W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2005

News

Το W3C Σας Εύχεται τα Καλύτερα για το Νέο Χρόνο

23 Δεκεμβρίου 2005

Στα δέκατα πέμπτα γενέθλια (fifteen birthday) του Παγκοσμίου Ιστού, το W3C εύχεται ένα ευτυχισμένο και επιτυχημένο 2006 στους επισκέπτες μας. Ακολουθώντας την αποστολή του να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, το 2005 το W3C εξέδωσε έξι σύνολα προτύπων του Παγκοσμίου Ιστού (Web standards), ίδρυσε το Ινδικό Γραφείο (Indian Office), μείωσε το κόστος εγγραφής στις αναπτυσσόμενες χώρες, ίδρυσε την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative) και εκκίνησε έντεκα νέες ομάδες συμπεριλαμβανομένων των Rich Web Clients, Efficient XML Interchange, Rule Interchange Format και Health Care and Life Sciences. Το W3C ευχαριστεί τα Μέλη του (Members), τους συμμετέχοντες και όσους συνεισέφεραν για την προσφορά τους για αυτά τα επιτεύγματα. Οι δημοσιεύσεις ξεκινούν πάλι τον Ιανουάριο. Μπορείτε να διαβάσετε για το W3C (About W3C).

Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Workshop του W3C για τον Παγκόσμιο Ιστό Παντού

20 Δεκεμβρίου 2005

Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 10 Φεβρουαρίου για το Workshop του W3C με θέμα τον Παγκόσμιο Ιστό παντού (W3C Workshop on the Ubiquitous Web) που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Μαρτίου 2006 και θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο του Keio, στο Τόκιο, Ιαπωνία. Ο Παγκόσμιος Ιστός παντού, θέλει να πραγματοποιήσει τις δυνατότητες του Παγκοσμίου Ιστού για κατανεμημένες εφαρμογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών, στις δυνατότητες των συσκευών και σε περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι παρευρισκόμενοι θα εξετάσουν τις τεχνολογίες και θα συζητήσουν για το τι απομένει να γίνει για να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα. Μπορείτε να διαβάσετε για πιθανά θέματα (possible topics) και για W3C Workshops.

Αναθεωρήθηκαν οι Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

20 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0). Το προσχέδιο περιγράφει πώς παράγεται περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού και ιστοσελίδες που προορίζονται για κινητά και για συσκευές με μικρή οθόνη. Ο ρόλος των Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Scope of Mobile Web Best Practices) εκδόθηκε ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού του W3C (W3C Mobile Web Initiative) μια κοινή προσπάθεια από εταιρείες εργαλείων συγγραφής, από όσους παρέχου περιεχόμενο, κατασκευαστές συσκευών, εταιρείες περιηγητών και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Πλαισίου Σύνθετου Εγγράφου και Προφίλ WICD

19 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Σύνθετων Μορφών Εγγράφου εξέδωσε τέσσερα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού: Compound Document by Reference Framework, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0, και WICD Mobile 1.0. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Το Σύνθετο Έγγραφο Ενσωμάτωσης του Παγκοσμίου Ιστού (WICD - προφέρεται " wicked") είναι ένα προφίλ Σύνθετου Εγγράφου, ανεξαρτήτου συσκευών που βασίζεται σε XHTML, CSS και SVG. Τα προσχέδια περιγράφουν τη συμπεριφορά όταν τα έγγραφα περιέχουν πολλές μορφές. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Rich Web Clients Activity.

Αναθεωρήθηκαν οι Απαιτήσεις του Πλαισίου Σύνθετου Εγγράφου

19 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Σύνθετων Μορφών Εγγράφου εξέδωσε ένα Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Σύνθετου Εγγράφου Σεναρίων Χρήσης και Απαιτήσεων Έκδοση 2.0 (Use Cases and Requirements Version 2.0). Οι Απαιτήσεις έκδοση 1.0 (Version 1.0 requirements) εκδόθηκαν ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Τα προσχέδια απευθύνουν δράσεις σε χώρους ονομάτων, σε απόδοση και το μοντέλο αλληλεπίδρασης με χρήστες για έγγραφα που συνδυάζουν πολλές μορφές. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Rich Web Clients Activity.

Εκδόθηκε η Νότα Χρήσης XKMS με PGP

19 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης Κλειδιού XML εξέδωσε τη Χρήση XKMS με PGP (Using XKMS with PGP) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Αυτή η Νότα παρέχει σενάρια χρήσης για XKMS όταν χρησιμοποιείται με PGP, μαζί με τις αντίστοιχες ανταλλαγές μηνυμάτων. Η Νότα επίσης τονίζει ανοιχτά θέματα για την υποστήριξη PGP στις προδιαγραφές XKMS και XML-SIG και προτείνει μερικές πιθανές λύσεις για αυτά τα θέματα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XKMS (XKMS home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού για CSS Selectors

16 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Selectors. Τα selectors, που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με κρίσιμο για την απόδοση κώδικα, είναι μορφές της γλώσσας the Cascading Style Sheets (CSS) που ταιριάζουν με στοιχεία σε HTML και XML. Η προδιαγραφή περιγράφει τα selectors σε CSS1 και CSS2 και νέα selectors για CSS3. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CSS home page.

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Σχεδιασμού CSS, Στηλών και Cascade

16 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Προηγμένης Ενότητας Διάταξης (CSS3 Advanced Layout Module) που ορίζει τη διάταξη Grid. Τα χαρακτηριστικά του προσχεδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν οπτική τάξη ανεξάρτητη από την τάξη εγγράφου, τη θέση και διάταξη της διεπαφής χρηστών "widgets" και τα grids σελίδας και παραθύρου. Επίσης έχουν εκδοθεί τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του Σχεδιασμού με πολλές στήλες (Multi-Column Layout) και Cascading and Inheritance. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CSS home page.

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε εκδήλωση Προς ένα Ασφαλέστερο Παγκόσμιο Ιστό

15 Δεκεμβρίου 2005

Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 25 Ιανουαρίου για το Workshop: W3C Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication που θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Μαρτίου 2006 και φιλοξενείται από τη Citigroup στη Νέα Υόρκη. Οι παρευρισκόμενοι θα αναγνωρίσουν τα βήματα που μπορεί να κάνει το W3C για να βελτιώσει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Παγκοσμίου Ιστού για τους χρήστες. Τα θέματα περιλαμβάνουν την πιστοποίηση ιστοσελίδων, την επικοινωνία με τους χρήστες, υποδομές για όσους παρέχουν περιεχόμενο και δοκιμές πρακτόρων χρηστών. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), σχετικά με τα W3C Workshops και για την Τεχνολογία και Κοινωνία (Technology and Society).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XForms 1.1

13 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XForms εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XForms 1.1. Το XForms είναι μια νέα γενιά φορμών του Παγκοσμίου Ιστού. Σχεδιασμένο για να βελτιώσει την πλατφόρμα επεξεργασίας της XML που εισήχθη από την έκδοση 1.1 του XForms 1.0, είναι συμβατό με SOAP, βοηθάει στη χρήση του XForms σε άλλες γλώσσες και κάνει τη συγγραφή ευκολότερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του XForms (XForms home page).

Η SMIL 2.1 Είναι Σύσταση του W3C

13 Δεκεμβρίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τη Γλώσσα Ενσωμάτωσης Συγχρονισμένων Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) ως Σύσταση του W3C. Με τη SMIL (που προφέρεται "σμάιλ"), οι συγγραφείς δημιουργούν παρουσιάσεις πολυμέσων και κινούμενα σχέδια, ενσωματώνοντας ήχο και βίντεο με γραφικά και κείμενο. Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης 2.1 περιλαμβάνουν ένα νέο Προφίλ και ένα Προφίλ Κινητών που έχει Επεκταθεί με βελτιωμένο συγχρονισμό, σχεδιασμό και δυνατότητες κίνησης. "Σήμερα, το W3C πραγματοποιεί την υπόσχεση για πρώτης τάξης παρουσιάσεις πολυμέσων για τον κινητό Παγκόσμιο Ιστό", είπε ο Lilley (W3C). Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia home page).

Εκδήλωση των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού του W3C που απευθύνει τη Διαλειτουργικότητα, Vancouver, 17-18 Ιανουαρίου

8 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας του W3C που Απευθύνει τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού θα πραγματοποιήσει μια Εκδήλωση Διαλειτουργικότητας στις 17-18 Ιανουαρίου στο Vancouver, BC Canada. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν την οικογένεια προδιαγραφών που απευθύνουν τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού. Η ομάδα προσκαλεί ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν εφαρμόσει τα: Web Services Addressing 1.0: Core, SOAP Binding η/και WSDL Binding. Για λεπτομέρειες και για εγγραφή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Web services home page.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της SVG Tiny 1.2

7 Δεκεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών εξέδωσε ένα τρίτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της προδιαγραφής Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification. Το προσχέδιο επιτρέπει στους αξιολογητές να διαβεβαιώσουν ότι τα σχόλιά τους έχουν συμπεριληφθεί. Τα σχόλια θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Η γλώσσα SVG φέρνει διανυσματικά γραφικά, κείμενο και εικόνες στον Παγκόσμιο Ιστό, σε XML. Η SVG Tiny 1.2 είναι μια πλήρης προδιαγραφή γλώσσας και εφαρμόζεται σε μεγάλες και μικρές συσκευές, από κινητά και PDAs μέχρι υπολογιστές γραφείου και laptops. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της SVG (SVG home page).

Πρότυπα για Πολυτροπικό Πλαίσιο Διαλόγου, Εδιμβούργο, 12 Δεκεμβρίου

7 Δεκεμβρίου 2005

Τα Πρότυπα για Πολυτροπικό Πλαίσιο Διαλόγου (Standards for Multimodal Dialogue Context) θα πραγματοποιηθούν στις 12 Δεκεμβρίου στο Ερευνητικό Κέντρο Ανθρώπινης Επικοινωνίας, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το Workshop, που οργανώνεται από τα έργα TALK και AMI με την υποστήριξη του W3C, θα ασχοληθεί με ανάγκες διαλειτουργικότητας για μορφές πλαισίου διαλόγου. Οι Dave Raggett and Henry Thompson θα παραβρεθούν. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιηγητή Φωνής (Voice Browser Activity home page).

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

7 Δεκεμβρίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • Ο Felix Sasaki συμμετέχει σε συζήτηση στην εκδήλωση Language Standards for Global Business στις 12 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο, Γερμανία.
 • Εκ μέρους του Ιταλικού Γραφείου του W3C (W3C Italian Office), ο Ivan Herman δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο 2ο Ιταλικό Workshop για εφαρμογές και προοπτικές του Σημασιολογικού Ιστού (2nd Italian Semantic Web Workshop on Semantic Web Applications and Perspectives - SWAP 2005) στις 14 Δεκεμβρίου στο Trento, Ιταλία.
 • Ο Bert Bos παρουσιάζει στο 22C3 στις 27 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο, Γερμανία.
 • Ο Richard Ishida παρουσιάζει στο Open Road Conference στις 7 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη, Αυστραλία.

Το W3C θα Διεθνοποιήσει και θα Εξασφαλίσει την Περιήγηση Φωνής

6 Δεκεμβρίου 2005

Μετά το Workshop Διεθνοποίησης της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας: Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML), το W3C ανακοινώνει νέα δουλειά που θα επεκτείνει την SSML σε Ασιατικές και άλλες γλώσσες και θα προσθέσει πιστοποίηση ομιλητή. Η πιστοποίηση ομιλητή είναι "η καλύτερη βιομετρική για την εξασφάλιση τηλεφωνικών συνομιλιών και επικοινωνίας", είπε ο Ken Rehor (Vocalocity), Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Περιηγητή Φωνής του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), να μάθετε πώς να γίνετε Μέλη του W3C (join W3C) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δραστηριότητας Περιηγητή Φωνής του W3C (Voice Browser Activity home page).

Το W3C Καλωσορίζει τα Μέλη του στη Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

29 Νοεμβρίου 2005

Το W3C πραγματοποιεί τη Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου στο Μόντρεαλ, Καναδάς. Τα Μέλη του W3C (W3C Member organizations) συμμετέχουν στις διήμερες συζητήσεις, στις ειδικές εκδηλώσεις και στις διαφωτιστικές συζητήσεις για τις Δραστηριότητες του W3C (W3C Activities). Μπορείτε να μάθετε πώς να γίνετε Μέλος του W3C (How to Become a W3C Member) και να συμμετάσχετε στην επόμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής το Μάιο του 2006, στο Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το W3C Ανανεώνει την Ομάδα Ενδιαφέροντος Διασφάλισης Ποιότητας

28 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την ανανέωση της Δραστηριότητας Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Activity) και της Ομάδας Ενδιαφέροντος QA Interest Group, με Επικεφαλής τους Karl Dubost (W3C) και Lynne Rosenthal (NIST). Ο κυριότερος στόχος της Ομάδας Ενδιαφέροντος QA (QA IG) είναι να παρέχει ένα τόπο συζήτησης για το W3C, για τα Μέλη του και για την Κοινότητα του Παγκοσμίου Ιστού, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και την ανάμειξή τους με την QA. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του W3C (W3C Members) και στο κοινό. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της QA (QA home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF

28 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF (SPARQL Query Language for RDF). Η SPARQL (που προφέρεται "σπαρκλ") προσφέρει στους κατασκευαστές και στους τελικούς χρήστες ένα τρόπο να γράφουν και να χρησιμοποιούν αποτελέσματα αναζήτησης σε εύρος πληροφοριών όπως προσωπικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και μεταδεδομένα για ψηφιακά αντικείμενα, όπως μουσική και εικόνες. Η SPARQL επίσης παρέχει ένα τρόπο ενσωμάτωσης απομακρυσμένων πόρων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Οδηγιών Προσβασιμότητας σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0

23 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Προσβασιμότητας σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Οδηγιών Προσβασιμότητας σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) και τις Τεχνικές: HTML Techniques for WCAG 2.0, καθώς και ένα Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Κατανόησης των WCAG (Understanding WCAG 2.0). Το να ακολουθούνται οι κανόνες των WCAG, κάνει το περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού πιο προσβάσιμο στην πλειοψηφία των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους χρήστες, που χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές συσκευές συμπεριλαμβανομένης ποικιλίας βοηθητικής τεχνολογίας. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οδηγιών Πρόσβασης Εργαλείων Συγγραφής 2.0

23 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Πρόσβασης Εργαλείων Συγγραφής εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για Οδηγίες Πρόσβασης Εργαλείων Συγγραφής (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) ενσωματώνοντας τα σχόλια Τελικού Σχολιασμού. Οι οδηγίες έχουν γραφτεί για να βοηθήσουν τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν προσβάσιμες διεπαφές συγγραφής που παράγουν προσβάσιμο περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό. Το περιεχόμενο που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί από εύρος αναγνωστών συμπεριλαμβανομένων αυτών με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Εκδόθηκε η Νότα Μη-Πρόσβασης του CAPTCHA

23 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Μορφών και Πρωτοκόλλων WAI εξέδωσε τη Νότα Μη-Προσβασιμότητας του CAPTCHA: Εναλλακτικές σε Οπτικά τεστ στον Παγκόσμιο Ιστό (Inaccessibility of CAPTCHA: Alternatives to Visual Turing Tests on the Web). Απαιτήσεις για οπτική πιστοποίηση μιας bitmapped εικόνας θέτουν προβλήματα για τυφλούς, έχουν χαμηλή ικανότητα όρασης, ή έχουν μαθησιακή δυσκολία, όπως δυσλεξία. Η νότα εξετάζει τρόπους να κάνουν δοκιμές τα συστήματα για τους ανθρώπους, ενώ διατηρούν την πρόσβαση για χρήστες με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Το W3C Συνεχίζει τη Συμμετοχή στο ICANN

22 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την ανάθεση (nomination) του Daniel Dardailler, W3C Associate Chair στην Ευρώπη, ως συνδέσμου του W3C στο Διοικητικό Συμβούλιο του Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN). Ο Thomas Roessler θα υπηρετήσει στην Επιτροπή 2006 ICANN Nominating Committee (NomCom). Η ανάμειξη του W3C στον ICANN και το μετα-WSIS forum, που σύντομα θα εγκαινιαστεί, θα βοηθήσουν στη διατήρηση της λειτουργικής σταθερότητας του Internet και του Παγκοσμίου Ιστού με διαφανή και ανοιχτό τρόπο εξασφαλίζοντας την ανάπτυξή του που βασίζεται σε συνεισφορές από τη διεθνή κοινότητα. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το W3C (About W3C).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του Συνόλου Ετικετών Διεθνοποίησης

22 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Συνόλου Ετικετών Διεθνοποίησης εξέδωσε ένα Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Συνόλου Ετικετών Διεθνοποίησης: Internationalization Tag Set (ITS) και αναθεώρησε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των απαιτήσεών της (requirements). Αυτό το σύνολο στοιχείων και χαρακτηριστικών που οργανώνεται από κατηγορίες δεδομένων υποστηρίζει τη διεθνοποίηση και τοποθεσία σχημάτων και εγγράφων. Παρέχονται εφαρμογές για DTDs, XML Schema και Relax NG και για υπάρχοντα λεξιλόγια όπως XHTML, DocBook και OpenDocument. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Η Ομάδα του W3C Συνδέει το Σημασιολογικό Ιστό με την Ιατρική Βιομηχανία

22 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την εκκίνηση της Ομάδας Ενδιαφέροντος Φροντίδας Υγείας και Επιστημών Ζωής (Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group - HCLSIG). Με επικεφαλείς τους Tonya Hongsermeier (Partners HealthCare) και Eric Neumann (Unaffiliated), η ομάδα έχει στόχο (chartered) να βελτιώσει τη συνεργασία, την έρευνα και ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτομία στις βιομηχανίες υγειονομικής φροντίδας και επιστημών ζωής. Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στην κλινική έρευνα και θα γεφυρώσουν πολλές μορφές βιολογικών και ιατρικών πληροφοριών σε εύρος ινστιτούτων. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Οικοσύστημα Περιγραφής Συσκευών

21 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιγραφής Συσκευών Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε ένα Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Οικοσυστήματος Περιγραφής Συσκευών (Device Description Ecosystem), μια μελλοντική Νότα της Ομάδας Εργασίας. Αυτό το προσχέδιο, που παρέχει πληροφορίες στην ομάδα για το έγγραφο απαιτήσεων, περιγράφει επιχειρηματικά μοντέλα και τους συμμετέχοντες στο πεδίο περιγραφής συσκευών και προτείνει μια κοινή αποθήκη. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Πλαίσιο Σύνθετου Εγγράφου και Προφίλ WICD

21 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Σύνθετων Μορφών Εγγράφου εξέδωσε τέσσερα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια: Compound Document by Reference Framework 1.0, WICD Core 1.0, WICD Full 1.0 και WICD Mobile 1.0. Τα προσχέδια περιγράφουν τη συμπεριφορά για ήχο, βίντεο, εικόνες, γραμματοσειρές, σχεδιασμό, εκδηλώσεις, σενάριο, συνδέσμους και κωδικοποίηση όταν έγγραφα περιέχουν πολλές μορφές XML. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα Rich Web Clients Activity.

Το W3C Φιλοξενεί την Υπηρεσία Feed Validation

21 Νοεμβρίου 2005

Το W3C εγκαινιάζει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την Υπηρεσία W3C Feed Validation Service, ένα δωρεάν εργαλείο online για τους κατασκευαστές syndication feeds σε μορφές όπως RSS και Atom. Αυτό το εργαλείο είναι βασισμένο σε 'feedvalidator', και προσθέτει μια υπηρεσία διεπαφής SOAP του Παγκοσμίου Ιστού για αλληλεπιδραστικό προγραμματισμό, είναι χρήσιμο για αυτόματο ή ομαδικό συντακτικό έλεγχο. Αυτή η υπηρεσία συνοδεύει το υπάρχον σύνολο δωρεάν εργαλείων ανοιχτού κώδικα που προσφέρονται από το W3C για την κοινότητα του Παγκοσμίου Ιστού για να χτιστεί ένας καλύτερος Παγκόσμιος Ιστός. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ανακοίνωση (announcement).

Το W3C Εγκαινιάζει την Ομάδα Εργασίας Αποτελεσματικής Ανταλλαγής XML

18 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την εκκίνηση της Ομάδας Εργασίας Αποτελεσματικής Ανταλλαγής XML (Efficient XML Interchange Working Group). Οι Robin Berjon (Expway) και Oliver Goldman (Adobe Systems) είναι οι Επικεφαλείς. Ο στόχος της ομάδας είναι να ορίσει μια εναλλακτική κωδικοποίηση του Συνόλου Πληροφοριών XML που απευθύνει τις απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στη δουλειά της Ομάδα Εργασίας Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML (work of the XML Binary Characterization Working Group), ενώ διατηρείται η υπάρχουσα δια-λειτουργικότητα ανάμεσα σε προδιαγραφές XML. Η ομάδα έχει προγραμματισμένη διάρκεια (chartered) μέχρι το Δεκέμβριο του 2007. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εγκαινιάστηκε το XPointer Registry

18 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το XPointer Registry, που ανοίγει την εγγραφή Pointer scheme στο κοινό. Το XPointer είναι ένα επεκτάσιμο σύστημα αναγνώρισης περιοχών σε έγγραφα XML. Το XPointer παρέχει πολλά schemes αλλά η προδιαγραφή XPointer κράτησε ονόματα scheme για το W3C. Το registry προσθέτει δημόσια πρόσβαση και επιτρέπει ανοιχτή και καλά οργανωμένη χρήση μέσα από την πολιτική XPointer Scheme Name Registry Policy. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εκδόθηκε η Νότα WSDL 1.1 Περιγραφής για XKMS

18 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης Κλειδιού XML (XKMS) εξέδωσε την Περιγραφή WSDL 1.1 για XKMS (A WSDL 1.1 description for XKMS) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η ομάδα έχει ορίσει μια υπηρεσία του Παγκοσμίου Ιστού για να χειρίζεται συναρτήσεις υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI). Η νότα, που έχει γραφτεί για κατασκευαστές XKMS, παρέχει ένα δείγμα περιγραφής της Γλώσσας Περιγραφής των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) για μια υπηρεσία XKMS. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα XKMS (XKMS home page).

Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Rich Web Client

15 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την εκκίνηση της Δραστηριότητας Rich Web Client για ανάπτυξη Εφαρμογών από την πλευρά των χρηστών στον Παγκόσμιο Ιστό. Η Ομάδα Εργασίας Web APIs Working Group με επικεφαλή τον Robin Berjon (Expway) θα καταγράψει και θα χτίσει πρότυπες Διεπαφές Εφαρμογών Προγραμματισμού (APIs) όπως XMLHttpRequest, που είναι συνιστώσα AJAX. Η Ομάδα Εργασίας Web Application Formats Working Group με επικεφαλή τον Art Barstow (Nokia) θα αναπτύξει γλώσσες για Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, χτίζοντας πάνω σε υπάρχουσες τεχνολογίες στην αγορά, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η Ομάδα Εργασίας Compound Document Formats Working Group με επικεφαλή τον Kevin Kelly (IBM) μετακινείται σε αυτή τη Δραστηριότητα και συνεχίζει να αναπτύσσει ένα πλαίσιο για συνδυασμένα έγγραφα καθώς και προφίλ που χρησιμοποιούν υπάρχουσες μορφές του W3C. Η συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες είναι ανοιχτή για τα Μέλη του W3C (W3C Members).

Το W3C/Keio Παρουσιάζει στο SFC Open Research Forum στο Τόκιο

15 Νοεμβρίου 2005

Το SFC Open Research Forum (ORF) είναι μια ετήσια ανοιχτή εκδήλωση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Keio, στο Shonan Fujisawa Campus, Πανεπιστήμιο του Keio, Ιαπωνία. Στο W3C Forum in ORF 2005 στις 22 Νοεμβρίου, με επικεφαλή τον Tatsuya Hagino, ο Yoshio Fukushige παρουσιάζει για το Σημασιολογικό Ιστό, ο Kazuyuki Ashimura παρουσιάζει την περιήγηση φωνής και ο Felix Sasaki για τη διεθνοποίηση. Ένας εκθεσιακός πάγκος και ανοιχτές εκπαιδευτικές ομιλίες στις 22-23 Νοεμβρίου εισάγουν την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού και τα XHTML 2.0, XForms, τις Σύνθετες Μορφές Εγγράφων, τη διεθνοποίηση των υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού και υπηρεσίες του Σημασιολογικού Ιστού. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για ενδιαφερόμενες εταιρείες και για το κοινό.

Η Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού Παρουσιάζει "Τον Παγκόσμιο Ιστό σε Κίνηση"

15 Νοεμβρίου 2005

Ο Παγκόσμιος Ιστός σε Κίνηση (The Web on the Move) πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου στο British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χορηγοί MWI sponsors παρευρέθηκαν και ο Michael Wilson από το Γραφείο του W3C στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (W3C UK and Ireland Office), ήταν ο επικεφαλής των εκδηλώσεων. Ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C, έστειλε ένα ηχογραφημένο καλωσόρισμα (MP3 audio). Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (media advisory) και για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative), μια προσπάθεια να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός δια-λειτουργικός και χρησιμοποιήσιμος για χρήστες κινητών συσκευών.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Μεταφοράς Πλαισίου Διεπαφών (DCI)

14 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Πλαισίου Μεταφοράς Διεπαφών Πρόσβασης Στατικών και Δυναμικών Ιδιοτήτων: Delivery Context: Interfaces (DCI) Accessing Static and Dynamic Properties. Το DCI παρέχει πρόσβαση σε ιδιότητες συσκευών συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων, σχεδιασμού, προτιμήσεων χρηστών και περιβαλλοντολογικές συνθήκες όπως εναπομείνασα ζωή μπαταρίας, δύναμη σήματος, φωτεινότητα, τοποθεσία και προσανατολισμό απεικόνισης. Η προηγούμενη έκδοση αυτού του εγγράφου ονομαζόταν "Δυναμικό Πλαίσιο Ιδιοτήτων (DPF)". Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε για τη Δραστηριότητα Ανεξαρτησίας Συσκευών (Device Independence Activity).

Ανακοινώθηκε η Πολιτική του W3C για Επίσημες Μεταφράσεις

10 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την Πολιτική του για Επίσημες Μεταφράσεις (Policy for Authorized W3C Translations). Για πρώτη φορά, το W3C θα επιτρέψει την αναγνώριση μεταφράσεων ως "επίσημες" όταν αναπτυχθούν μέσα από τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτή την πολιτική, που βασίζεται στη διαφάνεια, στην κοινή γνώμη και στην αφοσίωση στο ρόλο του W3C. Ταυτόχρονα, το W3C θα συνεχίσει την ήδη υπάρχουσα διαδικασία του για μεταφράσεις (existing translation process) που έχει παράγει 700 μη επίσημες μεταφράσεις σε 44 γλώσσες. Το W3C ευχαριστεί θερμά όλους τους μεταφραστές που έχουν συνεισφέρει τη δουλειά τους. Οι μεταφράσεις εγγράφων του W3C είναι σημαντικός πόρος που βοηθάει τα πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού να φτάσουν σε περισσότερο κόσμο παγκοσμίως. Μπορείτε να διαβάσετε για το W3C (About W3C).

Ανοίγει Γραφείο του W3C στην Ινδία

10 Νοεμβρίου 2005

Το Ινδικό Γραφείο του W3C (W3C Indian Office) λειτουργεί στη Noida, Ινδία. Το Γραφείο φιλοξενείται από το Κέντρο Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC Noida). Ο R. K. Verma είναι ο Επικεφαλής του Γραφείου και ο Συντονιστής ο Vijay Gugnani. Οι St?phane Boyera, Steve Bratt, Max Froumentin, Ivan Herman και Richard Ishida ήταν ανάμεσα σε αυτούς που παρευρέθηκαν στις τελετές έναρξης στις 10-11 Νοεμβρίου στο Νέο Δελχί. Τα Γραφεία του W3C (W3C Offices) βοηθούν στις προσπάθειες προώθησης σε τοπικές γλώσσες, διευρύνουν τη γεωγραφική βάση του W3C και ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις Δραστηριότητες του W3C.

Η Γλώσσα Περιγραφής Χορογραφίας των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού 1.0 είναι Υποψήφια Σύσταση του W3C

9 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Γλώσσας Περιγραφής Χορογραφίας των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού 1.0 (Web Services Choreography Description Language Version 1.0 - WS-CDL) σε Υποψήφια Σύσταση. Αυτή η γλώσσα, που βασίζεται σε XML περιγράφει συνεργασίες ανάμεσα σε συμμετέχοντες στις υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού ορίζοντας τη συμπεριφορά τους από παγκόσμια οπτική. Οι ανταλλαγές μηνυμάτων σε σειρά επιτυγχάνουν ένα κοινό επιχειρηματικό στόχο. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

Το W3C Εγκαινιάζει την Ομάδα Εργασίας Μορφών Ανταλλαγής Κανόνων

7 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την εκκίνηση της Ομάδας Εργασίας Μορφών Ανταλλαγής Κανόνων: Rule Interchange Format (RIF) Working Group. "Μετά από χρόνια βιομηχανικής και ερευνητικής δουλειάς, βλέπω με χαρά τα Μέλη του W3C να δουλεύουν προς την ανάπτυξη ενός προτύπου κανόνων που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό", είπε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Η ομάδα με επικεφαλείς τους Christian de Sainte Marie (ILOG) και Sandro Hawke (προσωρινά συν-επικεφαλής της Ομάδας, W3C), έχει προγραμματισμένη διάρκεια (chartered) μέχρι το Νοέμβριο του 2007 για να παράγει γλώσσα για την ανταλλαγή κανόνων και τη μεταφορά τους ανάμεσα σε συστήματα κανόνων. Οι κανόνες είναι εκτελέσιμα τμήματα γνώσης, σημαντικής για τη διαχείριση σύνθετων και δυναμικών λειτουργιών. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), σχετικά με τη Μορφή Ανταλλαγής Κανόνων (Rule Interchange Format) και να επισκεφθείτε τη σελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Απεικόνισης RDF WSDL 2.0

4 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Περιγραφής των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού για Απεικόνιση RDF: Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0: RDF Mapping. Το προσχέδιο περιγράφει τις συνιστώσες της WSDL 2.0 στη Γλώσσα Περιγραφής Πόρων (RDF) και στη Γλώσσα Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού (OWL) ώστε όλα τα έγγραφα WSDL 2 να μπορούν να ενσωματωθούν με άλλα δεδομένα του Σημασιολογικού Ιστού. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του Συστήματος Απλής Οργάνωσης Γνώσης (SKOS)

4 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Ανάπτυξης του Σημασιολογικού Ιστού εξέδωσε αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των κεντρικού Οδηγού SKOS Core Guide και της Κεντρικής Προδιαγραφής Λεξιλογίου SKOS Core Vocabulary Specification. Τα προσχέδια εξηγούν πώς να εκφραστούν σχήματα ταξινόμησης, θησαυροί, λίστες θεματικών επικεφαλίδων, ταξονομίες, ορολογίες, λεξικά και άλλες μορφές ελεγχόμενου λεξιλογίου σε RDF. Η προηγούμενη δουλειά σε SKOS υποστηριζόταν από το Ευρωπαϊκό έργο SWAD-Europe. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Προοπτικών για τις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

4 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Προοπτικής Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Scope of Mobile Web Best Practices). Αυτό το έγγραφο περιγράφει τα παραδοτέα όπως τις οδηγίες για μεταφορά περιεχομένου και αναπαράσταση σε κινητά και συσκευές με μικρή οθόνη και αναγνωρίζει το στόχο ενός Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative), με κοινή προσπάθεια από κατασκευαστές εργαλείων συγγραφής, από όσους παρέχουν περιεχόμενο, κατασκευαστές χειροκίνητων συσκευών, κατασκευαστές περιηγητών και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Γίνετε Υποστηρικτής του W3C

3 Νοεμβρίου 2005

Ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το Πρόγραμμα Υποστηρικτών του W3C (W3C Supporters Program). Το W3C καλωσορίζει πληρωμές και αγαθά όπως εξοπλισμό και λογισμικό για να υποστηρίξει τις λειτουργίες του W3C. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες υποστηρικτών Premier, Major και Contributing που εμφανίζονται στην κεντρική ιστοσελίδα του W3C και μπορούν να χρησιμοποιούν λογότυπα στις ιστοσελίδες τους ως εμβλήματα για την υποστήριξή τους στο W3C. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το W3C (About W3C) και σχετικά με το Πρόγραμμα Υποστηρικτών του W3C (W3C Supporters Program). Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους υποστηρικτές του (W3C Supporters).

Τα XSLT 2.0, XML Query και Xpath 2.0 Είναι Υποψήφιες Συστάσεις του W3C

3 Νοεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την έκδοση οκτώ Υποψηφίων Συστάσεων για XSLT, XML Query και Xpath. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Το XSLT μετασχηματίζει έγγραφα σε διαφορετικές σημάνσεις ή μορφές. Η XML Query που είναι σημαντική για βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης και αποθήκευση αντικειμένων, μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις και συνδυασμούς σε εύρος συλλογών εγγράφων. Τα XSLT 2 και XQuery χρησιμοποιούν εκφράσεις XPath και λειτουργούν σε Μοντέλο Δεδομένων XPath. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

 • XSL Transformations (XSLT) Version 2.0:
  Μετασχηματίζει μοντέλα δεδομένων (σε XML και μη - XML) σε άλλα έγγραφα συμπεριλαμβανομένου του XSL-FO για εκτύπωση
 • XQuery 1.0: An XML Query Language:
  Συντακτικό XML για συλλογές δομημένων και ημι-δομημένων δεδομένων τοπικά και στον Παγκόσμιο Ιστό
 • XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX):
  μια ακριβής αναπαράσταση σε XML της γλώσσας αναζήτησης XML Query, κατάλληλης για επεξεργασία από μηχανή και ενδοσκόπηση
 • XML Path Language (XPath) 2.0:
  Συντακτικό έκφρασης για αναφορά σε μέρη εγγράφων XML
 • XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM):
  Αναπαράσταση και πρόσβαση για πόρους XML και μη - XML
 • XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators:
  Οι συναρτήσεις που καλούνται σε εκφράσεις XPath και οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται σε μορφές δεδομένων XPath 2.0
 • XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization:
  πώς αναπαρίστανται αποτελέσματα εκτίμησης XSLT 2.0 και XML Query σε XML, HTML ή ως κείμενο
 • XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics:
  ο τύπος συστήματος που χρησιμοποιείται σε XQuery και XSLT 2 μέσω XPath που ορίζεται ακριβώς γι όσους κάνουν εφαρμογές
 • Υπό Διαμόρφωση Προσχέδια που επίσης εκδόθηκαν:

Το W3C Οργανώνει Workshop Διεθνοποίησης της SSML

2 Νοεμβρίου 2005

Το W3C οργανώνει το Workshop Διεθνοποίησης της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας: Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) στις 2-3 Νοεμβρίου που φιλοξενείται από την IBM στο ερευνητικό εργαστήριο της IBM, Πεκίνο, Κίνα. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τρόπους για να βελτιώσουν την απόδοση μη-Αγγλικών φυσικών γλωσσών χρησιμοποιώντας τη Σύσταση SSML του W3C που δημιουργεί συνθετική ομιλία και ελέγχει την προφορά, την ένταση, τον τόνο και το ρυθμό. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα (agenda), να μάθετε σχετικά με τα W3C Workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιηγητή Φωνής (Voice Browser Activity home page).

Εκδόθηκε το Μοντέλο Χαρακτήρα Νορμοποίησης

1 Νοεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Internationalization Core εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Νορμοποίησης Μοντέλου Χαρακτήρα (Character Model for the World Wide Web 1.0: Normalization) για να βελτιωθεί η διαχείριση κειμένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Το προσχέδιο, που βασίζεται στη Σύσταση Βασικών Αρχών (Fundamentals) Μοντέλου Χαρακτήρα του W3C, παρέχει στους συγγραφείς προδιαγραφών, στους κατασκευαστές λογισμικού και στους κατασκευαστές περιεχομένου ένα κοινό σημείο αναφοράς για νορμοποίηση κειμένου και αντιστοίχιση ακολουθιών. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Δημιουργήθηκε η Ομάδα Εργασίας Μοντέλου Επεξεργασίας

28 Οκτωβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας Μοντέλου Επεξεργασίας XML (XML Processing Model Working Group). Η ομάδα με προγραμματισμένη διάρκεια (Chartered) μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 και με επικεφαλή τον Norman Walsh (Sun Microsystems), θα δημιουργήσει μια γλώσσα για να καθορίζουν οι χρήστες τη σειρά που οι τεχνολογίες θα επεξεργάζονται έγγραφα XML. Η γλώσσα XML Pipeline Language και οι υποβολές Μελών Pipeline Member Submissions και το Workshop (Workshop) Μοντέλου Επεξεργασίας XML αποτελούν πηγή για αυτή τη δουλειά. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του W3C (W3C Members). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα XML (XML home page).

Δημιουργήθηκε η Ομάδα Εργασίας Σύνδεσης Δεδομένων

28 Οκτωβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας για τους Τρόπους Σύνδεσης Δεδομένων με XML Schema (XML Schema Patterns for Databinding Working Group). Η ομάδα με καθορισμένη διάρκεια (Chartered) μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 και επικεφαλή τον Paul Downey (BT), θα καθορίσει ένα σύνολο μορφών XML Schema και τη χρήση τους, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να έχουν πρόσβαση στη δομή δεδομένων, στις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού και σε άλλα εργαλεία με ικανοποιητικό τρόπο. Η ομάδα έχει στόχο να χτίσει ένα σύνολο δοκιμών και να απευθύνει τις επιμέρους εκδόσεις σε συνεργασία με την Ομάδα TAG του W3C και τις Ομάδες Εργασίας Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού και XML Schema. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του W3C (W3C Members). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

Το W3C Εγκαινιάζει Γραφείο στην Ινδία

27 Οκτωβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τα εγκαίνια του Γραφείου του στην Ινδία (W3C Indian Office), στη Noida, Ινδία. Το Γραφείο φιλοξενείται από το Κέντρο: Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC Noida). Ο R. K. Verma είναι ο επικεφαλής του Γραφείου και ο Συντονιστής του Γραφείου ο Vijay Gugnani. Οι St?phane Boyera, Steve Bratt, Max Froumentin, Ivan Herman και Richard Ishida είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα παρευρεθούν στις τελετές εγκαινίων στις 10-11 Νοεμβρίου στο Νέο Δελχί. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και σχετικά με τα Γραφεία του W3C (W3C Offices).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Πρωτοκόλλου SPARQL σε WSDL 1.1

25 Οκτωβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Δεδομένων RDF εξέδωσε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF που χρησιμοποιεί WSDL 1.1 (SPARQL Protocol for RDF Using WSDL 1.1). Το προσχέδιο περιγράφει το πρωτόκολλο SPARQL για RDF (SPARQL protocol for RDF) χωρίς να το ορίζει αυστηρά σε WSDL 1.1. Γράφτηκε για να κερδίσει εμπειρία από τη χρήση του, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού μέχρι που τα εργαλεία του WSDL 2.0 έγιναν ευρέως διαθέσιμα. Η ομάδα επίσης παρέχει: wiki for code samples. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδήλωση Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού στο Λονδίνο στις 15 Νοεμβρίου

21 Οκτωβρίου 2005

Η εγγραφή (Registration) είναι ανοιχτή για την εκδήλωση Πρωτοβουλίας του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative (MWI) event) την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στη Βρετανική Ακαδημία Τεχνών Ταινιών και Τηλεόρασης: British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) στο κεντρικό Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χορηγοί (MWI sponsors) θα παρευρεθούν. Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό. Μπορείτε να μάθετε για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative), μια προσπάθεια για να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός δια-λειτουργικός και χρησιμοποιήσιμος για χρήστες και κινητές συσκευές.

Εκδόθηκε το Έγγραφο Διαδικασίας του W3C

19 Οκτωβρίου 2005

Το Έγγραφο Διαδικασίας του W3C, της 14ης Οκτωβρίου (14 October 2005 W3C Process Document) είναι σε ισχύ. Το Έγγραφο Διαδικασίας που αξιολογήθηκε από τα Μέλη και το προσωπικό του W3C και που δημιουργήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή περιγράφει τη δομή και τις λειτουργίες του W3C. Μια περίληψη με τις αλλαγές (summary of changes) από την προηγούμενη έκδοση είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το W3C (About W3C).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Των Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκόσμίου Ιστού

17 Οκτωβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0). Το προσχέδιο περιγράφει πώς να παραχθούν περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού και ιστοσελίδες που προορίζονται για μετάδοση σε κινητά και συσκευές με μικρή οθόνη. Η ομάδα που απευθύνεται σε ευρύ κοινό, προσκαλεί τα σχόλια κατασκευαστών και διαχειριστές δικτύου καθώς και από επαγγελματίες του Παγκοσμίου Ιστού οι οποίοι δεν είναι ειδικοί σε θέματα τεχνολογίας. Μπορείτε να μάθετε για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative), μια προσπάθεια που γίνεται από κοινού από συγγραφείς εργαλείων, από όσους παρέχουν περιεχόμενο, κατασκευαστές συσκευών χειρός, κατασκευαστές περιηγητών Παγκοσμίου Ιστού και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας για τις Ζώνες Ώρας

13 Οκτωβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Internationalization Core βασισμένη σε συζητήσεις με τις Ομάδες Εργασίας XQuery και XSL εξέδωσε το Working with Time Zones ως Νότα Ομάδας Εργασίας. Το έγγραφο συζητάει προβλήματα που συναντώνται με τις τιμές των date, time και dateTime από το XML Schema όταν οι ζώνες ώρας περιέχονται ή παραλείπονται. Προσφέρει οδηγίες για τη δουλειά με πεδία με ημερομηνίες και ώρες, για τη δουλειά με τιμές ημερομηνίας και ώρας που χρειάζονται ζώνη ώρας και για τη σύγκριση ωρών. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των XFrames

12 Οκτωβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των XFrames. Τα XFrames αντικαθιστούν τα HTML frames και είναι εφαρμογή XML για τη σύνθεση εγγράφων. Τα XFrames επιλύουν προβλήματα χρηστικότητας, αναζήτησης και ασφάλειας που σχετίζονται με HTML frames και έχουν σχεδιαστεί για διαπραγμάτευση περιεχομένου και για να επιτρέπουν τη σήμανση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα HTML (HTML home page).

Η Δεύτερη Έκδοση XForms είναι Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση

6 Οκτωβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XFomrs εξέδωσε το XForms 1.0 (Second Edition) ως Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση. Το έγγραφο φέρνει τη Σύσταση XForms 1.0 στην πιο πρόσφατη μορφή της με την πρώτη έκδοση λαθών και συσχετίζει την προδιαγραφή με τις εφαρμογές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Η XForms είναι η νέα γενιά μορφών του Παγκοσμίου Ιστού. Τα XForms ξεχωρίζουν την παρουσίαση και το περιεχόμενο, ελαχιστοποιούν τις κυκλικές διαδρομές προς τον εξυπηρετητή, προσφέρουν ανεξαρτησία συσκευών και μειώνουν την ανάγκη συγγραφής. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα XFomrs (XForms home page).

Ανοίγει Γραφείο του W3C στην Αυστραλία

6 Οκτωβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι το CSIRO ICT Centre στην Canberra θα φιλοξενεί το Αυστραλιανό Γραφείο του W3C (W3C Australian Office) από τις 10 Οκτωβρίου. Ο Ross Ackland θα είναι ο Επικεφαλής του Γραφείου. Το "W3C θεωρεί την Αυστραλία κεντρική για την παγκόσμια υιοθέτηση των τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού και καλωσορίζουμε την CSIRO ως Οργανισμό φιλοξενίας Γραφείου του W3C", είπε ο Ivan Herman, Head of Offices του W3C. Το W3C επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Οργανισμό DTSC στο Brisbane και τους Liz Armstrong και Hoylen Sue για τη φιλοξενία του προηγούμενου Γραφείου του W3C στην Αυστραλία. Μπορείτε να μάθετε για τα Γραφεία του W3C (W3C Offices).

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

5 Οκτωβρίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες και παρουσιάσεις του W3C (W3C presentations and events), επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • Ο Klaus Birkenbihl δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο Semantic Web School στις 6 Οκτωβρίου στη Βιέννη, Αυστρία
 • Ο Ivan Herman παρουσιάζει στο Semantic Web Days στις 7 Οκτωβρίου στο Μόναχο, Γερμανία
 • Ο Steve Bratt παρουσιάζει στο Standards Symposium στις 11 Οκτωβρίου στο Schaumburg των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Ο Steven Pemberton παρουσιάζει στο XHTML 2 and XForms εκ μέρους του Γερμανικού Αυστριακού Γραφείου του W3C στις 21 Οκτωβρίου στο Μόναχο, Γερμανία
 • Ο Steven Pemberton παρουσιάζει εκπαιδευτικές ομιλίες στο User Experience 2005 στις 27-28 Οκτωβρίου στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Ο Steve Bratt παρουσιάζει στο Συνέδριο MIT 2005 Research and Development Conference στις 3 Νοεμβρίου στο Cambridge των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Ο Daniel J. Weitzner παρουσιάζει στο Συνέδριο 4th International Semantic Web Conference στις 9 Νοεμβρίου στο Galway, Ιρλανδία
 • Ο Philipp Hoschka συμμετέχει σε συζήτηση στο Mobile Application Platforms and OSS στις 9 Νοεμβρίου στη Βιέννη, Αυστρία
 • Οι Stéphane Boyera, Steve Bratt, Max Froumentin, Ivan Herman και Richard Ishida παρουσιάζουν στο International Conference/Workshop on Web Technologies στις 10-11 Νοεμβρίου στο Νέο Δελχί, Ινδία
 • Ο Michael Sperberg-McQueen παρουσιάζει στο XML 2005 στις 14 και 16 Νοεμβρίου στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Ο Steven Pemberton παρουσιάζει εκπαιδευτικές ομιλίες στο User Experience 2005 στις 17-18 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Οι José Manuel Alonso και Steven Pemberton παρουσιάζουν στο Fundamentos Web 2005 στις 22-24 Νοεμβρίου στη Gijón και στο Oviedo, Ισπανία
 • Ο Klaus Birkenbihl δίνει κεντρική ομιλία στο Semantics 2005 στις 25 Νοεμβρίου στη Βιέννη, Αυστρία

COPRAS: Οδηγίες Προτυποποίησης για Έρευνα

5 Οκτωβρίου 2005

Ο COPRAS εξέδωσε γενικές οδηγίες (generic guidelines) για να βοηθήσει τους ερευνητές να ενσωματώσουν την προτυποποίηση σε νέα και υπάρχοντα έργα. Οι συμμετέχοντες W3C, The Open Group, CEN, CENELEC και ETSI συνεργάζονται για να βοηθήσουν τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σε ότι αφορά προτυποποίηση και για να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προτυποποίηση. Ο COPRAS χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Information Society Technologies (IST) program.

Εκδόθηκε η Νότα Ομάδας Ενδιαφέροντος για RDF και Δεδομένα iCalendar

29 Σεπτεμβρίου 2005

Οι Dan Connolly και Libby Miller της Ομάδας Ενδιαφέροντος του Σημασιολογικού Ιστού εξέδωσαν το Ημερολόγιο RDF, εφαρμογή του Πλαισίου Περιγραφής Πόρων για Δεδομένα iCalendar (RDF Calendar - an application of the Resource Description Framework to iCalendar Data) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η Νότα είναι αναφορά της κατάστασης ενσωμάτωσης δεδομένων ημερολογίου με άλλα δεδομένα του Σημασιολογικού Ιστού που χρησιμοποιούνται σε κοινωνικά δίκτυα και σε άλλο περιεχόμενο. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Η SMIL 2.1 Είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C

27 Σεπτεμβρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Γλώσσας Ενσωμάτωσης Συγχρονισμένων Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) σε Προτεινόμενη Σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Η SMIL (προφέρεται "σμάιλ") τοποθετεί την κίνηση σε χρονική γραμμή, επιτρέπει τη σύνθεση πολλών κινήσεων και περιγράφει στοιχεία κίνησης για οποιαδήποτε γλώσσα XML. Η Έκδοση 2.1 επεκτείνει τη SMIL 2.0 και υποστηρίζει βελτιωμένες δια-λειτουργικές παρουσιάσεις πολυμέσων, επαναχρησιμοποίηση του συντακτικού και σημασιολογίας SMIL και νέα προφίλ κινητών. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα συγχρονισμένων πολυμέσων (synchronized multimedia home page).

Αναθεωρήθηκαν τα XQuery, XSLT 2.0 και τα Υποστηρικτικά Έγγραφα

16 Σεπτεμβρίου 2005

Οι Ομάδες Εργασίας XML Query και XSL εξέδωσαν τα παρακάτω υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των XML Query 1.0, XSL 2.0, XPath 2.0 και υποστηρικτικά έγγραφα. Ο στόχος είναι να επιτρέψουν τη δημόσια αξιολόγηση αλλαγών που έγιναν, σύμφωνα με τα σχόλια του Τελικού Σχολιασμού. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα XML (XML home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της EMMA

16 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της EMMA. Η Επεκτάσιμη Γλώσσα Πολυτροπικής Σήμανσης (EMMA) είναι φορμάτ ανταλλαγής δεδομένων για συστήματα διαχείρισης που αλληλεπιδρούν. Αυτή η προδιαγραφή είναι μέρος του Πλαισίου Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης του W3C (W3C Multimodal Interaction Framework) και περιγράφει τη σήμανση για περιγραφή εισόδου χρηστών μαζί με επισημάνσεις. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Πλαισίου Σύνθετου Εγγράφου και Προφίλ WICD

15 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Σύνθετων Μορφών Εγγράφου εξέδωσε το δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Σύνθετου Εγγράφου και Προφίλ WICD (Compound Document Framework 1.0 and WICD Profiles). Το προσχέδιο περιγράφει συμπεριφορά για ήχο, βίντεο, εικόνα, γραμματοσειρές, σχεδιασμό, δράσεις, συγγραφή, συνδέσμους και κωδικοποίηση όταν κάποιο έγγραφο περιέχει πολλές μορφές XML. Το WICD Core είναι η βάση για προφίλ που βασίζονται σε XHTML, CSS και SVG, το Προφίλ Κινητού WICD έχει σχεδιαστεί για συσκευές χειρός και το WICD Desktop για υπολογιστές και συσκευές χειρός μεγάλων δυνατοτήτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύνθετου Εγγράφου (Compound Document home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF

14 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF (SPARQL Protocol for RDF). Το προσχέδιο περιγράφει την πρόσβαση δεδομένων RDF και τη μετάδοση αναζητήσεων RDF από πελάτες σε επεξεργαστές. Το πρωτόκολλο είναι συμβατό με τη γλώσσα αναζήτησης: SPARQL query language (προφέρεται "σπαρκλ") και έχει σχεδιαστεί να συσχετίζει αναζητήσεις και από άλλες γλώσσες αναζήτησης σε RDF. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας Δοκιμών Μεταδεδομένων

14 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας εξέδωσε τις δοκιμές μεταδεδομένων (Test Metadata) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Αυτό το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων, που αναπτύσσεται από το W3C QA wiki, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύει και να φιλτράρει δοκιμές, για να αναγνωρίζει τι δοκιμάζεται, για να κατασκευάζει έλεγχο δοκιμών και να μορφοποιεί τα αποτελέσματα δοκιμών. Το Dublin Core επαναχρησιμοποιείται όπου χρειάζεται. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Διασφάλισης Ποιότητας (QA home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Διεθνοποίησης των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού

14 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Κεντρικής Διεθνοποίησης του W3C εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Διεθνοποίησης των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Internationalization (WS-I18N). Το προσχέδιο βελτιώνει τα μηνύματα SOAP για τις διαπραγματεύσεις πλαισίου και διεθνών προτιμήσεων και ορίζει την πολιτική πλαισίου. Χωρίς τη χρήση Accept-Language και ταυτότητας χρήστη, οι εφαρμογές μπορούν να χειρίζονται τα χαρακτηριστικά του χρήστη, την πολιτική και την προτίμηση γλώσσας. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του EARL 1.0 Schema

12 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης και Επιδιόρθωσης Εργαλείων εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αξιολόγησης και Αναφοράς Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema. Η EARL είναι ευέλικτη και χρησιμοποιείται για ανταλλαγή, συνδυασμό και σύγκριση αποτελεσμάτων δοκιμών συμπεριλαμβανομένων αναφορών σφαλμάτων, εκτιμήσεων συνόλων δοκιμών και για θέματα συμβατότητας. Τα θέματα δοκιμών μπορεί να είναι ιστοσελίδες, εργαλεία συγγραφής, πράκτορες χρηστών, ή άλλες οντότητες. Η ομάδα καλωσορίζει πληροφορίες από την εμπειρία κατασκευαστών και ερευνητών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού (Web Accessibility Initiative).

Η Υποβολή Άρθρων Έχει Προθεσμία στις 23 Σεπτεμβρίου για το Workshop Διεθνοποίησης SSML του W3C

12 Σεπτεμβρίου 2005

Το W3C διοργανώνει το Workshop Διεθνοποίησης της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) στις 2-3 Νοεμβρίου στο Πεκίνο, Κίνα. Οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσης μη-Αγγλικών φυσικών γλωσσών χρησιμοποιώντας τη Σύσταση SSML του W3C η οποία δημιουργεί συνθετική ομιλία και ελέγχει την προφορά, την ένταση, τόνο και ρυθμό. Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 23 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε για τα W3C Workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δραστηριότητας Περιηγητή Φωνής (Voice Browser Activity home page).

Το xml:id Είναι Σύσταση του W3C

9 Σεπτεμβρίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα το xml:id Version 1.0 ως Σύσταση του W3C. Η προδιαγραφή ορίζει ένα όνομα χαρακτηριστικού, το xml:id, που μπορεί πάντα να το χειρίζεται κανείς ως στοιχείο αναγνώρισης και επομένως να αναγνωρίζεται χωρίς εξωτερικούς πόρους και χωρίς να στηρίζεται κανείς σε εσωτερικό υποσύνολο. Η Σύσταση είναι το πιο πρόσφατο παραδοτέο της Ομάδας Εργασίας XML Core Working Group, ως Μέρος της Δραστηριότητας XML (W3C XML Activity).

Εκδόθηκε η Νότα Ομάδας Εργασίας του Βιβλίου Διασφάλισης Ποιότητας

6 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας εξέδωσε μια αναθεώρηση της Νότας The QA Handbook. Το έγγραφο, που έχει συγγραφεί για τους Επικεφαλείς των Ομάδων Εργασίας του W3C και μέλη της Ομάδας, καταγράφει τις εμπειρίες και παρέχει τεχνικές, εργαλεία και πρότυπα. Επικεντρώνεται στις δοκιμές και σε θέματα δοκιμών και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και να επιταχύνει τη δουλειά των Ομάδων Εργασίας του W3C. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα QA home page.

Εκδόθηκε το Φάσμα Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

2 Σεπτεμβρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Φάσματος Βέλτιστων Πρακτικών Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Scope of Mobile Web Best Practices). Το έγγραφο περιγράφει παραδοτέα όπως τις οδηγίες για μεταφορά περιεχομένου και αναπαράσταση σε κινητές συσκευές καθώς και συσκευές με μικρή οθόνη, ορίζει τις προϋποθέσεις για το σήμα κατατεθέν "mobileOK" και αναγνωρίζει το στόχος του ενός Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (W3C Mobile Web Initiative), μια προσπάθεια που γίνεται από κοινού από συγγραφείς εργαλείων, από όσους παρέχουν περιεχόμενο, κατασκευαστές συσκευών και άλλους.

Εκδόθηκε η Νότα Ομάδας Εργασίας για Ποικιλία σε Προδιαγραφές

31 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας εξέδωσε την Ποικιλία Προδιαγραφών (Variability in Specifications) ως Νότα. Η νότα συνοδεύει τη Σύσταση Οδηγιών Προδιαγραφών του W3C (QA Specification Guidelines) και περιέχει προηγμένες θεωρήσεις σχεδιασμού προδιαγραφών και τεχνικές συμβατότητας. Περιγράφει πώς ο σχεδιασμός του μοντέλου συμβατότητας μιας προδιαγραφής επηρεάζει την εφαρμοσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα QA home page.

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

29 Αυγούστου 2005

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • Ο Kangchan Lee παρουσιάζει στο ECIF Workshop on E-Business στις 30 Αυγούστου στη Σεούλ, Κορέα.
 • Ο Ivan Herman παρουσιάζει στην Κοινότητα Πολυμέσων: 2η Συνάντηση Εργασίας εκ μέρους του Γραφείου του W3C στο Βέλγιο: W3C Benelux Office στις 30 Αυγούστου στο Leuven, Βέλγιο.
 • Οι Richard Ishida και Felix Sasaki παρουσιάζουν στο Συνέδριο 28th Internationalization "&" Unicode Conference στις 7-8 Σεπτεμβρίου στο Orlando, Florida των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Ο Eric Miller δίνει κεντρική ομιλία στο Primeras Jornadas Científico-Técnicas en Servicios Web στις 14 Σεπτεμβρίου στη Granada, Ισπανία.
 • Ο Philipp Hoschka παρουσιάζει στο W3C-Tag 2005 - Das Mobile Web στις 14 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, Γερμανία.
 • Ο Eric Miller δίνει κεντρική ομιλία στο International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DC-2005) στις 15 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη, Ισπανία.
 • Ο Steven Pemberton δίνει κεντρική ομιλία στο Interact 2005 στις 16 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, Ιταλία.

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

23 Αυγούστου 2005

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • Ο Jonghong Jeon παρουσιάζει στο Mobile RFID Forum Workshop στις 25 Αυγούστου στη Σεούλ, Κορέα.
 • Ο Ivan Herman παρουσιάζει στην Κοινότητα Πολυμέσων: 2η Συνάντηση Εργασίας εκ μέρους του Γραφείου του W3C στο Βέλγιο: W3C Benelux Office στις 30 Αυγούστου στο Leuven, Βέλγιο.
 • Οι Richard Ishida και Felix Sasaki παρουσιάζουν στο Συνέδριο 28th Internationalization "&" Unicode Conference στις 7-8 Σεπτεμβρίου στο Orlando, Florida των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Ο Steven Pemberton δίνει κεντρική ομιλία στο Interact 2005 στις 16 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, Ιταλία.

Εκδόθηκαν τα Έγγραφα Επιχειρηματικών Σεναρίων Παγκοσμίου Ιστού

23 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης και Διάχυσης Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού (EOWG) εξέδωσε την "Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σεναρίου Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού για τον Οργανισμό σας" (Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization). Η σουίτα 5 σελίδων περιγράφει κοινωνικές, τεχνικές, οικονομικές, νομικές και πολιτικές πλευρές της προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς να αναπτύξουν το δικό τους προσαρμοσμένο επιχειρηματικό σενάριο για προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό. Παρέχει κείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει, καθώς και οδηγίες αναγνώρισης των σχετικότερων παραγόντων για ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα WAI home page για περισσότερες πληροφορίες για να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός προσβάσιμος σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το W3C Συμμετέχει στο 28ο Συνέδριο Διεθνοποίησης και Unicode

23 Αυγούστου 2005

Το 28ο Συνέδριο Διεθνοποίησης και Unicode (28th Internationalization "&" Unicode Conference) θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Σεπτεμβρίου στο Orlando, Florida των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα μέλη της ομάδας Richard Ishida και Felix Sasaki θα παρουσιάσουν αρκετά (present several) άρθρα σε αυτό το συνέδριο για λογισμικό και για τη διεθνοποίηση του Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε για τα Unicode και για τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης του W3C (Internationalization Activity).

Γράμμα του W3C Σχετικά με την Πρόταση του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων

22 Αυγούστου 2005

Το W3C έχει γράψει στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων σχετικά με την πρόταση δημιουργίας κανόνων (notice of proposed rulemaking). Η πρόταση ρωτάει αν τα άτομα που συμπληρώνουν μόνο ηλεκτρονικές φόρμες προ-εγγραφής θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν το Γραφείο τους ζητήσει να χρησιμοποιήσουν τον Περιηγητή Internet Explorer της Microsoft. Τα σχόλια του W3C προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων προτείνουν ότι η χρήση ενός μόνο περιηγητή δεν είναι κατάλληλη για κυβερνητικές υπηρεσίες και ενθαρρύνει το Γραφείο να επιδιώξει την πρόσβαση που βασίζεται σε πρότυπα, σύμφωνα με την Κυβερνητική Πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να διαβάσετε το γράμμα: W3C's letter και σχετικά με το W3C (About W3C).

Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας για Γλώσσες Schema και Υποστήριξη Συστημάτων σε WSDL 2.0

17 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας εξέδωσε τη Συζήτηση Εναλλακτικών Γλωσσών Schema και Υποστήριξης Συστημάτων σε WSDL 2.0 (Discussion of Alternative Schema Languages and Type System Support in WSDL 2.0) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η νότα συζητάει την επεκτασιμότητα του τύπου συστήματος WSDL 2.0, ορίζει τη χρήση του XML Schema 1.0 ως τύπου συστήματος στην κεντρική προδιαγραφή του WSDL 2.0 και περιλαμβάνει τις βασικές επεκτάσεις για DTDs και Relax NG. Μπορείτε να διαβάσετε για τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web services).

Η Εξέταση των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού Είναι Υποψήφια Σύσταση του W3C

17 Αυγούστου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Εξέτασης των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού: Web Services Addressing - Core και της Δέσμευσης SOAP: SOAP Binding σε Υποψήφια Σύσταση. Η κεντρική προδιαγραφή ορίζει ιδιότητες που επιτρέπουν ομοιόμορφη εξέταση των υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού και μηνυμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς. Η δέσμευση ορίζει το συσχετισμό των κεντρικών ιδιοτήτων με τα μηνύματα SOAP. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Web services home page.

Οι Οδηγίες Προδιαγραφής Είναι Σύσταση του W3C και η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας Ολοκληρώνει τη Δουλειά της

17 Αυγούστου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τις Οδηγίες Προδιαγραφής (Specification Guidelines) ως Σύσταση του W3C. Οι οδηγίες, που έχουν γραφτεί για συγγραφείς τεχνικών αναφορών του W3C, εξηγούν πώς πρέπει να οριστεί η συμβατότητα. Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας (QA) έχει ολοκληρώσει τη δουλειά της και θα κλείσει. Η Ομάδα Ενδιαφέροντος QA θα συνεχίσει την τετραετή προσπάθεια του W3C μέσα από ηλεκτρονικές λίστες και online εργαλεία. "Τα προϊόντα της QA θα είναι πόροι που εξασφαλίζουν ότι η δουλειά των Ομάδων Εργασίας του W3C είναι υψηλής ποιότητας", είπε ο Steve Bratt, Chief Operating Officer του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα QA home page.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Δέσμευσης για SVG σε XML (sXBL)

15 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Δέσμευσης SVG σε XML: SVG's XML Binding Language (sXBL). Η γλώσσα sXBL ορίζει την παρουσίαση και την αλληλεπιδραστική συμπεριφορά στοιχείων έξω από το χώρο ονομάτων των SVG. Η ομάδα καλωσορίζει σχόλια και αναζητά γνώμες για το χαρακτηριστικό includes. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα SVG home page.

Εκδόθηκε το Σύνολο Δοκιμών XML Query

11 Αυγούστου 2005

Οι Ομάδες Εργασίας XML Query και XSL εξέδωσαν το Σύνολο δοκιμών XML Query Test Suite (XQTS). Οι ομάδες προσκαλούν τα Μέλη του W3C και το κοινό να τρέξουν αυτό το σύνολο που αποτελείται από περίπου 7.000 σενάρια χρήσης με οποιαδήποτε από τις 20 εφαρμογές του προσχεδίου προδιαγραφής XML Query. Οι πληροφορίες σας θα βοηθήσουν τις Ομάδες Εργασίας να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της γλώσσας XML Query, να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και να βοηθήσουν την XML Query να προωθηθεί μέσα από τη διαδικασία Δημιουργίας Συστάσεων του W3C. Συνεισφορές επιπλέον σεναρίων χρήσης είναι ευπρόσδεκτες. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Workshop του W3C Διεθνοποίησης της Σύνθεσης Σήμανσης Ομιλίας

9 Αυγούστου 2005

Η υποβολή άρθρων έχει προθεσμία στις 23 Σεπτεμβρίου για το Workshop του W3C στη Διεθνοποίηση της Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας: W3C Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) που θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Νοεμβρίου στο Beijing, Κίνα. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσης μη-Αγγλικών γλωσσών χρησιμοποιώντας τη Σύσταση SSML του W3C που δημιουργεί συνθετική ομιλία και ελέγχει την προφορά, την ένταση, τον τόνο και το ρυθμό. Μπορείτε να διαβάσετε για τα W3C Workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δραστηριότητας Περιηγητή Φωνής (Voice Browser Activity home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεων Σύνθετου Εγγράφου

9 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Μορφών Σύνθετου Εγγράφου εξέδωσε το τρίτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεων Σύνθετων Εγγράφων με Αναφορά (Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0). Ένα σύνθετο έγγραφο συνδυάζει πολλές μορφές, όπως XHTML, SVG, XForms, MathML και SMIL. Αυτό το προσχέδιο εισάγει τη σύνθεση με αναφορά όπως img, object, link, src και XLink. Η σύνθεση με ενσωμάτωση σχεδιάζεται για μελλοντική φάση. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύνθετου Εγγράφου (Compound Document home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Σύνθετων Εγγράφων και των Προφίλ WICD

9 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Μορφών Σύνθετου Εγγράφου εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Σύνθετων Εγγράφων και των Προφίλ WICD (Compound Document Framework 1.0 and WICD Profiles). Το προσχέδιο περιγράφει τη συμπεριφορά ήχου, βίντεο, εικόνων, φόντων, σχεδιασμού, γεγονότων, συγγραφής, συνδέσμων και κωδικοποίησης όταν τα έγγραφα περιέχουν πολλές μορφές XML. Η WICD Core είναι μια βάση προφίλ που βασίζεται σε XHTML, CSS και SVG, το προφίλ κινητών WICD έχει σχεδιαστεί για συσκευές χειρός και το WICD Desktop για υπολογιστές και για κινητές συσκευές χειρός, με υψηλές δυνατότητες. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύνθετου Εγγράφου (Compound Document home page).

Εκδόθηκαν τα Άρθρα Διεθνοποίησης

5 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διεθνοποίησης GEO (Οδηγίες, Επιμόρφωση και Διάχυση) εξέδωσε πληροφορίες για να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν διεθνείς πλευρές των τεχνολογιών του W3C. Τον περασμένο μήνα η ομάδα εξέδωσε τα: Using Character Entities and NCRs, Using "&"lt;select> to Link to Localized Content και Ruby Markup and Styling καθώς κει πλήθος αναθεωρήσεων (updates) και μεταφράσεις (translations). Για λεπτομέρειες και για νέα της Διεθνοποίησης και μέσω RSS (I18n news and RSS feeds) μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έρευνα Τεχνολογιών Περιγραφής Συσκευών

5 Αυγούστου 2005

Η προθεσμία για απαντήσεις στην Έρευνα Τεχνολογιών Περιγραφής Συσκευών (Device Description Technologies Survey) είναι στις 25 Αυγούστου και χρηματοδοτείται από την Ομάδα Εργασίας Πρωτοβουλίας του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (MWI). Αυτή η έρευνα είναι ανοιχτή στο κοινό (μπορείτε να δείτε τη διαδικασία - procedure). Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα βοηθήσει την Ομάδα Εργασίας να δημιουργήσει τεχνικές αναφορές για να προάγει το στόχο υιοθέτησης περιεχομένου της MWI. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ομάδα Εργασίας Περιγραφής Συσκευών (Device Description Working Group) και για την Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Απαιτήσεων Σήμανσης Διεθνοποίησης και Εντοπισμού

5 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διεθνοποίησης του Συνόλου Ετικετών εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Απαιτήσεων Σήμανσης Διεθνοποίησης και Εντοπισμού (Internationalization and Localization Markup Requirements). Το προσχέδιο απευθύνει τις κυριότερες προκλήσεις και θέματα διεθνοποίησης και προσαρμογής εγγράφων XML σε τοπικές παραμέτρους και καθορίζει τις προϋποθέσεις για λεξιλόγιο, οδηγίες και μηχανισμούς για να συναντηθούν οι ανάγκες των συγγραφέων περιεχομένου, των κατασκευαστών και της κοινότητας προσαρμογής τοπικών δεδομένων. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Περιγραφής των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) 2.0

3 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιγραφής των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της Γλώσσας Περιγραφής των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) Έκδοση 2.0: Την Εισαγωγή (Primer), το Μέρος 1: Κεντρική Γλώσσα (Part 1: Core Language), το Μέρος 2: Προσαρτήσεις (Part 2: Adjuncts) και τη Δέσμευση SOAP 1.1 (SOAP 1.1 Binding). Η WSDL είναι μια γλώσσα XML και περιγράφει υπηρεσίες δικτύου και χρησιμοποιείται για να καταγράφει κατανεμημένα συστήματα και να αυτοματοποιεί την επικοινωνία ανάμεσα σε εφαρμογές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε για τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web services).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Μεταβλητών Αποτελεσμάτων Δέσμευσης SPARQL σε Μορφή XML

2 Αυγούστου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Αποτελεσμάτων Αναζήτησης SPARQL σε Μορφή XML (SPARQL Query Results XML Format). Η γλώσσα αναζήτησης SPARQL (SPARQL query language) (προφέρεται "σπαρκλ") προσφέρει στους κατασκευαστές και στους χρήστες ένα τρόπο να γράψουν και να καταναλώσουν αποτελέσματα αναζήτησης σε εύρος πληροφοριών όπως προσωπικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και μεταδεδομένα σχετικά με ψηφιακές κατασκευές όπως μουσική και εικόνες. Η SPARQL επίσης παρέχει ένα μέσο ενσωμάτωσης σε απομακρυσμένους πόρους. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Τιμών και Μονάδων CSS3

28 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Τιμών και Μονάδων CSS3 (CSS3 Values and Units). Το προσχέδιο εξηγεί καθορισμένες, υπολογισμένες και πραγματικές τιμές και ορίζει κοινές τιμές και μονάδες σε μια προδιαγραφή που μπορεί να αναφερθεί από άλλες ενότητες CSS3. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CSS (CSS home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Επεκτάσιμης Γλώσσας Στυλ (XSL) Έκδοση 1.1

28 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XSL εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Επεκτάσιμης Γλώσσας Στυλ XSL, Έκδοση 1.1: Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1. Αυτή η έκδοση αναθεωρεί και βελτιώνει τη Σύσταση XSL 1.0 για αλλαγή σήμανσης, δεικτών, πολλαπλές ροές και σελιδοδείκτες, επεκτείνει την υποστήριξη για κλιμάκωση γραφικών, σημάνσεις και αριθμούς σελίδων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα XML (XML Activity).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF

21 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF (SPARQL Query Language for RDF). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου. Η SPARQL (προφέρεται "σπαρκλ") προσφέρει στους κατασκευαστές και στους τελικούς χρήστες ένα τρόπο να γράφουν και να καταναλώνουν αποτελέσματα αναζήτησης σε εύρος πληροφοριών όπως προσωπικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και μεταδεδομένα σχετικά με ψηφιακά δεδομένα όπως μουσική και εικόνες. Η SPARQL επίσης παρέχει ένα μέσο ενσωμάτωσης απομακρυσμένων πόρων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Ημέρα του W3C στο Βερολίνο με Επίκεντρο τον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό

18 Ιουλίου 2005

Το Γερμανικό Αυστριακό Γραφείο του W3C (W3C Office in Germany and Austria) παρουσιάζει με ευχαρίστηση την ημέρα του W3C: W3C-Tag 2005 - Das Mobile Web στις 14 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, της Γερμανίας. Η εκδήλωση οργανώνεται από κοινού με την Berliner XML-Tage στο Πανεπιστήμιο Humboldt. Η ημέρα του W3C επικεντρώνεται στον κινητό Παγκόσμιο Ιστό και στην Πρωτοβουλία του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Initiative) του W3C. Οι ομιλητές περιλαμβάνουν τους Phillip Hoschka (W3C) και Dr. Simone Emmelius (ZDF). Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό. Για την εκδήλωση Berliner XML-Tage απαιτείται εγγραφή.

Οι "Βάσεις του Παγκοσμίου Ιστού" Δίνουν Έμφαση στην Παγκόσμια Πρόσβαση σε Πληροφορίες

14 Ιουλίου 2005

Το Ισπανικό Γραφείο του W3C (W3C Spanish Office) με ευχαρίστηση παρουσιάζει τους Shawn Henry, Jakob Nielsen, Steven Pemberton, Inmaculada Placencia, John Slatin και Jeffrey Zeldman στο Web Foundations 2005 στις 22-23 Νοεμβρίου στην Gijón, Ισπανία. Αυτοί οι ειδικοί σε θέματα προσβασιμότητας, χρήσης και προτύπων του Παγκοσμίου Ιστού θα συζητήσουν το Σχεδιασμό για Όλους ως βασική προϋπόθεση για δίκαιη πρόσβαση στο Internet. Ο Steven Pemberton δίνει επίσης μια εκπαιδευτική ομιλία σχετικά με XForms και XHTML στις 24 Νοεμβρίου στο Oviedo. Η προθεσμία για την έκπτωση στην εγγραφή (discount registration) είναι στις 1 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

To xml:id Είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C

12 Ιουλίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση του xml:id Version 1.0 σε Προτεινόμενη Σύσταση. Η προδιαγραφή εισαγάγει ένα προκαθορισμένο όνομα χαρακτηριστικού που μπορεί πάντα να χειριστεί ως ταυτότητα (ID) και επομένως μπορεί πάντα να αναγνωρίζεται. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 26 Αυγούστου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εκδόθηκαν οι Προϋποθέσεις της Γλώσσας Εκτίμησης και Αναφοράς (EARL) 1.0

11 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Εργαλείων Εκτίμησης και Επισκευής εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Προϋποθέσεων για τη Γλώσσα Εκτίμησης και Αναφοράς: Requirements for the Evaluation and Report Language (EARL) 1.0. Η EARL εκφράζει τα αποτελέσματα δοκιμών σε ένα ουδέτερο περιβάλλον και σε ανεξάρτητη μορφή και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα σε εργαλεία εκτίμησης προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού. Η EARL επίσης παρέχει ένα επαναχρησιμοποιήσιμο λεξιλόγιο για διασφάλιση ποιότητας του Παγκοσμίου Ιστού και επικύρωση. Μπορείτε να διαβάσετε για την πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού XLink 1.1

7 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XML Core εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας XML Linking Language (XLink) Version 1.1. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 26 Αυγούστου. Η γλώσσα XLink 1.1 επιτρέπει στα στοιχεία να εισαχθούν σε έγγραφα XML για να δημιουργηθούν και να περιγραφούν οι σύνδεσμοι μεταξύ πόρων. Χρησιμοποιεί το συντακτικό XML για να δημιουργήσει δομές που μπορούν να περιγράψουν συνδέσμους παρόμοιους με τους απλούς, σημερινούς συνδέσμους HTML, καθώς και πιο εξελιγμένους συνδέσμους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: XML home page.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Πλατφόρμας Προσωπικών Προτιμήσεων (P3P) 1.1

5 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Προδιαγραφής P3P εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας Προσωπικών Προτιμήσεων: Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1). Η P3P απλοποιεί και αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάγνωσης των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων ιστοσελίδων, προωθώντας εμπιστοσύνη και πεποίθηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Η έκδοση 1.1 έχει νέους μηχανισμούς επέκτασης και δέσμευσης που βασίζονται σε προτάσεις από τα workshops του W3C και την κοινότητα προσωπικών δεδομένων. Το προσχέδιο επίσης περιλαμβάνει όλα τα λάθη της έκδοσης P3P 1.0. Μπορείτε να μάθετε για τα προσωπικά δεδομένα και την P3P (privacy and P3P).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML)

5 Ιουλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής εξέδωσε το πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction 1.0. Το SCXML είναι περιβάλλον εφαρμογής που βασίζεται σε UML Harel State Tables και σε CCXML. Το SCXML είναι υποψήφιο για τη γλώσσα ελέγχου στις VoiceXML 3.0, CCXML 2.0 και τη γλώσσα συγγραφής που κατασκευάζεται από την Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα περιηγητή φωνής (voice browser home page).

Τα Γραφεία του W3C Επεκτείνονται στην Ινδία

5 Ιουλίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την ίδρυση του Ινδικού Γραφείου του W3C (W3C Indian Office) στη Noida, India, που φιλοξενείται από τον οργανισμό Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). Ο R.K. Verma είναι ο επικεφαλής του Γραφείου και ο Vijay Gugnani ο Συντονιστής του Γραφείου. Η τελετή ίδρυσης έχει προγραμματιστεί για τις 10-11 Νοεμβρίου. Τα Γραφεία του W3C (W3C Offices) βοηθούν στις προσπάθειες προώθησης στις τοπικές γλώσσες, διευρύνουν τη γεωγραφική βάση του W3C και ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις Δραστηριότητες του W3C.

Το W3C Καλωσορίζει τους Ιδρυτικούς Χορηγούς της Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου Ιστού

1 Ιουλίου 2005

Το W3C καλωσορίζει με ευχαρίστηση τους Ιδρυτικούς Χορηγούς της Πρωτοβουλίας του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού: Afilias, Bango.net, Drutt Corporation, Ericsson, France Telecom, HP, Jataayu Software, MobileAware, Nokia, NTT DoCoMo, Opera Software, TIM Italia, Segala M Test, Sevenval, RuleSpace, V-Enable, Vodafone και Volantis. Η MWI του W3C είναι μια συντονισμένη προσπάθεια να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός διαλειτουργικός και να χρησιμοποιείται από χρήστες κινητών συσκευών. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό (about MWI) και για τη χορηγία (how to sponsor MWI).

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

1 Ιουλίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες μέσω RSS channel.

 • Οι Shadi Abou-Zahra και Shawn Henry δίνουν ομιλία για Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών: Best Practices Exchange Training στις 5 Ιουλίου στη Λισσαβόνα, Πορτογαλία.
 • Ο Jim Larson, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Περιηγητή Φωνής, δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής (11th International Conference on Human-Computer Interaction) στις 27 Ιουλίου στο Λας Βέγκας, Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Ο Steven Pemberton δίνει κεντρική ομιλία στο Interact 2005 στις 16 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, Ιταλία.
 • Ο Ivan Herman παρουσιάζει στο Γερμανικό και Αυστριακό Γραφείο του W3C με θέμα: Semantic Web Days στις 7 Οκτωβρίου στο Μόναχο, Γερμανία.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0

30 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG) εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines 2.0). Η Ομάδα Εργασίας προσκαλεί τα σχόλιά σας για το πλήθος επιπέδων συμβατότητας, τον τρόπο που θα πρέπει να απευθυνθεί η ορθότητα και η επίλυση παλιότερων θεμάτων. Οι Οδηγίες κάνουν το περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού πιο προσβάσιμο για την πλειοψηφία των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες και γηραιότερους χρήστες. Που χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων εύρους βοηθητικών τεχνολογιών. Μπορείτε να μάθετε για την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0

30 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG) εξέδωσε τα Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της Λίστας Ελέγχου Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 σε πίνακα (table) και γραμμικά (linear). Οι λίστες ελέγχου, που εξυπηρετούν ως παράρτημα και ως γρήγορη αναφορά για τις Οδηγίες Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines 2.0), δίνουν όλα τα κριτήρια επιτυχίας και τα επίπεδά τους, συνδεδεμένα με τις οδηγίες WCAG 2.0 για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να μάθετε για την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τεχνικών για Οδηγίες Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού

30 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Πρόσβασης σε Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού (WCAG) εξέδωσε τέσσερα αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των τεχνικών για WCAG 2.0: Client-side Scripting, CSS, General και HTML. Τα προσχέδια δίνουν οδηγίες για τη χρήση ECMAScript, Cascading Style Sheets (CSS), HTML και XHTML για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Η Ομάδα Εργασίας προσκαλεί τα σχόλιά σας, ειδικά για τις γενικές τεχνικές. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).

Οι Οδηγίες Προδιαγραφής της Διασφάλισης Ποιότητας Είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C

29 Ιουνίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση του πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφής: QA Framework: Specification Guidelines σε Προτεινόμενη Σύσταση. Οι οδηγίες που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τις τεχνικές αναφορές εύκολο να ερμηνευτούν χωρίς ασάφειες, εξηγούν πώς να οριστεί η συμβατότητα και πώς μπορεί μια προδιαγραφή να επιτρέπει ποικιλία. Η Ποικιλία Προδιαγραφών Variability in Specifications που εκδόθηκε και αναθεωρήθηκε ως υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο, περιέχει προηγμένο σχεδιασμό και τεχνικές σχετικές με συμβατότητα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα QA home page.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Ελέγχου Περιηγητή Φωνής

29 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής απευθύνει σχόλια και θέματα εφαρμογής και εξέδωσε το τρίτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Ελέγχου Περιηγητή Φωνής Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0. Η CCXML, η Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης Ελέγχου, παρέχει υποστήριξη ελέγχου τηλεφωνικών κλήσεων για VoiceXML και για άλλα συστήματα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 29 Ιουλίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα voice browser home page.

Η Διαχείριση Κλειδιού XML (XKMS) Είναι Σύσταση του W3C

28 Ιουνίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα την Προδιαγραφή XML Key Management Specification (XKMS 2.0) και τις δεσμεύσεις της (Bindings) ως Σύσταση του W3C. Μια ανοιχτή διεπαφή, που βασίζεται σε πρότυπα, η XKMS κάνει πρακτική την εφαρμογή PKI σε εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Με το XKMS, οι επιχειρήσεις μπορούν να μοιράζονται δημόσια κλειδιά σε εύρος εφαρμογών, συστημάτων και ορίων εμπιστοσύνης. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις συστάσεις (testimonials) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα XKMS home page.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Εφέ Κειμένου CSS3

27 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Εφέ Κειμένου CSS3 (CSS3 Text Effects Module). Το προσχέδιο απευθύνει τον κενό χώρο, αλλαγές γραμμών, όρια λέξεων, προσαρμογή κειμένου, στοίχιση και απόσταση κειμένου. Με τη μελλοντική ενότητα "Οργάνωση Κειμένου" αντικαθιστά και κάνει περιττή την ενότητα May 2003 Text Module. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CSS home page.

Το W3C Οργανώνει Workshop στις Εμπειρίες Χρηστών XML Schema 1.0

20 Ιουνίου 2005

Το W3C διοργανώνει το Workshop on XML Schema 1.0 User Experiences στις 21-22 Ιουνίου στο Oracle Conference Center, Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικές κοινότητες, από χρήστες XML Schema μέχρι επιχειρηματίες και την Ομάδα Εργασίας του W3C XML Schema, θα μοιραστούν ιστορίες εφαρμογών και τις γνώσεις τους. Ο στόχος του Workshop είναι να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης, που θα απευθύνει τη διαλειτουργικότητα του XML Schema 1.0, λάθη και διευκρινίσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα (program) και σχετικά με τα W3C Workshops.

Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας που Παρέχει Πρόσβαση Ανάγνωσης σε Περιεχόμενο XML

20 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής εξέδωσε ως Νότα την Πρόσβαση για Ανάγνωση Περιεχομένου XML (Authorizing Read Access to XML Content Using the <?access-control?> Processing Instruction 1.0) μόνο πληροφοριακά. Η Νότα περιγράφει ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και επιτρέπει σε όσους παρέχουν περιεχόμενο να χρησιμοποιούν μια οδηγία επεξεργασίας, ενσωματωμένης σε περιεχόμενο XML για να καθορίζεται η πολιτική πρόσβασης σε αυτό το περιεχόμενο. Όσοι το εφαρμόζουν θα πρέπει να πραγματοποιούν τη δική τους ανάλυση ασφαλείας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Περιηγητή Φωνής (Voice Browser home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού CSS 2.1

14 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1). Η CSS 2.1 προέρχεται από τη CSS2 με σκοπό να την αντικαταστήσει. Η προδιαγραφή προσθέτει μερικά πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά, διορθώνει σφάλματα και φέρνει τη CSS2 πιο κοντά σε εφαρμογές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CSS (CSS home page).

Η VoiceXML 2.1 Είναι Υποψήφια Σύσταση του W3C

13 Ιουνίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Επεκτάσιμης Γλώσσας Ομιλίας Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1 σε Υποψήφια Σύσταση. Το έγγραφό είναι πλήρως συμβατό με τη VoiceXML 2.0 και προτυποποιεί οκτώ επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που υλοποιούνται από τις πλατφόρμες της VoiceXML: data, disconnect, grammar, foreach, mark, property, scrip και transfer. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 11 Ιουλίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα περιηγητή φωνής (voice browser home page).

Το W3C Διοργανώνει Workshop στα Πλαίσια Σημασιολογίας στις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού

9 Ιουνίου 2005

Το Workshop W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Ιουνίου στο Innsbruck, Αυστρία, φιλοξενείται από τον DERI και υποστηρίζεται από το έργο WS2, πρόγραμμα IST της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότεροι από εξήντα οργανισμοί παρουσιάζουν άρθρα που εντοπίζουν περιοχές κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στις Κοινότητες των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού και του Σημασιολογικού Ιστού. Τα θέματα περιλαμβάνουν βασικές τεχνολογίες, εγγραφές, ταξονομίες, μηχανισμούς αναζήτησης, οντολογίες για Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού, χορογραφία των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού και επιχειρηματικές διαδικασίες. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), το πρόγραμμα (program) και σχετικά με τα W3C Workshops.

Εκδόθηκε η Αναφορά για το Workshop Γλωσσών Κανόνων του W3C

7 Ιουνίου 2005

Η αναφορά (report) για το Workshop Γλωσσών Κανόνων είναι τώρα διαθέσιμη. Περισσότεροι από ογδόντα εκπροσώπους από ποικίλους οργανισμούς, κοινότητες χρηστών και ερευνητικές ομάδες παρευρέθηκαν και σχολίασαν με βάση τις απόψεις τους, την εμπειρία τους και τις ιδέες τους για τις επιλογές καθιέρωσης μιας πρότυπης γλώσσας, βασισμένης στον Παγκόσμιο Ιστό για την διατύπωση κανόνων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα Workshop Web site και από το δελτίο τύπου (press release).

Το W3C Καλωσορίζει τα Μέλη στη Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

6 Ιουνίου 2005

Το W3C πραγματοποιεί τη Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 5-7 Ιουνίου στο Mandelieu, Γαλλία. Τα Μέλη του W3C (W3C Member organizations) συμμετέχουν σε δύο μέρες συζητήσεων, ειδικών συναντήσεων και πολύ χρήσιμων ομιλιών για τις Δραστηριότητες του W3C (W3C Activities). Μπορείτε να μάθετε πώς να γίνετε Μέλος του W3C (How to Become a W3C Member) και να συμμετάσχετε στην επόμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου στο Montréal, Québec, Καναδά.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Σημασιολογίας XQuery 1.0 και XPath 2.0

5 Ιουνίου 2005

Οι Ομάδες Εργασίας Query και XSL, απευθύνοντας τα σχόλια από το προηγούμενο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού, εξέδωσαν τρία αναθεωρημένα έγγραφα προϋποθέσεων και ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού για τις γλώσσες XQuery και XPath. Η XML Query μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις και συνδέσεις μεταξύ εγγράφων και είναι σημαντική για βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης και για αποθήκευση αντικειμένων. Η XPath χρησιμοποιείται για να συλλέγει μέρη XML εγγράφων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Ομιλίες του W3C τον Ιούνιο

1 Ιουνίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες (W3C presentations and events) του W3C, επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

Εκδόθηκε υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF

1 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου: SPARQL Protocol for RDF. Το προσχέδιο περιγράφει την πρόσβαση δεδομένων RDF και τη μετάδοση αναζητήσεων RDF από πελάτες σε επεξεργαστές. Το πρωτόκολλο είναι συμβατό με τη γλώσσα αναζήτησης SPARQL query language και έχει σχεδιαστεί να συσχετίζει αναζητήσεις και από άλλες γλώσσες αναζήτησης RDF. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Μεταβλητών Αποτελεσμάτων Δέσμευσης της SPARQL σε XML

1 Ιουνίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Αποτελεσμάτων Αναζήτησης: SPARQL Query Results XML Format. Η γλώσσα αναζήτησης SPARQL query language (που προφέρεται "σπαρκλ") επιτρέπει στους κατασκευαστές και στους χρήστες να γράφουν και να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα αναζήτησης για εύρος πληροφοριών όπως προσωπικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και για ψηφιακά δεδομένα όπως μουσική και εικόνες. Η SPARQL παρέχει και ένα μέσο ενσωμάτωσης απομακρυσμένων μεταξύ τους πόρων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Το W3C Γιορτάζει Δέκα Χρόνια Καθοδήγησης του Παγκοσμίου Ιστού στην Ευρώπη

31 Μαΐου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού σηματοδοτεί τη δέκατη επέτειο της Ευρωπαϊκής της παρουσίας με τον εορτασμό στις 3 Ιουνίου στο CERAM, στο τεχνολογικό Πάρκο της Σόφια Αντίπολις, Γαλλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: "Πώς ξεκίνησαν όλα στο CERN", "Ο Παγκόσμιος Ιστός ως Δύναμη Ενοποίησης στην Ευρώπη", "Πολιτικές Σχηματισμού του Παγκοσμίου Ιστού στην Ευρώπη", συζήτηση, ενημέρωση του τύπου και υποδοχή. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (media advisory) και να μάθετε περισσότερα για το W3C10 Europe.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της XHTML 2.0

27 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε το έβδομο δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της XHTML 2.0. Η XHTML 2, είναι γλώσσα ενοτήτων χωρίς στοιχεία παρουσίασης και φέρνει την HTML στις ρίζες της στη δομή εγγράφων. Μπορείτε να διαβάσετε την εισαγωγή με τις διαφορές (differences) ανάμεσα στις εκδόσεις 1 και 2 της XHTML. Ως επί το πλείστον, η XHTML δουλεύει σε ήδη υπάρχοντες περιηγητές (browsers). Το προσχέδιο περιλαμβάνει μια εφαρμογή σε RELAX NG με τις εφαρμογές DTD και XML Schema να ακολουθούν. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της HTML (HTML home page).

Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας για τις Τιμές Χαρακτηριστικών SSML say-as

26 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής εξέδωσε τις τιμές χαρακτηριστικών SSML 1.0 say-as attribute values ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η Νότα παρέχει ορισμούς για τα χαρακτηριστικά interpret-as, format, και detail που καλύπτουν πολλές από τις περισσότερες κοινές χρήσεις του στοιχείου say-as στη Γλώσσα Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας (Speech Synthesis Markup Language). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιηγητή Φωνής (Voice Browser home page).

Αναπαράσταση Συγκεκριμένων Τιμών σε OWL

19 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Ανάπτυξης του Σημασιολογικού Ιστού εξέδωσε την Αναπαράσταση Συγκεκριμένων Τιμών σε OWL: Representing Specified Values in OWL: "value partitions" and "value sets" ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η νότα που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Δράσης Ontology Engineering and Patterns Task Force περιγράφει δύο μεθόδους για αναπαράσταση περιγραφικών χαρακτηριστικών με τη Γλώσσα Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού σε OWL: διαχωρισμούς τάξεων και αρίθμηση οντοτήτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Η SMIL 2.1 Είναι Υποψήφια Σύσταση του W3C

16 Μαΐου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Γλώσσας Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) σε Υποψήφια Σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η SMIL (που προφέρεται "smile") βάζει την κίνηση σε χρονική γραμμή, επιτρέπει τη σύνθεση πολλών κινήσεων και περιγράφει τα στοιχεία κίνησης για κάθε γλώσσα που βασίζεται σε XML. Η έκδοση 2.1 επεκτείνει τη SMIL 2.0 και υποστηρίζει βελτιωμένες παρουσιάσεις πολυμέσων που αλληλεπιδρούν, την επαναχρησιμοποίηση του συντακτικού και σημασιολογίας SMIL και νέα προφίλ κινητών. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα συγχρονισμένων πολυμέσων (synchronized multimedia home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της Γλώσσας Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) 2.0

11 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε υπό Διαμόρφωση Προσχέδια της Γλώσσας Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) Έκδοση 2.0: το πρώτο πλήρες προσχέδιο του Primer, αναθεωρήσεις της Κεντρικής Γλώσσας (Part 1: Core Language) και των Προσαρτήσεων (Part 2: Adjuncts) και ένα Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του SOAP 1.1 Binding. Η WSDL, ως γλώσσα XML, περιγράφει υπηρεσίες δικτύου και χρησιμοποιείται για να καταγράψει κατανεμημένα συστήματα και να αυτοματοποιήσει την επικοινωνία ανάμεσα σε εφαρμογές. Μπορείτε να μάθετε για τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web services).

Εκδόθηκαν οι Επεξεργαστές XML 1.1 και XML Schema

11 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema εξέδωσε την Επεξεργασία Εγγράφων XML 1.1 με Επεξεργαστές XML Schema 1.1 (Processing XML 1.1 Documents With XML Schema 1.0 Processors) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η νότα που αναπτύχθηκε για να ενθαρρύνει την υιοθέτηση της διεθνοποιημένης XML, παρουσιάζει μια στρατηγική για τους χρήστες, προδιαγραφές και επεξεργαστές μέχρι να απευθύνει η XML Schema το θέμα αναφορικά. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Το W3C Εγκαινιάζει την πρωτοβουλία Κινητού Ιστού

11 Μαΐου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα την πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Ιστού (MWI) για να κάνει την πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από ένα κινητό τόσο απλή, εύκολη και βολική όσο η πρόσβαση από ένα υπολογιστή. "Η MWI αναγνωρίζει την κινητή συσκευή ως πρώτης τάξης συμμετέχοντα στον Παγκόσμιο Ιστό," είπε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Το W3C ευχαριστεί τους Χορηγούς που Ίδρυσαν την MWI: France Telecom, HP, MobileAware, Segala M Test, Vodafone και Volantis. Μπορείτε να διαβάσετε για την MWI (about MWI), πώς να χορηγήσετε την MWI (how to sponsor MWI), τις συστάσεις (testimonials) και το δελτίο τύπου (press release).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Του Συστήματος Οργάνωσης Απλής Γνώσης

10 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Ανάπτυξης εξέδωσε τρία Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια: Τον Κεντρικό Οδηγό SKOS Core Guide, την Κεντρική Προδιαγραφή Λεξιλογίου SKOS Core Vocabulary Specification και ένα Γρήγορο Οδηγό Έκδοσης Εγκυκλοπαίδειας στο Σημασιολογικό Ιστό Quick Guide to Publishing a Thesaurus on the Semantic Web. Τα προσχέδια εξηγούν πώς εκφράζονται τα σχήματα ταξινόμησης, οι εγκυκλοπαίδειες, οι λίστες θεμάτων επικεφαλίδων, ταξονομίες, ορολογίες, λεξικά και άλλες μορφές ελεγχόμενου λεξιλογίου σε RDF. Η προηγούμενη δουλειά του SKOS υποστηριζόταν από το Ευρωπαϊκό έργο SWAD-Europe. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε η Νότα Περιγραφής Περιεχομένου Δυαδικών Δεδομένων σε XML

4 Μαΐου 2005

Οι Ομάδες Εργασίας XML Protocol και Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού ολοκλήρωσαν την Περιγραφή Περιεχομένου Δεδομένων Μέσων σε XML (Describing Media Content of Binary Data in XML) και εξέδωσαν το έγγραφο ως Νότα Ομάδας Εργασίας. Η νότα καθορίζει πώς να δειχθεί ο τύπος περιεχομένων που σχετίζεται με περιεχόμενο δυαδικού στοιχείου σε έγγραφο XML και να καθοριστούν σε XML Schema, οι αναμενόμενοι τύποι δεδομένων που σχετίζονται με δυαδικό περιεχόμενο στοιχείων. Η χρήση αυτών χαρακτηριστικών αναμένεται να βελτιώσει τη διαχείριση και την περιγραφή δυαδικών δεδομένων σε μηνύματα υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

Η XML Key Management (XKMS) Είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C

3 Μαΐου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Προδιαγραφής XML Key Management Specification (XKMS 2.0) και των δεσμεύσεών της (Bindings) σε Προτεινόμενη Σύσταση. Τα έγγραφα καθορίζουν πρωτόκολλα για την κατανομή και εγγραφή δημοσίων κλειδιών για χρήση με τις Συστάσεις του W3C XML Signature και XML Encryption. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Ιουνίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XKMS (XKMS home page).

Ομιλίες του W3C το Μάιο

2 Μαΐου 2005

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες μέσω RSS channel.

 • Οι Dave Beckett, Martin Dürst, Steve Harris, Richard Ishida, Kazuhiro Kitagawa, Akio Kokubu, Eric Prud'hommeaux, Nobuo Saito και Andy Seaborne παρουσιάζουν στις 10 Μαΐου και οι Yasuyuki Hirakawa και Hanako Onozuka παρουσιάζουν σε εκθεσιακό χώρο στις 10-11 Μαΐου στο 14th International World Wide Web Conference (WWW2005) στην Chiba, Ιαπωνία.
 • Ο Tim Berners-Lee δίνει κεντρική ομιλία στις 11 Μαΐου στο WWW2005, στην Chiba, Ιαπωνία.
 • Οι Mark Birbeck, Bert Bos, Hugo Haas, Richard Ishida, Dean Jackson, Steven Pemberton και TV Raman παρουσιάζουν στις 11-13 Μαΐου στο W3C Track στο WWW2005 στην Chiba, Ιαπωνία.
 • Ο Kangchan Lee από το Γραφείο της Κορέας του W3C (W3C Korean Office), παρουσιάζει στο Πανεπιστήμιο Yangsan στις 19 Μαΐου στην Busan, Κορέα.
 • Οι Ivan Herman και Dominique Hazaël-Massieux παρουσιάζουν στις 24 και 26 Μαΐου στο XTech 2005 στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.
 • Ο Ivan Herman παρουσιάζει και ο Steven Pemberton δίνει κεντρική ομιλία στις 24 Μαΐου στο News Standards Summit 2005 στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Επιλογής Περιεχομένου για Ανεξαρτησία Συσκευών (DISelect) 1.0

2 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Επιλογής Περιεχομένου για Ανεξαρτησία Συσκευών: Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0. Το DISelect υποστηρίζει τη δημιουργία ιστοσελίδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ποικίλες συσκευές. Το έγγραφο παρέχει επιλογή ανάμεσα σε εκδοχές υλικών χρησιμοποιώντας μόνο την ελάχιστη δύναμη επεξεργασίας. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Ιουνίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανεξαρτησίας συσκευών (device independence home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Οδηγιών Προδιαγραφής

2 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας αναθεώρησε δύο υπό Διαμόρφωση Προσχέδια που έχουν γραφτεί για τους editors του W3C. Το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας: Οδηγίες Προδιαγραφής (QA Framework: Specification Guidelines) έχει σχεδιαστεί για να κάνει τις τεχνικές αναφορές να ερμηνεύουν εύκολα χωρίς ασάφειες. Οι οδηγίες εξηγούν πώς να οριστεί η συμφωνία και πώς μια προδιαγραφή μπορεί να επιτρέψει ποικιλία. Η Ποικιλία Προδιαγραφών (Variability in Specifications) περιέχει τεχνικές προηγμένου σχεδιασμού και συμβατότητας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διασφάλισης Ποιότητας (QA home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XLink 1.1

2 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XML Core εξέδωσε ένα Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της XML Linking Language (XLink) Version 1.1. Η γλώσσα XLink 1.1 επιτρέπει στα στοιχεία να ενσωματωθούν σε έγγραφα XML για να δημιουργήσουν και να περιγράψουν συνδέσμους ανάμεσα σε πόρους. Χρησιμοποιεί συντακτικό XML για να δημιουργήσει δομές που μπορούν να περιγράψουν συνδέσμους παρόμοιους με τους απλούς συνδέσμους της σημερινής HTML, καθώς και πιο εξειδικευμένους συνδέσμους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Τύπων Δεδομένων XML Schema σε RDF και OWL

2 Μαΐου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Ανάπτυξης εξέδωσε ένα Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο: XML Schema Datatypes in RDF and OWL. Παρουσιάζοντας ερωτήσεις και απαντήσεις για τους τύπους δεδομένων XML Schema στο Σημασιολογικό Ιστό, το έγγραφο συζητάει τύπους δεδομένων που ορίζονται από τους χρήστες, τη σύγκριση τιμών, τη διάρκεια και τη χρήση αριθμητικών τύπων. Η ομάδα προσκαλεί τη δημόσια συζήτηση και γνώμες σε εφαρμογές. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Σεμινάριο του W3C σε Πολυτροπικές Εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού για Ενσωματωμένα Συστήματα

2 Μαΐου 2005

Το σεμινάριο Multimodal Web Applications for Embedded Systems ως μέρος του έργου MWeb στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος IST, θα πραγματοποιηθεί στην Τουλούζη της Γαλλίας στις 21 Ιουνίου. Τα Μέλη του W3C και η Ομάδα θα επιδείξουν καινοτόμες πολυτροπικές εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού που σχετίζονται με νέα περιβάλλοντα όπως κινητές συσκευές, τηλεματική αυτοκινήτων και νοημοσύνη χώρου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή (register). Το σεμινάριο είναι δωρεάν και ανοιχτό στο κοινό. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα πολυτροπικής αλληλεπίδρασης (multimodal interaction home page).

Το W3C Διοργανώνει Workshop σε Γλώσσες Κανόνων

27 Απριλίου 2005

Το W3C έφερε κοντά περισσότερους από εξήντα βιομηχανικούς και ερευνητικούς οργανισμούς σε ένα Workshop στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας Κανόνων - το επόμενο layer στην ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Το W3C Rule Languages Workshop, που φιλοξενήθηκε από την ILOG SA με την υποστήριξη της DAPRA, φέρνει κοντά τους ηγέτες στην Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Κανόνων, πελάτες και κατασκευαστές Σημασιολογικού Ιστού, σε μία προσπάθεια να αναγνωριστούν οι προϋποθέσεις για μια κοινή γλώσσα κανόνων. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (Press release) και την πρόσκληση συμμετοχής (Call for Participation).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Πολυτροπικής Αρχιτεκτονικής και Διεπαφών

25 Απριλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης εξέδωσε το πρώτο δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πολυτροπικής Αρχιτεκτονικής και Διεπαφών (Multimodal Architecture and Interfaces). Το έγγραφο περιγράφει μια χαλαρά δομημένη αρχιτεκτονική για πολυτροπικές διεπαφές χρηστών, που επιτρέπει κατανεμημένες ή στο ίδιο μέρος εφαρμογές και επικεντρώνεται στο ρόλο της σήμανσης και συγγραφής και στη χρήση καλά ορισμένων διεπαφών ανάμεσα στις συνιστώσες τους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Working Group home page).

Το W3C Μειώνει το Κόστος Εγγραφής στις Αναπτυσσόμενες Χώρες

20 Απριλίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη μείωση του κόστους εγγραφής στις αναπτυσσόμενες χώρες. "Το W3C χτίζει τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον κόσμο" είπε ο Steve Bratt, Chief Operating Officer του W3C. Το W3C ενθαρρύνει τη συμμετοχή οργανισμών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τη βοήθεια των Μελών του, την κυβέρνηση και NGOs, φιλανθρωπικών οργανισμών και το παγκόσμιο δίκτυο των τοπικών Γραφείων του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), να μάθετε σχετικά με το W3C (About W3C) και πώς να Γίνετε Μέλος του W3C: How to Become a W3C Member.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF

19 Απριλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε το τρίτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αναζήτησης RDF: SPARQL Query Language for RDF. Η SPARQL (προφέρεται σπαρκλ") προσφέρει στους κατασκευαστές και στους χρήστες ένα τρόπο να γράψουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελέσματα αναζήτησης σε εύρος πληροφοριών όπως προσωπικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και μετα-δεδομένα για ψηφιακά δεδομένα, όπως μουσική και εικόνες. Η SPARQL παρέχει επίσης ένα μέσο ενσωμάτωσης σε εύρος απομακρυσμένων πόρων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του SVG Έκδοση 1.2

15 Απριλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Προδιαγραφής Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών Έκδοση 1.2: Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification. Η Γλώσσα SVG φέρνει διανυσματικά γραφικά, κείμενο και εικόνες στον Παγκόσμιο Ιστό σε XML. Το προσχέδιο είναι μια πλήρης προδιαγραφή γλώσσας και εφαρμόζεται σε μεγάλες και μικρές συσκευές, από κινητά τηλέφωνα και PDAs μέχρι υπολογιστές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 20 Μαΐου. Το SVG Full 1.2, που εκδόθηκε σήμερα, θα γίνει ένα υπερσύνολο του SVG 1.2 Tiny. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του SVG (SVG home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο που Απευθύνει τη Δέσμευση WSDL των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού

13 Απριλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας που Απευθύνει τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding. Το έγγραφο ορίζει πώς οι ιδιότητες του Web Services Addressing 1.0 - Core περιγράφονται στη Γλώσσα Περιγραφής των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL). Το έγγραφο παρέχει ουδέτερους μηχανισμούς μεταφοράς και έχει σχεδιαστεί να δουλεύει και με τις δύο εκδόσεις της WSDL 1.1 και 2.0. Μπορείτε να μάθετε για τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web services).

Η Διαδρομή του W3C στο WWW2005

12 Απριλίου 2005

Η Διαδρομή του W3C (W3C Track) με επικεφαλή τη Marie-Claire Forgue θα γίνει στις 11-13 Μαΐου στο Fourteenth International World Wide Web Conference (WWW2005) στην Chiba, Ιαπωνία. Τα Μέλη του W3C και η Ομάδα παρουσιάζουν σε τρεις μέρες το περιεχόμενο των τεχνολογιών και τα επιτεύγματά του W3C. Οι παρευρισκόμενοι του συνεδρίου είναι προσκεκλημένοι και σε παρουσιάσεις στη Μέρα Κατασκευαστών στις 14 Μαΐου. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release).

Αναπαράσταση Τάξεων ως Τιμές Ιδιοτήτων στο Σημασιολογικό Ιστό

11 Απριλίου 2005

Η Ομάδα Δράσης OEP Task Force της Ομάδας Εργασίας Καλύτερων Πρακτικών και Εφαρμογής του Σημασιολογικού Ιστού εξέδωσε την Αναπαράσταση Τάξεων ως Τιμές Ιδιοτήτων στο Σημασιολογικό Ιστό (Representing Classes As Property Values on the Semantic Web) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Η νότα παρουσιάζει την άμεση προσέγγιση για την αναπαράσταση τάξεων ως τιμές ιδιοτήτων στην πλήρη Γλώσσα Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού (OWL Web Ontology Language) και στο RDF Schema, μηχανισμούς για τις OWL DL και OWL Lite και σκέψεις για τους χρήστες. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της XML Γλώσσας Δέσμευσης για SVG (sXBL)

6 Απριλίου 2005

Οι Ομάδες Εργασίας Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών και CSS εξέδωσαν το τρίτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της XML Γλώσσας Δέσμευσης για SVG: SVG's XML Binding Language (sXBL). Η γλώσσα sXBL ορίζει την αναπαράσταση αλληλεπιδραστικής συμπεριφοράς στοιχείων έξω από το χώρο ονομάτων του SVG. Η ομάδα δράσης XBL καλωσορίζει σχόλια και αναζητά πληροφορίες στα τρία θέματα που περιγράφονται στο τμήμα κατάστασης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των SVG και CSS.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεις Σύνθετου Εγγράφου

4 Απριλίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Μορφών Σύνθετου Εγγράφου εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεων σε Σύνθετα Έγγραφα με Αναφορές Έκδοση 1.0 (Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0). Ένα σύνθετο έγγραφο συνδυάζει πολλές μορφές, όπως XHTML, SVG, XForms, MathML και SMIL. Αυτό το έγγραφο εισάγει τη σύνθεση με αναφορά όπως img, object, link, src και XLink. Η σύνθεση με συμπερίληψη σχεδιάζεται για μεταγενέστερη φάση. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύνθετου Εγγράφου (Compound Document home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των XQuery, XPath και XSLT

4 Απριλίου 2005

Οι Ομάδες Εργασίας XML Query και XSL εξέδωσαν δώδεκα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για τις γλώσσες XQuery, XPath και XSLT. Εφτά είναι σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού μέχρι τις 13 Μαΐου. Η Γλώσσα Αναζήτησης XML Query είναι σημαντική για Βάσεις Δεδομένων, για μηχανές αναζήτησης και για αποθήκες αντικειμένων και μπορεί να πραγματοποιήσει αναζητήσεις και να συνδέσει συλλογές εγγράφων. Η XSLT μετατρέπει τα έγγραφα σε διαφορετική σήμανση ή μορφή. Και οι δύο, οι XQuery και XSLT 2 χρησιμοποιούν εκφράσεις XPath και λειτουργούν σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το μοντέλο Δεδομένων XPath. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

 • Σενάρια Χρήσης XML Query Use Cases - Τα κίνητρα της XML Query εξηγούνται με παραδείγματα
 • Γλώσσα XML Path Language (XPath) 2.0 - Συντακτικό έκφρασης για αναφορά σε τμήματα εγγράφων XML (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • Μοντέλο Δεδομένων XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model - Για πηγές XML και μη-XML (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • Λειτουργίες και Συναρτήσεις XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators - Οι συναρτήσεις που μπορείτε να καλέσετε με εκφράσεις XPath και οι λειτουργίες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με τύπους δεδομένων XPath (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • Ακολουθία XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization - Ορίζει πώς να παρουσιάζονται να αποτελέσματα εκτίμησης των XSLT 2.0 και XML Query σε XML, HTML ή ως κείμενο (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • XSL Transformations (XSLT) Version 2.0 - Χρησιμοποιώντας XML schemas, μετατρέπει περιπτώσεις μοντέλων δεδομένων (XML και μη-XML) σε άλλα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής σε XSL-FO για εκτύπωση (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • Γλώσσα Αναζήτησης XQuery 1.0: An XML Query Language - ένα μη-XML αλλά σαν Perl συντακτικό για αναζήτηση συλλογών δομημένων και ημί-δομημένων δεδομένων τοπικά και στον Παγκόσμιο Ιστό (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • Συντακτικό XML για Αναζήτηση XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX) - μια ακριβής αναπαράσταση σε XML της Γλώσσας Αναζήτησης XML, κατάλληλη για επεξεργασία από μηχανήματα και ενδοσκόπηση (σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού)
 • Σενάρια Χρήσης των XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text Use Cases - Παραδείγματα για αναζήτηση πλήρους κειμένου σε συλλογές μοντέλων δεδομένων
 • Πλήρες Κείμενο XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text - για δυνατότητα επανάκτησης του πλήρους κειμένου για XPath, XSLT και XML Query
 • Τυπική Σημασιολογία των XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics - το σύστημα που χρησιμοποιείται στις XQuery και XSLT 2 μέσω XPath ορίζεται για όσους τις εφαρμόζουν
 • Building a Tokenizer for XPath or XQuery - Στρατηγικές για τη συγγραφή ελέγχου του XPath

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού που Απευθύνει τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού

31 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας που Απευθύνει τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε δύο υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού. Το Web Services Addressing - Core επιτρέπει σε συστήματα μηνυμάτων να υποστηρίζουν τη μετάδοση μέσα από δίκτυα που περιέχουν κόμβους επεξεργασίας όπως διαχειριστές τελικών σημείων, firewalls και gateways. Η δέσμευση SOAP (SOAP Binding) ορίζει τις κεντρικές συσχετίσεις των ιδιοτήτων με τα μηνύματα SOAP (SOAP). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

Εκδόθηκαν οι Νότες Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα XML

31 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML εξέδωσε την εκτίμησή της, προτείνοντας να παράγει το W3C ένα πρότυπο για ανταλλαγή δυαδικού κώδικα XML. Ο Χαρακτηρισμός Δυαδικού Κώδικα (XML Binary Characterization) που εκδόθηκε σήμερα ως Νότα της Ομάδας Εργασίας, υποστηρίζεται από σενάρια χρήσης (use cases), ιδιότητες (properties) και μεθοδολογίες μέτρησης (measurement methodologies). Η βελτιστοποίηση της αλληλουχίας μπορεί να βελτιώσει τη δημιουργία, την προσπέλαση, τη μετάδοση και την αποθήκευση δεδομένων που βασίζονται σε XML. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

31 Μαρτίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για εκδηλώσεις και παρουσιάσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες μέσω RSS channel.

 • Ο David Booth παρουσιάζει στο Πανεπιστήμιο του Waterloo, στο Πανεπιστήμιο του Toronto και Agfa-Gevaert στο Waterloo και στο Toronto, Καναδάς στις 5 Απριλίου.
 • Ο Vincent Shen από το Γραφείο του Χονγκ Κονγκ του W3C (W3C Hong Kong Office) και ο Ivan Herman παρουσιάζουν στο Συμπόσιο του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Symposium) στο Χονγκ Κονγκ στις 12 Απριλίου.
 • Ο Kangchan Lee από το Γραφείο της Κορέας του W3C (W3C Korean Office) παρουσιάζει στο ICAT 2005 στη Σεούλ, Κορέα στις 12 Απριλίου.
 • Οι Ivan Herman και Vincent Shen παρουσιάζουν στο W3C Technology Forum στο Guangzhou, Κίνα στις 14 Απριλίου
 • Ο Steven Pemberton παρουσιάζει εκ μέρους του Γερμανικού και Αυστριακού Γραφείου του W3C (W3C German and Austrian Office) στο Sankt Augustin, Γερμανία στις 19 Απριλίου.
 • Ο Jim Hendler παρουσιάζει σε μάθημα μισής μέρας στο Ισραηλινό Γραφείο του W3C (W3C Israel Office) στην Ιερουσαλήμ, Ισραήλ στις 20 Απριλίου.
 • Ο Steve Bratt δίνει κεντρική ομιλία στο Gartner Application Integration and Web Services Summit στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Απριλίου.
 • Ο Kangchan Lee είναι προσκεκλημένος ομιλητής στο IT Forum Korea 2005 στη Σεούλ, Κορέα στις 27 Απριλίου.
 • Ο Ivan Herman παρουσιάζει στην Πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείου του Ισπανικού Γραφείου του W3C (W3C Spanish Office) στο Oviedo, Ισπανία στις 28 Απριλίου.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Καθορισμού Συνιστωσών XML Schema

29 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Καθορισμού Συνιστωσών: XML Schema: Component Designators. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 26 Απριλίου. Το έγγραφο ορίζει ένα σχήμα για την αναγνώριση των συνιστωσών XML Schema όπως καθορίζονται από τη Σύσταση XML Schema, Μέρος 1 και Μέρος 2 (Part 1 και Part 2). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Δια-λειτουργικότητας Χαρτών Θεμάτων RDF

29 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Ανάπτυξης του Σημασιολογικού Ιστού εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο μιας έρευνας για Προτάσεις σχετικά με χάρτες Δια-λειτουργικότητας με θέματα RDF (A Survey of RDF/Topic Maps Interoperability Proposals). Το έγγραφο είναι σημείο εκκίνησης για την επίτευξη πρότυπων οδηγιών για συνδυασμένη χρήση της οικογένειας RDF/OWL του W3C και της οικογένειας ISO σε πρότυπα Θεματικών Χαρτών. Η Ομάδα περιμένει να εκδώσει τις Νότες Έρευνα και Οδηγίες της Ομάδας Εργασίας, που βασίζονται σε αυτό το προσχέδιο. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Αναθεωρήθηκαν οι Προϋποθέσεις Πρόσβασης Δεδομένων RDF και Σεναρίων Χρήσης

25 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεων Δεδομένων RDF (RDF Data Access Use Cases and Requirements). Το προσχέδιο προτείνει πώς μια γλώσσα αναζήτησης RDF και πρωτόκολλο πρόσβασης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων, χρήσιμων εφαρμογών Σημασιολογικού Ιστού σε περιοχές όπως εκδόσεις στον Παγκόσμιο Ιστό, διαχείριση προσωπικών δεδομένων, στις μεταφορές και στον τουρισμό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Workshop του W3C σχετικά με τις Εμπειρίες Χρηστών στην XML Schema 1.0

23 Μαρτίου 2005

Η υποβολή άρθρων είναι μέχρι τις 20 Μαΐου για το Workshop του W3C στις εμπειρίες χρηστών σε XML Schema 1.0 (W3C Workshop on XML Schema 1.0 User Experiences) που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Ιουνίου στο Redwood Shores, Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συγγραφείς και χρήστες του Schema, οι κατασκευαστές και πωλητές σχετικού με schema εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και η Ομάδα Εργασίας XML Schema θα συγκεντρωθούν να συζητήσουν τις εμπειρίες χρηστών με την XML Schema 1.0. Ο στόχος του workshop είναι να φτάσει στο σχέδιο δράσης για τη δια-λειτουργικότητα της XML Schema 1.0, διόρθωση σφαλμάτων και για να κάνει κάποιες έννοιες πιο ξεκάθαρες. Μπορείτε να μάθετε για τα W3C workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Προφίλ Κατανομής Χρονικού Κειμένου

21 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Χρονικού Κειμένου (TT) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Μορφής Συγγραφής Χρονικού Κειμένου: Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP). Αυτή η μορφή επιτρέπει στους συγγραφείς και στα συστήματα συγγραφής να ανταλλάσσουν στυλ, δομή και συγχρονισμό που σχετίζεται με κείμενο. Το DFXP βοηθάει στο μετασχηματισμό και στην κατανομή υποτίτλων και λεζάντων σε συστήματα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 11 Απριλίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Σύνθετου Εγγράφου Προϋποθέσεων και Σεναρίων Χρήσης

15 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Σύνθετων Μορφών Εγγράφων εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο το Σύνθετο Έγγραφο Αναφοράς Σεναρίων Χρήσης και Προϋποθέσεων Έκδοση 1.0 (Compound Document by Reference Use Cases and Requirements Version 1.0). Ένα σύνθετο έγγραφο συνδυάζει πολλές μορφές, όπως XHTML, SVG, XForms, MathML και SMIL. Αυτό το προσχέδιο εισάγει τη σύνθεση με αναφορά όπως img, object, link, src και XLink. Η σύνθεση με ενσωμάτωση σχεδιάζεται για μελλοντική φάση. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύνθετου Εγγράφου (Compound Document home page).

Ομιλίες του W3C για το Μάρτιο

14 Μαρτίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • Ο Philipp Hoschka παρουσίασε στην Εκδήλωση AMI Technology Transfer Event στις 8 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.
 • Ο Eric Miller έδωσε κεντρική ομιλία στο Συνέδριο Semantic Technology Conference 2005 στις 8 Μαρτίου, στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Ο Daniel J. Weitzner συμμετείχε στη συζήτηση για τις Προοπτικές Ψηφιακής Διαφάνειας στο IAPP National Privacy Summit στις 11 Μαρτίου στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Η Judy Brewer παρουσίασε στο Αμερικάνικο Ίδρυμα τυφλών Josephine L. Taylor Leadership Institute στις 12 Μαρτίου στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Οι Matthew May και Wendy Chisholm συμμετείχαν στη συζήτηση για τον τρόπο χρήσης Οδηγιών Προσβασιμότητας, Προτύπων και Εργαλείων Δοκιμών στο South by Southwest Interactive στις 13 Μαρτίου στο Austin του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Ο Shadi Abou-Zahra παρουσίασε στο 1st Int'l Workshop on Automated Specification and Verification of Web Sites (WWV'05) στις 14 Μαρτίου στη Valencia της Ισπανίας.
 • Ο José Manuel Alonso από το Ισπανικό Γραφείο του W3C: W3C Spanish Office παρουσίασε στο V Jornadas de Software Libre en Asturias στις 14 Μαρτίου στο Oviedo της Ισπανίας.
 • Οι Shadi Abou-Zahra, Judy Brewer, Shawn Lawton Henry και Matthew May παρουσιάζουν στο Συνέδριο CSUN 2005 Technology and Persons with Disabilities Conference που πραγματοποιείται στις 14-19 Μαρτίου στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Κατανεμημένου Προφίλ Χρονικού Κειμένου

14 Μαρτίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Χρονικού Κειμένου εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Προφίλ Κατανομής: Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP). Η μορφή αυτή επιτρέπει στους συγγραφείς και σε συστήματα συγγραφής να ανταλλάσσουν στυλ, σχεδιασμό και συγχρονισμό που σχετίζεται με το κείμενο. Το DFXP βοηθάει στη μετατροπή και κατανομή υποτίτλων και λεζάντες συστημάτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia home page).

Το W3C Φιλοξενεί την Πέμπτη Ετήσια Βδομάδα Technical Plenary

28 Φεβρουαρίου 2005

Το W3C διοργανώνει την Technical Plenary Week από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 4 Μαρτίου στη Βοστόνη, Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου 30 Ομάδες Εργασίας και Ενδιαφέροντος του W3C πραγματοποιούν συναντήσεις. Οι συμμετέχοντες και οι προσκεκλημένοι επισκέπτες θα παρευρεθούν στην εκδήλωση για ομιλίες και παρουσιάσεις στην επεκτασιμότητα και στις διαφορετικές εκδόσεις, XML, σύνολα δοκιμών, εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού, χρηστικότητα και σχεδιασμό ιστοσελίδων, πολυτροπική αλληλεπίδραση και ομιλία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εγγραφή στο W3C (join W3C) και να μάθετε για το W3C (about W3C).

Εκδόθηκαν τα Άρθρα Διεθνοποίησης

25 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών, Επιμόρφωσης και Διάχυσης GEO (Guidelines, Education "&" Outreach) εξέδωσε πληροφορίες για να βοηθήσει τους συγγραφείς και Διαχειριστές Ιστοσελίδων να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες του W3C. Πρόσφατα Άρθρα είναι η Εισαγωγή σε Πολυγλωσσικές Διευθύνσεις του Παγκοσμίου Ιστού (An Introduction to Multilingual Web Addresses) και Ετικέτες Γλώσσας σε HTML και XML (Language Tags in HTML and XML). Μπορείτε να μάθετε για τη διεθνοποίηση στο W3C μέσω RSS feeds and news filters και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του XML Schema 1.1

24 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XML Schema εξέδωσε αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του XML Schema 1.1: Μέρος 1: Δομές (Part 1: Structures) και Μέρος 2: Τύποι Δεδομένων (Part 2: Datatypes). Μπορείτε να δείτε τον τομέα κατάστασης κάθε εγγράφου για αλλαγές που μεσολάβησαν από τα Πρώτα Δημόσια υπό Διαμόρφωση Προσχέδια και από τη γλώσσα XML Schema 1.0. Τα XML schemas ορίζουν λεξιλόγια σήμανσης για κοινή χρήση, τη δομή εγγράφων XML που χρησιμοποιούν αυτά τα λεξιλόγια και παρέχουν hooks για το συσχετισμό σημασιολογιών μεταξύ τους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML

24 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML εξέδωσε το πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Μεθόδων Μέτρησης Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML (XML Binary Characterization Measurement Methodologies) και αναθεωρήσεις στα Σενάρια Χρήσης Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML (XML Binary Characterization Use Cases) και Ιδιότητες Χαρακτηρισμού Δυαδικού XML (XML Binary Characterization Properties). Τα προσχέδια θα βοηθήσουν στη λήψη απόφασης αν η προτυποποιημένη και βελτιστοποιημένη αλληλουχία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της δημιουργίας, προσπέλασης, μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων που βασίζονται σε XML. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Καθορισμού Γλώσσας Περιεχομένου XHTML και HTML

24 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Διεθνοποίησης Οδηγιών Επιμόρφωσης και Διάχυσης - GEO (Guidelines, Education "&" Outreach) εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του καθορισμού Περιεχομένου Γλώσσας (Specifying the Language of Content). Το έγγραφο, που είναι μέρος από ακολουθία εγγράφων που έχουν σχεδιαστεί για συγγραφείς, είναι βοήθεια για τον καθορισμό της γλώσσας περιεχομένου για ένα διεθνές κοινό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF

17 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε το δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Αναζήτησης SPARQL για RDF (SPARQL Query Language for RDF). Η SPARQL (προφέρεται "σπαρκλ") προσφέρει στους κατασκευαστές και στους τελικούς χρήστες έναν τρόπο να γράφουν και να καταναλώνουν αποτελέσματα αναζήτησης σε εύρος πληροφοριών όπως προσωπικά δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και μεταδεδομένα σχετικά με ψηφιακά δεδομένα όπως μουσική και εικόνες. Η SPARQL επίσης παρέχει ένα μέσο ενσωμάτωσης σε εύρος απομακρυσμένων πόρων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Το W3C Συστήνει την Ομάδα Ενδιαφέροντος URI

16 Φεβρουαρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας: URI Activity. Η νέα Ομάδα Ενδιαφέροντος με επικεφαλείς τους Dan Connolly (W3C) και Norman Walsh (Sun Microsystems), έχει προγραμματισμένη διάρκεια (chartered) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2007. Η ομάδα αναθεωρεί συνεχιζόμενη δουλειά που σχετίζεται με Uniform Resource Identifiers (URIs) και Internationalized Resource Identifiers (IRIs) και βοηθάει στην ανάπτυξη ποιοτικών εφαρμογών διατηρώντας υλικά δοκιμών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του w3C (W3C Members) και στο κοινό.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Φόντων και Συνόρων CSS3

16 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Φόντων και Συνόρων CSS (CSS3 Backgrounds and Borders Module). Η γλώσσα Cascading Style Sheets (CSS) χρησιμοποιείται για την απόδοση δομημένων εγγράφων όπως HTML και XML στην οθόνη, στο χαρτί και στην ομιλία. Αντικαθιστώντας δύο ξεχωριστές ενότητες CSS3, το προσχέδιο προτείνει τη λειτουργικότητα CSS Επίπεδο 3 συμπεριλαμβανομένων συνόρων και φόντων με πολλές σελίδες. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: CSS home page.

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια που Απευθύνουν τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού

15 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας που απευθύνει τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε τρία αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια. Το Web Services Addressing - Core δίνει τη δυνατότητα για μετάδοση μηνυμάτων μέσα από δίκτυα που περιλαμβάνουν κόμβους επεξεργασίας όπως διαχειριστές τελικών σημείων, firewalls και gateways με ουδέτερο τρόπο μεταφοράς. Το WSDL Binding ορίζει το πώς οι κεντρικές ιδιότητες της προδιαγραφής περιγράφονται με τη Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL). Το SOAP Binding ορίζει το συσχετισμό τους με μηνύματα SOAP. Μπορείτε να μάθετε για τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web services).

Το Μοντέλο Χαρακτήρα για τον Παγκόσμιο Ιστό Είναι Σύσταση του W3C

15 Φεβρουαρίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα το Μοντέλο Χαρακτήρα για τον Παγκόσμιο Ιστό 1.0: Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals ως Σύσταση του W3C. Το έγγραφο επιτρέπει στις εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού να μεταφέρουν και να επεξεργάζονται τους χαρακτήρες των γλωσσών του κόσμου. Χτίζοντας πάνω στο Παγκόσμιο Σύνολο Χαρακτήρων που ορίζεται από Unicode και ISO/IEC 10646, δίνει στους συγγραφείς των προδιαγραφών, στους κατασκευαστές λογισμικού και στους κατασκευαστές περιεχομένου ένα κοινό σημείο αναφοράς για διαχείριση κειμένου. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να επισκεφθείτε τη σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Workshop του W3C στις Γλώσσες Κανόνων για Δια-λειτουργικότητα

14 Φεβρουαρίου 2005

Η υποβολή άρθρων είναι μέχρι τις 18 Μαρτίου για το workshop του W3C στις Γλώσσες Κανόνων για Δια-λειτουργικότητα (W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability) που θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Απριλίου στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το workshop θα φέρει κοντά επιχειρήσεις συστημάτων κανόνων, χρήστες κανόνων με ανάγκες δια-λειτουργικότητας και άλλους για να εργαστούν μαζί για την ανάπτυξη πρότυπης γλώσσας κανόνων, που αποτελεί ένα κεντρικό επόμενο βήμα στην προώθηση ανταλλαγής δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε για τα W3C workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Προδιαγραφή Λεξικού Προφοράς 1.0

14 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής εξέδωσε το Πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Προδιαγραφή Λεξικού Προφοράς (PLS) Έκδοση 1.0: Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0. Το PLS, που είναι σχεδιασμένο για ευκολία χρήσης από κατασκευαστές και παγκοσμίως, επιτρέπει τον καθορισμό πληροφοριών προφοράς για αναγνώριση ομιλίας και σύνθεση ομιλίας σε εφαρμογές περιήγησης φωνής. Οι προφορές ομαδοποιούνται μαζί σε ένα έγγραφο PLS και μπορεί να υπάρχουν αναφορές σε αυτές από άλλες γλώσσες σήμανσης όπως SRGS και SSML. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Περιήγησης Φωνής (Voice Browser home page).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των XQuery, XPath και XSLT

11 Φεβρουαρίου 2005

οι Ομάδες Εργασίας XML Query και XSL εξέδωσαν δέκα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για τις γλώσσες XQuery, XPath και XSLT. Μπορείτε να δείτε το τμήμα κατάστασης κάθε εγγράφου σχετικά με τους συγγραφείς και πληροφορίες για αλλαγές ιστορικού. Η XML Query είναι μια γλώσσα προγραμματισμού σχετική με XML που μπορεί να βελτιστοποιηθεί να τρέχει αναζητήσεις σε στυλ βάσεων δεδομένων σε πλήθος εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αποθηκών αντικειμένων ή XML. Οι εφαρμογές που υλοποιούν το XPath μπορούν να απευθύνουν τους κόμβους σε ένα δέντρο XML. Το XSLT 2 επιτρέπει το μετασχηματισμό εγγράφων XML και δεδομένων που δεν είναι XML σε άλλα έγγραφα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Workshop του W3C για τα Πλαίσια Σημασιολογίας στις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού

10 Φεβρουαρίου 2005

Η προθεσμία υποβολής άρθρων για το workshop: W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Ιουνίου στο Innsbruck, Αυστρία είναι στις 22 Απριλίου. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν πιθανές μελλοντικές περιοχές για τη δουλειά του W3C σε εκτενές και εκφραστικό πλαίσιο για την περιγραφή όλων των πλευρών των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Ο στόχος του workshop είναι να οραματιστεί πιο ισχυρά εργαλεία και πληρέστερη αυτοματοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού όπως RDF και OWL. Μπορείτε να μάθετε για τα W3C workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

Το xml:id Είναι Υποψήφια Σύσταση του W3C

8 Φεβρουαρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση του xml:id Version 1.0 σε Υποψήφια Σύσταση. Η προδιαγραφή εισάγει ένα προκαθορισμένο όνομα χαρακτηριστικού που μπορεί πάντα να το μεταχειρίζεται κανείς ως ID και επομένως μπορεί πάντα να αναγνωρίζεται. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 10 Μαρτίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του XML (XML home page).

Το W3C Παρουσιάζει στο 3GSM World Congress

8 Φεβρουαρίου 2005

Οι Bert Bos, Stéphane Boyera, Marie-Claire Forgue, Maxime Froumentin και Philipp Hoschka παρουσιάζουν στο Hall 1, stand A24 στο 3GSM World Congress που πραγματοποιείται από τις 14 ως τις 17 Φεβρουαρίου στις Κάνες, Γαλλία. "Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από μια κινητή συσκευή τόσο απλή, εύκολη και βολική όσο από ένα υπολογιστή", είπε ο Philipp Hoschka. Περισσότεροι από 28.000 επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις προσπάθειες του W3C στον Κινητό Παγκόσμιο Ιστό όσον αφορά τη σήμανση, το στυλ, τα γραφικά, την πολυτροπική αλληλεπίδραση, την ανεξαρτησία συσκευών, την περιήγηση φωνής και τα μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να μάθετε σχετικά με το W3C στο 3GSM (W3C at 3GSM) και να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του SMIL 2.1

1 Φεβρουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας SYMM εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Ενσωμάτωσης Συγχρονισμένων Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) ως υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Η SMIL (που προφέρεται "σμάιλ") τοποθετεί την απεικόνιση κίνησης σε χρονική γραμμή, επιτρέπει τη σύνθεση πολλών απεικονίσεων κίνησης και περιγράφει την απεικόνιση κίνησης στοιχείων για οποιαδήποτε γλώσσα που βασίζεται σε XML. Η έκδοση 2.1 επεκτείνει τη SMIL 2.0 και υποστηρίζει βελτιωμένες δια-λειτουργικές παρουσιάσεις πολυμέσων, την επαναχρησιμοποίηση του συντακτικού SMIL και σημασιολογιών και νέα προφίλ κινητών. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia home page).

Μελλοντικές Ομιλίες του W3C

1 Φεβρουαρίου 2005

Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel.

 • Ο Steve Ross-Talbot, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Χορογραφίας των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web Services Choreography Working Group) του W3C, παρουσιάζει στο Web Services on Wall Street στη Νέα Υόρκη, NY των Ηνωμένων Πολιτειών στις 1-2 Φεβρουαρίου.
 • Ο José Manuel Alonso, από το Ισπανικό Γραφείο του W3C (W3C Spanish Office) δίνει ομιλία στο Primer Congreso Nacional de BPMS 2005 στη Μαδρίτη, Ισπανία στις 2 Φεβρουαρίου.
 • Ο Masayasu Ishikawa συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο PAGE2005 στο Τόκιο, Ιαπωνία στις 4 Φεβρουαρίου.
 • Ο Daniel J. Weitzner συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Internet Caucus State of the Net Conference στην Ουάσινγκτον, DC, των Ηνωμένων Πολιτειών στις 9 Φεβρουαρίου.
 • Οι Tatsuya Hagino και Hiroyuki Sato παρουσιάζουν στο INTAP Semantic Web Conference 2005 στο Τόκιο, Ιαπωνία στις 10 Φεβρουαρίου.
 • Ο Ivan Herman δίνει εκπαιδευτική ομιλία εκ μέρους του Γραφείου Benelux του W3C (W3C Benelux Office) στο Semantic Web Seminarie στο Antwerp, Βέλγιο στις 16 Φεβρουαρίου.
 • Οι Deborah Dahl, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Working Group) του W3C και Jim Larson, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Περιηγητή Φωνής του W3C (Voice Browser Working Group) παρουσιάζουν στο Service Automation Expo and Conference στις 21 Φεβρουαρίου και στο SpeechTEK West στις 22-23 Φεβρουαρίου και οι δύο στο San Francisco, CA, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας για την Επέκταση του XLink 1.0

27 Ιανουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας XML Core εξέδωσε την Επέκταση του XLink 1.0 (Extending XLink 1.0) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Το έγγραφο περιγράφει αλλαγές που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια προδιαγραφή XLink Έκδοση 1.1 για να απευθύνει χρησιμότητα, εξάρτηση από τις επισημάνσεις εξωτερικών γραμματικών και δια-λειτουργικότητα. Η Ομάδα Εργασίας δε σχεδιάζει να κάνει αναθεωρήσεις σε αυτή τη Νότα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).

Το W3C Υποστηρίζει το Πρότυπο URI και το Προτεινόμενο Πρότυπο IRI

26 Ιανουαρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την υποστήριξή του για δύο εκδόσεις που είναι σημαντικές για τις διευθύνσεις του Παγκοσμίου Ιστού και την αύξηση της απήχησης του Παγκοσμίου Ιστού. Τα έγγραφα αίναι συντονισμένες προσπάθειες των Internet Engineering Task Force (IETF) και του W3C. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release).

 • Το Γενικό Συντακτικό: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax (RFC 3986, STD 66) είχε συγγραφεί από τους Tim Berners-Lee (W3C), Roy Fielding (Day Software) και Larry Masinter (Adobe) με τη συνεργασία της Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής (W3C Technical Architecture Group - TAG) του W3C. Τα URIs, απλές ακολουθίες κειμένου που αναφέρονται σε πόρους του Internet, μπορεί να αναφέρονται σε έγγραφα, πόρους, ανθρώπους και έμμεσα σε οτιδήποτε. Τα URIs είναι η βασικότερη συνιστώσα του Παγκοσμίου Ιστού.
 • Οι Διεθνοποιημένοι Αναγνωριστές Πόρων: Internationalized Resource Identifiers (IRIs) (RFC 3987) έχουν συγγραφεί από τους Martin Dürst (W3C) και Michel Suignard (Microsoft) με τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας Διεθνοποίησης του W3C (W3C Internationalization Working Group). Αναιρώντας τον περιορισμό των URIs σε ένα υποσύνολο του US-ASCII, τα IRIs επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων από το Διεθνές Σύνολο Χαρακτήρων (Unicode/ISO 10646). Οι κατασκευαστές περιεχομένου και οι χρήστες μπορούν τώρα να αναγνωρίσουν πόρους στις γλώσσες τους.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τους Συμμετέχοντας στην TAG

25 Ιανουαρίου 2005

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τους David Orchard (BEA), Ed Rice (HP), Henry Thompson (University of Edinburgh) και το Norman Walsh (Sun Microsystems) στην Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής του W3C (TAG). Ο Διευθυντής επίσης ανέθεσε στον Vincent Quint (INRIA) θέση στην TAG. Θα είναι συν-επικεφαλής μαζί με τον Tim Berners-Lee. Οι Dan Conolly (W3C), Noah Mendelsohn (IBM) και Roy Fielding (Day Software) θα συνεχίσουν να είναι στην TAG. Η Ομάδα TAG, που δημιουργήθηκε το 2001 καταγράφει τις αρχές της Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού και συνεργάζεται με άλλες ομάδες για να επιλύσει αρχιτεκτονικά θέματα. Μπορείτε να διαβάσετε για την Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού, Τόμος Ένα (Architecture of the World Wide Web, Volume One) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TAG (TAG home page).

Οι Συστάσεις του W3C Βελτιώνουν την Απόδοση του SOAP

25 Ιανουαρίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τρεις Συστάσεις του W3C για να βελτιώσει την απόδοση των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού προτυποποιώντας τη μετάδοση δυαδικών δεδομένων μεγάλου μεγέθους. "Οι Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού έχουν γίνει γρηγορότερες και πιο χρησιμοποιήσιμες," είπε ο Yves Lafon (W3C). Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις συστάσεις (testimonials) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).

 • Το XML-binary Optimized Packaging (XOP), που χρησιμοποιεί τύπο δεδομένων XML Schema, επιτρέπει ικανοποιητική αλληλουχία περιεχομένου στοιχείων XML.
 • Ο Μηχανισμός Βέλτιστης Μετάδοσης Μηνυμάτων SOAP (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism), που χρησιμοποιεί επιλεκτική κωδικοποίηση που βασίζεται σε XOP, βελτιστοποιεί τις ανταλλαγές ανάμεσα σε κόμβους SOAP.
 • Η Επικεφαλίδα Αναπαράστασης Πόρων (Resource Representation SOAP Header Block) επιτρέπει στις εφαρμογές να μεταφέρουν μια αναπαράσταση ενός πόρου σε ένα μήνυμα SOAP.

Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα του Περιηγητή Φωνής

18 Ιανουαρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας Περιηγητή Φωνής (Voice Browser Activity). Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής με συν-επικεφαλείς τους Jim Larson (Intel) και Scott McGlashan (HP), έχει προκαθορισμένη διάρκεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007. Η περιήγηση Φωνής περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση στον Παγκόσμιο Ιστό με πληκτρολόγια, προφορικές εντολές, ακρόαση μαγνητοφωνημένης ομιλίας, συνθετική ομιλία και μουσική. Η Δραστηριότητα ορίζει μια σουίτα γλωσσών σήμανσης για διάλογο, σύνθεση ομιλίας, αναγνώρισης ομιλίας, ελέγχου κλήσεων και άλλων πλευρών αλληλεπιδραστικών εφαρμογών που αφορούν φωνητικές απαντήσεις. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του (W3C Members). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιηγητή Φωνής (Voice Browser home page).

Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης

18 Ιανουαρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Activity). Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης με επικεφαλή την Deborah Dahl έχει προκαθορισμένη διάρκεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2007. Η Δραστηριότητα επεκτείνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με τον Παγκόσμιο Ιστό, για να πολλαπλασιάσει τους κόμβους όπως GUI, ομιλία, όραση, στυλό, διεπαφές και χειρονομίες. Η δουλειά τους επιτρέπει πλούσιες δυνατότητες για κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με περιορισμένους πόρους και για μελλοντικές γενιές πολυτροπικών συσκευών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για τα Μέλη του W3C (W3C Members). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα πολυτροπικής αλληλεπίδρασης (multimodal interaction home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Λεξιλογίου Όρων για την Ανεξαρτησία Συσκευών

18 Ιανουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Λεξιλογίου (Glossary of Terms) που χρησιμοποιείται στις εκδόσεις (publications) της ομάδας. Οι ορισμοί του λεξιλογίου διατηρούνται με μοναδικό τρόπο αναγνώρισης και μπορούν να συνδεθούν από και προς έγγραφα νέα και παλιά (The glossary definitions are maintained with unique identifier, and can be linked to from documents new and old). Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη δουλειά του W3C στην ανεξαρτησία συσκευών (device independence) και για το περιεχόμενο για όλες τις συσκευές πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό.

Εκδόθηκε η Νότα Ομάδας Εργασίας για την Επιθεώρηση Μεταφοράς Πλαισίου

18 Ιανουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών εξέδωσε την Επιθεώρηση Μεταφοράς Πλαισίου για Ανεξαρτησία Συσκευών (Delivery Context Overview for Device Independence) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Ο όρος μεταφορά πλαισίου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προτιμήσεις των χρηστών και τις δυνατότητες των μηχανισμών πρόσβασης των χρηστών στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό το έγγραφο εξηγεί το ρόλο μεταφοράς πλαισίου στην επίτευξη ενός Παγκόσμιου Ιστού με ανεξαρτησία συσκευών. Η ομάδα δε σχεδιάζει περαιτέρω αλλαγές. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανεξαρτησίας συσκευών (device independence home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF

18 Ιανουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου: SPARQL Protocol for RDF. Το προσχέδιο περιγράφει την πρόσβαση σε δεδομένα RDF και τη μετάδοση RDF queries από πελάτες σε επεξεργαστές. Το πρωτόκολλο είναι συμβατό με τη γλώσσα SPARQL query language (προφέρεται "σπαρκλ") και είναι επίσης σχεδιασμένο να συσχετίζει αναζητήσεις και από άλλες γλώσσες RDF. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Ελέγχου Κλήσης Περιηγητή Φωνής: CCXML 1.0

13 Ιανουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής για να απευθύνει τα σχόλια που έλαβε κατά τη διάρκεια του πρώτου υπό Διαμόρφωση Προσχεδίου Τελικού Σχολιασμού, εξέδωσε ένα δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Ελέγχου Κλήσης Περιηγητή Φωνής: Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0. Η CCXML, η Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης Ελέγχου Κλήσεων, παρέχει υποστήριξη ελέγχου κλήσεων για τη VoiceXML και για άλλα συστήματα διαλόγου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Περιηγητή Φωνής (Voice Browser home page).

Συνάντηση των Γραφείων του W3C

11 Ιανουαρίου 2005

Τα Γραφεία του W3C πραγματοποίησαν την ετήσια συνάντησή τους στις 10-11 Ιανουαρίου στη Σόφια-Αντίπολις, Γαλλία. "Εκπρόσωποι των Γραφείων από πέντε Ηπείρους συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία για να συζητήσουν τοπικά θέματα, θέματα Μελών, για τις εκδηλώσεις των Γραφείων που προγραμματίζουν για το 2005 και έπειτα", είπε ο Ivan Herman, Head of Offices. Τα Γραφεία του W3C συνεργάζονται με τις τοπικές τους κοινότητες του Παγκοσμίου Ιστού για να προάγουν τεχνολογίες του W3C σε τοπικές γλώσσες, να διευρύνουν τη γεωγραφική βάση του W3C και για να ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις Δραστηριότητες του W3C. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Γραφείων του W3C (Offices home page).

Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης

7 Ιανουαρίου 2005

Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης (Internationalization Activity). Η Ομάδα Εργασίας Διεθνοποίησης Συνόλου Ετικετών (ITS) με επικεφαλή τον Yves Savourel (Enlaso) έχει στόχο να αναπτύξει στοιχεία και χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τη διεθνοποίηση των εγγράφων αλλά και την προσαρμογή τους στα τοπικά δεδομένα. Η Ομάδα Εργασίας Κεντρικής Διεθνοποίησης και η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών, Επιμόρφωσης και Επικοινωνίας, που πρωτύτερα ήταν ομάδες δράσης, έχουν επικεφαλείς τους Addison Phillips (webMethods) και Richard Ishida (W3C) αντίστοιχα. Και οι τρεις Ομάδες Εργασίας και Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Διεθνοποίησης, με επικεφαλή τον Martin Dürst (W3C), έχουν προγραμματισμένη διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο του 2006. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Η Δεύτερη Έκδοση της SMIL 2.0 Είναι Σύσταση του W3C

7 Ιανουαρίου 2005

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τη Δεύτερη Έκδοση της Γλώσσας Ενσωμάτωσης Συγχρονισμένων Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0) Second Edition ως Σύσταση του W3C. Η δεύτερη έκδοση δεν είναι νέα εκδοχή, ο σκοπός της είναι να διορθώνει τα σφάλματα της πρώτης έκδοσης της SMIL 2.0 για διευκόλυνση των αναγνωστών. Η SMIL (προφέρεται "σμάιλ") τοποθετεί την απεικόνιση κίνησηs σε χρονική γραμμή, επιτρέπει τη σύνθεση πολλών απεικόνισης κίνησης και περιγράφει στοιχεία απεικόνισης κίνησης για οποιαδήποτε γλώσσα που βασίζεται στην XML. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia home page).

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (P3P) 1.1

4 Ιανουαρίου 2005

Η Ομάδα Εργασίας Προδιαγραφής P3P εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου: Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1). Η P3P απλοποιεί και αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάγνωσης πολιτικών προσωπικού απορρήτου των ιστοσελίδων, προάγοντας την εμπιστοσύνη και την πεποίθηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Η έκδοση 1.1 έχει νέους μηχανισμούς προέκτασης και δέσμευσης που βασίζονται σε προτάσεις από workshops του W3C καθώς και από την κοινότητα προσωπικού απορρήτου. Μπορείτε να διαβάσετε για το προσωπικό απόρρητο και για την P3P (privacy and P3P).