W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2009

News

Επτά Δημοσιεύσεις API Προάγουν τη Στοίβα Εφαρμογών Διαδικτύου

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε ενημερώσεις για επτά διευκρινήσεις που σχετίζονται με τα API, που ενισχύουν την πλατφόρμα ανοικτού διαδικτύου σαν περιβάλλον «runtime» για εφαρμογές με ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά. Το W3C προσκαλεί την εμπειρία εφαρμογής για τις δύο πιο πρόσφατες «Candidate Recommendations»:

 • The Widget Interface είναι μία διεπιφάνεια προγραμματισμού εφαρμογών, an application programming interface (API), για τα widgets που παρέχει λειτουργικότητα για πρόσβαση στα μεταδεδομένα του widget και διαρκή αποθήκευση δεδομένων. Το implementation report της ομάδας θα χρησιμοποιηθεί για να καταγραφεί η πρόοδος.
 • Selectors API Level 1 ορίζει μεθόδους για ανάκτηση των «Element nodes» από το DOM ταιριάζοντας τα με ομάδα διαλογέων (όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στο «Cascading Style Sheets»). Η ομάδα αναπτύσσει ένα selectors API test suite.

Τα σχόλιά σας για τα τελευταία Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010:

 • Web Storage (Αποθήκη Διαδικτύου) παρέχει τα APIs για τις εφαρμογές Διαδικτύου για να αποθηκευτούν σημαντικά δεδομένα από την πλευρά του πελάτη.
 • Web Workers (Υπάλληλοι Διαδικτύου) ορίζει ένα API για την ενεργοποίηση λειτουργιών (thread-like operations) στις εφαρμογές Διαδικτύου, με χρήση μηνυμάτων, ώστε συγκεκριμένα έργα εφαρμογών να μπορούν να τρέξουν παράλληλα.
 • Server-Sent Events καθορίζει ένα API για μία εφαρμογή Διαδικτύου για την έναρξη σύνδεσης HTTP, ώστε να λαμβάνει ενημερωτικά από το server, σε μορφή DOM events.

Αυτή η ομάδα έχει ενημερώσει τα εξής Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια:

 • Web Sockets API παρέχει ένα API για full-duplex επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής Διαδικτύου και του remote host.
 • Web SQL Database ορίζει ένα API για εφαρμογές Διαδικτύου για την αποθήκευση δεδομένων στα ηλεκτρονικά αρχεία του πελάτη που μπορούν να αναζητηθούν χρησιμοποιώντας μία παραλλαγή του SQL.

Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

To W3C Προσκαλεί Εφαρμογές του Περιεχομένου Ασφάλειας Δικτύων: Γενικό Πλαίσιο Διεπιφάνειας του Χρήστη

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Security Context Working Group προσκαλεί εφαρμογές του Candidate Recommendation στο Web Security Context: User Interface Guidelines. Αυτή η προδιαγραφή σχετίζεται με τις αποφάσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να πάρουν οι χρήστες online, και με τρόπους στήριξης αυτών ώστε να παρθούν ασφαλείς αποφάσεις ύστερα από πλήρη ενημέρωση. Επίσης τονίζει τη συνεργασία χρηστών με στόχο να γίνεται η χρήση ασφάλειας με βάση την καλύτερη εφαρμογή στην περιοχή αυτή. Διαβάστε για τις προσδοκίες της ομάδας για την εφαρμογή και την εξέταση (implementation and testing) και μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Security Activity.

To W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της CSS Backgrounds and Borders Module Level 3, Διάταξη Πολλαπλών Στηλών

17 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group προσκαλεί εφαρμογές των δύο Υποψήφιων Συστάσεων: η CSS Backgrounds and Borders Module Level 3 και η CSS Multi-column Layout Module. Η CSS 2.1 είναι μια γλώσσα φύλλων στυλ που επιτρέπει στους συγγραφείς και στους χρήστες να συσχετίζουν το στυλ (όπως γραμματοσειρές και απόσταση) με δομημένα έγγραφα (όπως HTML και εφαρμογές XML), στην οθόνη, στο χαρτί, στην ομιλία κτλ. Η κύριες επεκτάσεις στο Backgrounds and Borders για τη CSS 2 είναι σχετικά με το περίγραμμα που περιέχει εικόνες, κουτιά με πολλαπλά φόντα, κουτιά με στρογγυλευμένες γωνίες και κουτιά με σκιές. Χαρακτηριστικά πολλαπλών στηλών επιτρέπει τους συγγραφείς να έχουν ροή περιεχομένου σε πολλαπλές στήλες με κενό και κανόνα μεταξύ τους. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Style Activity.

Media Fragments URI 1.0: Εκδόθηκε το Πρώτο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο

17 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Media Fragments Working Group εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του Media Fragments URI 1.0. Πηγές ήχου και εικόνας στον Παγκόσμιο Ιστό διαχειρίζονται ως «ξένα» αντικείμενα, που μπορούν να εμφυτευτούν μόνο με τη χρήση «plugin» που είναι ικανό να αποκωδικοποιήσει και να αλληλεπιδράσει με την πηγή των μέσων. Συγκεκριμένα media servers απαιτούνται γενικά για να παρέχουν για «server-side» χαρακτηριστικά όπως η απευθείας σύνδεση από «time offsets» στο βίντεο χωρίς την ανάγκη επανάκτησης ολόκληρης της πηγής. Στήριξη για τέτοιου είδους πρόσβασης αποσπάσματος μέσων διαφοροποιείται σε διαφορετικά σχήματα μέσων και εμποδίζει τις καθιερωμένες μεθόδους διαχείρισης τέτοιου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Media Fragments URI 1.0 παρέχει ένα ανεξάρτητο σχήμα μέσων, καθιερωμένων μέσων για να διαχειριστεί κανείς τα «media fragments» στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το Uniform Resource Identifiers (URI). H Ομάδα Εργασίας ενημέρωσε το Use cases and requirements for Media Fragments. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Video in the Web Activity.

Ενημερώθηκαν Πέντε Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Διαδικτυακών Υπηρεσιών

17 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Services Resource Access Working Group εξέδωσε ενημερώσεις για πέντε Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια: Web Services Enumeration (WS-Enumeration), Web Services Eventing (WS-Eventing), Web Services Resource Transfer (WS-RT), Web Services Transfer (WS-Transfer) και Web Services Metadata Exchange (WS-MetadataExchange). Το πρώτο περιγράφει ένα γενικό πρωτόκολλο (SOAP-based) για την καταρίθμηση μιας σειράς από στοιχεία XML που ταιριάζουν για την διάσχιση των ημερολογίων, των σειρών μηνυμάτων, ή άλλων γραμμικών μοντέλων πληροφοριών. Το δεύτερο περιγράφει ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στις Υπηρεσίες Διαδικτύου να εισφέρει ή να αποδεχτεί συνδρομές για τα ενημερωτικά εκδηλώσεων. Το τρίτο προσδιορίζει επεκτάσεις στο WS-Transfer που σχετίζονται κυρίως με «fragment-based» πρόσβαση στις πηγές, για την ικανοποίηση των συνηθισμένων προϋποθέσεων του WS-ResourceFramework και του WS-Management. Το τέταρτο περιγράφει ένα γενικό πρωτόκολλο(SOAP-based) για πρόσβαση σε απεικονίσεις ΧML των πηγών βασισμένο σε υπηρεσίες διαδικτύου. Το πέμπτο διευκρινίζει πως τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με μια διαδικτυακή υπηρεσία τελικού σημείου μπορούν να παρουσιαστούν ως πηγές, πως τα μεταδεδομένα μπορούν να είναι εμφυτευμένα σε αναφορές τελικού σημείου, και πως τα μεταδεδομένα μπορούν να ανακτηθούν από μία διαδικτυακή υπηρεσία τελικού σημείου. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Web Services Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές του MathML Version 3.0, CSS Profile

15 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Math Working Group προσκαλεί εφαρμογές των Συστάσεων Υποψηφίων Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 και του A MathML for CSS Profile. Το δεύτερο ορίζει τη Mathematical Markup Language, μία εφαρμογή XML για την περιγραφή μαθηματικής σημειογραφίας και την αποτύπωση της δομής αλλά και του περιεχόμενού της. Ο στόχος του MathML είναι να δώσει τη δυνατότητα στα μαθηματικά να σερβιριστούν, να γίνουν δεκτά, και να επεξεργαστούν στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως ακριβώς το έχει καταφέρει το ΗΤML για το κείμενο. Ο δεύτερος προσδιορισμός περιγράφει ένα προφίλ του MathML 3.0 που επιτρέπει το φορμάρισμα με το Cascading Style Sheets (CSS). Η ομάδα αναπτύσσει ένα Test Suite, ξεκινώντας από το MathML 2.0 Test Suite. Διαβάστε το disposition of last call comments for MathML 3.0 και το for the CSS Profile. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Math Activity.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση: Εκδόθηκε η Προτεινόμενη Σύσταση Selectors Level 3

15 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε μια Προτεινόμενη Σύσταση του Selectors Level 3. Τα «Selectors» είναι πρότυπα που ταιριάζουν με στοιχεία ενός δέντρου, και έτσι σχηματίζουν μία από τις πολλές τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των «nodes» σε ένα έγγραφο ΧΜL. Τα «Selectors» έχουν βελτιστοποιηθεί για χρήση με ΗΤΜL και XML, και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε κωδικό για κρισιμότητα απόδοσης. Δείτε την αναφορά της ομάδας, implementation report, και το disposition of Last Call comments. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2010. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Style Activity.

Το Γραφείου του W3C στην Κίνα Στηρίζει την Πρώτη Εκδήλωση Προτύπων Διαδικτύου του Webrebuild.org στο Πεκίνο

15 Δεκεμβρίου

Group photo from Web Standards EventΤο Γραφείου W3C της Κίνας, W3C China Office, στήριξε το Webrebuild.org με την πρώτη τους Εκδήλωση Προτύπων Διαδικτύου στο Πεκίνο. Το κύριο θέμα της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 άτομα, ήταν «Σκέψεις για τα Πρότυπα Διαδικτύου» ("Thoughts on Web Standards") και είχε στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα για τους δημιουργούς στο Πεκίνο για να συζητήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους πάνω στο πως μπορεί να βελτιωθεί η χρήση των προτύπων Διαδικτύου και τεχνολογιών. Ομιλητές αναφέρθηκαν στη συμβατότητα των «browser», στο CSS3.0, στο HTML5 και σε οντολογίες. Η AnQi (Angel) Li από το Γραφείο W3C της Κίνας έδωσε έναν εναρκτήριο λόγο για να καλωσορίσει τους συμμετέχοντες και να παρουσιάσει το Γραφείο W3C της Κίνας. Μάθετε περισσότερα για μελλοντικές ομιλίες στο:upcoming W3C talks internationally.

Εκδόθηκαν Πλούσιες Προσβάσιμες Εφαρμογές Διαδικτύου (WAI-ARIA), Τακτικές Συγγραφής, και Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Οδηγού Εφαρμογών

15 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Protocols and Formats Working Group (PFWG) εξέδωσε ένα ενημερωμένο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του WAI-ARIA, ο τεχνικός προσδιορισμός των «Accessible Rich Internet Applications» για να φτιαχτεί δυναμικό, διαδραστικό περιεχόμενο Διαδικτύου προσβάσιμο σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Το PFWG επίσης εξέδωσε Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του WAI-ARIA User Agent Implementation Guide που παρέχει καθοδήγηση στο πως τα «browsers» και άλλα «user agents» πρέπει να εκθέσουν τα χαρακτηριστικά WAI-ARIA σε προσβασιμότητα πλατφόρμας ΑPI, και το WAI-ARIA Authoring Practices που περιγράφει πως εκείνοι που αναπτύσσουν το περιεχόμενο του Διαδικτύου μπορούν να δημιουργήσουν πλούσιες και προσβάσιμες εφαρμογές Διαδικτύου χρησιμοποιώντας το WAI-ARIA. Αυτά και άλλα έγγραφα WAI-ARIA περιγράφονται στο WAI-ARIA Overview. Διαβάστε το WAI-ARIA review announcement for details, και τα πάντα για το Web Accessibility Initiative (WAI).

Δημοσιοποιήθηκε Σημείωμα Σχετικά με «Use Cases» για Πιθανά Μελλοντικά Χαρακτηριστικά EMMA

15 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction Working Group εξέδωσε ένα Ομαδικό Σημείωμα για τα Use Cases for Possible Future EMMA Features. Από τη στιγμή που το EMMA 1.0 έγινε μια Σύσταση του W3C, έναν αριθμό νέων πιθανών «use cases» για τη γλώσσα EMMA έχουν εμφανιστεί, π.χ., «output» πολλαπλών μεθόδων, βιομετρική, συναίσθημα, sensor δεδομένα, διάλογοι πολλαπλών σταδίων και αλληλεπίδραση με πολλαπλούς χρήστες. Αυτό το έγγραφο περιγράφει εκείνα τα «use cases», και εικονογραφεί πως η γλώσσα EMMA μπορεί να επεκταθεί για να τα στηρίξει. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα αυτή του W3C: Multimodal Interaction Activity.

Νέα Προσχέδια του XQuery 1.1, XPath 2.1 και Δημοσιοποίηση Δικαιολογητικών Εγγράφων

15 Δεκεμβρίου

Σαν κομμάτι της δουλειάς στο XSLT 2.1 και στο XQuery 1.1, οι Ομάδες Εργασίας XQuery και XSL εξέδωσαν τα Πρώτα Δημόσια Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του XQuery and XPath Data Model 1.1, XPath and XQuery Functions and Operators 1.1, XSLT and XQuery Serialization 1.1 και του XPath 2.1. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας XQuery ενημέρωσε προσχέδια για το XQuery 1.1: An XML Query Language, XQueryX 1.1 και το XQuery 1.1 Requirements. Μάθετε περισσότερα για το XML at W3C.

Το WAI Συγκεντρώνει Επιπλέον Πηγές που Στηρίζουν την Επιχειρησιακή Υπόθεση για Προσβασιμότητα Διαδικτύου

14 Δεκεμβρίου

Το WAI Education and Outreach Working Group εξέδωσε σήμερα τη πρώτη συλλογή από στατιστικά, περιπτωσιολογίες, και άρθρων που στηρίζουν την επιχειρησιακή υπόθεση για προσβασιμότητα διαδικτύου, στο Resources for Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization. Για να μάθετε πως μπορείτε να μοιραστείτε τις πηγές σας, δείτε το «blog»: Share Resources Supporting the Web Accessibility Business Case blog post. Διαβάστε για αυτή την προσπάθεια: Web Accessibility Initiative (WAI).

Νέο Άρθρο Διεθνοποίησης: Επιλέγοντας μία Ετικέτα Γλώσσας

11 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Internationalization Core Working Group εξέδωσε πληροφορίες για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις διεθνείς πλευρές των τεχνολογιών του W3C. Πρόσφατα η ομάδα εξέδωσε το Choosing a Language Tag. Η εμφάνιση του RFC 5646 τη φετινή χρονιά πρόσθεσε μια νέα υπό- ετικέτα «εκτεταμένης γλώσσας» στο BCP 47 και περίπου 7,000 νέες καταχωρίσεις στο IANA Language Subtag Registry. Αυτό το άρθρο ρωτά, ποια ετικέτα μου ταιριάζει, και πως επιλέγω τη γλώσσα και τις υπόλοιπες υπό-ετικέτες που χρειάζομαι; Η απάντηση σκιαγραφεί τις απαραίτητες αποφάσεις βήμα βήμα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Visit the Internationalization home page.

Κοινωνία Διαδικτύου και W3C Ενισχύουν τους Δεσμούς τους για να Βοηθήσουν την Εξασφάλιση Ανοιχτού Παγκόσμιου Διαδικτύου

11 Δεκεμβρίου

Σήμερα, σε κοινό δελτίο τύπου (joint press release), Η Κοινωνία Διαδικτύου, The Internet Society (ISOC), και το W3C ανακοίνωσαν μια δωρεά από το ISOC για το σκοπό να προχωρήσει η εξέλιξη του W3C σαν οργανισμός που δημιουργεί ανοιχτά πρότυπα Παγκόσμιου Ιστού. «Το ΙSOC και το W3C έχουν δουλέψει χρόνια μαζί σε διάφορους τομείς, και μοιράζονται βαθιές, κοινές αξίες για την ανάπτυξη του Διαδικτύου,» δήλωσε η Lynn St. Amour, Προεδρος και CEO του Internet Society. «Η στήριξή μας προς το W3C στην προσπάθειά μετάβασής τους δείχνει τη δέσμευση του ISOC να διαβεβαιώσει ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει μία ανοιχτή και παγκόσμια πλατφόρμα για καινοτομία.» Η ανακοίνωση αντανακλά τον κοινό στόχο και των δύο οργανισμών να βοηθήσουν στη συνεχή ανάπτυξη και προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, και διαχείριση ευθυνών για την εξασφάλιση πως αυτές οι πλατφόρμες παγκόσμιας επικοινωνίας θα συνεχίσουν να ωφελούν τους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες θα βρείτε στο δελτίο τύπου (press release) και σε ένα FAQ about ISOC and W3C.

Νέες Πηγές WAI: Εμπλέκει Χρήστες σε Έργα Παγκόσμιου Ιστού για Καλύτερη, Ευκολότερη Πρόσβαση

09 Δεκεμβρίου 2009

Η Ομάδα Εργασίας του WAI, Education and Outreach Working Group, εξέδωσε σήμερα το Involving Users in Web Projects for Better, Easier Accessibility, που παρέχει οδηγίες για υπεύθυνοι έργων, σχεδιαστές, και διαχειριστές των:

 • Ιστοσελίδων και εφαρμογών παγκόσμιο ιστού
 • browsers, media players, και βοηθητικές τεχνολογίες
 • εργαλεία συγγραφής όπως συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), λογισμικό των blog, και συντάκτες WYSIWYG
 • πρότυπα και πολιτικές πρόσβασης
 • τεχνολογίες διαδικτύου και τεχνικές προδιαγραφές web technologies

Μάθετε περισσότερα για αυτό και το σχετικό έγγραφο Involving Users in Evaluating Web Accessibility στο Involving Users announcement e-mail και στο blog post Discover new ways of thinking about accessibility, και ενημερωθείτε για το Web Accessibility Initiative (WAI).

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του: Widget Access Request

08 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών Διαδικτύου, Web Applications Working Group, εξέδωσε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widget Access Request Policy. Αυτή η εξήγηση καθορίζει το μοντέλο ασφαλείας που ελέγχει την πρόσβαση στο δίκτυο μέσα από ένα «widget», καθώς και μία μέθοδος για συγγραφείς «widget» να ζητήσουν να παραχωρηθεί άδεια από τον χρήστη για κάποιες πηγές δικτύου ή σύνολα αυτών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Το W3C Σχεδιάζει Πρότυπο για την Υλοποίηση Παγκόσμιου Ιστού για Κοινωνική Ανάπτυξη

08 Δεκεμβρίου

Σήμερα το W3C σχεδιάζει νέα πρότυπα για την επέκταση του Παγκόσμιου Ιστού στις αγροτικές και μη-προνομιούχες κοινωνίες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το Mobile Web for Social Development (MW4D) Roadmap μελετά τις προκλήσεις για εφαρμογή και πρόσβαση σε υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη, και χαρτογραφεί το τεχνολογικό τοπίο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το έγγραφο αναφέρει δύο σοβαρές προκλήσεις:

1. περιορισμός στην πρόσβαση του Παγκόσμιου Ιστού των μη-προνομιούχες κοινωνίες σε αναπτυσσόμενες χώρες, και
2. περιορισμοί στη δημιουργία και εφαρμογή περιεχομένου Παγκοσμίου Ιστού, και πρόσβαση στην πληροφορία, εφαρμογές, και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Ο Σχεδιασμός αυτός εκδόθηκε από την Ομάδα Ενδιαφέροντος Mobile Web for Social Development Interest Group, μέρος του W3C Mobile Web Initiative (MWI). Διαβάστε το δελτίο τύπου (press release) και μάθετε περισσότερα για το Mobile Web Initiative (MWI).

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές του Efficient XML Interchange (EXI)

08 Δεκεμβρίου 2009

Η Ομάδα Εργασίας Efficient XML Interchange Working Group προσκαλεί εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης του Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0. Αυτό το έγγραφο είναι η προδιαγραφή του σχήματος του Efficient XML Interchange (EXI), μιας πολύ συμπαγούς απεικόνισης για το Extensible Markup Language (XML) Information Set που σκοπεύει ταυτόχρονα στη βελτιστοποίηση εκτέλεσης και τη χρήση υπολογιστικών πηγών. Το σχήμα EXI χρησιμοποιεί μία υβριδική προσέγγιση από την πληροφορία και επίσημες θεωρίες γλωσσών, συν τις πρακτικές τεχνικές εξακριβωμένες από μετρήσεις, για εντροπία κωδικοποίησης πληροφορίας XML. Χρησιμοποιώντας ένα σχετικά απλό αλγόριθμο, που υπόκειται σε γρήγορη και συμπαγής εφαρμογή, και ένα μικρό set περιγραφών datatype, αξιόπιστα παράγει αποδοτικές κρυπτογραφήσεις των XML event streams. Επίσης η ομάδα ενημέρωσε το EXI Primer. Διαβάστε το interoperability test plan της ομάδας και μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Namespaces in XML 1.0 (3η Έκδοση) είναι Μία Πρόταση του W3C

08 Δεκεμβρίου 2009

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε το Namespaces in XML 1.0 (Third Edition) ως πρόταση του W3C. Το «XML namespaces» παρέχει μια απλή μέθοδο για τον προσδιορισμό στοιχείων και το γνώρισμα ονομάτων που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα Extensible Markup Language (XML), συσχετίζοντάς τα με «namespaces» αναγνωρισμένα από τις αναφορές URI. Αυτή η εκδοχή, που διαδέχεται την Δεύτερη Έκδοση, δεν συμπεριλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές (changes). Ανάμεσα στα συγκεντρωμένα λάθη που εντοπίζονται υπάρχει ένα με ιδιαίτερη σημασία, που αφαιρεί μία μη-συμβατικότητα με την Πέμπτη Έκδοση της προδιαγραφής του ΧΜL 1.0. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0

03 Δεκεμβρίου

H Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group εξέδωσε ένα Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0. Ο κύριος στόχος αυτού του εγγράφου είναι να φέρει τα προτερήματα της Δικτυακής ανάπτυξης και η παράδοση περιεχομένου για εφαρμογές αντίδρασης διαδραστικής φωνής. Το VoiceXML 3.0 είναι εμβατική γλώσσα ΧΜL που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαλόγων διαδραστικών μέσων με σύνθετη ομιλία, αναγνώριση ομιλίας και «DTMF key input», τηλεφωνία, μιξαρισμένους αρχικούς διαλόγους, και καταγραφή και παρουσίαση των ποικίλων πλαισίων του media συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού ήχου, και ψηφιακού βίντεο. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Voice Browser Activity.

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του: W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1

03 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema Working Group εξέδωσε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και Part 2: Datatypes. Η πρώτη διευκρινίζει τη γλώσσα «XML Schema Definition Language», που προσφέρει ευχέρειες για την περιγραφή της δομής και τον περιορισμό του περιεχομένου των εγγράφων XML, συμπεριλαμβανομένου εκείνων που εκμεταλλεύονται την ευχέρεια του ΧML Namespace. Η γλώσσα «schema», που αντιπροσωπεύεται σε λεξιλόγιο ΧΜL και χρησιμοποιεί «namespaces», αναδομεί ουσιαστικά και επεκτείνει σημαντικά τις ικανότητες που εντοπίζονται στο «XML document type definitions (DTDs)». Η δεύτερη δημοσίευση καθορίζει ευχέρειες για τον προσδιορισμό των «datatypes» για τη χρήση σε «XML Schemas» καθώς επίσης άλλων προδιαγραφών ΧΜL. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

To W3C Προσκαλεί Εφαρμογές του «Widget Packaging and Configuration»

01 Δεκεμβρίου 2009

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group προσκαλεί εφαρμογές του Candidate Recommendation του Widget Packaging and Configuration. Αυτός ο προσδιορισμός τυποποιεί ένα σχήμα πακεταρίσματος για λογισμικό γνωστό ως widgets. Τα Widgets είναι εφαρμογές από την πλευρά του πελάτη που εξουσιοδοτούνται με τη χρήση των εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού, αλλά που το περιεχόμενό τους μπορεί να εμπεδωθεί σε αρχεία του Παγκόσμιου Ιστού. Το στήσιμο πακεταρίσματος λειτουργεί σαν ένα δοχείο για τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από το widget. Το αρχείο διαμόρφωσης είναι ένα λεξιλόγιο XML που δηλώνει metadata και παράμετροι διαμόρφωσης για το widget. Τα βήματα για να διεκπεραιωθεί το πακέτο widget περιγράφουν την αναμενόμενη συμπεριφορά και μέσα αντιμετώπισης λαθών καθώς γίνεται η διαδικασία για το φορμάρισμα πακέτου, για το αρχείο διαμόρφωσης, και άλλων σχετικών φακέλων. H ομάδα έχει σκοπό να παρακολουθήσει τις εφαρμογές σε μία αναφορά εφαρμογών: implementation report. Μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Το CSS 2D Transforms, Ενημέρωση των Transitions Modules

01 Δεκεμβρίου 2009

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε τα Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του CSS 2D Transforms Module Level 3 και του CSS Transitions Module Level 3. To CSS 2D Transforms επιτρέπει σε στοιχεία από το CSS να μεταμορφωθoύν σε διδιάστατο χώρο. Το CSS Transitions επιτρέπει την ομαλή αλλαγή ιδιοτήτων στις αξίες του CSS σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα: Style Activity.

Εγκαινιάστηκε Ομάδα Patent Advisory για το Widgets 1.0: Τακτική Αιτημάτων Πρόσβασης

01 Δεκεμβρίου 2009

Σε συμφωνία με το W3C Patent Policy, το W3C εγκαινίασε την ομάδα Patent Advisory Group (PAG) αντιδρώντας σε μια αποκάλυψη (disclosure) σχετικά με την προδιαγραφή Widgets 1.0: Access Requests Policy. Δείτε το PAG charter. Η Ομάδα Εργασίας WebApps Working Group αναπτύσσει αυτήν την προδιαγραφή. Το W3C εγκαινίασε αυτή την ομάδα (launches a PAG) για να επιλύσει θέματα στην περίπτωση που αποκαλυφτεί μία πατέντα που μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη, αλλά που δεν είναι διαθέσιμη στο W3C Royalty-Free licensing requirements. Μάθετε περισσότερα για τις Ομάδες αυτές: Patent Advisory Groups.

Εκδόθηκε Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για τη Multimodal Αρχιτεκτονική και τις Διεπιφάνειες (Αρχιτεκτονική MMI)

01 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction Working Group εξέδωσε ένα ενημερωμένο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Multimodal Architecture and Interfaces (MMI Architecture), που ορίζει ένα γενικό και ευέλικτο πλαίσιο παρέχοντας interoperability στα modality-specific στοιχεία ποικίλων πωλητών -για παράδειγμα, αναγνώριση ομιλίας από έναν πωλητή και αναγνώριση γραφής από κάποιων άλλων. Το έγγραφο σαν σύνολο έχει αλλάξει σημαντικά και η ομάδα καλωσορίζει οποιαδήποτε επιθεώρηση. Οι κύριες αλλαγές από το προηγούμενο προσχέδιο είναι, (1) διευκρίνηση τη σχέση στο ΕΜΜΑ, (2) απλοποίηση των συστατικών αρχιτεκτονικής, (3) πρόσθεση μιας περιγραφής στο ΗΤΤP transport για γεγονότα του βιολογικού κύκλου ζωής, (4) πρόσθεση ενός παραδείγματος στοιχείου αναγνώρισης γραφής. Μία εκδοχή diff-marked version αυτού του εγγράφου είναι διαθέσιμη. Μάθετε περισσότερα για την Δραστηριότητα αυτή του W3C: Multimodal Interaction Activity.

Το CSS 2D Transforms, Ενημέρωση των Transitions Modules

01 Δεκεμβρίου

Η ομάδα εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε τα Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του CSS 2D Transforms Module Level 3 και του CSS Transitions Module Level 3. To CSS 2D Transforms επιτρέπει σε στοιχεία από το CSS να μεταμορφωθoύν σε διδιάστατο χώρο. Το CSS Transitions επιτρέπει την ομαλή αλλαγή ιδιοτήτων στις αξίες του CSS σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα: Style Activity.

Εγκαινιάστηκε Ομάδα Patent Advisory για το Widgets 1.0: Τακτική Αιτημάτων Πρόσβασης

01 Δεκεμβρίου

Σε συμφωνία με το W3C Patent Policy, το W3C εγκαινίασε την ομάδα Patent Advisory Group (PAG) αντιδρώντας σε μια αποκάλυψη (disclosure) σχετικά με την προδιαγραφή Widgets 1.0: Access Requests Policy. Δείτε το PAG charter. Η Ομάδα Εργασίας WebApps Working Group αναπτύσσει αυτήν την προδιαγραφή. Το W3C εγκαινίασε αυτή την ομάδα (launches a PAG) για να επιλύσει θέματα στην περίπτωση που αποκαλυφτεί μία πατέντα που μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη, αλλά που δεν είναι διαθέσιμη στο W3C Royalty-Free licensing requirements. Μάθετε περισσότερα για τις Ομάδες αυτές: Patent Advisory Groups.

Το W3C Εγκαινιάζει την Γιαπωνέζικη Ομάδα Ιδεών του ΗΤML5

29 Νοεμβρίου

Το W3C εγκαινίασε το HTML5 Japanese Interest Group που έχει ως στόχο την διευκόλυνση συγκεκριμένων συζητήσεων στα Γιαπωνέζικα που αφορούν το HTML5 ή συζητήσεων που σχετίζονται άμεσα με το HTML5, να συγκεντρώσουν σχόλια και ερωτήσεις στα Γιαπωνέζικα για αυτά τα θέματα και να αναφερθούν τα συνολικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στην Ομάδα Εργασίας του ΗΤΜL και στους ανθρώπους της κοινότητας αυτής. Μάθετε περισσότερα για το charter, γίνετε μέλος της Ομάδας Ιδεών (join the Interest Group) και διαβάσετε περισσότερα για τη δραστηριότητα: W3C HTML Activity.

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του: XMLHttpRequest

19 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του XMLHttpRequest. O ορισμός XMLHttpRequest προσδιορίζει ένα ΑPI που παρέχει μια προκαθορισμένη λειτουργία για τον πελάτη σχετικά με τη μεταφορά στοιχείων μεταξύ του πελάτη και του server. Είναι το ECMAScript HTTP API. Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου. Μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του File API

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το Πρώτο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του File API. Αυτή η προδιαγραφή παρέχει ένα API για την απεικόνιση αντικείμενων αρχείου σε εφαρμογές παγκοσμίου Ιστού, καθώς και επιλογή αντικειμένων προγραμματικά με πρόσβαση στα δεδομένα τους. Αυτό το ΑPI είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλα API και στοιχεία στην πλατφόρμα Παγκοσμίου Ιστού, με έμφαση στα: XMLHttpRequest (e.g. with an overloaded send() method for File objects), postMessage, DataTransfer (part of the drag and drop API defined in [HTML5,]) και Web Workers. Επιπλέον, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε προγραμματικά μια λίστα αρχείων από το στοιχείο input [HTML5] όταν είναι σε κατάσταση File Upload. Αυτού του είδους συμπεριφορές ορίζονται στις αρμόζουσες σχετικές προδιαγραφές. Μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Κινητού Παγκοσμίου Ιστού Για την Κοινωνική Ανάπτυξη

17 Νοεμβρίου

Η ομάδα Mobile Web For Social Development (MW4D) Interest Group έχει εκδώσει ένα Σημείωμα Ομάδας του Mobile Web for Social Development Roadmap. Αυτό το έγγραφο περιγράφει μερικές από τις τρέχουσες προκλήσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία. Αυτό υποδεικνύει τις πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις για την εξάλειψη εμποδίων για την ανάπτυξη και πρόσβαση υπηρεσιών στα κινητά τηλέφωνα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα περιβάλλον για την εμφάνιση υπηρεσιών κοινωνικού τύπου. Μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Mobile Web Initiative Activity.

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του ΧΜL Entity Definitions for Characters

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Μαθηματικών (Math Working Group) εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του XML Entity definitions for Characters. Είναι δύσκολο να γραφτεί η επιστήμη άπταιστα εάν οι επιστημονικοί χαρακτήρες δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι δύσκολο να διαβαστεί η επιστήμη εάν οι αντίστοιχοι γλυφοί δεν είναι στη διάθεσή μας για παρουσίαση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι προτιμότερο να αποθηκευτούν χαρακτήρες απευθείας ως δεδομένα χαρακτήρων Unicode ή ως αναφορές αριθμητικών χαρακτήρων XML. Όμως σε κάποια περιβάλλοντα είναι πιο εξυπηρετική η χρήση του μηχανισμού εισαγωγών ASCII που προσφέρονται από τις αναφορές οντοτήτων ΧML. Πολλά ονόματα οντοτήτων είναι σε κοινή χρήση, και αυτή η διευκρίνηση στοχεύει στην παροχή των προτύπων χαρτογράφησης στο Unicode για καθένα από αυτά τα ονόματα. Δεν παρουσιάζει κανένα όνομα που να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενους προσδιορισμούς. Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες μέχρι και τις 08 Δεκεμβρίου. Μάθετε περισσότερα για την Δραστηριότητα: Math Activity.

Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Ψηφιακών Υπογραφών Widgets 1.0: Η Διεπαφή Widget

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Ψηφιακών Υπογραφών Widgets 1.0: The widget Interface. Προσδιορίζει τη διεπαφή εφαρμογών προγραμματισμού (ΑPI) για τις ψηφιακές υπογραφές widgets που παρέχουν, μεταξύ άλλων, λειτουργικότητα για πρόσβαση των widget's μεταδεδομένων με διαρκή αποθήκευση δεδομένων. Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες μέχρι και τις 08 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

To World Wide Web Foundation Εγκαινιάζει τις Λειτουργίες του και Τα Πρώτα του Έργα

15 Νοεμβρίου

Μιλώντας στο Internet Governance Forum στην Sharm el Sheikh, Αίγυπτος, ο Tim Berners-Lee ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν ανοίξει οι πόρτες του Ιδρύματος Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web Foundation). Το Ίδρυμα Παγκοσμίου Ιστού δημιουργήθηκε με την στήριξη του W3C το Σεπτέμβριο του 2008, και εστιάζει στην προώθηση του Παγκόσμιου Ιστού σαν μέσο που δίνει δικαίωμα στους ανθρώπους να κάνουν θετικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Τα πρώτα δύο έργα του Ιδρύματος θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να χειριστούν πιο σωστά τον Παγκόσμιο Ιστό για να στηρίξουν τη γεωργία σε περιοχές κοντά στην έρημο της Αφρικής (agriculture in near-desert environments in Africa), και να ενδυναμώσει τους νέους στα αστικά κέντρα (empowering youth in inner-city centers) μαθαίνοντάς τους πως να δημιουργήσουν περιεχόμενο δικτύου. Τέτοιου είδους έργα είναι σύμφωνα με τη δουλειά του W3C που εξασφαλίζει ότι Ένας Παγκόσμιος Ιστός είναι διαθέσιμος για όλους, συμπεριλαμβανομένου της δουλειάς πάνω στην περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό από κινητές συσκευές για κοινωνική ανάπτυξη, προσβασιμότητα και διεθνοποίηση. Το W3C περιμένει με ανυπομονησία τη συνεργασία με το Ίδρυμα Παγκοσμίου Ιστού για τον περιορισμό των εμποδίων για πρόσβαση και προώθηση της ανάπτυξης του δωρεάν και ανοιχτών προτύπων Παγκοσμίου Ιστού.

Τεχνική Συνάντηση Plenary του W3C

04 Νοεμβρίου

Natural Bridges (Santa Cruz, CA)

Η κοινωνία του W3C θα συναντηθεί σήμερα στο Santa Clara της Καλιφόρνιας για το Technical Plenary (TPAC) 2009 ώστε να συζητηθούν τα παρακάτω:

 • Αποκεντροποιημένη επεκτασιμότητα σε HTML5
 • Διατήρηση ενός Υγιούς Οικοσυστήματος Διαδικτύου – Προκλήσεις για μια Ανοιχτή Υποδομή Internet
 • Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό Εφαρμογών -- Προκλήσεις και Ευκαιρίες
 • Εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού σε αντιπαράθεση με τις Εφαρμογές Καταστημάτων
 • Το Μέλλον του Κοινωνικού Παγκόσμιου Ιστού
 • Δώδεκα ομιλίες αστραπή

Φέτος, το Internet Society (ISOC), έχοντας σαν μέρος του στόχου του να στηρίξει την ανάπτυξη των ανοιχτών προτύπων, χρηματοδοτεί το TPAC 2009. Αύριο, το κοινό θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πρώτο Developer Gathering του W3C. Παρακολουθήστε τις εξελίξεις μέσω κωδικού "#tpac09" σε ποικίλα δικτυακά κανάλια κοινωνικού τύπου. Τα πρακτικά από τη μέρα του Plenary θα είναι διαθέσιμα.

To Πρότυπο OWL2 του W3C Διευκολύνει τη Διαχείριση και Ένταξη Πληροφορίας

27 Οκτωβρίου

Σήμερα το W3C ανακοινώνει μια νέα εκδοχή προτύπου για την αντιπροσώπευση γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό. Το OWL 2, κομμάτι των εργαλείων του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web toolkit), μας επιτρέπει τη σύλληψη της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο πεδίο (για παράδειγμα, σε θέματα ενέργειας ή ιατρικής), έπειτα με τη χρήση εργαλείων για να διαχειριστούμε την πληροφορία αυτή, να την αναλύσουμε και στη συνέχεια να διδαχθούμε από αυτήν. Περαιτέρω, σαν ανοιχτό πρότυπο βασισμένο στην τεχνολογία Παγκοσμίου Ιστού, μειώνει το κόστος των συγχωνευμένων γνώσεων πολλαπλών πεδίων. Περισσότερες από 12 εφαρμογές του OWL 2 είναι ήδη διαθέσιμες. Το πρότυπο περιέχει 13 κείμενα, από τα οποία τα 4 είναι διδακτικά. Διαβάστε το δελτίο τύπου ( press release ), διαβάστε τις συστατικές επιστολές (testimonials), και μάθετε περισσότερα για τον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web).

To W3C συγκροτεί την Ομάδα MashSSL Incubator

22 Οκτωβρίου

Το W3C είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημιουργία του MashSSL Incubator Group, που έχει στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού πρωτόκολλου ασφάλειας για να λυθεί το ουσιαστικό πρόβλημα ασφαλείας του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, όταν δύο εφαρμογές επικοινωνούν μέσω ενός πιθανού χρήστη μην-εμπιστοσύνης, δεν έχουν σίγουρο τρόπο εγγύησης για τον άλλον ώστε να αναπτυχθεί ένα κανάλι εμπιστοσύνης. Η ομάδα αναζητάει τη δημιουργία ενός ανοιχτού, ασφαλές δεδομένου για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τα εξής μέλη έχουν χορηγήσει το charter για αυτήν την ομάδα: DigiCert, Venafi και VeriSign. Μάθετε περισσότερα για την δραστηριότητα του Ιncubator (Incubator Activity), μία πρωτοβουλία για να ενισχυθεί η δημιουργία των καινούριων τεχνολογιών που σχετίζονται με τον Παγκόσμιο Ιστό. Η δουλειά του Incubator Activity δεν είναι στο «standards track» του W3C.

Η XForms 1.1 είναι μία Πρόταση του W3C

20 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Forms Working Group έχει εκδώσει ένα «W3C Recommendation» της XForms 1.1. Οι Forms αποτελούν σημαντικό κομμάτι του Παγκόσμιου Ιστού, και εξακολουθούν να είναι το βασικό μέσο για την επίτευξη ανταλλαγής εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού. Οι εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού και οι λύσεις ηλεκτρονικών αγορών έχουν πυροδοτήσει τη ζήτηση για καλύτερες μορφές Παγκόσμιου Ιστού με πιο πλούσιες συναλλαγές. Η ΧForms είναι η απάντηση στη ζήτηση αυτή, και παρέχει μία νέα πλατφόρμα-ανεξαρτησία γλώσσας για διαδικτυακές ανταλλαγές μεταξύ ενός ατόμου (μέσω ενός XForms Processor), και κάποιου άλλου, απόμερου συνήθως, συντελεστή. Διαβάστε περισσότερα στις δηλώσεις μελών για την XForms (Member testimonials about XForms), μάθετε για τις διαφορές μεταξύ της XForms 1.0 και της 1.1 (differences between XForms 1.0 and 1.1) και περισσότερα για τη δραστηριότητα της ΧForms (XForms Activity).

Συμμετοχή στην Ομάδα Ενδιαφέροντος Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (eGovernment Interest Group)

9 Οκτωβρίου

Η Ομάδα eGovernment Interest Group έχει κάνει επανεκκίνηση με νέο επίκεντρο τα Ανοιχτά Δεδομένα Κυβέρνησης και την Παιδεία/Προσέγγιση. Η Ομάδα είναι ανοιχτή σε όλους (Μέλη και μη του W3C). Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή ανθρώπων από όλων τον κόσμο να δουλέψουν ώστε να βελτιωθεί η διεπαφή μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Δείτε παρακαλώ το new charter και το how to participate (πως να συμμετάσχετε). Μάθετε περισσότερα για την Ηλεκτρονική Κυβέρνηση στο W3C (eGovernment at W3C).

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ευρεσιτεχνιών του W3C συνεχίζει τις εργασίες στο Έγγραφο «Widgets 1.0: Update»

8 Οκτωβρίου

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ευρεσιτεχνιών (Patent Advisory Group (PAG)),για την Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού (Web Applications Working Group), έκδωσε μία αναφορά (report), που συστήνει στο W3C να συνεχίσει την εργασία του στο Widgets 1.0: Updates Specification. Το W3C παρουσίασε την ομάδα PAG όταν η Apple Computer, Inc απέκλεισε αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες από τη συμφωνία Δωρεάν Ευρεσιτεχνιών του W3C. Η Ομάδα ολοκλήρωσε ότι το «US Patent Number 5,764,992» δεν θεωρείται απαραίτητο όσον αφορά το Section 8 of the W3C Patent Policy, και παρείχε ένα σύνολο εισηγήσεων (set of Recommendations) στην Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού.

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Εγγράφου Widgets 1.0: Widget URIs

8 Οκτωβρίου

Το Web Applications Working Group έχει εκδώσει το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Εγγράφου Widgets 1.0: Widget URIs (Last Call Working Draft). Πηγές μέσα στο πακέτο «widget» είναι αναγνωρισμένες και εντοπίζονται με τη χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου της τεχνολογίας «widgets». Τα «Widget URIs» αντικαθρεπτίζουν αυτή τη μέθοδο, παρέχοντας αυτούς τους συγκεκριμένους εντοπιστές με τη δική τους σύνταξη ώστε οι πηγές στα πακέτα «widget» να αναγνωρίζονται εύκολα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου. Μάθετε περισσότερα για το Rich Web Client Activity.

Συμμετέχοντες του «W3C Technical Plenary Week» θα Συζητήσουν το ΗTML 5 και Άλλα Καυτά Θέματα

6 Οκτωβρίου

Η κοινωνία του W3C συνεδριάζει τον επόμενο μήνα στην Santa Clara της Καλιφόρνιας για το TPAC Week 2009, η φετινή εκδοχή μιας ετήσιας δυνατότητας των συμμετεχόντων της ομάδας του W3C να συζητήσουν αυτοπροσώπως, επί μια εβδομάδα, τις τελευταίες εξελίξεις και να απευθυνθούν σε καυτά τεχνικά ζητήματα, όπως το μέλλον του HTML 5, προκλήσεις σε θέματα ιδιωτικότητας στην εποχή των δυναμικών Εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού, και πως οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον Παγκόσμιο Ιστό για να αυξήσουν την διαφάνεια και υπευθυνότητα τους. Φέτος, το Internet Society (ISOC), έχοντας ως κομμάτι του έργου του να στηρίζει την ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων, θα είναι ο χορηγός του TPAC 2009 και θα συμμετάσχει ενεργά στην εκδήλωση. Εκτός των αντιπροσώπων του ISOC, μέλη άλλων αναπτυξιακών οργανισμών προτύπων θα συμμετάσχουν στη συζήτηση περί υγείας του Οικοσυστήματος Διαδικτύου κατά τη διάρκεια του Plenary Day. Όπως ανακοινώθηκε και προηγουμένως (announced), το W3C προσκαλεί το κοινό στο Developer Gathering στις 5 Νοεμβρίου. Επίσης, προσκαλούνται τα ΜΜΕ για πρωινό (Media Breakfast) στις 3 Νοεμβρίου από τις 7:30-8:30π.μ (Pacific Time) όπου θα γίνουν παρουσιάσεις σε ορισμένα από τα κύρια θέματα που θα συζητήσει το W3C κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Διαβάστε το δελτίο τύπου (press release) και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το TPAC 2009. (Permalink)

Εκδόθηκαν Έξι Έγγραφα Ασφαλείας XML

31 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Ασφαλείας XML (XML Security Working Group) εξέδωσε έξι έγγραφα σχετικά με την υπογραφή XML και την κωδικοποίηση. Οι υπογραφές XML παρέχουν ακεραιότητα, αυθεντικότητα μηνυμάτων, ή/και υπηρεσίες αυθεντικοποίησης δεδομένων κάθε τύπου, είτε μέσα στο XML που περιέχει την υπογραφή ή αλλού.

 • Βέλτιστες Πρακτικές Υπογραφής XML (XML Signature Best Practices). Αυτό το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση της ασφάλειας και τον περιορισμό των επιθέσεων, ενώ άλλες σχετίζονται με την πρακτική χρήση της Υπογραφής XML, όπως π.χ. υπογραφές XML που δε χρησιμοποιούν χώρους ονομάτων.
 • Συντακτικό Υπογραφής XML και Επεξεργασίας Εκδοση 1.1 (XML Signature Syntax and Processing Version 1.1). Αυτό το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο αναθεωρεί την προδιαγραφή υπογραφής.
 • XML Signature Transform Simplification: Requirements and Design. Αυτό το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο δίνει μια απλοποίηση του μηχανισμού XML Signature Transform, που προορίζεται να αυξήσει την ασφάλεια, την απόδοση, τη ροή και να διευκολύνει την υιοθέτηση.
 • W3C XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1. Αυτό το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο αναθεωρεί την προδιαγραφή κωδικοποίησης.
 • XML Security Generic Hybrid Ciphers. Αυτό το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο βοηθάει στην Έκδοση Κωδικοποίησης 1.1 ορίζοντας αλγορίθμους, τύπους XML, απαραίτητα στοιχεία για τη χρήση generic hybrid ciphers σε εφαρμογές Ασφαλείας XML.
 • XML Security Algorithm Cross-Reference. Αυτή η Νότα της Ομάδας συλλέγει τα γνωστά URIs για αλγορίθμους κωδικοποίησης (όταν εκδόθηκε) και δείχνει ποιες προδιαγραφές τα ορίζουν.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ασφαλείας (Security Activity).

Ο Daniel Weitzner Ορίστηκε να Διαχειρίζεται τη Μονάδα Πολιτικής του Internet της Αμερικανικής Κυβέρνησης

30 Ιουλίου

Ο Daniel Weitzner ορίστηκε Associate Administrator για το Γραφείο: Office of Policy Analysis and Development στο US National Telecommunications and Information Administration (NTIA). Ο Danny θα έχει ηγετικό ρόλο να παρέχει στον Πρόεδρο συμβουλές σε θέματα τηλεπικοινωνιών και πολιτικών στην πληροφορική.

Ο Danny θα φύγει από το W3C, όπου εργαζόταν από το 1998 ως Επικεφαλής της Δραστηριότητας Τεχνολογίας και Κοινωνίας (Technology and Society Domain Lead). Σε αυτά τα 11 χρόνια, ο συνεισέφερε σημαντικά στην πρόοδο σε πολλές περιοχές όπου η πολιτική συναντάει την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των: προσωπικών δεδομένων, ασφαλείας, πνευματικής ιδιοκτησίας, και εμπιστοσύνης. Ως Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Πολιτικής Ευρεσιτεχνιών, ο Danny ηγήθηκε της προσπάθειας της Πολιτικής Ευρεσιτεχνιών του W3C: Royalty-Free Patent Policy, τώρα θεμέλιο λίθο της πρότασης του W3C στην κοινότητα του Παγκοσμίου Ιστού.

Πριν το W3C ο Danny ήταν συν-ιδρυτής και Deputy Director του Center for Democracy and Technology και ήταν Deputy Policy Director στο Electronic Frontier Foundation. Ο Danny είναι Διευθυντής στο MIT CSAIL Decentralized Information Group με τον Tim Berners- Lee και founding director του Web Science Research Initiative και έχει θέση Principal Research Scientist στο εργαστήριο Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. του MIT.

Το W3C χαίρεται που η Αμερικανική πολιτική μπορεί να δημιουργηθεί από κάποιον που έχει δείξει αφοσίωση στα ανοιχτά πρότυπα ως εργαλείο για τη βελτίωση της κοινωνίας. Danny, καλή τύχη!

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στο Widgets 1.0: Packaging and Configuration

24 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας: Web Applications Working Group προσκαλεί εφαρμογή της Υποψήφιας Σύστασης: Widgets 1.0: Packaging and Configuration. Αυτή η προδιαγραφή προτυποποιεί μια μορφή αποθήκευσης για λογισμικό γνωστό με την ονομασία widgets. Τα Widgets είναι εφαρμογές που δημιουργούνται με τη χρήση προτύπων του Παγκοσμίου Ιστού, αλλά που το περιεχόμενό τους μπορεί να ενταχθεί σε έγγραφα του Παγκοσμίου Ιστού. Η προδιαγραφή βασίζεται στην προδιαγραφή PKWare's Zip, μορφή αρχειοθέτησης, η XML ως μορφή διάταξης εγγράφου, και μια σειρά βημάτων επεξεργασίας και επικύρωσης ενός πακέτου. Η μορφή αποθήκευσης δρα ως δοχείο αρχείων που χρησιμοποιεί ένα widget. Η Ομάδα Εργασίας σχεδιάζει να αναπτύξει ένα σύνολο δοκιμών (test suite) κατά τη φάση Υποψήφιας Σύστασης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Αναθεωρήθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οδηγιών Προσβασιμότητας Πράκτορα Χρήστη (UAAG) 2.0

23 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας User Agent Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0. Το UAAG ορίζει το πώς οι περιηγητές, τα media players, και άλλοι πράκτορες χρηστών θα πρέπει να υποστηρίζουν την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες και να συνεργάζονται με βοηθητικές τεχνολογίες. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση (invitation to review the UAAG 2.0 Working Draft) και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας (Web Accessibility Initiative (WAI)).

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Flexible Box Layout Module

23 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Flexible Box Layout Module. Το προσχέδιο περιγράφει ένα βελτιστοποιημένο μοντέλο CSS box model για σχεδιασμό διεπαφής. Παρέχει ένα σύστημα σχεδιασμού με αυτά που έχει ήδη η CSS. Αυτό το μοντέλο βασίζεται στο μοντέλο box στη γλώσσα διεπαφής χρηστών XUL. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του CSS Image Values Module Level 3

23 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του CSS Image Values Module Level 3. Αυτή η ενότητα CSS Image Values ορίζει το συντακτικό για τιμές εικόνων στη CSS. Οι τιμές εικόνων μπορούν να είναι ένα μόνο URI ή εικόνα, μια λίστα από URIs, sprites (κομμάτια εικόνων), ή κλίσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Το W3C Οργανώνει Workshop στη Βελτίωση της Πρόσβασης Οικονομικών Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

16 Ιουλίου

Το W3C προσκαλεί τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο Workshop on Improving Access to Financial Data on the Web στις 5-6 Οκτωβρίου 2009 στο Arlington, Virginia (USA). Οι συμμετέχοντες του Workshop θα συζητήσουν τρόπους καλύτερης διαφάνειας και πιο αποτελεσματική αναφορά και ανάλυση επιχειρηματικών και οικονομικών δεδομένων για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Το Workshop οργανώνεται από κοινού από το W3C και τον XBRL International, με υποστήριξη φιλοξενίας από τον Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Η επεκτάσιμη γλώσσα επιχειρηματικής αναφοράς (XBRL), υιοθετείται ευρέως σε όλο τον κόσμο, και πρόκειται να γίνει ο πρότυπος τρόπος αναφοράς, αποθήκευσης και μετάδοσης οικονομικής επιχειρηματικής πληροφορίας. Ενώ η προσπάθεια στην XBRL μέχρι σήμερα αφορούσε την ανάπτυξη προτύπων και ταξονομιών ιδεών αναφοράς, συγκριτικά έχει γίνει λίγη προσπάθεια για την εκμετάλλευση της ροής των δεδομένων. Ο στόχος του Workshop είναι να αναγνωρίσει ευκαιρίες, σενάρια χρήσης, και προκλήσεις για διαλειτουργική πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα που εκφράζονται με την XBRL και σχετικές γλώσσες, και τις ευρύτερες ευκαιρίες για χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού. Το Workshop είναι δωρεάν και ανοιχτό για όλους, με προυπόθεση τη δήλωση ενδιαφέροντος και τη διαθεσιμότητα θέσεων. Οι δηλώσεις ενδιάφεροντος (υποβολή άρθρων) έχουν προθεσμία στις 21 Αυγούστου. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση συμμετοχής: call for participation για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web).

Αλλαγή Προγράμματος των Εκπαιδευτικών Συνεδριών του Σχεδιασμού Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

3 Ιουλίου

Αρχικά προγραμματισμένες για τον Ιούλιο, το W3C άλλαξε το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών συνεδριών για το Σχεδιασμό του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Live Training Sessions On Mobile Web Design) για τις 13 Οκτωβρίου 2009. Οι μαθητές θα παρευρεθούν σε ημερίδα διαλέξεων και συνεδριών σχετικά με το Πρότυπο των Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C (W3C Mobile Web Best Practices), και γενικότερα για το σχεδιασμό του κινητού Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη ανακοίνωση (announcement), να εγγραφείτε (register), και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού για τους έξι κανόνες Μορφής Ανταλλαγης (RIF)

3 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Rule Interchange Format (RIF) Working Group εξέδωσε έξι υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού. Μαζί επιτρέπουν στα συστήματα που χρησιμοποιούν ποικιλία γλωσσών κανόνων και τεχνολογίες που βασίζονται σε κανόνες να διαλειτουργούν η μια με την άλλη και με άλλες τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού. Τρία από τα προσχέδια ορίζουν μορφές XML με επίσημη σημασιολογία για αποθήκευση και μετάδοση κανόνων:

 • Το RIF Production Rule Dialect (PRD) έχει σχεδιαστεί για τα είδη των κανόνων που χρησιμοποιούνται σε μοντέρνα συστήματα επιχειρηματικής διαχείρισης.
 • Το RIF Basic Logic Dialect (BLD) είναι μια βάση για Λογικό Προγραμματισμό, κλασική λογική και σχετικές μορφοποιήσεις.
 • Το RIF Core Dialect είναι ένα υποσύνολο των PRD και BLD, χρήσιμο όταν το να υπάρχει μια πλατφόρμα παντού είναι σημαντικό.

Τα άλλα προσχέδια:

 • RIF Datatypes and Builtins (DTB) καθορίζει τους τύπους δεδομένων και τις πρότυπες λειτουργίες (που μοντελοποιούνται στο XPath Functions) διαθέσιμες σε όλες τις διαλέκτους RIF
 • RIF RDF and OWL Compatibility καθορίζει πώς το RIF συνεργάζεται με τα RDF, RDFS, OWL 1, και OWL 2.
 • RIF Framework for Logic Dialects (FLD) παρέχει ένα μηχανισμό για τον καθορισμό επεκταμένων διαλέκτων, πέρα από την BLD, όταν απαιτείται πιο εκφραστική δύναμη.

Η Ομάδα Εργασίας ζητάει να σταλούν σχόλια στη λίστα: public-rif-comments@w3.org μέχρι τις 31 Ιουλίου 2009. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της ενότητας CSS3 για διάταξη Πολλών Στηλών

30 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του CSS3 module: Multi-column layout. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη πολλών στηλών στη CSS. Βασίζεται στην ενότητα CSS3 Box model και προσθέτει λειτουργικότητα στη ροή του περιεχομένου ενός στοιχείου σε πολλές στήλες. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 1 Οκτωβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Αναθεωρήθηκε η Υποψήφια Σύσταση XProc: Μια Γλώσσα XML Pipeline

28 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Επεξεργασίας Μοντέλου XML (XML Processing Model Working Group) εξέδωσε μια αναθεωρημένη Υποψήφια Σύσταση της XProc: An XML Pipeline Language. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει το συντακτικό και τη σημασιολογία μιας γλώσσας περιγραφής λειτουργιών που γίνονται σε έγγραφα XML. Το τμήμα κατάστασης του εγγράφου δίνει περιληπτικά τη λίστα αλλαγών από την πρώτη φορά που εκδόθηκε η Υποψήφια Σύσταση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα της Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widgets 1.0: Packaging and Configuration

28 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού (Web Applications Working Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widgets 1.0: Packaging and Configuration. Αυτό το έγγραφο προτυποποιεί τη μορφή συσκευασίας για μια τάξη εφαρμογής λογισμικού γνωστής ως widget. Τα Widgets είναι πλήρεις εφαρμογές από πλευράς των πελατών που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού και έχουν συσκευαστεί για κατανομή. Κατεβάζονται τυπικά και εγκαθίστανται σε μηχάνημα ενός πελάτη ή σε συσκευή όπου τρέχουν ως ανεξάρτητες εφαρμογές, αλλά μπορούν ακόμα να ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες και να τρέξουν σε περιηγητή του Παγκοσμίου Ιστού. Παραδείγματα περιλαμβάνουν απλά ρολόγια, stock tickers, μετάδοση ειδήσεων, παιχνίδια και πρόγνωση καιρού και πιο σύνθετες εφαρμογές που παίρνουν δεδομένα από πολλούς πόρους για να συνδυαστούν και να παρουσιαστούν σε κάποιο χρήστη με ένα ενδιαφέρων και χρήσιμο τρόπο. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 19 Ιουνίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για τη Σχέση Ανάμεσα στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό και Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού

26 Μαΐου

Οι Ομάδες Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) και WAI Education and Outreach Working Group εξέδωσαν ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Relationship between Mobile Web Best Practices (MWBP) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Αυτό το προσχέδιο είναι πλήρες και παρέχεται ως τελευταία ευκαιρία για δημόσια αξιολόγηση και σχολιασμό πριν την έκδοση ως Νότα της Ομάδας Εργασίας του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το email της ανακοίνωσης (announcement email).

Οι ομάδες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν διαβάζοντας το Web Content Accessibility and Mobile Web: Making a Web Site Accessible Both for People with Disabilities and for Mobile Devices, που δείχνει πώς οι στόχοι σχεδιασμού για προσβασιμότητα και για κινητή πρόσβαση αλληλοκαλύπτονται. Ένα τρίτο έγγραφο, Shared Web Experiences: Barriers Common to Mobile Device Users and People with Disabilities, παρέχει παραδείγματα εμποδίων που οι άνθρωποι (χωρίς ειδικές ανάγκες) συναντούν όταν αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού μέσω κινητών συσκευών και παρόμοια εμπόδια για άτομα με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν υπολογιστές γραφείου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative) και την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative (WAI)).

Το W3C Ανοίγει Γραφείο στη Σενεγάλη

26 Μαΐου

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)Το W3C ανακοινώνει σήμερα τα εγκαίνια του Γραφείου του στη Σενεγάλη: W3C Senegal Office, που φιλοξενείται από το Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), πρασαρτημένο στο UCAD (Université Cheikh Anta Diop), στο Dakar, Σενεγάλη. Οι Ibrahima Ngom (ESP) και Alex Corenthin (ISOC Senegal) θα είναι από κοινού επικεφαλής του νέου Γραφείου του W3C. Office. Το W3C ανυπομονεί να αυξήσει την αλληλεπίδραση με την κοινότητα που μιλάει Γαλλικά, ειδικά τις γειτονικές χώρες της Δυτικής Αφρικής. Η τελετή εγκαινίων (opening ceremony) θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να μάθετε περισσότερα για τα Γραφεία του W3C (W3C Offices), που βοηθούν το W3C στις προσπάθειες προώθησης σε τοπικές γλώσσες, βοηθάει στη διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης του W3C και ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις Δραστηριότητες του W3C.

Online Μάθημα Εξάσκησης: Εισαγωγή στις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C

25 Μαΐου

Το W3C ανακοινώνει σήμερα μια επεκταμένη και βελτιωμένη έκδοση του online course που εισάγει τους κατασκευαστές στον Παγκόσμιο Ιστό και τους σχεδιαστές στις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού. Το μάθημα πραγματοποιείται από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου 2009. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

 • σχετικά με τις συγκεκριμένες υποσχέσεις και προκλήσεις της κινητής πλατφόρμας
 • πώς να χρησιμοποιούν τις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C για να σχεδιάζουν φιλικό περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό και να προσαρμόζουν το υπάρχον περιεχόμενο για κινητά
 • να ανακαλύπτουν τους σχετικούς πόρους του W3C σχεδίων του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε διαλέξεις και εργασίες που παρέχουν πρακτική εμπειρία της χρήσης των Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν με ειδήμονες του W3C πάνω στο θέμα (τους εκπαιδευτές) και συναδέλφους που μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις πραγματικές προσκλήσεις του σχεδιασμού του κινητού Παγκοσμίου Ιστού. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες σχετικά με το υλικό των μαθημάτων (course material) (συμπεριλαμβανομένου δωρεάν δείγματος), κόστος εγγραφής, και το κοινό που απευθύνεται. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία (Mobile Web Initiative).

Εκδόθηκε η Αναφορά που Υπόσχεται την Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης από τα Κινητά και την Ανάγκη Συνεργασίας

25 Μαΐου

Workshop Poster Σήμερα το W3C εξέδωσε την αναφορά (report) από την εκδήλωση του Απριλίου 2009 Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς πλήθος υπηρεσιών, διαθέσιμων από κινητά τηλέφωνα μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε περιοχές με περιορισμένες υπηρεσίες. Η συζήτηση υπογράμμισε την ανάγκη για επικεντρωμένη προσπάθεια ανάμεσα στους σχετικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων όσων κάνουν εφαρμογές, ακαδημαϊκούς, και άλλους) για να χτίσουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της κινητής πλατφόρμας ως εργαλείο για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα. Το Workshop οργανώθηκε από κοινού από την Πρωτοβουλία Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C (W3C Mobile Web Initiative) και το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μοζαμβίκης, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των Χρυσών Χορηγών UNDP, the Web Foundation, Nokia, και Bharti Telesoft, και των Ασημένιων Χορηγών Opera Software, UNESCO, Microsoft Research, και MIT Legatum Center for Development and Entrepreneurship. Αυτή η εργασία είναι μέρος του έργου Digital World Forum project (του FP7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ομάδα Ενδιαφέροντος W3C Mobile Web for Social Development Interest Group και για την Πρωτοβουλία (W3C Mobile Web Initiative).

Αναθεωρήθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οδηγιών Εργαλείων Συγγραφής Προσβασιμότητας (ATAG) 2.0

21 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 σε προετοιμασία για το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού. Το ATAG ορίζει πως τα εργαλεία συγγραφής θα πρέπει να βοηθήσουν τους κατασκευαστές του Παγκοσμίου Ιστού να παράγουν περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό που να είναι προσβάσιμο και συμβατό με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG) 2.0. Το ATAG ορίζει επίσης πώς να γίνονται τα εργαλεία συγγραφής προσβάσιμα ώστε οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση για Αξιολόγηση: invitation to review the ATAG 2.0 Working Draft και σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας (Web Accessibility Initiative).

Το W3C Αποσύρει Τέσσερεις Προτεινόμενες Αναθεωρημένες Συστάσεις για Έγγραφα XHTML

19 Μαΐου

Ως απάντηση σε σχόλια σχετικά με πιθανά άλυτα θέματα σε τέσσερεις Προτεινόμενες Αναθεωρημένες Συστάσεις που εκδόθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα, το W3C απέσυρε τα προσχέδια και έκλεισε την περίοδο αξιολόγησης. Τα προσχέδια που αποσύρθηκαν είναι:

Η διαδικασία του W3C ορίζει ότι οι Προτεινόμενες Αναθεωρημένες Συστάσεις (Proposed Edited Recommendations) πρέπει να απευθύνουν τυπικά όλα τα θέματα που προκύπτουν σχετικά με τα έγγραφα από τις προηγούμενες Συστάσεις. Ανοιχτά θέματα για τα έγγραφα XHTML δεν αναφέρθηκαν στη διαδικασία απόφασης προώθησης των εγγράφων. Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group μπορεί να ζητήσει την έκδοση των τεσσάρων Προτεινόμενων Αναθεωρημένων Συστάσεων αργότερα, βασισμένη σε κανονική αξιολόγηση των θεμάτων που εκκρεμούν. Η απόφαση να αποσυρθούν αυτές οι προδιαγραφές δεν αφορά τις υπάρχουσες Συστάσεις για αυτές τις τεχνολογίες.

Το W3C θα συμμετάσχει στο SVG Open 2009

13 Μαΐου

Το W3C θα χορηγήσει και φέτος το SVG Open 2009, το 7ο διεθνές συνέδριο σε προσαρμόσιμα διανυσματικά γραφικά Scalable Vector Graphics, που φιλοξενείται από τη Google στο Mountain View, Καλιφόρνια στις 2-4 Οκτωβρίου 2009. Η SVG Open παρέχει μια ευκαιρία στους σχεδιαστές, κατασκευαστές και σε όσους κάνουν εφαρμογές να μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες, προϊόντα και στρατηγικές. Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας SVG (W3C SVG Working Group) θα συμμετάσχουν και θα παρουσιάσουν στο συνέδριο, που θα συμπεριλάβει μια συνεδρία της Ομάδας Εργασίας για μελλοντικές εξελίξεις της SVG. Μια ημέρα workshops θα προγραμματιστεί ακόμα μαζί με το κυρίως συνέδριο. Οι διοργανωτές του συνεδρίου έχουν επισημάνει ότι οι προτάσεις proposals για παρουσίαση άρθρων και μαθημάτων είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Μαΐου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Γραφικών (W3C Graphics Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Μορφής Συγγραφής Συγχρονισμένου Κειμένου 1.0 – Προφίλ Ανταλλααγής Μορφής Κατανομής (DFXP)

12 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Timed Text Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 – Distribution Format Exchange Profile (DFXP). Το συγχρονισμένο κείμενο είναι σχετική ή άσχετη πληροφορία κειμένου που σχετίζεται με χρονική πληροφορία. Η μορφή συγγραφής χρονικού κειμένου είναι ένας τύπος περιεχομένου που αναπαριστά μέσα χρονικού κειμένου για το σκοπό της ανταλλαγής ανάμεσα σε συστήματα συγγραφής. Το Προφίλ Ανταλλαγής Μορφής Κατανομής (Distribution Format Exchange Profile - DFXP) παρέχει μια πρότυπη αναπαράσταση ενός συγκεκριμένου υποσυνόλου πληροφορίας κειμένου με το οποίο στυλιστική, σχεδιαστική και χρονική σημασιολογία σχετίζονται από ένα συγγραφέα και από ένα σύστημα συγγραφής για το σκοπό ανταλλαγής και πιθανής παρουσίασης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό Video in the Web Activity.

Το W3C Οργανώνει Workshop για τη χρήση Ink σε Πολυτροπικές Εφαρμογές

1 Μαΐου

Το W3C προσκαλεί τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο Workshop on using Ink in Multimodal Applications within the W3C's Multimodal Architecture and Interfaces στις 10-11 Ιουλίου 2009 στο Grand Bend, Ontario (Canada), που φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο University of Western Ontario. Ο στόχος του Workshop είναι να βοηθήσει την Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης να ενσωματώσει τις συνιστώσες χειρογράφων (Ink Modality Components) στην Αρχιτεκτονική MMI Architecture και να ξεκαθαρίσει τι θα πρέπει να προστεθεί στις προδιαγραφές Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης που δίνουν τη δυνατότητα στις εφαρμογές να προσαρμοστούν σε πολλούς συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Ink. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τις απαιτήσεις για αλλαγές, τις επεκτάσεις και προσθήκες στα πρότυπα Ink, ειδικά σε Πολυτροπικές Εφαρμογές που αναπτύχθηκαν με βάση την Αρχιτεκτονική του W3C: MMI Architecture ως τρόπο να γίνει το InkML πιο χρήσιμο στις σημερινές και στις προκύπτουσες αγορές. Η προθεσμία υποβολής άρθρων είναι στις 1 Ιουνίου 2009. Μπορείτε να διαβάσετε για τη γλώσσα Ink Markup Language (InkML) και για τη Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης του W3C Multimodal Interaction Activity.

Εκδόθηκαν Τρία Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του SVG Modules

30 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group εξέδωσε τρία πρώτα υπό διαμόρφωση προσχέδια. Η SVG είναι γλώσσα περιγραφής διανυσματικών γραφικών, αλλά τυπικά αποδίδεται σε οθόνη ή σε μια έντυπη μορφή. Η πρώτη νέα έκδοση, SVG Compositing, προσθέτει υποστήριξη για αντικείμενα raster και vector που συνδυάζονται για να παράγουν εφέ μέσω προηγμένης σύνθεσης alpha, masks, και clipping paths. Οι άλλες προδιαγραφές είναι για τις Μεταβλητές (SVG Referenced Parameter Variables): Part 1: Primer και Part 2: Language. Η προδιαγραφή Referenced Parameter Variables παρέχει ένα δηλωτικό τρόπο να συμπεριλάβει τιμές παραμέτρων σε περιεχόμενο SVG. Συχνά οι χρήστες μπορεί να επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό πόρο και να τον επαναχρησιμοποιήσουν πολλές φορές με καθορισμένες τροποποιήσεις και αυτή η προδιαγραφή παρέχει ένα τρόπο να το κάνουν χωρίς χρήση σεναρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Γραφικών Graphics Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widgets 1.0: Digital Signatures. Αναθεωρήθηκε το Widgets Requirements

30 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widgets 1.0: Digital Signatures. Αυτό το έγγραφο ορίζει ένα προφίλ της Προδιαγραφής του Συντακτικού XML Signature και Επεξεργασίας Processing 1.1 για να επιτρέψει σε ένα πακέτο widget να υπογραφεί ψηφιακά. Οι συγγραφείς και διανομείς των Widget μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά τα widgets ως μηχανισμός που εξασφαλίζει τη συνέχεια συγγραφής και διανομής. Ένας πράκτορας χρήστη μπορεί να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή υπογραφή για να επικυρώσει την ακεραιότητα του πακέτου widget και να επιβεβαιώσει το signing key(s). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 1 Ιουνίου. Η Ομάδα Εργασίας εξέδωσε ακόμα ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Widgets 1.0: Requirements. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεων για Media Fragments

30 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Media Fragments Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Use cases and requirements for Media Fragments. Ο στόχος αυτής της προδιαγραφής είναι να ενισχύσει την υποδομή του Παγκοσμίου Ιστού για την υποστήριξη να απευθύνονται και να ανακτώνται τμήματα πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό που βασίζονται στο χρόνο. Παραδείγματα χρήσης είναι ότι μοιράζονται τέτοια κομμάτια των URIs ανάμεσα σε φίλους μέσω email, η αυτόματη δημιουργία τέτοιων τμημάτων URIs σε μια διεαφή μηχανής αναζήτησης, ή ο σχολιασμός με RDF. Αυτή η προδιαγραφή θα βοηθήσει να γίνει το βίντεο πολίτης πρώτης τάξης του Παγκοσμίου Ιστού. Μαζί με την περιγραφή των σεναρίων χρήσης για την Προδιαγραφή Media Fragments 1.0, αυτό το έγγραφο συζητάει και το συντακτικό και την επεξεργασία των media fragment URIs, και προσφέρει μια έρευνα τεχνολογιών που απευθύνουν τμήματα πολυμέσων. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Video in the Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Ιδιοτήτων της XML Signature

30 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Security Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XML Signature Properties. Αυτό το έγγραφο περιγράφει το προτεινόμενο πρότυπο του συντακτικού Ιδιοτήτων XML Signature Properties και τους κανόνες επεξεργασίας, καθώς και ένα σχετικό χώρο ονομάτων για αυτές τις ιδιότητες. Προορίζονται για να συνδυαστούν με οποιαδήποτε έκδοση της XML Signature χρησιμοποιώντας το στοιχείο XML SignatureProperties. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Security Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αξιολόγησης και Αναφοράς (EARL) 1.0 Schema

28 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Evaluation and Repair Tools Working Group (ERT WG) εξέδωσε σήμερα ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema. Αυτό το έγγραφο παρέχει το τυπικό σχήμα της EARL 1.0, ένα λεξιλόγιο για να εκφράσει αποτελέσματα δοκιμών. Η EARL είναι μια μορφή ανταλλαγής, συνδυασμού και ανάλυσης αποτελεσμάτων από διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση αξιολόγησης (invitation to review EARL 1.0 Schema) και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative - WAI).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των HTML 5 και Διαφορών από την HTML 4

23 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας HTML Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της HTML 5. Η HTML 5 προσθέτει στη γλώσσα του Παγκοσμίου Ιστού: χαρακτηριστικά για να βοηθήσει τους συγγραφείς Παγκοσμίου Ιστού, νέα στοιχεία βασισμένα στην έρευνα σε επικρατούσες πρακτικές συγγραφής, και ξεκάθαρα κριτήρια συμβατότητας για πράκτορες χρηστών, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η δια-λειτουργικότητα. Αυτό το προσχέδιο καθορίζει πώς οι συγγραφείς μπορούν να ενσωματώσουν την SVG σε περιεχόμενο μη-XML text/html, και πώς οι περιηγητές και άλλοι UAs θα έπρεπε να χειριστούν τέτοιο ενσωματωμένο περιεχόμενο σε SVG. Μπορείτε ακόμα να διαβάσετε τα νέα σχετικά με τη μετακίνηση τμημάτων της HTML 5 σε ανεξάρτητα προσχέδια. Η πλήρης λίστα αλλαγών (full list of changes) από το προηγούμενο προσχέδιο βρίσκεται στο ανανεωμένο συνοδευτικό έγγραφο HTML 5 differences from HTML 4. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα HTML: HTML Activity.

Εκδόθηκαν Τέσσερα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό για API

23 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Applications Working Group) εξέδωσε τέσσερα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια προδιαγραφών για APIs που ενισχύουν την ανοιχτή πλατφόρμα του Παγκοσμίου Ιστού ως περιβάλλον για πλήρεις εφαρμογές:

 • Το Web Storage παρέχει APIs για αποθήκευση δεδομένα από εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Το Web Workers ορίζει ένα API που επιτρέπει λειτουργίες (χρησιμοποιώντας message-passing) σε εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού, ώστε συγκεκριμένες εργασίες εφαρμογών να μπορούν να τρέξουν παράλληλα.
 • Το Web Sockets API παρέχει ένα API για πλήρη-διπλή επικοινωνία ανάμεσα σε μια εφαρμογή του Παγκοσμίου Ιστού και σε ένα απομακρυσμένο host.
 • Το Server-Sent Events ορίζει ένα API για το άνοιγμα μιας σύνδεσης HTTP για τη λήψη ειδοποιήσεων από ένα εξυπηρετητή στη μορφή DOM events.

Οι προδιαγραφές Web Storage, Web Sockets API, και Server-Sent Events είχαν πρωτύτερα εκδοθεί ως τμήματα της προδιαγραφής HTML 5, αλλά θα γίνουν τώρα παραδοτέα στη διαδικασία δημιουργίας Συστάσεων μέσα στην Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Widgets 1.0: APIs and Events

23 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού (Web Applications Working Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Widgets 1.0: APIs and Events. Τα Widgets είναι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού. Τα παραδείγματα κυμαίνονται από απλά ρολόγια, stock tickers, νέα, παιχνίδα και πρόβλεψη καιρού, σε σύνθετες εφαρμογές που τραβάνε δεδομένα από πολλούς πόρους για να συνδυαστούν και να παρουσιαστούν σε ένα χρήστη με κάποιο ενδιαφέρων και χρήσιμο τρόπο. Η προδιαγραφή APIs and Events ορίζει ένα σύνολο από APIs και events για την οικογένεια προδιαγραφών Widgets 1.0. Η προδιαγραφή επιτρέπει στους δημιουργούς εφαρμογών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχεδιασμού widget, να παρακολουθούν τις αλλαγές στην αναπαράσταση των widget, να καθορίζουν το περιβάλλον της πληροφορίας, να παρακολουθούν τις αναθεωρήσεις του widget, και άλλα. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές Αναζητήσεων Μέσων

23 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group προσκαλεί για την εφαρμογή της Υποψήφιας Σύστασης των Αναζητήσεων Μέσων (Media Queries). Οι HTML4 και CSS2 υποστηρίζουν φύλλα στυλ εξαρτώμενα από τα μέσα, προσαρμοσμένα για διαφορετικούς τύπους μέσων. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιεί γραμματοσειρές sans-serif όταν εμφανίζεται σε οθόνη και serif fonts όταν εκτυπώνεται. Τα ‘screen’ και ‘print’ είναι δύο τύποι μέσων που έχουν οριστεί. Οι Αναζητήσεις Μέσων (Media Queries) επεκτείνουν τη λειτουργικότητα τύπων δεδομένων επιτρέποντας στις παρουσιάσεις να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα χαρακτηριστικά των συσκευών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Αναθεωρήθηκε η Υποψήφια Σύσταση CSS 2.1

23 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group αναθεώρησε την Υποψήφια Σύσταση της Προδιαγραφής: Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification. Η CSS 2.1 είναι μια γλώσσα φύλλων στυλ που επιτρέπει στους συγγραφείς και στους χρήστες να συσχετίζουν το στυλ (όπως γραμματοσείρες και απόσταση) με δομημένα έγγραφα (όπως HTML και εφαρμογές XML). Η CSS 2.1 διορθώνει μερικά λάθη στη CSS2 (το πιο σημαντικό είναι ένας νέος ορισμός του ύψους/πλάτους των απόλυτα τοποθετημένων στοιχείων, περισσότερη επιρροή για το χαρακτηριστικό "style" της HTML και ένας υπολογισμός της ιδιότητας 'clip'), και προσθέτει μερικά δημοφιλή χαρακτηριστικά που έχουν ήδη εφαρμοστεί ευρέως. Αλλά περισσότερο η CSS 2.1 αναπαριστά μια ιδέα της χρήσης της CSS usage: περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά της CSS που εφαρμόζονται δια-λειτουργικά. Αυτό το προσχέδιο περιέχει errata που προέκυψαν από την εμπειρία εφαρμογών μετά την προηγούμενη έκδοση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Το WWW2009 Ανοίγει με την Κεντρική Ομιλία του Tim Berners-Lee (Twenty Years)

22 Απριλίου

Tim Berners-Lee During WWW2009 Keynote Ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C και εφευρέτης του Παγκοσμίου Ιστού έδωσε την κεντρική ομιλία στο Συνέδριο WWW2009 Conference νωρίτερα σήμερα στη Μαδρίτη, Ισπανία. Η ομιλία (keynote slides) είναι διαθέσιμη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με τίτλο Είκοσι Χρόνια, άγγιξε και το θέμα του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, ανοιχτή κοινωνική δικτύωση και ανοιχτά συνδεδεμένα δεδομένα. Λίγο πριν από την κεντρική ομιλία του, ο Berners-Lee μαζί με τους Dame Wendy Hall, Robert Caillau, Vint Cerf, Dale Dougherty και Mike Shaver συμμετείχε σε συζήτηση για να μοιραστεί τις σκέψεις του για την εικοστή επέτειο του Παγκοσμίου Ιστού. Το W3C ενθαρρύνει τον κόσμο να δει το W3C track, που φέτος αφορά δύο στρατόπεδα ("camps"): το Mobile Widgets camps στις 23 Απριλίου και το Social Web Camp στις 24 Απριλίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μέσω του #w3ctrack twitter feed.

Εκδόθηκαν Οκτώ Προτεινόμενες Συστάσεις για τα XSLT, XPath, XQuery

21 Απριλίου

Οι Ομάδες Εργασίας XSL και XML Query εξέδωσαν οκτώ Προτεινόμενες Ανανεωμένες Συστάσεις για τις Δεύτερες Εκδόσεις των XSL Transformations (XSLT), XQuery 1.0: An XML Query Language, XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX) και XML Path Language (XPath) 2.0, μαζί με τα υποστηρικτικά τους έγγραφα, XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM), XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics, XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization και XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators. Οι δεύτερες εκδόσεις, αν εγκριθούν, θα προσθεσουν στη λειτουργία generate-id από την XSLT στην XPath και στην XQuery, και θα ενσωματώσουν τα πιο σημαντικά λάθη, συμπεριλαμβανομένου πλήθους επεξηγήσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις εφαρμογές. Βελτιωμένα σύνολα δοκιμών προωθούνται και θα εκδοθούν σύντομα. Η αξιολόγηση είναι ευπρόσδεκτη μέχρι τις 31 Μαΐου 2009. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την XML.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του: "rdf:text Primitive Datatype"

21 Απριλίου

Οι Ομάδες Εργασίας OWL Working Group και Rule Interchance Format (RIF) Working Group εξέδωσαν από κοινού ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του rdf:text: A Datatype for Internationalized Text. Αυτή η μορφή δεδομένων, που είναι συμβατή με το XML Schema 1.1 Datatypes, χρησιμοποιείται μέσα στα RIF και OWL 2 για να παρέχει υποστήριξη κειμένου σε διάφορες γλώσσες και σενάρια (που αναγνωρίζονται από μια ετικέτα BCP 47 όπως "fr" για Γαλλικά). Το έγγραφο ορίζει τον τύπο δεδομένων, συζητάει τη σχέση του με το RDF Plain Literals και με τον τύπο δεδομένων XML Schema string datatype, και καθορίζει λειτουργίες (συμβατές με το XPath) για τιμές δεδομένων rdf:text. Ακόμα συζητάει πώς να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρακτηριστικό μέσα σε RDF serializations. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της OWL 2

21 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας OWL Working Group εξέδωσε νέα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της OWL 2, μια γλώσσα δημιουργίας οντολογιών στο Σημασιολογικό Ιστό. Μια οντολογία είναι ένα σύνολο όρων που μια συγκεκριμένη κοινότητα βρίσκει χρήσιμους για την οργάνωση δεδομένων (π.χ., για δεδομένα σχετικά με ένα βιβλίο, οι χρήσιμοι όροι περιλαμβάνουν τον τίτλο: "title" και το συγγραφέα: "author"). Η OWL 2 (είναι μια συμβατή επέκταση της OWL 1) περιέχει 13 έγγραφα (7 τεχνικά 4 οδηγιών και 2 Νότες). Για περιγραφές και συνδέσμους σε όλα τα έγγραφα, μπορείτε να δείτε το OWL 2 Documentation Roadmap. Αυτό είναι ένα προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού ("Last Call") για τα τεχνικά υλικά και μια ευκαιρία για την κοινότητα να επιβεβαιώσει ότι αυτά τα έγγραφα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για μια γλώσσα οντολογίας. Αυτό είναι ένα δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για έξι από τα έγγραφα, αλλά επειδή οι αλλαγές από το πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο (changes since the first Last Call) είναι περιορισμένες, η αξιολόγηση θα κρατήσει μόνο 21 μέρες. Για μια εισαγωγή στην OWL 2, μπορείτε να διαβάσετε τα τέσσερα έγγραφα: overview, primer, list of new features, και quick reference. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web).

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Χρήσης Πρωτοτύπων για Παραμέτρους URI από την πλευρά των χρηστών

16 Απριλίου

Η Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής (Technical Architecture Group) εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόφωση Προσχέδιο Χρήσης Πρωτοτύπων για Παραμέτρους URI από πλευράς των χρηστών (Usage Patterns For Client-Side URI parameters). Ο στόχος αυτού του προσχέδιου ευρήματος της TAG είναι να συλλέξει αρχικά τα διάφορα σενάρια χρήσης που οδηγούν σε καινοτόμες χρήσεις των παραμέτρων URI, καθώς και τις λύσεις που έχει αναπτύξει η Κοινότητα του Παγκοσμίου Ιστού. Καθώς δημιουργούνται πολύ αλληλεπιδραστικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας μέρη του Παγκοσμίου Ιστού (HTML, CSS και συνιστώσες πόρων JavaScript που μπορούν να εφαρμοστούν στον Παγκόσμιο Ιστό, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για την κωδικοποίηση της αλληλεπίδρασης ως μέρος του URI. Ο Παγκόσμιος Ιστός ξεκινάει να ανακαλύπτει και να κωδικοποιεί μορφές σχεδίων που βασίζονται σε αναγνώριση τμημάτων για πολλά από αυτά τα σενάρια χρήσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής (Technical Architecture Group).

Το Γερμανικό-Αυστριακό Γραφείο του W3C Μεταφέρεται στο Potsdam

9 Απριλίου

Μετά από 12 χρόνια επιτυχούς εργασίας στο Fraunhofer (ή πρώην GMD) το Γραφείο του W3C στη Γερμανία και Αυστρία W3C Germany and Austria Office μετακινείται από την πόλη Sankt Augustin (κοντά στη Βόννη) στο Postdam (κοντά στο Βερολίνο). Το Πανεπιστήμιο University of Applied Sciences in Potsdam (FHP) είναι ο νέος οργανισμός που θα φιλοξενήσει το Γραφείο. Μια τελετή εγκαινίασης είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο του 2009. Ο Felix Sasaki θα είναι ο νέος Επικεφαλής του Γραφείου στο FHP.

Το W3C θέλει να ευχαριστήσει το Fraunhofer και το προσωπικό του Γραφείου, τους Thomas Tikwinski και Klaus Birkenbihl πριν από αυτόν, για τη συνεισφορά τους στο W3C και στον Παγκόσμιο Ιστό για τα προηγούμενα 12 χρόνια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Γραφεία του W3C (W3C Offices), τους τοπικούς εκπροσώπους του W3C που προάγουν την αποστολή του W3C (W3C mission).

Εκδόθηκε η Νότα Οδηγιών Προσαρμογής του W3C για Ενσωμάτωση του AccessForAll 1.0 στον Παγκόσμιο Ιστό Παντού

9 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Ubiquitous Web Applications Working Group εξέδωσε τη Νότα: W3C Personalization Roadmap: Ubiquitous Web Integration of AccessForAll 1.0. Αυτό το έγγραφο περιγράφει το συνδυασμό προσωπικών στοιχείων με το πλαίσιο συσκευής για απόδοση περιεχομένου και συνιστωσών που προσαρμόζονται για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις αλλά και το πλαίσιο απόδοσης. Φέρνει κοντά τα αποτελέσματα εργασιών ξεχωριστών οργανισμών προτύπων και προδιαγραφών και ομάδων εργασίας, ειδικότερα την Ομάδα Εργασίας του W3C Εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού Παντού, την ειδική Ομάδα Ενδιαφέροντος IMS Global Learning Consortium Accessibility Special Interest group, τον ISO/IEC JTC1 SC36 Information Technology for Learning, την Ομάδα Εργασίας Education and Training: Human Diversity and Access For All working group και σχετικές Ομάδες Εργασίας του SC36. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να θεωρηθεί ως οδηγός για μελλοντικές εργασίες που περιγράφει τη βάση εργασιών, το διαχειριστικό πλαίσιο, τις πιθανές τεχνολογίες και την μερικώς πλήρη περιγραφή του τρόπου που οι τεχνολογίες ταιριάζουν μεταξύ τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Εφαρμογών (Ubiquitous Web Applications Activity).

Το W3C Προσκαλεί τους Κατασκευαστές στα Κινητά Widgets, Social Web Camps στο WWW2009

7 Απριλίου

Το W3C προσκαλεί τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο W3C Track at WWW2009, στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις 23-24 Απριλίου 2009. Μέρος του WWW2009, η πρώτη μέρα είναι Mobile Widgets Camp και η δεύτερη Social Web Camp. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο και η τοπική κοινότητα κατασκευαστών είναι προσκεκλημένοι να υποβάλουν θέματα συζήτησης εκ των προτέρων, μέσω του W3C Track wikis. Μαζί με το W3C Track, ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C και εφευρέτης του Παγκοσμίου Ιστού, θα δώσει την κεντρική ομιλία στο WWW2009 με τίτλο "Twenty Years: Looking Forward, Looking Back". Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Αξιολόγησης Αποτελεσματικής Ανταλλαγής XML

7 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Efficient XML Interchange Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Efficient XML Interchange Evaluation. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τα αναμενόμενα οφέλη του EXI format 1.0 σε σχέση με την XML και την gzipped XML. Επιπρόσθετα, οι δοκιμές συμπίεσης περιλαμβάνουν σύγκριση με το ASN.1 PER. Οι βαθμοί σύγκρισης είναι οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα εργασιών της Ομάδας Εργασίας EXI, που βασίζεται στα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας XML Binary Characterization. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) Activity.

Το W3C Εγκαινιάζει την Ομάδα Ιδεών Κοινωνικού Παγκοσμίου Ιστού

6 Απριλίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Ενδιαφέροντος Κοινωνικού Παγκοσμίου Ιστού: Social Web Incubator Group. Η αποστολή της ομάδας είναι να κατανοήσει τα συστήματα και τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την περιγραφή και την αναγνώριση ανθρώπων, ομάδων, οργανισμών, και περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες, με επεκτάσιμους τρόπους, που σέβονται τα προσωπικά δεδομένα. Η ομάδα θα έχει συν-επικεφαλής τους Dan Appelquist (Vodafone), Dan Brickley (Vrije Universiteit), Harry Halpin (W3C Fellow από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, με υποστήριξη από το Eduserv). Τα παρακάτω Μέλη του W3C έχουν χορηγήσει το πρόγραμμα εργασιών (charter) της ομάδας: ASemantics, Boeing, Cisco, DERI Galway at the National University of Ireland, Garlik, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Institute of Informatics and Telecommunications (IIT-NCSR), NICTA, Rochester Institute of Technology, SUN Microsystems, Talis, Telecom Italia, University of Bristol, University of Edinburgh, Universidad Politecnica de Madrid, University of Versailles, Vrije Universiteit, και Vodafone. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ιδεών: Incubator Activity, μια πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Η Δραστηριότητα Ιδεών δεν εργάζεται στα πλαίσια της δημιουργίας προτύπων από το W3C.

Εκδόθηκαν Πέντε Έγγραφα POWDER. Τρία από Αυτά είναι σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού

4 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Πρωτοκόλου για Περιγραφή Πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό: Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε σήμερα πέντε υπό Διαμόρφωση Προσχέδια. Ο σκοπός του Πρωτοκόλου για Περιγραφή Πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό (POWDER) είναι να παρέχει τα μέσα στους ανθρώπους και στους οργανισμούς να περιγράψουν μια ομάδα πόρων μέσα από την έκδοση μετά-δεδομένων, αναγνώσιμων από μηχανήματα. Η πρωταρχική αλλαγή σε αυτές τις εκδόσεις σχετίζεται με τα τμήματα κανονικοποίησης των IRI του εγγράφου Ομαδοποίησης Πόρων (τμήματα 2.1.3 - 2.1.5). Η ομάδα εξέφδωσε αυτά τα έγγραφα:

 • Περιγραφή Πόρων: Description Resources (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού), που περιγράφει περιληπτικά τη δημιουργία και τον κύκλο ζωής της Περιγραφής Πόρων (DRs), που περιέχουν μετά-δεδομένα
 • Ομαδοποίηση Πόρων: Grouping of Resources (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού), που περιγράφει πώς τα σύνολα IRIs μπορούν να οριστούν ώστε οι περιγραφές ή άλλα δεδομένα να μπορούν να εφαρμοστούν στους πόρους που προκύπτουν από διαδικασία dereferencing των IRIs, που είναι στοιχεία του συνόλου.
 • Επίσημες Σημασιολογίες: Formal Semantics (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού), που περιγράφει πώς η σχετικά απλή λειτουργική μορφή ενός εγγράφου POWDER μπορεί να μετασχηματιστεί για την επεξεργασία εργαλείων Σημασιολογικού Ιστού
 • Primer
 • Σύνολο Δοκιμών: Test Suite

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Activity.

Εκδόθηκε η Ενότητα Σχεδιασμού Προτύπου CSS

2 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του CSS Template Layout Module. Αυτή η προδιαγραφή είναι μέρος του CSS επίπεδο 3 (“CSS3”) και περιέχει χαρακτηριστικά που περιγράφουν σχεδιασμούς σε υψηλό επίπεδο, που προορίζονται για εργασίες όπως τον καθορισμό θέσης και στοίχιση των “widgets” σε μια διεπαφή γραφικών του χρήστη ή το σχεδιασμό πλέγματος για μια σελίδα ή για ένα παράθυρο, συγκεκριμένα όταν η επιθυμητή οπτική ακολουθία είναι διαφορετική από την ακολουθία των στοιχείων στο κεντρικό έγγραφο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ: Style Activity.

Ομιλίες του W3C τον Απρίλιο

2 Απριλίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

Το W3C Ανοίγει το Workshop στο Maputo, για την Ανάπτυξη μέσω Κινητών Τεχνολογιών

1 Απριλίου

Poster of Workshop Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του W3C Workshop με θέμα την οπτική της Αφρικής όσον αφορά το ρόλο των Κινητών Τεχνολογιών στην Ενίσχυση της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Africa Perspective on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social and Economic Development), στο Maputo, Μοζαμβίκη. Το πρόγραμμα (agenda) του Workshop επικεντρώνεται στις προκλήσεις από τη χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού για να φέρουν υπηρεσίες σε πληθυσμούς με λιγότερα προνόμια, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ειδήμονες από όλο τον κόσμο, τοπικοί φορείς, ερευνητές και NGOs συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση, που φιλοξενείται από το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κυβέρνησης της Μοζαμβίκης και οργανώνεται ως μέρος του έργου: Digital World Forum project (FP7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative (MWI)) ευχαριστεί τους χορηγούς του Workshop για την υποστήριξή τους.

Εκδόθηκε η Περίληψη από τη Συνάντηση Φορέων eGovernment

1 Απριλίου

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος eGovernment Interest Group του W3C εξέδωσε μια Περίληψη της Συνάντησης (Meeting Summary) που πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Μαρτίου: eGovernment stakeholder meeting στη Washington, D.C. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να υπάρξουν σχόλια από το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Improving Access to Government through Better Use of the Web της ομάδας, που εκδόθηκε στις 1 Μαρτίου 2009. Οι ομιλητές στη συνάντηση συμπεριελάμβαναν τους: Beth Noveck, US Office of Science and Technology Policy, Ellen Miller, Sunlight Foundation, και Steve Ressler, GovLoop, καθώς και τους συν-επικεφαλής της συνάντησης: Kevin Novak, American Institute of Architects, John Sheridan, UK National Archives, και τον W3C Team contact, Jose Alonso. Τα κεντρικά θέματα που συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν: Ειλικρίνεια και Διαφάνεια στην Διακυβέρνηση, Κοινωνική Δικτύωση, Διαλειτουργικότητα Δεδομένων και Σημασιολογικός Ιστός στη Διακυβέρνηση, και Μετάδοση από Πολλά Κανάλια και Πρόσβαση Πληροφορίας μέσω Πλατφόρμων Κινητών. Ο όρος "eGovernment" αναφέρεται στη χρήση του Παγκοσμίου Ιστού ή άλλων τεχνολογιών πληροφορικής από κυβερνητικούς φορείς (τοπικούς, εθνικούς, ομοσπονδιακούς, πολυεθνικούς) για να αλληλεπιδρούν με τους πολίτες τους, ανάμεσα σε τμήματα και ανάμεσα στις ίδιες τις κυβερνήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: W3C's eGovernment Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Ψηφιακών Υπογγραφών Widgets 1.0

31 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Ψηφιακών Υπογραφών Widgets: Widgets 1.0: Digital Signatures. Αυτό το έγγραφο ορίζει ένα προφίλ της Προδιαγραφής του Συντακτικού Υπογραφής XML και Επεξεργασίας 1.1 για να επιτρέψει σε ένα πακέτο widget να υπογραψεί ψηφιακά. Οι συγγραφείς των widgets και όσοι κάνουν κατανομές μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά τα widgets, ως μηχανισμός εμπιστοσύνης και διασφάλισης ποιότητας. Πριν την εκκίνηση, ένας πράκτορας χρήστη μπορεί να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή υπογραφή για να ελέγξει την ακεραιότητα του πακέτου widget και να κάνει επικύρωση πόρων. Αυτό το έγγραφο καθορίζει τις προϋποθέσεις συμβατότητας στα πακέτα widget και στους πράκτορες χρηστών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ευρεσιτεχνιών Εγκαινιάστηκε για το "Widgets 1.0: Updates"

27 Μαρτίου

Σύμφωνα με την Πολιτική Ευρεσιτεχνιών του W3C: W3C Patent Policy, το W3C εγκαινίασε μια Συμβουλευτική Ομάδα Ευρεσιτεχνιών Patent Advisory Group (PAG) για να αντιμετωπίσει ένα θέμα γνωστοποίησης (disclosure) σχετικά με την Προδιαγραφή Widgets 1.0: Updates. Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα εργασιών: PAG charter. Η Ομάδα Εργασίας WebApps Working Group αναπτύσσει αυτή την προδιαγραφή. Το W3C εγκαινιάζει μια ομάδα PAG (launches a PAG) για να επιλύσει θέματα που προκύπτουν όταν μια ευρεσιτεχνία γνωστοποιείται και είναι σημαντική, αλλά δεν είναι διαθέσιμη, όσον αφορά τις προϋποθέσεις απαλλαγής πνευματικών δικαιωμάτων: W3C Royalty-Free licensing requirements. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις Συμβουλευτικές Ομάδες Ευρεσιτεχνιών: Patent Advisory Groups.

Αναθεώρηση του Εγγράφου Γλώσσα Οντολογίας Παγκοσμίου Ιστού OWL 2

27 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας OWL Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Αναθεώρησης της Γλώσσας Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού: OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. Αυτό το έγγραφο, το πρώτο από τα 13 μέρη του συνόλου εγγράφων της OWL 2, υπηρετεί ως εισαγωγή στην OWL 2 και στα πολλά άλλα έγγραφα OWL 2. Περιγράφει ποικίλα συντακτικά για την OWL 2, τα διαφορετικά είδη σημασιολογίας, τα ορισμένα προφίλ (υπό-γλώσσες) και τις διαφορές ανάμεσα στις OWL 1 και OWL 2. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκαν πέντε Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για τη Διερεύνηση Πλουσιότερης Συγγραφής Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό με CSS και SVG

20 Μαρτίου

Οι Ομάδες Εργασίας CSS και SVG παρέδωσαν σήμερα πέντε νέες προδιαγραφές για δημόσια αξιολόγηση, με στόχο τη δημιουργία ακόμα πιο ενδιαφέροντος περιεχομένου, με τις ανοιχτές τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Τα πέντε προσχέδια είναι: SVG Transforms 1.0, Part 2: Language, CSS 2D Transforms Module Level 3, CSS 3D Transforms Module Level 3, CSS Animations Module Level 3 και CSS Transitions Module Level 3. Το SVG Transforms επιτρέπει σε δισδιάστατα αντικείμενα να μετασχηματίζονται, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατους μετασχηματισμούς. Το CSS 2D Transforms επιτρέπει στα στοιχεία που αποδίδονται με CSS να μετασχηματίζονται σε δισδιάστατο χώρο. Το CSS 3D Transforms επεκτείνει το CSS Transforms, επιτρέποντας στα στοιχεία που αποδίδονται με CSS να μετασχηματίζονται σε τρισδιάστατο χώρο. Το CSS Animations επιτρέπει στους συγγραφείς να αλλάζουν τις τιμές ιδιοτήτων CSS με το πέρασμα του χρόνου. Το CSS Transitions επιτρέπει στις τιμές CSS να αλλάζουν ιδιότητες ομαλά, σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι ομάδες συνεργάζονται στενά για να κάνουν την εφαρμογή και τη συγγραφή αυτών των χαρακτηριστικών εύκολη και συμβατή με εύρος γλωσσών στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητες Στυλ και Γραφικών: Style Activity, Graphics Activity.

Το W3C καλωσορίζει τα Σχόλια για τις Νέες Ιστοσελίδες του

20 Μαρτίου

screencast thumbnail Το W3C προσκαλεί δημόσιο σχολιασμό στην έκδοση beta των νέων ιστοσελίδων του W3C site redesign. Οι νέες ιστοσελίδες προβάλλουν αρμονικό σχεδιασμό, απλοποιημένη οργάνωση της πληροφορίας, νέο στυλ τεχνολογικών αναφορών και νέο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ημερολογίου και blogs. Το W3C καλωσορίζει σχόλια για τη χρηστικότητα των ιστοσελίδων του, συνδέσμους σε χρήσιμη πληροφορία, συνεισφορές περιεχομένου για νέες ιστοσελίδες και διορθώσεις σφαλμάτων. Αφιερώστε 10 λεπτά για την περιήγηση στις ιστοσελίδες: screencast tour, μάθετε περισσότερα για τον επανασχεδιασμό: about the redesign, και μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε how you can help.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Κοινής Χρήσης Πόρων από Έυρος Προέλευσεων

18 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Cross-Origin Resource Sharing. Αυτό το έγγραφο ορίζει ένα μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αιτήσεις σε εύρος πόρων. Οι προδιαγραφές που επιθυμούν να επιτρέψουν αιτήσεις σε εύρος πόρων σε ένα API που ορίζουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους αλγόριθμους που ορίζονται από αυτή την προδιαγραφή. Αν ένα τέτοιο API χρησιμοποιείται σε πόρους http://example.org, ένας πόρος στο http://hello-world.example μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό που περιγράφεται από αυτή την προδιαγραφή (π.χ., καθορισμός του Access-Control-Allow-Origin: http://example.org ως επικεφαλίδα απάντησης), που θα επέτρεπε στον πόρο να μεταφερθεί από άλλη προέλευση από το http://example.org. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της Αναφοράς του SKOS (Απλό Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης). Εκδόθηκε και το Primer

17 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group προσκαλεί εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης: SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Αυτό το έγγραφο ορίζει το Απλό Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης (SKOS), ένα κοινό μοντέλο δεδομένων για κοινή χρήση και σύνδεση συστημάτων οργάνωσης γνώσης μέσω του Παγκοσμίου Ιστού. Το SKOS—Simple Knowledge Organization System—παρέχει ένα μοντέλο έκφρασης της βασικής δομής και του περιεχομένου των ιδεών όπως θησαυρούς, ταξινόμηση σχημάτων, λίστες αντικειμένων επικεφαλίδων, ταξονομίες και άλλους παρόμοιους τύπους ελεγχόμενου λεξιλογίου. Ως εφαρμογή του Πλαισίου Περιγραφής Πόρων (RDF), το SKOS επιτρέπει στις ιδέες να δημιουργούνται και να δημοσιεύονται στον Παγκόσμιο Ιστό, να συνδέονται με δεδομένα στον Παγκόσμιο Ιστό και να ενσωματώνονται σε άλλα σχήματα ιδεών. Η Ομάδα Εργασίας εξέδωσε ακόμα το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Activity.

Εκδόθηκαν Πέντε Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Προδιαγραφών Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού

17 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Services Resource Access Working Group εξέδωσε πέντε Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια: Καταγραφή των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Enumeration (WS-Enumeration), Web Services Eventing (WS-Eventing), Μεταφορά Πόρων των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Resource Transfer (WS-RT), Μεταφορά των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Transfer (WS-Transfer), και Ανταλλαγή Μεταδεδομένων των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Metadata Exchange (WS-MetadataExchange). Το πρώτο περιγράφει ένα γενικό πρωτόκολλο, βασισμένο σε SOAP για την απαρίθμηση μιας ακολουθίας στοιχείων XML, κατάλληλης μεταφοράς logs, σειρές μηνυμάτων, και άλλα μοντέλα γραμμικής πληροφορίας. Το δεύτερο περιγράφει ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στις υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού να κάνουν εγγραφή ή να δέχονται εγγραφές για ενημέρωση εκδηλώσεων. Το τρίτο ορίζει τις επεκτάσεις του WS-Transfer που αφορούν την πρόσβαση σε πόρους που ικανοποιούν τις συνήθεις προϋποθέσεις των WS-ResourceFramework και WS-Management. Το τέταρτο περιγράφει ένα γενικό πρωτόκολλο βασισμένο σε SOAP, για πρόσβαση σε αναπαραστάσεις των XML πόρων που βασίζονται σε υπηρεσίες του του Παγκοσμίου Ιστού. Το πέμπτο ορίζει πώς τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με μια υπηρεσία στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούν να αναπαρασταθούν ως πόροι, πώς τα μεταδεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν σε αναφορές, και πώς τα μεταδεδομένα μπορούν να βρεθούν από μια υπηρεσία. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Activity.

Το Βίντεο από την Ομιλία του Tim Berners-Lee στο TED Είναι Διαθέσιμο

13 Μαρτίου

Το Φεβρουάριο, ο Διευθυντής του W3C, Tim Berners-Lee έδωσε ομιλία στο TED 2009 σχετικά με το Σημασιολογικό Ιστό Semantic Web και για τα συνδεδεμένα δεδομένα (μπορείτε να δείτε τα slides). Το βίνεο: video of his TED talk είναι τώρα διαθέσιμο.

Εκδόθηκε το Αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οδηγιών Προσβασιμότητας για Πράκτορες Χρηστών (UAAG) 2.0

11 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας User Agent Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0. Οι Οδηγίες UAAG ορίζουν πώς οι περιηγητές, τα media players, και άλλοι "πράκτορες χρηστών" θα έπρεπε να υποστηρίζουν την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες και να συνεργάζονται με βοηθητικές τεχνολογίες. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση αξιολόγησης: invitation to review the UAAG 2.0 Working Draft και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό: Web Accessibility Initiative.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Βελτίωσης Πρόσβασης στην Κυβέρνηση μέσα από Καλύτερη Χρήση του Παγκοσμίου Ιστού

10 Μαρτίου

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος eGovernment Interest Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Βελτίωσης Πρόσβασης στην Κυβέρνηση μέσω Καλύτερης Χρήσης του Παγκοσμίου Ιστού: Improving Access to Government through Better Use of the Web. Ο όρος "eGovernment" αναφέρεται στη χρήση του Παγκοσμίου Ιστού ή σε άλλες τεχνολογίες πληροφορικής από κυβερνητικούς φορείς (τοπικούς, πολιτείας, κυβερνητικούς, πολυεθνικούς) για την αλληλεπίδραση με πολίτες, ανάμεσα σε τμήματα και ανάμεσα σε κυβερνήσεις. Αναγνωρίζοντας πως οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση στην επίτευξη των υποσχέσεων ηλεκτονικής διακυβέρνησης μέσα από την τεχνολογία και τον Παγκόσμιο Ιστό, αυτό το έγγραφο ορίζει αλλά δεν επιλύει τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις. Τα σενάρια χρήσης, τα έγγραφα και οι εξηγήσεις επικεντρώνονται στα διαθέσιμα ή στα αναγακαία τεχνικά πρότυπα αλλά παρέχουν και το πλαίσιο επισήμανσης και περιγραφής των επιπλέον προκλήσεων και θεμάτων που υπάρχουν, πριν επιτευχθεί επιτυχία. Αυτό το έγγραφο έχει εκδοθεί εγκαίρως για τη συνάντηση του W3C: eGovernment stakeholder meeting in Washington, D.C.. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: eGovernment Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Μεθόδων Pointer σε RDF: First Draft Published

10 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Evaluation and Repair Tools Working Group εξέδωσε σήμερα το Pointer Methods in RDF ως Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο. Αυτό το έγγραφο παρέχει ένα πλαίσιο για αναπαράσταση pointers που αναγνωρίζουν τοποθεσίες στο περιεχόμενο ή σε μέρη του περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF). Αυτό το έγγραφο είναι τμήμα της Γλώσσας: Evaluation and Report Language (EARL) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεκτείνει το EARL 1.0 Schema. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση: invitation to review Pointer Methods in RDF και να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό Web Accessibility Initiative (WAI).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμου του Selectors Επίπεδο 3

10 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Selectors Level 3. Τα Selectors είναι μοντέλα που ταιριάζουν με στοιχεία σε γράφημα δέντρου και σχηματίζουν μια ή περισσότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για επιλογή κόμβων σε έγγραφα XML. Τα Selectors έχουν βελτιστοποιηθεί για χρήση με HTML και XML, και είναι σχεδιασμένα να χρησιμοιούνται σε κώδικα υψηλής απόδοσης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 7 Απριλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ: Style Activity.

Το W3C Εγκαινιάζει την Ομάδα Δικτύου Σημασιολογικού Αισθητήρα

4 Μαρτίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Δικτύου Σημασιολογικού Αισθητήρα: Semantic Sensor Network Incubator Group, που χορηγείται από τα Μέλη του W3C CSIRO, Wright State University, και OGC. Η αποστολή της ομάδας είναι να ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία παραγωγής οντολογιών που ορίζουν τις δυνατότητες αισθητήρων και δικτύων αισθητήρων, και να αναπτύξει σημασιολογικές εξηγήσεις μιας κεντρικής γλώσσας που χρησιμοποιείται από υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυα αισθητήρων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, σχετικών με τον Παγκόσμιο Ιστό. Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν ανήκει στη διαδικασία δημιουργίας Προτύπων W3C standards track.

Οι Επίσημες Μεταφράσεις των Οδηγιών WCAG 2.0 Στοχεύουν στη Διεθνή Εφαρμογή

3 Μαρτίου

Η Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό του W3C (WAI) ανακοίνωσε τις μεταφράσεις των: Translations of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, συμπεριλαμβανομένων προσχεδίων των Επισήμων Μεταφράσεων του W3C. Η πολιτική του W3C για τις Επίσημες Μεταφράσεις: Policy for Authorized W3C Translations παρέχει μια διαδικασία για αξιολόγηση και τον καθορισμό μιας επίσημης μετάφρασης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα: Πρόοδος Μεταφράσεων (WCAG 2.0 Translations in-progress), WCAG 2.0, και την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative (WAI)).

Ομιλίες του W3C το Μάρτιο

3 Μαρτίου

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 2 Μαρτίου, San Diego, USA: Frontiers in Interaction: The Power of Multimodal Standards. Η Deborah Dahl παρουσιάζει στο Voice Search 2009.
 • 6 Μαρτίου, Utrecht, The Netherlands: XForms and Declarative Applications. Ο Steven Pemberton παρουσιάζει στο MozCamp.
 • 14 Μαρτίου, Austin, TX, USA: Making Web Widgets Accessible: Tools and Techniques. Ο Michael Cooper συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο South by Southwest Conference.
 • 19 Μαρτίου, Los Angeles, CA, USA: The New WCAG 2: Web Accessibility Q&A with the Editors. Οι Shawn Henry, Michael Cooper, Loretta Guarino Reid συμμετέχουν σε δημόσια συζήτηση στο CSUN International Technology and Persons with Disabilities Conference.
 • 19 Μαρτίου, Los Angeles, CA, USA: Towards a More Accessible Browser. Οι Jeanne Spellman, Jim Allan παρουσιάζουν στο CSUN Center on Disabilities 24th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference.
 • 21 Μαρτίου, Prague, Czech Republic: XML Processing and Choreography. Ο Mohamed Zergaoui παρουσιάζει στο XML Prague 2009.
 • 22 Μαρτίου, Prague, Czech Republic: Exploring XProc. Ο Norman Walsh παρουσιάζει στο XML Prague 2009.
 • 27 Μαρτίου, Frankfurt, Germany: Mobile Access – Device-independent or Accessible. Ο Dominique Hazael-Massieux συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο European Accessibility Forum.
 • Μπορείτε να διαθάσετε τις μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Η Ομάδα Εργασίας Ασφάλειας XML Εκδίδει Οκτώ υπό Διαμόρφωση Προσχέδια

26 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Security Working Group εξέδωσε οκτώ υπό Διαμόρφωση Προσχέδια. Τα Πρώτα Δημόσια υπό Διαμόρφωση Προσχέδια: XML Signature 1.1 και XML Encryption 1.1 κάνουν αλλαγές στα σύνολα κρυπτογραφικών αλγορίθμων στις δύο προδιαγραφές. Τα XML Security Use Cases and Requirements και XML Signature Transform Simplification: Requirements and Design είναι έγγραφα που περιμένουμε θα βοηθήσουν να καθοδηγήσουν τη δουλειά της ομάδας σε μια μελλοντική έκδοση των προδιαγραφών Ασφαλείας XML Security που ίσως κάνουν πιο ριζοσπαστικές αλλαγές από τη σειρά 1.1 αυτών των προδιαγραφών. Η Ομάδα Εργασίας θα ήθελε να λάβει εγκαίρως σχόλια για τα τέσσερα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια.

Ακόμα, η προδιαγραφή XML Security Derived Keys εισάγει τη σήμανση για την προέλευση κλειδιού, για χρήση με τα XML Signature και XML Encryption. Το XML Signature Properties ορίζει κοινά χρησιμοποιούμενες ιδιότητες υπογραφής. Το XML Security Algorithms είναι αναφορά για τους αλγόριθμους καθώς και για την αναγνώρισή τους που χρησιμοποιούνται με τις προδιαγραφές ασφαλείας XML, φέρνοντας σε ένα μέρος πληροφορίες που βρίσκονται σε πλήθος εγγράφων. Οι Βέλτιστες Πρακτικές: XML Signature Best Practices είναι ένα ανανεωμένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Βέλτιστων Πρακτικών στη χρησιμοποίηση της Προδιαγραφής XML Signature.

Το Προσχέδιο του Web Forms 2.0 Αντικαταστάθηκε από το HTML 5

26 Φεβρουαρίου Η Ομάδα Εργασίας HTML Working Group ανακοίνωσε ότι το έγγραφο Web Forms 2.0 αντικαταστάθηκε από υλικό στα προσχέδια της HTML 5. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την HTML.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Πλαισίου Ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό, Οδηγίες Χρήσης

26 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Security Context Working Group εξέδωσε το δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Web Security Context: User Interface Guidelines. Αυτή η προδιαγραφή αφορά τις αποφάσεις εμπιστοσύνης που οι χρήστες πρέπει να λάβουν online, και τους τρόπους υποστήριξής τους στο να λαμβάνουν ασφαλείς, ενημερωμένες αποφάσεις όπου είναι εφικτό. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η προδιαγραφή περιέχει συστάσεις για την παρουσίαση πληροφοριών ταυτότητας από πράκτορες χρηστών. Ακόμα περιέχει συστάσης διαχείρισης λαθών σε πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτό το δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού περιέχει σχόλια από την πρώτη περίοδο Τελικού Σχολιασμού, από το κοινό και από όσους έκαναν εφαρμογές, συμμετέχοντας στην Ομάδα Εργασίας. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 19 Μαρτίου 2009. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Ασφαλείας: Security Activity.

Ανοιχτή Συνάντηση του W3C: Πραγματοποίηση Κυβερνητικού Ανοίγματος και Διαφάνειας

25 Φεβρουαρίου

Στις 12-13 Μαρτίου, η Ομάδα Ενδιαφέροντος του W3C: eGovernment Interest Group θα πραγματοποιήσει μια ειδική συνάντηση stakeholder meeting στη Washington, DC να απευθύνει πλήθος θεμάτων υψηλού ενδιαφέροντος σε φορείς που καθορίζουν την κυβερνητική πολιτική, σε εκλεγμένους φορείς, και διευθυντές τεχνολογίας κυβερνητικής πληροφορίας. Οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν προοδευτικές λύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θα αναπτύξουν σχέδια ανάπτυξης προτύπων στον Παγκόσμιο Ιστό για θέματα όπως συμμετοχή και δέσμευση πολιτών, ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, αναγνώριση και πιστοποίηση, και μακροπρόθεσμη διαχείριση δεδομένων. Η συνάντηση είναι ανοιχτή στο κοινό, αλλά απαιτείται εγγραφή από πριν, καθώς είναι περιορισμένες οι θέσεις. Το W3C ευχαριστεί το American Institute of Architects για τη φιλοξενία της συνάντησης. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου: media advisory και να μάθετε για τη Δραστηριότητα W3C eGovernment Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Προσβάσιμων Πλούσιων Εφαρμογών στο Internet (WAI-ARIA) καθώς και το Προσχέδιο Βέλτιστων Πρακτικών και Οδηγός Εφαρμογής

24 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Μορφών και Πρωτοκόλλου: Protocols and Formats Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Προσβάσιμων Πλούσιων Εφαρμογών στο Internet (Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)). Το WAI-ARIA ορίζει τον τρόπο να γίνει το περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού και οι εφαρμογές πιο προσβάσιμα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, βοηθάει με το δυναμικό περιεχόμενο και με προηγμένους ελέγχους των διεπαφών των χρηστών που αναπτύχθηκαν με τα Ajax, HTML, JavaScript, και σχετικές τεχνολογίες.

Η Ομάδα Εργασίας ακόμα εξέδωσε ένα Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Οδηγού Εφαρμογής: WAI-ARIA User Agent Implementation Guide που παρέχει οδηγίες για το πώς οι περιηγητές και άλλοι πράκτορες χρηστών θα πρέπει να εκθέτουν τα χαρακτηριστικά του WAI-ARIA σε πλατφόρμες προσβασιμότητας APIs. Το ανανεωμένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Βέλτιστων Πρακτικών: WAI-ARIA Best Practices που εκδόθηκε σήμερα περιγράφει πώς οι κατασκευαστές περιεχομένου μπορούν να αναπτύξουν προσβάσιμες, πλούσιες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το WAI-ARIA. Αυτά τα έγγραφα WAI-ARIA περιγράφονται στο WAI-ARIA Overview. Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες: details in the review announcement, και σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας: Web Accessibility Initiative (WAI).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οδηγιών Προσβασιμότητας Εργαλείων Συγγραφής (ATAG) 2.0

17 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 που είναι συγχρονισμένο με το τελικό: WCAG 2.0. Το ATAG ορίζει πώς τα εργαλεία συγγραφής θα πρέπει να βοηθήσουν τους κατασκευαστές να παράγουν περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό που είναι προσβάσιμο και συμβατό με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG) 2.0. Το ATAG ακόμα ορίζει πώς να γίνονται τα εργαλεία συγγραφής προσβάσιμα ώστε οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση αξιολόγησης: invitation to review the ATAG 2.0 Working Draft και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας: Web Accessibility Initiative.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση της Προτεινόμενης Σύστασης της Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσιών Έκδοση 1.1

13 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Service Modeling Language Working Group εξέδωσε τις Προτεινόμενες Συστάσεις της Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσιών: Service Modeling Language, Version 1.1 και Μορφής Αλληλεπίδρασης της Γλώσσας: Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1. Η SML επεκτείνει τους μηχανισμούς ελέγχου συμβατότητας του XML Schema του W3C από ανεξάρτητα έγγραφα σε συλλογές εγγράφων. Η SML-IF επεκτείνει την αποτελεσματικότητα της SML παρέχοντας τους μηχανισμούς συλλογής ενός συνόλου εγγράφων των οποίων η συμβατότητα την εγγυάται ένα SML schema, το οποίο είναι μέρος του αποτελέσματος. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 12 Μαρτίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκαν τα Προσχέδια των HTML 5 και των Διαφορών από την HTML 4

12 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας HTML Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της HTML 5 και των διαφορών: HTML 5 differences from HTML 4. Σε αυτή την έκδοση της HTML5, νέα χαρακτηριστικά εισάγονται να βοηθήσουν τους δημιουργούς εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού, όπως και νέα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα των κύριων πρακτικών συγγραφής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον ορισμό κριτηρίων συμβατότητας για πράκτορες χρηστών σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διαλειτουργικότητας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: HTML Activity.

Εκδόθηκε η Αναφορά RDB2RDF της Ομάδας Incubator

10 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα RDB2RDF Incubator Group εξέδωσε την τελική αναφορά final report. Στην αναφορά η ομάδα προτείνει στο W3C να εκκινήσει μια Ομάδα Εργασίας για να προτυποποιήσει μια γλώσσα αντιστοίχισης Σχεσιακών schemas Βάσεων Δεδομένων σε RDF και OWL. Αυτή η έκδοση είναι μέρος της Δραστηριότητας Incubator Activity, τόπου συζήτησης όπου τα Μέλη του W3C μπορούν να καινοτομήσουν και να πειραματιστούν. Αυτή η δουλειά δεν είναι στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων του W3C.

Εκδόθηκαν τα Widgets 1.0: APIs και Events

10 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Widgets 1.0: APIs and Events. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει ένα σύνολο από APIs και events για την Οικογένεια Προδιαγραφών Widgets 1.0 που δίνουν τη δυνατότητα λειτουργικότητας baseline για widgets. Τα APIs και τα Events που ορίζονται από αυτή την προδιαγραφή ορίζουν μεταξύ άλλων τον τρόπο:

 • πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δηλώνονται σε ένα έγγραφο διάταξης των widgets,
 • λήψης events σχετικών με αλλαγές στην κατάσταση view ενός widget,
 • καθορισμού των συνθηκών με τις οποίες τρέχει ένα widget,
 • ενημέρωσης για events σχετικά με το ανανεωμένο widget,
 • πρόκλησης να ανοίξει το widget ένα URL στον περιηγητή του συστήματος,
 • να ζητηθεί η προσοχή του χρήστη ανεξάρτητα από τη συσκευή,
 • ελέγχου αν φορτώθηκαν σωστα επιπρόσθετα APIs που ζητήθηκαν μέσω του στοιχείου χαρακτηριστικό διάταξης του εγγράφου.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Το Πολυτροπικό Πρότυπο του W3C Φέρνει τον Παγκόσμιο Ιστό σε περισσότερους ανθρώπους, με περισσότερους τρόπους

10 Φεβρουαρίου

Ως κομμάτι του να εξασφαλιστεί πως ο Παγκόσμιος Ιστός είναι διαθέσιμος σε όλους τους ανθρώπους σε κάθε συσκευή, το W3C εξέδωσε ένα νέο πρότυπο σήμερα για να υπάρξουν αλληλεπιδράσεις πέρα από τα γνώριμα πληκτρολόγιο και ποντίκι. Η EMMA, EMMA: Extensible MultiModal Annotation Markup Language, προάγει την ανάπτυξη πλούσιων εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού που μπορούν να προσαρμοστούν σε περισσότερες μορφές εισόδου (όπως χειρόγραφα, φυσική γλώσσα και χειρονομίες) και μορφές εξόδου (όπως σύνθετη ομιλία) σε χαμηλότερο κόστος. Το έγγραφο, που εκδόθηκε από την Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction Working Group, είναι μέρος ενός συνόλου προδιαγραφών για πολυτροπικά συστήματα και παρέχει λεπτομέρειες μιας γλώσσας σήμανσης XML για να περιέχει και να επισημαίνει την ερμηνεία της εισόδου του χρήστη. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου: press release και τις συστάσεις: testimonials, και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης: Multimodal Interaction Activity.

Εκδόθηκε Αναφορά του Workshop για την Ασφάλεια Πρόσβασης σε Συσκευές APIs από τον Παγκόσμιο Ιστό

5 Φεβρουαρίου

Το W3C εξέδωσε σήμερα μια αναφορά (report) από το W3C Workshop on Security for Access to Device APIs from the Web. Οι συμμετέχοντες στο Workshop αναγνώρισαν πλήθος προκλήσεων ως δουλειά υψηλής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Δήλωση των APIs που χρησιμοποιείται από εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού και widgets
 • Περιγραφή πολιτικής
 • Μορφές API και συμπαγή APIs

Το W3C προσκαλεί συνέχεια της συζήτησης στη δημόσια ηλεκτρονική λίστα public-device-apis@w3.org (public archive). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού: W3C Mobile Web Initiative.

Ο Tim Berners-Lee Μιλάει στο TED2009

4 Φεβρουαρίου

Excerpt from Tim Berners-Lee's TED talk Ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C, δίνει ομιλία στο TED2009 σήμερα στο Long Beach, Καλιφόρνια στο θέμα Linked Data. Η ομιλία του Berners-Lee (talk) δίνει έμφαση στις πολλές δυνατότητες που προκύπτουν όταν οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι επιστήμονες και άλλοι στην κοινότητα επιλέγουν να μοιραστούν και να συνδέσουν δεδομένα στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιώντας πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού (Web standards).

Οι Προκλήσεις Κοινωνικής Δικτύωσης Επισημάνθηκαν από Ηγέτες της Βιομηχανίας στο Workshop του W3C

3 Φεβρουαρίου

Social Networking Logo
Το W3C εξέδωσε αναφορά (report) από το Workshop on the Future of Social Networking. Οι παρατηρήσεις από τους πενήντα πέντε οργανισμούς που συμμετείχαν (και υπέβαλαν 72 position papers) περιλαμβάνουν:

 • Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται τα προφίλ τους και δεδομένα σε εύρος δικτύων, μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και να ανοίξουν τις δυνατότητες για μια αποκεντροποιημένη αρχιτεκτονική για τον Κοινωνικό Παγκόσμιο Ιστό.
 • Πληροφορίες σχετικές με το πλαίσιο, ειδικά για χρήστες κινητών συσκευών μπορούν να εμπλουτίσουν σημαντικά την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών.
 • Πολλοί χρήστες δεν αντιλαμβάνονται την επίδραση της κοινωνικής δικτύωσης στα προσωπικά δεδομένα τους.

Η αναφορά δίνει έμφαση στην ανάγκη για ένα διαλειτουργικό κατανεμημένο κοινωνικό πλαίσιο του Παγκοσμίου Ιστού και προτείνει τα επόμενα βήματα: concrete next steps στο W3C. Το W3C καλωσορίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεισφέρουν στη δημόσια συζήτηση (public discussion). Μπορείτε να δείτε τα video highlights από το Workshop, να διαβάσετε το δελτίο τύπου press release και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative (MWI)).

Η HTML 5 Λαμβάνει Υποστήριξη για τα Υλικά Συγγραφής

2 Φεβρουαρίου

Ο Dan Connolly, ένα ενεργό μέλος της κοινότητας HTML για πολλά χρόνια, έλαβε υποστήριξη από την Adobe για να εργαστεί σε υλικά HTML 5 για συγγραφείς. Οι Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας HTML Working Group ζήτησαν επιπλέον πόρους να εξασφαλίσουν ότι η HTML 5 ικανοποιεί τις ανάγκες των συγγραφέων και των κατασκευαστών περιηγητών. Ως πάροχος εργαλείων ανάπτυξης Παγκοσμίου Ιστού και εργαλείων συγγραφής, το Μέλος του W3C Adobe δε συμμετέχει απλά στην Ομάδα Εργασίας, αλλά και παρέχει οικονομική υποστήριξη στη διαδικασία ανοιχτών προτύπων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την HTML.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Ορισμού XML Schema (XSD) 1.1 του W3C

2 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού του W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και Part 2: Datatypes. Το πρώτο καθορίζει τη Γλώσσα Ορισμού XML Schema, που προσφέρει δυνατότητες περιγραφής της δομής και περιορισμού των περιεχομένων των εγγράφων XML, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα Χώρου Ονομάτων XML. Η γλώσσα schema, που αναπαριστάται από λεξιλόγιο XML και χρησιμοποιεί χώρους ονομάτων, ανακατασκευάζει σημαντικά και επεκτείνει τις δυνατότητες που βρίσκονται σε ορισμούς τύπων εγγράφων XML (DTDs). Το δεύτερο ορίζει δυνατότητες για ορισμό τύπων δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε XML Schemas καθώς και σε άλλες προδιαγραφές XML. Η γλώσσα τύπων δεδομένων που αναπαρίσταται σε XML, παρέχει ένα υπέρ-σύνολο δυνατοτήτων που βρίσκονται σε ορισμούς τύπων εγγράφων XML (DTDs) για τον καθορισμμό τύπων δεδομένων ή στοιχείων και χαρακτηριστικών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του WebCGM 2.1

2 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας WebCGM Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του WebCGM 2.1. Το Μετά-αρχείο Γραφικών Υπολογιστών (CGM) είναι πρότυπο κατά ISO, ορισμένο με: ISO/IEC 8632:1999, για την ανταλλαγή δισδιάστατων διανυσματικών και ανάμεικτων διανυσματικών/raster γραφικών. Το WebCGM είναι προφίλ CGM, που προσθέτει συνδέσεις και βελτιστοποιείται για εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού σε τεχνικά παραδείγματα, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, γεωφυσικά δεδομένα και παρόμοια πεδία. Πρώτα εκδόθηκε (1.0) το 1999, το WebCGM ενώνει τις πιθανώς διαφορετικές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης του CGM σε εφαρμογές εγγράφων του Παγκοσμίου Ιστού. Έτσι,αποτελεί μια σημαντική συμφωνία διαλειτουργικότητας ανάμεσα στους κύριους χρήστες και όσους κάνουν εφαρμογές του προτύπου ISO CGM. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Graphics Activity.

Οι Ομιλίες του W3C το Φεβρουάριο

1 Φεβρουαρίου

Μπορείτε να διαβάσετε για τις παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 2 Φεβρουαρίου, Denver, Colorado, ΗΠΑ: (TBD).Ο Dan Connolly δίνει κεντρική ομιλία στο Web Directions North.
 • 4 Φεβρουαρίου, Malmo, Σουηδία: Standarder och Open Source. Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο DFS-seminarium.
 • 6 Φεβρουαρίου, Παρίσι, Γαλλία: World Wide Web 2010. Ο Steve Bratt δίνει κεντρική ομιλία στο Netexplorateur Forum 2009.
 • 12 Φεβρουαρίου, Gijon, Ισπανία: Innovative Uses of Mobile ICTs for Development. Ο Jose Manuel Alonso συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο II International Meeting on ICT for Development Cooperation.
 • 25 Φεβρουαρίου, Cambridge, MA, ΗΠΑ: W3C's Semantic Web in Heath Care and Life Sciences Interest Group. Οι Lee Feigenbaum, Susie Stephens, Eric Prud'hommeaux δίνουν εκπαιδευτικές ομιλίες στο Conference on Semantics in Healthcare and Life Sciences (C-SHALS) .
 • Μπορείτε να διαβάσετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • Περισσότερες ομιλίες: More talks...

Η XML Base (Δεύτερη Έκδοση) Είναι Σύσταση του W3C

28 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C της XML Base (Second Edition). Αυτό το έγγραφο περιγράφει ένα μηχανισμό για την παροχή βασικών υπηρεσιών URI στο XLink, αλλά ως στοιχειώδης προδιαγραφή ώστε άλλες εφαρμογές XML που επωφελούνται από επιπλέον έλεγχο πάνω από σχετικά URIs αλλά που δεν βασίζονται στο XLink να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Το συντακτικό περιέχει ένα χαρακτηριστικό XML που ονομάζεται xml:base. Η λειτουργικότητα είναι παρόμοια με το στοιχείο base στην HTML. Αυτό το έγγραφο είναι μέρος της συνεχιζόμενης δουλειάς του W3C για τη διατήρηση τις κεντρικές τεχνολογίες της XML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε η Νότα XHTML Media Types – Δεύτερη Έκδοση

28 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group εξέδωσε τη Νότα: XHTML Media Types - Second Edition. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την XHTML για την κατασκευή των ιστοσελίδων τους, αλλά δεν είναι σίγουροι ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι να δημιουργήσουν αυτές τις ιστοσελίδες, ώστε να τις επεξεργαστούν σωστά οι διάφοροι πράκτορες χρηστών. Αυτή η Νότα περιέχει προτάσεις μορφοποίησης της XHTML για την εξασφάλιση μεγιστοποίησης της δυνατότητας μεταφοράς της, και για τρόπους απόδοσης της XHTML σε διάφορους πράκτορες χρηστών – ακόμα κι αυτούς που δεν υποστηρίζουν την XHTML τοπικά. Αυτό το έγγραφο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από συγγραφείς εγγράφων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την XHTML σήμερα, αλλά θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το περιεχόμενό τους σε XHTML θα δουλεύει σε πολλά περιβάλλοντα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: HTML Activity.

Σενάρια Χρήσης και Προϋποθέσεις Οντολογίας και API για Αντικείμενο Μέσων 1.0

20 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Media Annotations Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του: Use Cases and Requirements for Ontology and API for Media Object 1.0. Αυτό το έγγραφο καθορίζει σενάρια χρήσης και προϋποθέσεις ως είσοδο για την ανάπτυξη Οντολογίας και API για Αντικείμενο Μέσων: "Ontology for Media Object 1.0", "API for Media Object 1.0". Η οντολογία θα είναι απλή για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση δεδομένων από πλήθος ομάδων σχετικών με αντικείμενα μέσων στον Παγκόσμιο Ιστό. Το API θα παρέχει πρόσβαση ανάγνωσης και πιθανά πρόσβαση γραφής σε αντικείμενα μέσων, βασιζόμενο στους ορισμούς της οντολογίας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Video in the Web Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές του Συντακτικού CURIE 1.0

16 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group προσκαλεί εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης του Συντακτικού: CURIE Syntax 1.0. Το έγγραφο ορίζει ένα γενικό, συντετμημένο συντακτικό για την έκφραση URIs. Αυτό το συντακτικό προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κοινό στοιχείο από κατασκευαστές γλωσσών. Το στοχευμένο κοινό για αυτό το έγγραφο είναι οι Κατασκευαστές Γλωσσών, όχι οι χρήστες αυτών των Γλωσσών. Μπορείτε να μάθετε το ιστορικό εφαρμογών σε μια εξελίξιμη αναφορά εφαρμογής (implementation report) και περισσότερα για τη Δραστηριότητα: HTML Activity.

Ξεκινάει το Workshop για το Μέλλον της Κοινωνικής Δικτύωσης

15 Ιανουαρίου

Social Networking Logo Σήμερα ξεκίνησε το διήμερο Workshop on the Future of Social Networking, που οργανώνει το W3C για την εξερεύνηση του τοπίου τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες υπέβαλαν 72 άρθρα (72 position papers) σε εύρος θεμάτων σχετικά με την ανάπτυξη και το μέλλον της κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου κινητών. Η συνάντηση φιλοξενείται στη Βαρκελώνη, Ισπανία από τους: Universitat Politecnica de Catalunya και ReadyPeople. Ευχαριστίες στους οικοδεσπότες και στους Ασημένιους Χορηγούς (Silver Sponsors) Ayuntamiento de Zaragoza, Flock, και Peperoni για την υποστήριξή τους.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει Συμμετέχοντες στην TAG

13 Ιανουαρίου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τους John Kemp (Nokia), Larry Masinter (Adobe), και T.V. Raman (Google) στην Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής του W3C (Technical Architecture Group (TAG)). Παραμένουν ως συμμετέχοντες οι Ashok Malhotra (Oracle), Noah Mendelsohn (IBM, επιλεγμένος), Jonathan Rees (Science Commons, επιλεγμένος), and Henry Thompson (U. of Edinburgh). Ο Διευθυντής αναμένεται να υποδείξει ένα ακόμα άτομο. Η αποστολή (mission) της TAG είναι να χτίσει ομοφωνία γύρω από τις αρχές αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού και να ερμηνεύσει αλλά και να ξεκαθαρίσει αυτές τις αρχές όταν είναι απαραίτητο, για να επιλύσει θέματα που αφορούν γενικά την αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού και τέλος να βοηθήσει στο συντονισμό των εξελίξεων σε εύρος τεχνολογιών αρχιτεκτονικής μέσα και έξω από το W3C.

Ομιλίες του W3C τον Ιανουάριο

5 Ιανουαρίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες και εκδηλώσεις: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες μέσω RSS channel.

 • 9 Ιανουαρίου, Άμστερνταμ, Ολλανδία: Never is a long time - Disruptive technology and the Web.Ο Steven Pemberton παρουσιάζει στο Freelance Factory.
 • 29 Ιανουαρίου, Ορλάντο, ΗΠΑ: Update on Accessibility Guidelines for Browsers, Media Players, Cell phones, PDAs and Other User Agents. Η Jeanne Spellman παρουσιάζει στο Assistive Technology Industry Association Conference 2009.
 • 30 Ιανουαρίου, Ορλάντο, ΗΠΑ: Web Accessibility Update 2009: WCAG 2.0, WAI-ARIA, Section 508. Η Shawn Henry παρουσιάζει στο Assistive Technology Industry Association .
 • 31 Ιανουαρίου, Ορλάντο, ΗΠΑ: Accessible Social Networking and Web 2.0 Content. Η Jeanne Spellman παρουσιάζει στο Assistive Technology Industry Association.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • και για περισσότερες ομιλίες: More talks...