W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2008

News

To SVG Tiny 1.2 Προωθεί την Ποιότητα Γραφικών στον Παγκόσμιο Ιστό

22 Δεκεμβρίου

Η δημιουργία όμορφου και προσβάσιμου δια-λειτουργικού περιεχομένου έγινε ευκολότερη σήμερα με την έκδοση της Σύστασης: Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2. Αυτό το ανοιχτό πρότυπο ήδη εφαρμόζεται σε κινητά τηλέφωνα, περιηγητές σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας τη δημιουργία εγγράφων και διεπαφών για τον Παγκόσμιο Ιστό, με εργαλεία συγγραφής ανοιχτού κώδικα που δημιουργούν ανοιχτό, επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο. Αναζητήσιμο, διεθνοποιημένο κείμενο και μετα-δεδομένα που δημιούργησαν οι χρήστες, φέρνουν το Σημασιολογικό Ιστό στα γραφικά, βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών παντού, ενώ ευκολότερες διεπαφές προγραμματισμού βάζουν δύναμη στα χέρια των των κατασκευαστών. Ένα σύνολο δοκιμών (test suite) βοηθάει στην εξασφάλιση δια-λειτουργικού περιεχομένου SVG σε μοντέρνους περιηγητές, διευκολύνοντας την ανάπτυξη σωστής αίσθησης και εικόνας. Μπορείτε να διαβάσετε τις συστάσεις: testimonials και να ξεκινήσετε να δημιουργείτε περιεχόμενο σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Γραφικών (Graphics Activity).

Η Προδιαγραφή Element Traversal Είναι Σύσταση του W3C

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C: Element Traversal Specification. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τη διεπαφή ElementTraversal, που επιτρέπει την περιήγηση σε σενάριο των στοιχείων ενός δέντρου DOM, αποκλείωντας όλους τους άλλους κόμβους στο DOM, όπως κόμβους κειμένου. Ακόμα παρέχει ένα χαρακτηριστικό που εκθέτει το πλήθος των παραγώγων στοιχείων ενός στοιχείου. Στοχεύει να παρέχει ένα πιο βολικό εναλλακτικό στις υπάρχουσες διεπαφές πλοήγησης DOM, με μικρό αποτύπωμα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Πλούσιων Μέσων Παγκοσμίου Ιστού: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρρφωση Προσχέδιο του IDL

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Web IDL. Αυτό το έγγραφο ορίζει μια γλώσσα ορισμού διεπαφών, τη Web IDL, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει διεπαφές που προορίζονται για εφαρμογή σε περιηγητές. Η Web IDL είναι εναλλακτική της IDL με πλήθος χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τη δράση και τον καθορισμό αντικειμένων συγγραφής στην πλατφόρμα του Παγκοσμίου Ιστού. Ο τρόπος περιγραφής των διεπαφών με Web IDL, που αντιστοιχεί με κατασκευές στα περιβάλλοντα εκτέλεσης ECMAScript και Java αναφέρεται λεπτομερώς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Widgets 1.0: Packaging and Configuration

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού (Web Applications Working Group) εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widgets 1.0: Packaging and Configuration. Αυτό το έγγραφο προτυποποιεί μια μορφή αποθήκευσης βασισμένη σε συμπίεση Zip, μια μορφή διάταξης βασισμένης σε XML και μια σειρά βημάτων που ακολουθούν οι πράκτορες χρηστών όταν επεξεργάζονται και επικυρώνουν πλευρές των widgets. Η μορφή αποθήκευσης δρα ως αποθηκευτικός χώρος για αρχεία που χρησιμοποιούνται από ένα widget. Το έγγραφο διάταξης είναι ένα λεξιλόγιο σε XML που οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δηλώσουν μετά-δεδομένα και παραμέτρους διάταξης για ένα widget. Τα βήματα επεξεργασίας ενός widget περιγράφουν την αναμενόμενη συμπεριφορά και μέσα διαχείρισης λαθών για πράκτορες χρηστών widget ενώ γίνεται επεξεργασία της μορφής αποθήκευσης, του εγγράφου διάταξης και άλλων σχετικών αρχείων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Βέλτιστων Πρακτικών Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών Κινητού Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του εγγράφου: Mobile Web Application Best Practices. Αυτό το έγγραφο καθορίζει τις Βέλτιστες Πρακτικές για την ανάπτυξη και τη μεταφορά των εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού σε κινητές συσκευές. Οι συστάσεις εκτείνονται σε δηλώσεις στο έγγραφο Mobile Web Best Practices 1.0 (BP1), που αφορούν ειδικά στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των συσκευών καθώς και γνώση του πλαισίου απόδοσης. Επιπρόσθετα, από τότε που γράφτηκε το BP1, δίκτυα και συσκευές έχουν συνεχίσει να εξελίσσονται, με αποτέλεσμα ένα πλήθος Βέλτιστων Πρακτικών που δεν αναφέρθηκαν στο BP1 να μπορούν τώρα να συμπεριληφθούν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Mobile Web Initiative Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Προδιαγραφής Geolocation API

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Geolocation Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Προδιαγραφής: Geolocation API Specification. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει ένα API που παρέχει πρόσβαση σε γεωγραφική πληροφορία που σχετίζεται με τη συσκευή. Το API ορίζει μια διεπαφή υψηλού επιπέδου σε πληροφορία τοποθεσίας που σχετίζεται με τη συσκευή, όπως γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος. Το ίδιο το API δε γνωρίζει τις πηγές πληροφοριών τοποθεσίας. Κοινές πηγές πληροφοριών τοποθεσίας περιλαμβάνουν το Global Positioning System (GPS) και από σήματα δικτύου όπως IP address, RFID, WiFi και διευθύνσεις Bluetooth MAC, και GSM/CDMA cell IDs. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Ubiquitous Web Applications Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης Ομιλίας (VoiceXML) 3.0

22 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0. Αυτό το έγγραφο καθορίζει την VoiceXML 3.0, μια γλώσσα XML για τη δημιουργία δια-λειτουργικών διαλόγων μέσων που περιέχουν σύνθετη ομιλία, αναγνώριση ομιλούμενης και DTMF key εισόδου, τηλεφωνία, ανάμεικτους διαλόγους και εγγραφή και παρουσίαση ποικίλων μορφών μέσων συμπεριλαμβανομένων ψηφιακού ήχου και βίντεο. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της έκδοσης είναι να φέρει τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης και μεταφοράς περιεχομένου σε δια-λειτουργικές εφαρμογές ομιλίας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Voice Browser Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο Δημόσιο Προσχέδιο XForms για HTML

19 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Forms Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XForms for HTML. Το XForms για HTML παρέχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών και μεθόδους συγγραφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εττικέτες ή τα στοιχεία μιας ιστοσελίδας HTML ή XHTML ώστε να απλοποιηθούν οι δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων από το XForms. Η σημασιολογία των χαρακτηριστικών αντιστοιχίζεται σε πλούσια αρχιτεκτονική XForms, επιτρέποντας τους συγγραφείς εφαρμογών ένα πιο βατό, επιλεκτικό μονοπάτι, διαθέσιμο από τη σήμανση στοιχείων στις ενότητες του XForms. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: XForms Activity.

Πέντε Εκδόσεις από την Ομάδα Εργασίας RIF-WG

19 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Rule Interchange Format (RIF) Working Group εξέδωσε πέντε νέα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια σήμερα. Από το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού: RIF Basic Logic Dialect (BLD), η ομάδα έχει αναπτύξει άλλες κεντρικές διαλέκτους, συνιστώσες και σύνολα δοκιμών. Οι νέες εκδόσεις είναι:

 1. RIF Use Cases and Requirements: μικρές αλλαγές
 2. RIF Core: νέο σχέδιο που υποστηρίζει τα BLD και PRD
 3. RIF Datatypes and Built-Ins 1.0: ποικίλες βελτιώσεις
 4. RIF Production Rule Dialect (PRD): ολοκληρώθηκαν οι λειτουργικές σημασιολογίες
 5. RIF Test Cases: αρχικά στάδια συνόλου δοκιμών

Η Ομάδα Εργασίας φτάνει σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού σε αυτά τα εναπομείναντα στοιχεία του RIF, και καλωσορίζει σχόλια από χρήστες και σχεδιαστές. Μπορείτε να στείλετε σχόλια μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Activity.

Ανακοινώθηκε Αναφορά από το Workshop Σημασιολογικού Ιστού στις Βιομηχανίες Ενέργειας Μέρος I: Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο

18 Δεκεμβρίου

Q and A after the initial keynote at the workshop Σήμερα το W3C εξέδωσε μια αναφορά report με θέμα το W3C Workshop on Semantic Web in Oil & Gas Industry. 54 ειδήμονες από 33 οργανισμούς: 54 experts from 33 organizations συζήτησαν πώς οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του μεγάλου πλήθους νέων πληροφοριών που παράγονται καθημερινά καθώς και τις προκλήσεις διεπαφής για παροχή υπηρεσιών και διαχείρισης κοινών προσπαθειών μεταξύ παρόχων, που είναι πολύ σημαντικές για τη βιομηχανία. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα σχετικά με ενσωμάτωση δεδομένων, διαχείριση οντολογίας και δημιουργία, παρουσίασαν εφαρμογές και ανάπτυξη εργαλείων στην περιοχή πετρελαίου & φυσικού αερίου. Το Workshop έληξε με μια δημόσια συζήτηση panel που εξερεύνησε τα επόμενα βήματα που αυτή η κοινότητα μπορεί να κάνει, πιθανά σε συνεργασία με το W3C, να εξερευνήσει την περιοχή περαιτέρω. Το W3C ευχαριστεί την Chevron για τη φιλοξενία του Workshop, που πραγματοποιήθηκε στο Houston, Texas, ΗΠΑ, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, 2008. Μπορείτε να διαβάσετε τα 17 άρθρα: 17 position papers και να μάθετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό Semantic Web.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση της Προτεινόμενης Σύστασης Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης Πολυτροπικής Επεξήγησης (EMMA)

15 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Working Group) εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση της EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language. Αυτό το έγγραφο είναι μέρος του συνόλου προδιαγραφών για πολυτροπικά συστήματα και παρέχει λεπτομέρειες μιας γλώσσας σήμανσης XML για να περιέχει και να επεξηγεί την ερμηνεία της εισόδου από χρήστες. Η ερμηνεία της εισόδου χρηστών αναμένεται να δημιουργηθεί από διαδικασίες επεξεργασίας σήματος, όπως αναγνώριση ομιλίας και γραφής, σημασιολογικούς διερμηνείς και άλλες μορφές επεξεργαστών, για χρήση από συνιστώσες που δρουν στις εισόδους χρηστών όπως τους διαχειριστές αλληλεπιδράσεων. Μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά εφαρμογής της ομάδας: implementation report. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Activity).

Μικρή Αναθεώρηση στο Κινητό Προφίλ CSS 2.0

12 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας >Cascading Style Sheets (CSS) Working Group αναθεώρησε την Υποψήφια Σύσταση του Κινητού Προφίλ CSS: CSS Mobile Profile 2.0. Η προδιαγραφή ορίζει γενικά ένα υποσύνολο του CSS 2.1 που θεωρείται ως βάση για δια-λειτουργικότητα ανάμεσα σε εφαρμογές της CSS σε περιορισμένες συσκευές (όπως κινητά τηλέφωνα). Ο στόχος της δεν είναι να παράγει ένα προφίλ CSS μη-συμβατό με την πλήρη προδιαγραφή, αλλά να εξασφαλίσει ότι οι εφαρμογές, που λόγω των περιορισμών των πλατφόρμων δε μπορούν να υποστηρίξουν όλη την προδιαγραφή, εφαρμόζουν ένα υποσύνολο που είναι δια-λειτουργικό όχι μόνο με περιορισμένες εφαρμογές αλλά και με πλήρεις. Αυτό το έγγραφο είναι το ίδιο όπως το τελικό υπό διαμόρφωση προσχέδιο, εκτός από κάποιες αλλαγές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Το W3C Εγκαινιάζει την Καμπάνια Δωρεών και Χορηγίας για το Εργαλείο Επικύρωσης (Validator)

11 Δεκεμβρίου

I Love Validator Το W3C εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία που δίνει στους κατασκευαστές και στους σχεδιαστές μια ευκαιρία να δείξουν την υποστήριξή τους για τα Εργαλεία Επικύρωσης του W3C: support for the W3C Validators. Με εκατομμύρια επικυρώσεις να πραγματοποιούνται καθημερινά, οι υπηρεσίες επικύρωσης είναι από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό σήμερα. Το W3C εκτιμάει τη σημαντική δουλειά των αφοσιομένων εθελοντών που βοήθησαν να γίνει το εργαλείο επικύρωσης επιτυχές. Οι δωρεές και οι χορηγίες από την κοινότητα θα μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε την αγορά συσκευών και το προσωπικό για τη δημιουργία καλύτερων, ταχύτερων και πιο φιλικών δωρεάν εργαλείων, όπως:

Ακόμα καλωσορίζουμε τις δωρεές από οργανισμούς που στηρίζουν τα Πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού και Ενθαρρύνουν τις Κοινότητές του να διαδόσουν αυτή την καμπάνια. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Validator Donation page.

Το Πρότυπο του W3C Ορίζει Προσβασιμότητα Επόμενης Γενιάς

11 Δεκεμβρίου

Σήμερα το W3C ανακοίνωσε ένα νέο πρότυπο που θα βοηθήσει τους κατασκευαστές στον Παγκόσμιο Ιστό να δημιουργήσουν ιστοσελίδες που συναντούν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών με ειδικές ανάγκες και τους πιο ηλικιωμένους χρήστες. Αντλώντας από εκτεταμένη πείρα και από σχόλια της κοινότητας, οι οδηγίες: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 βελτιώνουν το αρχικό, καινοτόμο πρότυπο του W3C για προσβάσιμο περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό κι εφαρμόζονται σε πιο προηγμένες τεχνολογίες ενώ δοκιμάζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το W3C εξέδωσε ακόμα υποστηρικτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των: Understanding WCAG 2.0, Techniques for WCAG 2.0, και How to Meet WCAG 2.0: A Customizable Quick Reference. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου press release, τις συστάσεις testimonials, την ανακοίνωση announcement, και γενικές πληροφορίες WCAG Overview. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό Web Accessibility Initiative.

Η Αποθήκη Περιγραφής Συσκευών Απλών API Είναι Σύσταση του W3C

8 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Mobile Web Initiative Device Description Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C σχετικά με: Device Description Repository Simple API. Το περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό που μεταδίδεται σε κινητές συσκευές συνήθως ωφελείται από την προσαρμογή του, για να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως μέγεθος οθόνης, υποστήριξη γλώσσας σήμανσης και υποστήριξη μορφής εικόνας. Τέτοιες πληροφορίες βρίσκονται σε Αποθήκες Περιγραφής Συσκευών "Device Description Repositories" (DDRs). Αυτό το έγγραφο περιγράφει ένα απλό API για πρόσβαση σε DDRs, για να διευκολύνει και να προάγει την ανάπτυξη περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό που προσαρμόζεται στο Πλαίσιο Μεταφοράς του. Η Ομάδα Εργασίας ακόμα εξέδωσε μια Νότα του Device Description Structures, μια γλώσσα έκφρασης για τη δομημένη κατηγοριοποίηση συσκευών στην προσαρμογή περιεχομένου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Κινητού Παγκοσμίου Ιστού: Mobile Web Initiative Activity.

Ο Κινητός Παγκόσμιος Ιστός Γίνεται Ευκολότερος με το Πρότυπο Δοκιμών mobileOK του W3C και το Online Checker

8 Δεκεμβρίου

mobileOK8 Δεκεμβρίου Σήμερα το W3C διευκόλυνε τη δημιουργία περιεχομένου που θα βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών σε εύρος συσκευών. Το W3C mobileOK checker παρέχει πληροφορίες για το αν το περιεχόμενο είναι "mobileOK" και βασίζεται στη Σύσταση του W3C που επίσης εκδόθηκε σήμερα, mobileOK Basic Tests 1.0. "Το καθαρό περιεχόμενο προσφέρει πλήθος από οφέλη στους συγγραφείς αλλά και στους χρήστες. Το mobileOK checker κάνει καλή δουλειά και σας βοηθάει να βελτιώσετε το περιεχόμενό σας με ένα βήμα τη φορά," είπε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου press release, Member testimonials, και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό (Mobile Web Initiative).

Αναθεωρήθηκε η Ενότητα CSS Marquee Επίπεδο 3

5 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group αναθεώρησε σήμερα την Υποψήφια Σύσταση του CSS Marquee Module Level 3. Η CSS Marquee επιτρέπει στο σχεδιαστή να καθορίσει μια ιδιότητα προβολής επιπλέον περιεχομένου ("marquee"). Το περιεχόμενο κινείται αυτόματα μπρος πίσω. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ: Style Activity.

Εκδόθηκαν Πέντε υπό Διαμόρφωση Προσχέδια XQuery

5 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Query Working Group εξέδωσε πέντε υπό Διαμόρφωση Προσχέδια σήμερα, σχετικά με τη γλώσσα XQuery για αναζήτηση και επεξεργασία δομημένης πληροφορίας:

 1. Το XQuery Scripting Extension 1.0, αποδίδει διαδικασία, συγχρονισμό με την XQuery, μαζί με τα σενάρια χρήσης: XQuery Scripting Extension 1.0 Use Cases;
 2. Το XQuery 1.1, προσθέτει νέα χαρακτηριστικά στην XQuery συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων και της ομαδοποίησης, που εκδόθηκαν μαζί με τα σενάρια χρήσης: XQuery 1.1 Use Cases και τα diffs από το προηγούμενο προσχέδιο.
 3. Το XQueryX 1.1, δίνει λεπτομερή αναπαράσταση XML σε προσπελασμένη αναζήτηση. Αυτό είναι Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο.

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα XML: XML Activity.

Μικρή Αναθεώρηση του "Cool URIs for the Semantic Web"

3 Δεκεμβρίου

Το W3C αναθεώρησε τη Νότα της Ομάδας Ενδιαφέροντος: Cool URIs for the Semantic Web σήμερα για να συμπεριλάβει ένα σύνδεσμο στη σελίδα λαθών: errata page

Έντεκα Δημοσιεύσεις Σχετικές με την OWL 2

2 Δεκεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας OWL Working Group εξέδωσε έντεκα έγγραφα σήμερα σχετικά με τη Γλώσσα Οντολογίας OWL 2. Η OWL 2 επεκτείνει την OWL, ένα κεντρικό πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά που έχουν ζητήσει οι χρήστες και που είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν όσοι παρέχουν λογισμικό. Έξι από αυτά τα έγγραφα είναι σε στάδιο τελικού σχολιασμού (last call), επειδή η Ομάδα Εργασίας θεωρεί πως η τεχνική δουλειά για αυτά έχει ολοκληρωθεί. Τα έγγραφα είναι:

 1. Structural Specification and Functional-Style Syntax (last call)
 2. Direct Semantics (last call)
 3. RDF-Based Semantics
 4. Conformance and Test Cases (last call)
 5. Mapping to RDF Graphs (last call)
 6. XML Serialization (last call)
 7. Profiles (last call)
 8. Quick Reference Guide (first public working draft)
 9. New Features and Rationale (first public working draft)
 10. Manchester Syntax (first public working draft)
 11. rdf:text: A Datatype for Internationalized Text (first public working draft)

Το Manchester Syntax είναι προεραιτικό, εναλλακτικό έγγραφο σχετικά με την OWL. Αυτό το έγγραφο αναμένεται να γίνει Νότα (Note). Ο τύπος δεδομένων XML: rdf:text αναπτύχθηκε από κοινού με την Ομάδα Εργασίας RIF για χρήση με δεδομένα RDF. Μπορείτε να στείλετε σχόλια μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Activity.

Ομιλίες του W3C το Δεκέμβριο

1 Δεκεμβρίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

Η SMIL 3.0 Προωθεί Πρότυπο για Συγχρονισμένα Πολυμέσα

1 Δεκεμβρίου

Σήμερα το W3C ανακοίνωσε ένα νέο Πρότυπο για να διευκολύνει τη δημιουργία παρουσιάσεων που αλληλεπιδρούν. Το έγγραφο: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0) επιτρέπει σε συνδέσμους βίντεο, ήχου, εικόνων, κειμένου και υπερ-συνδέσμων να συνδυάζονται σε αλληλεπιδραστικές παρουσιάσεις, με έλεγχο, σχεδιασμό και συγχρονισμό. "Η σημασία της SMIL 3.0 είναι ότι περιέχει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που θέλουν οι χρήστες που παρέχουν συναρπαστική λειτουργικότητα, ενώ διατηρούν τα πλεονεκτήματα μιας δηλωτικής (δηλαδώ χωρίς scripting) προσέγγισης για τη δημιουργία μιας παρουσίασης με πολυμέσα," είπε ο Dick Bulterman, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Συγχρονισμένων Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Working Group, που εξέδωσε την προδιαγραφή. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες δελτίο τύπου: press release, τις συστάσεις: testimonials και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Synchronized Multimedia Activity.

Η Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML) 1.0 Πέμπτη Έκδοση Είναι Σύσταση του W3C

26 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C: Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). Αυτή η Πέμπτη έκδοση του ευρέως εφαρμοσμένου προτύπου XML περιέχει διορθώσεις στα λάθη (errata) που βρίσκονται στις προηγούμενες εκδόσεις. Συγκεκριμένα, μια διόρθωση χαλαρώνει τους περιορισμούς στα ονόματα στοιχείων και χαρακτηριστικών, παρέχοντας στην XML 1.0 τις δυνατότητες να ωφελήσει το χρήστη που μέχρι σήμερα του προσέφερε η χρήση της XML 1.1. Ως συνέπεια, πολλά πιθανά έγγραφα που δεν ήταν καλά φορμαρισμένα σύμφωνα με τις προηγούμενες εκδόσεις αυτής της προδιαγραφής, τώρα έχουν φορμαριστεί ικανοποιητικά και προηγουμένως μη-έγκυρα έγγραφα που χρησιμοποιούν τους νέους επιτρεπόμενους χαρακτήρες σε χαρακτηριστικά ID για παράδειγμα, είναι τώρα έγκυρα. Η XML έχει σχεδιαστεί για ευκολία εφαρμογής και για δια-λειτουργικότητα με SGML και HTML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της Γλώσσας XML, XProc

26 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Επεξεργασίας Μοντέλου XML XML Processing Model Working Group προσκαλεί εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης: XProc: An XML Pipeline Language. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει το συντακτικό και τη σημασιολογία της XProc, μιας γλώσσας περιγραφής λειτουργιών για να πραγματοποιηθούν σε έγγραφα XML. Μια διαδικασία (pipeline) αποτελείται από βήματα. Όπως οι διαδικασίες pipelines, τα βήματα απαιτούν μηδέν ή περισσότερα έγγραφα XML ως είσοδο και παράγουν μηδέν ή περισσότερα έγγραφα XML ως αποτέλεσμα. Οι είσοδοι ενός βήματος προέρχονται από τον Παγκόσμιο Ιστό, από το έγγραφο pipeline, από τις εισόδους στην pipeline, ή από τα αποτελέσματα άλλων βημάτων στην pipeline. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσιών, Έκδοση 1.1 και Μορφή Ανταλλαγής Γλωσσών Μοντελοποίησης Υπηρεσιών Έκδοση 1.1

25 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας: Service Modeling Language Working Group προσκαλεί εφαρμογές των Υποψήφιων Συστάσεων: Service Modeling Language, Version 1.1 και Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1. Η πρώτη ορίζει τη Γλώσσα Μοντελοποίησης Υπηρεσιών, Έκδοση 1.1 (SML) που μοντελοποιεί σύνθετες υπηρεσίες και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων της δομής τους, τους περιορισμούς τους, πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές. Το άλλο περιγράφει τη μορφή ανταλλαγής για μοντέλα SML 1.1. Αυτή η μορφή αναγνωρίζει το μοντέλο που εναλλάσσεται, ξεχωρίζει τα έγγραφα ορισμού μοντέλων από τα έγγραφα όπου εμφανίζονται τα μοντέλα και ορίζει τον κανόνα δέσμευσης εγγράφων με άλλα έγγραφα στο μοντέλο εναλλαγής. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) Activity.

Αναφορά Ομάδας Incubator για τα Στοιχεία ενός EmotionML 1.0

25 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Γλώσσας Σήμανσης Συναισθημάτων (Emotion Markup Language Incubator Group) εξέδωσε την τελική αναφορά (final report). Καθώς ο Παγκόσμιος Ιστός βρίσκεται παντού, είναι δια-λειτουργικός, καθώς και πολυτροπικός, η τεχνολογία θα πρέπει να χειριστεί τους ανθρώπινους παράγοντες, όπως το συναίσθημα. Η αναφορά παρέχει στοιχεία για μια Γλώσσα Σήμανσης Συναισθημάτων για να επιφέρει ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική θεώρηση και την πρακτική εφαρμογή. Η γλώσσα θεωρείται ως "plug-in", κατάλληλη για χρήση σε τρεις διαφορετικές περιοχές: (1) φυσική εξήγηση δεδομένων (2) αυτόματη αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων από τη συμπεριφορά χρηστών; και (3) δημιουργία συναισθηματικού συστήματος συμπεριφοράς. Αυτή η έκδοση είναι μέρος της Δραστηριότητας Incubator Activity, τόπος συζήτησης όπου τα Μέλη του W3C μπορούν να καινοτομήσουν και να πειραματιστούν. Αυτή η δουλειά δεν ακολουθεί τη διαδικασία προτύπων του W3C.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Ορισμού Σχήματος XML του W3C (XSD): Καθορισμός Συνιστωσών

25 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του W3C XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators. Το XML Schema: Component Designators ορίζει ένα σχήμα για την αναγνώριση συνιστωσών όπως καθορίζονται από τα: XML Schema Part 1: Structures και XML Schema Part 2: Datatypes. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Το Workshop στη Μοζαμβίκη Επικεντρώνεται στις Τεχνολογίες Κινητών με Στόχο την Ανάπτυξη

25 Νοεμβρίου

Το W3C ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Workshop για το ρόλο των Τεχνολογιών Κινητών στην Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη: Africa Perspective on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social and Economic Development, στις 1-2 Απριλίου 2009, στο Maputo, Μοζαμβίκη. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τους τρόπους να εκπληρώσουν τις δυνατήτητες των κινητών τηλεφώνων ως πλατφόρμα ανάπτυξης υπηρεσιών πληροφορικής για τα πιο φτωχά τμήματα των πληθυσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με μια έμφαση στο Αφρικανικό πλαίσιο. Το Workshop είναι ανοιχτό για το κοινό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο συμμετοχής: how to participate. Μπορείτε ακόμα να γίνετε χορηγός: Workshop Sponsor για να βοηθήσετε στη συμμετοχή όσων ειδημόνων που δε θα μπορούσαν διαφορετικά να παραστούν λόγω κόστους. Το Workshop φιλοξενείται από το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μοζαμβίκης και οργανώνεται ως μέροτ του έργου: Digital World Forum project (European Union's FP7). Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου: press release και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Κινητών στον Παγκόσμιο Ιστό του W3C: Mobile Web Initiative (MWI).

Αναθεωρήθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο (ATAG) 2.0 Οδηγιών Προσβασιμότητας Εργαλείων Συγγραφής

24 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0. Το ATAG ορίζει τον τρόπο που τα εργαλεία συγγραφής θα έπρεπε να βοηθούν τους κατασκευαστές ιστοσελίδων να παράγουν περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό που είναι προσβάσιμο και συνάδει με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο του Παγκόσμίου Ιστού. Το ATAG ακόμα ορίζει πώς να γίνονται τα εργαλεία συγγραφής προσβάσιμα, ώστε άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση αξιολόγησης: invitation to review the ATAG 2.0 Working Draft και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας: Web Accessibility Initiative.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Υπηρεσίας Μηνυμάτων SOAP πάνω από Java 1.0

21 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας SOAP-JMS Binding Working Groupεξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του SOAP over Java Message Service 1.0. Αυτό το έγγραφο καθορίζει πώς η SOAP θα έπρεπε να δεσμεύεται με ένα σύστημα μηνυμάτων που υποστηρίζει την Υπηρεσία: Java Message Service (JMS). Η προδιαγραφή βοηθάει στην εξασφάλιση δια-λειτουργικότητας ανάμεσα σε εφαρμογές διαφορετικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Θα πρέπει ακόμα να βοηθάει τους πελάτες να εφαρμόζουν τις δικές τους υπηρεσίες για τμήμα της υποδομής τους και να δια-λειτουργούν με υπηρεσίες άλλων εταιρειών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 13 Ιανουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Web Services Activity.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση της Προτεινόμενης Σύστασης Element Traversal

19 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού (Web Applications Working Group) εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση της Προδιαγραφής: Element Traversal Specification. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τη διεπαφή ElementTraversal, που επιτρέπει περιήγηση στο σενάριο των στοιχείων ενός δέντρου DOM, αποκλείωντας όλους τους άλλους κόμβους στο DOM, όπως κόμβους κειμένου. Παρέχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό για να εκθέτει το πλήθος των απογόνων ενός στοιχείου. Στοχεύει να παρέχει πιο βολική εναλλακτική στις υπάρχουσες διεπαφές περιήγησης DOM, με μικρό αποτύπωμα εφαρμογής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση της Προτεινόμενης Σύστασης Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών (SVG) Tiny 1.2

19 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας: SVG Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση της Προδιαγραφής: Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification.Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τα χαρακτηριστικά και το συντακτικό για τη γλώσσα Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny, Έκδοση 1.2, που περιγράφει δισδιάστατα διανυσματικά και σύνθετα διανυσματικά/raster γραφικά σε XML. Η προδιαγραφή δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία γραφικού περιεχομένου, από στατικές εικόνες σε κινούμενα σχέδια και σε διαλειτουργικές εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό. Το SVG 1.2 Tiny είναι ένα προφίλ SVG που στοχεύει στην εφαρμογή σε εύρος συσκευών, από κινητά και PDAs σε υπολογιστές γραφείου και φορητούς, επομένως περιέχει ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών που περιέχονται στο SVG 1.1 Full, μαζί με νέα χαρακτηριστικά που επεκτείνουν τις δυνατότητες της SVG. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Εκδόθηκε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Βέλτιστων Πρακτικών XML Signature

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Security Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Βέλτιστων Πρακτικών του: XML Signature Best Practices. Αυτό το έγγραφο συλλέγει τις βέλτιστες πρακτικές για όσους κάνουν εφαρμογές και χρήστες της προδιαγραφής: XML Signature specification. Οι περισσότερες από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές σχετίζονται με τη βελτίωση θεμάτων ασφαλείας και με μείωση των επιθέσεων, ενώ οι άλλες αφορούν βέλτιστες πρακτικές στην πρακτική χρήση του XML Signature, όπως υπογραφές που δε χρησιμοποιούν χώρους ονομάτων για παράδειγμα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ασφαλείας Security Activity.

Εκδόθηκαν Τέσσερα Έγγραφα POWDER, τρία σε Στάδιο Τελικού Σχολιασμού

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε τέσσερα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια σήμερα. Ο στόχος του Πρωτοκόλλου για Περιγραφή Πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό (POWDER) είναι να παρέχει τρόπο στους ανθρώπους ή στους οργανισμούς να περιγράψουν ένα σύνολο πόρων μέσα από την έκδοση μετα-δεδομένων αναγνώσιμων από μηχανές.

 • Description Resources (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού): που αναφέρει λεπτομερώς τη δημιουργία και κύκλο ζωής των Πόρων Περιγραφής (DRs), που περιγράφουν τα μεταδεδομένα
 • Grouping of Resources (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού): που περιγράφει πώς τα σύνολα των IRIs μπορούν να οριστούν ώστε οι περιγραφές ή άλλα δεδομένα να μπορούν να εφαρμοστούν στους πόρους που αποκτώνται από εύρεση τιμών IRIs που είναι στοιχεία του συνόλου.
 • Formal Semantics (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού) που περιγράφει πώς η σχετικά απλή λειτουργική μορφή ενός εγγράφου POWDER μπορεί να μετατραπεί για επεξεργασία από εργαλεία του Σημασιολογικού Ιστού
 • Primer (Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο)

Τα σχόλια για τον Τελικό Σχολιασμό είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Μαθηματικής Γλώσσας Σήμανσης (MathML) Έκδοση 3.0

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Math Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του: Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0, που ορίζει τη Μαθηματική Γλώσσα Σήμανσης, ή MathML. Η MathML είναι μια εφαρμογή της XML για την περιγραφή μαθηματικών δεδομένων, όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο. Ο στόχος της MathML είναι να εξυπηρετηθούν τα μαθηματικά, να ληφθούν και να επεξεργαστούν στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως η HTML έδωσε αυτή τη λειτουργικότητα στο κείμενο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Μαθηματικών: Math Activity.

Αναθεωρήθηκε το mobileOK Scheme 1.0 του W3C

17 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) εξέδωσε μια αναθεώρηση του υπό Διαμόρφωση Προσχεδίου του: W3C mobileOK Scheme 1.0. Το έγγραφο παρέχει μια περίληψη του πώς η προδιαγραφή mobileOK βοηθάει να εξασφαλιστεί πως το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για χρήση από βασικές κινητές συσκευές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Mobile Web Initiative Activity.

Το W3C Εκδίδει το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Βέλτιστων Πρακτικών XML Signature

14 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Ασφαλείας XML (XML Security Working Group) εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του εγγράφου: XML Signature Best Practices. Η προδιαγραφή XML Signature specification προσφέρει ισχυρούς και ευέλικτους μηχανισμούς που υποστηρίζουν ποικίλα σενάρια χρήσης. Αυτή η ευελιξία έχει το μειονέκτημα της αύξησης του πλήθους των πιθανών επιθέσεων. Ένα μέτρο για το αυξανόμενο πλήθος των απειλών είναι να ακολουθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της XML Signature όπου είναι δυνατόν. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές που επισημαίνονται από τις Ομάδες Εργασίας XML Security Specifications Maintenance Working Group και XML Security Working Group, καθώς και ιδέες που βρίσκονται στο έγγραφο: Workshop on Next Steps for XML Security. Ενώ οι περισσότερες από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές σχετίζονται με τη βελτίωση της ασφάλειας και της καταπολέμησης των επιθέσεων, άλλες είναι βέλτιστες πρακτικές για την πρακτική χρήση της XML Signature, όπως signing XML που δε χρησιμοποιεί χώρους ονομάτων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ασφαλείας: Security Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Selectors API

14 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Selectors API. Οι Selectors, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε CSS, είναι μορφές που ταιριάζουν με στοιχεία σε μια δομή δέντρου. Η προδιαγραφή Selectors API ορίζει τις μεθόδους εύρεσης κόμβων Στοιχείων Element nodes από το Μοντέλο DOM αντιστοιχίζοντας σε σύνολο από selectors. Είναι συχνά επιθυμητό να πραγματοποιούνται λειτουργίες DOM σε συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων σε ένα έγγραφο. Αυτές οι μέθοδοι απλοποιούν τη διαδικασία απόκτησης συγκεκριμένων στοιχείων, ειδικά σε σύγκριση με τις τεχνικές που ορίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Η Νέα Ομάδα Εργασίας θα Βελτιώσει τις Προδιαγραφές Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού

7 Νοεμβρίου

Το W3C εγκαινίασε σήμερα την Ομάδα Εργασίας Web Services Resource Access Working Group με αποστολή να παράγει Συστάσεις του W3C για σύνολο προδιαγραφών Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού βελτιώνοντας τις συνεισφορές Μελών: WS-Transfer, WS-ResourceTransfer, WS-Enumeration, WS-MetadataExchange και WS-Eventing. Η ομάδα θα απευθύνει υπάρχοντα θέματα των προδιαγραφών και θα εξετάσει την εμπειρία από εφαρμογές, καθώς και σχόλια δια-λειτουργικότητας από όσους έκαναν εφαρμογές, ενώ θα ερευνήσει το συνδυασμό με άλλα Πρότυπα Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Web Services Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθετης Ομιλίας (SSML) Έκδοση 1.1 (Υποψήφια Σύσταση)

7 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group προσκαλεί εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης: Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. Η Προδιαγραφή Γλώσσας Σήμανσης Σύνθετης Ομιλίας έχει σχεδιαστεί να παρέχει πλούσια, βασισμένη σε XML γλώσσα σήμανσης για να βοηθήσει στη δημιουργία σύνθετης ομιλίας στον Παγκόσμιο Ιστό και σε άλλες εφαρμογές. Ο ουσιαστικός ρόλος της γλώσσας σήμανσης είναι να παρέχει στους συγγραφείς περιεχομένου που μπορεί να συνδυαστεί έναν πρότυπο τρόπο να ελέγχουν πλευρές της ομιλίας όπως προφορά, ένταση, pitch, ρυθμό, κλπ. Σε εύρος πλατφόρμων με δυνατότητες σύνθεσης. Μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά σχεδίου εφαρμογών: implementation report plan και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Voice Browser Activity.

Εκδόθηκε η Νότα Επέκτασης IRIs για αναγωνώριση πόρων XML

7 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε τη Νότα: Legacy extended IRIs for XML resource identification. Για ιστορικούς λόγους μερικές μορφές επιτρέπουν εναλλακτικές των IRIs που είναι κάπως λιγότερο περιορισμένες στο συντακτικό, για παράδειγμα αναγνώριση συστήματος XML και W3C XML Schema anyURIs. Αυτό το έγγραφο παρέχει ένα ορισμό και ένα όνομα (Legacy Extended IRI or LEIRI) για αυτές τις εναλλακτικές, για εύκολη αναφορά. Οι εναλλακτικές πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία πριν να μπορούν να εναλλάσσονται πλήρως ως IRIs. Τα νέα πρωτόκολλα και οι μορφές δε θα έπρεπε να χρησιμοποιούν Legacy Extended IRIs. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Παγκοσμίου Ιστού (WCAG) 2.0 είναι Προτεινόμενη Σύσταση

3 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group εξέδωσε το έγγραφο Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ως Προτεινόμενη Σύσταση και εξέδωσε αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των: Understanding WCAG 2.0, Techniques for WCAG 2.0, και How to Meet WCAG 2.0. Το WCAG ορίζει πώς να γίνονται οι ιστοσελίδες, οι εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό και άλλο περιεχόμενο προσβάσιμα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2008. Μπορείτε να διαβάσετε τα έγγραφα: announcement, Overview of WCAG 2.0 Documents, και σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας: Web Accessibility Initiative.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση: Το W3C mobileOK Basic Tests 1.0 είναι Προτεινόμενη Σύσταση

3 Νοεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας: Mobile Web Best Practices Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση του εγγράφου: W3C mobileOK Basic Tests 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει το σύνολο των δοκιμών, επικυρωμένων από μηχανές, που παρέχουν τη βάση για συμβατότητα με το W3C mobileOK Basic, βασισμένου στις Βέλτιστες Πρακτικές Κινητού Παγκοσμίου Ιστού: W3C Mobile Web Best Practices. Το περιεχόμενο που περνάει τις δοκιμές έχει κάνει βήματα για να παρέχει λειτουργική εμπειρία στους χρήστες βασικών κινητών συσκευών, των οποίων οι δυνατότες τουλάχιστον ταιριάζουν με αυτές του προεπιλεγμένου πλαισίου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τη 1 Δεκεμβρίου 2008. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative).

Ομιλίες του W3C το Νοέμβριο

3 Νοεμβρίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 5 Νοεμβρίου, Aarhus, Δανία: E-gov and the citizen - transformation by new technology. Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο jboye08.
 • 6 Νοεμβρίου, Monterrey, Μεξικό: Improving government through better use of the Web. Ο Jose Manuel Alonso δίνει κεντρική ομιλία στο Seminario Internacional de Usabilidad y Accesibilidad para la Web 2008.
 • 14 Νοεμβρίου, Paris, Γαλλία: La mode se demode, le Style jamais. Ο Daniel Glazman παρουσιάζει στο Paris Web 2008.
 • 18 Νοεμβρίου, Sophia Antipolis, Γαλλία: The W3C Multimodal Architecture. Ο Ingmar Kliche παρουσιάζει στο ETSI Workshop on Multimodal Interaction on Mobile Devices .
 • 28 Νοεμβρίου, Berlin, Γερμανία: Towards eGovernment 2.0 through better use of the Web. Ο Jose Manuel Alonso δίνει κεντρική ομιλία στο E-Government-Standards Kongress.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • Περισσότερες ομιλίες (More talks...)

Η Ομάδα Incubator θα Αξιολογήσει την Έρευνα σε Διεπαφές, Βασισμένων σε Μοντέλα

27 Οκτωβρίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Model-Based User Interfaces Incubator Group, με χορηγούς τα Μέλη του W3C: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fraunhofer Gesellschaft, JustSystems, Siemens, Telefonica de Espana, και Universite Catholique de Louvain. Η αποστολή της ομάδας είναι να αξιολογήσει την έρευνα στο σχέδιο διεπαφής που είναι βασισμένο σε μοντέλο, ως πλαίσιο για δημιουργία εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό και με προοπτικές να προταθεί δουλειά για σχετικά πρότυπα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού. Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν ακολουθεί τη διαδικασία του W3C για δημιουργία προτύπων: W3C standards track.

Οι Προκλήσεις του Μελλοντικού Παγκοσμίου Ιστού Φέρνουν Κοντά τους Ειδικούς στο W3C Global Plenary

21 Οκτωβρίου

Four Scenes from TPAC: sunrise, two hallway discussions, irc bots shown on Chairs T-shirt Όλη αυτή τη βδομάδα η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού πραγματοποιεί την ετήσια Technical Plenary week στη Γαλλία. Περισσότεροι από 350 μηχανικοί λογισμικού, κατασκευαστές και άλλοι ειδήμονες από μεγάλο εύρος τεχνολογιών όπως HTML, XML, CSS, Κινητός και Σημασιολογικός Ιστός, έρχονται κοντά να απευθύνουν τις ποικίλες προκλήσεις στην ανάπτυξη προτύπων στον Παγκόσμιο Ιστό. Ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C και εφευρέτης του Παγκοσμίου Ιστού θα ανοίξει με κεντρική ομιλία και συζήτηση στις 22 Οκτωβρίου τις συζητήσεις πάνω σε τεχνικές κατευθύνσεις του W3C για τα επόμενα χρόνια καθώς και το που συνεργάζονται οι εφαρμογές, τα έγγραφα και τα δεδομένα. Στην ομιλία του, ο Berners-Lee θα μοιραστεί σκέψεις για το μέλλον της HTML στον περιηγητή και πώς οι κοινότητες HTML και XML μπορούν να μάθουν η μια από την άλλη. Τα slides και τα πρακτικά από το plenary day θα είναι δημοσίως διαθέσιμα. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για μέσα που θέλουν να καλύψουν την εκδήλωση.

Εκδόθηκε το Πέμπτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πολυτροπικής Αρχιτεκτονική; Και Διεπαφών

16 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης Multimodal Interaction Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Multimodal Architecture and Interfaces (MMI Architecture), που ορίζει μια αρχιτεκτονική πολυτροπικών διεπαφών. Η κύρια αλλαγή του προσχέδιου είναι η προσθήκη κανόνων και οδηγιών που επιτρέπουν τη λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών, δυνατοτήτων και των APIs για συγκεκριμένες συνιστώσες ώστε να είναι διαλειτουργικές σε εφαρμογές της Πολυτροπικής Αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική που οραματίζεται η Ομάδα Εργασίας θα παρέχει ένα γενικό και ευέλικτο πλαίσιο διαλειτουργικότητας μεταξύ συνιστωσών από διαφορετικούς κατασκευαστές, για παράδειγμα αναγνώριση ομιλίας από τον ένα και αναγνώριση χειρογράφων από άλλον. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα του W3C: Multimodal Interaction Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Media Queries

16 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Media Queries. Οι HTML4 και CSS2 υποστηρίζουν φύλλα στυλ εξαρτώμενα από μέσα για διαφορετικούς τύπους μέσων. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιεί γραμματοσειρά sans-serif σε οθόνη και γραμματοσειρά serif όταν εκτυπώνεται. Οι 'screen' και 'print' είναι δύο μορφές μέσου που έχουν οριστεί. Οι αναζητήσεις μέσων επεκτείνουν τη λειτουργικότητα τύπων μέσων επιτρέποντας πιο ακριβείς ετικέτες για τα φύλλα στυλ. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Style Activity.

RDFa σε XHTML: Συντακτικό και Επεξεργασία είναι Σύσταση του W3C, Αναθεωρήθηκε το RDFa Primer

15 Οκτωβρίου

Οι Ομάδες Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group και XHTML2 Working Group εξέδωσαν τη Σύσταση του W3C: RDFa in XHTML: Syntax and Processing. Αυτή η προδιαγραφή επιτρέπει την έκφραση δομημένων δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό μέσα στην XHTML. Αυτό επιτρέπει στα εργαλεία να τη διαβάζουν, δημιουργώντας έτσι ένα νέο κόσμο λειτουργικότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν δομημένα δεδομένα μεταξύ εφαρμογών και ιστοσελίδων καθώς και εφαρμογές περιήγησης, βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών. Αν αναζητάτε μια εισαγωγή στο RDFa και αληθινά παραδείγματα μπορείτεν να διαβάσετε το αναθεωρημένο: RDFa Primer. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού Semantic Web Activity και για τη Δραστηριότητα HTML Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Προϋποθέσεων Μορφοποίησης Ιαπωνικού Κειμένου

15 Οκτωβρίου

Οι συμμετέχοντες από τέσσερις Ομάδες Εργασίας του W3C CSS, Internationalization Core, SVG καιXSL ως μέρος της Ομάδας Japanese Layout Task Force εξέδωσαν μια αναθεώρηση του Requirements of Japanese Text Layout. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις προϋποθέσεις για γενική μορφοποίηση Ιαπωνικού κειμένου που πραγματοποιείται με τεχνολογίες όπως CSS, SVG και XSL-FO. Το έγγραφο βασίζεται σε ένα πρότυπο για Ιαπωνική μορφοποίηση, το JIS X 4051. Ακόμα απευθύνει περιοχές που δεν καλύπτονται από το JIS X 4051. Αυτό το προσχέδιο περιέχει μεγάλο μέρος από το υλικό που σκοπεύει να εκδόσει η ομάδα ως Νότα το Δεκέμβριο του 2008. Μια Ιαπωνική έκδοση Japanese version είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης του W3C Internationalization Activity.

Το Πρότυπο του W3C Απλοποιεί τη Δημιουργία Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό με Δυνατότητα Ομιλίας

14 Οκτωβρίου

Το W3C εξέδωσε σήμερα ένα πρότυπο που θα απλοποιήσει την ανάπτυξη εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού που ακούνε και μιλάνε με τους χρήστες. Η Προδιαγραφή Pronunciation Lexicon Specification (PLS) 1.0 είναι το νεότερο τμήμα του Πλαισίου Διεπαφής Ομιλίας του W3C για δημιουργία εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό με ομιλία και φωνή. Η PLS μειώνει το κόστος ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών επιτρέποντας στους ανθρώπους να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν λεξικά προφοράς. "Υπάρχουν δέκα φορές περισσότερα τηλέφωνα στον κόσμο από ότι συνδεδεμένα PCs. Τα τηλέφωνα θα γίνουν το σημαντικότερο portal στον Παγκόσμιο Ιστό," είπε ο James A. Larson, συν-Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Περιηγητή Φωνής Voice Browser Working Group, που παρήγαγε το νέο Πρότυπο. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις συστάσεις (testimonials), αλλά και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής (W3C Voice Browser Activity).

Το W3C Προσκαλεί την Κοινότητα να Εξερευνήσει το Μέλλον Κοινωνικής Δικτύωσης σε Workshop

14 Οκτωβρίου

Η Κοινωνική Δικτύωση είναι ένας σύνθετος, ταχαίως αναπτυσσόμενος και σε ορισμένες περιπτώσεις ανατρεπτικός τομέας της οικονομίας της πληροφορίας. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες προκαλεί αλλαγές στην παραδοσιακή δομή περιεχομένου/μέσων της βιομηχανίας. Στο μέλλον τα χαρακτηριστικά της κοινότητας μπορεί να γίνουν αναπόσπαστο μέρος των ψηφιακών εμπειριών από εκδόσεις/πληροφοριά μέχρι επιχειρηματικότητα και διασκέδαση. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για κοινωνικά μέσα και κοινωνική δικτύωση πρέπει να περιμένουν εμπόδια στην ανάπτυκη και σταθερότητα της βιομηχανίας. Το W3C πιστεύει πως τώρα είναι η στιγμή για να συζητήσει η βιομηχανία τη μέχρι τώρα εμπειρία και για τα εμπόδια που προβλέπονται στο κοντινό και στο λίγο πιο μακρινό μέλλον. Το W3C επομένως προσκαλεί τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο Workshop on the Future of Social Networking, για να αναλύσουν τα ρίσκα και τις ευκαιρίες της βιομηχανίας κοινωνικής δικτύωσης και να ορίσουν τα σχέδια για το μέλλον της βιομηχανίας που μπορεί να περιλαμβάνουν μελλοντική δουλειά προτυποποίησης στο W3C. Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Ιανουαρίου 2009 στη Βαρκελώνη (Ισπανία) και θα φιλοξενηθεί από τους Universitat Politecnica de Catalunya και ReadyPeople. Μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, αλλά χρειάζεται υποβολή άρθρου: position papers με προθεσμία τις 20 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή είναι περιορισμένη λόγω χώρου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα θέματα: Workshop scope και για ευκαιρίες χορηγίας: sponsorship opportunities.

Το W3C Οργανώνει Workshop στη Βιομετρική Ομιλιτή και VoiceXML 3.0

13 Οκτωβρίου

Το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στο Workshop on Speaker biometrics and VoiceXML 3.0 στις 5-6 Μαρτίου 2009 στο Menlo Park, Καλιφόρνια (ΗΠΑ), που φιλοξενεί η SRI International. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τις κατευθύνσεις για Αναγνώριση Ομιλητών και τη δουλειά σε Πρότυπα Επικύρωσης (SIV) και συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις για πρότυπα SIV σχετικά με την VoiceXML 3.0. Ο στόχος του Workshop είναι να βοηθήσει την Ομάδα Εργασίας Περιήγησης Φωνής να ενσωματώσει υπάρχοντα και εν εξελίξει πρότυπα με την προδιαγραφή VoiceXML 3.0 και να κάνει την προδιαγραφή πιο χρήσιμη σε υπάρχουσες και νέες αγορές. Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 18 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε για τις προϋποθέσεις Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης: Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 Requirements, τον Περιηγητή Φωνής: Voice Browser και να μάθετε περισσότερα για τα W3C Workshops.

Εκδόθηκαν Επτά υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της OWL 2

9 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας OWL Working Group εξέδωσε επτά έγγραφα χθες σχετικά με τη Γλώσσα Οντολογίας OWL 2 του Παγκοσμίου Ιστού. Η OWL 2 επεκτείνει την OWL, κεντρικό Πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά που έχουν ζητήσει οι χρήστες και που οι παροχείς λογισμικού είναι προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν. Τα έγγραφα είναι:

 1. Προδιαγραφή Δομής και Συντακτικό Λειτουργικότητας: Structural Specification and Functional-Style Syntax
 2. Άμεση Σημασιολογία: Direct Semantics
 3. Σημασιολογία Βασισμένη σε RDF (Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο): RDF-Based Semantics (First Public Draft)
 4. Αντιστοίχιση σε Γραφήματα RDF: Mapping to RDF Graphs
 5. XML Serialization
 6. Προφίλ: Profiles
 7. Συμβατότητα και Σενάρια Δοκιμών (Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο): Conformance and Test Cases (First Public Draft)

Τα πρώτα τρία έγγραφα αποτελούν το κεντρικό τεχνικό κομμάτι της OWL 2, που έχει μια παραδοσιακά "άμεση" σημασιολογία (OWL DL) και μια νέα "βασισμένη σε RDF" σημασιολογία (OWL Full). Τα έγγραφα 4 και 5 καθορίζουν δύο διαφορετικές serializations για οντολογίες OWL, η μια βασίζεται σε RDF και η άλλη χρησιμοποιεί την XML πιο άμεσα. Το έγγραφο 6 ορίζει χρήσιμα υποσύνολα της OWL που μπορεί να είναι ευκολότερο να εφαρμοστούν ή να ικανοποιούν καλύτερα προϋποθέσεις συμβατότητας. Τέλος το έγγραφο 7 καθορίζει τη συμβατότητα και έπειτα θα απαριθμήσει τα σύνολα δοκιμών της OWL 2. Πέντε άλλα έγγραφα είναι υπό ανάπτυξη αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμα για δημόσια αξιολόγηση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Αναθεωρήσεις των Widgets 1.0

9 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Widgets 1.0: Updates. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει ένα μοντέλο που επιτρέπει σε ένα πράκτορα χρήστη widget να εντοπίσει και να αντικαταστήσει ένα πόρο widget με νέα ή διαφορετική έκδοση πόρου widget. Το μοντέλο αναθεωρήσεων έχει σχεδιαστεί να συνεργάζεται και πάνω από HTTP και από τοπική αποθήκευση. Για αναθεωρήσεις μέσω του Παγκοσμίου Ιστού, το μοντέλο χρησιμοποιεί απλά έγγραφα XML που αναγράφουν μεταξύ άλλων που βρίσκεται η επόμενη πιο κατάλληλη έκδοση πόρου widget. Ακόμα ορίζει μηχανισμό ειδοποίησης για λάθη εγκατάστασης ή επιτυχίες. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει ακόμα πώς να διαπραγματεύονται πολιτικές ασφαλείας όταν αναθεωρούνται τα widgets. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Η Υποστήριξη Schema Ενδυναμώνει το Toolkit στο Αναθεωρημένο Πρότυπο XHTML

8 Οκτωβρίου

Το W3C αναθεώρησε το Πρότυπο XHTML Modularization σήμερα με υποστήριξη σχεδιασμού modular γλωσσών χρησιμοποιώντας το XML Schema. Η προσθήκη schemas στο XHTML Modularization 1.1 είναι σημαντικό βήμα προς το στόχο της Ομάδας Εργασίας XHTML2 Working Group, να υποστηρίζει η XHTML πλούσιο περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό και να είναι επεκτάσιμη, ενώ παραμένει διαλειτουργική. Ένα πρότυπο modularization επιτρέπει στους κατασκευαστές γλωσσών να επαναχρησιμοποιούν στοιχεία που ορίζονται από πολλούς φορείς (συμπερλαμβανομένων και άλλων προτύπων του W3C όπως SVG και MathML) και να τα συνδυάζουν σε νέες μορφές για να συναντήσουν συγκεκριμένες ανάγκες εφαρμογών. Το πρότυπο επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν εργαλεία με schema για να μπορούν κατευθείαν να γράφουν και να επικυρώνουν έγγραφα γραμμένα σε αυτές τις νέες γλώσσες. Η Ομάδα Εργασίας XHTML2, που κέρδισε εμπειρία χρησιμοποιώντας Modularization 1.1 για να χτίσει ενότητες και γλώσσες modules and languages, τώρα στοχεύει να προσθέσει υποστήριξη schema σε άλλα πρότυπα XHTML. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα HTML Activity.

Πρόσκληση Αξιολόγησης: Η Γλώσσα Ενσωμάτωσης Συγχρονισμένων Πολυμέσων (SMIL 3.0) είναι Προτεινόμενη Σύσταση

6 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας SYMM Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση της Γλώσσας Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0), που προφέρεται "σμάιλ". Η SMIL 3.0 επιτρέπει στους συγγραφείς να δημιουργούν αλληλεπιδραστικές παρουσιάσεις πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας τη SMIL 3.0, ένας συγγραφέας μπορεί να περιγράψει τη συμπεριφορά μιας παρουσίασης πολυμέσων, να συσχετίσει τους συνδέσμους με αντικείμενα μέσων και να περιγράψει το σχεδιασμό της παρουσίασης στην οθόνη. Η SMIL 3.0 είναι μια εφαρμογή ενοτήτων XML: οι συνιστώσες της μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες μορφές XML. Η SMIL ακόμα ορίζει τα προφίλ κινητών που περιέχουν χρήσιμα χαρακτηριστικά για τη βιομηχανία. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Synchronized Multimedia Activity. Μπορείτε να μάθετε ακόμα για τη Νέα Δραστηριότητα του W3C: Video on the Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XMLHttpRequest Επίπεδο Level 2

3 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XMLHttpRequest Level 2. Η προδιαγραφή ενισχύει το XMLHttpRequest με νέα χαρακτηριστικά, όπως αιτήσεις μεταξύ sites, στοιχεία προόδου και διαχείριση ροής bytes για αποστολή και λήψη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Ομιλίες του W3C τον Οκτώβριο

2 Οκτωβρίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις του W3C: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 2 Οκτωβρίου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: Working Across Borders. Ο Jose Manuel Alonso συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο OASIS Open Standards Forum.
 • 2 Οκτωβρίου, Ουτρέχτη, Ολλανδία: 'Sterke verhalen' over standaardisatie. Ο Steven Pemberton συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο HubHolland.
 • 2 Οκτωβρίου, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βραζιλία: On the Way to the Semantic Web. Οι Klaus Birkenbihl και Ivan Herman παρουσιάζουν στο Rio Info 2008.
 • 6 Οκτωβρίου, Νίκαια, Γαλλία: Les applications et services de l'Internet mobile. Ο Philipp Hoschka συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Internet of Things Internet of the Future.
 • 7 Οκτωβρίου, Γκέτεμποργκ, Σουηδία: Webben, Open Source och standarder. Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο DFS-seminarium.
 • 8 Οκτωβρίου, Κίστα, Σουηδία: Webb 2.0 och bortom. Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο ISOC.SE seminarium.
 • 13 Οκτωβρίου, Λας Βέγκας, NV, ΗΠΑ: Accessibility in a Web 2.0 World. Η Shawn Henry παρουσιάζει στο Web Builder 2.0.
 • 14 Οκτωβρίου, Λας Βέγκας, NV, ΗΠΑ: Getting Real with Accesibility. Η Shawn Henry παρουσιάζει στο Web Builder 2.0.
 • 16 Οκτωβρίου, Balsta, Σουηδία: Klarsprak och forstaelighet pa webben — webben som utmaning och mojlighet. Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο Klarsprakskonferensen 2008.
 • 17 Οκτωβρίου, Poznan, Πολωνία: The Policy-Aware Web meets Virtual Goods. Ο Renato Iannella δίνει κεντρική ομιλία στο 6th International Workshop for Technical, Economic and Legal Aspects of Business Models for Virtual Goods.
 • 26 Οκτωβρίου, Karlsruhe, Γερμανία: RDFa — Bridging the Web of Documents and the Web of Data. Οι Michael Hausenblas, Ivan Herman, Ben Adida δίνουν εκπαιδευτική ομιλία στο 7th International Semantic Web Conference (ISWC2008).
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες του W3C ανά χώρα: upcoming talks by country
 • και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Το W3C Οργανώνει Workshop στην Ασφάλεια Πρόσβασης Συσκευών APIs από τον Παγκόσμιο Ιστό

30 Σεπτεμβρίου

Το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στο Workshop on Security for Access to Device APIs from the Web που θα φιλοξενήσει η Vodafone στο Λονδίνο (UK) στις 10-11 Δεκεμβρίου 2008. Ο στόχος του workshop είναι να φέρει κοντά ανθρώπους από ποικίλες περιοχές (σχεδιαστές API, ειδικούς ασφαλείας, ...) για να συζητήσουν τις προκλήσεις ασφαλείας σχετικά με την πρόσβαση εφαρμογών και widgets σε APIs που επιτρέπουν τον έλεγχο αυτών των χαρακτηριστικών (κάμερες, gps, βιβλία διευθύνσεων κλπ.). Οι συμμετέχοντες θα συμβουλεύσουν το W3C για επόμενα βήματα για κενά που πρέπει να απευθυνθούν με νέα τεχνική δουλειά. Η υποβολή άρθρων: Position papers είναι μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Το W3C σας προσκαλεί να μάθετε περισσότερα για το Workshop (Workshop scope).

Πρόσκληση για Αξιολόγηση της Προτεινόμενης Σύστασης Αποθήκευσης Περιγραφής Συσκευών Απλού API

22 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Mobile Web Initiative Device Description Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση του Device Description Repository Simple API. Το περιεχόμενο Παγκοσμίου Ιστού που μεταφέρεται σε κινητές συσκευές συνήθως ωφελείται από το ότι προσαρμόζεται για να λάβει υπόψη παράγοντες όπως μέγεθος οθόνης, υποστήριξη γλώσσας σήμανσης και υποστήριξη μορφών εικόνας. Αυτές οι πληροφορίες φυλάσσονται σε Αποθήκες Περιγραφής Συσκευών ("Device Description Repositories" - DDRs). Αυτό το έγγραφο περιγράφει ένα απλό API για πρόσβαση σε DDRs, για να διευκολύνει και να προάγει την ανάπτυξη περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό που προσαρμόζεται στο Πλαίσιο Μεταφοράς του. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative Activity).

Η Νέα Ομάδα Εργασίας του W3C Φέρνει Πληροφορίες Τοποθεσίας στον Παγκόσμιο Ιστό

19 Σεπτεμβρίου

Το πλήθος προσβάσιμων στον Παγκόσμιο Ιστό συσκευών, με πληροφορίες για τοποθεσίες έχει αυξηθεί δραματικά πρόσφατα: οι δέκτες ενσωματωμένων συστημάτων Global Positioning System (GPS) και οι υπηρεσίες υποδομών κινητής τηλεφωνίας (mobile phone tower triangulation services) κάνουν τις κινητές συσκευές να αναγνωρίζουν τις τοποθεσίες, οι υπηρεσίες Wifi triangulation φέρνουν πληροφορίες τοποθεσίας σε συσκευές που υποστηρίζουν Wifi, ενώ οι δέκτες GPS έχουν τώρα πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό. Τοποθεσία, τοποθεσία, τοποθεσία!

Μέχρι τώρα δεν υπήρξε πρότυπη μέθοδος για αυτές τις συσκευές να διαθέτουν πληροφορίες για την τοποθεσία τους σε εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού και έτσι ως απάντηση στο αίτημα της κοινότητας, το W3C δημιούργησε τη νέα Ομάδα Εργασίας Γεωτοποθεσίας: Geolocation Working Group, με πρόγραμμα εργασιών να αναπτύξει μια πρότυπη διεπαφή που θα παρέχει πληροφορίες τοποθεσίας σε εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού και θα επιτρέψει ένα συναρπαστικό νέο σύνολο εφαρμογών. Αυτή η νέα ομάδα είναι μέρος της Δραστηριότητας Εφαρμογών του Παγκοσμίου Ιστού Παντού του W3C: Ubiquitous Web Applications Activity.

Εκδόθηκε το Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Προϋποθέσεων Widgets 1.0

19 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό: Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του εγγράφου: Widgets 1.0: Requirements. Ένα Widget είναι μια διαλειτουργική εφαρμογή μιας χρησιμότητας για αναπαράσταση ή/και ανανέωση τοπικής πληροφορίας, ή πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό, που επιτρέπει ένα κατέβασμα και εγκατάσταση στο μηχάνημα του χρήστη ή σε κινητή συσκευή. Τυπικά παραδείγματα widgets περιλαμβάνουν ρολόγια, CPU gauges, σημειωματάρια, δείκτες ζωής μπαταρίας, παιχνίδια και widgets που κάνουν χρήση υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού όπως πρόγνωση καιρού, ανάγνωση ειδήσεων, έλεγκτές e-mail, φωτογραφικά άλμπουμ και μετατροπείς νομισμάτων. Αυτό το έγγραφο καταγράφει τους στόχους σχεδιασμού και τις προϋποθέσεις που οι προδιαγραφές θα πρέπει να απευθύνουν για να προτυποποιηθούν ποικίλες πλευρές των widgets. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Αποτελεσματικής Μορφής Ανταλλαγης XML 1.0

19 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Efficient XML Interchange Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του εγγράφου: Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0. Η EXI είναι μια συμπυκνωμένη αναπαράσταση του Συνόλου Πληροφοριών της Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (XML) που προορίζεται να βελτιστοποιήσει ταυτόχρονα την απόδοση και τους υπολογιστικούς πόρους. Η μορφή EXI χρησιμοποιεί υβριδική προσέγγιση από τις θεωρίες πληροφοριών και επίσημων γλωσσών καθώς και από πρακτικές τεχνικές, επικυρωμένες από μετρήσεις, για εντροπία κωδικοποίησης πληροφορίας XML. Χρησιμοποιώντας ένα σχετικά απλό αλγόριθμο που αλλάζει σε γρήγορη και συμπυκνωμένη εφαρμογή, καθώς και ένα μικρό σύνολο μορφών δεδομένων, παράγει αξιόπιστα ικανοποιητικές κωδικοποιήσεις ροών XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του WebCGM 2.1

17 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας WebCGM Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο ΤελικουΣχολιασμού του WebCGM 2.1. το Μετά-Έγγραφο Γραφικών Υπολογιστών (Computer Graphics Metafile - CGM) είναι πρότυπο ISO, που ορίζεται από το ISO/IEC 8632:1999, για την ανταλλαγή διδιάστατων διανυσματικών και μεικτών vector/raster γραφικών. Το WebCGM είναι προφίλ του CGM, που προσθέτει διασύνδεση και έχει βελτιστοποιηθεί για εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό σε τεχνική αναπαράσταση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, οπτικοποίηση γεωφυσικών δεδομένων και παρόμοια πεδία. Το WebCGM (1.0) που εκδόθηκε αρχικά το 1999, ενώνει πιθανά αποκλίνουσες προσεγγίσεις στη βελτιστοποίηση του CGM σε εφαρμογές εγγράφων του Παγκοσμίου Ιστού. Επομένως αποτελεί μια σημαντική συμφωνία διαλειτουργικότητας ανάμσεα σε σημαντικούς χρήστες και όσους κάνουν εφαρμογές του προτύπου ISO CGM. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 01 Νοεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Γραφικών (Graphics Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Προδιαγραφής Τελικού Σχολιασμού των Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών (SVG) Tiny 1.2

15 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας SVG Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο τελικού Σχολιασμού της Προδιαγραφής Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τα χαρακτηριστικά και το συντακτικό των Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών (SVG) Tiny, Έκδοση 1.2, μια γλώσσα περιγραφής δισδιάστατων διανυσμάτων και μεικτών vector/raster γραφικών σε XML. Ο στόχος της είναι να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εύρους γραφικού περιεχομένου, από στατικές εικόνες σε κινούμενα σχέδια και διαλειτουργικές εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό. Το SVG Tiny 1.2 είναι προφίλ του SVG που προορίζεται να εφαρμοστεί σε εύρος συσκευών από κινητά και PDAs σε υπολογιστές γραφείου και laptops. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε για τη Δραστηριότητα Γραφικών του W3C (W3C Graphics Activity) .

Ο Tim Berners-Lee Ανακοινώνει τη Δημιουργία του Νέου Ιδρύματος που θα φέρει τον Παγκόσμιο Ιστό σε Όλους τους Ανθρώπους

14 Σεπτεμβρίου

Στη συγκέντρωση του Ιδρύματος John S. and James L. Knight Foundation στη Washington, D.C. (USA), Ο Tim Berners-Lee ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία του Ιδρύματος του Παγκοσμίου Ιστού: World Wide Web Foundation. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι:

 • να προάγει Έναν Παγκόσμιο Ιστό που είναι δωρεάν και ανοιχτός,
 • να επεκτείνει τις δυνατότητες και την ισχύ του Παγκοσμίου Ιστού
 • και να επεκτείνει τα οφέλη του Παγκοσμίου Ιστού σε όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη.

Μετά από την ομιλία του: Berners-Lee's speech, ο Alberto Ibarguen, πρόεδρος του Ιδρύματος Knight Foundation και CEO, ανακοίνωσε το ποσό των $5 εκατομμυρίων για την υποστήριξη της αποστολής. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ίδρυμα του Παγκοσμίου Ιστού: about the World Wide Web Foundation στο www.webfoundation.org, που ακόμα περιέχει και ιστοσελίδα συχνών ερωτήσεων: FAQ και video and photos από την εκδήλωση.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Ελέγχου πρόσβασης για Αιτήσεις μεταξύ Sites

12 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Ελέγχου Πρόσβασης για Αιτήσεις ανάμεσα σε Sites: Access Control for Cross-Site Requests. Άλλες προδιαγραφές που δίνουν δυνατότητα cross-siterequests σε API που ορίζουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους αλγόριθμους που ορίζονται σε αυτή την προδιαγραφή. Αν ένα τέτοιο API χρησιμοποιείται σε πόρους της μορφής http://example.org, ένας πόρος της μορφής http://hello-world.example μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό που περιγράφεται από αυτή την προδιαγραφή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρρωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσίας (1.1) και Μορφής Ανταλλαγής

12 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Service Modeling Language Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού των Service Modeling Language, Version 1.1 και Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1. Η πρώτη προδιαγραφή ορίζει τη Γλώσσα Μοντελοποίησης Υπηρεσιών, Έκδοση 1.1 (SML) που χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση σύνθετων υπηρεσιών και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της δομής τους, τους περιορισμούς τους, τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές. Το δεύτερο ορίζει τη μορφή αλληλεπίδρασης για την SML 1.1. Αυτή η μορφή αναγνωρίζει το μοντέλο που ανταλάσσεται, ξεχωρίζει ανάμεσα σε έγγραφα ορισμού μοντέλου: model definition και έγγραφα model instance, ενώ ορίζει τη δέσμευση εγγράφων κανόνων με άλλα έγγραφα στο μοντέλο ανταλλαγής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Συνόρων και Υποβάθρων CSS Επίπεδο 3

10 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέσωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας για Φύλλα Στυλ: CSS Backgrounds and Borders Module Level 3. Η CSS είναι μια γλώσσα περιγραφής της απόδοσης δομημένων εγγράφων (όπως HTML και XML). Αυτό το προσχέδιο περιέχει τα χαρακτηριστικά της CSS επίπεδο 3 σχετικά με σύνορα και υπόβαθρα. Περιέχει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα της CSS επίπεδο 2. Οι κύριες προεκτάσεις σε σχέση με το επίπεδο 2 είναι τα σύνορα που αποτελούνται από εικόνες, πλαίσια με πολλά υπόβαθρα, με στρογγυλές γωνίες και με σκιές. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της XML Γλώσσας Ορισμού Σχημάτων του W3C (XSD), Καθορισμός Συνιστωσών

10 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας: W3C XML Schema Definition Language (XSD): Component Designators. Αυτό το έγγραφο ορίζει ένα σύστημα καθορισμού συνιστωσών XML Schema. Οι συνιστώσες Schema είναι δομικοί λίθοι που αποτελούν το μοντέλο δεδομένων του σχήματος. Αποτελούνται από τα XML Schema Μέρος 1: Δομές and XML Schema Μέρος 2: Τύποι δεδομένων. Η προδιαγραφή XSD χωρίζει το πρόβλημα κατασκευής καθοριστών συνιστωσών schema σε δύο μέρη: ορισμός καθοριστή για ένα συναρμολογημένο schema και ορισμό καθοριστή για συγκεκριμένη συνιστώσα schema ή συνιστωσών schema, κατανοητών σχετικά με ένα καθορισμένο schema. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Αναπαράστασης Περιεχομένου RDF και Λεξιλογίου HTTP σε RDF

8 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Evaluation and Repair Tools Working Group εξέδωσε σήμερα το έγγραφο Αναπαράστασης Περιεχομένου σε RDF: Representing Content in RDF ως Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο. Αυτό το έγγραφο παρέχει ένα λεξιλόγιο για την αναπαράσταση περιεχομένου σε RDF και είναι ευέλικτο για κάθε τύπο περιεχομένου διαθέσιμου στον Παγκόσμιο Ιστό ή σε τοπικά μέσα αποθήκευσης. Η Ομάδα Εργασίας εξέδωσε ακόμα ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Λεξιλογίου HTTP σε RDF: HTTP Vocabulary in RDF, που ορίζει όρους για να επιτραπεί σε επιγραφές HTTP, ανταλλασσόμενες ανάμεσα σε πελάτη και εξυπηρετητή, να καταγραφούν σε RDF. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκτείνουν τη Γλώσσα: Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema, ένα λεξιλόγιο RDF που καταγράφει τα αποτελέσματα δοκιμών όπως αυτών που δημιουργούνται από εργαλεία αξιολόγησης προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό. Είναι μέρος της Προδιαγραφής: EARL Specification. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό: Web Accessibility Initiative.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση: Προτεινόμενη Σύσταση Συντακτικού και Επεξεργασίας RDFa σε XHTML

4 Σεπτεμβρίου

Οι Ομάδες Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group και XHTML2 Working Group εξέδωσαν την Προτεινόμενη Σύσταση: RDFa in XHTML: Syntax and Processing. Ο μοντέρνος Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από μεγάλο πλήθος εγγράφων που δημιουργήθηκαν με χρήση HTML. Αυτά τα έγγραφα περιέχουν σημαντικό πλήθος δομημένων δεδομένων, που δεν είναι διαθέσιμα σε εργαλεία και εφαρμογές. Όταν οι εκδότες εκφράζουν τα δεδομένα πληρέστερα και όταν τα εργαλεία μπορούν να τα διαβάσουν, ένας νέος κόσμος λειτουργικότητας διατίθεται στους χρήστες, επιτρέποντάς τους τη μεταφορά δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών και ιστοσελίδων, καθώς και την περιήγηση σε εφαρμογές, για να βελτιωθεί η εμπειρία χρηστών. Το RDFa είναι μια προδιαγραφή για να εκφράζουν τα χαρακτηριστικά δομημένα δεδομένα σε οποιαδήποτε γλώσσα σήμανσης. Η ομάδα έχει εκδόσει μια αναφορά υλοποίησης: implementation report ως μέρος της φάσης Υποψήφιας Σύστασης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Επιδράσεων Αποτελεσματικής Ανταλλαγής XML

3 Σεπτεμβρίου

Η Ομάδα Εργασίας Efficient XML Interchange Working Group εξέδωσε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Efficient XML Interchange (EXI) Impacts. Το EXI ορίζει μια νέα αναπαράσταση του Πληροφοριακού Συνόλου της Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (XML). Η σύσταση μιας τέτοιας μορφής μπορεί να προκαλέσει εμπόδια σε συστήματα που μέχρι τώρα υπέθεταν πως η XML είναι η μοναδική αναπαράσταση δεδομένων του Συνόλου Πληροφοριών XML. Αυτό το έγγραφο αξιολογεί περιοχές όπου η εισαγωγή του EXI μπορεί να διακόψει ή να επηρεάσει υπάρχουσες τεχνολογίες XML, επεξεργαστές XML και εφαρμογές. Ακόμα περιγράφει χαρακτηριστικά σχεδιασμού EXI και τα βήματα για όσους κάνουν εφαρμογές για να μειώσουν ή να εξαλείψουν τα εμπόδια και τις επιρροές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Ομιλίες του W3C το Σεπτέμβριο

1 Σεπτεμβρίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 1 Σεπτεμβρίου, Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο: Web Accessibility and the Older Population. Ο Andrew Arch παρουσιάζει στο HCI and the Older Population 2008.
 • 2 Σεπτεμβρίου, Amsterdam, Ολλανδία: From pages to applications: Mobile Web Best PracticesΟ Francois Daoust παρουσιάζει στο Mobile Internet User eXperience (MIUX'08).
 • 4 Σεπτεμβρίου, Erlangen, Γερμανία: Senioren im Web: Barrierefreiheit fur Altere Menschen. Ο Shadi Abou-Zahra παρουσιάζει στο Webkongress 2008.
 • 16 Σεπτεμβρίου, Yahoo!'s Mission College Campus, Santa Clara, Καλιφόρνια, ΗΠΑ: Introduction to the Protocol for Web Description Resources. Οι Phil Archer, Matt Womer συμμετέχουν στο POWDER: More of what you want, when you want it.
 • 23 Σεπτεμβρίου, York, Ηνωμένο Βασίλειο: How web accessibility guidelines apply to design for the ageing population Οι Andrew Arch, Shadi Abou-Zahra παρουσιάζουν στο Accessible Design in the Digital World.
 • 23 Σεπτεμβρίου, London, Ηνωμένο Βασίλειο: Standardisation vs. Openness vs. Proprietary Systems - Examining in which Direction the Mobile Web Industry is heading and why this really Matters Ο Dominique Hazael-Massieux παρουσιάζει στο Mobile Web Europe 2008.
 • 24 Σεπτεμβρίου, Washington, DC, ΗΠΑ: Introducing the W3C eGovernment Interest Group. Ο Kevin Novak παρουσιάζει στο The Next Generation of Our Public Record:Many Voices, One Voice.
 • 24 Σεπτεμβρίου, Vienna, Αυστρία: Introduction to the Semantic Web. Ο Ivan Herman δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο 2nd European Semantic Technology Conference.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • Και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SKOS: Simple Knowledge Organization System Reference και Αναθεωρήθηκε το Primer

29 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Αυτό το έγγραφο ορίζει το Απλό Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης: Simple Knowledge Organization System (SKOS), ένα κοινό μοντέλο δεδομένων για κοινή χρήση και σύνδεση συστημάτων οργάνωσης γνώσης μέσω του Παγκοσμίου Ιστού. Το μοντέλο δεδομένων SKOS παρέχει ένα πρότυπο μονοπάτι χαμηλού κόστους για τη διοχέτευση υπαρχόντων συστημάτων οργάνωσης γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό. Το SKOS ακόμα παρέχει μια ελαφριά, διαισθητική γλώσσα για την ανάπτυξη και κοινή χρήση νέων συστημάτων οργάνωσης γνώσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα, ή σε συνδυασμό με τυπικές γλώσσες αναπαράστασης όπως τη γλώσσα Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού (OWL). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Η ομάδα έχει ακόμα εκδόσει μια αναθεώρηση του συνοδευτικού SKOS Primer. Μπορείτε να μάθετε για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο IDL Παγκοσμίου Ιστού

29 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Web IDL. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει ένα συντακτικό υποσύνολο του OMG IDL έκδοση 3.0 για χρήση από προδιαγραφές που ορίζουν διεπαφές. Το IDL Παγκοσμίου Ιστού είναι μια εκδοχή του IDL με πλήθος χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τον καθορισμός της συμπεριφοράς απλών αντικειμένων στην πλατφόρμα του Παγκοσμίου Ιστού. Ένα πλήθος επεκτάσεων δίνονται στο IDL για την υποστήριξη απλής λειτουργικότητας που προηγουμένως είχε γραφτεί σε κείμενο. Ακόμα δίνονται ακριβείες γλωσσικές δεσμεύσεις για ECMAScript 3η έκδοση και Java. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε η Νότα με Συνταγές Βέλτιστων Πρακτικών για Λεξιλόγια RDF

29 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group εξέδωσε τη Νότα Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις συνταγές βέλτιστων πρακτικών για την έκδοση λεξιλογίων ή οντολογιών στον Παγκόσμιο Ιστό (σε RDF Schema ή OWL). Απευθύνεται στους δημιουργούς και συντηρητές λεξιλογίων σε RDFS και OWL (το λεξιλόγιο και η οντολογία χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της προδιαγραφής). Παρέχει οδηγίες βήμα-βήμα για την έκδοση λεξιλογίων στον Παγκόσμιο Ιστό, δίνοντας παραδείγματα διατάξεων, σχεδιασμένων να καλύπτουν τις πιο κοινές περιπτώσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Η Δύναμη των Δοκιμών: Νέες Άδειες Προάγουν τη Συνεργασία

20 Αυγούστου

Το W3C ανακοίνωσε σήμερα τις Νέες του Άδειες για Σύνολα Δοκιμών: Licenses for W3C Test Suites. Δύο άδειες προάγουν δύο στόχους:

 1. Μια άδεια 3-clause BSD License έχει σχεδιαστεί να δώσει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν σενάρια δοκιμών εύκολα και να προάγουν την ανάπτυξη του λογισμικού και ανίχνευση ιών.
 2. Μια άδεια W3C Test Suite License έχει σχεδιαστεί να δώσει τη δυνατότητα σε μια Ομάδα Εργασίας του W3C να δημιουργήσει ένα αναγνωρίσιμο "Αξιόπιστο Σύνολο Δοκιμών του W3C" που αντικατοπτρίζει τη διαδικασία για εξασφάλιση ομοφωνίας και που προάγει δια-λειτουργικότητα και σταθερότητα απόδοσης.

Το W3C εκτιμάει την υποστήριξη όσων πρότειναν αυτές τις αλλαγές, όσων παρείχαν σενάρια χρήσης και που υπομονετικά αναθεώρησαν τα προσχέδια.

Η Προδιαγραφή Προφοράς του Λεξικού 1.0 Είναι Προτεινόμενη Σύσταση

18 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής Voice Browser Working Group εξέδωσε μια Προτεινόμενη Σύσταση της Προτεινόμενης Προδιαγραφής: Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0. Η PLS παρέχει τη βάση για την περιγραγή πληροφοριών προφοράς για χρήση στην αναγνώριση ομιλίας speech recognition και στη σύνθεση ομιλίας speech synthesis, για εφαρμογές συντονισμού, όπως για ονόματα που έχουν ιδιωματική προφορά. Οι αλλαγές από το προηγούμενο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο μπορούν να βρεθούν στο Appendix D της προδιαγραφής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής Voice Browser Activity.

Εκδόθηκαν Πέντε Έγγραφα POWDER

18 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε πέντε υπό Διαμόρφωση Προσχέδια. Ο σκοπός του Πρωτοκόλλου για Περιγραφή Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (POWDER) είναι να παρέχει τρόπο για τους ανθρώπους ή για τους οργανισμούς να περιγράψουν ένα σύνολο πόρων μέσα από την έκδοση αναγνώσιμων από μηχανές μετά-δεδομένων.

 • Το έγγραφο Description Resources (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού) περιγράφει λεπτομερώς τη δημιουργία και κύκλο ζωής της Περιγραφής Πόρων (DRs), που παρουσιάζουν περιληπτικά τα μετά-δεδομένα
 • Το έγγραφο Grouping of Resources (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού) περιγράφει πώς τα σύνολα IRIs μπορούν να οριστούν ώστε οι περιγραφές ή άλλα δεδομένα να μπορούν να εφαρμοστούν στους πόρους ώστε οι περιγραφές ή άλλα δεδομένα να μπορούν να εφαρμοστούν στους πόρους από IRIs στο σύνολο.
 • Το έγγραφο Formal Semantics (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού) που περιγράφει πώς η σχετικά απλή λειτουργική μορφή ενός εγγράφου POWDER μπορεί να μετατραπεί για επεξεργασία από εργαλεία Σημασιολογικού Ιστού
 • Το έγγραφο Primer (Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο)
 • Το έγγραφο Test Suite (Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο)

Τα Τελικά Σχόλια είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού Semantic Web Activity.

Το W3C Κάνει τα Βήματα για να Γίνει το Βίντεο Πολίτης Πρώτης Τάξης στον Παγκόσμιο Ιστό

15 Αυγούστου

Example of media fragments Το βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό αναπτύσσεται ραγδαία για διαφημίσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες, διασκέδαση, αξιολογήσεις προϊόντων και άλλες εφαρμογές. Καθώς οι τιμές πέφτουν για ηλεκτρικές συσκευές, οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες δημιουργούν όλο και καλυτερης ποιότητας βίντεο. Τα κοινωνικά δίκτυα εξαπλώνονται γύρω από μέσα διάδοσης του Παγκοσμίου Ιστού. Σήμερα το W3C εγκαινίασε τη νέα Δραστηριότητα Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό: Video in the Web Activity για να κάνει το βίντεο πολίτη πρώτης τάξης στον Παγκόσμιο Ιστό. Το αρχικό πλαίσιο της δουλειάς αφιερωμένο ως αποτέλεσμα ενός επιτυχούς W3C Workshop on Video θα πραγματοποιηθεί από τρεις ομάδες:

 • Media Annotations, που θα παρέχει την οντολογία, σχεδιασμένη να βοηθήσει δια-κοινοτική ενσωμάτωση δεδομένων, πληροφοριών σχετικών με αντικείμενα μέσων στον Παγκόσμιο Ιστό, όπως βίντεο, ήχο και εικόνες.
 • Media Fragments, που θα απευθύνουν προσωρινούς και χωρικούς συνδέσμους (όπως μια συγκεκριμένη στιγμή του ιστορικού πολυμέσων, ή την τοποθεσία σε δύο διαστάσεις) χρησιμοποιώντας Uniform Resource Identifiers (URIs).
 • Timed Text, που θα δουλεύει σε πρότυπο για online υπότιτλους.

Το W3C συνεχίζει να εξερευνά τα σημαντικά θέματα σχετικά με codecs βίντεο και ήχου στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να μάθετε σχετικά με τη νέα Δραστηριότητα Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό: Video in the Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας XML XProc

14 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Επεξεργασίας Μοντέλου XML XML Processing Model Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας XProc: An XML Pipeline Language. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει το συντακτικό και τη σημασιολογία της XProc: Μια Γλώσσα XML Pipeline είναι γλώσσα περιγραφής λειτουργιών για έγγραφα XML. Μια γλώσσα pipeline αποτελείται από βήματα. Όπως τα κανάλια διαδικασιών, τα βήματα απαιτούν μηδέν ή περισσότερα έγγραφα XML ως είσοδο και παράγουν μηδέν ή περισσότερα έγγραφα XML ως αποτέλεσμα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης Extensible Markup Language (XML) Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στην Προδιαγραφή Element Traversal (Υποψήφια Σύσταση)

13 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού Web Applications Working Group προσκαλεί εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης της Προδιαγραφής: Element Traversal Specification. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τη διεπαφή ElementTraversal, που στοχεύει να παρέχει μια πιο βολική εναλλακτική στις υπάρχουσες διεπαφές περιήγησης του Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφου (DOM), με μικρό μονοπάτι εφαρμογής. Αυτό το επιτυγχάνει επιτρέποντας την περιήγηση στα στοιχεία γραφήματος DOM, αποκλείωντας όλους τους άλλους κόμβους στο DOM, όπως κόμβους κειμένου. Ακόμα παρέχει ένα χαρακτηριστικό που δίνει το πλήθος των απογόνων κάποιων στοιχείων. Μπορείτε να διαβάσετε τη φύση των Σχολίων, από το στάδιο Τελικού Σχολιασμού (disposition of Last Call Comments) και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Προϋποθέσεις Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης Ομιλίας (VoiceXML) 3.0

8 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής (Voice Browser Working Group) εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Προϋποθέσεων για την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης Ομιλίας: Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 Requirements. Η VoiceXML 2.0 έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία ηχητικών διαλόγων με χαρακτηριστικά τη σύνθετη ομιλία, τον ψηφιακό ήχο, την αναγνώριση ομιλούμενης και DTMF key εισόδου, την εγγραφή ομιλούμενης εισόδου, την τηλεφωνία και ανάμεικτες συζητήσεις. Η VoiceXML 3.0 είναι η επόμενη σημαντική έκδοση της VoiceXML. Ο σκοπός της είναι να παρέχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες ισχυρού διαλόγου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτίσουν προηγμένες εφαρμογές ομιλίας και να παρέχει αυτές τις δυνατότητες σε μορφή που να μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με άλλες γλώσσες του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Voice Browser Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της Υποψήφιας Σύστασης XQuery Update Facility 1.0

7 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας XML Query Working Group εξέδωσε την Υποψήφια Σύσταση του XQuery Update Facility 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει μια ικανότητα αναθεώρησης που επεκτείνει τη γλώσσα Αναζήτησης XML Query, την XQuery. Το XQuery Update Facility παρέχει εκφράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν αλλαγές στο XQuery 1.0 και στο Μοντέλο Δεδομένων XPath 2.0. Αυτό το έγγραφο περιέχει αλλαγές που έγιναν στην Υποψήφια Σύσταση της 14ης Μαρτίου 2008. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Πλούσιων Προσβάσιμων Εφαρμογών στο Internet (WAI-ARIA)

6 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Πρωτοκόλλων και Μορφών (Protocols and Formats Working Group) εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA). Το WAI-ARIA ορίζει ένα τρόπο για να γίνουν το περιεχόμενο και οι εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό πιο προσβάσιμα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα βοηθάει με το δυναμικό περιεχόμενο και με προηγμένους ελέγχους διεπαφής των χρηστών, ανεπτυγμένων με Ajax, HTML, JavaScript και με σχετικές τεχνολογίες. Το WAI-ARIA περιγράφεται στα έγγραφα WAI-ARIA Overview και WAI-ARIA FAQ. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση για την αναθεωρημένη Προδιαγραφή, για σχόλια ενσωμάτωσης στις τοπικές γλώσσες: updated WAI-ARIA Specification announcement that requests feedback on host language embedding και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές του Κινητού Προφίλ CSS 2.0 (Υποψήφια Σύσταση)

1 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας CSS Working Group εξέδωσε μια Υποψήφια Σύσταση για το Κινητό Προφίλ CSS Mobile Profile 2.0., που ορίζει μια κοινή βάση υποστήριξης των φύλλων στυλ CSS που μπορούν να παρέχουν και οι κινητές συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων. Αυτή η προσπάθεια είναι μέρος της συνεχιζόμενης δουλειάς του W3C για να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός ευκολότερος στη χρήση από κινητές συσκευές (μπορείτε να δείτε τα σχετικά νέα: related news). Για το Κινητό Προφίλ CSS 2.0, το W3C έχει συνεργαστεί στενά με την OMA για να εξαλείψει τις διαφορές ανάμεσα στα προγενέστερα κινητά προφίλ CSS των W3C και OMA. Ένα σύνολο δοκιμών (test suite) "άλφα" ποιότητας είναι διαθέσιμο για το κινητό προφίλ. Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάζει τις εφαρμογές: track implementations κατά τη διάρκεια της φάσης σε Υποψήφια Σύσταση. Όσοι κάνουν εφαρμογές είναι προσκεκλημένοι να στείλουν σχόλια πριν το Φεβρουάριο του 2009. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Ενότητα Έκθεσης CSS Επίπεδο 3

1 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας Έκθεσης CSS Επίπεδο 3 (CSS Marquee Module Level 3). Η CSS περιγράφει την απόδοση εγγράφων σε ποικίλα μέσα. Όταν τα έγγραφα (για παράδειγμα HTML) αποδίδονται με οπτικά μέσα (για παράδειγμα με οθόνη ή με εκτύπωση) και τα περιεχόμενα κάποιου στοιχείου είναι πολύ μεγάλα για τη δεδομένη περιοχή, η CSS επιτρέπει στο σχεδιαστή να καθορίσει αν και πώς θα αναπαρίσταται το επιπλέον περιεχόμενο. Ένας τρόπος, διαθέσιμος σε ορισμένες συσκευές είναι το αποτέλεσμα "έκθεσης": το περιεχόμενο φέρεται ως κινούμενο σχέδιο και κινείται αυτόματα πίσω και μπροστά. Αυτή η ενότητα ορίζει τις ιδιότητες που ελέγχουν αυτό το αποτέλεσμα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Οδηγιών Μετατροπής Περιεχομένου 1.0

1 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Οδηγιών Μετατροπής Περιεχομένου 1.0: Content Transformation Guidelines 1.0. Η μετατροπή περιεχομένου είναι η διαχείρισή του με πολλούς τρόπους, με proxies, με αιτήσεις περιεχομένου και η μεταφορά του από ένα εξυπηρετητή με προοπτική να γίνει πιο κατάλληλο για παρουσίαση από κινητά. Ο στόχος του εγγράφου είναι να προσφέρει τον τρόπο στους χρήστες, εφόσον είναι πρακτικός, να έχουν τουλάχιστον μια λειτουργική εμπειρία όταν έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από κινητή συσκευή. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative).

Οι Ομιλίες του W3C τον Αύγουστο

1 Αυγούστου

Μπορείτε να μάθετε για τις παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 1 Αυγούστου, Tel-Aviv, Ισραήλ: Why do we need Internet standards and W3C. Ο Ori Idan παρουσιάζει στο August Penguin.
 • 16 Αυγούστου, Honolulu, HI, ΗΠΑ: Hot and Spicy Style with CSS. Η Molly E Holzschlag δίνει ομιλία στο Hot and Spicy Style with CSS.
 • 20 Αυγούστου, New York, ΗΠΑ: Multimodal Standards and Applications. Οι Deborah Dahl, Ingmar Kliche, Raj Tumuluri παρουσιάζουν στο SpeechTEK.
 • 22 Αυγούστου, Ghent, Βέλγιο: Detailed introduction into RDF and the Semantic Web. Ο Ivan Herman δίνει ομιλία στο 4th Search & Find Workshop.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Εκδόθηκαν έξι υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού για τη Βασική Διάλεκτο Λογικής και για την RDF-OWL

1 Αυγούστου

Η Ομάδα Εργασίας Μορφής Ανταλλαγής Κανόνων (Rule Interchange Format (RIF) Working Group) εξέδωσε έξι έγγραφα χθες:

Η Βασική Διάλεκτος Λογικής: "RIF Basic Logic Dialect" (BLD) καθορίζει μια μορφή XML για κανόνες σε ένα μεταβατικό εκφραστικό έλεγχο. Η γλώσσα αφορά κανόνες με URIs, τύπους δεδομένων και builtins. Αυτό πάει πέρα από το (έχει όρους λειτουργιών), αλλά δεν παρέχει κάποιο είδος ακύρωσης. Η συμβατότητα των RIF RDF και OWL ("RIF RDF and OWL Compatibility") εξηγεί και καθορίζει πώς τα σύνολα κανόνων RIF χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα RDF και OWL. Τα σχόλια για αυτά τα έγγραφα είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Ακόμα, η Παραγωγή Διαλέκτου Κανόνων RIF (Production Rule Dialect - PRD) καθορίζει μια μορφή XML για την ανταλλαγή κανόνων παραγωγής. Οι διάλεκτοι PRD και BLD αναμένεται να γίνουν η βάση των δύο κύριων κλάδων διαλέκτων, με την RIF Core να είναι τα κοινά μεταξύ των δύο. Το Πλαίσιο RIF για τις Διαλέκτους Λογικής (FLD) και οι Τύποι Δεδομένων RIF και τα Builtins (DTB) παρέχουν κοινά στοιχεία για συγκεκριμένες διαλέκτους προς χρήση. Τα σενάρια χρήσης RIF και οι προύποθέσεις (UCR), που τελευταία εκδόθηκαν πριν δύο χρόνια, έχει απλουστευθεί και τώρα έχει γραμμένα παραδείγματα σε συντακτικά αναπαράστασης γραμμένα σε PRD και BLD. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Activity.

Το W3C Οργανώνει Workshop για το Σημασιολογικό Ιστό στις Βιομηχανίες Ενέργειας. Το Πρώτο Μέρος θα εστιάσει στο Πετρέλαιο και στο Αέριο

31 Ιουλίου

Το W3C προσκαλεί τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο Workshop on Semantic Web in Energy Industries; Part I: Oil & Gas που θα φιλοξενηθεί από την Chevron in Houston, Τέξας, ΗΠΑ στις 9-10 Δεκεμβρίου 2008. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν πώς οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να παίξουν ρόλο στη διαχείριση και στην ανάλυση πολλών δεδομένων που προέρχονται από ποικίλες πηγές σε αυτό τον τομέα της βιομηχανίας ενέργειας. Η υποβολή άρθρων (Position papers) είναι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Το W3C σας προσκαλεί να διαβάσετε τους στόχους (Workshop goals) και να μάθετε για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (W3C Semantic Web Activity).

Εκδόθηκε η Δοκιμή Συμβατότητας για Κινητούς Περιηγητές

30 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Mobile Web Test Suites Working Group εξέδωσε μια νέα σταθερή έκδοση της Δοκιμής Συμβατότητας για Κινητούς Περιηγητές (Web Compatibility Test for Mobile Browsers), με περισσότερες τεχνολογίες και πολλές βελτιώσεις από την προηγούμενη έκδοση (more technologies and several improvements over the previous version). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το σχεδιασμό της δοκιμής (design of the test) και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative).

Τα Πρότυπα του W3C Κάνουν την Εμπειρία στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό πιο Ελκυστική

29 Ιουλίου

Mobile Web InitiativeΤο W3C ανακοίνωσε σήμερα νέα πρότυπα που θα διευκολύνουν τους ανθρώπους να περιηγηθούν στον Παγκόσμιο Ιστό από κινητές συσκευές. Οι Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού: Mobile Web Best Practices 1.0, που εκδόθηκαν ως Σύσταση του W3C από την Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) συμπυκνώνουν την εμπειρία πολλών φορέων του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού σε πρακτικές συμβουλές για να δημιουργηθεί περιεχόμενο φιλικό για πρόσβαση από κινητά. Αυτές οι οδηγίες βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης του Παγκοσμίου Ιστού από εύρος κινητών συσκευών. Το W3C εξέδωσε ένα δεύτερο πρότυπο σήμερα: Τη Σύσταση XHTML Basic 1.1 Recommendation, την προτιμώμενη μορφή προδιαγραφής Βέλτιστων Πρακτικών. Με αυτό, υπάρχει τώρα πλήρης σύγκλιση στις γλώσσες σήμανσης κινητών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναπτύχθηκαν από την Open Mobile Alliance (OMA). Η Ομάδα Εργασίας ακόμα εξέδωσε σήμερα το πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των οδηγιών επόμενης γενιάς, Mobile Web Application Best Practices, που απευθύνεται σε εφαρμογές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release)και τις συστάσεις (testimonials), να δοκιμάσετε τον ελεγκτή W3C mobileOK checker (beta) και να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C: Mobile Web Initiative (MWI).

Εκδόθηκαν δύο υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Αποτελεσματικής Ανταλλαγής XML (EXI): Μορφή 1.0 και Αξιολόγηση

28 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Αποτελεσματικής Ανταλλαγής XML (Efficient XML Interchange Working Group) εξέδωσε σήμερα δύο υπό Διαμόρφωση Προσχέδια: Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 και Efficient XML Interchange Evaluation. Το πρώτο καθορίζει την Αποτελεσματική Μορφή Ανταλλαγής XML (EXI). Η EXI είναι μια συμπυκνωμένη αναπαράσταση για το Σύνολο Πληροφοριών της Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (XML) που προορίζεται για να βελτιστοποιήσει ταυτόχρονα την απόδοση και τη χρηστικότητα υπολογιστικών πόρων. Η μορφή EXI χρησιμοποιεί υβριδική προσέγγιση που προέρχεται από θεωρίες πληροφοριών και τυπικών γλωσσών, ακόμα από πρακτικές τεχνικές επικυρωμένες από μετρήσεις, για εντροπία κωδικοποίησης πληροφορίας XML. Χρησιμοποιώντας ένα σχετικά απλό αλγόριθμο που είναι ανοιχτός σε γρήγορη και πυκνή εφαρμογή και ένα μικρό σύνολο τύπων δεδομένων, παράγει αποτελεσματικές κωδικοποιήσεις της XML. Το δεύτερο έγγραφο, πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο είναι αξιολόγηση της Αποτελεσματικής Μορφής Ανταλλαγής XML (EXI) 1.0 με αναφορά στις Ιδιότητες που εισήγαγε η (τώρα κλειστή) Ομάδα Εργασίας XML Binary Characterization (XBC), σχετικά με τα: XML, gzipped XML και ASN.1 PER. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικου Σχολιασμού Οδηγιών Διεπαφής Χρηστών στο Πλαίσιο Ασφαλείας Παγκοσμίου Ιστού

24 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Security Context Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Web Security Context: User Interface Guidelines. Αυτή η προδιαγραφή χειρίζεται τις αποφάσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να κάνουν οι χρήστες online, καθώς και με τρόπους υποστήριξής τους στο να λαμβάνουν ασφαλείς και ενημερωμένες αποφάσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αυτή η προδιαγραφή περιέχει συστάσεις στην παρουσίαση πληροφοριών ταυτότητας από πράκτορες χρηστών στον Παγκόσμιο Ιστό. Ακόμα περιέχει συστάσεις για τη διαχείριση λαθών σε πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι συστάσεις διαχείρισης λαθών μειώνουν τις αποφάσεις ασφαλείας που αφήνονται στους χρήστες και αναπαριστούν τη γνωστή βέλτιστη πρακτική για να ενθαρρύνουν τους χρήστες προς μια ασφαλή συμπεριφορά όταν πρέπει να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ασφαλείας (Security Activity).

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Υπηρεσίας Μηνυμάτων SOAP πάνω από Java 1.0

24 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας SOAP-JMS Binding Working Group εξέδωσε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SOAP over Java Message Service 1.0. Η δουλειά που περιγράφεται σε αυτό και σε σχετικά έγγραφα στοχεύεται για ένα σύνολο προτύπων για τη μεταφορά μηνυμάτων SOAP πάνω από την Υπηρεσία Μηνυμάτων Java (JMS). Ο κυριότερος σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η δια-λειτουργικότητα ανάμεσα σε εφαρμογές διαφορετικών εταιρειών υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό. Θα πρέπει ακόμα να δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να εφαρμόζουν τις δικές τους υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού για τμήμα της υποδομής τους και να το κάνουν να δια-λειτουργεί με παρεχόμενες υπηρεσίες άλλων εταιρειών. Αυτό το έγγραφο καθορίζει τις δεσμεύσεις για τα SOAP 1.1 και SOAP 1.2, χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο Πρωτοκόλλου Δέσμευσης SOAP 1.2. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web Services Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Ενότητα Χρώματος CSS Επίπεδο 3

21 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του CSS Color Module Level 3. Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα περιγραφής της απόδοσης εγγράφων HTML και XML στην οθόνη, στην ομιλία, κλπ. Χρησιμοποιεί ιδιότητες σχετικές με το χρώμα και αντίστοιχες τιμές για να χρωματίσει το κείμενο, το υπόβαθρο, τις γραμμές και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει τιμές και ιδιότητες χρωμάτων στο προσκήνιο καθώς και ομαδική αδιαφάνεια. Αυτά περιέχουν ιδιότητες από το CSS επίπεδο 2 και νέες τιμές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τη 1 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο ορισμών Οντοτήτων XML για Χαρακτήρες

21 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Μαθηματικών (Math Working Group) εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των ορισμών Οντοτήτων XML για Χαρακτήρες (XML Entity definitions for Characters). Πολλά ονόματα οντοτήτων σε XML χρησιμοποιούνται από κοινού για μαθηματικά σύμβολα και αυτή η προδιαγραφή στοχεύει να παρέχει πρύτυπες αντιστοιχίσεις στη Unicode για κάθε ένα όνομα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Μαθηματικών (Math Activity).

Εκδόθηκαν τα Πρώτα Προσχέδια των XQuery 1.1 και XQuery 1.1

15 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Query Working Group εξέδωσε τα Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των XQuery 1.1 και XQuery 1.1 Use Cases. Το πρώτο περιγράφει μια γλώσσα αναζήτησης που ονομάζεται XQuery, που έχει σχεδιαστεί να εφαρμόζεται ευρέως σε πολλούς τύπους δεδομένων XML. Αυτή η έκδοση της XQuery επεκτείνει την έκδοση της Σύστασης 1.0 που εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2007. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα αλλαγών: list of changes. Το δεύτερο έγγραφο περιγράφει τη χρήση The latter document describes usage scenarios that will impact the design of XQuery 1.1. Learn more about the Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τυπικής Σημασιολογίας POWDER

9 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Protocol for Web Description Resources: Formal Semantics. Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει το Πρωτόκολλο Περιγραφής Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (POWDER). Περιγράφει πώς η σχετικά απλή λειτουργική μορφή του εγγράφου POWDER μπορεί να μετασχηματιστεί μέσα από δύο στάδια, πρώτα σε μια πιο περιορισμένη μορφή XML (POWDER-BASE) και έπειτα σε μια κωδικοποίηση RDF/OWL (POWDER-S) που μπορούν να επεξεργαστούν εργαλεία του Σημασιολογικού Ιστού. Η τυπική σημασιολογία του POWDER γίνεται καλύτερα κατανοητή μετά από την εξοικείωση του αναγνώστη με τα έγγραφα Περιγραφής Πόρων (Description Resources) και Ομαδοποίησης Πόρων (Grouping of Resources). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότρα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Σχέσης Κινητού Παγκοσμίου Ιστού και Προσβασιμότητας Περιεχομένου

7 Ιουλίου

Η Ομάδες Εργασίας Mobile Web Best Practices Working Group και WAI Education and Outreach Working Group εξέδωσαν ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Σχέσης ανάμεσα στις Βέλτιστες Πρακτικές και στις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Παγκοσμίου Ιστού (Relationship between Mobile Web Best Practices (MWBP) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)). Μπορείτε να διαβάσετε το email της ανακοίνωσης (announcement email). Οι ομάδες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν διαβάζοντας το Web Content Accessibility and Mobile Web: Making a Web Site Accessible Both for People with Disabilities and for Mobile Devices, που δείχνει πώς οι στόχοι σχεδιασμού για προσβασιμότητα και πρόσβαση επικαλύπτονται. Ένα τρίτο έγγραφο, το Experiences Shared by People with Disabilities and by People Using Mobile Devices, παρέχει παραδείγματα περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι (χωρίς ειδικές ανάγκες) όταν αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό μέσω κινητών συσκευών και παρόμοιους περιορισμούς για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν υπολογιστές γραφείου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Mobile Web Initiative and the Web Accessibility Initiative (WAI)).

Εκδόθηκε η Νότα Συγγραφής Εφαρμογών για την Πολυτροπική Αρχιτεκτονική

3 Ιουλίου

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Working Group) εξέδωσε τη Νότα της Ομάδας Εργασίας της Συγγραφής Εφαρμογών για την Πολυτροπική Αρχιτεκτονική (Authoring Applications for the Multimodal Architecture). Αυτό το έγγραφο παρέχει επίδειξη μιας πολυτροπικής εφαρμογής που βασίζεται στην Πολυτροπική Αρχιτεκτονική και Διεπαφές του W3C (Multimodal Architecture and Interfaces - MMI Architecture) συμπεριλαμβανομένης της αρχικής φάσης, πώς οι συνιστώσες βρίσκουν η μια την άλλη και μεταφορά μηνυμάτων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Multimodal Interaction Activity.

Ομιλίες του W3C τον Ιούλιο

1 Ιουλίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 1 Ιουλίου, Bokwang, Κορέα: Ο Kangchan Lee παρουσιάζει στο Korea Computer Congress 2008.
 • 7 Ιουλίου, Linz, Αυστρία: Senioren, Mobile Surfer und andere Trends. Ο Shadi Abou-Zahra παρουσιάζει στο IKT Forum 2008.
 • 10 Ιουλίου, Linz, Αυστρία: Web Accessibility for Older Users. Ο Andrew Arch παρουσιάζει στο ICCHP 2008.
 • 11 Ιουλίου, Linz, Αυστρία: Bringing Accessibility to Today's Web. Ο Michael Cooper δίνει κεντρική ομιλία στο ICCHP 2008 11th International Conference on Computers Helping People with Special Needs.
 • 11 Ιουλίου, Linz, Αυστρία: Web Accessibility 2.0 - Mainstreaming Accessibility at a Global Level. Ο Shadi Abou-Zahra συμμετέχει σε panel στο ICCHP 2008.
 • 11 Ιουλίου, Linz, Αυστρία: Bringing Accessibility to Today's Web. Ο Michael Cooper δίνει κεντρική ομιλία στο ICCHP 2008.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα (upcoming talks by country)
 • Περισσότερες ομιλίες: More talks.

Εκδόθηκε η Αναφορά του Workshop για το Ρόλο των Τεχνολογιών Κινητών στην Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης

30 Ιουνίου

Workshop attendee clip Σήμερα το W3C εκδίδει μια αναφορά (report) για το June 2008 Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν το πώς πλήθος διαθέσιμων υπηρεσιών σε κινητά τηλέφωνα μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε περιοχές με μικρή εξυπηρέτηση. Η συζήτηση τόνισε την ανάγκη για προσπάθεια από τους σχετικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων όσων κάνουν εφαρμογές, ακαδημαϊκούς, ρυθμιστές και τη βιομηχανία κινητών) να χτίσουν μια κοινή οπτική για το μέλλον της πλατφόρμας κινητών, ως εργαλείο για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα. Το Workshop οργανώθηκε από κοινού από τους W3C και NIC.br, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των UNDP και Fundacion CTIC (Χρυσοί Χορηγοί), Opera Software και MobileActive.org (Ασημένιοι Χορηγοί). Αυτή η δουλειά πραγματοποιείται υπό το Πλαίσιο Πρόγραμμα FP7 (European Union's 7th Research Framework Programme (FP7)), ως μέρος του έργου Digital World Forum. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ομάδα Ενδιαφέροντος: W3C Mobile Web for Social Development Interest Group και για την Πρωτοβουλία W3C Mobile Web Initiative.

Εκδόθηκαν τα Προσχέδια POWDER Ομαδοποίησης και Περιγραφής Πόρων

30 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε δύο υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Περιγραφής Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (POWDER): Grouping of Resources και Description Resources. Το πρώτο έγγραφο περιγράφει πώς να εκδίδονται περιγραφές πολλών πόρων όπως αυτών που είναι διαθέσιμοι από ιστοσελίδα. Αυτές οι περιγραφές αποδίδονται σε έναν γνωστό άνθρωπο, οργανισμό ή οντότητα που μπορεί να είναι ο δημιουργός των περιγραφόμενων πόρων. Η δεύτερη έκδοση παρέχει τον τρόπο για τους ανθρώπους ή για τους οργανισμούς να δημιουργήσουν περιγραφές, αναγνώσιμες από μηχανές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού Semantic Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Προύποθέσεων Widgets 1.0

25 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Widgets 1.0: Requirements. Αυτό το έγγραφο καταγράφει τους στόχους σχεδιασμού και τις προϋποθέσεις που μια προδιαγραφή χρειάζεται να απευθύνει, για να προτυποποιήσει κάποιες πλευρές των widgets. Τα Widgets είναι μικρές εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού από την πλευρά των πελατών για την αναπαράσταση και αναθεώρηση απομακρυσμένων δεδομένων, συσκευασμένων ώστε να επιτρέπουν κατέβασμα και εγκατάσταση σε μηχάνημα πελάτη, σε κινητό τηλέφωνο ή σε κινητή συσκευή με πρόσβαση στο Internet. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 1 Αυγούστου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Rich Web Client Activity.

Η Ομάδα Incubator θα Αξιολογήσει την Κοινή Γλώσσα Παγκοσμίου Ιστού (CWL) στην Πράξη

24 Ιουνίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Common Web Language (CWL) Evaluation and Installation Incubator Group, που χορηγείται από τα Μέλη του W3C: Institute of Semantic Computing (ISeC), (Japan) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Keio University και JustSystems Corporation. Η αποστολή της ομάδας είναι η Κοινή Γλώσσα στον Παγκόσμιο Ιστό σε πραγματικά περιβάλλοντα Παγκοσμίου Ιστού χρησιμοποιώντας το πιλοτικό μοντέλο της πλατφόρμας: CWL platform. Η CWL είναι μια γλώσσα γραφικών σημασιολογικών δικτύων με υπέρ-κόμβους και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα περιεχόμενα και τα μετά-δεδομένα ιστοσελίδων σε τρεις διαφορετικούς τύπους μορφών όπως UNL, CDL και RDF. Η πλατφόρμα CWL επιτρέπει σε ανθρώπους να εισάγουν την CWL χρησιμοποιώντας φυσικές γλώσσες και να αναπαραστούν την πληροφορία σε CWL με φυσικές γλώσσες. Χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα CWL, η CWL θα αξιολογηθεί από πλευράς πολυγλωσσίας, σημασιολογικούς υπολογισμούς και σημασιολογικού Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, σχετικών με τον Παγκόσμιο Ιστό. Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν ανήκει στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων του W3C (W3C standards track).

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της RDFa σε XHTML: Συντακτικό και Επεξεργασία (Υποψήφια Σύσταση), Αναθεωρήθηκε το Primer

20 Ιουνίου

Οι Ομάδες Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group και XHTML2 Working Group εξέδωσαν μια Υποψήφια Σύσταση του RDFa in XHTML: Syntax and Processing. Τα έγγραφα στον Παγκόσμιο Ιστό περιέχουν σημαντικές ποσότητες δομημένων δεδομένων, που δεν είναι διαθέσιμα σε εργαλεία και σε εφαρμογές. Όταν οι εκδότες μπορούν να εκφράσουν τα δεδομένα πληρέστερα και όταν τα εργαλεία μπορούν να τα διαβάσουν, ένας νέος κόσμος λειτουργικότητας γίνεται διαθέσιμος στους χρήστες, που τους αφήνει να μεταφέρουν δομημένα δεδομένα ανάμεσα σε εφαρμογές και σε ιστοσελίδες, επιτρέποντας σε εφαρμογές περιήγησης να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών. Το RDFa είναι μια προδιαγραφή για να χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά με γλώσσες όπως οι HTML και XHTML για να εκφράσουν δομημένα δεδομένα. Μπορείτε να δείτε την αναφορά υλοποίησης της ομάδας: RDFa implementation report. Οι Ομάδες Εργασίας ακόμα αναθεώρησαν το συνοδευτικό έγγραφο RDFa Primer. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web) και για τη Δραστηριότητα HTML (HTML Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Ορισμού XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 (Δομές, Τύποι Δεδομένων) του W3C

20 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και Part 2: Datatypes. Το πρώτο καθορίζει τη Γλώσσα Ορισμού XML Schema, που προσφέρει λειτουργίες για την περιγραφή της δομής και για τον περιορισμό των περιεχομένων σε έγγραφα XML, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Χώρου Ονομάτων XML. Το δεύτερο ορίζει τις λειτουργίες για τονκαθορισμό τύπων δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν σε XML Schemas καθώς και σε άλλες προδιαγραφές της XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας (SSML) Έκδοση 1.1

20 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. Η SSML παρέχει μια πλούσια γλώσσα σήμανσης βασισμένη σε XML για να βοηθήσει στη δημιουργία σύνθετης ομιλίας στον Παγκόσμιο Ιστό και σε άλλες εφαρμογές. Η SSML 1.1 βελτιώνει τη Σύσταση του W3C: SSML 1.0 Recommendation προσθέτοντας υποστήριξη για περισσότερες συμβάσεις και πρακτικές στις γλώσσες του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των Ασιατικών, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 20 Ιουλίου. Μπορείτε να δείτε τη λίστα αλλαγών ( list of changes ) σε αυτό το προσχέδιο και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής του W3C (Voice Browser Activity).

Οι XHTML 1.1 Basic και XHTML 1.1 Είναι Προτεινόμενες Συστάσεις

12 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group σήμερα εξέδωσε δύο Προτεινόμενες Συστάσεις: XHTML Modularization 1.1 και XHTML Basic 1.1. Το πρώτο παρέχει τρόπο ορισμού υποσυνόλων και επέκτασης της XHTML, ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό για την επέκταση της XHTML σε νέες πλατφόρμες. Αυτή η προδιαγραφή προορίζεται για χρήση από κατασκευαστές γλωσσών καθώς δημιουργούν νέες Οικογένειες Γλωσσών Σήμανσης σε XHTML. Αυτή η δεύτερη έκδοση αυτής της προδιαγραφής περιλαμβάνει πολλές μικρές αναθεωρήσεις για την παροχή διευκρινίσεων και να απευθύνει λάθη της πρώτης έκδοσης. Ακόμα παρέχει μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας XML Schemas. Αυτή η έκδοση της XHTML Basic, που χρησιμοποιεί την προσέγγιση Modularization, ευθυγραμμίστηκε με το ευρέως εφαρμόσιμο Κινητό Προφίλ XHTML Από την Open Mobile Alliance (OMA). Η XHTML Basic 1.1 θα διευκολύνει επομένως τη συγγραφή ιστοσελίδων που δουλεύουν σε κινητές συσκευές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα HTML (HTML Activity) .

Το Συντακτικό Υπογραφών και Επεξεργασίας XML (Δεύτερη Έκδοση) Είναι Σύσταση του W3C

10 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Security Specifications Maintenance Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C: XML Signature Syntax and Processing (Second Edition). Αυτό το έγγραφο καθορίζει το συντακτικό και τους κανόνες επεξεργασίας XML για τη δημιουργία και αναπαράσταση ψηφιακών υπογραφών. Η λίστα με τις αλλαγές (list of changes) από την Πρώτη Έκδοση είναι διαθέσιμη. Η Ομάδα Εργασίας ακόμα εξέδωσε μια Νότα: Test Cases for C14N 1.1 and XMLDSig Interoperability, που καθορίζει σύνολα δοκιμών για τα Canonical XML 1.1 και XML Signature Syntax and Processing, Δεύτερη Έκδοση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Ασφαλείας (Security Activity).

Εκδόθηκαν Τρία υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Σχετικά με την HTML 5

10 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας HTML Working Group εξέδωσε τρία έγγραφα: HTML 5, HTML 5 differences from HTML 4 και το πρώτο δημόσιο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του HTML 5 Publication Notes . Η HTML 5 εισάγει χαρακτηριστικά για τους συγγραφείς εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, νέα στοιχεία βασισμένα σε έρευνα πάνω σε κυρίαρχες πρακτικές συγγραφής και ξεκάθαρα κριτήρια συμβατότητας για πράκτορες χρηστών σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η δια-λειτουργικότητα. Μπορείτε να δείτε την έκδοση με τις σημειωμένες διαφορές (diff-marked version) όπου φαίνονται οι αλλαγές από το προσχέδιο της 22 Ιανουαρίου 2008. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα HTML Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Βασικών Δοκιμών του mobileOK 1.0 του W3C

10 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του W3C mobileOK Basic Tests 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει τις δοκιμές που παρέχουν τη βάση για να γίνει ισχυρισμός συμβατότητας με το mobileOK Basic του W3C και βασίζεται στις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Best Practices). Το περιεχόμενο που περνάει τις δοκιμές έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα για να παρέχει μια λειτουργική εμπειρία στους χρήστες βασικών κινητών συσκευών με δυνατότητες που ταιριάζουν το Προκαθορισμένο Πλαίσιο Μεταφοράς. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative Activity).

Εγκαινιάστηκε η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, ξεκινούν πάλι οι Μορφές Σύνθετων Εγγράφων

9 Ιουνίου

Το W3C εγκαινίασε μια νέα Ομάδα Εργασίας: Web Applications (WebApps) Working Group, με συν-Επικεφαλής τους Art Barstow (Nokia) και Charles McCathieNevile (Opera Software). Αυτή η ομάδα συνδυάζει τις προηγούμενες Ομάδες Εργασίας Web APIs και Web Application Formats. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών της Ομάδας Εργασίας (charter for the Web Applications Working Group), η αποστολή της ομάδας είναι να παρέχει προδιαγραφές που δίνουν τη δυνατότητα βελτιωμένης ανάπτυξης εφαρμογών από πλευράς των πελατών στον Παγκόσμιο Ιστό, συμπεριλαμβανομένων προδιαγραφών για διεπαφές προγραμμάτων εφαρμογών (APIs) αλλά και για ανάπτυξη λεξιλογίων σήμανσης από πλευράς των πελατών, για την περιγραφή και τον έλεγχο τη συμπεριφορά εφαρμογών. Το W3C ακόμα επανεκκίνησε την Ομάδα Εργασίας Compound Document Formats (CDF) Working Group, για να συνεχίσει να αναπτύσσει προδιαγραφές που συνδυάζουν επιλεγμένες, υπάρχουσες μορφές εγγράφων από το W3C και από αλλού και που καθορίζουν τη συμπεριφορά τέτοιων συνδυασμένων εγγράφων. Και οι δύο ομάδες θα διεξάγουν τη δουλειά τους δημοσίως. Το πρώταρχικό κομμάτι δουλειάς της Ομάδας Εργασίας CDF είναι να προτείνει υποψηφίους Επικεφαλής στο Διευθυντή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τις προτάσεις σας στον Doug Schepers. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Clients Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Απλού Συστήματος Οργάνωσης Γνώσης (SKOS)

9 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Αυτό το έγγραφο ορίζει το Απλό Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης (SKOS), ένα απλό μοντέλο δεδομένων για την κοινή χρήση και σύνδεση γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό. Το SKOS στοχεύει να παρέχει μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες πρακτικής μέσα στη βιβλιοθήκη και σε επιστήμες πληροφορικής που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης γνώσης. Ακόμα, το SKOS στοχεύει στο να παρέχει μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις κοινότητες και στο Σημασιολογικό Ιστό, μεταφέροντας μοντέλα οργάνωσης γνώσης στο πλαίσιο τεχνολογίας του Σημασιολογικού Ιστού και παρέχοντας δρόμο μετακίνησης πληροφοριών με χαμηλό κόστος, για τη μεταφορά συστημάτων οργάνωσης γνώσης που ήδη υπάρχουν σε RDF. Μπορείτε να διαβάσετε τις αλλαγές (changes) από το προηγούμενο προσχέδιο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκαν Δύο Νότες για το Σημασιολογικό Ιστό και τις Επιστήμες Ζωής

5 Ιουνίου

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Φροντίδας Υγείας στο Σημασιολογικό Ιστό και στις Επιστήμες Ζωής (Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group) εξέδωσε δύο Νότες: A Prototype Knowledge Base for the Life Sciences και Experiences with the conversion of SenseLab databases to RDF/OWL. Το πρώτο περιγράφει ένα πρωτότυπο βιοϊατρικής βάσης δεδομένων που συνδυάζει 15 διακριτές πηγές δεδομένων χρησιμοποιώντας διαθέσιμες τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού συμπεριλαμβανομένων των RDF και OWL. Η Νότα περιγράφει ποιοι πόροι συνδυάστηκαν, πώς κατασκευάστηκε η βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας δωρεάν τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, πώς μπορεί να αναζητηθεί χρησιμοποιώντας SPARQL και τι πόροι και διεπαφές έχουν να κάνουν στην απάντηση σύνθετων αναζητήσεων. Ενώ η χρηστικότητα της βάσης δεδομένων φαίνεται από την αναγνώριση ενός συνόλου γονιδίων στην ασθένεια Alzheimer, η προσέγγιση που περιγράφεται εδώ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σενάριο χρήσης που συνδυάζει δεδομένα από πολλές περιοχές. Το δεύτερο έγγραφο περιγράφει την εμπειρία της μετατροπής βάσεων δεδομένων SenseLab σε OWL, ένα σημαντικό βήμα για την πραγματοποίηση των οφελών της συνδυαστικής έρευνας νευροεπιστημών στο Σημασιολογικό Ιστό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Οι Offline Εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού Εκδόθηκαν ως Νότα του W3C

3 Ιουνίου

Η Ομάδα Εργασίας HTML Working Group εξέδωσε τη Νότα Offline Web Applications. Η HTML 5 περιέχει αρκετά χαρακτηριστικά που απευθύνουν την πρόκληση δημιουργίας εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό που δουλεύουν και offline. Αυτό το έγγραφο τονίζει αυτά τα χαρακτηριστικά (SQL, offline application caching APIs καθώς και online/offline events, κατάσταση και το localStorage API) της HTML 5 και παρέχει σύντομα tutorials για το πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό που δουλεύουν offline. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα HTML Activity.

Η Νέα New eGovernment Δραστηριότητα θα Βοηθήσει στη Βελτίωση της Διακυβέρνησης μέσω Καλύτερης Χρήσης του Παγκοσμίου Ιστού

3 Ιουνίου

Crowd sceneΤο W3C εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο τόπο συζήτησης (new forum) για κυβερνήσεις, πολίτες, ερευνητές και άλλους φορείς για να εξερευνήσουν πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού για καλή διακυβέρνηση και συμμετοχή των πολιτών. "Τα Ανοιχτά Πρότυπα και συγκεκριμένα τα Πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους διακυβέρνησης, να διευκολύνουν ανεξάρτητους φορείς να συνεργαστούν και να αυξήσουν την ευελιξία στην προοπτική αλλαγών," είπε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στη νέα Ομάδα Ενδιαφέροντος (eGovernment Interest Group), στην οποία η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ομάδα θα εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις οδηγίες στην περιοχή, θα καταγράψει που η σημερινή τεχνολογία δεν απευθύνει ικανοποιητικά τις υπάρχουσες ανάγκες και θα προτείνει βελτιώσεις μέσω της διαδικασίας δημιουργίας προτύπων. Μπορείτε να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις (W3C eGovernment FAQ) και το δελτίο τύπου (press release) και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα W3C eGovernment Activity.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τα Μέλη της

2 Ιουνίου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C συμπλήρωσε τις έξι ανοιχτές θέσεις στο W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ομάδα σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά και διαδικαστικά θέματα και επίλυση διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου, οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι οι: Jean-Francois Abramatic (ILOG), Ann Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora Lassila (Nokia) και Arun Ranganathan (Mozilla Foundation). Ο Steve Zilles συνεχίζει ως ο ενδιάμεσος Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board).

Ομιλίες του W3C τον Ιούνιο

2 Ιουνίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 2 Ιουνίου, Vasteras, Σουηδία: Framtidssakra eForvaltningen. Ο Olle Olsson συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Offentliga Rummet 2008.
 • 4 Ιουνίου, Sao Paulo, Βραζιλία: Towards eGovernment 2.0 through better use of the Web. Ο Jose Manuel Alonso παρουσιάζει στα Εγκαίνια του Βραζιλιάνικου Γραφείου: W3C Brazil Office Public Launch.
 • 4 Ιουνίου, Sao Paolo, Βραζιλία: W3C - Web Open Standards. Ο Daniel Dardailler παρουσιάζει στα Εγκαίνια του Βραζιλιάνικου Γραφείου: W3C Brazil Office Launch event .
 • 10Ιουνίου, Buenos Aires, Αργεντινή: Web Accessibility: People with Disabilities and Elderly Citizens. Ο Shadi Abou-Zahra παρουσιάζει στο Web Sin Barreras.
 • 11 Ιουνίου, Nashville, TN, ΗΠΑ: Color for the Global Web. Η Molly E Holzschlag παρουσιάζει στο Voices That Matter.
 • 12 Ιουνίου, Nashville, TN, ΗΠΑ: Designing for Today's Browsers. Η Molly E Holzschlag παρουσιάζει στο Voices That Matter.
 • 17 Ιουνίου, New York, NY, ΗΠΑ: Web of Data. Ο Tim Berners-Lee παρουσιάζει στο LinkedData Planet Conference: exploring the new web of linked data.
 • 19 Ιουνίου, Tokyo, Ιαπωνία: Update on W3C/WAI Guidelines including WCAG 2.0. Η Judy Brewer παρουσιάζει στο Open Seminar of Information Accessibility.
 • 19 Ιουνίου, Nancy, Γαλλία: Etats des lieux du Web semantique. Ο Ivan Herman δίνει κεντρική ομιλία στο 19emes Journees Francophones d'Ingenierie des Connaissances (IC2008).
 • 19 Ιουνίου, Baltimore, Maryland, ΗΠΑ: How New Web Accessibility Standards Impact User Experience Design. Η Shawn Henry παρουσιάζει στο Usability Professionals' Association International Conference 2008.
 • 26 June, Frankfurt, Γερμανία: Mobile Internet - the Way Forward. Ο Steve Bratt συμμετέχει σε συζήτηση στο 2nd NGMN Industry Conference 2008.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα (upcoming talks by country)
 • Και για περισσότερες ομιλίες (More talks...)

Το W3C Εγκαινιάζει Ομάδα για να Βοηθήσει στη Γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος

27 Μαΐου

Phone bikes Ως μέρος του αναπτυσσόμενου συνόλου πρωτοβουλιών του W3C σχετικών με την κοινωνική ανάπτυξη, το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στη νέα Ομάδα Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web for Development (MW4D) interest Group), με πρόγραμμα εργασιών να ερευνήσει τις προοπτικές των τεχνολογιών κινητών συσκευών να βοηθήσουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. "Χρειάζεται να επιλύσουμε σημαντικές προκλήσεις, όπως την έλειψη προτύπων στις συσκευές χρηστών, τους περιορισμούς δικτύων, το κόστος των υπηρεσιών και της κατανόησης των πραγματικών αναγκών πληροφόρησης των παραμεθώριων περιοχών," είπε ο Ken Banks, kiwanja.net, Επικεφαλής της ομάδας. "Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό, προϋπόθεση είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση, ένα βήμα που κάνουμε μέσα από τη δημιουργία αυτής της νέας ομάδας." Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο δελτίο τύπου: press release. Αυτή η εκκίνηση είναι μέρος της Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού: W3C's Mobile Web Initiative (MWI), που στοχεύει να αναγνωρίσει και να επιλύσει προκλήσεις και θέματα πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό όταν εν κινήσει. Αυτή η δουλειά πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 7ου πλαισίου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union's 7th Research Framework Programme (FP7)) ως μέρος του έργου Digital World Forum project.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας Πρόσβασης XHTML

26 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας XHTML 2 Working Group εξέδωσε υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας Πρόσβασης: XHTML Access Module. Αυτό το έγγραφο στοχεύει να βοηθήσει να γίνει η οικογένεια γλωσσών σήμανσης XHTML πιο αποτελεσματικές στην υποστήριξη των αναγκών της κοινότητας προσβασιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός γενικού μηχανισμού για τον ορισμό της σχέσης ανάμεσα σε συνιστώσες εγγράφων και σε γνωστές ταξονομίες πρόσβασης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 16 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: HTML Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στην Ενότητα Χώρου Ονομάτων CSS (Υποψήφια Σύσταση)

23 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε μια Υποψήφια Σύσταση της Ενότητας Χώρου Ονομάτων: CSS Namespaces Module. Αυτή η ενότητα Χώρου Ονομάτων CSS ορίζει το συντακτικό για τη χρήση χώρων ονομάτων σε CSS. Ορίζει τον κανόνα @namespace για τη δήλωση του αυτόματου χώρου ονομάτων και γα να δεσμεύει χώρους ονομάτων σε προθέματα. Επίσης ορίζει ένα συντακτικό που οι άλλες εφαρμογές μπορούν να υιοθετήσουν για τη χρήση αυτών των προθεμάτων σε κατάλληλα για χώρους ονόματα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Progress Events 1.0

22 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Web API Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Progress Events 1.0. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τύπους γεγονότων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο προόδου μιας λειτουργίας. Στοχεύει αρχικά για πλαίσια όπως λειτουργίες μεταφοράς δεδομένων που καθορίζονται από το XMLHTTPRequest, ή από τα Media Access Events. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Η Ομάδα Εργασίας Ασφάλειας XML θα Κάνει τα Επόμενα Βήματα στην Υπογραφή και Κωδικοποίηση της XML

21 Μαΐου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας XML Security Working Group, με αποστολή να εκτιμήσει και να δράσει σε συστάσεις (recommendations) από την εκδήλωση September 2007 Workshop on XML Signature and XML Encryption σχετικά με τα επόμενα βήματα για τις προδιαγραφές Ασφαλείας XML. Τα παραδοτέα της ομάδας: deliverables περιλαμβάνουν νέα δουλειά στο Συντακτικό και Επεξεργασία της XML Signature καθώς και της XML Encryption όπως και διατήρηση των σχετικών προδιαγραφών. Ο Frederick Hirsch (Nokia) θα είναι Επικεφαλής της Ομάδας, μαζί με τον Thomas Roessler (W3C) ως σημείο επικοινωνίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Ασφαλείας: W3C Security Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML)

16 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction. Το SCXMLείναι ένα περιβάλλον εκτέλεσης που βασίζεται στην Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης ( UML (Unified Modeling Language), στα Harel State Tables και στην Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης Ελέγχου Κλήσεων ( CCXML (Call Control eXtensible Markup Language). Οι κυριότερες διαφορές από το προηγούμενο προσχέδιο είναι (1) η τμηματοποίηση της γλώσσας, (2) η εισαγωγή προφίλ και (3) μια αναθεώρηση του αλγόριθμου για ερμηνεία εγγράφων. Το έγγραφο συνολικά έχει αλλάξει σημαντικά και η ομάδα καλωσορίζει την αξιολόγηση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Voice Browser Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007

16 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007. Αυτό το έγγραφο συλλέγει σε έναν ορισμό όλες τις προδιαγραφές που μαζί σχηματίζουν τη σημερινή κατάσταση των Cascading Style Sheets (CSS). Το βασικό κοινό είναι όσοι εφαρμόζουν τα CSS, όχι οι συγγραφείς CSS, καθώς αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει ενότητες για τη σταθερότητα προδιαγραφών, όχι το ρυθμό υιοθέτησης από περιηγητές του Παγκοσμίου Ιστού. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 9 Ιουνίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Style Activity.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στο Xquery and XPath Full Text 1.0 (Υποψήφια Σύσταση). Τα Προσχέδια Σεναρίων Χρήσης και Απαιτήσεων είναι Διαθέσιμα

16 Μαΐου

Οι Ομάδες Εργασίας του W3C XML Query Working Group και XSL Working Group εξέδωσαν από κοινού μια Υποψήφια Σύσταση του XQuery and XPath Full Text 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει το συντακτικό και την τυπική σημασιολογία του XQuery and XPath Full Text 1.0, γλώσσα που επεκτείνει τα: XQuery 1.0 [XQuery 1.0: An XML Query Language] και XPath 2.0 [XML Path Language (XPath) 2.0] με δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου. Όσοι κάνουν εφαρμογές ενθαρρύνονται να τρέξουν το σύνολο δοκιμών των ομάδων (test suite) και να αναφέρουν τα αποτελέσματά τους. Οι Ομάδες εξέδωσαν ακόμα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Απαιτήσεων: XQuery and XPath Full Text 1.0 Requirements και των Σεναρίων Χρήσης: Use Cases. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα XML (XML Activity).

"Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από Χρήστες Μεγαλύτερης Ηλικίας: Μια Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας". Τα σχόλιά σας είναι Εθπρόσδεκτα για το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόφωση Προσχέδιο

14 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας The Web Accessibility Initiative (WAI) Education and Outreach Working Group Working Group (EOWG) εξέδωσε το έγγραφο: Web Accessibility for Older Users: A Literature Review ως το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο. Το έγγραφο περιλαμβάνει αξιολογήσεις και ανάλυση των οδηγιών και των άρθρων που καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η αξιολόγηση της βιβλιογραφίας θα ενισχύσει τις προσπάθειες της WAI για να προάγει λύσεις προσβασιμότητας για χρήστες του Παγκοσμίου Ιστού μεγαλύτερης ηλικίας και ενδεχομένως να αναπτύξει προφίλ ή επεκτάσεις στις οδηγίες της WAI. Η αξιολόγηση της βιβλιογραφίας είναι ένα παραδοτέο του έργου WAI-AGE Project (Ageing Education and Harmonisation). Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση αξιολόγησης και για τη συμμετοχή (call for review and participation) για μια εισαγωγή στο έργο και μια πρόσκληση συνεισφοράς στην αξιολόγηση της βιβλιογραφίας και σε άλλη δουλειά του έργου WAI-AGE, αλλά και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό Web Accessibility Initiative.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Συντακτικού CURIE 1.0

5 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group εξέδωσε το υπο Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του CURIE Syntax 1.0, που περιγράφει ένα συντακτικό για την έκφραση των URIs με ένα γενικό, με συντομογραφίες συντακτικο ("Compact URI"). Η προδιαγραφή στοχεύει τους σχεδιαστές γλωσσών που χρειάζονται ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει τη χρήση επεκτάσιμων συλλογών τιμών. Ο κάθε σχεδιαστής γλώσσων που μελετάει τη χρήση των QNames σε τιμές χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να εξετάσει εναλλακτικά τη χρήση των CURIEs, επειδή τα CURIEs έχουν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό, ενώ τα QNames όχι. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα HTML Activity.

Το Canonical XML Έκδοση 1.1 Είναι Σύσταση του W3C

2 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C για το Canonical XML Version 1.1. Το Canonical XML Έκδοση 1.1 είναι αναθεώρηση στο Canonical XML Έκδοση 1.0 για να απευθύνει θέματα σχετικά με κληρονομικότητα χαρακτηριστικών στο χώρο ονομάτων XML όταν κανονικοποιούνται υποσύνολα εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να μην κληρονομείται το xml:id και να χειρίζονται το μονοπάτι URIQ xml:base κατάλληλα. Η Canonical XML Έκδοση 1.1 εφαρμόζεται στην XML 1.0 και ορίζεται σε σχέση με το μοντέλο δεδομένων XPath 1.0. Δεν ορίζεται για την XML 1.1. Ως Σύσταση, αυτό είναι ένα σταθερό έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναφοράς ή ως ετεροαναφορά από άλλο έγγραφο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το Προσχέδιο της Γλώσσας XML XProc

1 Μαΐου

Η Ομάδα Εργασίας XML Processing Model Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XProc: An XML Pipeline Language. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει το συντακτικό και τη σημασιολογία της XProc: μιας XML Pipeline Language, μια γλώσσα για την περιγραφή λειτουργιών για να πραγματοποιηθούν σε έγγραφα XML. Τα Pipelines αποτελούνται από απλά βήματα και πραγματοποιούν ατομικές λειτουργίες σε έγγραφα XML και κατασκευές παρόμοιες με χειριστές συνθηκών, επαναλήψεων και εξαιρέσεων, που ελέγχουν ποια βήματα εκτελούνται. Το τμήμα κατάστασης του εγγράφου καταγράφει τις πιο σημαντικές αλλαγές από το προηγούμενο προσχέδιο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Μοντελοποίησης Προϊόντων θα Ορίσει τη Βασική Οντολογία

1 Μαΐου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Ενδιαφέροντος Product Modelling Incubator Group, που χορηγείται από τα Μέλη του W3C: TNO, POSC-Caesar Association και Fraunhofer. Για το charter, τα έργα SWOP και S-TEN, μαζί με το φορέα POSC Caesar, πιστεύεται ότι είναι εφικτό να οριστεί μια μικρή ομάδα βασικών τάξεων και ιδιοτήτων, για τη μοντελοποίηση προϊόντων. Αυτή η ομάδα προϊόντων (product core) μπορεί να γίνει η βάση των οντολογιών που ορίζονται από τα δύο έργα αλλά και για πολλές άλλες οντολογίες εφαρμογών. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να βοηθήσει την ανάπτυξη οντολογιών του Παγκοσμίου Ιστού που προκύπτουν από ήδη υπάρχοντα διεθνή πρότυπα, όπως τα IFC, STEP και ISO 15926. Στην Ομάδα προτάθηκε να εργαστεί σε αυτό το σύνολο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού. Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν είναι στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων του W3C.

Ομιλίες του W3C το Μάιο

1 Μαΐου

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 5 Μαΐου, Eindhoven, Ολλανδία: XBRL και Σημασιολογικός Ιστός . Ο Ivan Herman συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Συνέδριο: 17th International XBRL Conference.
 • 5 Μαΐου, Eindhoven, Ολλανδία: Τι είναι Σημασιολογικός Ιστός; Ο Ivan Herman παρουσιάζει στο Συνέδριο: 17th International XBRL Conference.
 • 6 Μαΐου, Gelsenkirchen, Γερμανία: Verordnete (Barriere-) Freiheit. Ο Shadi Abou-Zahra συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Einfach-fur-Alle Tagung.
 • 6 Μαΐου, Δουβλίνο, Ιρλανδία: XForms 1.1. Ο Steven Pemberton δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο XTech 2008.
 • 8 Μαΐου, Δουβλίνο, Ιρλανδία: Γιατί να έχετε Website. Ο Steven Pemberton παρουσιάζει στο XTech 2008.
 • 8 Μαΐου, Δουβλίνο, Ιρλανδία: Ο Προηγμένος Σχεδιασμός CSS δεν είναι μόνο για μεγάλα πλέγματα. Ο Bert Bos παρουσιάζει στο XTech 2008.
 • 14 Μαΐου, Στοκχόλμη, Σουηδία: Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο Sprak och Internet.
 • 18 Μαΐου, San Jose, CA, USA: Κατάσταση του Σημασιολογικού Ιστού. Ο Ivan Herman παρουσιάζει στο 2008 Semantic Technology Conference.
 • 19 Μαΐου, Canberra, Αυστραλία: Βελτιώνοντας την Κυβέρνηση με την καλύτερη χρήση του Παγκοσμίου Ιστού. Ο Jose Manuel Alonso δίνει κεντρική ομιλία στο Web Directions South: Government.
 • 20 Μαΐου, Βαρκελώνη, Ισπανία: Fast Forward: Ετοιμαστείτε για τον Παγκόσμιο Ιστό 3.0. Ο Steve Bratt δίνει κεντρική ομιλία στο bdigital Global Congress.
 • 21 Μαΐου, Sydney, Αυστραλία: Προς το eGovernment 2.0. Ο Jose Manuel Alonso δίνει κεντρική ομιλία στο eGovernment Forum at CeBIT.
 • 22 Μαΐου, San Jose, CA, USA: Φέρνοντας το SemTech Πίσω στην Επικαιρότητα. Ο Ivan Herman συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο 2008 Semantic Technology Conference.
 • 27 Μαΐου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: Μια Μεγάλη Χαρούμενη Οικογένεια: Πρακτική Συνεργασία σε Σήμανση με Νόημα. Ο Dan Brickley παρουσιάζει στο Microformats vEvent.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες, ανά χώρα (upcoming talks by country)
 • Και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές Οδηγιών Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG) 2.0 (Υποψήφια Σύσταση)

30 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG) εξέδωσε το Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ως Υποψήφια Σύσταση και εξέδωσε αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Understanding WCAG 2.0 και Techniques for WCAG 2.0, μαζί με τα How to Meet WCAG 2.0 και Comparison of WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0. Το WCAG ορίζει πώς να γίνουν οι ιστοσελίδες, οι εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό και άλλο περιεχόμενο προσβάσιμα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Η Ομάδα Εργασίας WCAG συνεργάζεται στενά με τους κατασκευαστές του Παγκοσμίου Ιστού και περιμένει να λάβει τις αρχικές εφαρμογές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008 και να δώσει στοιχεία ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια εξόδου (exit criteria) μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), την πρόσκληση εφαρμογής (invitation to implement) και την περιγραφή εγγράφων WCAG 2.0 (Overview of WCAG 2.0 Documents) καθώς και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Παγκοσμίου Ιστού (Web Accessibility Initiative).

Το W3C Καλωσορίζει τα Μέλη του στη Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Πεκίνο

21 Απριλίου

Beijing floral scene Το W3C πραγματοποιεί τη Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 21-22 Απριλίου στο Πεκίνο, Κίνα. Οι Οργανισμοί Μέλη (W3C Member organizations) συμμετέχουν στις συναντήσεις και στο στρατηγικό σχεδιασμό για τις Δραστηριότητες του W3C (W3C Activities) και μελλοντική δουλειά. Η συνάντηση πραγματοποιείται παράλληλα με το WWW2008. Είστε προσκεκλημένοι στο W3C Track at WWW2008. Τα μέσα επικοινωνίας είναι προσκεκλημένα στη συνάντηση τύπου με τον Tim Berners-Lee (press conference with Tim Berners-Lee) στις 23 Απριλίουστις 3 μμ τοπική ώρα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς να γίνετε Μέλη της Κοινοπραξίας (how to become a W3C Member) και να παρεβρεθείτε στην Επόμενη Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2008 (μέρος του Technical Plenary Week) στις Κάννες, Γαλλία.

Δημιουργούνται οι Ομάδες Ενδιαφέροντος και Εργασίας SVG

16 Απριλίου

SVG Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Ομάδας Εργασίας (SVG Working Group). Οι Erik Dahlstrom (Opera Software ASA) και Andrew Emmons (Προσκεκλημένος Ειδήμονας του W3C) συνεχίζουν ως Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας, που έχει πρόγραμμα εργασιών (chartered) να δουλέψει δημόσια για τη συνέχιση της εξέλιξης των Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών (Scalable Vector Graphics) ως μορφή και πλατφόρμα και να ενισχύσει την υιοθέτηση και χρηστικότητα του SVG σε συνεργασία με άλλες τεχνολογίες. Μια νέα Ομάδα Ενδιαφέροντος (SVG Interest Group) έχει επίσης ιδρυθεί (chartered) για να βοηθήσει στην εξάπλωση της συζήτησης στα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά ως μορφή και πλατφόρμα, για να συλλέξει προϋποθέσεις και να βοηθήσει την υιοθέτηση και χρηστικότητα του SVG σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (Scalable Vector Graphics).

Ζητήθηκαν Σχόλια στο Test Συμβατότητας Παγκοσμίου Ιστού για Κινητούς Περιηγητές

16 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Mobile Web Test Suites Working Group εξέδωσε μια σταθερή έκδοση του Web Compatibility Test for Mobile Browsers και έστειλε πρόσκληση στην κοινότητα ( invitation to the community) για να μοιραστεί τις αναφορές και άλλα σχόλια για το ίδιο το τεστ. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το σχεδιασμό του τεστ (design of the test). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative).

Εκδόθηκαν Τρία υπό Διαμόρφωση Προσχέδια RIF

15 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Μορφής Ανταλλαγής Κανόνων (Rule Interchange Format (RIF) Working Group) εξέδωσε τρία υπό Διαμόρφωση Προσχέδια σήμερα:

Αυτά τα προσχέδια βοηθούν στη σταθεροποίηση των "καθαρών λογικών κανόνων", τμήμα του RIF, που είναι διακριτό από το τμήμα "κανόνων παραγωγής", (για το οποίο αναμένεται υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο μέσα στους επόμενους 6 μήνες). Και τα δύο τμήματα μοιράζονται το "RIF Core" (επίσης αναμένεται μέσα στους επόμενους 6 μήνες). Το Έγγραφο Πλαισίου (FLD) καθορίζει πώς οι ποικίλες διάλεκτοι σχετίζονται, ένω η Βασική Διάλεκτος Λογικής (BLD) παρέχει μια διαγλωσσική μέθοδο για γλώσσες κανόνων που παρέχουν εκφραστικότητα. Το τρίτο έγγραφο καθορίζει πώς η BLD μπορεί να συνδυαστεί λογικά με τα RDF και OWL. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Ο ISOC-IL Είναι ο Νέος Οργανισμός Φιλοξενίας του Ισραηλινού Γραφείου του W3C

15 Απριλίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι ο Israel Chapter of the Internet Society (ISOC-IL) είναι ο νέος Οργανισμός Φιλοξενίας του Ισραηλινού Γραφείου του W3C (W3C Israel Office). Ο Ori Idan θα είναι ο Επικεφαλής του Γραφείου από τον ISOC-IL. Το W3C θέλει να ευχαριστήσει τον Michel Bercovier και το Πανεπιστήμιο Hebrew University of Jerusalem για τη φιλοξενία του Ισραηλινού Γραφείου του W3C από το 1999. Ο Michel θα εξακολουθεί να ασχολείται ως σύμβουλος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Γραφεία του W3C (W3C Offices), που προάγουν την υιοθέτηση των Συστάσεων του W3C τοπικά σε κατασκευαστές, δημιουργούς εφαμρογών και σε άλλους τοπικούς φορείς.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του XMLHttpRequest Object

15 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Web API Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του The XMLHttpRequest Object. Η προδιαγραφή XMLHttpRequest Object ορίζει ένα API που παρέχει λειτουργικότητα σεναρίου πελάτη για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 2 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οντολογίας Πλαισίου Μεταφοράς

15 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Ubiquitous Web Applications Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Οντολογίας Delivery Context Ontology. Η Οντολογία Πλαισίου Μεταφοράς παρέχει ένα τυπικό μοντέλο των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος στο οποίο αλληλεπιδρούν οι συσκευές με τον Παγκόσμιο Ιστό ή με άλλες υπηρεσίες. Το πλαίσιο μεταφοράς είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστούν υλικά και να γίνουν χρησιμοποιήσιμα σε εύρος διαφορετικών συσκευών με διαφορετικές δυνατότητες. Το πλαίσιο μεταφοράς περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της συσκευής, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην υπηρεσία και το δίκτυο που παρέχει τη σύνδεση μεταξύ άλλων. Αυτό το έγγραφο περιγράφει την οντολογία, χρησιμοποιώντας την OWL και δίνει λεπτομέρειες κάθε ιδιότητας που περιέχει. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ubiquitous Web Applications Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Διεθνοποίησης Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού

15 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Internationalization Core Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Web Services Internationalization (WS-I18N). Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις βελτιώσεις στο SOAP messaging για να παρέχει διεθνοποιημένες και τοπικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας αντίστοιχα διεθνείς και τοπικές προτιμήσεις. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιήσουν μεγάλη πικοιλία μοντέλων ανάπτυξης για διεθνή χρήση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης (Internationalization Activity).

Εκδόθηκε η Νότα Κεντρικού Λεξιλογίου Περιγραφής Συσκευών

15 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Περιγραφής Συσκευών της Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative Device Description Working Group) εξέδωσε μια Νότα του Device Description Repository Core Vocabulary. Αυτό το έγγραφο εντοπίζει τις ιδιότητες που θεωρούνται σημαντικές για την προσαρμογή του περιεχομένου στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό. Η χρήση του προορίζεται για τον ορισμό Λεξιλογίου για εφαρμογές Συνόλου Περιγραφών Συσκευών (Device Description Repository - DDR). Το λεξιλόγιο που ορίζεται σε αυτό το έγγραφο δε στοχεύει στην αναφορά μιας εξαντλητικής λίστας του συνόλου ιδιοτήτων για την προσαρμογή του περιεχομένου. Οι Εφαρμογές DDR που απαιτούν επιπλέον ιδιότητες μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν επιπρόσθετα λεξιλόγια. Η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου Λεξιλογίου μπορεί να μοντελοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Mobile Web Initiative Activity.

Αναφορά Ομάδας Ενδιαφέροντος για την Εκλογίκευση της Αβεβαιότητας στον Παγκόσμιο Ιστό

15 Απριλίου

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group εξέδωσε την τελική της αναφορά (final report). Το έγγραφο περιλαμβάνει ένα σύνολο περιγραφών σεναρίων χρήσης, που επιδεικνύουν καταστάσεις εκλογίκευσης σε καθεστώς αβεβαιότητας. Μερικά από τα σενάρια χρήσης περιλαμβάνουν αναλυτική πληροφορία και λεπτομέρειες για το πώς η αβεβαιότητα θα μπορούσε να βοηθήσει να απευθυνθούν θέματα που δε μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα με τις σημερινές προσεγγίσεις. Το έγγραφο ακόμα αναγνωρίζει μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για να απευθύνουν τα σενάρια χρήσης και που φαίνονται να είναι υποσχόμενες ως υποψήφιες λύσεις για εκλογίκευση σε συνθήκες αβεβαιότητας στην κλίμακα του Παγκοσμίου Ιστού. Αυτή η δημοσίευση είναι μέρος της Δραστηριότητας Incubator Activity, ενός τόπου συζήτησης όπου τα Μέλη του W3C μπορούν να καινοτομήσουν και να πειραματιστούν. Αυτή η δουλειά δεν ακολουθεί τη διαδικασία δημιουργίας Προτύπων του W3C.

Αναφορά Ομάδας Ενδιαφέροντος για την Κοινή Γλώσσα στον Παγκόσμιο Ιστό

15 Απριλίου

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Common Web Language Incubator Group εξέδωσε την τελική της αναφορά final report. Ο στόχος της Κοινής Γλώσσας στον Παγκόσμιο Ιστό (CWL) είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό και επίσης να δώσει τη δυνατότητα στους υπολογιστές να επεξεργαστούν την πληροφορία σημασιολογικά. Η CWL επιτρέπει στους ανθρώπους να περιγράψουν τα περιεχόμενα και μετά-δεδομένα των ιστοσελίδων που έχουν γραφτεί σε φυσική γλώσσα. Η γλώσσα αναζητά να μειώσει τους γλωσσικούς περιορισμούς και να βοηθήσει στην αυτόματη εξαγωγή πληροφοριών από ιστοσελίδες. Αυτή η έκδοση είναι μέρος της Δραστηριότητας Incubator Activity, τόπος συζήτησης όπου τα Μέλη του W3C μπορούν να καινοτομήσουν και να πειραματιστούν. Αυτή η δουλειά δεν ακολουθεί τη διαδικασία δημιουργίας Προτύπων του W3C.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Διεπαφών Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης

14 Απριλίου

Η Ομάδα Εργασίας Multimodal Interaction Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Multimodal Architecture and Interfaces (MMI Architecture), που ορίζει μια χαλαρά συνδεδεμένη αρχιτεκτονική για πολυτροπικές διεπαφές χρηστών. Η κυριότερη αλλαγή σε αυτό το προσχέδιο είναι μια πιο λεπτομερής προδιαγραφή των events sent between the Runtime Framework and the Modality Components, including both schemas for the individual messages and ladder diagrams showing message sequences. The architecture envisioned by the Working Group will provide a general and flexible framework providing interoperability among modality-specific components from different vendors - for example, speech recognition from one vendor and handwriting recognition from another. Learn more about W3C's Multimodal Interaction Activity.

Content Transformation Guidelines 1.0, Comments on First Public Draft Welcome

14 Απριλίου

The Mobile Web Best Practices Working Group has published the First Public Working Draft of Content Transformation Guidelines 1.0. This document provides guidance to managers of content transformation proxies and to content providers for how to coordinate when delivering Web content. Content transformation techniques diverge widely on the web, with many non-standard HTTP implications, and no well-understood means either of identifying the presence of such transforming proxies, nor of controlling their actions. This document establishes a framework to allow that to happen. Learn more about the Mobile Web Initiative Activity.

Four "Widgets 1.0" Working Drafts Published

14 Απριλίου

The Web Application Formats Working Group has published four Working Drafts related to Widgets 1.0: The Widget Landscape (Q1 2008), Packaging and Configuration, Digital Signature, and Requirements; these are the First Public drafts for Digital Signatures and Landscape. Widgets are small client-side Web applications for displaying and updating remote data, that are packaged in a way to allow a single download and installation on a client machine, mobile phone, or mobile Internet device. "Landscape" reviews commonalities and fragmentation across widget user agents and explores how fragmentation currently affects, amongst other things, authoring, security, distribution and deployment, internationalization and the device-independence of widgets. "Packaging" defines a Zip-based packaging format and an XML-based configuration document format for widgets. "Digital Signature" defines a profile of the XML-Signature Syntax and Processing specification to allow a widget resource to be digitally signed. "Requirements" lists the design goals and requirements that specification would need to address in order to standardize various aspects of widgets. Learn more about the Rich Web Client Activity.

Six OWL 2 Drafts Published

11 Απριλίου

The OWL Working Group published six drafts today related to the OWL 2 Web Ontology Language:

OWL 2 (previously known as OWL 1.1) defines extensions to OWL, which is one of the core standards of the Semantic Web. Semantic Web terms (such as "author" or "title") can be organized into vocabularies (such as "data about publications"). OWL is used to represent the meaning of terms (see, for example, the work of the Health Care and Life Sciences Interest Group) in these vocabularies (or, "ontologies'), and relationships between those terms. Three of the drafts published today (syntax, semantics, and mapping-to-rdf) are the same as their January 2008 counterparts except for the name change. Of the three new drafts: "XML Serialization" specifies a new XML (not RDF/XML) syntax for OWL; "Profiles" specifies subsets (logical fragments) of OWL that target particular application contexts; and the "Primer" provides a unified technical introduction to OWL 2. The Working Group seeks feedback on these drafts and has highlighted particular issues throughout the documents. Learn more about the Semantic Web.

Requirements of Japanese Text Layout Draft Published

11 Απριλίου

Typography sample Participants from four W3C Groups — CSS, Internationalization Core, SVG and XSL Working Groups — as part of the Japanese Layout Task Force published Requirements of Japanese Text Layout. This document describes requirements for general Japanese layout realized with technologies like CSS, SVG and XSL-FO. The document is mainly based on a standard for Japanese layout, JIS X 4051. However, it also addresses areas which are not covered by JIS X 4051. Japanese version is also available. Learn more about basics of Japanese text layout and W3C's Internationalization Activity.

Last Call: XHTML Role Attribute Module

10 Απριλίου

The XHTML2 Working Group has published the second Last Call Working Draft of XHTML Role Attribute Module. The XHTML Role Attribute defined in this specification allows the author to annotate XML Languages with machine-extractable semantic information about the purpose of an element. Use cases include accessibility, device adaptation, server-side processing, and complex data description. This attribute can be integrated into any markup language based upon XHTML Modularization. Comments are welcome through 10 May. Learn more about the HTML Activity.

Language Bindings for DOM Specifications Draft Published

10 Απριλίου

The Web API Working Group has published the Working Draft of Language Bindings for DOM Specifications. This specification defines an Interface Definition Language (IDL) to be used by other specifications that define a Document Object Model (DOM). The document also addresses how interfaces described with this IDL correspond to constructs within ECMAScript and Java execution environments. Learn more about the Rich Web Client Activity.

Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 Draft Published

9 Απριλίου

The Math Working Group has published a Working Draft of Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0. This is the third draft of MathML, an XML application for describing mathematical notation and capturing both its structure and content. The goal of MathML is to enable mathematics to be served, received, and processed on the World Wide Web, just as HTML has enabled this functionality for text. Learn more about the Math Activity.

Rich Web Application Backplane Incubator Group to Study Building Blocks for Web Applications

9 Απριλίου

W3C is pleased to announce the creation of the Rich Web Application Backplane Incubator Group, sponsored by W3C Members CWI, HP, IBM, and Xerox. The mission of the XG is to explore and refine the architecture of a "Rich Web Application Backplane" -- a set of common building blocks for Web applications. The XG charter states: "[B]enefits to end-user interaction of adopting such common infrastructure will include richer user interaction enabled through simplified approaches to mixing multiple interaction technologies in a single application. The ability to easily share data across multiple components, and to freely intermix AJAX and declarative components, should support a wider range of high function composable UIs." Like all XG's, this group's work is not standards-track. Read more about the Incubator Activity, an initiative to foster development of emerging Web-related technologies.

Last Call: Device Description Repository Simple API

8 Απριλίου

The Mobile Web Initiative Device Description Working Group has published the First Public and Last Call Working Draft of Device Description Repository Simple API. Web content delivered to mobile devices usually benefits from being tailored to take into account a range of factors such as screen size, markup language support and image format support. Such information is stored in "Device Description Repositories" (DDRs). This document describes a simple API for access to DDRs, in order to ease and promote the development of Web content that adapts to its Delivery Context. Comments are welcome through 01 May. Learn more about the Mobile Web Initiative.

Health Care and Life Sciences Interest Group Drafts Show Power of Data Integration

8 Απριλίου

The mission of the W3C Health Care and Life Sciences (HCLS) Interest Group is to show how to use Semantic Web technology to answer cross-disciplinary questions in life science that have, until now, been prohibitively difficult to research. Today the HCLS Interest Group published two Working Drafts. The first describes the construction and use of the knowledge base that was used as part of a demonstration of life sciences data integration at the the 2007 World Wide Web Conference in Banff, Canada. The second document explains the process of integrating data with an existing Semantic Web knowledge base. The success of the group continues to draw industry interest. W3C Members are currently reviewing a draft charter that would enable the renewed HCLS Interest Group to develop and support use cases that have clear scientific, business and/or technical value, using Semantic Web technologies in three areas: life science, translational medicine, and health care. We invite all W3C Members to review the draft charter (which is public during the review), and encourage those who are interested in using the Semantic Web to solve knowledge representation and integration on a large scale to join the Interest Group. Learn more about the Semantic Web Activity.

W3C Talks in April

7 Απριλίου

Browse W3C presentations and events also available as an RSS channel

Multiple presenters will be at W3C Track, The 17th International World Wide Web Conference (WWW2008) in Beijing, China.

Incubator Group Report: W3C SWS Challenge Testbed Incubator Methodology Report

3 Απριλίου

The W3C SWS Testbed Incubator Group published their final report: SWS Challenge Testbed Incubator Methodology Report. This document describes the SWS Testbed XG's Final Report on the best practices for a methodology for evaluating the efficacy of various techniques for mediation, discovery, and composition of Web Services, such techniques including software engineering approaches as well as semantic annotations. These best practices are based upon two years of experience with five workshops and one year of discussion and meetings on this subject by the XG Participants. The publication is part of the Incubator Activity, a forum where W3C Members can innovate and experiment.

Last Call: XML Linking Language (XLink) Version 1.1

3 Απριλίου

The XML Core Working Group has published the Last Call Working Draft of XML Linking Language (XLink) Version 1.1. This specification defines the XML Linking Language (XLink) Version 1.1, which allows elements to be inserted into XML documents in order to create and describe links between resources. It uses XML syntax to create structures that can describe links similar to the simple unidirectional hyperlinks of today's HTML, as well as more sophisticated links. Comments are welcome through 16 May. Learn more about the Extensible Markup Language (XML) Activity.

Web Security Context: Experience, Indicators, and Trust Working Draft Published

3 Απριλίου

The Web Security Context Working Group has published a Working Draft of Web Security Context: Experience, Indicators, and Trust. This specification deals with the trust decisions that users must make online, and with ways to support them in making safe and informed decisions where possible. In order to achieve that goal, this specification includes recommendations on the presentation of identity information by Web user agents; on handling errors in security protocols in a way that minimizes the trust decisions left to users, and induces them toward safe behavior where they have to make these decisions; and on data entry interactions that will make it easier for users to enter sensitive data into legitimate sites than to enter them into illegitimate sites. Learn more about the Security Activity.

CURIE Syntax 1.0 Working Draft Published

3 Απριλίου

The XHTML2 Working Group has published a Working Draft of CURIE Syntax 1.0. The aim of this document is to outline a syntax for expressing URIs in a generic, abbreviated syntax. While it has been produced in conjunction with the XHTML 2 Working Group, it is not specifically targeted at use by XHTML Family Markup Languages. Note that the target audience for this document is Language designers, not the users of those Languages. Learn more about the HTML Activity.

Cool URIs for the Semantic Web Interest Group Note

1 Απριλίου

The Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group has published an Interest Group Note Cool URIs for the Semantic Web. The Resource Description Framework (RDF) allows users to describe both Web documents and concepts from the real world people, organizations, topics, things in a computer-processable way. Publishing such descriptions on the Web creates the Semantic Web. URIs (Uniform Resource Identifiers) are very important to the Semantic Web, providing both the core of the framework itself and the link between RDF and the Web. This document presents guidelines for the effective use of URIs in the context of the Semantic Web. Learn more about the Semantic Web Activity.

XQuery Scripting Extension 1.0 and Use Cases; Comments on First Public Drafts Welcome

28 Μαρτίου

The XML Query Working Group has published two First Public Working Drafts: XQuery Scripting Extension 1.0 and XQuery Scripting Extension 1.0 Use Cases. The former defines an extension to XQuery 1.0 and XQuery Update Facility. Expressions can be evaluated in a specific order, with later expressions seeing the effects of the expressions that came before them. This specification introduces the concept of a block with local variable declarations, as well as several new kinds of expressions, including assignment, while, continue, break, and exit expressions. The latter specification includes the usage scenarios that motivate the changes in the former. Learn more about the Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Βασικές Μορφές Σχήματος XML Schema for Databinding Έκδοση 1.0

28 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema Patterns for Databinding Working Group εξέδωσε δύο έγγραφα: το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0 και ένα σύνηθες υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Advanced XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0. Η πρώτη προδιαγραφή παρέχει ένα σύνολο βασικών μορφών XML Schema 1.0, γνωστών για τη διαλειτουργικότητά τους σε ποιοτικές εφαρμογές databinding. Οι μορφές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν τις αναπαραστάσεις της XML 1.0 representations of commonly used data structures. Last Call comments are welcome through 30 April. The second specification provides a set of commonly used XML Schema 1.0 patterns known to cause issues with some state of the art databinding implementations. Learn more about the Web Services Activity.

Αποτελεσματική Μορφή Αλταλλαγής XML: Interchange (EXI) Format 1.0

27 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Efficient XML Interchange Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0. Αυτό το έγγραφο είναι μια προδιαγραφή της Αποτελεσματικής Μορφής Ανταλλαγής XML (EXI). Η EXI είναι μια πολύ συμπυκνωμένη αναπαράσταση για το Σύνολο Πληροφοριών Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Information Set) που έχει στόχο να βελιστοποιήσει ταυτόχρονα την απόδοση και τη χρήση των υπολογιστικών πόρων. Η μορφή EXI χρησιμοποιεί υβριδική προσέγγιση που προέρχεται από τις θεωρίες πληροφοριών και επίσημων γλωσσών, όπως και πρακτικές τεχνικές που πιστοποιούνται από μετρήσεις, για εντροπία κωδικοποίησης πληροφορίας XML. Χρησιμοποιώντας ένα σχετικά απλό αλγόριθμο, που βοηθάει στη γρήγορη και συμπαγή εφαρμογή και ένα μικρό σύνολο τύπων δεδομένων, παράγει αξιόπιστα αποτελεσματικές κωδικοποιήσεις των XML event streams. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Extensible Markup Language (XML) Activity.

Σενάρια Χρήσης της XML Query (XQuery) 1.1

27 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Query Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Σεναρίων Χρήσης της XML Query (XML Query (XQuery) 1.1 Use Cases). Αυτό το έγγραφο καθορίζει τα σενάρια χρήσης για την XML Query (XQuery) 1.1, για να δείξει σημαντικές εφαρμογές για τη γλώσσα αναζήτησης. Κάθε σενάριο χρήσης επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής και περιέχει έναν Ορισμό Τύπου Εγγράφου (Document Type Definition - DTD) και παραδείγματα δεδομένων εισόδου. Κάθε σενάριο χρήσης καθορίζει ένα σύνολο αναζητήσεων που μπορεί να εφαρμοστούν σε δεδομένα εισόδου και στα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε αναζήτηση. Μπορείτε να διαβάσετε για τις αλλαγές (changes) από το προηγούμενο προσχέδιο και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Το Προσωπικό του W3C Staff θα Συμμετάσχει στην Έρευνα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων και θεμάτων Ταυτότητας

27 Μαρτίου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει αυτονομία στα άτομα, μια απαραίτητη συνθήκη για μια δημοκρατική κοινωνία. Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την εκκίνηση του έργου PrimeLife research project. Τα Μέλη του Προσωπικού του W3C Thomas Roessler και Rigo Wenning θα συμμετάσχουν σε αυτό το τριετές έργο των 10 Εκατομμυρίων Ευρώ όπου συμμετέχουν πολλοί συνεργαζόμενοι οργανισμοί. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτύξει επεκτάσιμα εργαλεία για να βοηθήσει τους ανθρώπους να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή και να διαχειριστούν τις ταυτότητές τους σε νέες υπηρεσίες και εφαρμογές (όπως σε τεχνητές κοινότητες και σε συλλογικές εφαρμογές). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Ομάδα Ενδιαφέροντος Πολιτικής Γλωσσών (W3C Policy Languages Interest Group).

Πρόσκληση Αξιολόγησης για την Προτεινόμενη Σύσταση του Συντακτικού και Επεξεργασίας XML

26 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Security Specifications Maintenance Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση του XML Signature Syntax and Processing (Second Edition). Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους κανόνες και συντακτικό επεξεργασίας ψηφιακής υπογραφής XML. Οι Υπογραφές XML παρέχουν ακεραιότητα, πιστοποίηση μηνυμάτων, ή/και υπηρεσίες πιστοποίησης για δεδομένα οποιουδήποτε τύπου, είτε βρίσκονται στο XML που περιέχει την υπογραφή ή αλλού. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα αλλαγών (list of changes) και την αναφορά υλοποίησης (implementation report). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ασφαλείας (Security Activity).

Τα σχόλιά σας είναι Ευπρόσδεκτα για το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Προϋποθέσεων για την Επεκτάσιμη Γλώσσα Στυλ (Extensible Stylesheet Language - XSL) Έκδοση 2.0

26 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας XSL Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Extensible Stylesheet Language (XSL) Requirements Version 2.0. Αυτό το έγγραφο απαριθμεί το σύνολο των προϋποθέσεων για την έκδοση 2.0 των αντικειμένων μορφοποίησης XSL Formatting Objects (XSL-FO), όχι για την XSLT. Το XSL-FO εφαρμόζεται κατά πολύ από τη βιομηχανία και από την ακαδημία όπου πολλές μορφές απόδοσης (τυπικά εκτύπωση και online) χρειάζονται από μια μοναδική πηγή XML. Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές και από χώρες σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών για τη δημιουργία τεχνικών εγγράφων, αναφορών και συμβολαίων, όρων και συνθηκών, τιμολογίων και άλλων μορφών επεξεργασίας, όπως αδειών οδήγησης και μορφών ταχυδρόμησης. Η Ομάδα Εργασίας XSL προσκαλεί τους ανθρώπους να βοηθήσουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων του συνόλου χαρακτηριστικών της XSL 2.0 συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο (survey) μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη του 2008. Μπορίτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα W3C XML Activity.

Πρωτόκολλο για Περιγραφή και Ομαδοποίηση Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (POWDER)

26 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο: Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources. Ο στόχος του Πρωτοκόλλου Protocol for Web Description Resources (POWDER) είναι να παρέχει τρόπο για την περιγραφή ομάδας πόρων μέσα από την έκδοση μετα-δεδομένων, αναγνώσιμων από μηχανές, με την παρότρυνση των Σεναρίων Χρήσης: POWDER Use Cases. Το σημερινό έγγραφο ορίζει το πώς οι Πόροι Περιγραφής (DRs) μπορούν να δημιουργηθούν και να εκδοθούν, είτε ανεξάρτητα ή ως μαζικά δεδομένα, πώς να υπάρξουν συνδέσεις σε DRs από άλλους online πόρους και το σημαντικότερο πώς οι DRs μπορούν να είναι αυθεντικοί και έμπιστοι. Ο στόχος είναι να υπάρξει πλαρφόρμα μέσα από την οποία οι γνώμες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις για online πόρους μπορούν να εκφραστούν από ανθρώπους και να ανταλλαχθούν από μηχανές. Μπορείτε να δείτε το change log και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εγκαινιάστηκε η Ομάδα Ενδιαφέροντος Διεθνοποίησης Συνόλου Ετικετών

26 Μαρτίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την εγκαινίαση της Ομάδας Ενδιαφέροντος Διεθνοποίησης Συνόλου Ετικετών (Internationalization Tag Set (ITS) Interest Group), με επικεφαλής τον Yves Savourel (ENLASO Corporation). Η Ομάδα Ενδιαφέροντος είναι τόπος συζήτησης για να βοηθήσει την κοινότητα χρηστών του Διεθνοποιημένου Συνόλου Ετικετών (Internationalization Tag Set (ITS)), προάγοντας την υιοθέτησή του και με τη συλλογή πληροφοριών για την περεταίρω ανάπτυξή του. Το ITS ορίζει κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με σχήματα για να υποστηρίξουν τη διεθνοποίηση και την τοπική προσαρμογή σχημάτων και εγγράφων. Η συμμετοχή: Participation στη νέα Ομάδα Ενδιαφέροντος ITS είναι ανοιχτή στα Μέλη του W3C και στο κοινό. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης (W3C Internationalization Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του "Cool URIs for the Semantic Web"

21 Μαρτίου

Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Εκπαίδευσης και Διάχυσης του Σημασιολογικού Ιστού: Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του "Cool URIs for the Semantic Web". Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF) επιτρέπει στους χρήστες να περιγράψουν τα έγγραφα του Παγκοσμίου Ιστού και τις έννοιες του πραγματικού κόσμου — people, organizations, topics, things — με τρόπο που μπορεί να επεξεργαστούν υπολογιστές. Εκδίδοντας τέτοιες περιγραφές στον Παγκόσμιο Ιστό δημιουργείται ο Σημασιολογικός Ιστός. Τα URIs (Uniform Resource Identifiers) είναι πολύ σημαντικά για το Σημασιολογικό Ιστό, παρέχοντας το ίδιο το κεντρικό πλαίσιο και το σύνδεσμο ανάμεσα στο RDF και στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τις οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των URIs στα πλαίσια του Σημασιολογικού Ιστού. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 28 Μαρτίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Πρόσκληση για Αξιολόγηση: Η XML Base (Δεύτερη Έκδοση) Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση

20 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση του XML Base (Second Edition). Αυτό το έγγραφο περιγράφει μια υποδομή παρόμοια με το HTML BASE, για τον ορισμό URIs για μέρη εγγράφων XML. Όλες οι αλλαγές στο έγγραφο καταγράφονται στο έγγραφο XML Base Errata document. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Το W3C Προσκαλεί τη Συζήτηση της Κοινότητας στο WWW2008

18 Μαρτίου

World Wide Web Conference: Beijing 2008. One World, One Web Το W3C προσκαλεί τους συμμετέχοντες στο συνέδριο WWW2008 να συζητήσουν επείγοντα θέματα του Παγκοσμίου Ιστού στο W3C Track στο Πεκίνο, Κίνα στις 23-24 Απριλίου. Με επικεφαλής την Marie-Claire Forgue, το W3C track θα παρουσιάσει σχεδόν 25 θέματα, μερικά από τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του Internet στην Κίνα. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release). Μαζί με το W3C Track, ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής τουW3C και Εφευρέτης του Παγκοσμίου Ιστού, θα δώσει κεντρική ομιλία με τίτλο "Το Μέλλον των Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό" την Πέμπτη 24 Απριλίου. Μια συνέντευη τύπου με τον Tim Berners-Lee είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 23 Απριλίου στο Beijing International Convention Center. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα W3C track page.

Γλώσσα Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας (SSML) Έκδοση 1.1

17 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1, μέρος του πλαισίου του W3C για να παρέχει πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιώντας προφορική αλληλεπίδραση. Η SSML παρέχει μια πλούσια, βασισμένη σε XML γλώσσα σήμανσης για να βοηθήσει στη δημιουργία συνθετικής ομιλίας στον Παγκόσμιο Ιστό και σε άλλες εφαρμογές. Παρέχει ένα πρότυπο τρόπο για τον έλεγχο συνιστωσών της ομιλίας όπως την προφορά, τον όγκο, το pitch, το ρυθμό κλπ. Σε εύρος διαφορετικών πλατφόρμων με δυνατότητα σύνθεσης. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα αλλαγών (list of changes) σε αυτό το προσχέδιο και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής του W3C (Voice Browser Activity).

RDFa Primer

17 Μαρτίου

Οι Ομάδες Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group και XHTML2 Working Group εξέδωσαν από κοινού ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του RDFa Primer 1.0. Το primer είναι εισαγωγή στο RDFa, μια μέθοδος ενσωμάτωσης δομημένων δεδομένων σε XHTML. Οι αλλαγές (Changes) σε αυτό το προσχέδιο το συντονίζουν με την ερμηνεία του χαρακτηριστικού @src όπως καθορίζεται στο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο: 21 February 2008 RDFa Syntax Last Call Working Draft. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα XHTML2 και Semantic Web.

Πρωτόκολλο για Πόρους Περιγραφής Υπηρεσιών (POWDER)

17 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε ένα Αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου Περιγραφής Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Description Resources). Ο σκοπός του Πρωτοκόλλου Περιγραφής Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (Protocol for Web Description Resources (POWDER)) είναι να παρέχει τον τρόπο να περιγραφεί μια ομάδα πόρων μέσα από την έκδοση μεταδεδομένων που μπορούν να διαβαστούν από μηχανές, μέσα από το κίνητρο των Σεναρίων Χρήσης (POWDER Use Cases). Το παρόν έγγραφο ορίζει πώς οι Πόροι Περιγραφής (DRs) μπορούν να δημιουργηθούν και να εκδοθούν, είτε ανεξάρτητα ή συλλογικά, πώς να συνδεθούν με DRs από άλλους online πόρους και πιο σημαντικά πώς οι DRs μπορούν να πιστοποιηθούν και να είναι έμπιστοι. Ο στόχος είναι να υπάρξει πλατφόρμα με την οποία οι γνώμες και οι ισχυρισμοί για τους online πόρους μπορούν να εκφραστούν από μηχανήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Συνέδριο και Έκθεση SVG Open 2008

17 Μαρτίου

SVG Το SVG Open 2008, το 6ο Διεθνές Συνέδριο σε Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (Scalable Vector Graphics) θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου Maritim Hotel στη Νυρεμβέργη, Γερμανία στις 26-28 Αυγούστου 2008, με επιπρόσθετα workshops στις 29 Αυγούστου. Με συν-χορηγό το W3C, η σειρά συνεδρίων SVG Open είναι ο σημαντικότερος τόπος συνάντησης για σχεδιαστές SVG, κατασκευαστές και όσους κάνους εφαρμογές για να μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες, προϊόντα και στρατηγικές. Η Ομάδα Εργασίας SVG του W3C και τα μέλη της ομάδας του W3C Chris Lilley και Doug Schepers θα συμμετάσχουν. Οι προτάσεις για παρουσιάσεις presentation abstracts και course outlines είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Μαρτίου. Έγκαιρη εγγραφή (registration) είναι τώρα ανοιχτή με έκπτωση 25% για τα Μέλη του W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Γραφικών του W3C (Graphics Activity)

Ο Mauro Nunez Είναι ο W3C Business Manager

16 Μαρτίου

Mauro Nunez Το W3C απένειμε στον Mauro Nunez τη θέση του W3C Business Manager. Αυτή είναι διεύρυνση της αρχικής του θέσης ως North American Business Manager και περιέχει τον ήδη διευρυμμένο ρόλο που έχει αναλάβει ο Mauro στην Κοινοπραξία από τότε που προσελήφθη τον Οκτώβριο του 2006. Ο πρωταρχικός στόχος του Mauro θα είναι να βοηθήσει προς ένα επιχειρηματικό και λειτουργικό περιβάλλον που είναι οικονομικό, παραγωγικό και θετικό, σε όλες τις λειτουργικές τοποθεσίες του W3C. Ας συγχαρούμε το Mauro για το νέο του ρόλο στο W3C.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της Αναθεωρημένης Υποδομής XQuery 1.0 (Υποψήφια Σύσταση)

14 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Query Working Group εξέδωσε την Υποψήφια Σύσταση του XQuery Update Facility 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει μια υποδομή αναθεώρησης που επεκτείνει τη Γλώσσα Αναζήτησης: XML Query language, XQuery. Η Αναθεωρημένη Υποδομή της XQuery παρέχει εκφράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν αλλαγές (όπως εισαγωγή κόμβων, διαγραφή, αλλαγή και δημιουργία) σε περιπτώσεις των XQuery 1.0 και XPath 2.0 Data Model. Η Ομάδα Εργασίας εξέδωσε ακόμα σήμερα δύο επιπλέον έγγραφα που θα γίνουν Νότες της Ομάδας Εργασίας: XQuery Update Facility 1.0 Requirements και XQuery Update Facility 1.0 Use Cases. Μπορείτε να μάθετε σχετικά με την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Τα Σχόλιά σας είναι Ευπρόσδεκτα για το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οδηγιών Προσβασιμότητας Πράκτορα Χρήστη UAAG 2.0

13 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας User Agent Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε το πρώτο δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Προσβασιμότητας Πράκτορα Χρήστη (User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0). Το UAAG 2.0 απευθύνει την προσβασιμότητα περιηγητών και media players και τη δια-λειτουργικότητά τους με βοηθητικές τεχνολογίες. Θα καλύψει περισσότερες προηγμένες τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού σε σύγκριση με το UAAG 1.0. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση αξιολόγησης του Προσχεδίου (invitation to review the UAAG 2.0 Working Draft) και σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Κινητές Τεχνολογίες για τη Διατήρηση της Ανάπτυξης στο Workshop

11 Μαρτίου

Το W3C προσκαλεί για συμμετοχή σε Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development στο Sao Paulo, Βραζιλία στις 2-3 Ιουνίου 2008. Το W3C στοχεύει για αυτό το δημόσιο Workshop να γίνει τόπος συζήτησης πολλών περιοχών όπου ειδήμονες κινητής τεχνολογίας και του Παγκοσμίου Ιστού, ειδήμονες NGO και εκπρόσωποι της περιοχής egovernment μαζεύονται για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις εφαρμογής υπηρεσιών για μη προνομιούχες περιοχές. Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 20 Απριλίου. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative (MWI)) και το έργο Digital World Forum project.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Προσβασιμότητας Εργαλείου Συγγραφής ATAG 2.0

10 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group εξέδωσε τα αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Οδηγιών Προσβασιμότητας Εργαλείων Συγγραφής (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) και Τεχνικές Εφαρμογής: Implementation Techniques for ATAG 2.0. Το ATAG βοηθάει τους κατασκευαστές να σχεδιάζουν εργαλεία που είναι προσβάσιμα, ώστε οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και ώστε τα εργαλεία να μπορούν να βοηθήσουν να παραχθεί προσβάσιμο περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση για την αξιολόγηση των αναθεωρημένων υπό Διαμόρφωση Προσχεδίων (invitation to review the updated ATAG 2.0 Working Drafts) και να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού (Web Accessibility Initiative).

Εκδόθηκε η Νότα Σεναρίων Χρήσης Εμπειρίας Δεικτών και Εμπιστοσύνης του Παγκοσμίου Ιστού

7 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Web Security Context Working Group εξέδωσε τη Νότα της Ομάδας: Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases. Η Ομάδα Εργασίας έχει πρόγραμμα εργασιών να προτείνει τις διεπαφές των χρηστών που τους βοηθούν να πάρουν αποφάσεις εμπιστοσύνης για τον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτή η Νότα εξηγεί τους τεχνικούς στόχους της ομάδας - συμπληρώνει το πρόγραμμα εργασιών της ομάδας: charter, αναφέρει τι τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας και πώς οι προτάσεις μπορούν να εκτιμηθούν. Αυτή η Νότα επίσης περιλαμβάνει μια αρχική συλλογή σεναρίων χρήσης που η ομάδα περιμένει ότι θα οδηγήσουν την τεχνική δουλειά της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Ασφαλείας: Security Activity.

Σεμινάριο του W3C για το Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό στο Τόκιο, στις 14 Μαρτίου

6 Μαρτίου

Το W3C προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στο σεμινάριο σχετικά με: "Video on the Web" στις 14 Μαρτίου 2008, στις 13:00-15:30 στο Keio University, Τόκιο, Ιαπωνία. Η ιστοσελίδα της συνάντησης: meeting page είναι διαθέσιμη στα Ιαπωνικά. Ο Philippe Le Hegaret, που ήταν συν-Επικεφαλής του W3C Video on the Web Workshop (Δεκέμβριος 2007 στις Βρυξέλλες) θα παρουσιάσει μια αναφορά σε αυτό το Workshop. Το σεμινάριο ακόμα περιλαμβάνει μια συζήτηση με ειδήμονες της βιομηχανίας Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό στην Ιαπωνία και για να συζητήσουν τις σημερινές πρακτικές και τη μελλοντική κατεύθυνση του "Video on the Web" στην Ιαπωνία. Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στα Ιαπωνικά (εκτός από την ομιλία του Philippe) και μια-προς-μια ερμηνεία ανάμεσα στα Αγγλικά και Ιαπωνικά θα υπάρξει για την ομιλία του Philippe και τη συζήτηση. 's talk and the panel session. There are a limited number of seats available. Please use the registration page, also in Japanese.

Η Ομάδα RDB2RDF θα Μελετήσει την Αντιστοίχιση Δεδομένων σε RDF

5 Μαρτίου

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας RDB2RDF Incubator Group, που χορηγείται από τα Μέλη του W3C: Oracle, HP, PartnersHealthcare και OpenLink Software. Η αποστολή αυτής της Ομάδας είναι διπλή: (1) να εξετάσει και να κατατάξει υπάρχουσες προσεγγίσεις αντιστοίχισης δεδομένων σε RDF και να εκτιμήσει αν η προτυποποίηση είναι δυνατή ή/και απαραίτητη σε αυτή την περιοχή και (2) να εξετάσει και να κατατάξει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις αντιστοίχησης τάξεων OWL σε Σχεσικά δεδομένα, ή πιο συγκεκριμένα αναζητήσεις SQL queries, με στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου σε αυτή την περιοχή. Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα εργασιών (charter) για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σχετικών με τον Παγκόσμιο Ιστό.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού για την Προδιαγραφή Element Traversal Specification

3 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Web API Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Προδιαγραφής Element Traversal Specification. Αυτή η Προδιαγραφή ορίζει τη διεπαφή ElementTraversal που επιτρέπει την περιήγηση στο σενάριο των στοιχείων ενός δέντρου DOM, αποκλείωντας όλους τους άλλους κόμβους στο DOM, όπως κόμβους κειμένου. Προορίζεται να παρέχει μια πιο βολική εναλλακτική στις υπάρχουσες διεπαφές αναζήτησης DOM με μικρό ίχνος εφαρμογής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Απριλίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικπύ Σχολιασμού Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσιών (SML) 1.1, Μορφής Ανταλλαγής Δεδομένων SML 1.1

3 Μαρτίου

Η Ομάδα Εργασίας Service Modeling Language Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσιών (Service Modeling Language, Version 1.1) και της Μορφής Ανταλλαγής Δεδομένων Γλώσσας Μοντελοποίησης Δεδομένων (Service Modeling Language Interchange Format, Version 1.1). Το πρώτο ορίζει μια γλώσσα για τη μοντελοποίηση σύνθετων υπηρεσιών και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της δομής τους, των περιορισμών, των πολιτικών και των βέλτιστων πρακτικών. Το άλλο ορίζει μια μορφή ανταλλαγής για SML. Η μορφή αναγνωρίζει το μοντέλο που ανταλλάσσεται, διαχωρίζει ανάμεσα σε έγγραφα ορισμού μοντέλων και σε άλλα έγγραφα μοντέλων και ορίζει τη δέσμευση των εγγράφων κανόνων με άλλα έγγραφα στο σύνολο ανταλλαγής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 26 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Προεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Ομιλίες του W3C το Μάρτιο

3 Μαρτίου

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 5 Μαρτίου, Seoul, Korea: Towards the Web of Things. Ο Dave Raggett παρουσιάζει στο Mobile Wednesday Workshop.
 • 5 Μαρτίου, Seoul, Korea: Mobile Web 2.0 Forum Standardization Activities. Ο Seungyun Lee παρουσιάζει στο Mobile Wednesday Workshop.
 • 7 Μαρτίου, Tokyo, Japan: State of the Semantic Web. Οι Karl Dubost, Ivan Herman παρουσιάζουν στο INTAP Semantic Web Conference 2008.
 • 8 Μαρτίου, Austin, TX, USA: Catching up with Accessibility: The Basics Quickly. Ο Shawn Henry παρουσιάζει στο SXSW Interactive 2008 Conference.
 • 10 Μαρτίου, San Diego, CA, USA: New W3C Standards For Speech and Multimodal Applications. Η Deborah Dahl παρουσιάζει στο Voice Search Conference.
 • 10 Μαρτίου, Berlin, Germany: An Introduction to POWDER (tentative). Οι Phil Archer, Thomas Tikwinski δίνουν εκπαιδευτική ομιλία στο Web 2.0 Telecoms.
 • 15 Μαρτίου, Los Angeles, USA: How Web Accessibility Guidelines Apply to Design for the Ageing Population. Οι Shadi Abou-Zahra, Andrew Arch παρουσιάζουν στο CSUN 2008.
 • 17 Μαρτίου, Geneva, Switzerland: Video on the Web at W3C. Ο Philippe Le Hegaret παρουσιάζει στο Media Distribution over Open Internet.
 • Μπορείτε να μάθετε για τις μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Πρόγραμμα Γραφείων του W3C: Δέκα Χρόνια Διεθνούς Διάχυσης

25 Φεβρουαρίου

Photo from Offices W3C Team meeting in Sophia Antipolis Σήμερα οι εκπρόσωποι από τα Γραφεία του W3C (W3C Offices), τοπικά Γραφεία που προωθούν το W3C και αλληπελιδρούν με συμμετέχοντες σε τοπικές γλώσσες, γιορτάζουν δέκα χρόνια του προγράμματος των Γραφείων. Τα Γραφεία σήμερα εκπροσωπούν 17 περιοχές σε όλο τον κόσμο και βοηθούν στην οργάνωση συναντήσεων, στην απόκτηση νέων Μελών, στις μεταφράσεις και βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στη δουλειά του W3C. Το προσωπικό των Γραφείων μαζεύτηκε για μια συνάντηση στη Sophia-Antipolis στη Γαλλία για να αξιολογήσουν την εμπειρία των δέκα χρόνων και για να δημιουργήσουν βελτιώσεις στο πρόγραμμα. Για αυτή την περίσταση το W3C ευχαριστεί το προσωπικό των Γραφείων (Offices staff) παλαιότερους και σημερινούς για τη δουλειά τους!

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα για το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XMLHttpRequest Level 2

25 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Web API Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XMLHttpRequest Level 2. Το XMLHttpRequest Level 2 βελτιώνει το XMLHttpRequest με νέα χαρακτηριστικά όπως αιτήσεις σε εύρος sites, πρόοδο γεγονότων και τη διαχείριση ροής byte για την αποστολή και τη λήψη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα W3C Rich Web Client Activity.

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα για το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας CSSOM View

25 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του CSSOM View Module. Τα APIs που εισάγονται από αυτή την προδιαγραφή παρέχουν στους συγγραφείς έναν τρόπο επιθεώρησης και χρήσης της πληροφορίας view ενός εγγραφου. Αυτό περιλαμβάνει τη θέση των κουτιών σχεδιασμού, το μήκος του viewport μέσω του σεναρίου και την κύλιση ενός στοιχείου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity).

Πρόσκληση Συμμετοχής για το Workshop του Ρόλου Κινητών Τεχνολογιών για την Προώθηση της Κοινωνικής Ανάπτυξης

25 Φεβρουαρίου

Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 20 Απριλίου για το W3C Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development στις 2-3 Ιουνίου 2008 στο Sao Paulo, Brazil. Το W3C ευχαριστεί τους οργανισμούς που φιλοξενούν το Workshop: NIC.br (Network Information Center), CGI.br Internet Steering Committee, και Institute CONIP. Ο στόχος του Workshop είναι να γίνουν κατανοητές οι συγκεκριμένες προκλήσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων και τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού για να αποδοθούν υπηρεσίες σε μη - ευνοημένους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο στόχος του Workshop (Workshop scope) περιλαμβάνει: ανάλυση χρήσης κινητών τηλεφώνων σε έργα ανάπτυξης, δυνατά και αδύναμα σημεία της τεχνολογίας SMS σε σύγκριση με την τεχνολογία του κινητού Παγκοσμίου Ιστού και με την τεχνολογία φωνής. Οι προκλήσεις ενσωμάτωσης πληροφοριών και Τεχνολογιών Επικοινωνίας στις απομακρυσμένες κοινότητες και ακόμα περισσότερα. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τα W3C Workshops.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του RDFa στην XHTML: Συντακτικό και Επεξεργασία

21 Φεβρουαρίου

Οι Ομάδες Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group και XHTML 2 Working Group εξέδωσαν το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του RDFa in XHTML: Syntax and Processing. Η RDFa είναι μια προδιαγραφή για χαρκτηριστικά για να χρησιμοποιηθούν με γλώσσες όπως οι HTML και XHTML για να εκφράσουν δομημένα δεδομένα και όταν τα εργαλεία μπορούν να τα διαβάσουν, ένας νέος κόσμος λειτουργικότητας χρηστών γίνεται διαθέσιμος, αφήνοντας τους χρήστες να μεταφέρουν δομημένα δεδομένα ανάμεσα σε εφαρμογές και ιστοσελίδες και επιτρέποντας την περιήγηση σε εφαρμογές για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Για παράδειγμα ο δημιουργός μιας φωτογραφίας, οι πληροφορίες ρυθμίσεων κάμερας, η ανάλυση, η τοποθεσία και το θέμα μπορούν να εκδοθούν τόσο εύκολα όσο η αρχική φωτογραφία, δίνοντας τη δυνατότητα για δομημένη αναζήτηση και κοινή χρήση. Με το RDFa, τα δεδομένα υπερ-κειμένου XHTML επαναχρησιμοποιούνται, ούτως ώστε οι εκδότες να μη χρειάζεται να επαναλάβουν σημαντικά δεδομένα στο περιεχόμενο του εγγράφου. Η προδιαγραφή RDFa εξηγεί τη χρήση των χαρακτηριστικών RDFa με την XHTML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 21 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Δραστηριότητες XHTML και Semantic Web Activity.

Εκδόθηκε το SKOS Simple Knowledge Organization System Primer

21 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Semantic Web Deployment Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. Το SKOS παρέχει ένα μοντέλο έκφρασης της βασικής δομής και περιεχομένου των σχημάτων ιδεών όπως θησαυρούς, σχήματα κατάταξης, λίστες επικεφαλίδων θεμάτων, ταξονομίες και άλλους τύπους ελεγχόμενου λεξιλογίου. Το SKOS έχει σχεδιαστεί να παρέχει ένα χαμηλού κόστους μονοπάτι για να κατευθύνει τα υπάρχοντα συστήματα στο Σημασιολογικό Ιστό. Το primer στοχεύει να βοηθήσει όσους κάνουν εφαρμογές που έχουν μια βασική κατανόηση του Σημασιολογικού Ιστού να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που ορίζονται στην Αναφορά SKOS Reference να αναπαριστούν και να εκδίδουν τα σχήματα ιδεών ως δεδομένα SKOS. Το Primer στοχεύει στο να παρέχει εισαγωγικά παραδείγματα και οδηγίες στη χρήση των χαρακτηριστικών λεξιλογίου του SKOS. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Αναφορά Workshop για Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό και για Codecs, Μεταδεδομένα απόδοση Διευθύνσεων

19 Φεβρουαρίου

Scene from Video on the Web Workshop Η αναφορά (report) του Workshop: W3C Video on the Web Workshop είναι τώρα διαθέσιμη. Τριάντα επτά οργανισμοί: Thirty-seven organizations συζήτησαν για βίντεο και ηχητικά codecs, χωρική και χρονική απόδοση διευθύνσεων, μεταδεδομένα, διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, προσβασιμότητα και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της επιτυχίας του βίντεο, ως "πολίτης πρώτης τάξης" του Παγκοσμίου Ιστού. Το W3C ευχαριστεί τη Cisco για τη φιλοξενία του Workshop, που πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Δεκεμβρίου 2007 ταυτόχρονα στο San Jose, California και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Μπορείτε να διαβάσετε τα σαράντα δύο άρθρα που υποβλήθησαν (forty-two position papers) και τα πρακτικά (Workshop minutes). Το W3C καλωσορίζει σχόλια για την Αναφορά και για το Βίντεο στον Παγκόσμιο Ιστό στο public-video-comments@w3.org (archive).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Ενότητας Χώρου Ονομάτων CSS

15 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας CSS (Cascading Style Sheets (CSS) Working Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας CSS Namespaces Module. Η ενότητα Χώρων Ονομάτων \CSS ορίζει το συντακτικό χρήσης χώρων ονομάτων στη CSS. Ορίζει τον κανόνα @namespace για τη δήλωση του αρχικού χώρου ονομάτων και χώρους ονομάτων για τη δέσμευση ονομάτων που προσδιορίζουν, ενώ ορίζει και συντακτικό που μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλες προδιαγραφές για να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους προσδιορισμούς σε κατάλληλα ονόματα χώρων ονομάτων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 7 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Στυλ: Style Activity.

'Ελεγχος Πρόσβασης για Αιτήσεις σε Εύρος sites

14 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Μορφών Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Application Formats Working Group) εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Ελέγχου Πρόσβασης Αιτήσεων σε Εύρος sites (Access Control for Cross-site Requests). Οι τεχνολογίες εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό έχουν κοινής καταγωγής περιορισμούς στις αιτήσεις δικτύου. Αυτοί οι περιορισμοί εμποδίζουν μια εφαρμογή στον Παγκόσμιο Ιστό να τρέχει από μια πηγή αποκτώντας δεδομένα από άλλη πηγή και επίσης περιορίζουν το πλήθος μη ασφαλών αιτήσεων HTTP που μπορούν να εκκινήσουν αυτόματα προς προορισμούς που διαφέρουν από την πηγή της εφαρμογής που τρέχει. Αυτό το έγγραφο ορίζει το μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις από την πλευρά των πελατών, σε εύρος sites. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.

Εκδόθηκε η Νότα Βέλτιστων Πρακτικών για Διεθνοποίηση της XML

13 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Διεθνοποίησης Συνόλοι Ετικετών (Internationalization Tag Set (ITS) Working Group) εξέδωσε μια Νότα της Ομάδας Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών για τη Διεθνοποίηση της XML (Best Practices for XML Internationalization). Αυτό το έγγραφο παρέχει ένα σύνολο οδηγιών για την ανάπτυξη εγγράφων XML και σχημάτων που διεθνοποιούνται κατάλληλα. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται εδώ επιτρέπεται και στον κατασκευαστή εφαρμογών XML καθώς και στο συγγραφέα περιεχομένου XML να δημιουργήσουν υλικό σε διαφορετικές γλώσσες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης (Internationalization Activity).

Η XML έγινε Δέκα Χρονών!

10 Φεβρουαρίου

Πριν από δέκα χρόνια, στις 10 Φεβρουαρίου του 1998, το W3C εξέδωσε την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) 1.0) ως Σύσταση του W3C. Το W3C σηματοδοτεί τη δεκαετή επέτειο της XML με τον εορτασμό του celebrating "XML10" και ευχαριστεί τις αφοσιωμένες κοινότητες - συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που συμμετείχαν σε ομάδες του W3C σχετικά με την XML καθώς και σε ηλεκτρονικές λίστες, την κοινότητα SGML και την xml-dev - των οποίων οι προσπάθειες δημιούργησαν μια επιτυχή οικογένεια τεχνολογιών που βασίζονται στη σταθερή βάση της XML 1.0. Η επιτυχία της XML είναι ισχυρός δείκτης του πόσο αφοσιωμένοι είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν με τη Διαδικασία του W3C και που μπορούν να συνεργαστούν με μια μεγαλύτερη κοινότητα για να παράγουν αποτελέσματα. "Σήμερα γιορτάζουμε την επιτυχία ανοιχτών προτύπων για τη διατήρηση δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό χωρίς ιδιοκτησία," είπε ο Jon Bosak, που ηγείται της Ομάδας Εργασίας του W3C που κατασκεύασε την XML 1.0. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις συστάσεις (testimonials). Μπορείτε να στείλετε ευχή στο W3C (Send W3C a greeting) και να μάθετε περισσότερα για την XML στο W3C (XML at W3C).

Εκδόθηκε ο Ελεγκτής mobileOK "Beta" του W3C για το Mobile World Congress

8 Φεβρουαρίου

Screenshot of mobile checker betaΤο W3C προσκαλεί τους συγγραφείς περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό να τρέξουν την έκδοση βήτα του ελεγκτή W3C mobileOK checker και να κάνουν το περιεχόμενό τους να δουλέψει σε εύρος κινητών συσκευών. Αυτή η νέα έκδοση παρέχει πιο ακριβή αποτελέσματα και μια πιο αξιόπιστη εμπειρία. Οι επισκέπτες του Mobile World Congress (στη Βαρκελώνη, ξεκινάει τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου) είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφούν τον εκθεσιακό χώρο του W3C (W3C Mobile Web Initiative booth) (στο Hall 7) για να μάθουν περισσότερα για αυτό το εργαλείο για να γίνουν οι ιστοσελίδες φιλικές προς κινητές συσκευές.

Πρόσκληση για Αξιολόγηση: Η Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML) 1.0 (Πέμπτη Έκδοση) Είναι Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση

6 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση της Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)). Αυτή η αναθεώρηση της XML 1.0 περιλαμβάνει όλα τα γνωστά λάθη της Τέταρτης Έκδοσης (known errata for XML 1.0 Fourth Edition). Μπορείτε να διαβάσετε τις διαφοροποιήσεις ( diff-marked specification for changes). Αυτή η έκδοση της προδιαγραφής της XML 1.0 περιέχει μια σημαντική αλλαγή στον ορισμό ονομάτων, φέρνοντας ένα σημαντικό όφελος της XML 1.1 στην XML 1.0. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο background για αυτή την αλλαγή ως μέρος οποιασδήποτε αξιολόγησης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρις τις 16 Μαΐου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης: Extensible Markup Language (XML) Activity.

Εκδόθηκαν τα Πρώτα Δημόσια υπό Διαμόρφωση Προσχέδια WAI-ARIA για Προσβάσιμες Πλούσιες Εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού

4 Φεβρουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Προωτοκόλλων και Μορφών (Protocols and Formats Working Group) εξέδωσε τα Πρώτα Δημόσια υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των:

 • Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) Version 1.0 συνδυάζει τις δύο προηγούμενες δημοσιευμένες υπό διαμόρφωση προδιαγραφές: WAI-ARIA Ρόλους και WAI-ARIA Καταστάσεις και Ιδιότητες.
 • WAI-ARIA Primer παρέχει πληροφορίες σε θέματα προσβασιμότητας σχετικά με τη JavaScript και εισάγει την τεχνική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο WAI-ARIA.
 • WAI-ARIA Best Practices περιγράφει πώς οι κατασκευαστές περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού μπορούν να αναπτύξουν προσβάσιμες, πλούσιες εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιώντας το WAI-ARIA.

Το WAI-ARIA ορίζει τον τρόπο για να γίνει το περιεχόμενο και οι εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό πιο προσβάσιμα σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα βοηθάει με το δυναμικό περιεχόμενο και με τους προηγμένους ελέγχους διεπαφής χρηστών που αναπτύσσονται με τα Ajax, HTML, JavaScript και τις σχετικές τεχνολογίες. Ένα αναθεωρημένο έγγραφο με οδηγίες εκδόθηκε επίσης (WAI-ARIA Roadmap).

Ακόμα, η Ομάδα Εργασίας Education and Outreach Working Group εξέδωσε ένα νέο έγγραφο συχνών ερωτήσεων new WAI-ARIA FAQ και το αναθεωρημένο WAI-ARIA Overview. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση για Αξιολόγηση (Call for Review: New WAI-ARIA Documents) και για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Ομιλίες του W3C το Φεβρουάριο

1 Φεβρουαρίου

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • 4 Φεβρουαρίου, Νέο Δελχί, Ινδία: Web Accessibility: International Standards for Local Users. Ο Shadi Abou-Zahra δίνει κεντρική ομιλία στο Techshare India 2008.
 • 5 Φεβρουαρίου, Τόκιο, Ιαπωνία: HTML 5. Ο Michael(tm) Smith παρουσιάζει στο Jagat.
 • 11 Φεβρουαρίου, Wellington, New Zealand: Achieving Web for All: Improving the Accessibility, Usability, and Quality of Your Website. Ο Shawn Henry δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο Webstock 2008.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • Και για περισσότερες ομιλίες: More talks...

Προς πιο Διάφανη Διακυβέρνηση: Αναφορά του Workshop σχετικά με eGovernment και τον Παγκόσμιο Ιστό

31 Ιανουαρίου

Workshop at the US National Academy of Sciences Το W3C εξέδωσε αναφορά για το Workshop: eGovernment and the Web Workshop: "Toward More Transparent Government". Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη ανάπτυξης προτύπων στον Παγκόσμιο Ιστό σε εύρος κυβερνητικών ιστοσελίδων και πώς να διαμορφώσουν την εξελίξιμη ερευνητική ατζέντα στην ανάπτυξη τεχνολογιών στον Παγκόσμιο Ιστό και στη δημόσια πολιτική για να πραγματοποιηθεί η δυνατότητα του Παγκοσμίου Ιστού για πρόσβαση και χρήση κυβερνητικών πληροφοριών. Πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιουνίου (press release), στη Washington D.C., ΗΠΑ, το Workshop οργανώθηκε από κοινού από το W3C και το WSRI. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με eGovernment at W3C.

Συνταγές Βέλτιστων Πρακτικών για Δημοσίευση Λεξιλογίων RDF

29 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Ανάπτυξης Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Deployment Working Group) εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Συνταγών Βέλτιστων Πρακτικών Δημοσίευσης Λεξιλογίων RDF (Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies). Αυτό το έγγραφο περιγράφει συνταγές βέλτιστων πρακτικών για δημοσίευση λεξιλογίων ή οντολογιών στον Παγκόσμιο Ιστό (στο RDF Schema ή στην OWL). Κάθε συνταγή εισάγει αρχές και ένα παράδειγμα διάταξης για χρήση με έναν εξυπηρετητή Apache HTTP (που μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλα περιβάλλοντα). Οι συνταγές έχουν σχεδιαστεί να είναι συμβατές με την αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού όπως έχει ήδη καθοριστεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Πρόσκληση για Αξιολόγηση: Η Canonical XML 1.1 Είναι Προτεινόμενη Σύσταση

29 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε την Προτεινόμενη Σύσταση της Canonical XML 1.1. Η προδιαγραφή καθιερώνει μια μέθοδο για τον καθορισμό αν δύο έγγραφα είναι ταυτόσημα, ή αν μια εφαρμογή δεν έχει αλλάξει κάποιο έγγραφο, εκτός από τους μετασχηματισμούς που επιτρέπονται από την XML 1.0 και το Χώρο Ονομάτων στην XML. Η Canonical XML 1.1 είναι αναθεώρηση της Canonical XML 1.0 που έχει σχεδιαστεί να απευθύνει θέματα σχετικά με την κληρονομικότητα χαρακτηριστικών στο χώρο ονομάτων της XML όταν κανονικοποιούνται υποσύνολα του χώρου ονομάτων, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να μην κληρονομείται το xml:id και να χειρίζεται κατάλληλα την επεξεργασία του μονοπατιού URI xml:base. Τα σχόλία σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 7 Μαρτίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα W3C's XML Activity.

Εκδόθηκε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SKOS: Simple Knowledge Organization System Reference

25 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Ανάπτυξης Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Deployment Working Group) εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Αυτό το έγγραφο ορίζει το Σύστημα Simple Knowledge Organization System (SKOS), ένα κοινό μοντέλο δεδομένων για κοινή χρήση και σύνδεση συστημάτων γνώσης οργανισμών μέσω του Σημασιολογικού Ιστού. Το SKOS παρέχει ένα πρότυπο μέσο χαμηλού κόστους για την περιγραφή των σημασιολογικών σχέσεων ανάμεσα σε υπάρχοντα συστήματα γνώσης και να εισάγει αυτά τα συστήματα στο Σημασιολογικό Ιστό. Ακόμα, το SKOS παρέχει μια ελαφριά διαισθητική γλώσσα για την ανάπτυξη και κοινή χρήση νέων συστημάτων οργάνωσης γνώσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Σχέσης Ανάμεσα στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό και στην Προσβασιμότητα Περιεχομένου Παγκοσμίου Ιστού

22 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices Working Group) και η Ομάδα Εργασίας WAI Education and Outreach Working Group εξέδωσαν το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Relationship Between Mobile Web Best Practices 1.0 and Web Content Accessibility Guidelines. Μπορείτε να δείτε το email της ανακοίνωσης: announcement email.

Οι ομάδες ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν με το διάβασμα του: Web Content Accessibility and Mobile Web: Making a Web Site Accessible Both for People with Disabilities and for Mobile Devices, που δείχνει πώς οι στόχοι σχεδιασμού για προσβασιμότητα και πρόσβαση σε κινητά επικαλύπτονται. Ένα τρίτο έγγραφο, το Experiences Shared by People with Disabilities and by People Using Mobile Devices, παρέχει παραδείγματα από εμπόδια που οι άνθρωποι (χωρίς ειδικές ανάγκες) αντιμετωπίζουν όταν αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό μέσω κινητών συσκευών και παρόμοια εμπόδια για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν υπολογιστές γραφείου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού Mobile Web Initiative και την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό Web Accessibility Initiative (WAI).

Η Δραστηριότητα Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου Έκλεισε

22 Ιανουαρίου

Η Δραστηριότητα Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου του W3C Document Object Model (DOM) Activity είναι τώρα κλειστή. Η Ομάδα Εργασίας Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου έκλεισε στις αρχές του 2004 μετά τη ολοκλήρωση των Συστάσεων DOM Level 3. Έκτοτε πολλές Ομάδες Εργασίας του W3C έχουν ηγηθεί της διατήρησης και συνέχισης της ανάπτυξης πρότυπων APIs για τον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτά περιλαμβάνουν τις Ομάδες Εργασίας: HTML, SVG, CSS και WebAPI. Το W3C θα συνεχίσει να αναπτύσσει APIs σε πολλές Ομάδες Εργασίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επιτεύγματα όσων συμμετέχουν ως μέρος της Δραστηριότητας DOM στη Δήλωση της Δραστηριότητας DOM Activity Statement.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τους Συμμετέχοντες στην TAG

22 Ιανουαρίου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τους Ashok Malhotra (Oracle), T.V. Raman (Google) και Henry Thompson (University of Edinburgh) στην Τεχνική Αρχιτεκτονική Ομάδα του W3C (Technical Architecture Group (TAG)). Οι συμμετέχοντες που συνεχίζουν να είναι στην TAG είναι οι Noah Mendelsohn (IBM), David Orchard (BEA), Jonathan Rees (Science Commons), Norm Walsh (Sun) και Stuart Williams (HP), που είναι συν-Επικεφαλής της TAG με τον Tim Berners-Lee. Η αποστολή (mission) της TAG είναι να δημιουργήσει συμφωνία γύρω από τις αρχές της αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού και να ερμηνεύσει και να ξεκαθαρίσει αυτές τις αρχές όταν είναι απαραίτητο, ώστε να επιλυθούν γενικά θέματα Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού που έχουν αναφερθεί στην TAG και να βοηθήσει στο συντονισμό των εξελίξεων στην αρχιτεκτονική εύρους τεχνολογιών μέσα και έξω από το W3C.

Το W3C Εκδίδει το Προσχέδιο της HTML 5, που Είναι το Μέλλον του Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό

22 Ιανουαρίου

Το W3C εξέδωσε σήμερα ένα πρόωρο προσχέδιο της HTML 5, μιας σημαντικής αναθεώρησης της γλώσσας σήμανσης για τον Παγκόσμιο Ιστό. Η Ομάδα Εργασίας HTML Working Group δημιουργεί την HTML 5 να γίνει μια ανοιχτή προδιαγραφή, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για πλούσιο περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό και εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού. "Η HTML είναι φυσικά ένα πολύ σημαντικό πρότυπο," είπε ο Tim Berners-Lee, συγγραφέας της πρώτης έκδοσης της HTML και Διευθυντής του W3C. "Χαίρομαι να βλέπω ότι η κοινότητα κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών περιηγητών δουλεύει για να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό μονοπάτι για τον Παγκόσμιο Ιστό." Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν APIs για να ζωγραφίζονται δισδιάστατα γραφικά και τρόπους να ενσωματώνεται και να ελέγχεται περιεχόμενο ήχου και βίντεο. Η HTML 5 βοηθάει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και να μειωθεί το κόστος του λογισμικού δίνοντας ακριβείς κανόνες όχι μόνο για τρόπους διαχείρισης όλων των σωστών HTML εγγράφων αλλά και πώς να επαναφερθούν από λάθη. Μπορείτε να ανακαλύψετε και άλλα χαρακτηριστικά (new features), να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να μάθετε περισσότερα για το μέλλον της HTML.

Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της SMIL 3.0 (Υποψήφια Σύσταση)

15 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας SYMM Working Group εξέδωσε την Υποψήφια Σύσταση της Γλώσσας Ενσωμάτωσης Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)), μια γλώσσα που βασίζεται στην XML που επιτρέπει στους συγγραφείς να δημιουργήσουν αλληλεπιδραστικές παρουσιάσεις πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας την SMIL 3.0, ένας συγγραφέας μπορεί να περιγράψει τη συμπεριφορά μιας παρουσίασης πολυμέσων, να συσχετίσει συνδέσμους με αντικείμενα μέσων και να περιγράψει την οργάνωση της παρουσίασης στην οθόνη. Η Ομάδα Εργασίας χτίζει ένα σύνολο δοκιμών (test suite) βοηθώντας στη διαλειτουργική εφαρμογή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δουλειά του W3C στα Συγχρονισμένα Πολυμέσα (Synchronized Multimedia)

Το Πρότυπο SPARQL Ανοίγει Δεδομένα στον Παγκόσμιο Ιστό

15 Ιανουαρίου

Σήμερα η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού έκανε ευκολότερη την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε εύρος εφαρμογών, επιχειρήσεων και συνοριακών κοινοτήτων με τη δημοσίευση τριών νέων προτύπων του Σημασιολογικού Ιστού για τη SPARQL (προφέρεται "σπαρκλ"). Η SPARQL είναι η γλώσσα αναζήτηδηε για το Σημασιολογικό Ιστό (μπορείτε να δείτε τα σενάρια χρήσης στο Σημασιολογικό Ιστό: Semantic Web use cases). Οι αναζητήσεις SPARQL κρύβουν τις λεπτομέρειες διαχείρισης δεδομένων, το οποίο μειώνει το κόστος και αυξάνει την ισχύ ενσωμάτωσης δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. "Το να προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις το Σημασιολογικό Ιστό χωρίς τη SPARQL είναι σαν να προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις μια συσχετιστική βάση δεδομένων χωρίς SQL," εξήγησε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Υπάρχουν ήδη 14 εφαρμογές (14 implementations) του προτύπου, οι οποίες αποτελούνται από τρεις Συστάσεις του W3C: SPARQL Query Language for RDF, SPARQL Protocol for RDF και SPARQL Query Results XML Format. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), τις συστάσεις (testimonials) και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Activity).

Εκδόθηκαν τα Προσχέδια της Γλώσσας Μοντελοποίησης Υπηρεσιών 1.1

14 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας Service Modeling Language (SML) Working Group εξέδωσε τα τρίτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Service Modeling Language, Version 1.1 και Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1. Το πρώτο ορίζει την SML 1.1, που προορίζεται να μοντελοποιήσει σύνθετες υπηρεσίες και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων της δομής, των περιορισμών, των πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών. Η δεύτερη ορίζει τη μορφή ανταλλαγής SML 1.1, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ακρίβεια και βολική ανταλλαγή εγγράφων που αποτελούν το μοντέλο SML. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης (Extensible Markup Language (XML) Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του SMIL Timesheets 1.0

22 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας SYMM Working Group εξέδωσε το υπό Διαμορφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του SMIL Timesheets 1.0; Αυτό είναι επίσης το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση προσχέδιο. Αυτό το έγγραφο ορίζει μια γλώσσα συγχρονισμού XML που κάνει το στοιχείο και το χαρακτηριστικό ελέγχου συγχρονισμού της SMIL 3.0 διαθέσιμα σε εύρος γλωσσών XML. Αυτή η γλώσσα επιτρέπει στο συγχρονισμό SMIL να ενσωματώνεται σε εύροςγλωσσών, ακόμα κι όταν πολλές από αυτές τις γλώσσες συνδυάζονται σε ένα σύνθετο έγγραφο. Λόγω της ομοιότητάς του με το εξωτερικό στυλ και την τοποθέτηση περιγραφών στη γλώσσα Φύλλων Στυλ (Cascading Style Sheet - CSS), αυτή η λειτουργικότητα έχει ονομαστεί SMIL Timesheets. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δουλειά του W3C σε Συγχρονισμένα Πολυμέσα (Synchronized Multimedia).

Το W3C Καλωσορίζει την Αξιολόγηση των Τριών Πρώτων υπό Διαμόρφωση Προσχεδίων της OWL 1.1

8 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας OWL Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για τις τρεις προδιαγραφές Γλώσσας Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού (OWL) 1.1: Structural Specification and Functional-Style Syntax, Model-Theoretic Semantics και Mapping to RDF Graphs. Η OWL χρησιμοποιείται για να ορίσει τα λεξιλόγια του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Μαζί, αυτές οι νέες προδιαγραφές επεκτείνουν τη Γλώσσα Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού του W3C (OWL Web Ontology Language 1.0) με ένα μικρό αλλά χρήσιμο σύνολο χαρακτηριστικών που έχουν ζητηθεί από τους χρήστες, για το οποίο είναι διαθέσιμοι αποτελεσματικοί αλγόριθμοι και που οι κατασκευαστές εργαλείων OWL είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν. Οι τρεις προδιαγραφές καλύπτουν αντίστοιχα το συντακτικό, τη σημασιολογία και την αντιστοίχιση σε RDF των οντολογιών OWL 1.1. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού του (W3C Semantic Web Activity).

Τα Σχόλιά σας για την Ενότητα Πρόσβασης XHTML είναι Ευπρόσδεκτα

7 Ιανουαρίου

Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Πρόσβασης XHTML (XHTML Access Module). Αυτό το έγγραφο στοχεύει στο να κάνει τις γλώσσες της οικογένειας σήμανσης XHTMLπιο αποτελεσματικές για την υποστήριξη των αναγκών της κοινότητας προσβασιμότητας. Αυτό το κάνει παρέχοντας ένα γενικό μηχανισμό ορισμού της σχέσης μεταξύ των συνιστωσών εγγράφων και των γνωστών ταξονομιών προσβασιμότητας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα HTML Activity.

Οι Ομιλίες του W3C τον Ιανουάριο

3 Ιανουαρίου

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσωRSS channel.

Ομιλίες του W3C τον Ιανουάριο

5 Ιανουαρίου

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες και εκδηλώσεις: W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες μέσω RSS channel.

 • 9 Ιανουαρίου, Άμστερνταμ, Ολλανδία: Never is a long time - Disruptive technology and the Web. Ο Steven Pemberton παρουσιάζει στο Freelance Factory.
 • 29 Ιανουαρίου, Ορλάντο, ΗΠΑ: Update on Accessibility Guidelines for Browsers, Media Players, Cell phones, PDAs and Other User Agents. Η Jeanne Spellman παρουσιάζει στο Assistive Technology Industry Association Conference 2009.
 • 30 Ιανουαρίου, Ορλάντο, ΗΠΑ: Web Accessibility Update 2009: WCAG 2.0, WAI-ARIA, Section 508. Η Shawn Henry παρουσιάζει στο Assistive Technology Industry Association .
 • 31 Ιανουαρίου, Ορλάντο, ΗΠΑ: Accessible Social Networking and Web 2.0 Content. Η Jeanne Spellman παρουσιάζει στο Assistive Technology Industry Association.
 • Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα: upcoming talks by country
 • και για περισσότερες ομιλίες: More talks...