας την υπόθεση ότι υπάρχει αρκετή ενέργεια για την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η μπαταρία μίας συσκευής είναι πιθανόν να εξαντληθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αντίθετα, έχοντας πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας, οι προγραμματιστές θα είναι σε θέση να δημιουργούν διαδικτυακό περιεχόμενο και εφαρμογές οι οποίες θα είναι ενεργειακά αποδοτικές και, κατά συνέπεια, θα ενισχύουν την εμπειρία των χρηστών. Μπορείτε να στέλνεται τα σχόλιά σας μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοίνωσε ότι η ομάδα Patent Advisory προτείνει να συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με την προδιαγραφή Widgets Access Request Policy

28 Νοεμβρίου 2011

Η Patent Advisory Group (PAG) της ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε μία αναφορά στην οποία προτείνει τη συνέχιση, χωρίς μετατροπές, της έρευνας σχετικά με τη Widgets Access Request Policy Specification. Το W3C δημιούργησε μία ομάδα Patent Advisory (PAG) με σκοπό να επιλύσει θέματα σχετικά με προδιαγραφές οι οποίες δεν εμπίπτουν στις  W3C Royalty-Free licensing requirements. Μπορείτε να δείτε την αναγγελία της PAG εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση του API for Media Resources 1.0

22 Νοεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Media Annotations απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης API for Media Resources 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα  API με σκοπό την πρόσβαση σε μεταδομένα που σχετίζονται με media resources στο διαδίκτυο. Ο στόχος της προδιαγραφής είναι να παρέχει στους προγραμματιστές εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε διαφορετικές μορφές μεταδεδομένων. Η ομάδα εργασίας στη φάση της Προτεινόμενης Σύστασης αναπτύσσει μία  test suite. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Vibration API

17 Νοεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο Vibration API, το οποίο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών μπορούν, μέσω προγραμματισμού, να παρέχουν feedback σε μορφή δόνησης. Το συγκεκριμένο API σχεδιάστηκε για περιπτώσεις χρήσης υψηλής απόδοσης, οι οποίες σχετίζονται με παιγνία, και δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως γενικός μηχανισμός ειδοποίησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε δύο SPARQL 1.1 προσχέδια

17 Νοεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας SPARQL δημοσίευσε τα εξής:

 •  το προσχέδιο εργασίας SPARQL 1.1 Overview, το οποίο λειτουργεί ως εισαγωγή για μία ομάδα προδιαγραφών του W3C που διευκολύνουν τη διαδικασία των επερωτήσεων και το χειρισμό RDF graph content στο διαδίκτυο, και σε χώρους αποθήκευσης RDF δεδομένων.
 • το προσχέδιο SPARQL 1.1 Federated Query, το οποίο προσφέρει στους καταναλωτές δεδομένων (data consumers) τη δυνατότητα συγχώνευσης κατανεμημένων δεδομένων τα οποία προέρχονται από πολλαπλά SPARQL query services. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

 Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το online συμπόσιο Website Accessibility Metrics, το οποίο θα λάβει χώρα στις 5 Δεκεμβρίου

17 Νοεμβρίου 2011

 Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το online συμπόσιο, το οποίο αναφέρεται σε θέματα προσβασιμότητας ιστοσελίδων, και  θα λάβει χώρα στις 5 Δεκεμβρίου του 2011. Το συμπόσιο αφορά ερευνητές και άτομα του χώρου που επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα προσβασιμότητας και να βοηθήσουν στην χάραξη ενός σχεδίου ανάπτυξης και έρευνας για το μέλλον.   Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Website Accessibility Metrics - Online Symposium. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το  Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

WAI-ACT Web Accessibility Project

16 Νοεμβρίου 2011

Το Web Accessibility Initiative (WAI) ξεκίνησε το έργο WAI-ACT- Cooperation Framework for Guidance on Advanced Technologies, Evaluation Methodologies, and Research Agenda Setting to Support eAccessibility, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτό μέσω της λίστας WAI-ACT Project announcemente-mail.

Το W3C δημοσίευσε προσχέδια προτύπων που αναφέρονται σε Online Privacy

14 Νοεμβρίου 2011

Το W3C δημοσίευσε τα εξής δύο προσχέδια προτύπων που επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με online tracking:

 • Το Tracking Preference Expression (DNT), το οποίο ορίζει μηχανισμούς που, αφενός επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράζουν προτιμήσεις σχετικά με cross-site tracking και, αφετέρου δίνουν τη δυνατότητα στις ιστοσελίδες να  επιλέγουν εάν θα επιτρέπουν αυτές τις προτιμήσεις.
 • Το Tracking Compliance and Scope Specification, το οποίο καθορίζει τη σημασία της προτίμησης "Do Not Track" και καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους οι ιστοσελίδες θα πρέπει να προσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη προτίμηση.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν το πρώιμο στάδιο της δουλειάς των μελών της ομάδας εργασίας W3C Tracking Protection, η οποία περιλαμβάνει κατασκευαστές browser, πάροχους περιεχομένου, διαφημιστές, μηχανές αναζήτησης και ειδικούς σε θέματα προστασίας πολιτικής, καταναλωτών και privacy. Το W3C θα επιθυμούσε να λάβει κριτικές για τα συγκεκριμένα  προσχέδια, τα οποία υπολογίζεται ότι θα λάβουν status προτύπου στα μέσα του 2012. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου και τα testimonials, και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Privacy εδώ.

Η W3Conf Developer Conference θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα με απευθείας Video Stream

9 Νοεμβρίου 2011

 Το W3Cανακοίνωσε το συνέδριο  W3 Conf: Practical Standards for Web Professionals, το οποίο θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Redmond, Washington. Οι εγγραφές είναι ακόμα ανοικτές. Το W3C θα μεταδώσει με απευθείας video stream περίπου 25 παρουσιάσεις σχετικά με θέματα mobile ανάπτυξης, layout, script libraries, γραφικά, ασφάλεια, διαδικτυακά παιχνίδια, και τις ομιλίες των εκπροσώπων των διαφόρων browsers και vendors. Δεν απαιτούνται δίδακτρα για όσους παρακολουθήσουν το video stream. Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Microsoft για τη βοήθειά της στην πραγματοποίηση του συνεδρίου, και να εκφράσει την εκτίμησή του στον  Platinum Sponsor ATT και στους Gold Sponsors Adobe και Nokia. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο twitter on @w3cconf.

Το W3C συνδιοργανώνει συνάντηση σχετικά με Domain Names and Persistence κατά τη διάρκεια του IDCC11

8 Νοεμβρίου 2011

Το W3C διοργανώνει, από κοινού με το Digital Curation Centre, ένα workshop σχετικά με Domain Names and Persistence στο Bristol, UK, στις 8 Δεκεμβρίου του 2011. Το workshop θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του International Digital Curation Conference (IDCC). Τα domain names δεν παραμένουν σταθερά και αυτό είναι ένα πρόβλημα, που καθιστά ευπαθή τα ψηφιακά δεδομένα, καθώς τα http: URIs δεν μπορεί να θεωρηθούν ως μόνιμα αναγνωριστικά. Το συγκεκριμένο workshop σκοπεύει να διερευνήσει τις συνιστώσες του προβλήματος και τις πιθανές κατευθύνσεις, προς τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες προκειμένου να οδηγηθούν σε μία λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο του W3C Technical Architecture Group (TAG) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του Third Workshop on Web and TV

8 Νοεμβρίου 2011

Το W3Cδημοσίευσε την τελική αναφορά του Third W3C Web and TV Workshop, το οποίο φιλοξενήθηκε από την  Comcast Cable και έλαβε χώρα στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Hollywood, California.  Στο workshop συμμετείχαν περίπου 150 αντιπρόσωποι από σημαντικές εταιρίες, οργανισμούς, vendors, πάροχοι περιεχομένου και υπηρεσιών video, εκπρόσωποι τηλεοπτικών εκπομπών, καλωδιακοί διαχειριστές και κατασκευαστές CE. Οι συμμετέχοντες εστίασαν στα κενά ανάμεσα στην εμπειρία, τις προοπτικές και προσδοκίες της βιομηχανίας της  ψυχαγωγίας και της διαδικτυακής κοινότητας. Επιπλέον τα μέλη της ομάδας ενδιαφέροντος Web and TV συζήτησαν θέματα από το workshop κατά τη διάρκεια της πρώτης τους F2F συνάντησης, στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, και αποφάσισαν για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε αυτά τα θέματα. Τα συμπεράσματα θα συμπεριληφθούν στην αναφορά του Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθεί από την ομάδα.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers

27 Οκτωβρίου 2011

Ηομάδα εργασίας Web Real-Time Communications δημοσίευσε το δημόσιο προσχέδιο Web RTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει APIs που επιτρέπουν την συνδιάσκεψη εντός μιας  Open Web Platform εφαρμογής. Τα APIs δίνουν τη δυνατότητα σε μία πλατφόρμα να ζητά τις υπηρεσίες τοπικών, audio και video, μέσων, επιτρέπει την αποστολή, δια μέσου του δικτύου, μέσων προς browsers ή συσκευές που χρησιμοποιούν τα κατάλληλα real-time πρωτόκολλα, και τη λήψη μέσων από browsers ή συσκευές για τοπική χρήση και επεξεργασία. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναπτύσσεται παράλληλα με ένα πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε από την ομάδα IETF RTC WEB. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Touch Events version 1

27 Οκτωβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Events απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Touch Events version 1. Οι User Agents που τρέχουν σε τερματικά τα οποία παρέχουν δεδομένα αφής σε διαδικτυακές εφαρμογές ερμηνεύουν τα γεγονότα του ποντικιού προκειμένου να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές. Υπάρχει όμως η πιθανότητα να μην μπορέσουν αυτά τα γεγονότα να αποδώσουν την προσδοκώμενη εμπειρία στους χρήστες καθώς είναι κανονικοποιημένα δεδομένα που βασίζονται σε input αφής. Οι Native εφαρμογές μπορούν να  διαχειριστούν και τις δύο καταστάσεις μέσα από τα παρεχόμενα APIs του συστήματος. Η προδιαγραφή Touch Events παρέχει μία λύση για εφαρμογές Open Web Platform: παρέχει, αφ’ ενός τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης γεγονότων αφής και, αφ΄ ετέρου, πολλαπλά σημεία αφής για τις συσκευές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την αναφορά Unified Service Description Language XG

27 Οκτωβρίου 2011

Η εκκολαπτήρια ομάδα Unified Service Description Language δημοσίευσε την τελική της αναφορά. Η αποστολή της συγκεκριμένης ομάδας ήταν να ασχοληθεί με μία ήδη υπάρχουσα πρόταση σχετικά με  USDL. Συγκεκριμένα η ομάδα κινήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις: ερεύνησε παρόμοιες προσεγγίσεις και τις συσχέτισε με την USDL, ανασχεδίασε την προδιαγραφή ώστε να ευθυγραμμίζεται με το W3C, και πιστοποίησε την πρακτική συνάφεια (practical relevance) δημιουργώντας περιπτώσεις δοκιμών. Κατά τη διάρκεια της XG η ομάδα εστίασε όχι στην ίδια τη γλώσσα, όπως είχε προαποφασιστεί, αλλά συγκεντρώθηκε στις περιπτώσεις χρήσεις. Επομένως η αναφορά της ομάδας περιέχει μία περιεκτική περίληψη και εκτίμηση άλλων γλωσσών, προδιαγραφών και προσεγγίσεων οι οποίες θεωρήθηκε ότι σχετίζονται με την  USDL. Περιλαμβάνει επίσης τις περιπτώσεις δοκιμών που δημιούργησε η ομάδα, τις υλοποιήσεις τους, μία λίστα με θέματα και ιδέες για την βελτίωση της επόμενης έκδοσης της  USDL, και μία δήλωση ορισμένων από τους εταίρους σχετικά με την USDL. Η αναφορά ολοκληρώνεται  με συστάσεις, μεταξύ άλλων, για τη συνέχιση της προδιαγραφής USDLαπό μία ομάδα εργασίας.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας Incubator, ένα φόρουμ στο οποίο τα μέλη του W3C μπορούν να πειραματίζονται και να καινοτομούν. Η δραστηριότητα Incubator δε έχει σχέση με τον τομέα των προτύπων  του W3C.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την αναφορά Object Memory Modeling XG

26 Οκτωβρίου 2011

Η εκκολαπτήρια ομάδα Object Memory Modeling δημοσίευσε την τελική της αναφορά, στην οποία παρουσιάζεται ένα object memory format το οποίο βασίζεται στην XML και επιτρέπει την μοντελοποίηση γεγονότων και άλλων πληροφοριών σχετικά με φυσικά αντικείμενα. Το συγκεκριμένο format υποστηρίζει την αποθήκευση των δεδομένων των λεγόμενων "smart labels" που φέρουν τα φυσικά αντικείμενα. Η ομάδα έκανε υποδείξεις σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη του  object memory format στα πλαίσια του W3C, και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη σχέση με provenance modelling, την ενσωμάτωση των object memories σε διαδικτυακές σελίδες και τα πιθανά οφέλη ενός object memory API.

 Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας Incubator, ένα φόρουμ στο οποίο τα μέλη του W3C μπορούν να πειραματίζονται και να καινοτομούν. Η δραστηριότητα Incubator δε έχει σχέση με τον τομέα των προτύπων  του W3C.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Web Storage

25 Οκτωβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Web Storage. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρουσιάζει δύο μηχανισμούς, παρόμοιους με τα HTTP session cookies, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δομημένων δεδομένων σε  clients. Ο πρώτος μηχανισμός σχεδιάστηκε για σενάρια στα οποία ο χρήστης εκτελεί ένα μόνο transaction, αλλά ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολλαπλά transactions σε άλλα παράθυρα. Τα Cookies δεν διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις με μεγάλη επιτυχία. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, η προδιαγραφή δημιούργησε την ιδιότητα sessionStorage IDL. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε την αναφορά Library Linked Data XG

25 Οκτωβρίου 2011

Η εκκολαπτήρια  ομάδα Library Linked Data δημοσίευσε την τελική της αναφορά στην οποία σχολίασε την κατάσταση της διαχείρισης δεδομένων για βιβλιοθήκες,  παρουσίασε συνοπτικά τα πιθανά οφέλη της δημοσίευσης των δεδομένων των βιβλιοθηκών ως  Linked Data, διατύπωσε μελλοντικές  συστάσεις που προορίζονται για ομάδες οι οποίες ασχολούνται με τα πρότυπα βιβλιοθηκών, με το σχεδιασμό συστημάτων και δεδομένων, με βιβλιοθηκάριους και αρχειοθέτες. Η αναφορά συνοδεύεται  από δύο λεπτομερή έγγραφά: Το  "Use Cases" περιγράφει εφαρμογές για βιβλιοθήκες οι οποίες παρουσιάζουν τα οφέλη από την χρήση των προτύπων του Σημασιολογικού Ιστού και των αρχών των Linked Data στη δημοσίευση βιβλιογραφικών δεδομένων και authority files. Το "Datasets, Value Vocabularies, and Metadata Element Sets" παρέχει ένα στιγμιότυπο των βασικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τι δημιουργία των Linked Data για βιβλιοθήκες. Η ομάδα ανέβασε πολλά έγγραφα στο W3C's Semantic Web wiki και αναμένει ότι η συζήτηση για αυτά τα θέματα θα συνεχιστεί μέσω της public-lld mailing list. Τόσο το Semantic Web wiki όσο και η public-lld mailing list είναι ανοικτά σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι τμήμα της δραστηριότητας Incubator, ένα φόρουμ στο οποίο τα μέλη του W3C μπορούν να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν. Η συγκεκριμένη δουλειά δε έχει σχέση με τον τομέα των προτύπων του W3C.

Το W3C ανακοίνωσε το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τους χορηγούς της W3Conf Developer Conference

21 Οκτωβρίου 2011

 Το W3C ανακοίνωσε τους ομιλητές και το πρόγραμμα του πρώτου W3Conf, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Seattle, στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2011. Στο  W3Conf  θα δοθούν παρουσιάσεις από ειδικούς σε θέματα mobile ανάπτυξης, layout, script libraries, γραφικά, ασφάλεια, διαδικτυακά παιχνίδια, και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους από διάφορους browserς και vendors. Οι ομιλίες θα εστιάσουν σε τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα, αλλά θα ρίξουν και μία ματιά στο μέλλον. Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και αν εγγραφείτε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα ισχύσει η μειωμένη χρέωση. Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Microsoft για τη βοήθειά της στην πραγματοποίηση του συνεδρίου, και  να εκφράσει την εκτίμησή του στον  Platinum Sponsor ATT και στους Gold Sponsors Adobe και Nokia.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε τα προσχέδια File API, Server-Sent Events και HTML5 Web Messaging

20 Οκτωβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications ενημέρωσε τα εξής τρία προσχέδια:

 •  Το File API το οποίο παρέχει ένα API για την αναπαράσταση διαφόρων file objects σε διαδικτυακές  εφαρμογές, την επιλογή των αντικειμένων αυτών μέσω προγραμματισμού, και την πρόσβαση στα δεδομένα τους.
 • Το Server-Sent Events το οποίο καθορίζει ένα API που δημιουργεί μία HTTP σύνδεση για να δέχεται  push notifications, σε μορφή γεγονότων DOM, από ένα server. Το API είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες push notifications διατάξεις όπως, για παράδειγμα, στην Push SMS.
 • Το HTML5 Web Messaging το οποίο ορίζει δύο μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ browsing contexts σε HTML έγγραφα.

 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το σημείωμα Ontology of Rhetorical Blocks (ORB)

20 Οκτωβρίου 2011

Ηομάδα ενδιαφέροντος Semantic Web Health Care and Life Sciences δημοσίευσε το σημείωμα Ontology of Rhetorical Blocks (ORB). Η Ontology of Rhetorical Blocks είναι μία τυποποίηση που αναφέρεται στη ρητορική των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το συγκεκριμένο σημείωμα παρέχει περιπτώσεις χρήσεις, εννοιολογικά στοιχεία και πρακτικά παραδείγματα χρήσης της ORB σε σχέση με άλλες γλώσσες αναπαράστασης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει τους πρώτους χορηγούς του προγράμματος Organization Sponsor

19 Οκτωβρίου 2011

Το W3C εισήγαγε πρόσφατα το πρόγραμμα W3C Organization Sponsor με σκοπό να αυξήσει τη δυνατότητά του να υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων για το διαδίκτυο,  και ανακοίνωσε ότι η  Google (Gold) και η  Adobe (Silver) είναι οι πρώτοι οργανισμοί που ανέλαβαν χορηγία. Το W3C επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του για την γενναιοδωρία τους,  και γνωστοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει τις δωρεές τους για εκπαίδευση, παραγωγή εγγράφων και εγχειριδίων, εξοπλισμό και για να προσεγγίσει τα άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με το διαδίκτυο. «Η συμβολή του W3C είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού και η Google επιθυμεί να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες» δήλωσε ο Vint Cerf, Chief Internet Evangelist στην Google και πρωτοπόρος του διαδικτύου. «Το W3C γεφυρώνει πολλές προοπτικές και πλευρές με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του διαδικτύου» δήλωσε ο Kevin Lynch, επικεφαλής του τεχνικού τομέα της Adobe και συνέχισε λέγοντας: «Με μεγάλη χαρά υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και επλίζουμε σε συνεχή συνεργασία γύρω από το κοινό μας όραμα, την τυποποίηση του διαδικτύου.»  Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και να μάθετε περισσότερα για το W3C Organization Sponsor program εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο PROV Data Model and Abstract Syntax Notation

18 Οκτωβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Provenance δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας The PROV Data Model and Abstract Syntax Notation. Το PROV-DM είναι ένα βασικό μοντέλο δεδομένων σχετικό με provenance, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οντοτήτων, ατόμων και διαδικασιών που παράγουν κάποιου είδους δεδομένα ή πράγματα. Το PROV-DM δεν έχει γνώση κάποιου συγκεκριμένου πεδίου αλλά είναι εφοδιασμένο με στοιχεία τα οποία μπορεί εύκολα να επεκταθούν.  Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει τον καθορισμό επιπλέον επεκτάσεων, οι οποίες μπορεί να απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς ή εφαρμογές. Συνοδεύεται από το  PROV-ASN, ένα ανεξάρτητο τεχνολογίας, υψηλού επιπέδου συντακτικό, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σειριακών διατάξεων από PROV-DM instances που είναι κατανοητά από τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αντιστοίχησή του σε ειδικά συντακτικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση για formal semantics. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ

Το W3C ανακοινώνει τη Δραστηριότητα Web Testing

13 Οκτωβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει τη δημιουργία της δραστηριότητας Web Testing. Εδώ και χρόνια οι ομάδες εργασίας του W3C πραγματοποιούν ανεξάρτητες δοκιμές και ελέγχους σε διάφορες τεχνολογίες. Κάθε προδιαγραφή ακολουθεί τις δικές της μεθόδους κατά τη διαδικασία ελέγχου αυτών των τεχνολογιών και, κατά συνέπεια, υπάρχει ελάχιστος συντονισμός μεταξύ των ομάδων εργασίας, όσον αφορά τις μεθόδους ελέγχου. Τεχνολογίες όπως, για παράδειγμά, η HTML, η CSS, και τα APIs πρέπει να ελέγχονται από τους ίδιους user agents, και μάλιστα όχι μεμονωμένα, αλλά να συνδυάζονται κατά τους ελέγχους αυτούς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του διαδικτύου το W3C  δημιούργησε την ομάδα εργασίας Browser Testing and Tools η οποία θα παράγει τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για ελέγχους και δοκιμές, debugging και επίλυση προβλημάτων διαδικτυακών εφαρμογών σε Web browsers.  Επιπλέον δημιούργησε την ομάδα ενδιαφέροντος Web Testing η οποία θα αναπτύξει και εφαρμόσει μηχανισμούς και υλικό για τον έλεγχο διαδικτυακών τεχνολογιών σε διαφορετικές συσκευές, όπως desktops, mobile, TV, κλπ.

BAD to Good: Demo shows web accessibility barriers fixed

13 Οκτωβρίου 2011

ΤοWeb Accessibility Initiative (WAI) και η Education and Outreach Working Group (EOWG) δημοσίευσαν το ενημερωμένο Before and After Demonstration (BAD). Το BAD αρχικά παρουσιάζει μία απροσπέλαστη ιστοσελίδα και στη συνέχεια μία νέα έκδοση της ίδιας ιστοσελίδας με διορθωμένα τα θέματα προσπέλασης. Μπορείτε να διαβάσετε το call for review e-mail, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα Accessibility, και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WAI εδώ.

Το SVG Open 2011 θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 Οκτωβρίου

7 Οκτωβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για το SVG Open 2011, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 17 με 20 Οκτωβρίου, ολοκληρώνονται σύντομα. Το W3C, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, είναι χορηγοί του  SVG Open 2011, του 9ου  διεθνούς συνεδρίου για Scalable Vector Graphics τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους browsers. Το συνέδριο φιλοξενεί η Microsoft Corporation στο New England Research and Development (NERD) Center στο Cambridge, Massachusetts. Το SVG Open παρέχει τη δυνατότητα σε σχεδιαστές, προγραμματιστές και developers να πληροφορηθούν σχετικά με τα SVG, να ανταλλάξουν ιδέες, σκέψεις, προϊόντα και στρατηγικές. Μέλη της ομάδας εργασίας W3C SVG, συμπεριλαμβανομένου του Doug Schepers, θα παρακολουθήσουν και θα κάνουν παρουσιάσεις στο συνέδριο. Επιπλέον η ομάδα εργασίας θα παρουσιάσει συνοπτικά τις εξελίξεις της προδιαγραφής SVG, συμπεριλαμβανομένης της SVG2 και την ενοποίηση με τα CSS και HTML. Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν και workshops. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Graphics at W3C εδώ

Το W3C ανακοινώνει τη σειρά μαθημάτων Game development in HTML5

7 Οκτωβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει την online σειρά μαθημάτων  "Game Development in HTML5", τα οποία  σχεδιάστηκαν και διδάσκονται από τον Michal Budzynski. Ο Michal Budzynski ήταν υπεύθυνος του onGameStart, κατά τη διάρκεια του οποίου εξετάστηκαν θέματα σχετικά με την ανάγκη για δημιουργία πρότυπων που αφορούν στα παιχνίδια, από το W3C/OpenMedia. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες, από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν browser based παιχνίδια στα οποία μπορούν να λαμβάνουν μέρος πολλοί παίκτες, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες όπως οι HTML5 Canvas, CSS Transitions, Web Sockets και άλλα JavaScript APIs. Το πλήρες κόστος των μαθημάτων ανέρχεται στα €225 αλλά εάν δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 22 Οκτωβρίου η αξία τους θα είναι €145 (υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων σε αυτή την τιμή).

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Fonts Module Level 3

4 Οκτωβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευε το προσχέδιο εργασίας CSS Fonts Module Level 3. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει τον καθορισμό των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών και τον τρόπο δυναμικής φόρτωσης των πόρων τους.  Οι πόροι μπορεί να είναι είτε τοπικοί, δηλαδή εγκατεστημένοι στο σύστημα στο οποίο τρέχει ο user agent, είτε να φορτώνονται. Στην πρώτη περίπτωση οι περιγραφικές πληροφορίες μπορεί να ληφθούν απευθείας από τους πόρους των γραμματοσειρών. Στη δεύτερη περίπτωση που καλύπτουν τους πόρους που φορτώνονται από το διαδίκτυο (οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως διαδικτυακές γραμματοσειρές), οι περιγραφικές πληροφορίες περιέχονται μαζί με την αναφορά στους πόρους. Οι οικογένειες των γραμματοσειρών συνήθως δεν περιέχουν μόνο ένα μέγεθος τυπογραφικών στοιχείων για κάθε πιθανή παραλλαγή των ιδιοτήτων των γραμματοσειρών. Ο μηχανισμός επιλογής γραμματοσειρών των CSS περιγράφει τον τρόπο συνταιριάξης των ιδιοτήτων ενός συγκεκριμένου σετ CSS ιδιοτήτων με ένα συγκεκριμένο μέγεθος γραμματοσειράς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοίνωσε νέα διαδικτυακά σχήματα και μορφότυπους δεδομένων

30 Σεπτεμβρίου 2011

Τον Ιούνιο του 2011 οι Google, Microsoftκαι Yahoo! ανακοίνωσαν τη δημιουργία της ιστοσελίας schema.org η οποία «παρέχει σχήματα...που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους webmasters για να μαρκάρουν τις σελίδες τους ώστε να αναγνωρίζονται από τους σημαντικούς search providers». Με την αφορμή της αναγγελίας  τεθήκαν δύο ερωτήματα με τα οποία θα ασχοληθεί μία νέα ομάδα που θα σχηματιστεί στα πλαίσια της ομάδας ενδιαφέροντος Semantic Web. Η schema.org θα συμμετέχει στις ομάδες:

 • Web Schemas Task Force στην οποία θα προεδρεύσει ο R.V. Guha (Google). Η συγκεκριμένη ομάδα θα εστιάσει σε θέματα λεξιλογίων.
 • HTML Data Task Force στην οποία θα προεδρεύσει η Jeni Tennison. Η ομάδα θα εστιάσει στη σχέση μεταξύ των RDFa, microdata και άλλων μεθόδων προσέγγισης σε δομημένα δεδομένα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο συνδυάζονται οι πόροι δεδομένων και το πως γίνονται οι μεταφράσεις από συντακτικό σε συντακτικό.

Η συμμετοχή στις ομάδες είναι ανοικτή σε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σελίδα  Semantic Web Interest Group home page. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε δύο νέες προτεινόμενες συστάσεις σχετικά με CSS και το προσχέδιο Selectors Level 4

29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τις εξής δύο προτεινόμενες συστάσεις του W3C: τη CSS Namespaces Module και τη Selectors Level 3. Η πρώτη σύσταση ορίζει τη σύνταξη των namespaces στα CSS. Η δεύτερη ορίζει το στυλ και τα υποδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές προκειμένου να ταιριάξουν τα τμήματα ενός εγγράφου. Σ’ αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις αλλαγές σε σχέση με την CSS2 selectors. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επιπλέον το προσχέδιο Selectors Level 4 το οποίο παρουσιάζει νέους selectors. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο The WebSocket API

29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο The WebSocket API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή χρησιμοποιεί το Web Socket interface το οποίο επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να διατηρούν αμφίδρομη επικοινωνία με server-side μεθόδους. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 21 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το W3C Social Business Jam, ένα τριήμερο Online Global Event

28 Σεπτεμβρίου 2011

 Το W3C ανακοινώνει την διοργάνωση της εικονικής εκδήλωσης W3C Social Business Jam η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους. Το Social Business Jam απευθύνεται σε άτομα και επαγγελματίες που ασχολούνται με επιχειρήσεις ή με τον κοινωνικό χώρο εργασίας (social business space). Η συνάντηση σκοπεύει να καταστήσει κατανοητή τη χρήση των κοινωνικών τεχνολογιών από τις διάφορες επιχειρήσεις καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την ενσωματώσει των τεχνολογιών αυτών σε υπάρχοντα περιβάλλοντα. Το W3C αναμένει ότι η συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της συνάντησης, στο  W3C Community or Business Groups. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3C Social Business Jam εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε το προσχέδιο Extensible Stylesheet Language (XSL-FO) 2.0

27 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Print and Page Layout δημοσίευσε το ενημερωμένο προσχέδιο εργασίας Extensible Style sheet Language (XSL-FO) Version 2.0. Η XSL-FO είναι μία γλώσσα για μορφοποίηση  XML εγγράφων η οποία βασίζεται σε templates. Το συγκεκριμένο προσχέδιο περιλαμβάνει την υπάρχουσα προδιαγραφή και βελτιώσεις, αλλά κάποια από τα νέα χαρακτηριστικά του προηγούμενου προσχεδίου δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την XML εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση επτά προτεινόμενων συστάσεων σχετικά με Web Services

27 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Services Resource Access δημοσίευσε προτεινόμενες συστάσεις για τις εξής επτά προδιαγραφές:  Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-Event Descriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-Metadata Exchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), και Transfer (WS-Transfer). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2011.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Services εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Widget Packaging and XML Configuration αποτελεί Σύσταση του W3C, και δημοσιεύει τρεις προδιαγραφές σχετικές με διαδικτυακές εφαρμογές

27 Σεπτεμβρίου 2011

Ηομάδαεργασίας Web Applications δημοσίευσε τη Σύσταση Widget Packaging and XML Configuration. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τυποποιεί ένα packaging format και μεταδεδομένα για μία συγκεκριμένη ομάδα λογισμικού γνωστή ως  widgets. Αντίθετα με τα παραδοσιακά user interface widgets (π.χ. κουμπιά, πεδία για εισαγωγή δεδομένων, εργαλειοθήκες κλπ.) τα widgets που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο αποτελούν πλήρως ανεπτυγμένες client-side εφαρμογές που παράγονται με τεχνολογίες όπως η HTML5 και στη συνέχεια «πακετάρονται» για διανομή.

Η ομάδα εργασίας επιπλέον δημοσίευσε τα εξής:

 • Το προσχέδιο εργασίας Widget URI scheme το οποίο ορίζει ένα widget URI scheme και κανόνες για τα resources του πακέτου.
 • Το σημείωμα Requirement For Standardizing Widgets το οποίο απαριθμεί τους στόχους και τις απαιτήσεις που θα πρέπει θέτουν  οι προδιαγραφές για την τυποποίηση των widgets.
 • Το Last Call Working Draft Web IDL το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  να οριστούν  interfaces για web browsers. Το Web IDL είναι παραλλαγή του IDL και περιέχει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό της συμπεριφοράς των common script objects στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2011.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C οργανώνει την Online σειρά μαθημάτων με τίτλο HTML5 Audio and Video

27 Σεπτεμβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει την online σειρά μαθημάτων HTML5 Audio and Video. Τα μαθήματα, στα οποία διδάσκων θα είναι ο Mark Boas,  θα διαρκέσουν 5 εβδομάδες, από τις 17 Οκτωβρίου μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του 2011. Στόχος των μαθημάτων είναι η εκμάθηση της HTML5 media και η χρήση της για την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών. Το κόστος των μαθημάτων ανέρχεται στα €225, αλλά εάν δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου η αξία τους θα είναι €145 (υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων σε αυτή την τιμή).

Το W3C οργανώνει το Workshop on Linked Enterprise Data Patterns

26 Σεπτεμβρίου 2011

Η τεχνολογία Linked Data προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, όσον αφορά την ολοκλήρωση και διαχείριση πληροφοριών, τόσο εντός όσο και μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και οργανισμών.  Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Linked Data οι επιχειρήσεις έχουν της δυνατότητα να συνεργαστούν στη χρήση διαμοιρασμένων δεδομένων χωρίς το υψηλό κόστος που συνεπάγεται συνήθως αυτή η συνεργασία. Το W3C οργανώνει το Workshop Linked Enterprise Data Patterns: Data-driven Applications on the Web στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν σχετικά με θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία (απαιτήσεις και διευθέτηση προβλημάτων) και να αναπτύξουν μία σωστή υποδομή για Linked Enterprise Data. Το Workshop είναι ελεύθερο για όλους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Workshop και το Σημασιολογικό Ιστό εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της Υποψήφιας Σύστασης Progress Events

26 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Progress Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή για τη μέτρηση του ποσοστού ολοκλήρωσης διαδικασιών, όπως για παράδειγμα οι HTTP entity body transfers. Η προδιαγραφή προορίζεται κυρίως για χρήση από άλλες προδιαγραφές.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το Inria πρόκειται να φιλοξενήσει το γραφείο του W3C στη Γαλλία

20 Σεπτεμβρίου 2011

 Το W3C ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου γραφείου της κοινοπραξίας στη  Γαλλία το οποίο θα φιλοξενηθεί από το Inria (French National Computer Science Research Institute). Με την ευκαιρία της έναρξης το W3C σε συνεργασία με το  Inria και το Δήμο του Παρισίου οργανώνει  μία συνάντηση σχετικά με το Open Data στο φόρουμ Open World, στις 22 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. «Το Inria έχει αναλάβει μία μακροχρόνια δέσμευσή όσον αφορά την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και προτύπων. Στηρίζουμε το έργο του W3C από τη στιγμή της έναρξης της κοινοπραξίας το 1994, οπότε και φιλοξενήσαμε το ευρωπαϊκό τμήμα της» δήλωσε ο καθ. Michel Cosnard, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Inria. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου και να μάθετε περισσότερα για τα γραφεία του W3C εδώ.

Το W3C ανακοινώσε το νέο πρότυπο Digital Ink Standard Enhances Device Integration

20 Σεπτεμβρίου 2011

Το W3C ανακοίνωσε ένα νέο πρότυπο για την ανταλλαγή "digitalink" στο διαδίκτυο. Η Ink Markup Language (InkML) Recommendation μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων από ηλεκτρονικά μολύβια ή στυλό, δεδομένων κίνησης, ιχνογραφήματα, μουσική κ.α. Η InkMLαναπτύχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας του W3C να γίνει το διαδίκτυο διαθέσιμο σε κάθε συσκευή. Εφαρμογές, όπως για παράδειγμα, pen-based text messaging, χειρόγραφοι σχολιασμοί εγγράφων, φωτογραφίες, συνεργατικοί λευκοί πίνακες, αρχειοθέτηση χειρόγραφων σημειωμάτων,  πιο αποτελεσματικοί τρόποι για συμπλήρωση φορμών κ.α. είναι τώρα δυνατές λόγω του νέου αυτού προτύπου. Μπορείτε να δείτε το δελτίου τύπου και τα  testimonials και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Web of Devices εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια R2RML και A Direct Mapping of Relational Data to RDF

20 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας RDB2RDF απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια R2RML: RDB to RDF Mapping Language και A Direct Mapping of Relational Data to RDF. Το πρώτο περιγράφει την γλώσσα R2RML η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να εκφραστούν ειδικά προσαρμοσμένες αντιστοιχίσεις (customized mappings) από σχεσιακές βάσεις δεδομένων σε RDF datasets. Αυτές οι  αντιστοιχίσεις επιτρέπουν  σε ήδη υπάρχοντα σχεσιακά δεδομένα να εκφραστούν σε RDF, χρησιμοποιώντας τη δομή και το λεξιλόγιο επιλέγει κάθε φορά ο προγραμματιστής.  Το δεύτερο έγγραφο ορίζει μία απ’ ευθείας αντιστοίχηση από σχεσιακά δεδομένα σε  RDF. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Online Symposium on Web Accessibility Metrics

15 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Research and Development (RDWG) θα πραγματοποιήσει ένα online συμπόσιο στο οποίο ερευνητές και άτομα που ασχολούνται με τον τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν θέματα προσβασιμότητας στο διαδίκτυο και να οργανώσουν ένα πλάνο για μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη. Το Call for Papers ισχύει μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το  Symposium on Web Accessibility Metrics καθώς και για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Device Adaptation

15 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Device Adaptation. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να καθορίζουν στα CSS το μέγεθος, το zoom και τον προσανατολισμός του viewport το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση του αρχικού containing block. Η προδιαγραφή αποσκοπεί να καταστήσει ευκολότερη τη σχεδίαση μεταξύ συσκευών που έχουν διαφορετικά viewport μεγέθη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το προσχέδιο DOM4

15 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας DOM4. Η DOM4 ορίζει τα μοντέλα γεγονότων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται από διαδικτυακές πλατφόρμες. Η DOM είναι ένα interface το οποίο δεν εξαρτάται από καμία πλατφόρμα, και ταυτόχρονα μία γλώσσα που  επιτρέπει σε προγράμματα και scripts να έχουν πρόσβαση και να ανανεώνουν δυναμικά το περιεχόμενο και τη δομή των εγγράφων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου δημοσίευσε το προσχέδιο Battery Status Events

15 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Battery Status Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διάφορους DOM event types οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας των συσκευών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C ανακοινώνει τη διοργάνωση του συνεδρίου W3Conf, W3C's First Developer Conference

14 Σεπτεμβρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει τη διοργάνωση του W3Conf: Practical Standards for Web Professionals στο Seattle στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2011. Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες θα εστιάσουν στα πρακτικά πρότυπα τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σήμερα σε browsers. Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από εξέχοντα μέλη της βιομηχανίας του διαδικτύου σε θέματα που αφορούν την HTML5, τα CSS3, τα γραφικά, την προσβασιμότητα, τα πολυμέσα  και πολλά άλλα. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος αλλά το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Η έναρξη των εγγραφών θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Τα μέλη του W3C που ενδιαφέρονται να γίνουν χορηγοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον  Doug Schepers ή τον Alan Bird.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο SPARQL 1.1 Query Results JSON Format και δημοσιευεί το προσχέδιο SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats

13 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας SPARQL απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο SPARQL 1.1 Query Results JSON Format. Τα SPARQLείναι πρότυπα που αναφέρονται σε επερωτήσεις και ενημερώσεις RDF δεδομένων καθώς και στις διαδικασίες για την απόκτηση πρόσβασης σε RDF δεδομένα στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφει την απεικόνιση επερωτήσεων τύπου SELECT και ASK με τη χρήση της JSON. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο SPARQL 1.1 Query Results CSV and TSV Formats το οποίο περιγράφει τη χρήση CSV και TSV formats για να εκφραστούν αποτελέσματα επερωτήσεων τύπου SPARQL από SELECT queries.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Touch Events version 1

13 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Events απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Touch Events version 1. Η προδιαγραφή Touch Events ορίζει γεγονότα χαμηλού επιπέδου που αναπαριστούν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής σε μία επιφάνεια αφής (touch-sensitive surface) και αλλαγές στα σημεία αυτά σε σχέση με την επιφάνεια και οποιαδήποτε στοιχεία  DOM που σχετίζονται ή επιδεικνύονται σε αυτή. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού οργανώνει το Workshop on the Future of Offline Web Application

9 Σεπτεμβρίου 2011

Το διαδίκτυο παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη ως πλατφόρμα κατάλληλη για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών. Παρόλα αυτά όμως η off line χρήση του αποτελεί ένα αίτημα των  δημιουργών λογισμικού το οποίο δεν έχει, προς το παρόν, ικανοποιηθεί. Προκειμένου να ενισχυθεί η υποστήριξη των off line διαδικτυακών εφαρμογών  στην πλατφόρμα Open Web το W3C οργανώνει το Workshop on the Future of Offl ine Web Applications στις 5 Νοεμβρίου στο Redwood City, CA. Το Workshop φιλοξενείται από τη Vodafone και είναι ανοικτό σε όλους χωρίς χρέωση εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Workshop εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το προσχέδιο CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3

08 Σεπτεμβρίου 2011

Ηομάδαεργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. Το προσχέδιο αποτελείται από δύο μέρη:  το πρώτο ορίζει τη σύνταξη των εικόνων στα CSS. Το δεύτερο ορίζει ιδιότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του περιεχομένου που έχει αντικατασταθεί και των αλγορίθμων διάταξης των CSS. Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να επηρεάσουν την ανάλυση των bit map εικόνων, τον προσανατολισμό των αντικειμένων που έχουν αντικατασταθεί καθώς και το αν και το πως θα διατηρηθεί η αναλογία των διαστάσεων των αντικειμένων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει την ίδρυση μίας νέας ομάδας εργασίας για Web Application Security

07 Σεπτεμβρίου 2011

Οι μοντέρνες διαδικτυακές εφαρμογές έχουν διάφορες μεθόδους ασφάλειας. Καθώς δεν υπάρχουν πρότυπα και κοινοί μηχανισμοί που να ελέγχουν και να επιβάλλουν τις πολιτικές αυτές, δεν είναι δυνατό οι διάφοροι ιστότοποι να μπορέσουν, από κοινού, να αναγνωρίσουν το κατά πόσο κάποιοι από τους περιορισμούς  είναι απαραίτητοι ή αντίθετα, αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον περιορισμούς σε ορισμένα θέματα.  Για το λόγο αυτό το W3C ίδρυσε την ομάδα εργασίας Web Application Security, έργο της οποίας είναι να εξετάσει θέματα ασφάλειας που αφορούν τις διαδικτυακές εφαρμογές. Η ομάδα θα ορίζει στοιχειώδεις μηχανισμούς για τη δημιουργία πολιτικών με σκοπό να ρυθμίσουν το μοντέλο ασφαλείας του browser. Η ομάδα θα ασχοληθεί με δουλειά που βασίζεται στην προδιαγραφή Content Security Policy με σκοπό να καταστήσει ασφαλείς τεχνολογίες όπως οι Cross-Domain Resource Sharing και UMP. Το W3C ίδρυσε επίσης το Web Security Interest Group, ένα φόρουμ στο οποίο θα συζητούνται θέματα βελτίωσης προτύπων και εφαρμογών προκειμένου να υπάρξει αύξηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια Web Storage και Web Workers

06 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια Web Storage και Web Workers. Το πρώτο ορίζει ένα API για τη συστηματική αποθήκευση key-value pair δεδομένων σε Web clients. Το δεύτερο ορίζει ένα API το οποίο επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών του διαδικτύου να δημιουργούν σενάρια που τρέχουν στο background, παράλληλα με την κεντρική σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο μία λειτουργία τύπου thread με ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιείται ως συντονιστικός μηχανισμός.  Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Last Call: Multimodal Architecture and Interfaces

06 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Multi modal Architecture and Interfaces. Το έγγραφο περιγράφει μία αρχιτεκτονική για multimodal περιβάλλοντα, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κατανεμημένων υλοποιήσεων, εστιάζει στο ρόλο της σήμανσης και των σεναρίων, καθώς και στη χρήση καλά ορισμένων διεπαφών μεταξύ των συστατικών της τμημάτων.  Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το προσχέδιο CSS Values and Units Module Level 3

06 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας  Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Values and Units Module Level 3.  Το συγκεκριμένο CSS3 module περιγράφει τις διάφορες τιμές και μονάδες που δέχονται οι ιδιότητες των CSS. Επιπλέον περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού αυτών των τιμών σε όλο το εύρος, από την "specified" μέχρι την "computed" και από την "used" μέχρι την "actual". Ο κύριος σκοπός του module είναι η δημιουργία μίας προδιαγραφής με κοινές τιμές  η οποία μπορεί να αναφέρεται  και από άλλες προδιαγραφές.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι το package of W3C Web Services technologies εγκρίθηκε ως ISO/IEC International Standards

06 Σεπτεμβρίου 2011

Το W3C από κοινού με την τεχνική επιτροπή JTC1 των οργανισμών  ISO και IEC, ανακοίνωσαν την έγκρισή ενός από τα πακέτα του W3C που αναφέρονται σε  Web Services technologies ως ISO/IEC International Standards. Μέσω αυτής της επίσημης αναγνώρισης από εθνικούς οργανισμούς ως ISO/IEC JTC 1 Standards, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες, οι οποίες προάγουν τη διαλειτουργικότητα και μειώνουν τον κατακερματισμό της αγοράς, θα ωφελήσουν όλους τους χρήστες. «Μέσω αυτής της έγκρισης θα εξασφαλισθεί η χρήση του διαδικτύου παντού, σε κάθε συσκευή» ανέφερε ο Διοικητικός  Διευθυντής  του W3C,  Jeff Jaffe.  Το πακέτο περιλαμβάνει οκτώ προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των  SOAP 1.2, MTOM, Addressing 1.0 και Policy 1.5 που αποτελούν τη βάση για message-based service technology η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τη βιομηχανία. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου,  τα testimonials και το W3C PAS FAQ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια Performance Timeline και User Timing

01 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Performance Timeline και το προσχέδιο User Timing. Το πρώτο ορίζει μία διεπαφή για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών χρονομέτρησης αναφορικά με HTML στοιχεία, και κατά την πλοήγηση. Το δεύτερο ορίζει μία διεπαφή με σκοπό τη μέτρηση της απόδοσης εφαρμογών με τη χρήση υψηλής ακρίβειας timestamps. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρία προσχέδια σχετικά με Cascading Style Sheets (CSS)

01 Σεπτεμβρίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε τα εξής τρία προσχέδια:

 • το CSS Conditional Rules Module Level 3,  το οποίο περιγράφει τον τρόπο απόδοσης δομημένων εγγράφων (π.χ. HTML και XML) στη οθόνη, σε χαρτί και ομιλία. Το συγκεκριμένο module περιέχει τα χαρακτηριστικά των CSS που αφορούν την επεξεργασία, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  τμημάτων των style sheets. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται με βάση τις δυνατότητες του επεξεργαστή ή το είδος του εγγράφου στο οποίο εφαρμόζεται το style sheet.
 • Το CSS Text Level 3, το οποίο περιγράφει ιδιότητες για τη διαχείριση κειμένου και καθορίζει το μοντέλο επεξεργασίας τους. Καλύπτει τις περιπτώσεις αλλαγής γραμμής, ευθυγράμμισης, διαχείρισης κενών, διακόσμησης και μετατροπής κειμένου.
 • Το CSS Writing Modes Module Level 3, το οποίο ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά),  διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του Identity in the Browser Workshop

30 Αυγούστου 2011

Το W3C δημοσίευσε την τελική αναφορά του  W3C Identity in the Browser workshop, το οποίο φιλοξενήθηκε από το Mozilla και πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαΐου στο Mountain View, California. Στο workshop έλαβαν μέρος πάνω από 80 εκπρόσωποι από διάφορους οργανισμούς όπως οι Google, Microsoft, Apple, Mozilla, και Netflix και από εταιρίες που επιθυμούν έναν ασφαλή μηχανισμό επιβεβαίωσης ταυτότητας στο διαδίκτυο, όπως οι χορηγοί του Workshop RSA, Paypal, και Yahoo!. Η αναφορά υποδεικνύει πιθανές περιπτώσεις τυποποίησης με σκοπό ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Επιπλέον το W3C αναπτύσσει ένα Working Group charter. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Harry Halpin.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο XML Security RELAX NG Schemas

30 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  XML Security RELAXNG Schemas. Το συγκεκριμένο έγγραφο χρησιμοποιείται στη δημοσίευση σχημάτων  RELAXNG για προδιαγραφές XML Security, συμπεριλαμβανομένων και των XML Signature 1.0 και 1.1, XML Encryption 1.0 και 1.1, Exclusive Canonicalization, XML Signature Properties, XML-Signature XPath Filter 2.0 και XML Security Generic Hybrid Ciphers. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax

30 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει ένα συντακτικό υψηλού επιπέδου (ένα μοντέλο δεδομένων) στο οποίο βασίζεται η RDF, και το οποίο συνδέει ειδικά συντακτικά με την τυπική σημασιολογία τους. Επιπλέον περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με διάφορες βασικές έννοιες, τη δημιουργία τύπων δεδομένων, character normalization και τη διαχείριση IRIs. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι η προθεσμία εγγραφής στο Mobile Web Online Training Course παρατείνεται για μία επιπλέον εβδομάδα

30 Αυγούστου 2011

Οι εγγραφές για το  Mobile Web Online Training Course του W3C παρατείνονται για μία ακόμα εβδομάδα. Η διακεκριμένη αυτή σειρά μαθημάτων αρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει 8 εβδομάδες. Οι προγραμματιστές που ασχολούνται με τον Παγκόσμιο Ιστό  αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν εφαρμογές για τις διάφορες κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θα παρουσιάσει τη βέλτιστη χρήση των προτύπων που σχετίζονται με το διαδίκτυο: για παράδειγμα, ποιες εκδόσεις της HTML και των CSS είναι αποτελεσματικότερες, ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης δυσκολιών που σχετίζονται με τις κινητές συσκευές, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα νέα  API, τεχνικές client και server-side και πολλά άλλα. Τα μαθήματα σχεδιάστηκαν και διδάσκονται από την ομάδα W3C/MobiWebApp. Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής από το W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Mobile Web Online Training Course εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το CSS Speech Module

18 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο CSS Speech Module. Η CSS Speech module ορίζει χαρακτηριστικά με τα οποία οι προγραμματιστές μπορούν, μέσα από τη σύνθεση ομιλίας και χρησιμοποιώντας audio cues, να ελέγχουν τη μετάδοση κειμένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να εναρμονιστούν με το μοντέλο που περιγράφηκε στη Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) αποτελεί σύσταση του W3C

16 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε τη σύσταση Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version 1.1 η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster στην  XML. Η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει διορθώσεις που είχαν δημοσιευτεί ως παροράματα στην πρώτη έκδοση, καθώς και άλλες τροποποιήσεις που έγιναν με σκοπό να καταστήσουν την προδιαγραφή ευκολότερη στην ανάγνωση και  σαφή. Ο πίνακας «Changes» περιέχει όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τη στιγμή που η Second Edition δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ως προτεινόμενη σύσταση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο XMLHttpRequest Level 2

16 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας XMLHttpRequest Level 2. Η προδιαγραφή XMLHttpRequest Level 2 εμπλουτίζει τα αντικείμενα XMLHttpRequest με νέα χαρακτηριστικά, όπως cross-origin requests, γεγονότα προόδου, και διαχείριση byte streams. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Efficient XML Interchange (EXI) Profile

16 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Efficient XML Interchange δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Efficient XML Interchange (EXI) Profile. Πολλές κατηγορίες συσκευών καθώς και use-cases επιθυμούν να χρησιμοποιούν το EXI ως exchange format. Εξαιτίας διαφόρων περιορισμών, κάποιες από αυτές δεν είναι σε θέση ή δεν επιτρέπεται να απαιτούν περισσότερη μνήμη κατά το χρόνο εκτέλεσης. Σε αυτά τα πλαίσια το EXI διαπίστωσε ότι προκύπτουν θέματα όταν επιχειρείται ο περιορισμός της χρήσης της μνήμης. Το έγγραφο περιγράφει μία όψη της προδιαγραφής EXI 1.0, η οποία επιτρέπει τη δέσμευση της κατανάλωσης της μνήμης από EXI δομές, όπως  γραμματικές και string partitions. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός τομέα με σκοπό την επίσπευση καινοτομιών για το διαδίκτυο

15 Αυγούστου 2011

Community and Business GroupsΤο W3C ανακοίνωσε τη σύσταση διαφόρων Community Groups με σκοπό την  γρήγορη και εύκολη δημιουργία διαδικτυακών τεχνολογιών. Οι ομάδες αυτές είναι ανοικτές για όλους, δεν υπάρχει χρέωση για τη συμμετοχή και επιπλέον  καθένας έχει τη δυνατότητα να  δημιουργήσει ένα Community Group. «Η προτυποποίηση και η καινοτομία συνδέονται άμεσα και, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης της δεύτερης αυξάνει ραγδαία και όλο και περισσότερες βιομηχανίες υιοθετούν την Open Web Platform του W3C, η δράση αυτών των ομάδων θα επιταχύνει την ενσωμάτωση νεωτερικών τεχνολογιών στο διαδίκτυο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του W3C. Το W3C ανακοίνωσε επιπλέον τη σύσταση Business Groups που έχουν σκοπό να παράσχουν ένα, ανεξάρτητο από vendors, φόρουμ για την ανάπτυξη τεχνολογιών που στοχεύουν σε συγκεκριμένες αγορές. Μπορείτε να διαβάσετε τα δελτία τύπου, τις ανακοινώσεις των νέων μελών, πληροφορίες για τα Business Groupsκαι τον τρόπο δημιουργίας της δική σας ομάδας ή Business Group

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τρεις προτεινόμενες συστάσεις

11 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε τις εξής τρεις προτεινόμενες συστάσεις:

 • Την 'view-mode' Media Feature η οποία ορίζει ένα πολυμεσικό χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται προκειμένου να ταιριάξει διαφορετικές μεθόδους παρουσίασης  που εφαρμόζονται σε διαδικτυακές εφαρμογές και δημιουργούν διαφορετικά στυλ χρησιμοποιώντας  CSS Media Queries.
 • Τη Widget Packaging and XML Configuration η οποία τυποποιεί ένα packaging format και μεταδεδομένα για μία συγκεκριμένη ομάδα λογισμικού γνωστή ως  widgets. Αντίθετα με τα παραδοσιακά user interface widgets (π.χ. κουμπιά, πεδία για εισαγωγή δεδομένων, εργαλειοθήκες κλπ.) τα widgets που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο αποτελούν πλήρως ανεπτυγμένες client-side εφαρμογές που παράγονται με τεχνολογίες όπως η HTML5 και στη συνέχεια πακετάρονται για διανομή.
 • Την XML Digital Signatures for Widgets η οποία ορίζει ένα προφίλ της προδιαγραφής XML Signature Syntax and Processing 1.1 έτσι ώστε να επιτρέψει σε ένα  widget package να υπογραφεί ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υπογραφή του widget μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός διασφάλισης της συγγραφής (authorship) και της διανομής (distributorship). 

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Rich Web Client εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης CSS Namespaces Module

11 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση CSS Namespaces Module. Η CSS Namespaces module ορίζει τη σύνταξη των namespaces στα CSS. Ορίζει ένα κανόνα @namespace για τον καθορισμό του default namespace συνδέοντας namespaces με  namespace prefixes. Επιπλέον ορίζει τη σύνταξη που μπορεί να υιοθετήσουν άλλες προδιαγραφές προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα namespace σε namespace-qualified ονόματα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Associating Schemas with XML documents 1.0 (Second Edition)

11 Αυγούστου 2011

Ηομάδαεργασίας XML Core δημοσίευσε το σημείωμα Associating Schemas with XML documents1.0 (Second Edition). Το έγγραφο επιτρέπει σε σχήματα (schemas) να συνδέονται σε ένα  XML έγγραφο ανεξάρτητα από τη γλώσσα σύμφωνα με την οποία έχουν οριστεί, καθώς έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν μία η περισσότερες εντολές  με στόχο ένα xml μοντέλο στην αρχή του εγγράφου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Resource Timing

11 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας  Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Resource Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα interface για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών χρονομέτρησης αναφορικά με HTML στοιχεία. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επιπλέον το προσχέδιο εργασίας PerformanceTimelineτο οποίο ορίζει ένα interface για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών χρονομέτρησης αναφορικά με navigation και elements. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Turtle

9 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας RDF δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Turtle. Η Turtle χρησιμοποιείται ευρέως από τους  προγραμματιστές του σημασιολογικού ιστού καθώς αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο απεικόνισης των RDF δεδομένων. Η τυποποίηση της Turtle θα προωθήσει την χρήση της σε άλλα πρότυπα, όπως για παράδειγμα η R2RML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το Progress Events

9 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Progress Events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της loading progress. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο HTML5: Edition for Web Authors

9 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML5: Edition for Web Authors. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί αυστηρή υποομάδα της πλήρους HTML5 και παραλείπει τις λεπτομέρειες υλοποίησης των user-agent (UA). Το έγγραφο απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές του διαδικτύου που δεν ασχολούνται με UA και επιθυμούν να χρησιμοποιούν μια εκδοχή της HTML που εστιάζει επακριβώς στη δημιουργία διαδικτυακών εγγράφων και εφαρμογών. Το έγγραφο δεν περιέχει κριτήρια υλοποίησης και για το λόγο αυτό οι δημιουργοί των UA θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πλήρη HTML5. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο XML Signature Best Practices

9 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  XML Signature Best Practices. Το έγγραφο αποτελεί μία συλλογή καλών πρακτικών που αναφέρονται στους χρήστες της προδιαγραφής XML Signature. Οι περισσότερες από αυτές τις πρακτικές στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των επιθέσεων, ενώ άλλες αφορούν στη βέλτιστη χρήση της XML Signature (για παράδειγμα υπογραφή XML εγγράφων που δε χρησιμοποιούν namespaces). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

Το W3C οργανώνει το Workshop on Data and Services Integration

5 Αυγούστου 2011

Η ανάγκη ενοποίησης ετερογενών πληροφοριών και υπηρεσιών είναι ένα θέμα που απασχολούσε διαρκώς τους προγραμματιστές και τους διαχειριστές υπηρεσιών και έγινε εντονότερη με τη δημιουργία και συνεχή ανάπτυξη του διαδικτύου. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες  καλύπτουν όλο το φάσμα από Web Services μέχρι και Cloud-based services. Για το λόγο αυτό το W3C οργανώνει στις 20 και 21 Οκτωβρίου το Workshop on Data and Services Integration, το οποίο φιλοξενείται από το MITRE, Bedford, MA, USA. Συμμετέχοντες από διάφορες κοινότητες και με διαφορετικές οπτικές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με θέματα που δεν έχουν, επί του παρόντος, επιλυθεί από τις παρερχόμενες υπηρεσίες, θα ερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενοποιηθούν υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί με βάση διαφορετικές παραδοχές και θα αναγνωρίσουν τομείς στους οποίους η τυποποίηση θα βοηθήσει την ενοποίηση των υπηρεσιών και των δεδομένων. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοικτή σε όλους εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το workshop εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση του WOFF File Format 1.0

4 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας WebFonts απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας συστάσης WOFF File Format 1.0. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει το WOFF font packaging format. Ο συγκεκριμένος μορφότυπος παρέχει μικρής κλίμακας και εύκολα υλοποιήσιμη συμπίεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανόνες CSS @font-face. Όλα τα εγκεκριμένα TrueType/OpenType/Open Font Format filesμπορούν να ενσωματωθούν στο WOFF format και να χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο. Οι  user agents αποκωδικοποιούν το WOFF αρχείο και αποκαθιστούν πλήρως τα δεδομένα των γραμματοσειρών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Fonts εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSSOM View Module

4 Αυγούστου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSSOM View Module. Τα APIs που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχουν στους προγραμματιστές μία μέθοδο μέσω της οποίας είναι σε θέση να επιθεωρούν και να χειρίζονται τον τρόπο εμφάνισης ενός εγγράφου. Παρέχεται, για παράδειγμα, η δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης του layout box των στοιχείων, και του πλάτους του viewport μέσω ενός σεναρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Style εδώ

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Web Application Privacy Best Practices

4 Αυγούστου 2011

Ηομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το προσχέδιο Web Application Privacy Best Practices. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται σε καλές πρακτικές σε θέματα  privacy διαδικτυακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ενδέχεται να χρησιμοποιούν device APIs. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των W3C XML Schema Definition Language 1.1 (Parts 1 and 2)

22 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Schema απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των υποψήφιων συστάσεων XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes. Το πρώτο έγγραφο καθορίζει την XML Schema Definition Language η οποία  διευκολύνει την περιγραφή της δομής και περιορίζει το περιεχόμενο των XML εγγράφων, ακόμα και εκείνων που χρησιμοποιούν την XML Name space. Η γλώσσα του σχήματος (schema language), η οποία αναπαρίσταται και η ίδια σε ένα XML λεξιλόγιο και χρησιμοποιεί name spaces, αναδομεί σε μεγάλο βαθμό και επεκτείνει αρκετά τις  δυνατότητες των XML document type definitions (DTDs).  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή εξαρτάται από τις XML Schema Definition Language 1.1 Part 2: Datatypes οι οποίες παρέχουν τις δυνατότητες για τον καθορισμό τύπων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στα XML Schemas καθώς και σε άλλες XML προδιαγραφές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Page Visibility

22 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Page Visibility. Η προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μπορούν να καθορίζουν, προγραμματιστικά, την τρέχουσα κατάσταση ορατότητας της σελίδας ώστε να δημιουργούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 18 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο The From-Origin Header

22 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο The From-Origin Header. Η διαδικτυακή πλατφόρμα δεν έχει, αυτή τη στιγμή,  περιορισμούς ως προς την ενσωμάτωση πόρων διαφορετικών προελεύσεων. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο με το οποίο οι διάφοροι πόροι μπορούν να δηλώνουν τη μη διαθεσιμότητά τους ενώ βρίσκονται ήδη ενσωματωμένοι σε ένα περιβάλλον. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού αναθεώρησε τα προσχέδια Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 και Implementing ATAG 2.0

22 Ιουλίου 2011

Ηομάδα εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines ενημέρωσε το προσχέδιο εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0  και το συνοδευτικό έγγραφο Implementing ATAG 2.0. Η ATAG ορίζει τον τρόπο με τον οποίο  εργαλεία authoring μπορούν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να παράγουν περιεχόμενο για τον Παγκόσμιο Ιστό, το οποίο συνάδει με τις οδηγίες που ορίζονται στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Επίσης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία αυτά μπορούν να γίνουν προσβάσιμα και να χρησιμοποιούνται  από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο User Agent Accesibility Guidelines (UAAG) 2.0

20 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας User Agent Accessibility Guidelines δημοσίευσε το αναθεωρημένο προσχέδιο εργασίας User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0. Η UAAG ορίζει τον τρόπο με το οποίο οι browsers, οι media players και άλλοι "useragents" θα πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργικότητα και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες  που αναφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το αναθεωρημένο προσχέδιο Implementing UAAG 2.0. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση για την αναθεώρηση του UAAG 2.0 Working Draft και να δείτε πληροφορίες για το Web Accessibility Initiative (WAI).

Το W3C ανανέωσε την υπηρεσία Internationalization Checker

19 Ιουλίου 2011

Η i18nchecker είναι μία υπηρεσία που διατίθεται δωρεάν από το W3C και παρέχει πληροφορίες  για θέματα διεθνοποίησης των HTML σελίδων καθώς και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθίσταται δυνατή η δημιουργία σήμανσης  που υποστηρίζει το multilingual Web. Η τελευταία αυτή  έκδοση χρησιμοποιεί μία νέα διεπαφή και ανασχεδιασμένο πηγαίο κώδικα. Περιέχει επιπλέον τέστ, file uploads και  υποστήριξη για την HTML5. Η παρούσα έκδοση δεν είναι  σε τελικό στάδιο αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται, και ήδη υπάρχουν σχέδια για την προσθήκη επιπλέον ιδιοτήτων και ελέγχων, για τη μετάφραση της διεπαφής, για την προσθήκη στοιχείων που υποστηρίζουν την  HTML5 και για την ενοποίηση με τον W3C Unicorn checker. Το  W3C, σε αυτό το στάδιο, ενδιαφέρεται να λάβει πληροφορίες και σχόλια από τους χρήστες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το API for Media Resources 1.0

12 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Media Annotations δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας API for Media Resources 1.0.  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα  API με σκοπό την πρόσβαση σε μεταδομένα που σχετίζονται με media resources στο διαδίκτυο. Ο στόχος της προδιαγραφής είναι να επιτρέψει την εύκολη πρόσβαση των developers σε πληροφορίες μεταδεδομένων που έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικά metadata formats. Το API παρέχει τα μέσα προκειμένου να γίνουν προσβάσιμες οι ιδιότητες των μεταδεδομένων που έχουν οριστεί στην προδιαγραφή Ontology for Media Resources 1.0. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 7 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε τα προσχέδια εργασίας CSSOM και CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3

12 Ιουλίου 2011

Ηομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε προσχέδια εργασίας για τα CSSOM και CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3. Το CSSOM ορίζει APIs (συμπεριλαμβάνονται  γενικοί κανόνες parsing και serialization) για Media Queries, Selectors, και για CSS. Η δεύτερη προδιαγραφή ορίζει τη σύνταξη των εικόνων στα CSS. Επιπλέον ορίζει ιδιότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του περιεχομένου που έχει αντικατασταθεί και των αλγορίθμων διάταξης των CSS. Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να επηρεάσουν την ανάλυση των bit map εικόνων, τον προσανατολισμό των αντικειμένων που έχουν αντικατασταθεί καθώς και το αν και το πως θα διατηρηθεί η αναλογία των διαστάσεων των αντικειμένων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το Web IDL

12 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Web IDL. Το έγγραφο ορίζει την γλώσσα Web IDL η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει διεπαφές που θα υλοποιηθούν σε Web browsers. Η Web IDLαποτελεί παραλλαγή της IDL και περιέχει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον πιο άμεσο καθορισμό της συμπεριφοράς των common script objects στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι διεπαφές που περιγράφονται με την Web IDL αντιστοιχούν σε τμήματα της ECMAScript και σε Java execution environments. Αναμένεται ότι το παρόν έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για προδιαγραφές που είναι ήδη δημοσιευμένες  με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι διεπαφές που δημιουργήθηκαν με βάση αυτές τις προδιαγραφές είναι διαλειτουργικές. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 23 Αυγούστου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το W3C Training on Mobile Web and Application Best Practices το οποίο ξεκινά το Σεπτέμβριο

12 Ιουλίου 2011

Το W3C ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη δεύτερη έκδοση του "W3C Introduction to Mobile Web and Application Best Practices". Η σειρά μαθημάτων είναι online, διαρκεί οκτώ εβδομάδες από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου του 2011, και μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα από την ζώνη ώρας.  Δημιουργήθηκε και διδάσκεται από την ομάδα W3C/MobiWebApp, βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε πρότυπα του W3C και ειδικά στο Mobile Web Best Practices και το Mobile Web Application Best Practices το οποία αναπτύχθηκαν με σκοπό να μεταφέρουν το διαδικτυακό περιεχόμενο στο ευρύ κοινό. Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Το κόστος των μαθημάτων ανέρχεται σε €195, αλλά εάν δηλώσετε συμμετοχή νωρίς η αξία τους θα είναι €145. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα εδώ. Για να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας  παρακαλώ προχωρήστε στην  εγγραφή.

Call for Prior Art Related to US Patent 7,743,336 and US Patent Application 20070101146

08 July 2011

This is a public call for prior art on patent Application No. 11/432,295 and on Patent 7,743,336. The W3C seeks information about access control systems available before October 2005 and content distribution systems before April 2006 that offer a viable solution that may apply to the use of access requests policy in Widgets. People who wish to provide feedback should refer to the call for prior art for more information. On 13 November 2009, pursuant to its rights under W3C's Patent Policy, Apple, Inc. disclosed US Published Patent Application No. 11/432,295 and US Published Patent Application 11/409,276 and claimed that it applies to the Web Applications WG's Widget Access Request Policy specification. Apple excluded all claims from the W3C Royalty-Free License commitment of the W3C Patent Policy given by Participants of the Web Applications Working Group. In accordance with the exception procedures of the Patent Policy, W3C launched a Patent Advisory Group (PAG) to determine possible solutions. The PAG has advised W3C to issue this call for prior art.

Λόγω της νομικής ορολογίας που περιέχει,  το άνωθεν κείμενο παρατίθεται αμετάφραστο. 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το Third Workshop on Web and TV

8 Ιουλίου 2011

Το W3C προγραμμάτισε το τρίτο από τη σειρά των  Workshops που αναφέρονται σε θέματα που αφορούν την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Το Third W3C Web and TV Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Hollywood, California, ΗΠΑ, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2011 και  φιλοξενείται από την  Comcast Cable. Στα προηγούμενα δύο workshops (Τόκιο και Βερολίνο) οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει σύγκληση των υποδομών της τηλεόρασης και του διαδικτύου, και διέκριναν  τεχνολογικές προκλήσεις. Το προσεχές workshop θα συνεχίσει με αυτά τα θέματα και θα εστιάσει στις ανάγκες των δημιουργών περιεχομένου και των διανομέων. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν  και να μελετήσουν τις απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν από το Web and TV Interest Group το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του το Φεβρουάριο του 2011. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος ως ομιλητές θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα  Position Paper, ενώ για τους υπόλοιπούς αρκεί μία αίτηση ενδιαφέροντος. Και τα δύο θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 15 Αυγούστου 2011. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε το Call for Participation

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development

7 Ιουλίου 2011

Το W3C δημοσίευσε, από κοινού με το Web Foundation, την αναφορά του W3C/Web Foundation Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Dares Salaam της Τανζανίας τον Ιούνιο. Στο workshop έλαβαν μέρος μέλη από περισσότερες από 30 χώρες και συζήτησαν θέματα σχετικά με voice-based υπηρεσίες για μη προνομιούχες κοινότητες, θέματα mobile επιχειρηματικότητας και για εργαλεία συλλογής δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις, θα εξετασθούν από το W3C Mobile Web for Social Development Interest Group και το Web Foundation.

Το W3C και το Web Foundation επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους συμμετέχοντες και να εκφράσουν την εκτίμησή τους προς τους χορηγούς Spider (Gold Sponsor), Twaweza (Gold Sponsor) και Comviva (silver sponsor) του Workshop.

Το W3C δημοσίευσε το πρώτο προσχέδιο της προδιαγραφής First Draft of XML Encryption 1.1 CipherReference Processing using 2.0 Transforms

7 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο της προδιαγραφής  "XML Encryption 1.1 Cipher Reference Processing using 2.0 Transforms".  Η προδιαγραφή συνδυάζει  τα οφέλη της XML Signature 2.0 και της XML Encryption, μειώνει τις πιθανότητες παραβίασης και απλοποιεί το μοντέλο επεξεργασίας. Οι σχετικές προδιαγραφές XML Signature 2.0, Canonical XML 2.0 και XML Signature Streaming Profile of XPath 1.0 βρίσκονται στο στάδιο των Οριστικών Σχολίων. Οι προδιαγραφές  XML Signature 1.1, XML Encryption 1.1, XML Signature Properties, και XML Security Generic Hybrid Ciphers βρίσκονται στο στάδιο της Προτεινόμενης Σύστασης.

Το W3C έχει δρομολογήσει τη δημιουργία μίας συμβουλευτικής ομάδας  προκειμένου να  διευθετήσει θέματα ερασιτεχνίας  σχετικά με τις προδιαγραφές XML Signature 1.1 και 2.0 και XML Encryption 1.1. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security του W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι η Ontology for Media Resources 1.0 είναι μία από τις προτεινόμενες συστάσεις του W3C

7 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Media Annotations απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της προτεινόμενης σύστασης Ontology for Media Resources 1.0. Το συγκεκριμένο έγγραφο ορίζει την Ontology for Media Resources 1.0. Ο όρος «οντολογία» χρησιμοποιείται εδώ με την ευρύτερη έννοια προκειμένου να δηλώσει ένα βασικό λεξιλόγιο. Σκοπός του λεξιλογίου είναι να εναρμονίσει τις διαφορετικές περιγραφές των media resources και να παράξει μία ομάδα βασικών ιδιοτήτων. Το έγγραφο καθορίζει ένα βασικό σύνολο ιδιοτήτων μεταδεδομένων για media resources καθώς και τις αντιστοιχίσεις τους σε υπάρχοντα metadata formats.  Εκτός αυτών το έγγραφο παρέχει μία υλοποίηση της οντολογίας σε RDF/OWL η οποία είναι συμβατή με το σημασιολογικό ιστό. Το έγγραφο στοχεύει κυρίως σε media resources που διατίθενται στο διαδίκτυο και όχι σε αυτές που είναι διαθέσιμες σε τοπικά repositories. Μπορείτε να δείτε την Media Ontology Test Suite και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την σύσταση Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0

5 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε τη σύσταση Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0 του W3C. Η Call Control Extensible Markup Language (CCXML) παρέχει ένα επεξηγηματικό τρόπο για να περιγράψει τον έλεγχο των τηλεφωνημάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συστήματα διαλόγου, όπως για παράδειγμά, η VoiceXML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Voice Browser εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το σημείωμα Working with Time Zones της ομάδας εργασίας Internationalization (I18N) Core

5 Ιουλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Internationalization (I18N) Core δημοσίευσε  το αναθεωρημένο σημείωμα Working with Time Zones. Οι διαφορετικές  ημερομηνίες και ώρες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, ειδικά στις περιπτώσεις δεδομένων που σχετίζονται και επηρεάζονται από το χρόνο. Η ομάδα εργασίας περιέλαβε στο αναθεωρημένο αυτό έγγραφο οδηγίες και καλές πρακτικές για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται διαφορετικές ζώνες ωρών από εφαρμογές και κείμενα. Επιπλέον περιέχει παραδείγματα προκειμένου να επιλεχθεί η κατάλληλη προσέγγιση που θα εξασφαλίσει  τη σωστή λειτουργία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Το έγγραφο αποσκοπεί να παράξει ένα λεξιλόγιο για τη διαχείριση των διαφορών της ώρας κατά τη συγγραφή λογισμικού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS3 Ruby Module

30 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS3 Ruby Module. Τα "Ruby" είναι σύντομες επεξηγήσεις γραμμένες παραπλεύρως του κυρίως κειμένου οι οποίες χρησιμοποιούνται σε έγγραφα της ανατολικής Ασίας για να δηλώσουν την προφορά ή ένα σύντομο σχόλιο. Το προσχέδιο προτείνει μία ομάδα CSS ιδιοτήτων, οι οποίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό με HTML στοιχεία, που σχετίζονται με τα στοιχεία 'Ruby'. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο DeviceOrientation Event Specification

28 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Geolocation δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο Device Orientation Event Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει διάφορους τύπους DOM συμβάντων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό προσανατολισμό και την κίνηση της συσκευής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η εκκολαπτήρια ομάδα Semantic Sensor Network δημοσίευσε την τελική αναφορά της

28 Ιουνίου 2011

Η εκκολαπτήρια ομάδα Semantic Sensor Network δημοσίευσε την τελική αναφορά της, σύμφωνα με την οποία, η μεγάλη ανάπτυξη  των δικτύων αισθητήρων κατέδειξε την ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση και οι επερωτήσεις σε αυτά μέσω προτύπων και computer reasoning. Η ομάδα, με βάση την αρχιτεκτονική  OGC's Sensor Web Enablement και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, δημιούργησε οντολογίες που αναφέρονται σε αισθητήρες και επέκτεινε μία γλώσσα προκειμένου να υποστηρίζονται σημασιολογικά σχόλια. Η αναφορά περιέχει περιπτώσεις χρήσης και κριτικές πάνω σε υπάρχουσες οντολογίες, αναλύει παραδείγματα και σημασιολογικές σημάνσεις καθώς και αντιστοιχίσεις σε υπάρχοντα πρότυπα. Περιέχει επίσης οδηγίες για μελλοντική δουλειά σχετικά με  Linked Sensor Data ή το SemanticI nternet of Things.  Η ομάδα σκοπεύει να δημιουργήσει μία ομάδα  W3C Community με σκοπό να εστιάσει στη διατήρηση και επέκταση της οντολογίας SSN.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί τμήμα της δραστηριότητας Incubator, ένα forum στο οποίο τα μέλη του W3C μπορούν να εκφράζουν καινοτόμες ιδέες και να διενεργούν πειραματισμούς.  Η συγκεκριμένη δουλειά δε έχει σχέση με τον τομέα των προτύπων του W3C.

Το W3C δημοσίευσε έξι προσχέδια σχετικά με τα XSLT, XQuery και Xpath

21 Ιουνίου 2011

Το W3C δημοσίευσε τα εξής έγγραφα:

Τα προσχέδια δημοσιευτήκαν από τις ομάδες εργασίας XML Query και XSL. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την XMLεδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση του δύο τεχνικών σχετικά με το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

21 Ιουνίου 2011

Ηομάδα εργασίας Web Content Accessibility Guidelines απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση των Techniques for WCAG 2.0 (Editors' Draft) και Understanding WCAG 2.0 (Editors' Draft). Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 26 Αυγούστου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το Call for Review: WCAG 2.0 Techniques Draft Up dates e-mail. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το Contacts API

16 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs and Policy απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το Contacts API. Το Contacts API ορίζει διεπαφές υψηλού επιπέδου οι οποίες απαιτούνται για να παρέχουν πρόσβαση στο σύνολο των διευθύνσεων που μπορεί να έχει ένας χρήστης. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 14 Ιουλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα εξής δύο σημειώματα για την XML Schema: το Unicode block names for use in XSD regexps και το XSD datatype for IEEE floating-point decimal

14 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Schema δημοσίευσε τα εξής σημειώματα: Unicode block names for use in XSD regular expressions και An XSD datatype for IEEE floating-point decimal. Το πρώτο περιέχει τα ονόματα των character categories και character blocks όπως αυτά ορίζονται από το Unicode και χρησιμοποιούνται από γλώσσες κανονικών εκφράσεων οι οποίες ορίζονται από τις XSD 1.0 και  XSD 1.1. Το δεύτερο καθορίζει ένα τύπο δεδομένων που σχεδιάστηκε για να είναι συμβατός με το IEEE 754 floating-point decimal data το οποίο υποστηρίζεται από XSD 1.1 επεξεργαστές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τα Μέλη της

14 Ιουνίου 2011

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τέσσερα νέα μέλη για το W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ομάδα σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά και διαδικαστικά θέματα και επίλυση διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου 2011 οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα είναι οι: Jean-François Abramatic (IBM), Ann Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Michael Champion (Microsoft), Eduardo Gutentag (Oracle), Robert Freund (Hitachi), Ora Lassila (Nokia), Charles McCathie Nevile (Opera Software), και Takeshi Natsuno (Keio University). Ο Steve Zilles παραμένει προσωρινός Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Advisory Board εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Regions Module

09 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο CSS Regions Module. Το CSS Regions module επιτρέπει τη ροή περιεχομένου (content) σε πολλαπλές περιοχές οι οποίες δεν ακολουθούν αναγκάστηκα τη διάταξη του εγγράφου. Το CSS Regions module παρέχει ένα μηχανισμό ροής περιεχομένου ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί με  positioning schemes που έχουν καθοριστεί από άλλα CSS modules, όπως για παράδειγμα το Multi-Column Module ή το Grid Layout Module, προκειμένου να καθοριστεί η θέση των περιοχών ροής περιεχομένου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)

09 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας SVG δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition). Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνταξη της γλώσσας Scalable Vector Graphics (SVG) Version 1.1 η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster στην  XML. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά στας μέχρι τις 7 Ιουλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τρεις προδιαγραφές σχετικές με Widgets

07 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής:

 • το Widget Packaging and XML Configuration το οποίο επιτρέπει σε χρήστες να δημιουργήσουν πλήρως ανεπτυγμένες client-side εφαρμογές που παρήχθησαν με τεχνολογίες όπως η HTML5 και στη συνέχεια διανεμήθηκαν.
 • το Widget Interface το οποίο καθορίζει ένα API για πρόσβαση στα μεταδεδομένα και στα αποθηκευμένα δεδομένα του Widget
 • το XML Digital Signatures for Widgets, ένα μηχανισμό ασφαλείας που επιτρέπει την ψηφιακή υπογραφή ενός widget με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχιση της διανομής και συγγραφής.

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο The Network Information API

07 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας The Network Information API. Το συγκεκριμένο  API παρέχει μία διεπαφή η οποία επιτρέπει σε διαδικτυακές εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες  σύνδεσης της συσκευής στο δίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C ανακοίνωσε ότι το πρότυπο Cascading Style Sheets αυξάνει τη διαλειτουργικότητα

07 Ιουνίου 2011

Το W3C ανακοίνωσε ότι το πρότυπο Cascading Style Sheets (CSS), το οποίο χρησιμοποιείται για να διαμορφωθεί η εμφάνιση πληροφοριών στο διαδίκτυο, υποστηρίζεται ευρέως από τη διεθνή κοινότητα. Επιπλέον το W3C δημοσίευσε μία ενημερωμένη έκδοση του core CSS, την CSS 2.1, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές επεκτάσεις. Το CSS χρησιμοποιείται για πάνω από μία δεκαετία ως Open Web τεχνολογία αλλά χρειάστηκε αρκετός καιρός προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση των υλοποιήσεων και της προδιαγραφής, κάτι που συνέβη μέσα από τη  συλλογική προσπάθεια της ομάδας εργασίας CSS, των προγραμματιστών και των συντελεστών της CSS Test Suite και της κοινότητας του W3C CSS. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 9000 δοκιμές των CSS που βοήθησαν τους σχεδιαστές να δημιουργήσουν style sheets τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν  τόσο σε browsers όσο και σε συσκευές. «Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειας για την επίτευξη ευρείας κλίμακας διαλειτουργικότητα», ανέφερε ο Bert Bos συνεφευρέτης  του CSS και συνεκδότης του CSS 2.1. Η ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε επιπλέον τις εξής δύο συστάσεις: την CSS Color Module και την Level 3 και A Math ML for CSS Profile. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου. Μπορείτε να μάθετε για τη δραστηριότητα  Cascading Style Sheets εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ιδρύει την ομάδα εργασίας Government Linked Data

06 Ιουνίου 2011

Το W3C ανακοινώνει τη δημιουργία της ομάδας εργασίας Government Linked Data, έργο της οποίας αποτελεί η παροχή πληροφοριών και προτύπων έτσι ώστε οι διάφορες κυβερνήσεις να μπορούν να δημοσιεύσουν τα δεδομένα τους ως χρήσιμα και λειτουργικά  Linked Data χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πλήρες καταστατικό της ομάδας. Επιπλέον το W3C ανανέωσε το forum eGovernment Interest Group το οποίο έχει σκοπό την προώθηση και ισχυροποίηση της ομάδας των ατόμων που  χρησιμοποιούν και προάγουν τη χρήση των τεχνολογιών του W3C με σκοπό τη βελτίωση των κυβερνητικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη ομάδα αναγνωρίζει και επεξεργάζεται  κομβικούς τομείς της τεχνολογίας και τα σχετικά με αυτούς θέματα πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πλήρες καταστατικό του eGov Interest Group. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το eGovernment στο W3C εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το προσχέδιο Battery Status Event Specification

02 Ιουνίου 2011

Ηομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Battery Status Event Specification.Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει ένα νέο είδος γεγονότος τύπου DOM το οποίο παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε τα προσχέδια Visibility, Timing Control for Script-Based Animations, Navigation Timing

02 Ιουνίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε τα εξής:

 • το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας Page Visibility το οποίο ορίζει τους μηχανισμούς που απαιτούνται προκειμένου να προσδιοριστεί προγραμματιστικά η τρέχουσα επισκεψιμότητα μίας σελίδας ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές και CPU efficient διαδικτυακές εφαρμογές.
 • το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας Timing control for script-based animations που καθορίζει ένα API για animations, στο οποίο ο χρήστης ελέγχει το ρυθμό ενημέρωσης τους. Η χρήση του συγκεκριμένοου API θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση της CPU από τους browser.
 • το ενημερωμένο προσχέδιο Navigation Timing το οποίο καθορίζει μία διεπαφή που επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες χρονισμού οι οποίες  σχετίζονται με την πλοήγηση και τα διάφορα στοιχεία (elements).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το προσχέδιο CSS Writing Modes Module Level 3

31 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Module Level 3. Η CSS3 Writing Modes ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διάφορες μορφές γραφής, όπως για παράδειγμα να αποδοθούν γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά),  διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), και κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το DOM Level 3 Events και ενημερώνει το προσχέδιο DOM Core

31 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο DOM Level 3 Events. Η DOM  είναι μία γλώσσα και μία μέθοδος επικοινωνίας ανεξάρτητη πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει τη δυναμική πρόσβαση και ενημέρωση του περιεχομένου και της δομής των εγγράφων. Η Document Object Model Events Level 3 ορίζει ένα γενικό, ανεξάρτητο από πλατφόρμες και γλώσσες, γεγονοκεντρικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την καταχώρηση των event handlers, περιγράφει τη ροή σε μία δενδρική δομή  και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 28 Ιουνίου 2011. Η ομάδα δημοσίευσε επίσης το ενημερωμένο προσχέδιο εργασίας DOM Core. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του workshop Web Tracking and User Privacy

25 Μαΐου 2011

Το W3C δημοσίευσε την αναφορά του workshop W3C Workshop on Web Tracking and User Privacy το οποίο διεξήχθη στο πανεπιστήμιου Princeton τον Απρίλιο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος και αναγνώρισαν περιοχές για τις οποίες θα μπορούσαν, μελλοντικά, να αναπτυχθούν πρότυπα. Το W3C προτείνει στις ενδιαφερόμενες ομάδες να συνεχίσουν τη συζήτησή τους μέσω της  public mailing list.

Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς του Workshop Adobe, Yahoo!, Google, Mozilla και Microsoft.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για πλήρη ανασκόπηση της HTML5 και άλλων πέντε σχετικών προδιαγραφών

25 Μαΐου 2011

 Η ομάδα εργασίας W3C HTML ανακοίνωσε ότι το W3C απηύθυνε πρόσκληση για πλήρη ανασκόπηση της HTML5 και άλλων πέντε σχετικών προδιαγραφών. Η HTML5 προσφέρει αποτελεσματικά εργαλεία για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών που θα είναι σε θέση να τρέχουν σε οποιαδήποτε συσκευή. Με αυτή την ανακοίνωση η ομάδα εργασίας HTML προσκαλεί το κοινό να σχολιάσει το βαθμό στον οποίο έχουν ικανοποιηθεί αφ’ ενός οι τεχνικές απαιτήσεις, και αφ’ ετέρου οι αλληλοεξαρτήσεις των ομάδων εντός και εκτός του W3C. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 3 Αυγούστου.

Κάθε ένα από τα έγγραφα περιλαμβάνει οδηγίες για το σχολιασμό στην αντίστοιχη ενότητα status.

Ηομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε επίσης τα εξής προσχέδια: HTML: The Markup Language Reference, HTML5 diffs from HTML4, and HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση τύπου και τις πιο συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το HTML5 Last Cal. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την HTML εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Resource Timing

24 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Performance δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας Resource Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή για διαδικτυακές εφαρμογές με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών χρονομέτρησης αναφορικά με HTML στοιχεία. Ο χρόνος απόκρισης των χρηστών είναι ένα σημαντικό κριτήριο ποιότητας για τις διαδικτυακές εφαρμογές. Παρά το ότι οι Java Script μηχανισμοί παρέχουν τρόπους για τη μέτρηση του χρόνου απόκρισης των χρηστών, σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να δώσουν τη συνολική εικόνα. Η προδιαγραφή Navigation Timing λύνει μερικώς μόνο το πρόβλημα παρέχοντας πληροφορίες χρονομέτρησης σχετικά με μία περιήγηση (navigation). Το ως άνω αναφερόμενο προσχέδιο παρουσιάζει τη διεπαφή Resource Timing η οποία  επιτρέπει σε  Java Script μηχανισμούς να συλλέγουν ολοκληρωμένες πληροφορίες χρονομέτρησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Lists and Counters Module Level 3

24 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Lists and Counters Module Level 3. Το κείμενο περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS level 3 που έχουν σχέση με την μορφοποίηση των λιστών. Συγκρινόμενη με την CSS Level 2 οι προσθήκες της CSS level 3 περιλαμβάνουν ένα ψευδό-στοιχείο για τους δείκτες των λιστών  (list marker), μία νέα τιμή για το list-style-position και μία μέθοδο που βοηθάει τους συγγραφείς να ορίζουν οι ίδιοι στυλ για λίστες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το υπό διαμόρφωση προσχέδιο RIF In RDF

13 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Rule Interchange Format δημοσίευσε το υπό διαμόρφωση προσχέδιο RIF In RDF. Το έγγραφο καθορίζει μία αναστρέψιμη αντιστοίχηση (ή  μετασχηματισμό) από το Rule Interchange Format (RIF) XML documents στο Resource Description Framework (RDF) graphs. Η συγκεκριμένη αντιστοίχηση επιτρέπει στο περιεχόμενο των RIF εγγράφων να αποθηκευτεί διαλειτουργικά και να διαχειριστεί ως RDF triples με τη χρήση ήδη υπαρχόντων serializations και εργαλείων για την RDF. Όταν χρησιμοποιείται με την τυπική αντιστοίχηση από  RDF triples σε RIF frames, παρέχεται επιπλέον ένας μηχανισμός "reflection" ή αλλιώς "introspection", που αποτελεί ένα διαλειτουργικό τρόπο για να λειτουργήσουν οι RIF κανόνες σε RIF έγγραφα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Points of Interest Core

13 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Points of Interest δημοσίευσε το πρώτο προσχέδιο εργασίας για το Points of Interest Core. Σε γενικές γραμμές ένα "point of interest" είναι μία περιοχή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Ένα POI μπορεί να είναι τόσο  απλό όσο  ένα σύνολο συντεταγμένων και ένα αναγνωριστικό, ή συνθετότερο, να περιλαμβάνει,  για παράδειγμα, το τρισδιάστατο μοντέλο ενός κτιρίου, ονόματα σε διαφορετικές γλώσσες, πληροφορίες για τις ώρες προσέλευσης του κοινού και διευθύνσεις. Τα POI μπορεί να έχουν πολλές χρήσεις, όπως για παράδειγμα σε reality browsers, σε παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης, σε συστήματα χαρτογράφησης και πλοήγησης. Το έγγραφο περιγράφει ένα γενικό μοντέλο δεδομένων και ένα κανονιστικό μορφότυπο (normative format). Ο μορφότυπος είναι βασισμένος στην XML και κατά πάσα πιθανότητα δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις χρήσης των POI. Επομένως αναμένεται ότι το μοντέλο δεδομένων θα αντιστοιχιστεί και στις JSON, GML, RDF, GeoRSS και HTML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0

12 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Voice Browser δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0. Το έγγραφο περιγράφει την Call Control eXtensible Markup Language ή αλλιώς CCXML. Η CCXML σχεδιάστηκε για να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για τον  έλεγχο κλήσεων σε συστήματα όπως η VoiceXML. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα  Voice Browser εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για πέντε SPARQL 1.1 προσχέδια

12 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας SPARQL απευθύνει πρόσκληση για τον τελευταίο σχολιασμό των εξής πέντε SPARQL 1.1 εγγράφων:

 • Του SPARQL 1.1 Query που υποστηρίζει σύνολα, υποερωτήματα, προβαλλόμενες  εκφράσεις, και αρνήσεις σε SPARQL query.
 • Του SPARQL1.1 Update που ορίζει μία γλώσσα για RDF διαγράμματα.
 • Του SPARQL1.1 Service Description που ορίζει ένα λεξιλόγιο και το μηχανισμό ανακάλυψης για να περιγραφούν οι δυνατότητες του SPARQL endpoint.
 • Του SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol που περιγράφει τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTP με σκοπό τη διαχείριση επιλεγμένων RDF γραφημάτων σε ένα HTTP server.
 • Του SPARQL1.1 Entailment Regimes που ορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα SPARQL queries μπορούν να χρησιμοποιηθούν με συνεπαγωγικά  συστήματα όπως, για παράδειγμα, τα  RDF, RDFSchema, OWL, ή RIF.

Οι SPARQL είναι προδιαγραφές που σχετίζονται με επερωτήσεις σε linked data. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 29 Ιουνίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα Semantic Web και LinkedData εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)

12 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας SVG απευθύνει πρόσκληση για τον τελευταίο σχολιασμό της  Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition), μιας γλώσσας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή δυσδιάστατων διανυσμάτων και γραφικών τύπου vector και raster στην  XML. Το έγγραφο αναδημοσιεύτηκε ως  Last Call Working Draft γιατί επιδιώκεται η επικύρωση, από την κοινότητα, των αλλαγών του προηγούμενου προσχεδίου. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 2 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε τα CSS Snapshots για το 2010 και το 2007

12 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) ενημέρωσε τα εξής: Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2010 και Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007. Τα έγγραφα αυτά συγκεντρώνουν σε έναν ορισμό όλα τα στοιχεία  τα οποία δημιουργούν τα Cascading Style Sheets (CSS) της αντίστοιχης χρονιάς, όπως αυτά είναι διαμορφωμένα μέχρι αυτή τη στιγμή. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται στους υλοποιητές των CSS  και όχι στους συγγραφείς τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το A Local Focus to the Multilingual Web workshop

12 Μαΐου 2011

 ToW3C ανακοινώνει  το workshop A Local Focus for the Multilingual Web το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2011 στο Limerick της Ιρλανδίας και θα λάβει χώρα ταυτόχρονα με το  16ο  ετήσιο  LRC συνέδριο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν θέματα σχετικά με τις υπάρχουσες πρακτικές καλής χρήσης και πρότυπα που αφορούν  παραγωγούς περιεχομένου και προγραμματιστές τεχνολογίας για γλώσσες (language technology), κατασκευαστές browsers, κ.α., και να απαντήσουν στις προκλήσεις που τίθονται στον Πολύγλωσσο Παγκόσμιο Ιστό (Multilingual Web). Το Workshop δημιουργεί ευκαιρίες για net-working μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές κοινότητες οι οποίες μετέχουν στη δημιουργία του Πολύγλωσσου Παγκόσμιου Ιστού. Πρόκειται για το τρίτο από τα τέσσερα Workshops, που προγραμματίζει το W3C στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Multilingual Web και φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο του Limerick. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση και ανοιχτή στο ευρύ κοινό, αλλά, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να το δηλώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν κάποια εργασία που σχετίζεται με το θέμα του Workshop θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους μαζί με την αίτηση εγγραφής. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων των ομιλητών λήγει στις 15 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το call for participation. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Internationalization εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο RDF Interfaces

10 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας για την προδιαγραφή RDF Interfaces. Ο σκοπός της προδιαγραφής είναι να παράξει ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη Web εφαρμογών  το οποίο θα χρησιμοποιεί δομημένα δεδομένα και την RDF. Η προδιαγραφή παρέχει διεπαφές που στοχεύουν στη δημιουργία και διαχείριση των RDF Triples, Graphs, και Parsers. Επιπλέον παρέχει τα βασικά δομικά υλικά για το νέο RDF API και το πρόσφατα δημοσιευμένο RDFa API. Παρά το ότι η υποστήριξη της  RDF αποτελεί προτεραιότητα, υποστηρίζονται επίσης τα Microdata και Microformats μέσα από extensible-by-design διεπαφές για parsers και Graphstorage. Καθώς το έγγραφο αποτελεί το πρώτο δημόσιο προσχέδιο είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αλλαγές μέσα στους επόμενους μήνες. Οι προγραμματιστές εφαρμογών για το διαδίκτυο μπορούν  να στείλουν σχόλια ή feedback στο group's public list. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Semantic Web μέσω της δραστηριότητας Semantic Web.

Το W3C ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας Open Web έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας

10 Μαΐου 2011

Το W3C και οι συνεργάτες του δημιούργησαν την καινοτόμο πλατφόρμα Open Web με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών. Η πλατφόρμα προκάλεσε το ενδιαφέρον της βιομηχανίας η οποία διαβλέπει τις επιχειρηματικές δυνατότητες που μπορεί να προκύψουν  από την  καθολικότητα και διαλειτουργικότητά της στις διάφορες συσκευές. «Η πλατφόρμα Open Web του W3C αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμογών για διάφορες βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένου της κινητής τηλεφωνίας, της τηλεόρασης, των εκδόσεων και της διαφήμισης» ανέφερε ο  Dr. Jeff Jaffe, διευθύνων σύμβουλος του W3C. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες περίπου σαράντα οργανισμοί προερχόμενοι από δεκαέξι χώρες έγιναν μέλη στο  W3C. Μεταξύ αυτών των οργανισμών είναι οι China Unicom, Comcast, Facebook, LG Electronics, NEC Corporation, Netflix, SanDisk, Sony και Zynga που βρίσκονται στην κορυφή της ανάπτυξης τομέων όπως η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διασκέδαση, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή συσκευών και η κοινωνική δικτύωση. Μπορείτε  να διαβάσετε την  ανακοίνωση τύπου  και τις ανακοινώσεις των νέων μελών.

Το W3C απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης Ink Markup Language (InkML)

10 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Multimodal δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση Ink Markup Language (InkML). Το έγγραφο περιγράφει τη σύνταξη και τη σημασιολογία της Ink Markup Language, μίας γλώσσας που λειτουργεί ως  μορφότυπος για  την αναπαράσταση δεδομένων που έχουν εισαχθεί με ηλεκτρονικό μολύβι ή στυλό. Επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτηριστικών όπως ο γραφικός χαρακτήρας, η κίνηση, τα ιχνογραφήματα, η μουσική αλλά και των άλλων γλωσσών σημειογραφίας που συναντώνται σε εφαρμογές. Παρέχει ένα κοινό μορφότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων μελανιού μεταξύ τμημάτων όπως αυτών που αναγνωρίζουν γραφικούς χαρακτήρες και κινήσεις, επικυρώνουν υπογραφές κα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Multimodal Interaction εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Evaluation and Report Language (EARL) 1.0

10 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Evaluation and Repair Tools απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema και ανακοινώνει ότι εξέδωσε ενημερώσεις για τα εξής προσχέδια: Developer Guidef or Evaluation and Report Language (EARL) 1.0, HTTP Vocabulary in RDF 1.0, Representing Content in RDF 1.0, και Pointer Methods in RDF 1.0. Ο EARL είναι ένας machine-readable μορφότυπος που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αποτελεσμάτων όπως, για παράδειγμα, αυτά που προκύπτουν από τις δοκιμές των εργαλείων πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση για αναθεώρηση του EARL 1.0 Last Call Working Draft και σχετικά με την προτοβουλία Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ιδρύει την ομάδα εργασίας Web Real-Time Communications

05 Μαΐου 2011

Το W3C ανακοίνωσε την ίδρυση της ομάδας εργασίας Web Real-Time Communications έργο της οποίας αποτελεί ο καθορισμός  client-side APIs με σκοπό να επιτευχθεί επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο σε διαφυλλιστές του Παγκόσμιου Ιστού. Τα APIs θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εφαρμογών που θα τρέχουν σε διαφυλλιστες χωρίς να απαιτούνται επιπλέον downloads ή plugins και θα επιτρέπουν την οπτικοαουστική επικοινωνία χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων εξυπηρετητών. Μπορείτε να δείτε το πλήρες καταστατικό της ομάδας και να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Touch Events Specification

05 Μαΐου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Events δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας Touch Events Specification. Η  Touch Interface specification ορίζει ένα αριθμό γεγονότων χαμηλού επιπέδου που αναπαριστούν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής σε μία επιφάνεια αφής (touch-sensitive surface), αλλαγές στα σημεία αυτά σε σχέση με την επιφάνεια και οποιαδήποτε στοιχεία  DOM επιδεικνύονται πάνω σε αυτή. Αναφέρεται επίσης σε συσκευές pen-tablet όπως για παράδειγμα οι σχεδιαστικοί πίνακες και εξετάζει τις δυνατότητες των γραφίδων (stylus). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση επτά προδιαγραφών σχετικά με υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού

28 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Services Resource Access απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση των εξής υποψήφιων προδιαγραφών: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), SOAP Assertions (WS-SOAPAssertions), και Transfer (WS-Transfer). Παρακαλείστε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 20 Μαΐου 2011. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Web Services εδώ.

Το W3C ενημέρωσε το προσχέδιο CSS Writing Modes Module Level 3

28 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας CSS Writing Modes Module Level 3. Το CSS3 Writing Modes ορίζει τα χαρακτηριστικά των CSS που χρειάζονται για να υποστηριχθούν διεθνείς  μορφές γραψίματος, όπως για παράδειγμα γλώσσες που γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ. λατινογενείς και ινδοευρωπαϊκές), γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά (πχ. Εβραϊκά ή αραβικά), ή διπλής κατεύθυνσης (πχ. συνδυασμός λατινικού και αραβικού αλφαβήτου), ή κάθετης γραφής (πχ. Ασιατικές γλώσσες). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού παρουσιάζει τα κύρια σημεία του νέου προγράμματος κατάρτισης Introduction to Mobile Web and Application Best Practices

28 Απριλίου 2011

Το W3C ανακοινώνει το νέο online πρόγραμμα κατάρτισης Introduction to Mobile Web and Application Best Practices. Το πρόγραμμα, που θα διαρκεί οκτώ εβδομάδες,  περιλαμβάνει νέο υλικό σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού και έχει στόχο να ενημερώσει τους σχεδιαστές και τους πάροχους περιεχομένου σχετικά με θέματα του Παγκόσμιου Ιστού σε κινητές συσκευές. Βασίζεται αποκλειστικά σε πρότυπα του  W3C και συγκεκριμένα στα Mobile Web Best Practices και Mobile Web Application Best Practices. Οι συμμετέχοντες  θα πληροφορηθούν για το ποιες εκδόσεις των HTMLκαι CSS πρέπει να χρησιμοποιούν σε κινητές συσκευές, για client-side και server-side content τεχνικές προσαρμογής  και για τα νέα APIs που χρησιμοποιούνται στις μοντέρνες mobile platforms. Το πλήρες κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 195 ευρώ, αλλά εάν η εγγραφή πραγματοποιηθεί μέχρι τις 6 Μαΐου το κόστος θα είναι 95 ευρώ ενώ αν πραγματοποιηθεί  μέχρι τις 27 Μαΐου 145 ευρώ. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης και να εγγραφείτε εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction Draft

26 Απριλίου 2011

Ηομάδαεργασίας Voice Browser δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας  State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction. Το έγγραφο παρουσιάζει τα κύρια σημεία της State Chart XML (SCXML) η οποία είναι μία γενική γεγονοκεντρική γλώσσα μηχανής που συνδυάζει τις αρχές των CCXML και Harel State Tables. Η CCXML είναι μία γεγονοκεντρική γλώσσα μηχανής σχεδιασμένη με σκοπό να υποστηρίζει χαρακτηριστικά για το έλεγχο των κλήσεων σε εφαρμογές φωνής  (περιλαμβάνει την  VoiceXMLαλλά δεν περιορίζεται σε αυτή). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το  Voice browsing εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το πρώτο προσχέδιο για το Battery Status Event Specification

26 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο προσχέδιο εργασίας  Battery Status Event Specification. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει εργαλεία που δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας των  συσκευών των εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού (το ποσοστό φόρτισης, τον υπόλοιπο διαθέσιμο χρόνο, κλπ.). Η προδιαγραφή ορίζει ένα νέο γεγονός τύπου DOM το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της  μπαταρίας τόσο της hosting device όσο και των βοηθητικών συσκευών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C ενημέρωσε τα προσχέδια Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 and Implementing ATAG 2.0

26 Απριλίου 2011

Ηομάδαεργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines ενημέρωσε το προσχέδιο εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 και το συνοδευτικό έγγραφο Implementing ATAG 2.0. Τα κείμενα ATAG ορίζουν τον τρόπο με το οποίο  εργαλεία authoring μπορούν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να παράγουν προσβάσιμο, για τον Παγκόσμιο Ιστό, περιεχόμενο το οποίο συνάδει με τις οδηγίες που ορίζονται στο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Επίσης περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία authoring μπορούν να γίνουν προσβάσιμα και να χρησιμοποιούνται  από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 24 Μαΐου 2011. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για τα XML Signature και Canonicalization 2.0

26 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας XMLSecurity απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια XML Signature Syntax and Processing Version 2.0, Canonical XML 2.0, και XML Signature Streaming Profile of XPath 1.0. Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας για τον επαναπροσδιορισμό των XMLSignature και Canonical XML, με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων επίδοσης, βελτιστοποίησης, αξιοπιστίας και attack surface. Με αυτή την πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων η ομάδα εργασίας ελπίζει σε ευρύ feedback ως προς την προσέγγιση που επιχείρησε. Παρακαλείστε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι την 31η Μαΐου. 

Η ομάδα εργασίας XML Security ενημέρωσε επιπλέον το προσχέδια XML Security Algorithm Cross-Reference, XML Security 2.0 Requirements and Design Considerations, και XML Security RELAXNG Schemas documents. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την XMLεδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι θα συμμετάσχει στο SVG Open 2011

20 Απριλίου 2011

Το W3C, μαζί με άλλους χορηγούς, υποστηρίζουν το 90 διεθνές συνέδριο για Scalable Vector Graphics, SVG Open 2011, που θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 Οκτωβρίου και θα φιλοξενηθεί από την Microsoft Corporation στο New England Research and Development (NERD) Center στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το SVG Open παρέχει στους σχεδιαστές, προγραμματιστές και υπεύθυνους εφαρμογών τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με τα SVG, να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες, προϊόντα, και στρατηγικές. Μέλη της ομάδας εργασίας SVG του W3C, συμπεριλαμβανομένων των  Chris Lilley και Doug Schepers θα συμμετάσχουν με παρουσιάσεις στο συνέδριο. Η ομάδα εργασίας SVG θα συνοψίσει τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν την προδιαγραφή SVG, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα  SVG2 και την ενοποίηση με τα CSS και την HTML. Το συνέδριο περιλαμβάνει και μία μέρα με workshops. Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων των παρουσιάσεων και των course outlines  παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα W3C Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε τέσσερα προσχέδια σχετικά με Web Applications

19 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας ενημέρωσε τα εξής προσχέδια:

 • Το Web Socket API το οποίο επιτρέπει πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία  μεταξύ εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού και remotehosts.
 • Το Indexed Database API το οποίο ορίζει ένα API που αφενός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία εφαρμογή με σκοπό τη συντήρηση μίας καταλογογραφημένης  βάσης δεδομένων και αφετέρου  για την διαχείριση των δεδομένων της βάσης χρησιμοποιώντας διάφορα κλειδιά για αποτελεσματικότερη αναζήτηση και τέλος για αποθήκευση διαφόρων τιμών για κάθε κλειδί.
 • Δύο έγγραφα που βασίζονται στην προδιαγραφή File API, η οποία παρέχει ένα API για την αναπαράσταση διαφόρων file objects σε εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού, την επιλογή των αντικειμένων αυτών μέσω προγραμματισμού και την πρόσβαση στα δεδομένα τους. Το πρώτο έγγραφο είναι το File API: Writer το οποίο καθορίζει ένα API για εγγραφή σε αρχεία εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού. Το δεύτερο είναι το The File API: Directories and System το οποίο καθορίζει ένα API για πλοήγηση σε  ιεραρχίες αρχείων συστήματος και καθορίζει τμήματα στο σύστημα αρχείων του χρήστη με σκοπό να εξασφάλισει χώρο για ασφαλή αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Calendar API

19 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας Calendar API. Το Calendar API καθορίζει τις διεπαφές υψηλού επιπέδου που απαιτούνται προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωση του ημερολογίου (calendar) του χρήστη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινομένης σύστασης CSS 2.1 και ανακοινώνει την ενημέρωση του προσχεδίου CSS3 Speech

19 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση  Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification. Η CSS2.1 είναι μία γλώσσα για τη δημιουργία φύλλων στυλ (stylesheet) που επιτρέπει στους συγγραφείς και στους χρήστες να επισυνάπτουν χαρακτηριστικά,  όπως για παράδειγμα η γραμματοσειρά και το διάστημα μεταξύ των γραμμάτων και των γραμμών, σε δομημένα κείμενα (π.χ. HTML έγγραφα και XML εφαρμογές). Με το διαχωρισμό του στυλ παρουσίασης των εγγράφων από το περιεχόμενό τους η  CSS 2.1 απλοποιεί την διαδικασία κατασκευής και συντήρησης ιστοσελίδων. Για τη δημιουργία διαλειτουργικών  υλοποιήσεων για τη συγκεκριμένη  προδιαγραφή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η CSS Test Suite. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 17 Μαΐου. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο CSS3 Speech Module. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ενημέρωσε τα προσχέδια RDFa API και RDFa 1.1 Primer

19 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο RDFa API. Το έγγραφο αυτό καθορίζει ένα API για την πρόσβαση σε RDF δεδομένα που είναι ενσωματωμένα σε μία HTML ή XHTML σελίδα χρησιμοποιώντας RDFa. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης το προσχέδιο εργασίας RDFa 1.1 Primer το οποίο αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του RDFa Primer. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε το προσχέδιο HTML Media Capture

15 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας HTML Media Capture. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει μία διεπαφή που απευθύνεται σε αρχεία media, μία νέα παράμετρο για την ιδιότητα accept του στοιχείου input της HTML και υποδείξεις που στοχεύουν στο να βελτιστοποιήσουν την πρόσβαση στο μικρόφωνο και στην κάμερα των συσκευών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide

15 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε το πρώτο προσχέδιο HTML to Platform Accessibility APIs Implementation Guide, το οποίο αποτελεί μία αρχική αντιστοίχηση  HTML στοιχείων και ιδιοτήτων σε accessibility API Roles, States και Properties σε διάφορες πλατφόρμες. Παρέχει υποδείξεις για το πώς μπορεί να παραχθούν ονόματα και περιγραφές HTML στοιχείων και δίδει παραδείγματα υλοποιήσεων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα HTML εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο The Messaging API

15 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το προσχέδιο εργασίας The Messaging API. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση στη λειτουργία messaging της συσκευής και περιλαμβάνει SMS, MMS και e-mail. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Οριστικών Σχολίων για το XML Processor Profiles

12 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Processing Model απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο XML processor profiles. Η συγκεκριμένη περιγραφή ορίζει διάφορα προφίλ επεξεργαστών ΧML, καθένα από τα οποία καθορίζει πλήρως ένα μοντέλο δεδομένων για κάποιο XML έγγραφο. Προορίζεται ως πηγή για άλλες προδιαγραφές που μπορούν να καθορίσουν με μία μόνο ρυθμιστική αναφορά την ακριβή διαδικασία εισόδου που απαιτείται. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια σας μέχρι τις 16 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Text Level 3 και ενημέρωσε το προσχέδιο Multi-Column Layout Module

12 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Text Level 3 το οποίο περιγράφει ιδιότητες για τη διαχείριση κειμένου και καθορίζει το μοντέλο επεξεργασίας του. Καλύπτει τις περιπτώσεις αλλαγής γραμμής, ευθυγράμμισης, διαχείρισης κενών, διακόσμησης και μετατροπής κειμένου. Η ομάδα εργασίας CSS ξανα-δημοσίευσε, με μικρές αλλαγές, την προτεινόμενη σύσταση  CSS Multi-column Layout Module: διορθώθηκε ο ψευδο-αλγόριθμος και έγινε ευκολότερη η ανάγνωσή του. Επιπλέον το κείμενο κάποιων τμημάτων γράφηκε εκ νέου ώστε να είναι πιο κατανοητό,  γεγονός που δεν επηρέασε τη λειτουργικότητά τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Clipboard API and Events

12 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications δημοσίευσε το προσχέδιο Clipboard API and events. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ορίζει τις ενέργειες αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση για εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητα. Ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με ήδη υπάρχουσες υλοποιήσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή των Οριστικών Σχολίων για την Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0

8 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction (MMI) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Emotion Markup Language (EmotionML) 1.0. Δεδομένης της εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού σε ένα διαδραστικό (interactive), διάχυτο (ubiquitous) και πολυτροπικό (multimodal) περιβάλλον, οι τεχνολογίες πρέπει να λαμβάνουν υπ΄όψiν τους ανθρώπινους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπινων συναισθημάτων. Ο στόχος του παρόντος προσχεδίου Emotion Markup Language 1.0 είναι να δημιουργήσει μια ισορροπία μεταξύ των πρακτικών εφαρμογών και της επιστήμης. Η Emotion Markup Language θα χρησιμοποιηθεί ως μία "plug-in" γλώσσα  στα παρακάτω: (1) στο σχολιασμό δεδομένων με το χέρι (2) στην αυτόματη αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων με βάση τις συμπεριφορές των χρηστών και (3) στην παραγωγή συμπεριφορών συστήματος σχετικών με τα συναισθήματα των χρηστών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Multimodal Interaction Activity εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το προσχέδιο Vocabularies for EmotionML

8 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Multimodal Interaction (MMI) δημοσίευσε το προσχέδιο Vocabularies for EmotionML. Το έγγραφο αποτελεί μία συλλογή λεξιλογίων που αναφέρονται σε συναισθήματα (emotions) τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν με την  EmotionML με σκοπό να εκφράσουν συναισθήματα και άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με αυτά. Το έγγραφο ήταν αρχικά τμήμα ενός προγενέστερου προσχεδίου της προδιαγραφής EmotionML, αλλά διαχωρίστηκε από αυτό για να είναι ευκολότερη η αναθεώρηση, η επέκτασή και η διόρθωση της λίστας  των λεξιλογίων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Grid Layout

07 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο Grid Layout, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να ορίσουν μη ορατά πλέγματα οριζοντίων και καθέτων γραμμών. Με αυτό τον τρόπο τα διάφορα στοιχεία των εγγράφων μπορούν να αγκυρωθούν σε σημεία του πλέγματος και να ευθυγραμμιστούν οπτικά μεταξύ τους, ακόμα και αν δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο στην πηγή (source). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ενημέρωσε οκτώ HTML5 προσχέδια

06 Απριλίου 2011

Η ομάδα εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής:

 • Το προσχέδιο HTML5 specification, το συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο HTML5 differences from HTML4,  και τη σχετική μη κανονιστική αναφορά HTML: The MarkupLanguage.
 • Τα προσχέδια  HTML+RDFa 1.1 και HTML Microdata, που ορίζουν μηχανισμούς ενσωμάτωσης machine-readable δεδομένων σε HTML κείμενα, και την προδιαγραφή HTML Canvas 2D Context,η οποία ορίζει ένα δυσδιάστατο immediate-modegraphics API που χρησιμοποιείται με το στοιχείο της HTML5.
 • Το HTML5: Techniques for providing useful text alternatives που παρέχει στους συγγραφείς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κείμενα ως εναλλακτικά  εικόνων σε HTML αρχεία.
 • Το  Polyglot Markup: HTML-Compatible XHTML Documents, που παρέχει στους συγγραφείς τη δυνατότητα να παράγουν XHTML κείμενα τα οποία είναι συμβατά με μη-XML HTML κανόνες σύνταξης και προσπέλασης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την HTML5 εδώ.

To W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της ομάδας εργασίας Provenance και την ανανέωση της ομάδας εργασίας RDF Web Applications

31 Μαρτίου 2011

Το W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της ομάδας εργασίας Provenance, έργο της οποίας θα αποτελέσει να υποστηρίξει την έκδοση και τη χρήση της προέλευσης των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού, των δεδομένων και των πώρων. Η ομάδα θα δημοσιεύσει συστάσεις του W3C που καθορίζουν μία γλώσσα για την ανταλλαγή πληροφοριών προέλευσης μεταξύ εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το καταστατικό της ομάδας Provenance.

ToW3C ανανέωσε επίσης την ομάδα εργασίας RDF Web Applications η οποία προηγουμένως ονομαζόταν RDFa. Έργο της ομάδας αποτελεί η ανάπτυξή της RDF ώστε να ενσωματώνει και να διαχειρίζεται δομημένα δεδομένα  σε έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού. Η ομάδα θα δημοσιεύσει συστάσεις του W3C με σκοπό να επεκτείνει και να εμπλουτίσει τα ήδη δημοσιευμένα RDFa1.0 έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου ενός API, καθώς και ενός γενικού RDF API που απευθύνεται στην ECMAScript.  Η ομάδα εργασίας RDF Web Applications θα υποστηρίξει επίσης την ομάδα εργασίας HTML στην προσπάθεια της να ενσωματώσει την RDFa στην HTML5 και την XHTML5 (ως συνέχεια του δημοσιευμένου προσχεδίου για την  RDFa1.0 σε HTML5). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το καταστατικό της ομάδας εργασίας Web Applications. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Σημασιολογικό Ιστό εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει Πρόσκληση για την Υποβολή των Οριστικών Σχολίων για τα προσχέδια RDFa Core 1.1, XHTML+RDFa 1.1

31 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας RDFa απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα προσχέδια RDFa Core 1.1 and XHTML+RDFa 1.1. Ο υπάρχων Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται κυρίως από ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων τα οποία δημιουργήθηκαν με τη χρήση της HTML. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν αρκετά μεγάλο πλήθος δομημένων δεδομένων τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε εργαλεία και εφαρμογές. Η δυνατότητα, αφ΄ ενός των εκδοτών να  εκφράζουν αυτά τα δεδομένα με μεγαλύτερη πληρότητα και αφ’  ετέρου των εργαλείων να τα «διαβάζουν», σημαίνει ότι διατίθεται στους χρήστες νέα λειτουργικότητα που επιτρέπει τη μεταφορά δομημένων δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και διαδικτυακών τόπων και επιτείνει, μέσω των προγραμμάτων περιήγησης, την εμπειρία των χρηστών.

Η RDFa Core περιγράφει ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την απόδοση δομημένων δεδομένων σε οποιαδήποτε γλώσσα σήμανσης.  Μία από αυτές τις γλώσσες είναι η XHTML+RDFa 1.1.  Η XHTML+RDFa 1.1αποτελεί  υπερ-ομάδα της XHTML 1.1 και απευθύνεται σε συγγραφείς που επιθυμούν να δημιουργήσουν XHTML έγγραφα που εμπεριέχουν πλούσια σημασιολογική σήμανση. Υπήρξε ευρεία αναθεώρηση της πρώτης πρόσκλησης για την υποβολή οριστικών σχολίων για την RDFa 1.1, τόσο από σημαντικά μέλη των διαφόρων κοινοτήτων, όσο και από μέλη μεγάλων εταιριών και προγραμματιστές λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό. Οι πληροφορίες που αποκομίστηκαν από αυτή την αναθεώρηση οδήγησαν στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της  RDFa 1.1, η οποία τώρα αντανακλά τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινότητας των προγραμματιστών.

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια σας μέχρι την 21η Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ

Το W3C εξέδωσε μία αναφορά σχετικά με τη σύγκλιση της τηλεόρασης και του Παγκόσμιου Ιστού

28 Μαρτίου 2011

Το W3C δημοσίευσε μία αναφορά για το Second Web and TV Workshop, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο το Φεβρουάριο. Η αναφορά συνοψίζει τις συζητήσεις των 77 συμμετασχόντων οργανισμών και επισημαίνει τις εξής προτεραιότητες, όσον αφορά στη σύγκλιση της τηλεόρασης και του Παγκόσμιου Ιστού:

 • Adaptive streaming over HTTP
 • Home networking και second-screen scenarios
 • Το ρόλο των μεταδεδομένων και τη σχέση με την τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού
 • Την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις λύσεις που θα προταθούν για τη σύγκλιση
 •  Τα προφίλ και τη διαδικασία δοκιμών/ελέγχου
 • Τις πιθανές επεκτάσεις της HTML5 για την τηλεόραση

 Η ομάδα ενδιαφέροντος Web and TV του W3C ανέλαβε να συνεχίσει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Η ομάδα θα εξετάσει τη δουλειά που  έχει γίνει μέχρι σήμερα καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών της τηλεόρασης και του Παγκόσμιου Ιστού. Θα αναγνωρίσει απαιτήσεις και πιθανές λύσεις ώστε να επιτευχθεί  πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο.

 Το workshopτου W3C στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε εν μέρει με χορηγία των Netflix, IPTV Forum Japan, και Tomo-Digi και οργανώθηκε με την υποστήριξη του έργου OMWeb EU. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου για την αναφορά εδώ.

To W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της ομάδας εργασίας Audio

25 Μαρτίου 2011

Το W3Cανακοίνωσε τη δημιουργία της ομάδας εργασίας Audio, έργο της οποίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη ενός client-side script API, προσθέτοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο περισσότερο εξελιγμένες ηχητικές δυνατότητες στα ακουστικά στοιχεία (audio elements), σε σχέση με τις τρέχουσες προσφερόμενες. Το API θα υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις προηγμένες διαδραστικές εφαρμογές, όπως τη δυνατότητα επεξεργασίας και σύνθεσης audio streams κατ΄ ευθείαν σε script, και θα επεκτείνει τα στοιχεία   <audio> και  <video> της HTML5. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Fonts Module Level 3

24 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το προσχέδιο CSS Fonts Module Level 3. Οι διάφορες ομάδες γραμματοσειρών διαθέτουν πάνω από ένα τύπο τυπογραφικών στοιχείων για κάθε μία από τις δυνατές παραλλαγές των ιδιοτήτων των γραμμάτων. Ο μηχανισμός επιλογής γραμματοσειράς του  CSS περιγράφει πως μπορεί να γίνει η αντιστοίχηση μίας ομάδας CSS font properties σε ένα συγκεκριμένο τύπο γραμματοσειράς, και πως πραγματοποιείται η αυτόματη φόρτωση πόρων που αφορούν γραμματοσειρές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το συνέδριο Federated Social Web Europe

24 Μαρτίου 2011

 Παρόλο που η κοινωνική  δικτύωση έδωσε νέα μορφή  στον Παγκόσμιο Ιστό, οι περισσότερες εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτόν τον τομέα φέρνουν σε επαφή μόνο άτομα που έχουν λογαριασμούς στο ίδιο σύστημα. Όπως συμβαίνει όμως και με τα άλλα μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, email, διαδίκτυο), οι χρήστες τελικά θα προτιμούσαν να έχουν στη διάθεσή τους εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης χωρίς περιορισμούς, που θα τους επέτρεπαν να επικοινωνούν χωρίς εμπόδια με όλους, ανεξάρτητα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Το W3C θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας του «Ενιαίου Κοινωνικού Διαδικτύου» στο συνέδριο Federated Social Web Europe.

Το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 3-5 Ιουνίου, οργανώθηκε με τη βοήθεια του PrimeLife project και φιλοξενείται από το Heinrich-Böll-Stiftung. Αποτελεί συνέχεια του Federated Social Web Summit του 2010 και φέρνει σε επαφή διάφορες κοινότητες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους τομείς που αφορούν θέματα όπως το Social Web, identity, και privacy. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ομιλίες και παρουσιάσεις εργασιών, ταυτόχρονα όμως είναι ευέλικτο και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τη δεδομένη στιγμή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 2 Μαΐου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα μπορέσουν να προστεθούν στο πρόγραμμα, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει Πρόσκληση για την Υποβολή των Οριστικών Σχολίων για το προσχέδιο Widget Packaging and Configuration

22 Μαρτίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το Widget Packaging and Configuration. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τυποποιεί ένα  packaging format και μεταδεδομένα για μία ομάδα εφαρμογών που είναι γνωστή ως widgets. Τα  widgets  που προσδιορίζονται στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι πλήρως ανεπτυγμένες,  client-side εφαρμογές, που δημιουργήθηκαν με τεχνολογίες όπως η HTML5. Η χρήση τους ποικίλει  από τα απλά ρολόγια, τους ειδικούς εκτυπωτές για τις τιμές των μετοχών, την πρόβλεψη καιρού και αθλητικών αγώνων, μέχρι και τις περίπλοκες εφαρμογές που χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται  δεδομένα από πολλές πηγές και στη συνέχεια τα παρουσιάζουν με κατάλληλο τρόπο στους χρήστες. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1η Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει το W3C Workshop: Identity in the Browser

21 Μαρτίου 2011

Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί πλέον μία καίρια υποδομή και, ως τέτοια, προϋποθέτει μηχανισμούς που ενισχύουν την αίσθηση της ασφάλειας.  Η πρόσβαση, μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, σε κρίσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ευαίσθητες κοινωνικές πληροφορίες απαιτεί ασφάλεια και υψηλότερου επιπέδου επιβεβαίωση της ταυτότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι client-side τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα οι browsers, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σ’ αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ανάγκη για αξιόπιστη και ευρέως εφαρμόσιμη διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων. Για το λόγο αυτό το W3C διοργανώνει το Workshop on Identity in the Browser, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 26 Μαΐου του 2011 στο Mountain View, California και φιλοξενείται από το  Mozilla Foundation. Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με στρατηγικές ανάπτυξης τεχνολογιών εξουσιοδότησης (authorization) και εξακρίβωσης της γνησιότητας ταυτοτήτων στον Παγκόσμιο Ιστό. Επιπλέον θα εξεταστούν λειτουργικά και νομικά θέματα, και θέματα πολιτικής  που αφορούν τις λύσεις που θα προταθούν. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 22 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε  τους όρους συμμετοχής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Workshop on Identity in the Browser εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι θα συμμετάσχει στο Web Summit στο Bilbao

18 Μαρτίου 2011

 Το Ισπανικό γραφείο του W3C σε συνεργασία με εκπροσώπους από τις  Anoboto και CTIC, το δημοτικό συμβούλιο του Bilbao, την Βασκική κυβέρνηση και το Ισπανικό υπουργείο επιστημών και καινοτομίας ανακοινώνουν το πρώτο  Web Summit στο Bilbao, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Μαΐου του 2011, στο  συνεδριακό κέντρο Euskalduna στο Bilbao της Ισπανίας. Στο Bilbao Web Summit τα μέλη της κοινότητας του Παγκόσμιου Ιστού θα μπορέσουν να συνομιλήσουν με παράγοντες παγκόσμιας εμβελείας από την τεχνολογία, το εμπόριο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την υγεία και την εκπαίδευση και να εξετάσουν την πορεία του Παγκόσμιου Ιστού στο μέλλον. Οι ομιλητές θα είναι μέλη του W3C αλλά και πολλοί άλλοι οργανισμοί θα λάβουν μέρος στο συνέδριο τόσο με ομιλίες όσο και με χορηγίες. Το συνέδριο είναι ελεύθερο για το κοινό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές εδώ.  Για περισσότερες πληροφορίες για τις ομιλίες και τη δυνατότητα χορηγίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Bilbao Web Summit.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ανακοινώνει ότι οι XQuery and XPath Full Text 1.0 και XQuery Update Facility 1.0 αποτελούν πλέον συστάσεις του W3C

17 Μαρτίου 2011

Το W3C δημοσίευσε τις εξής συστάσεις: XQuery Update Facility 1.0 και XQuery and XPath Full Text 1.0. Το πρώτο ορίζει ένα μηχανισμό ενημέρωσης που επεκτείνει την XQuery. Το XQuery Update Facility παρέχει εκφράσεις που χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνονται διαρκείς αλλαγές σε στιγμιότυπα των XQuery 1.0 και XPath 2.0 Data Model. Το XQuery and XPath Full Text 1.0, το οποίο δημοσιεύτηκε από την ομάδα εργασίας  XML Query σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας XSL, επεκτείνει το XQuery 1.0 και το XPath 2.0, προσθέτοντας full-text δυνατότητες αναζήτησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το XML εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή Οριστικών Σχολίων για το HTML5 Web Messaging

17 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας  Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο HTML5 Web Messaging. Οι Web browsers, για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπουν σε έγγραφα από διαφορετικούς τομείς να επηρεάζουν το ένα το άλλο, γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται το cross-site scripting. Αυτό είναι μεν ένα σημαντικό μέτρο ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει την επικοινωνία σελίδων που δεν είναι εχθρικές μεταξύ τους. Η παρούσα προδιαγραφή ορίζει δύο μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ browsing contexts σε HTML έγγραφα. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι την 1η  Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή Οριστικών Σχολίων για το Media Fragments URI 1.0

17 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας  Media Fragments απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το προσχέδιο Media Fragments URI 1.0. Οι οπτικοακουστικοί  πόροι του Παγκόσμιου Ιστού θεωρούνται, επί του παρόντος, «εξωτερικά» αντικείμενα τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν μόνο με τη χρήση κάποιου plugin που είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει και να αλληλεπιδράσει με τα media resources. Σε γενικές γραμμές οι media servers που παρέχουν server-side χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα απευθείας πρόσβαση σε time offsets σε video χωρίς να χρειάζεται να ανακτηθεί  ολόκληρη η πηγή, είναι συγκεκριμένοι.  Η υποστήριξη αυτού του είδους πρόσβασής σε media fragmentς διαφέρει μεταξύ των διαφόρων media μορφότυπων και έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι καθιερωμένες μέθοδοι προκειμένου να διαχειριστεί τέτοιου είδους περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό. Η παρούσα προδιαγραφή παρέχει ένα ανεξάρτητο media-format για πρόσβαση σε media fragmentsτα οποία  βρίσκονται στο Παγκόσμιο Ιστό, χρησιμοποιώντας URIs. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 10 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

Το W3C δημοσίευσε σημειώσεις για το Device API Access Control Use Cases and Requirements

17 Μαρτίου 2011

Ηομάδαεργασίας  Device APIs and Policy δημοσίευσε σημειώσεις σχετικά με το Device API Access Control Use Cases and Requirements. Όλο και περισσότερα νέα API εμφανίζονται σε πολλούς  διαφυλλιστές (browsers) του παγκόσμιου ιστού και σε μηχανές εκτέλεσης, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη να ελέγχονται οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές που είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν. Το παρόν έγγραφο περιγράφει περιπτώσεις χρήσης και τις απαιτήσεις που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να ελέγχεται η πρόσβαση σε αυτά τα API. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή των Οριστικών Σχολίων για την SVG Compositing Specification

16 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας  SVG απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για την SVG Compositing Specification. Η SVG είναι μία γλωσσά περιγραφής διανυσματικών γραφικών, αλλά τυπικά χρησιμοποιείται για να αποδώσει μία παρουσίαση ή κάποιο άλλο έντυπο μέσο. Το SVG Compositing module υποστηρίζει όλο το εύρος των τελεστών Porter και Duff [PorterDuff] και τα blending modes. Επιπλέον επιτρέπει το συνδυασμό διανυσματικών και raster αντικειμένων με σκοπό τη δημιουργία εντυπωσιακών εφέ. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 12 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Graphics εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση του Navigation Timing

16 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Performance απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας σύστασης Navigation Timing. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθορίζει μία διεπαφή για web εφαρμογές η οποία θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες χρονισμού που σχετίζονται με την πλοήγηση και τα διάφορα στοιχεία. Μία προκαταρτική αναφορά είναι ήδη διαθέσιμη και θα ενημερωθεί κατά την περίοδο αξιολόγησης της υποψήφιας σύστασης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C προσκαλεί σε ανοικτή συζήτηση σχετικά με το Open Web Platform for All στοWWW 2011

16 Μαρτίου 2011

Το W3Cκαλεί τους συμμετέχοντες στο WWW2011σε συνάντηση στο Hyderabad International Convention Centre (HICC). Σκοπός της συνάντησης είναι να συζητηθούν θέματα που αφορούν την απήχηση της πλατφόρμας Open Web Platform στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών τόσο σε τοπικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με το προσωπικό του W3C, συμπεριλαμβανομένου του W3C track και να πληροφορηθούν για θέματα πολιτικής από το διευθυντή του W3C Tim-Berners-Lee. Το φετινό W3C track αποτελείται από δύο συνεδρίες: ανθρώπινο δυναμικό (Accessible and Multilingual Web camp) και συσκευές (Mobile Web Applications camp). Η ανακοίνωση του Tim-Berners-Lee'sτιτλοφορείται «Designing the Web for an Open Society» και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου. Το W3C track διοργανώθηκε με τη βοήθεια του Ινδικού γραφείου του W3C και του Mobi WebApp EU project. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή των Οριστικών Σχολίων για τα εξής Web Apps: Server-Sent Events, Progress Events, Web Workers

10 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας Web Applications απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για τα εξής προσχέδια:

 • Το Server-Sent Events καθορίζει ένα API το οποίο δημιουργεί μία HTTP σύνδεση για να δέχεται  push notifications, σε μορφή γεγονότων DOM, από ένα server. Το API είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες push notifications διατάξεις, όπως για παράδειγμα η Push SMS.
 • Το Progress Events καθορίζει ένα abstract event interface που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση απόδοσης π.χ. HTTPentity body transfers.
 • Το Web Workers καθορίζει ένα API του επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών που αναφέρονται στον Παγκόσμιο Ιστό, να τρέχουν σενάρια παράλληλα με την κεντρική τους σελίδα. Αυτό επιτρέπει σε μία  thread-like λειτουργία, που μπορεί να μεταφέρει μηνύματα, να ενεργεί ως μηχανισμός συντονισμού.

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 21 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

To Efficient XML Interchange (EXI) επεκτείνει τη χρήση της XML σε νέες συσκευές και εφαρμογές

10 Μαρτίου 2011

Το W3Cδημοσίευσε ένα πρότυπο που επιτρέπει τη Χρήση της XML με νέους τρόπους. Το πρότυπο Efficien tXML Interchange (EXI) βελτιώνει την επίδοση, την αποδοτικότητα του δικτύου και την κατανάλωση ενέργειας των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την XML. Το EXI αποτελεί μία συνεπτυγμένη απεικόνιση πληροφοριών που αφορούν την XML, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση σε έξυπνα τηλέφωνα, συσκευές με περιορισμούς ως προς τη μνήμη ή το εύρος δικτύου, σε performance sensitive εφαρμογές όπως δίκτυα αισθητήρων, σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως κάμερες, σε αυτοκίνητα, σε  συστήματα εμπορικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Εκτεταμένες δοκιμές έδειξαν ότι το EXI έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με προηγούμενους XML  μορφότυπους, συμπίεση δεδομένων και συμπιεσμένους μορφότυπους δυαδικών δεδομένων (packed binary data formats). Με αυτό τον τρόπο προσφέρει ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές όλα τα οφέλη της XML. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου και τα Member Testimonials. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την XML  εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή τελευταίου σχολιασμού σχετικά με το Ontology for Media Resources 1.0

08 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας Media Annotations απευθύνει πρόσκληση για τον τελευταίο σχολιασμό του Ontology for Media Resources 1.0. Η συγκεκριμένη οντολογία (λεξιλόγιο) γεφυρώνει τις περιγραφές των διαφόρων media resources και παρέχει ένα βασικό σύνολο περιγραφικών ιδιοτήτων (descriptive properties). Το έγγραφο ορίζει ένα βασικό σύνολο ιδιοτήτων μεταδεδομένων για media resources, καθώς επίσης και τις αντιστοιχίσεις τους σε στοιχεία υπαρχόντων μορφοτύπων μεταδεδομένων (metadata formats). Επιπλέον παρουσιάζει μία υλοποίηση της αφηρημένης οντολογίας που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας RDF/OWL  και είναι συμβατή με το σημασιολογικό ιστό. Το έγγραφο εστιάζει κυρίως σε media resources που είναι διαθέσιμες στον Παγκόσμιο Ιστό και όχι σε αυτές που είναι διαθέσιμές σε τοπικά αρχεία ή σε μουσεία. Μπορείτε να καταθέτετε  τα σχόλιά σας μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Video in the Web εδώ.

To W3C προσκαλεί τους προγραμματιστές να καταθέσουν σχόλια σχετικά με τις XML Security 1.1 προδιαγραφές

04 Μαρτίου 2011

Η ομάδα εργασίας XML Security δημοσίευσε τις εξής υποψήφιες προδιαγραφές: XML Signature Syntax and Processing 1.1, XML Encryption Syntax and Processing 1.1, XML Security Generic Hybrid Ciphers, και XML Signature Properties. Οι XML ψηφιακές υπογραφές παρέχουν ακεραιότητα, έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων, και/ή υπηρεσίες ελέγχου της γνησιότητας του υπογράφοντος για όλων των ειδών τα δεδομένα, είτε αυτά βρίσκονται μέσα στο XML έγγραφό που περιλαμβάνει την υπογραφή είτε αλλού. Η ομάδα εργασίας δημοσίευσε επίσης τα συνοδευτικά προσχέδια  XML Security 1.1 Requirements and Design Considerations και XML Security RELAXNG Schemas.

Το W3C δημιούργησε μία συμβουλευτική ομάδα σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας επ΄ ευκαιρία των δημοσιεύσεων σχετικά  με τις προδιαγραφές XML Signature 1.1 and XML Encryption 1.1. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Security εδώ.

To W3C δημιούργησε μία συμβουλευτική ομάδα σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας για το XML Signature and XML Encryption

04 Μαρτίου 2011

Το W3C, σύμφωνα με την W3C Patent Policy, δημιούργησε μία συμβουλευτική ομάδα σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας επ΄ ευκαιρία των δημοσιεύσεων σχετικά  με τις προδιαγραφές XML Encryption Syntax and Processing 1.1 και XML Signature Syntax and Processing 1.1. ΤοW3C δημιούργησε τη συγκεκριμένη συμβουλευτική ομάδα με σκοπό την επίλυση θεμάτων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας που  ενδέχεται να μην καλύπτονται από τοW3C Royalty-Free licensing requirements.  Μπορείτε να δείτε το  καταστατικό ομάδας εδώ.  Η προδιαγραφή αναπτύσσεται από την ομάδα εργασίας XML Security. Σχόλια σχετικά με τις δημοσιεύσεις μπορούν να αποστέλλουν στο  public-xmlsec-comments@w3.org. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις συμβουλευτικές ομάδες σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού οργανώνει το Web Tracking and Privacy Focus of W3C Workshop

03 Μαρτίου 2011

Η «παρακολούθηση» ( tracking με σκοπό το behavior aladvertising) βρίσκεται στο επίκεντρο της γενικότερης συζήτησης σχετικά με θέματα Web privacy στην ευρύτερη κοινότητα του Παγκοσμίου Ιστού. Πολλές εταιρίες που παράγουν λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Mozilla, και Google) παρέχουν μέτρα που επιτρέπουν στους χρήστες να διακόψουν την παρακολούθηση ή να εμποδίσουν τις ιστοσελίδες που επιδίδονται σε αυτή την πρακτική να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα. Παρόμοια τεχνολογία χρησιμοποιείται από διάφορα plugins (μεταξύ των οποίων τα NoScript, AdBlock plus, TACO, και PrivacyChoice). Σε αυτά τα πλαίσια το W3C οργανώνει το Workshop on Web Tracking and User Privacy στις 28-29 Απριλίου 2011  στο Princeton, NewJersey (USA). Οι ενότητες θα καλύπτουν διάφορα θέματα σχετικά με Web privacy. To workshop είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος θα πρέπει να αποστείλετε  ένα σχετικό άρθρο μέχρι τις 25 Μαρτίου 2011, αλλά είναι προτιμότερο να υποβάλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος νωρίτερα. Το W3C θα ήθελε να ευχαριστήσει το Center for Information Technology Policy του πανεπιστημίου Princeton για τη διοργάνωση της συνάντησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση συμμετοχής εδώ.

To W3C δημοσίευσε σημειώσεις για το Describing Linked Datasets with the VoID Vocabulary

03 Μαρτίου 2011

Η ομάδα ενδιαφέροντος Semantic Web δημοσίευσε σημειώσεις σχετικά με το Describing Linked Datasets with the VoID Vocabulary. Ο Σημασιολογικός Ιστός καθώς και άλλες σχετικές τεχνολογίες διευκολύνουν τη δημοσίευση και κατανομή των datasets. Η βασική ερώτηση που θέτει όποιος επιθυμεί να επιλέξει ένα dataset αφορά κυρίως στο περιεχόμενο του. Κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμά τα DBpedia, καλύπτουν πολλά πεδία, ενώ άλλα ασχολούνται με ένα μόνο τομέα (βιβλία, μέρη κλπ.). Το VoID παρέχει ένα σύνδεσμο μεταξύ των εκδοτών και των χρηστών των datasets και εξετάζει διάφορα θέματα όπως η εύρεση δεδομένων, η καταλογογράφηση και η αρχειοθέτηση των datasets. Κυρίως όμως το VoID διευκολύνει τους χρήστες στο να εντοπίζουν τα δεδομένα. που τους εξυπηρετούν. Η σημερινή δημοσίευση επεξηγεί τον τρόπο με το οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι περιγραφές των datasets και σχολιάζει την εύρεσή τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Semantic Web εδώ

Το W3C ανακοίνωσε την δημιουργία της κινέζικης ομάδας ενδιαφέροντος HTML5

01 Μαρτίου 2011

ToW3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της κινέζικης ομάδας ενδιαφέροντος HTML5, η οποία θα έχει ως έργο να προωθήσει συζητήσεις, στην κινέζικη γλώσσα, σχετικά με την HTML5 και άλλες παρεμφερείς προδιαγραφές, να συλλέξει σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις προδιαγραφές και να εντοπίσει περιπτώσεις χρήσεως, στην κινέζικη γλώσσα, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες που ορίζονται σε αυτές τις προδιαγραφές. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα του έργου της τόσο στην ομάδα εργασίας HTML όσο και σε άλλες σχετικές ομάδες καθώς και στα μέλη του W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το καταστατικό της ομάδας (το οποίο διατίθεται και στα κινέζικα), να γίνετε μέλη και να βρείτε πληροφορίες για τη δραστηριότητα  W3C HTML

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το προσχέδιο Web Notifications

01 Μαρτίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Web Notification δημοσίευσε το προσχέδιο Web Notifications. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παρέχει ένα API που ειδοποιεί τους χρήστες ενώ βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας. Δεν καθορίζει επακριβώς πως θα πρέπει ένας user agent να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις καθώς η βέλτιστη παρουσίασή τους εξαρτάται από τις συσκευές στις οποίες τρέχει ο user agent. Στις περιπτώσεις που η προδιαγραφή αναφέρει ότι οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται στην «επιφάνεια εργασίας» υπονοεί μία στατική περιοχή εμφάνισης εκτός της ιστοσελίδας η οποία μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Client εδώ.

Το W3C δημοσίευσε κανόνες καλής πρακτικής για τη δημιουργία MMI Modality Components

01 Μαρτίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction (MMI) δημοσίευσε το έγγραφο Best practices for creating MMI Modality Components. Η δυνατότητα πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό με πολλαπλούς τρόπους σημαίνει ότι οι χρήστες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διάφορές συσκευές εισόδου/εξόδου προκειμένου να επιτύχουν αυτή την αλληλεπίδραση, όπως για παράδειγμα, οθόνες, πληκτρολόγια, ομιλία, digitalink κλπ. Η Ομάδα Εργασίας καθόρισε ένα γενικό και ευέλικτο πλαίσιο με σκοπό να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα  μεταξύ modality-specificcomponents που διατίθενται διαφορετικές εταιρίες. Το έγγραφο δίδει επιπλέον ενημερωτικές οδηγίες για τους προγραμματιστές των MMI modality components με σκοπό τη δημιουργία μερών που θα μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε ένα multimodal σύστημα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το Προσχέδιο CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3

17 Φεβρουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το Προσχέδιο CSS Image Values and Replaced Content Module Level 3 το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο ορίζει τη σύνταξη  των τιμών των εικόνων, οι οποίες μπορεί να είναι είτε ένα URI μίας εικόνας, είτε μία λίστα από URIs, ή μία αναφορά σε ένα στοιχείο του κειμένου ή διαβαθμίσεις (gradients). Το δεύτερο ορίζει τις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιεχομένου που έχει αντικατασταθεί και των αλγορίθμων διάταξης των CSS. Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να επηρεάσουν την ανάλυση των bitmap εικόνων, τη διάταξη του αντικειμένου που έχει αντικατασταθεί και το κατά πόσο και πως είναι δυνατό να διατηρηθεί η αναλογία των διαστάσεων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Activity εδώ.

Το W3C ανακοινώνει ότι το Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) διαθέτει επίσημες μεταφράσεις σε έξι γλώσσες

16 Φεβρουαρίου 2011

Το W3C ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκαν δύο ακόμα επίσημες μεταφράσεις του WCAG 2.0, γεγονός που ανεβάζει το συνολικό αριθμό τους σε έξι. Οι επίσημες αυτές μεταφράσεις δημιουργήθηκαν από το Policy for Authorized W3C Translations και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για υπηρεσιακούς λόγους. Το W3C ενθαρρύνει τις μεταφράσεις των προδιαγραφών σε όλες τις γλώσσες (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα  W3C Translations). Συγκεκριμένα, το Web Accessibility Initiative (WAI) υποστηρίζει την ανάπτυξη επίσημων μεταφράσεων για το WCAG 2.0 και άλλες τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό την υλοποίηση και τη διάδοσή τους διεθνώς.  Περισσότερες πληροφορίες για τις μεταφράσεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Translating WAI Documents. Για να μάθετε εάν το WCAG είναι διαθέσιμο στα ελληνικά συμβουλευτείτε τη λίστα WCAG 2.0 Translations η οποία περιλαμβάνει και τις μη επίσημες μεταφράσεις της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο  blog "WCAG 2.0 in your mother tongue". Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή υλοποιήσεων για το CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 και ενημερώνει το Text Level 3

15 Φεβρουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή υλοποιήσεων της υποψήφιας Σύστασης CSS Backgrounds and Borders Module Level 3, η οποία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του CSS Level 3 που αφορούν πλαίσια και φόντο (background). Οι κύριες επεκτάσεις του CSS Level 3, σε σχέση με το CSS Level 2, αφορούν πλαίσια που αποτελούνται από εικόνες, πλαίσια με περισσότερα από ένα backgrounds, με στρογγυλεμένες γωνίες και με σκιάσεις. Η Ομάδα Εργασίας ενημέρωσε επίσης το προσχέδιο εργασίας  CSS Tex tLevel 3, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες και  τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί κείμενα. Καλύπτει τις περιπτώσεις αλλαγής γραμμής, ευθυγράμμισης, διαχείρισης κενών, διακόσμησης και μετατροπής κειμένου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την CSS Test Suite και τη Δραστηριότητα W3C Style.

Το W3C επεκτείνει το καταστατικό της HTML. Η υποβολή του Τελευταίου Σχολιασμού για την HTML5 ορίζεται για το Μάιο του 2011 και για τις Συστάσεις το 2014

14 Φεβρουαρίου 2011

Το W3Cεπέκτεινε το καταστατικό της Ομάδας Εργασίας HTML με σκοπό να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε, ότι δηλαδή η υποβολή του τελευταίου σχολιασμού της HTML5 θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2011. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι η προετοιμασία της αντίστοιχης Σύστασης  θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2014. «Η προώθηση της  HTML5 σε Σύσταση παρέχει στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού μία σταθερή, δοκιμασμένη και διαλειτουργική προδιαγραφή» ανέφερε ο Διοικητικός  Διευθυντής  του W3C,  Jeff Jaffe. Το W3C αναπτύσσει μια εκτενή test suite με σκοπό να επιτύχει ευρεία διαλειτουργικότητα για την προδιαγραφή. Καθώς οι καινοτόμες ιδέες αυξάνονται, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των σταθερών προδιαγραφών αποτελεί ένα επιθυμητό στόχο. Για το λόγο αυτό ο Διευθυντής του W3C Tim Berners-Lee ενθαρρύνει τα μέλη της Ομάδας Εργασίας HTML να ξεκινήσουν εργασίες με σκοπό να διατυπώσουν απαιτήσεις για μελλοντικές εκδόσεις της HTML από τη στιγμή που η HTML5 θα φτάσει στο σημείο υποβολής του Τελευταίου Σχολιασμού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την HTML εδώ.

Το W3C εγκαινίασε το Γερμανικό και Αυστριακό γραφείο στο DFKI

10 Φεβρουαρίου 2011

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού εγκαινιάσε το γερμανικό και αυστριακό γραφείο του W3C  στις εγκαταστάσεις του German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI). Το DFKI θεωρείται το κορυφαίο γερμανικό ερευνητικό ίδρυμα στον τομέα της καινοτόμου τεχνολογίας λογισμικού για την τεχνητή νοημοσύνη. Το  W3C και το DFKI διοργάνωσαν μία τελετή με σκοπό να εγκαινιάσουν αυτή τη συνεργασία στο Theseus Innovation Center στο Βερολίνο. «Η έρευνα στην Ευρώπη και η βιομηχανία έχουν ένα ευκρινώς καθορισμένο ρόλο όσον αφορά  τη διαμόρφωση του παγκόσμιου ιστού» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του W3C Dr. Jeff Jaffe. «Η αυξανόμενη συμμετοχή κορυφαίων γερμανικών και αυστριακών βιομηχανιών θα έχει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο όσον αφορά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τις καινοτόμες στρατηγικές τους, αλλά θα επηρεάσει και τις διεθνείς  δραστηριότητες του W3C». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου και το πρόγραμμα W3C Offices.

Το W3C δημιούργησε την ομάδα ενδιαφέροντος Web Performance

8 Φεβρουαρίου 2011

Το W3C ανακοίνωσε τη σύσταση της ομάδας ενδιαφέροντος Web Performance που έχει ως στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εμπειρία του χρήστη στον παγκόσμιο ιστό. Η ομάδα ενδιαφέροντος θα παράξει περιπτώσεις χρήσης και απαιτήσεις για τα μελλοντικά παραδοτέα της ομάδας εργασίας Web Performance. Επιπλέον θα δημιουργήσει ένα forum που θα φιλοξενήσει συζητήσεις που αφορούν πρωτοβουλίες σχετικές με  το χαρακτηρισμό των επιδόσεων του παγκόσμιου ιστού και θα αναγνωρίσει πιθανές περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν πρότυπα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Rich Web Clien εδώ.

Το W3C δημιούργησε την ομάδα ενδιαφέροντος Web and TV

7 Φεβρουαρίου 2011

Επ’ ευκαιρία του Web and TV Workshop στο Βερολίνο, το W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της ομάδας ενδιαφέροντος Web and TV που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός forum που θα φιλοξενήσει τεχνικές συζητήσεις που αφορούν την τηλεόραση και τον παγκόσμιο ιστό, την αξιολόγηση της υπάρχουσας δουλείας, τις σχέσεις των υπηρεσιών που παρέχονται στην τηλεόραση και τον παγκόσμιο ιστό και τέλος τον καθορισμό των απαιτήσεων και τις πιθανές λύσεις που θα διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του παγκόσμιου ιστού σε σχέση με την τηλεόραση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το καταστατικό της ομάδας.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web and TV at W3C εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ενημέρωσε το προσχέδιο CSS Writing Modes Module Level 3

1 Φεβρουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) δημοσίευσε το ενημερωμένο προσχέδιο CSS Writing Modes Module Level 3, το οποίο καθορίζει το μοντέλο διάταξης του κειμένου στο CSS και τις ιδιότητες που το ρυθμίζουν. Καλύπτει τις περιπτώσεις του κάθετου κειμένου και του κειμένου διπλής κατεύθυνσης (bidirectional text). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα Style εδώ.

Ο Alan Bird εντάσσεται στο προσωπικό του W3C ως επικεφαλής του τομέα Global Business Development

1 Φεβρουαρίου 2011

 Το W3C καλωσορίζει τον  J. Alan Bird στο ανθρώπινο δυναμικό του, στο ρόλο του επικεφαλής του τομέα Global Business Development. Ο κύριος Bird θα ηγηθεί των προσπαθειών του W3C να ενδυναμώσει το πρόγραμμα W3C Membership, να αναγνωρίσει στρατηγικές ανάπτυξης επιχειρήσεων και να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του οργανισμού. Δεδομένου ότι ο παγκόσμιος ιστός δημιουργεί και μετασχηματίζει τη βιομηχανία, το W3C δημιούργησε τη συγκεκριμένη ανώτερη θέση προσωπικού με σκοπό να διασφαλίσει τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων στο έργο του. Αρχικά ο κ. Bird θα εστιάσει στην ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν την τηλεόραση και το Mobile Web. Επιπλέον θα επικεντρωθεί στο να ενδυναμώσει τις διεθνείς επιχειρησιακές στρατηγικές του W3C μέσα από συνεργασία με εταίρους από διάφορες περιοχές. Ο κ. Bird διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του InformationTechnology και κατά το παρελθόν έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση συστημάτων στον επιχειρησιακό τομέα,  στην ανάπτυξη εφαρμογών, και στη δημιουργία συνεργασιών που αποδειχθήκαν ωφέλιμες για τους  τελικούς χρήστες.

Το W3C οργανώνει το Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development

31 Ιανουαρίου 2011

ΤοW3C ανακοινώνειτο4ο Workshop on Mobile and Web Technologies in Social and Economic Development, στοΝταρ ες ΣαλάμτηςΤανζανίαςστις4 και5 Ιουνίου. Σήμερα πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με λιγότερα από 3 δολάρια ημερησίως, χωρίς πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Παρόλα αυτά η ραγδαία ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων προσφέρει νέες ευκαιρίες για βελτίωση των συνθηκών. Η δυνατότητα της υπηρεσίας ICT στις κινητές συσκευές έχει ήδη αποδειχθεί ότι αυξάνει το κατακεφαλήν εισόδημα. Φυσικά υπάρχουν ακόμα αρκετές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να καταδειχθούν οι πλήρεις δυνατότητες των κινητών και δικτυακών τεχνολογιών σε αυτή την περιοχή. Το Workshop αποσκοπεί στο να διερευνήσει πιθανούς τρόπους προκειμένου να αρθούν τα υπάρχοντα εμπόδια και να αναγνωριστούν πιθανές μελλοντικές  κατευθύνσεις που προσφέρονται για περεταίρω ανάπτυξη.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη συμμετοχή  Workshop και για χορηγίες. Το Workshop συνδιοργανώνεται από το W3C και το World Wide Web Foundation. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Ομάδα Ενδιαφέροντος Mobile Web for Social Development εδώ.

Το W3C σας προσκαλεί στην έναρξη του Γερμανικού και Αυστριακού γραφείου του

26 Ιανουαρίου 2011

Το W3C ανακοινώνει ότι το German Research Center for Artifical Intelligence (DFKI), το οποίο θεωρείται το κορυφαίο γερμανικό ερευνητικό ίδρυμα στον τομέα της καινοτόμου τεχνολογίας λογισμικού, θα αποτελέσει την έδρα για το Γερμανικό και Αυστριακό Γραφείο του W3C και με αυτή την αφορμή, σας προσκαλεί στην τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 10 Φεβρουαρίου 2011. Το γεγονός θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πληροφορηθούν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η έρευνα στην Ευρώπη και η βιομηχανία μπορούν να επωφεληθούν και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην open Web platform του W3C. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση, άλλα η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Πριν από την έναρξη θα πραγματοποιηθεί το Web and TV Workshop. Τα γραφεία του W3C προωθούν τη χρήση των προτύπων και των συστάσεων του W3C σε προγραμματιστές εφαρμογών και κατασκευαστές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή οργανισμών στο W3Cμε σκοπό τη δημιουργία μελλοντικών προτύπων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το W3C Offices Program εδώ.

Το W3C απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την ανασκόπηση της προτεινόμενης σύστασης XQuery Update Facility 1.0

25 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας XML Query δημοσίευσε την προτεινόμενη σύσταση XQuery Update Facility 1.0. Το έγγραφο περιγράφει επεκτάσεις στην XQuery με σκοπό την αποδοτικότερη και επαρκέστερη ενημέρωση παραδειγμάτων  XQuery 1.0 και  XPath 2.0 Data Model. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την ανασκόπηση της XQuery και της προτεινόμενης σύστασης XPath Full Text 1.0

25 Ιανουαρίου 2011

Οι Ομάδες Εργασίας XSL και XML Query δημοσίευσαν από κοινού την προτεινόμενη σύσταση XQuery and XPath Full Text 1.0.  Το έγγραφο επεκτείνει τις γλώσσες XPath και XQuery με σκοπό να υποστηρίξει επερωτήσεις κειμένου σε XMLέγγραφα και σε παραδείγματα άλλων μοντέλων δεδομένων. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού Απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή Τελευταίου Σχολιασμού για το Multimodal Architecture and Interfaces

25 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction απευθύνει πρόσκληση για τον Τελευταίο Σχολιασμό του  Multimodal Architecture and Interfaces. Το έγγραφο περιγράφει μία αρχιτεκτονική για multimodal περιβάλλοντα η οποία επιτρέπει τη δημιουργία κατανεμημένων υλοποιήσεων, εστιάζει στο ρόλο της σήμανσης και των σεναρίων, και στη χρήση καλά ορισμένων διεπαφών μεταξύ των συστατικών της τμημάτων. Η προθεσμία για τον  Τελευταίο Σχολιασμό λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2011. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Multimodal Interaction εδώ.

To W3Cανακοίνωσε τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας RDF

21 Ιανουαρίου 2011

Το W3C ανακοίνωσε τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας RDF η οποία έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση του προτύπου Resource Description Framework (RDF) που αφορά στο Σημασιολογικό Ιστό. Ένας από τους στόχους της ομάδας αποτελεί η επέκταση του RDF ώστε να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που, με βάση τη εμπειρία που αποκομίστηκε από την έκδοση του 2004,  θεωρούνται επιθυμητά και σημαντικά για  τη διαλειτουργικότητα, και ταυτόχρονα δεν παρεμποδίζουν την υπάρχουσα ανάπτυξη. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που προβλέπεται να περιλαμβάνονται είναι τα JSON και Turtle serializations, καθώς και ένα μοντέλο και σημασιολογία για πολλαπλά γραφήματα και  αποθήκες γραφημάτων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού δημοσίευσε το ενημερωμένο Προσχέδιο The Messaging API

20 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Device APIs and Policy δημοσίευσε το Προσχέδιο Εργασίας The Messaging API. Η προδιαγραφή προσδιορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση στην λειτουργικότητα Messaging της συσκευής η οποία περιλαμβάνει SMS, MMS και Email. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Το W3C απευθύνει πρόταση για την υλοποίηση της WAI-ARIA for Accessible Rich Internet Applications

18 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Protocols and Formats (PFWG) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή υλοποιήσεων της υποψήφιας σύστασης WAI-ARIA, της τεχνικής προδιαγραφής Accessible Rich Internet Applications που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου για άτομα με ειδικές ανάγκες στον παγκόσμιο ιστό. Η WAI-ARIA και τα συνοδευτικά έγγραφα περιγράφονται στην WAI-ARIA Overview. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την ανακοίνωση  WAI-ARIA CR εδώ και να δείτε το ARIA CR blog post εδώ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού απευθύνει πρόσκληση για τον τελικό σχολιασμό του Προσχεδίου Role Attribute

18 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Protocols and Formats απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή οριστικών σχολίων για το Προσχέδιο Role Attribute, μία ιδιότητα της XML που επιτρέπει στους προγραμματιστές  να προσθέτουν σημασιολογικές πληροφορίες σε έγγραφα. Η RoleA ttribute υποστηρίζει την WAI-ARIA, την τεχνική προδιαγραφή Accessible Rich Internet Applications που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου για άτομα με ειδικές ανάγκες στον παγκόσμιο ιστό. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2011. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Web Accessibility Initiative (WAI) εδώ.

Το W3C δημοσίευσε το Προσχέδιο Device API Access Control Use Cases and Requirements

18 Ιανουαρίου 2011

ΗΟμάδαΕργασίας Device APIs and Policy Working Group δημοσίευσε το προσχέδιο Device API Access Control Use Cases and Requirements. Η  εμφάνιση πολλών νέων APIσε διαφυλλιστές (browsers) του παγκόσμιου ιστού και μηχανές εκτέλεσης αυξάνει την ανάγκη ελέγχου σχετικά με το ποιες ιστοσελίδες και εφαρμογές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Το έγγραφο περιγράφει περιπτώσεις χρήσης και τις απαιτήσεις για  τον έλεγχο της πρόσβασης σε αυτά τα API. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications εδώ.

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού παρουσιάζει το λογότυπο για την HTML5

18 Ιανουαρίου 2011

 Το W3C παρουσίασε ένα λογότυπο για την HTML5 που αποτελεί άμεσο αναγνωριστικό για  τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η logo home page περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα για το σχεδιασμό σημάτων, άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το λογότυπο, συνδέσμους σε ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε μπλουζάκια HTML5, οδηγίες για το πως θα πάρετε δωρεάν αυτοκόλλητα και άλλα. Το λογότυπο είναι διαθέσιμο από την "Creative Commons 3.0 By"  και μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των σχεδιαστών. Δείτε ακόμα την HTML5 logo FAQ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την HTML5 εδώ.

Το W3C αναθεώρησε οκτώ HTML5 Προσχέδια

14 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας HTML δημοσίευσε τα εξής:

 • Το Πρσχέδιο HTML5 specification, το συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο HTML5 differences from HTML4,  και τη σχετική μη κανονιστική αναφορά HTML: The MarkupLanguage.
 • Τα Προσχέδια των προδιαγραφών  HTML+ RDFa 1.1 και HTML Microdata, που ορίζουν μηχανισμούς ενσωμάτωσης machine-readable δεδομένων σε HTML κείμενα, και την προδιαγραφή HTML Canvas 2D Context, η οποία ορίζει ένα δυσδιάστατο immediate-modegraphics API που χρησιμοποιείται με το στοιχείο <canvas> της HTML5.
 • Το HTML5: Techniques for providing useful text alternatives που παρέχει στους συγγραφείς εναλλακτικά κείμενα στη θέση των εικόνων σε HTML αρχεία.
 • Το  Polyglot Markup: HTML-Compatible XHTML Documents, που παρέχει στους συγγραφείς τη δυνατότητα να παράγουν XHTML κείμενα που είναι συμβατά με μη-XML HTML κανόνες σύνταξης και προσπέλασης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την HTML5 εδώ.

Το W3C ανακοινώνει το Content to the Multilingual Web Workshop

13 Ιανουαρίου 2011

  Το W3Cανακοινώνει το Content on the Multi lingual Web Workshop, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου στην Πίζα, Ιταλία. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν θέματα σχετικά με τις υπάρχουσες πρακτικές καλής χρήσης και πρότυπα που αφορούν  παραγωγούς περιεχομένου και προγραμματιστές τεχνολογίας για γλώσσες (language technology), κατασκευαστές browsers, κ.α., να απαντήσουν στις προκλήσεις που τίθονται στον Πολύγλωσσο Παγκόσμιο Ιστό (Multilingual Web). Το Workshop δημιουργεί ευκαιρίες για net-working μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές κοινότητες οι οποίες μετέχουν στη δημιουργία του Πολύγλωσσου Παγκόσμιου Ιστού. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τέσσερα Workshops, που προγραμματίζει η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MultilingualWeb και φιλοξενείται από το Consiglio Nazionale delle Ricerche. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση και ανοιχτή στο ευρύ κοινό, αλλά, λόγω του περιορισμού αριθμού θέσεων, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να το δηλώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν κάποια εργασία που σχετίζεται με το θέμα του Workshop θα πρέπει να αποστείλουν περίγραμμα της εργασίας μαζί με την αίτηση εγγραφής. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων των ομιλητών λήγει την 1η  Μαΐου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το call for participation. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη Δραστηριότητα Internationalization εδώ

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού τελευταία πρόσκληση για το Σχολιασμού του Navigation Timing

11 Ιανουαρίου 2011

Ομάδα εργασίας Web Performance  απευθύνει τελευταία πρόσκληση για την υποβολή σχολίων για το Προσχέδιο Navigation Timing. Ο χρόνος αντίδρασης των χρηστών είναι ένα πολύ σημαντικό ποιοτικό μέτρο σύγκρισης για τις δικτυακές εφαρμογές. Παρόλο που JavaScript-based μηχανισμοί παρέχουν αναλυτικές διατάξεις για τον έλεγχο των μετρήσεων του χρόνου αντίδρασης, εν  τούτοις σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να δώσουν μία συνολική εικόνα. Το έγγραφο αυτό εισάγει τις διεπαφές Navigation Timing με σκοπό να επιληφθεί της ανάγκης για ολοκληρωμένες πληροφορίες πάνω σε θέματα που αφορούν στην εμπειρία χρηστών. Αυτές οι διεπαφές επιτρέπουν σε JavaScript μηχανισμούς να παρέχουν πλήρεις  client-side χρόνους αντίδρασης σε εφαρμογές. Μπορείτε να παραθέτετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δραστηριότητα Rich Web Client εδώ

Το W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση του Ink Markup Language (InkML)

11 Ιανουαρίου 2011

Η Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction του W3C απευθύνει πρόσκληση για την υλοποίηση της υποψήφιας Σύστασης Ink Markup Language (InkML). Το έγγραφο περιγράφει τη σύνταξη και τη σημασιολογία της Ink Markup Language, μίας γλώσσας που παρέχει ένα μορφότυπο για  την αναπαράσταση «μελανιού» που έχει εισαχθεί με ηλεκτρονικό μολύβι ή στυλό. Επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτηριστικών όπως ο γραφικός χαρακτήρας, η κίνηση, τα ιχνογραφήματα, η μουσική και άλλων γλωσσών σημειογραφίας που υπάρχουν σε εφαρμογές. Παρέχει ένα κοινό μορφότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων μελανιού μεταξύ στοιχείων όπως ο γραφικός χαρακτήρας και η αναγνώριση κινήσεων, η επικύρωση υπογραφών και άλλων μερών που αντιλαμβάνονται την έννοια του μελανιού. Μπορείτε να δείτε πλάνο για την υλοποίηση εδώ  και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Δραστηριότητα Multimodal Interaction  εδώ.