W3C

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ 2002

News

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Σεναρίων Διεθνοποίησης Υπηρεσιών του Ιστού

20 Δεκεμβρίου 2002

Η Θεματική Ομάδα Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Task Force) της Ομάδας Εργασίας για τη Διεθνοποίηση (Internationalization Working Group) εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Σεναρίων για τη Διεθνοποίηση Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Internationalization Usage Scenarios). Αυτό το έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία απαιτήσεων για τη διεθνοποίηση υπηρεσιών Ιστού καθώς και για δημιουργία καλών πρακτικών στην εφαρμογή τους. Η Θεματική Ομάδα επιζητεί πρόσθετα σενάρια και σχόλια. Περισσότερες πληροφορίες για τη Διεθνοποίηση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Internationalization.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Κατασκευής Δοκιμών για τη Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance-QA)

20 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Οδηγιών για Έλεγχο Ποιότητας (QA Framework: Test Guidelines). Το έγγραφο αυτό καθορίζει κοινές οδηγίες για την κατασκευή δοκιμών με σκοπό τον έλεγχό τους γιά το αν εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του W3C. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα QA καθώς και να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα QA στη σελίδα QA Activity.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τη Δεύτερη Έκδοση της MathML 2.0

19 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Μαθηματικών εξέδωσε ένα υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τη δεύτερη έκδοση της Γλώσσας Σήμανσης Μαθηματικών 2.0 (Mathematical Markup Language (MathML) Version 2.0 - 2nd Edition). H MathML 2.0 είναι μια εφαρμογή γραμμένη σε XML που επιτρέπει τη διανομή, λήψη και επεξεργασία μαθηματικής σημειολογίας και περιεχομένου μέσω του Ιστού. Η 2η έκδοση εμπεριέχει διευκρινίσεις και διορθώσεις λαθών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε νε επισκεφθείτε τη σελίδα Μαθηματικών στη σελίδα Math Home Page.

Το SOAP 1.2 προάγεται σε Υποψήφια Σύσταση του W3C

19 Δεκεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση ανακοινώνει την προαγωγή του SOAP 1.2 σε Υποψήφια Σύσταση. Η τεχνική προδιαγραφή αποτελείται από τρία μέρη: Κεφάλαιο 0: Οδηγός Εκμάθησης (Part 0: Primer), Κεφάλαιο 1: Πλαίσιο Μηνυμάτων (Part 1: Messaging Framework) και Κεφάλαιο 2: Προσαρτήσεις (Part 2: Adjuncts). Δημόσια ανεπτυγμένο, το SOAP 1.2 είναι ένα "ελαφρύ" πρωτόκολλο για ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας σε ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο περιβάλλον. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα Υπηρεσιών του Ιστού στη σελίδα Web Services Activity.

Το Namespaces 1.1 προάγεται σε Υποψήφια Σύσταση του W3C

18 Δεκεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με ευχαρίστηση την προαγωγή του Namespaces in XML 1.1 σε Υποψήφια Σύσταση. Αναγνωρισμένο από τις αναφορές του IRI (Internationalized Resource Identifiers), το namespaces προσδιορίζει τα ονόματα στοιχείων (elements) και χαρακτηριστικών (attributes) σε αρχεία XML. Η έκδοση 1.1 ενσωματώνει επιδιορθώσεις λαθών και παρέχει ένα μηχανισμό για την αποδέσμευση (undeclaring) προθεμάτων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα XML.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο της XHTML 2.0

18 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε το τρίτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο της XHTML 2.0. Η XHTML 2.0 είναι μεν συγγενής των οικείων γλωσσών έκδοσης του Ιστού (HTML 4 και XHTML 1.0 και 1.1), αλλά δεν προορίζεται να είναι ανάστροφα συμβατή με αυτές. Το προσχέδιο περιέχει τη γλώσσα σήμανσης XHTML 2.0 σε ενότητες (modules) για τη δημιουργία πλούσιων, φορητών εφαρμογών στον Ιστό. Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της HTML.

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Χρηστών Πρακτόρων προάγονται σε Σύσταση του W3C

17 Δεκεμβρίου 2002

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Χρηστών Πρακτόρων 1.0 (User Agent Accessibility Guidelines 1.0) ως Σύσταση του W3C. Απευθυνόμενες σε κατασκευαστές λογισμικού ως κομμάτι της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας Ιστού (Web Accessibility Initiative), οι οδηγίες εξηγούν τρόπους σχεδίασης των φυλλομετρητών και των media players που μειώνουν τα εμπόδια πρόσβασης στον Ιστό για άτομα με αναπηρίες (οπτικές, ακουστικές, σωματικές, νοητικές και νευρολογικές) και βελτιώνουν τη χρηστικότητα για όλους. Οι συνοδευτικές τεχνικές (companion techniques) έχουν αναθεωρηθεί. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου (press release), τις συχνές ερωτήσεις (FAQ) και τις διαθέσιμες συστάσεις (testimonials).

Ο Richard Ishida συν-προεδρεύει στο Συνέδριο Διεθνοποίησης & Unicode

13 Δεκεμβρίου 2002

Ο Richard Ishida της Ομάδας του W3C συν-προεδρεύει στο Συνέδριο Διεθνοποίησης & Unicode (Internationalization & Unicode Conference), που μετονομάστηκε από 'Συνέδριο Unicode' για να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο του. Πρόκειται για το σημαντικότερο τεχνικό συνέδριο παγκοσμίως τόσο για λογισμικό όσο και για τη διεθνοποίηση του Ιστού. Με αυτό τον τρόπο, η Δραστηριότητα Διεθνοποίησης του W3C (W3C Internationalization Activity) επιβεβαιώνει με ευχαρίστηση τη μακροπρόθεσμη και ευεργετική σχέση της με την εκδήλωση αυτή. Το 23ο Συνέδριο Διεθνοποίησης & Unicode (IUC23) θα πραγματοποιηθεί, στις 24-26 Μαρτίου 2003 στην Πράγα, Τσεχία.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Μεταφοράς Περιεχομένου

13 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας για την Ανεξαρτησία Συσκευών (Device Independence Working Group) εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο για το κοινό υπό διαμόρφωση Προσχέδιο της Μεταφοράς Περιεχομένου για Ανεξαρτησία Συσκευών (Delivery Context Overview for Device Independence). Ο όρος Μεταφορά Περιεχομένου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προτιμήσεις χρηστών καθώς και τις δυνατότητες των μηχανισμών πρόσβασης στον Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Δραστηριότητα Ανεξαρτησίας Συσκευών στη σελίδα Device Independence Activity.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για το XHTML 2.0

12 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του XHTML 2.0. Το XHTML 2.0 είναι συγγενής με τις οικείες γλώσσες δημοσίευσης του Ιστού HTML 4.0 και ΧHTML 1.0 και 1.1, όμως δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανάστροφα συμβατή με αυτές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης και αρθρώματα XHTML 2.0 για τη δημιουργία πλούσιων σε γραφικά και μεταφέρσιμων σε διάφορες πλατφόρμες εφαρμογών Ιστού. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην κύρια σελίδα του HTML.

Έκδοση του Amaya 7.1

12 Δεκεμβρίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C. Η έκδοση 7.1 είναι μια έκδοση για διόρθωση συντακτικών σφαλμάτων με SVG, MathML και βελτιώσεις εκτύπωσης. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya (download) για Solaris, Linux και Windows και τα πακέτα Debian και RPM. Ο πηγαίος κώδικας (Source code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο σχολιασμός, επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του Annotea.

Η Κωδικοποίηση και Αποκωδικοποίηση XML γίνονται Συστάσεις του W3C

10 Δεκεμβρίου 2002

Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα το Συντακτικό Κωδικοποίησης και Επεξεργασίας (XML Encryption Syntax and Processing) και τη Μετατροπή Αποκωδικοποίησης για τη Ψηφιακή Υπογραφή XML (Decryption Transform for XML Signature), ως Συστάσεις του W3C. Οι προδιαγραφές έχουν αναθεωρηθεί από τα Μέλη του W3C, τα οποία βλέπουν ευνοϊκά την υιοθέτησή τους από τη βιομηχανία. Η κωδικοποίηση δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας για την αποθήκευση και μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις πιστοποιήσεις (testimonials).

Διαγωνισμός για την αρχική σελίδα του Amaya

10 Δεκεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση ανακοινώνει τον πρώτο διαγωνισμό για τη δημιουργία αρχικής σελίδας του Amaya (Welcome Page Competition), του φυλλομετρητή Ιστού του W3C. Μπορείτε να σχεδιάσετε την αρχική σελίδα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως HTML, XHTML, CSS, εκφράσεις MathML και σχέδια SVG και μπορείτε να συμμετέχετε με όσα προσχέδια θέλετε. Η διαδικασία υποβολής σχεδίων θα τελειώσει στις 3 Φεβρουαρίου 2003.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο της Διαμόρφωσης του XHTML σε XML Schema για Τελικό Σχολιασμό

9 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τη διαμόρφωση του XHTML σε XML Schema (Modularization of XHTML in XML Schema). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι 31 Ιανουαρίου. Το έγγραφο παρέχει ένα πλήρες σύνολο μονάδων της XML Schema για το XHTML, επιτρέποντας στους συγγραφείς εγγράφων να αλλάξουν και να επεκτείνουν το XHTML με συμβατό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη κύρια σελίδα του HTML.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του EARL 1.0

6 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Εκτίμησης και Επισκευής εργαλείων εξέδωσε το πρώτο δημόσιο έγγραφο Εκτίμησης και Αναφοράς Γλώσσας (Evaluation and Report Language (EARL) 1.0). Η προδιαγραφή εξηγεί πως χρησιμοποιείται το EARL, μια γενικού-σκοπού γλώσσα για να εκφραστούν αποτελέσματα τεστ και ορίζει ένα βασικό λεξιλόγιο. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την πρωτοβουλία της Προσβασιμότητας Ιστού στη σελίδα Web Accessibility Initiative.

Εκδόθηκαν Παραδείγματα Χρήσης Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης

5 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης του W3C εξέδωσε παραδείγματα χρήσης της Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Use Cases) ως Νότα του W3C. Σε αυτά αναλύονται οι περιπτώσεις κρατήσεων αεροπορικών εισητηρίων, πληροφοριών για την οδήγηση και κλήσεων ονομάτων από κινητά τερματικά. Τονίζουν τις απαιτήσεις για τις συσκευές, διαχείριση γεγονότων, εξαρτήσεις δικτύου και αλληλεπίδραση χρηστών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της Δραστηριότητας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Activity).

Το W3C ανακοινώνει τον Επανασχεδιασμό της Ιστοσελίδας του

5 Δεκεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση ανακοινώνει τον επανασχεδιασμό της Ιστοσελίδας του, παρέχοντας ταυτόχρονα και σχετικές συνοδευτικές ερωτήσεις FAQ γι΄αυτή τη σχεδίαση. Γραμμένος για νεώτερους, σύμφωνους με τα τελευταία standards, πράκτορες χρηστών, με τη χρήση XHTML 1.0, ο νέος σχεδιασμός έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις λιγότερες στήλες πινάκων και δίνει περισσότερες κατευθύνσεις για προσβασιμότητα (accessibility) και Cascading Style Sheets (CSS) για την οργάνωση της σελίδας. Το W3C καλωσορίζει τα σχόλιά σας (comments).

Το W3C Συν-Φιλοξενεί το XML 2002

4 Δεκεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση συν-φιλοξενεί το XML 2002 που θα πραγματοποιηθεί στις 8-13 Δεκεμβρίου στη Βαλτιμόρη, Maryland, στην Αμερική. Ο Chris Lilley συμμετέχει σε μια τοπική ομάδα της Τεχνικής Ομάδας Αρχιτεκτονικής στις 10 Δεκεμβρίου. Ο Philippe Le Hegaret παρουσιάζει την αναθεώρηση του W3C στις 11 Δεκεμβρίου και το DOM Level 3 στις 12 Δεκεμβρίου. Θα παραστούν ο Daniel Weitzner και ο Liam Quin, Επικεφαλής της Δραστηριότητας XML του W3C.

Εκδοση του Amaya 7.0

3 Δεκεμβρίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού του W3C και εργαλείο συγγραφής. Tα νέα χαρακτηριστικά (new features) στην εκδοχή 7.0 περιλαμβάνουν βελτιώσεις διεπαφών των χρηστών, μεταφορά στον Raptor parser και βελτιωμένη υποστήριξη για XML, SVG και CSS. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya (download) για Solaris, Linux και Windows. Ο πηγαίος κώδικας (Source code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο σχολιασμός, επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του Annotea.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τη Γλώσσα Σύνθεσης Λόγου

2 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser εξέδωσε ένα υπό διαμόρφωση προσχέδιο τελικού σχολιασμού της Γλωσσας Σύνθεσης Λόγου 1.0 (Speech Synthesis Markup Language Version 1.0). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2003. Με αυτή τη μεταγλώσσα, που βασίζεται στο XML, οι συγγραφείς περιεχομένου μπορούν να παράγουν συνθετικό λόγο στον Ιστό, να ελέγξουν την προφορά, την ένταση και το ρυθμό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της Δραστηριότητας του Voice Browser.

Εκδόθηκε Νότα για την Πολυτροπική Αλληλεπίδραση

2 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης εξέδωσε την πρώτη έκδοση του Πλαισίου Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης του W3C (W3C Multimodal Interaction Framework), ως Νοτα του W3C. Το πλαίσιο αυτό ορίζει σε γενικές γραμμές τις γλώσσες markup που απαιτούνται για τα multimodal συστατικά και για τη ροή δεδομένων μεταξύ των συστατικών αυτών. Περιγράφεται επίσης η λειτουργική κατάσταση των εισαγόμενων και εξαγόμενων πληροφοριών που ευρέως χρησιμοποιούνται στις μέρες μας και μπορούν να επεκταθούν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της Δραστηριότητας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Activity)

Εκδόθηκε Νότα Λειτουργικών Παραδειγμάτων και Τεχνικών Διαβεβαίωσης Ποιότητας

2 Δεκεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Διαβεβαίωσης Ποιότητας (QA) εξέδωσε τα Λειτουργικά Παραδείγματα και Τεχνικές (Operational Examples & Techniques) ως Νότα του W3C. Μέρος του πλαισίου του QA αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις Λειτουργικές Οδηγίες (Operational Guidelines), ενώ η τελευταία έκδοσή του αναθεωρείται συνεχώς στα πλαίσια της Δραστηριότητας QA μέχρι να σταθεροποιηθεί. Το έγγραφο δίνει παραδείγματα και τεχνικές πρακτικών ποιότητας μέσα στις Ομάδες Εργασίας του W3C.

Το W3C συν-φιλοξενεί το XML 2002

2 Δεκεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση συν-φιλοξενεί το XML 2002 που θα πραγματοποιηθεί 8-13 Δεκεμβρίου στη Βαλτιμόρη, Maryland, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Chris Lilley συμμετέχει σε μια τοπική ομάδα της Ομάδας Τεχνικής Αρχιτεκτονικής στις 10 Δεκεμβρίου. Ο Philippe Le Hegaret παρουσιάζει την Αναθεώρηση του W3C στις 11 Δεκεμβρίου και το DOM Level 3 στις 12 Δεκεμβρίου. Θα παραστεί ο Liam Quin, ο επικεφαλής της Δραστηριότητας XML του W3C.

Ομιλίες της Ομάδας του W3C το μήνα Δεκέμβριο

2 Δεκεμβρίου 2002

Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Hugo Haas δίνει διάλεξη με θέμα Υπηρεσίες Ιστού στο Iliatech Club Day του INRIA Rocquencourt στo Le Chesnay, στη Γαλλία και ο Charles Mc CathieNevile παρουσιάζει (στα Γαλλικά) στο LexiPraxi στο Agence universitaire de la Francophonie στο Παρίσι, Γαλλία. Στις 5 Δεκεμβρίου, ο Kazuhiro Kitagawa δίνει ομιλία στο Internet World Asia στο Τόκυο, Ιαπωνία. Αρκετά μέλη ομάδων παρευρέθηκαν στο XML 2002 στη Βαλτιμόρη του Maryland, στις Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματοποιήθηκε στις 8-13 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να δείτε τις μελλοντικές εμφανίσεις και γεγονότα του W3C στη σελίδα upcoming.

Η Κοινοπραξία World Wide Web μεταφέρει την Ευρωπαϊκή της έδρα στο ERCIM

27 Νοεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την μεταφορά της Ευρωπαϊκής του έδρας από το INRIA στο ERCIM (Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για την Έρευνα στην Πληροφορική και τα Μαθηματικά - European Research Consortium for Informatics and Mathematics), από την 1η Ιανουαρίου 2003. To MIT στη Βόρεια Αμερική, το Keio University στην Ασία και τώρα το ERCIM στην Ευρώπη είναι οι τρεις παγκοσμίου βεληνεκούς συνεργάτες του W3C και αποτελούν τα "φυσικά αρχηγεία " τα οποία ορίζονται ως Περιφερειακές Έδρες. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο W3C να αξιοποιήσει καλύτερα τις ερευνητικές σχέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, διατηρώντας τον ιστορικά στενό δεσμό του με το INRIA, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ERCIM. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο σχετικό δελτίο τύπου και στις διαθέσιμες πιστοποιήσεις (testimonials)

Εκδόθηκε η Νέα Γενιά του Markup Validator

26 Νοεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση ανακοινώνει την αναβάθμιση της υπηρεσίας Markup Validator. Αλλαγές περιλαμβάνουν βελτιωμένες σελίδες αποτελεσμάτων, ρυθμίσεις προσβασιμότητας, αναδομημένο κώδικα και σχέδιο καθώς και περισσότερη υποστήριξη MathML, XHTML και SVG. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Η ανακοίνωση (announcement) ονομάζει τους συντελεστές και εμπεριέχει σημειώσεις.

Το W3C ευχαριστεί την Ομάδα SysWeb

25 Νοεμβρίου 2002

Τους περασμένους έξι μήνες οι Ομάδες Εργασίας του W3C εξέδωσαν ένα ρεκόρ 137 δημοσιεύσεων, από τις οποίες 36 ήταν κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του Νοεμβρίου. Μπορείτε να τις βρείτε στις Τεχνικές Αναφορές στη σελίδα index of technical reports. To W3C ευχαριστεί τον Webmaster Henri Fallon και την ομάδα SysWeb του W3C που το κατέστησαν δυνατό. Η SysWeb υποστηρίζει τις ανάγκες των μελών του W3C, της Ομάδας και του κοινού. Προς το παρόν εξυπηρετούν 680.000 σελίδες Ιστού και 796.000 σελίδες αρχείων με λίστες email σε μηχανήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και Γαλλίας.

Το W3C καλωσορίζει τα Μέλη στη συνάντηση του Advisory Committee

25 Νοεμβρίου 2002

Το W3C πραγματοποίησε την ημιετήσια συνάντηση στις 18-20 Νοεμβρίου στο Cambridge, MA, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργανισμοί μέλη του W3C συμμετείχαν σε δύο ημέρες ομιλιών και σε συζητήσεις, στο εύρος των Δραστηριοτήτων του W3C (Activities). Σχετικά με την εγγραφή του Οργανισμού σας ως μέλους του W3C μπορείτε αναφερθείτε στη σελίδα Μελών. Η επόμενη συνάντηση του Advisory Committee θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Μαϊου 2003 και θα συστεγαστεί με το WWW2003 στις 20-24 Μαϊου στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

Internet World Asia 2002 στο Τόκυο, Ιαπωνία

25 Νοεμβρίου 2002

Το W3C με ευχαρίστηση συγχρηματοδοτεί το Internet World Asia 2002 (στα ιαπωνικά) που θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου στο Τόκυο, Ιαπωνία. Ο Kazuhiro Kitagawa, ο επικεφαλής της Δραστηριότητας Device Independence δίνει ομιλία με θέμα 'Νέες υπηρεσίες βασισμένες στο Σημασιολογικό Ιστό στις 5 Δεκεμβρίου. Η εγγραφή είναι ανοιχτή.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (SVG) 1.2

15 Νοεμβρίου 2002

Η ομάδα εργασίας για τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (SVG) εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο για το κοινό υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2. Πιθανές περιοχές νέας δουλείας στο SVG 1.2 περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με άλλα XML formats καθώς και επεξεργασία, εκτύπωση, ροή, χρωματισμός, μοντελοποίηση κειμένου και βελτιώσεις του DOM. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την κύρια σελίδα του SVG.

Αναθεωρημένη Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου για την Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού

15 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας της Αρχιτεκτονικής του W3C εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό διαμόρφωση προσχέδιο της Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού (Architecture of the World Wide Web) Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Με τα τεχνικά θέματα να οργανώνονται σε θεματολογία όπως αναγνώριση, αναπαράσταση και αλληλεπίδραση, το έγγραφο αντιμετωπίζει επίσης μερικά μη-τεχνικά κοινωνικά ζητήματα συνεισφαίροντας ιδέες στον κοινό χώρο της κοινωνίας της πληροφορίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του TAG.

Αναθεωρημένη Έκδοση του CC/PP για Τελικό Σχολιασμό

15 Νοεμβρίου 2002

Περιλαμβάνοντας σχόλια κατά τη διάρκεια του τελικού σχολιασμού, η ομάδα εργασίας του CC/PP αναθεώρησε το Composite Capability/ Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies. Το CC/PP είναι ένα από την πλευρά του χρήστη hardware και software προφίλ προτιμήσεων, γραμμένο σε Resource Description Framework (RDF), τη γλώσσα του W3C για μοντελοποίηση μεταδεδομένων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Device Independence.

Τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (SVG) 1.1 και τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά για Κινητά γίνονται Υποψήφιες Συστάσεις W3C

15 Νοεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση των Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών 1.1 (Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1) και των Π.Δ.Γ. για Κινητά (Mobile SVG) σε Υποψήφιες Συστάσεις. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Το SVG διακομίζει διανυσματικά γραφικά, κείμενο και εικόνες στον Ιστό σε μορφή XML. Το SVG 1.1 υποδιαιρεί τη γλώσσα SVG σε επαναχρησιμοποιούμενα αρθρώματα. Τα SVG για κινητά τηλέφωνα συνδυάζουν τα αρθρλωματα αυτά σε δύο προφίλ, βελτιστοποιημένα για κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές τσέπης.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων Seven Xquery, XSLT και XML

15 Νοεμβρίου 2002

Οι Ομάδες Εργασίας XML Query, XSL και XML Schema εξέδωσαν από κοινού ορισμένα έγγραφα. Μπορείτε να ανατρέξετε στην τρέχουσα έκδοση κάθε εγγράφου για πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή του και το ιστορικό αλλαγών. Τα έγγραφα συνιστούν τμήμα των Δραστηριοτήτων XML και Style.

Λειτουργική Μονάδα CSS3: Εκδόθηκαν τα υπό διαμόρφωση Προσχέδια για Λίστες και Περιθώρια

14 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS εξέδωσε δύο πλήρης δέσμες αρθρωμάτων για το Cascading Style Sheets Level 3 (CSS3). Το πρώτο διαθέσιμο για το κοινό προσχέδιο Border επεκτείνει τα σχετικά στυλ με τα περιθώρια, τα χρώματα και τις εικόνες. Οι λίστες (lists) εμπλουτίζουν τα ήδη υπάρχοντα στυλ για λίστες και τους σημειωτές αυτών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CCS.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών Ιστού

14 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Architecture Working Group) εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο στο κοινό, υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού (Web Sevices Architecture). Εφαρμογές μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας υπηρεσίες του Ιστού για να παρουσιάσουν δυναμικά το περιεχομένου στο χρήστη. Η σχετική αρχιτεκτονική αναγνωρίζει συνιστώσες των υπηρεσιών Ιστού, ορίζει σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις συνιστώσες και θέτει περιορισμούς πάνω τους. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη κύρια σελίδα Web Services Activity.

Ενημέρωση των Απαιτήσεων και έκδοση Λεξικού για Υπηρεσίες Ιστού

14 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών Ιστού εξέδωσε ενημερωμένη έκδοση των Απαιτήσεων για την Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Architecture Requirements). Το προσχέδιο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική αναφοράς των υπηρεσιών Ιστού και τους περιορισμούς στην υλοποίηση των υπηρεσιών. Η ομάδα εργασίας επίσης εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο στο κοινό, υπό διαμόρφωση προσχέδιο λεξικού υπηρεσιών Ιστού (Web Services Glossary). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκευτείτε την κύρια σελίδα Web Services Activity.

Το W3C παρεβρίσκεται στο ανοιχτό Ερευνητικό Forum Keio SFC

14 Νοεμβρίου 2002

Το ανοιχτό Ερευνητικό Forum (σχετική σελίδα στην ιαπωνική γλώσσα) είναι μία ετήσια ανοιχτά δραστηριότητα που επεκτείνει την έρευνα και ανάπτυξη προς ενδιαφερόμενες εταιρείες και το κοινό και γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Keio SFC (Shonan Fujisawa Campus). Στις 22 Νοεμβρίου, το W3C διοργανώνει διδακτική ενότητα (στα ιαπωνικά) στο ORF: O Masayasu Ishikawa, επικεφαλής της Δραστηριότητας HTML, διευθύνει και παρουσιάζει το XHTML 2.0 και την οικογένειά συστατικών του συμπεριλαμβανομένου και του Xforms. Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι Toshihiko Yamakami της ACCESS, που μιλάει για την πρόσβαση μέσω της χρήσης κινητών συσκευών και Yuichi Koike της NEC που μιλάει για το προσωπικό απόρρητο και P3P.

Εκδόθηκε για Τελικό Σχολιασμό το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για την Πολιτική σε Θέματα Ευρεσιτεχνιών

14 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας για την Πολιτική σε Θέματα Ευρεσιτεχνιών εξέδωσε για τελικό σχολιασμό το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για την Πολιτική Ευρεσιτεχνιών απαλλαγμένων από πνευματικά δικαιώματα (Royalty-Free Patent Policy). Το προσχέδιο αφορά τη διαχείριση των ευρεσιτεχνιών στη διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής των Συστάσεων του W3C. Τα σχόλιά σας (comments) είναι ευπρόσδεκτα μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο σχετικό δελτίο τύπου (press release) και στην κύρια σελίδα του Patent Policy.

Αναβάθμιση του XPointer Framework σε Προτεινόμενη Σύσταση

13 Νοεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση του XPointer Framework σε προτεινόμενη σύσταση. Το XPointer Framework είναι ένα επεκτάσιμο σύστημα για διευθυνσιοδότηση XML, αποτελώντας τυατόχρονα και βάση πρόσθετων λειτουργιών. Το element() επιτρέπει βασική διευθυνσιοδότηση στοιχείων XML. Το xmlns() χρησιμοποιείται για ερμηνεία προθεμάτων των namespaces δεικτών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα XML.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του RDF Schema

13 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας RDF Core εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του RDF Περιγραφή Λεξιλογίου Γλώσσας Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema. Η προδιαγραφή περιγράφει πως να χρησιμοποιηθεί το RDF για να περιγράψει λεξιλόγια RDF και ορίζει ένα βασικό λεξιλόγιο και παραδοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα του Semantic Web Activity.

Έκδοση Προσχεδίων Εισαγωγικού Οδηγού, Παραδειγμάτων και Σημασιολογίας του RDF

13 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας RDF Core κυκλοφόρησε αναθεωρημένα υπό διαμόρφωση προσχέδια για τον εισαγωγικό οδηγό RDF (RDF Primer), παραδείγματα RDF (RDF Test Cases) και Σημασιολογία RDF (RDF Semantics). Ο Σκελετός Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework - RDF) είναι μία γλώσσα γενικής χρήσης για την απεικόνιση πληροφοριών στον Ιστό. Ο οδηγός είναι μια εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες. Τα παραδείγματα αντιστοιχούν σε τεχνικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ομάδα εργασίας. Η Σημασιολογία καθορίζει ακριβείς σημασιολογίες για RDF και RDFS, με μερικά συμπεράσματα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για το Συντακτικό των RDF/XML

12 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του RDF Core εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση του υπό διαμόρφωση προσχεδίου για το RDF/XML Syntax Specification (Revised). Το κείμενο αυτό ενημερώνει τη γραμματική του Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification σχετικά με όρους που αναφέρονται στο XML, XML Namespaces, XML Information Set με νέoυ είδους υποστήριξη για τη βάση XML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Semantic Web.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων RDF: Αρχές και Συντακτικό

12 Νοεμβρίου 2002

Η Oμάδα Eργασίας RDF Core εξέδωσε υπό διαμόρφωση προσχέδιο του Σκελετού Περιγραφής Πόρων (RDF): Αρχές και Συντακτικό (Concepts and Abstract Syntax). Το προσχέδιο ορίζει το συντακτικό σχήμα στο οποίο είναι βασισμένο το RDF. Συζητάει στόχους του όλου σχεδιασμού, το νόημα της ύπαρξης κειμένων RDF, κεντρικές αρχές, νορμοποίηση χαρακτήρων και διαχείριση αναφορών URI. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

To Xforms γίνεται Υποψήφια Σύσταση του W3C

12 Νοεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση του Xforms 1.0 σε υποψήφια Σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι 5 Μαρτίου 2003. Πιό ευέλικτο από προηγούμενες μορφές τεχνολογιών HTML και XHTML, η νέα γενιά μορφών Ιστού ξεχωρίζει σκοπό, παρουσίαση και δεδομένα. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release), τις πιστοποιήσεις (testimonials) και να επισκεφθείτε την κύρια σελίδα του Xforms.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Συντακτικό και Σημασιολογία του OWL

11 Νοεμβρίου 2002

Η ομάδα εργασίας Οντολογίας Ιστού εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του Συντακτικού και Σημασιολογίας του OWL (OWL Abstract Syntax and Semantics). Το προσχέδιο περιέχει μία γενική περιγραφή της OWL 1.0 και του υποσυνόλου της OWL Lite. Αυτοματοποιημένα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινά σύνολα όρων που ονομάζονται οντολογίες για να ενδυναμώσουν υπηρεσίες όπως πιο αξιόπιστη αναζήτηση στον Ιστό, έξυπνους πράκτορες software και διαχείριση γνώσης. Το OWL χρησιμοποιείται για να εκδίδει και να μοιράζεται οντολογίες στον Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Semantic Web Activity.

Προεγγραφές για την Ημερίδα Euroweb 2002

11 Νοεμβρίου 2002

Η ημερίδα Euroweb 2002 Conference θα πραγματοποιηθεί στο St Anne's College, της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 17-18 Δεκεμβρίου. Το Euroweb 2002 είναι ένα διεθνές forum ερευνητικών παρουσιάσεων σε GRID, υπηρεσίες Ιστού και Σημασιολογικού Ιστού καθώς και μελλοντικών εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής. Ανάμεσα στους καλεσμένους ομιλητές είναι ο Brian McBride της Hewlett-Packard για το Σημασιολογικό Ιστό, ο Domenico Laforenza της CNR για το GRID και ο John Ibbotson της IBM για τις υπηρεσίες Ιστού. Η προεγγραφή με μειωμένη χρέωση λήγει στις 15 Νοεμβρίου.

Ημερίδα "2002 XML" στην Ιαπωνία και "Developers Day" στις 28-30 Νοεμβρίου στο Τόκυο

11 Νοεμβρίου 2002

Το W3C θα είναι με μεγάλη του ευχαρίστηση ένας από τους χορηγούς του συνεδρίου 2002 XML Japan που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου (XML για πλατφόρμες κινητών συσκευών), 29 Νοεμβρίου (Υπηρεσίες Ιστού) και 30 Νοεμβρίου (Developers Day) στο Aoyama TEPIA του Τόκυο, Ιαπωνία. Θα παρεβρίσκονται ο Masayasu Ishikawa, επικεφαλής της Δραστηριότητας HTML του W3C στις 28 Νοεμβρίου, ο Kazuhiro Kitagawa, επικεφαλής της Δραστηριότητας Device Independence του W3C που θα δώσει ομιλία στις 29 Νοεμβρίου και ο Yasuyuki Hirakawa στην Οργανωτική Επιτροπή. Η εγγραφή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πρόγραμμα της ημερίδας στη σελίδα program.

Το XML Signature Xpath Filter 2.0 αποτελεί Σύσταση του W3C

8 Νοεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση οτι το XML-Signature XPath Filter 2.0 προήχθει σε Σύσταση του W3C. To XML Signature Xpath Filter 2.0 ορίζει ένα νέο μετασχηματισμό XML Signature προσαρμοσμένο στο να παρέχει μια πιο αποτελεσματική μέθοδο για τον προσδιορισμό ενός υποσυνόλου ενός εγγράφου προς υπογραφή. Το κείμενο Εφαρμογής και Διαλειτουργικότητας (Implementation and Interop report) περιλαμβάνει δύο εφαρμογές ανοικτού κώδικα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της Δραστηριότητας XML Signature.

Εκδόθηκε η Προτεινόμενη Σύσταση του DOM Level 2 HTML

8 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Document Object Model (DOM) εξέδωσε το DOM Level 2 HTML ως προτεινόμενη σύσταση του W3C. Το DOM Level 2 HTML είναι μια πλατφόρμα - και μεταγλώσσα - που επιτρέπει στις εφαρμογές και στα εκτελέσιμα σενάρια δράσης (scripts) να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο και τη δομή των HTML 4.01 και XHTML 1.0 εγγράφων. Το κάλεσμα για αναθεώρηση κλείνει στις 6 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της Δραστηριότητας DOM Activity.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του Οδηγού Οντολογικής Γλώσσας Ιστού (OWL)

8 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Web Ontology εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του οδηγού Οντολογικής Γλώσσας Ιστού (Web Ontology Language (OWL) Guide). Ο οδηγός αυτός επιδεικνύει τη χρήση του OWL για μορφοποιήση domains ορίζοντας τάξεις και ιδιότητες αυτών, ατομικά συστατικά και ιδιότητές τους, βγάζοντας λογικά συμπεράσματα για τις σχέσεις τους, στο βαθμό που επιτρέπεται από το τυπικό Σημασιολογικό της γλώσσας OWL. Μπορείτε να διαβάσετε στην κύρια σελίδα του Web Ontology Working Group.

Η Ομάδα Εργασίας Ποιότητας και Αξιοπιστίας του W3C αναθεωρεί τρία υπό διαμόρφωση Προσχέδια

8 Νοεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Ποιότητας και Αξιοπιστίας (Quality Assurance -QA) αναθεώρησε τρία υπό διαμόρφωση προσχέδια στο πλαίσιο του QA, που αποτελείται από επτά μέρη: Την Εισαγωγή (Introduction) , Λειτουργικές και Διαδικαστικές Οδηγίες (Process and Operational Guidelines) και Οδηγίες Προδιαγραφών (Specification Guidelines). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της Δραστηριότητας Ποιότητας και Αξιοπιστίας του W3C (QA Activity) καθώς και στο οργανόγραμμα (roadmap) στο οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη των τεχνολογιών του W3C.

Συνέντευξη του Tim Berners-Lee στο NPR Science

4 Νοεμβρίου 2002

Ο Διεθυντής του W3C Tim Berners-Lee ήταν καλεσμένος στο National Public Radio (NPR) στην εκπομπή Talk of the Nation: Science Friday. Τη συζήτηση συντόνιζε ο Ira Flatow και ακροατές από τις Η.Π.Α. συζητούσαν κανούργιες τεχνολογικές ανακαλύψεις και θέματα σχετικά με την έννοια του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), την ασφάλεια, τις πατέντες, θέματα ευρείας ζώνης, ζωντανών συνδέσεων, την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη στον Ιστό. Το NPR παρέχει ένα 45-λεπτό ηχητικό βίντεο της συνέντευξης (audio archive), καθώς και το αρχείο της προηγούμενης συνέντευξης (previous visit) του Mr. Berners-Lee στο Science Friday το 1999.

Αναθεωρημένη Έκδοση των Τεχνικών για Κατασκευή Εργαλείων Συγγραφής Προσβάσιμων Ιστοσελίδων

30 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Κατευθυντηρίων Γραμμών για Εργαλεία Συγγραφής Προσβάσιμων Ιστοσελίδων εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση της Νότας του W3C (Techniques for Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0). Το κείμενο περιλαμβάνει παραπομπές, τεχνικές και στρατηγικές για τους κατασκευαστές εργαλείων συγγραφής ιστοσελίδων, οι οποίες ικανοποιούν την Προτεραιότητα ATAG 1.0. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού στη σελίδα Web Accessibility Initiative.

Εκδόθηκαν για Τελικό Σχολιασμό οι Απαιτήσεις για την Περιγραφή Υπηρεσιών Ιστού

28 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού εξέδωσε το Προσχέδιο Απαιτήσεων για Περιγραφή Υπηρεσιών Ιστού (Web Service Description Requirements) για τελικό σχολιασμό. Το κείμενο περιλαμβάνει ορισμούς και απαιτήσεις για τον προσδιορισμό της επικοινωνίας εφαρμογών λογισμικού μεταξύ τους. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα εώς τις 31 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Web Services Activity.

Εκδόθηκε Προσχέδιο για τις Προκλήσεις της Συγγραφής Περιεχομένου Ιστού Ανεξαρτήτου από Συσκευές

25 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας της Ανεξαρτησίας από Συσκευές του W3C εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο για το κοινό Προσχέδιο για τις Προκλήσεις στη Συγγραφή Ιστού Ανεξάρτητου από Συσκευές (Authoring Challenges for Device Independence). Στο προσχέδιο περιγράφονται οι προβληματισμοί των κατασκευαστών ιστοσελίδων στο να υποστηρίζουν την προσπέλαση στα περιεχόμενα των ιστοσελίδων τους από πληθώρα διαφορετικών συσκευών. Το προσχέδιο επιμελήθηκαν κατασκευαστές ιστοσελίδων, προγραμματιστές, ειδικοί στη χρήση συσκευών και κατασκευαστές Web λογισμικού και εργαλείων συγγραφής ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Ανεξαρτησίας από Συσκευές του W3C στη σελίδα Device Independence Activity.

Εκδόθηκαν δύο υπό διαμόρφωση Προσχέδια CSS3 για Τελικό Σχολιασμό

24 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS εξέδωσε δύο Προσχέδια και αναμένει τα σχόλιά σας μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Στο CSS3 module: text περιγράφεται ένα σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης κειμένου και απευθύνεται σε περιπτώσεις περιεχομένων διαφορετικών γλωσσών. Στο CSS3 module: Ruby περιγραφονται οι ιδιότητες για το ruby, τη χρήση επεξηγηματικών σχολίων αναφορικά με την προφορά κειμένων μαζί με το εκάστοτε κείμενο, που χρησιμοποιείται συνήθως στην Ανατολική Ασία. Ενημερώθηκε επίσης το CSS3 module: The box model στο οποίο περιγράφεται η δυνατότητα εμφάνισης κειμένων με τη χρήση οπτικών μέσων. To Cascading Style Sheets (CSS) είναι μία γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την απόδοση δομημένων εγγράφων όπως τα HTML και XML στην οθόνη, στο γραπτό και προφορικό λόγο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS.

Εκδόθηκαν Προσχέδια Παραδειγμάτων Χρήσης για τη Γλώσσα Οντολογίας Ιστού (OWL)

24 Οκτωβρίου 2002

Εκδόθηκαν τα πρώτα Προσχέδια των Παραδειγμάτων Χρήσης της Γλώσσας Οντολογίας Ιστού (Web Ontology Language (OWL) Test Cases). Σε αυτά διευκρίζεται η ορθή χρήση της OWL, ερμηνεύεται η αρχιτεκτονική των οικοδομημάτων της και αναλύονται θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα Eργασίας Οντολογίας Ιστού (Web Ontology Working Group). H OWL χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση και το διαμοιρασμό κοινών ομάδων όρων, οι οποίοι ονομάζονται οντολογίες, για την τροφοδότηση υπηρεσιών όπως: ακριβέστερη αναζήτηση στον Ιστό, έξυπνοι πράκτορες λογισμικού και διαχείριση γνώσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του DOM Level 3

22 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model) εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου του Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification. Το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (DOM-Document Object Model) επιτρέπει σε προγράμματα και εκτελέσιμα σενάρια δράσης (scripts) την ενημέρωση του περιεχομένου και του στυλ των εγγράφων με δυναμικό τρόπο. Στο προσχέδιο συμπεριλαμβάνονται δύο νέες διεπαφές: TypeInfo και DOMConfiguration. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα DOM στη σελίδα DOM Activity.

Αναβάθμιση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα Πράκτορα Χρήστη σε Προτεινόμενη Σύσταση του W3C

17 Οκτωβρίου 2002

Το W3C με μεγάλη ευχαρίστηση ανακοινώνει την αναβάθμιση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα Πράκτορα Χρήστη Έκδοση 1.0 (User Agent Accessibility Guidelines 1.0) σε προτεινόμενη σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Ειδικά μελετημένες για κατασκευαστές πρακτόρων χρήστη, οι Κατευθυντήριες Γραμμές ανοίγουν το δρόμο για εύκολη πρόσβαση στον Ιστό από ανθρώπους με αναπηρίες (οπτικές, ακουστικές, φυσικές, γνωστικές και νευρολογικές). Επίσης εκδόθηκε μία ανανεωμένη έκδοση του συνοδευτικού τεχνικού εγγράφου Τεχνικές (Techniques). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού στη σελίδα Web Accessibility Initiative.

Αναβάθμιση του XML 1.1 σε Υποψήφια Σύσταση του W3C

15 Οκτωβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση του XML 1.1 σε Υποψήφια Σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Το προσχέδιο απευθύνεται σε θέματα Unicode, χαρακτήρων ελέγχου και τερματισμού γραμμής. Οτιδήποτε δεν απαγορεύεται, σε σχέση με τους συνδιασμούς χαρακτήρων, επιτρέπεται στην ονοματολογία του XML 1.1. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του XML.

Ενημέρωση των Απαιτήσεων για Υπηρεσίες Ιστού

15 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού εξέδωσε ενημερωμένη έκδοση των Απαιτήσεων για την Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Architecture Requirements). Οι εφαρμογές λογισμικού μπορούν να επικοινωνούν, με χρήση των Υπηρεσιών Ιστού και να παρουσιάζουν στο χρήστη δυναμικές πληροφορίες σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο. Το προσχέδιο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική αναφοράς και τους περιορισμούς στην υλοποίηση των υπηρεσιών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Web Services Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για το CCXML

15 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του Voice Browser του W3C εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του Voice Browser Call Control: CCXML Έκδοση 1.0. Το CCXML (Call Control eXtensible Markup Language), το οποίο παρέχει υποστήριξη τηλεφωνικών κλήσεων για VoiceXML, καθώς και άλλα συστήματα διαλόγου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του Voice Browser.

Ίδρυση Γραφείου W3C στη Φιλανδία

10 Οκτωβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση τοπικού γραφείου στη Φιλανδία (W3C Finnish Office), το οποίο εδρεύει στο Digital Media Institute του Tampere University of Technology στο Tampere. Η εναρκτήρια τελετή (opening ceremonies) που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου ήταν ελέυθερη για το κοινό. Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου και μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα των W3C Offices.

Έκδοση του DOM Level 3 Validation για Τελικό Σχολιασμό

9 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model) εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του Document Object Model (DOM) Level 3 Validation Specification για τελικό σχoλιασμό. Το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (DOM-Document Object Model) επιτρέπει σε προγράμματα και εκτελέσιμα σενάρια δράσης (script) την ενημέρωση του περιεχομένου και του στυλ των εγγράφων με δυναμικό τρόπο. Η πλήρη δέσμη αρθρωμάτων (module) του DOM3 εξασφαλίζει ότι τα κείμενα παραμένουν επικυρωμένα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 27 Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα DOM στη σελίδα DOM Activity.

Ομιλίες της Ομάδας του W3C το μήνα Οκτώβριο

7 Οκτωβρίου 2002

Ενημερωθείτε για τις μελλοντικές (upcoming) εκδηλώσεις του W3C.

 • 8 Οκτωβρίου - Οι Janet Daly, Hugo Haas και Joseph Reagle θα δώσουν ομιλίες στο W3C Day στα πλαίσια της ημερίδας Evolve 2002 στο Sydney της Αυστραλίας.
 • 8 Οκτωβρίου - Οι Janet Daly, Hugo Haas και Joseph Reagle θα δώσουν ομιλίες στο W3C Day στα πλαίσια της ημερίδας Evolve 2002 στο Sydney της Αυστραλίας.
 • 8 Οκτωβρίου - Ο Charles McCathieNevile θα δώσει ομιλία στο Ecole Mohammadia d'Ingenieurs στο Rabat του Μαρόκκο.
 • 11 Οκτωβρίου - Οι Daniel Dardailler, Marie-Claire Forgue, Ivan Herman, Yves Lafon και Marja-Riitta Koivunen παρέστησαν στην εναρκτήρια εκδήλωση του Φιλανδικού Γραφείου (W3C Finnish Office Opening Event) στο Tampere της Φιλανδίας.
 • 16 Οκτωβρίου - Ο Ivan Herman δίνει ομιλία στην εκδήλωση του Γερμανικού -Αυστριακού Γραφείου (W3C Office in Germany and Austria) στο Sankt Augustin της Γερμανίας.
 • 16 Οκτωβρίου - Ο Eric Miller θα δώσει σειρά εκπαιδευτικών ομιλιών στο συνέδριο DC-2002 Dublin Core στην Florence της Ιταλίας.
 • 16-17 Οκτωβρίου - Οι Dan Brickley, Charles McCathieNevile, Eric Miller και άλλοι συνεργάτες από την SWAD-E θα συμμετέχουν στα workshops στα πλαίσια του DC-2002.
 • 24 Οκτωβρίου - Ο Charles McCathieNevile δίνει ομιλία στο Las VI Jornadas del SIDAR στην Tenerife της Ισπανίας.
 • 24-25 Οκτωβρίου - Ο Steven Pemberton δίνει ομιλία στο ERCIM workshop User Interfaces for All στο Paris της Γαλλίας.
 • 27 Οκτωβρίου - Ο Daniel Dardailler δίνει ομιλία στο Middle East Webmaster Forum στο Dubai των Ηνωμέων Αραβικών Εμιράτων.
 • 30 Οκτωβρίου - Ο Charles McCathieNevile θα παρευρίσκεται στο συνέδριο Maturity Matters στο Perth της Αυστραλίας.

Αναθεώρηση της Υποψήφιας Σύστασης του DOM Level 2 HTML

7 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του DOM, ανταποκρινόμενη στα σχόλια και στα αποτελέσματα των ελέγχων, εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση της Υποψήφιας Σύστασης για το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων Επίπεδο 2 HTML (Document Object Model (DOM) Level 2 HTML). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 16 Οκτωβρίου. Το έκτο συστατικό μέρος του DOM Level 2, το DOM2 HTML είναι ένα σύνολο διεπαφών για το χειρισμό της δομής και των περιεχομένων των εγγράφων HTML και XHTML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφων στη σελίδα DOM Activity.

Τα XML Encryption, Decryption Γίνονται Υποψήφιες Συστάσεις του W3C

3 Οκτωβρίου 2002

Το W3C είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναβάθμιση των XML Encryption Syntax and Processing και Decryption Transform for XML Signature σε Υποψήφιες Συστάσεις (Candidate Recommendations). Η Κρυπτογράφηση (Encryption) καθιστά εμπιστευτικά ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα για αποθήκευση ή μετάδοση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Κρυπτογράφησης του W3C στη σελίδα XML Encryption Activity.

W3C Day: 8 Οκτωβρίου στο Σύδνευ της Αυστραλίας

3 Οκτωβρίου 2002

Στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί μία W3C Day ως μέρος του Evolve 2002 Conference στο Σύνδευ της Αυστραλίας στις 8-11 Οκτωβρίου 2002. Από την Ομάδα του W3C θα παρευρίσκονται οι Janet Daly, Hugo Haas, Dean Jackson και Joseph Reagle, εστιάζοντας σε θέματα όπως W3C Privacy, Web Services, XML Signature, XML Encryption και XML Key Management Activities. Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα (programme) της W3C Day.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών για Προσβασιμότητα με χρήση XML

3 Οκτωβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του WAI Πρωτοκόλλων και Σχημάτων εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προσβασιμότητα των Περιεχομένων Ιστού με χρήση XML (XML Accessibility Guidelines). To προσχέδιο είναι ένας οδηγός για σχεδιαστές και κατασκευαστές εργαλείων που παράγουν XML. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται XML εφαρμογές με καθολικά προσβάσιμο περιεχόμενο ώστε να καθίστανται προσβάσιμες από ανθρώπους με αναπηρίες. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού στη σελίδα Web Accessibility Initiative.

Τελικός Σχολιασμός του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου SOAP 1.2 Attachment

24 Σεπτεμβρίου 2002

Η Ομάδα εργασίας XML Protocol εξέδωσε μία έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου SOAP 1.2 Attachment Feature (Δυνατότητα επισύναψης SOAP 1.2) για τελικό σχολιασμό. Το προσχέδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον ορισμό των δεσμεύσεων του SOAP που υποστηρίζουν την μετάδοση μηνυμάτων τα οποία περιέχουν επισυναπτόμενα αρχεία. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το θέμα στην κύρια σελίδα Web services.

Ίδρυση Γραφείου W3C στην Ουγγαρία

24 Σεπτεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση τοπικού γραφείου στην Ουγγαρία (W3C Hungarian Office), το οποίο εδρεύει στο Computer and Automation Research Institute (SZTAKI), της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών (MTA), στη Βουδαπέστη. Στην εναρκτήρια τελετή παρεβρέθησαν οι Daniel Dardailler, Marie-Claire Forgue, Max Froumentin, Ivan Herman, Laszlo Kovacs και Vincent Quint. Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου και μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα των W3C Offices.

XML Days από την Ομάδα του W3C

22 Σεπτεμβρίου 2002

Τα XML Days τα οποία συνδιοργανώνονται εδώ και καιρό από το W3C, συνεχίζουν σε όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουν οι Klaus Birkenbihl του τοπικού γραφείου της Γερμανίας και Αυστρίας και ο Oreste Signore του γραφείου της Ιταλίας, ενώ θα δίνονται ομιλίες από τους Steven Pemberton, Bert Bos, Rigo Wenning και Ivan Herman της Ομάδας του W3C.

 • Munich, Γερμανία - 18 Σεπτεμβρίου
 • Zurich, Ελβετία - 19 Σεπτεμβρίου
 • Milan, Ιταλία - 20 Σεπτεμβρίου
 • Brussels, Βέλγιο - 2 Οκτωβρίου
 • Amsterdam, Ολλανδία - 3 Οκτωβρίου
 • Helsinki, Φιλανδία - 7 Οκτωβρίου
 • Stockholm, Σουηδία - 8 Οκτωβρίου
 • Oslo, Νορβηγία - 9 Οκτωβρίου
 • Copenhagen, Δανία - 10 Οκτωβρίου

Έκθεση WWW2003: Έναρξη Προθεσμιών Υποβολής Άρθρων

17 Σεπτεμβρίου 2002

Η 12η Διεθνής Έκθεση WWW2003 θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 24 Μάη στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Το πρόγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνει μία ημέρα αφιερωμένη σε tutorials και workshops και τρεις ημέρες τεχνικού περιεχομένου. Προτάσεις για tutorials και workshops μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, papers μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και posters μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της έκθεσης WWW2003.

Αναθεώρηση της Υποψήφιας Σύστασης των XML Inclusions

17 Σεπτεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του XML Core, ανταποκρινόμενη στα σχόλια, εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση της Υποψήφιας Σύστασης του XML Inclusions (XInclude) Έκδοση 1.0. Το XInclude παρουσιάζει ένα γενικό μηχανισμό για την ενοποίηση XML κειμένων που περιέχουν στοιχεία, χαρακτηριστικά και παραπομπές URI. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του XML του W3C στη σελίδα XML Activity.

Έκδοση του Amaya 6.4

16 Σεπτεμβρίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C. Πέρα από τις διάφορες αλλαγές, η έκδοση 6.4 περιλαμβάνει πλέον και διαλόγους στη φιλανδική γλώσσα καθώς και μία νέα έκδοση των διαλόγων στη γερμανική γλώσσα. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya για Solaris, Linux και Windows (Download Amaya). Ο πηγαίος κώδικας (Source code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο σχολιασμός, επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Annotea.

Ανακοινώθηκε η Διοργάνωση W3C Workshop για το Μέλλον του P3P

13 Σεπτεμβρίου 2002

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το workshop του W3C για το μέλλον του P3P (W3C Workshop on the Future of P3P), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Νοεμβρίου στο Dulles της VA, στις USA. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το τεχνικά θέματα καθώς και θέματα πολιτικής αναφορικά με την Πλατφόρμα για την Προστασία των Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (P3P). Η υποβολή position papers θα γίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του P3P.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου HLink

13 Σεπτεμβρίου 2002

Η Ομάδα εργασίας HTML εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του HLink. Το προσχέδιο παρέχει στην XHTML τη δυνατότητα προσδιορισμού των συστατικών ενός κειμένου που αποτελούν υπερσυνδέσμους καθώς επίσης και το πώς αυτοί οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα HTML.

Workshop για την Ευχρηστία και το Παγκόσμιο Ιστό: Έναρξη Προθεσμίας Υποβολής Papers

10 Σεπτεμβρίου 2002

Το NIST σε συνεργασία με το W3C, διοργανώνει στις 4-5 Νοεμβρίου ένα workshop για θέματα ευχρηστίας στο Παγκόσμιο Ιστό, στο Gaithersburg της Maryland, στις USA. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το θέμα της ευχρηστίας των προδιαγραφών του W3C, το πως αυτές επηρεάζουν την ευχρηστία του παραγόμενου με βάση αυτές λογισμικού και τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η συνολική ευχρηστία στον ιστό. Η υποβολή position papers θα γίνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του workshop.

Έκδοση του Amaya 6.3

9 Σεπτεμβρίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C. Η έκδοση 6.3 περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά (new features) όπως έλεγχος της φόρτωσης εικόνων, νέες προτιμήσεις χρήσης, περισσότερη χρήση SVG, MathML και υποστήριξη Unicode. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya για Solaris, Linux και Windows (Download Amaya). Ο πηγαίος κώδικας (Source code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο σχολιασμός, επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Annotea home page.

Συνέχιση της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης του W3C

6 Σεπτεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την συνέχιση λειτουργίας της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης μέχρι τον Αύγουστο του 2004. Συμβαδίζοντας με τους στόχους του W3C (W3C's goals), η Δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην εξάπλωση της χρήσης των τεχνολογιών του W3C παγκοσμίως, με χρήση διαφορετικών γλωσσών και κουλτούρας, καθώς και βιβλιοθηκών συναρτήσεων. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης (Internationalization home page).

Ίδρυση Γραφείου W3C στη Φιλανδία

6 Σεπτεμβρίου 2002

Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση τοπικού γραφείου στη Φιλανδία (W3C Finnish Office), το οποίο εδρεύει στο Digital Media Institute, του Tampere University of Technology, στο Tάμπερε. Ο Tarja Systa είναι ο επικεφαλής του γραφείο και συντονιστής ο Ossi Nykanen. Η εναρκτήρια τελετή (opening ceremony) θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στο Τάμπερε. Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου και μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα των W3C Offices.

Έκδοση των υπό Διαμόρφωση Προσχεδίων Namespaces 1.1 για Τελικό Σχολιασμό

5 Σεπτεμβρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του XML Core εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Namespaces στην XML 1.1 για τελικό σχολιασμό. Η έκδοση 1.1 ενσωματώνει τις διορθώσεις της έκδοσης 1.0 και παρέχει ένα μηχανισμό τερματισμού δήλωσης προθεμάτων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της XML.

Ομιλίες της Ομάδας του W3C στο 22nd International Unicode Conference

2 Σεπτεμβρίου 2002

Η Ομάδα του W3C θα παρευρίσκεται στο Twenty-second International Unicode Conference που θα πραγματοποιηθεί στις 9 - 13 Σεπτεμβρίου στο San Jose των ΗΠΑ. Ο Chris Lilley θα δώσει ομιλία με θέμα SVG: Vector Graphics meets Unicode. Ο Richard Ishida θα διευθύνει ένα panel για τη διεθνοποίηση στο Web (Web Internationalization) στο οποίο θα συμμετέχουν οι Martin Durst, Chris Lilley και Michel Suignard. Ο Martin Durst και ο Richard Ishida θα δώσουν ομιλία με θέμα Web Internationalization - An Update from the W3C, και τέλος ο Richard Ishida θα παρουσιάσει το paper, Introduction to Indic Scripts.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου για Αρχές Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού

30 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα Εργασίας της Αρχιτεκτονικής του W3C εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση προσχέδιο για Αρχές Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού (Architectural Principles of the World Wide Web). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Σε αυτό το κείμενο παρουσιάζονται για πρώτη φορά σημεία αναφοράς αρχών καθώς και παραδείγματα καλής πρακτικής για αρχιτεκτονική Ιστού, συμπεριλαμβάνοντας σχήματα και πρωτόκολλα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του TAG.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων RDF: Αρχές και Αφηρημένο Μοντέλο Δεδομένων

30 Αυγούστου 2002

Η ομάδα εργασίας RDF Core εξέδωσε υπό διαμόρφωση προσχέδιο του Σκελετού Περιγραφής Πόρων (RDF): Αρχές και Αφηρημένο Μοντέλο Δεδομένων (Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Data Model). Το προσχέδιο ορίζει το αφηρημένο συντακτικό σχήμα στο οποίο είναι βασισμένο το RDF καθώς και άλλες τεχνικές του πλευρές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

Αναβάθμιση του XML-Signature XPath Filter σε Προτεινόμενη Σύσταση

27 Αυγούστου 2002

Το W3C βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναβάθμιση του XML-Signature XPath Filter 2.0 σε Προτεινόμενη Σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Η προδιαγραφή ορίζει τον τρόπο ψηφιακής υπογραφής υποσυνόλου ενός εγγράφου με χρήση της XPath, μίας μεταγλώσσας η οποία χρησιμοποιείται για τη διευθυνσιοδότηση τμημάτων εγγράφων XML. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα XML Signature.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου Πλαίσιο Εργασίας Ποιότητας και Αξιοπιστίας: Κατευθυντήριες Γραμμές της Προδιαγραφής

26 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας Ποιότητα και Αξιοπιστία (Quality Assurance) εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Πλαίσιο εργασίας Ποιότητας και Αξιοπιστίας: Κατευθυντήριες Γραμμές της Προδιαγραφής (QA Framework: Specification Guidelines). Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί με στόχο να διευκολύνουν τις Ομάδες εργασίας του W3C να γράφουν σαφέστερες, πιο υλοποιήσιμες και καλύτερα ελεγχόμενες τεχνικές αναφορές. Καθότι πρόκειται για σημαντικό στάδιο αναθεώρησης, τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα QA.

Επανασύσταση της Ομάδας εργασίας HTML

23 Αυγούστου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την επανασύσταση της Ομάδας εργασίας HTML έως τον Αύγουστο του 2004. Στόχος της ομάδας είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης της XML για δυνατότητα εφαρμογής της XHTML σε διαφορετικά συστήματα υλικού. Υποστηρίζει πλούσια περιεχόμενα Ιστού συνδυάζοντας την XHTML με άλλους τομείς εργασίας του W3C όπως μαθηματικά, διανυσματικά γραφικά και συγχρονισμένα πολυμέσα και φόρμες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το έργο της ομάδας στη σελίδα charter και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα HTML.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου για Κατευθυντήριες Γραμμές Προσβασιμότητας των Περιεχομένων Ιστού 2.0

22 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Προσβασιμότητα των Περιεχομένων Ιστού εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για Κατευθυντήριες Γραμμές Προσβασιμότητας των Περιεχομένων Ιστού 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0). Με τα σημεία ελέγχου των ΚΓΠΠΙ (WCAG) τα περιεχόμενα Ιστού καθίστανται προσβάσιμα από ανθρώπους με αναπηρίες και συμβατά με πληθώρα συσκευών οι οποίες συνδέονται με τον Ιστό όπως τηλέφωνα, υπολογιστές χειρός, ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης και συσκευές δικτύου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού στη σελίδα Web Accessibility Initiative.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών για Προσβασιμότητα Χρηστών μέσω Έξυπνων Πρακτόρων για Τελικό Σχολιασμό

21 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας για Κατευθυντήριες Γραμμές για Προσβασιμότητα Χρηστών μέσω Έξυπνων Πρακτόρων (Agents) εξέδωσε τις Κατευθυντήριες Γραμμές έκδοση 1.0 (User Agent Accessibility Guidelines 1.0) ως υπό διαμόρφωση Προσχέδιο προς τελικό σχολιασμό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Ειδικά μελετημένες για κατασκευαστές έξυπνων πρακτόρων, οι Κατευθυντήριες Γραμμές ανοίγουν το δρόμο για εύκολη πρόσβαση στον Ιστό από ανθρώπους με αναπηρίες (οπτικές, ακουστικές, φυσικές, γνωστικές και νευρολογικές). Το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο "Τεχνικές" "Techniques" το οποίο συνοδεύει τις Κατευθυντήριες Γραμμές, έχει επίσης ενημερωθεί. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας Ιστού στη σελίδα Web Accessibility Initiative.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XForms

21 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας XForms εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο XForms 1.0 ενσωματώνοντας σε αυτό όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν κατά το στάδιο του τελικού σχολιασμού. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Η νέα γενιά φορμών για τον Ιστό είναι πιο ευέλικτες από εκείνες με βάση τις προηγούμενες τεχνολογίες που στηρίζονται στα HTML και XHTML, διαχωρίζοντας πλέον τον σκοπό, την παρουσίαση και τα δεδομένα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα XForms.

Ενημέρωση των Απαιτήσεων για Υπηρεσίες Ιστού

19 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού εξέδωσε μία ενημερωμένη έκδοση των Web Services Architecture Requirements (Απαιτήσεων για την Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού). Οι εφαρμογές λογισμικού μπορούν να επικοινωνούν, με χρήση των Υπηρεσιών Ιστού και να παρουσιάζουν στο χρήστη δυναμικές πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο που επεξεργάζεται. Το προσχέδιο περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική αναφοράς και τους περιορισμούς που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της προσαρμοστικότητας των υλοποιήσεων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη δραστηριότητα Υπηρεσιών Ιστού στη σελίδα Web Services Activity.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων Seven Xquery, XSLT και XML

16 Αυγούστου 2002

Οι Ομάδες εργασίας XML Query, XSL και XML Schema εξέδωσαν από κοινού ορισμένα έγγραφα. Μπορείτε να ανατρέξετε στην τρέχουσα έκδοση κάθε εγγράφου για πληροφορίες σχετικές με τη συγγραφή τους και το ιστορικό των αλλαγών τους. Τα έγγραφα συνιστούν τμήμα των Δραστηριοτήτων XML και Style.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου Modularization of XHTML in XML Schema

15 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας HTML εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Modularization of XHTML in XML Schema. Το προσχέδιο παρέχει μία πλήρη δέσμη αρθρωμάτων (modules) XML Schema για XHTML και επιτρέπει στους συγγραφείς εγγράφων να τροποποιούν και να επεκτείνουν την XHTML με συμβατό τρόπο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της HTML.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου SOAP 1.2 Attachment

14 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας XML Protocol εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο SOAP 1.2 Attachment Feature (Δυνατότητα επισύναψης SOAP 1.2). Το εν λόγω αφηρημένο χαρακτηριστικό του SOAP 1.2 μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον ορισμό των δεσμεύσεων του SOAP που υποστηρίζουν την μετάδοση μηνυμάτων με επισυνάψεις. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το θέμα στην κύρια σελίδα των Web Services.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XML Events

12 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας HTML εξέδωσε μία ενημερωμένη έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XML Events (Συμβάντα XML), το οποίο περιλαμβάνει τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τον τελικό του σχολιασμό. Η προδιαγραφή ορίζει ένα άρθρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό συμπεριφορών σε επίπεδο εγγράφου για γλώσσες XML και υποστηρίζει το μοντέλο συμβάντων DOM Level 2. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της HTML.

Έκδοση του Voice Browser Interoperation Requirements

9 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας Voice Browser (φυλλομετρητής με ηχητική παρουσίαση περιεχομένου Ιστού) εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο Voice Browser Interoperation: Requirements (Διαλειτουργικότητα Φωνητικού φυλλομετρητή: Απαιτήσεις). Το προσχέδιο περιγράφει τις απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι φωνητικοί φυλλομετρητές και άλλες τοποθεσίες Ιστού με δυνατότητες ηχητικής παρουσίασης περιεχομένου μοιράζονται δεδομένα σχετικά με το χρήστη, την εφαρμογή και την περίοδο συνδιάλεξης, προκειμένου να οργανωθεί η εμπειρία των χρηστών με αυτή τη λειτουργικότητα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το θέμα στην κύρια σελίδα του Voice Browser.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XHTML + MathML + SVG Profile

9 Αυγούστου 2002

Οι Ομάδες εργασίας HTML και SVG εξέδωσαν το δεύτερο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο An XHTML + MathML + SVG Profile (Προφίλ XHTML + MathML + SVG). Το προσχέδιο επιτρέπει την ανάμειξη XHTML, MathML και SVG στο ίδιο έγγραφο με χρήση του μηχανισμού των XML namespaces καθώς και δυνατότητα επικύρωσης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Δραστηριότητες HTML και Graphics στις αντίστοιχες σελίδες.

Αναβάθμιση του CSS TV Profile σε Υποψήφια Σύσταση του W3C

7 Αυγούστου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση του CSS TV Profile 1.0 (Προφίλ CSS TV 1.0) σε Υποψήφια Σύσταση. Το προφίλ αυτό αποτελεί υποσύνολο του Cascading Style Sheets Level 2 και του CSS3 module: Color (Αρθρωμα CSS3: Χρώμα) προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους περιορισμούς τηλεοπτικών συσκευών όπως τα διαδραστικά συστήματα τηλεοράσεων που παρουσιάζουν την έξοδό τους σε οθόνη τηλεοράσεως. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τον Ιανουάριο 2003 (Comments). Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του CSS.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου Xframes

6 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας HTML εξέδωσε το πρώτο, διαθέσιμο στο κοινό, υπό διαμόρφωση Προσχέδιο XFrames. Το Xframes έρχεται να αντικαταστήσει τα frames της HTML και είναι μία εφαρμογή XML για σύνθεση εγγράφων η οποία εξασφαλίζει την εμφάνιση των περιεχομένων των frames (πλαισίων) στα αντίστοιχα URIs. Αντιμετωπίζει, επίσης, τα προβλήματα ευχρηστίας, αναζήτησης και ασφάλειας που προκύπτουν στα πλαίσια HTML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το θέμα στην κύρια σελίδα της HTML.

Ενημέρωση της Νότας XHTML Media Types

5 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας HTML ολοκλήρωσε την ενημέρωση της Νότας του W3C XHTML Media Types (Τύποι Μέσων XHTML). Η Νότα η οποία έχει διατυπωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του RFC, παρουσιάζει συνοπτικά την καλύτερη πρακτική για διακομισμό εγγράφων της οικογένειας XHTML με διευθυνσιοδότηση τεσσάρων τύπων μέσων: 'text/html', 'application/xhtml+xml', και τους γενικούς τύπους μέσων XML 'application/xml' and 'text/xml'. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το θέμα στη σελίδα της HTML.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XHTML 2.0

5 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα εργασίας HTML εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο XHTML 2.0. Η XHTML 2.0 είναι συγγενής με τις οικείες γλώσσες δημοσίευσης στον Ιστό HTML 4 και XHTML 1.0 και 1.1 αλλά δεν έχει σχεδιαστεί να είναι ανάστροφα συμβατή με αυτές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει τη γλώσσα σημείωσης XHTML 2.0 σε αρθρώματα για τη δημιουργία πλούσιων, φορητών εφαρμογών Ιστού. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της HTML home page.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του CSS 2.1 για Τελικό Σχολιασμό

2 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS εξέδωσε το αναθεωρημένο Προσχέδιο Cascading Style Sheets, Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) για σχολιασμό. To Cascading Style Sheets (CSS) είναι μία γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την απόδοση δομημένων εγγράφων όπως τα HTML και XML στην οθόνη, στο γραπτό και προφορικό λόγο. Η έκδοση αυτή έχουν ενσωματωθεί διορθώσεις προηγούμενων εκδόσεων του CSS2 και έχουν παραληφθεί μη χρήσιμα χαρακτηριστικά. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μπορείτε να να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS.

Εκδόθηκαν τρία υπό διαμόρφωση Προσχέδια CSS3 για Τελικό Σχολιασμό

2 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS εξέδωσε τέσσερα αρθρώματα του Cascading Style Sheets Level 3 ως υπό διαμόρφωση Προσχέδια. Τα Fonts, Web Fonts και Backgrounds, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της κοινότητας για τελικό σχολιασμό μέχρι τις 20 Αυγούστου. Το Basic User Interface είναι η πρώτη έκδοση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα από Φεβρουαρίου 2002 προηγούμενα σχετικά μέρη του Προσχεδίου του CSS2, User Interface for CSS3. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS.

Αναθεώρηση της Υποψήφιας Σύστασης του XML Encryption

2 Αυγούστου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του XML Encryption εξέδωσε δύο αναθεωρημένες Υποψήφιες Συστάσεις, το Συντακτικό και Επεξεργασία Κρυπτογράφησης στην XML (Encryption Syntax and Processing) και το Μετασχηματισμοί Αποκρυπτογράφησης (Decryption Transform). Η Κρυπτογράφηση (Encryption) καθιστά εμπιστευτικά ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα για αποθήκευση ή μετάδοση. Μπορείτε να απευθύνεστε το "Status of this Document " για τις περιλήψεις των αλλαγών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Κρυπτογράφησης του W3C (XML Encryption Activity).

Έναρξη της προθεσμίας κατάθεσης Papers για συμμετοχή στην Έκθεση SMIL Europe 2002

2 Αυγούστου 2002

Η υποβολή papers για την Έκθεση SMIL Europe 2002, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στι2 20-22 Σεπτεμβρίου 2002, λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2002. Το SMIL είναι ένα profil το οποίο επιτρέπει τη συγγραφή και δημιουργία πλούσιων σε μέσα αλληλεπιδραστικών οπτικοακουστικών παρουσιάσεων. Το SMIL έχει υιοθετηθεί σαν βάση για το MMS, καθώς και την προσθήκη χρονοβιβλιοθηκών σε άλλες markup μεταγλώσσες όπως η SVG. To SMIL Europe είναι ένα forum για θέματα έρευνας και εφαρμογών του SMIL. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα της έκθεσης.

Η 2η Έκδοση του XHTM 1.0 αποτελεί Σύσταση του W3C

1 Αυγούστου 2002

Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C) εξέδωσε σήμερα το XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) ως Σύσταση του W3C. Το XHTML 1.0 αποτελεί ένα μετασχηματισμό της HTML σε XML, προσφέροντας τα χαρακτηριστικά της XML στις ιστοσελίδες. Η δεύτερη έκδοση δεν αποτελεί μία νέα έκδοση. Απλώς φέρνει στο προσκήνιο μία αναθεώρηση της προηγούμενης έκδοσης XHTML 1.0 της Σύστασης, στην οποία περιλαμβάνονται τα σχόλια από την επιστημονική κοινότητα, η έως τώρα δουλεία της Ομάδας Εργασίας της HTML, καθώς και η πρώτη έκδοση της λίστας παρατηρήσεων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα της HTML.

Ανακοινώθηκε Workshop Τεχνικών Συγγραφής για Ανεξαρτησία από Συσκευές

1 Αυγούστου 2002

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Workshop του W3C Τεχνικών Συγγραφής για Eπίτευξη Aνεξαρτησίας από Συσκευές (W3C Workshop on Device Independent Authoring Techniques), που θα πραγματοποιηθεί στο Leon-Rot, στην Γερμανία στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοικτές μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τη συγγραφή για συσκευές πολλαπλών τύπων, πως οι markup μεταγλώσσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας από τις εκάστοτε συσκευές και τη δημιουργία νέων markup στάνταρτ. Οι δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Ανεξαρτησίας από Συσκευές του W3C στη σελίδα Device Independence Activity.

Εκδόθηκαν Προσχέδια για τη Γλώσσα Οντολογίας Ιστού

31 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Οντολογίας Ιστού (Web Ontology Working Group) εξέδωσε τρία υπό διαμόρφωση Προσχέδια. Τα Feature Synopsis, Abstract Syntax και Language Reference τα οποία περιγράφουν τη Γλώσσας Οντολογίας Ιστού 1.0 (OWL - Ontology Web Language 1.0) και το υποσύνολο αυτής OWL Lite. Τα αυτoματoποιημένα αυτά εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινές ομάδες όρων, οι οποίες ονομάζονται οντολογίες, για την τροφοδότηση υπηρεσιών όπως: ακριβέστερη αναζήτηση στον Ιστό, έξυπνοι πράκτορες λογισμικού και διαχείριση γνώσεων. H OWL χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση και το διαμοιρασμό οντολογιών στον Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού τη σελίδα Semantic Web Activity.

Έκδοση Σεναρίων Χρήσης για την Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού

30 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας της Αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών Ιστού εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο των Σεναρίων Χρήσης για την Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Architecture Usage Scenarios). Το προσχέδιο αποτελείται από μία συλλογή σεναρίων χρήσης και παραδειγμάτων χρήσης τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των απαιτήσεων της αρχιτεκτονικής, καθώς και για την αξιολόγηση υπαρχόντων τεχνολογιών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της Δραστηριότητας των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Activity).

To W3C Υποστηρίζει το Forum για τα Πρότυπα Ασφαλείας των Υπηρεσιών Ιστού

30 Ιουλίου 2002

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Forum για Θέματα Πρoτύπων Ασφαλείας των Υπηρεσιών Ιστού (Forum on Security Standards for Web Services) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Βοστόνη των ΗΠΑ, στις 26 Αυγούστου. Το forum, το οποίο συνδιοργανώνεται από το W3C και το OASIS, θα εξετάσει την σύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών Ιστού του W3C και των Υπηρεσιών Ιστού και Προδιαγραφών Ασφαλείας του OASIS, διαμορφώνοντας τις μελλοντικές κατευθύνσεις του χώρου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την κρυπτογράφηση (encryption), τις ψηφιακές υπογραφές (digital signatures), τη διαχείριση κλειδιών ασφαλείας (key management) και για τις Υπηρεσίες Ιστού (Web services).

Αναθεώρηση της Υποψήφιας Σύστασης του CSS Mobile Profile

26 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS αναθεώρησε το CSS Mobile Profile 1.0, ενσωματώνοντας υποδείξεις, σχόλια από προγραμματιστές και τις σκέψεις τις Ομάδας Εργασίας. Η προδιαγραφή ορίζει ένα υποσύνολο του Cascading Style Sheets (CSS) Level 2 προσαρτημένο στις ανάγκες των κινητών συσκευών όπως τα κινητά τηλέφωνα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα στη σελίδα Comments μέχρι τον Ιανουάριο του 2003. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS.

Επιβράβευση της W3C Web Accessibility Initiative με το βραβείο Roland Wagner

20 Ιουλίου 2002

Η Δραστηριότητα του Web Accessibility Initiative (WAI) παρέλαβε το βραβείο Roland Wagner Award κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης για την Υποβοήθηση των Ανθρώπων από τους υπολογιστές (International Conference on Computers Helping People (ICCHP)) που πραγματοποιήθηκε στο Linz της Αυστρίας. Το βραβείο απονεμήθηκε από την Austrian Computer Society σε αναγνώριση της διεθνούς προσφοράς του WAI στο να καταστήσει τις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού προσβάσιμες προς όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το WAI στην κύρια σελίδα της Web accessibility.

Το Exclusive XML Canonicalization αποτελεί Σύσταση του W3C

20 Ιουλίου 2002

Το W3C προάγει το Exclusive XML Canonicalization σε Σύσταση. Η εν λόγω προδιαγραφή, προϊόν της συνεργασίας του IETF και της Ομάδας εργασίας του W3C XML Signature για ψηφιακές υπογραφές, συνεπικουρεί τη Σύσταση του Canonical XML στην παροχή μεθόδων για μεταφερσιμότητα ενός υποσυνόλου ενός κειμένου XML, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ψηφιακή του υπογραφή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο σχετικό δελτίο τύπου (press release) και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του XML Signature.

Ανάδειξη του XML-Signature Xpath Filter σε Υποψήφια Σύσταση του W3C

20 Ιουλίου 2002

Το W3C βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναβάθμιση του XML-Signature XPath Filter 2.0 σε Υποψήφια Σύσταση. Η προθεσμία κατάθεσης υλοποιήσεων τελειώνει στις 8 Αυγούστου και τα σχόλια αναφορικά με την έως τώρα συλλεχθείσα εμπειρία υλοποίησης μπορούν να αποστέλλονται στη δημόσια λίστα σχολίων (public comment list). Το προσχέδιο προσδιορίζει τρόπο ψηφιακής υπογραφής υποσυνόλου εγγράφου, με χρήση Xpath, μία γλώσσα για τη διευθυνσιοδότηση τμημάτων εγγράφου XML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην κύρια σελίδα του ΧML Signature.

Έκδοση του DOM Level 3 Events για Τελικό Σχoλιασμό

12 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model) εξέδωσε Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του DOM Level 3 Events για Τελικό Σχολιασμό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 16 Αυγούστου (Comments). Το εν λόγω σύστημα δεν εξαρτάται από συγκεκριμένη γλώσσα ή πλατφόρμα. Επιτρέπει την καταγραφή χειριστών συμβάντων, περιγράφει τη ροή συμβάντων με δενδροειδή δομή και παρέχει συμφραζόμενα για κάθε συμβάν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα DOM στη σελίδα DOM Activity.

Έναρξη της προθεσμίας κατάθεσης Papers για συμμετοχή στο EuroWeb 2002

11 Ιουλίου 2002

Το συνέδριο EuroWeb 2002 Conference, με την υποστήριξη των Γραφείων του W3C Η.Β. και Ιρλανδίας (W3C UK and Ireland Office) και του IW3C2, θα διεξαχθεί στην Οξφόρδη, Η.Β., στις 17 - 18 Δεκεμβρίου 2002. Το θέμα του συνεδρίου είναι: "The Web and the GRID: from e-science to e-business." ( Ιστός και GRID: το πέρασμα από την ηλεκτρονική επιστήμη στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις). Τα ερευνητικά έγγραφα και έγγραφα θέσης (research and position papers) πρέπει να υποβληθούν έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα call for papers και να συμβουλευτείτε την τοποθεσία Ιστού του συνεδρίου.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων Xpointer για Τελικό Σχoλιασμό

10 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας XML Linking εξέδωσε τέσσερα υπό διαμόρφωση Προσχέδια, τρία από τα οποία προς Τελικό Σχολιασμό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 31 Ιουλίου (Comments). Το XPointer Framework είναι επεκτάσιμο σύστημα για διευθυνσιοδότηση XML και αποτελεί τη βάση πρόσθετων λειτουργιών. Το element() επιτρέπει βασική διευθυνσιοδότηση στοιχείων XML, το xmlns() προορίζεται για ερμηνεία προθεμάτων των namespaces δεικτών και το xpointer() καθιστά δυνατή την πλήρη διευθυνσιοδότηση XML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα XML στη σελίδα XML Activity.

Απαιτήσεις για την Ενημερωμένη Γλώσσα Οντολογίας Ιστού

9 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Οντολογίας Ιστού (Web Ontology Working Group) εξέδωσε ενημερωμένο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τις Απαιτήσεις (requirements) της Γλώσσας Οντολογίας Ιστού 1.0 (Ontology Web Language). Τα αυτoματoποιημένα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινές ομάδες όρων, οι οποίες ονομάζονται οντολογίες, για την τροφοδότηση υπηρεσιών όπως: ακριβέστερη αναζήτηση στον Ιστό, έξυπνοι πράκτορες λογισμικού και διαχείριση γνώσεων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

Έκδοση των Υπό Διαμόρφωση Προσχεδίων για τη Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού 1.2

9 Ιουλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο της έκδοσης 1.2 της Γλώσσας Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Description Language 1.2) και δεσμεύσεις (bindings) για χρήση με το SOAP 1.2, HTTP και MIME. Η εν λόγω γλώσσα (WSDL) χρησιμοποιείται υπό μορφή XML για την περιγραφή υπηρεσιών δικτύου ως σύνολα ακραίων σημείων τα οποία λειτουργούν σε μηνύματα με πληροφορίες εγγράφου ή διαδικασίας. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του Web Services.

Ανάδειξη του Media Queries σε Υποψήφια Σύσταση του W3C

8 Ιουλίου 2002

Το W3C βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναβάθμιση του Media Queries σε Υποψήφια Σύσταση. Η εν λόγω λειτουργική μονάδα της ανερχόμενης προδιαγραφής CSS3, προσφέρει ένα μητρώο διαφορετικών μέσων για την περιγραφή του είδους των συσκευών οπού εφαρμόζεται ένα φύλλο στυλ και παραστάσεις για τον περιορισμό του εύρους του φύλλου στυλ. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα CSS home page.

Έκδοση του Amaya 6.2

8 Ιουλίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C. Η έκδοση 6.2 είναι προσαρμοσμένη για διεθνή χρήση και διαθέτει περισσότερες κωδικοποιήσεις. Η εν λόγω έκδοση προσφέρει στο χρήστη νέες δυνατότητες (New features) όπως: ευκολότερη εγκατάσταση σε Windows, δυνατότητα απλής, ψηφιακής ή κατά παραγγελία εγκατάστασης, τεκμηρίωση στη γερμανική γλώσσα χάρη στον Rudolf Troeller, γραμματοσειρές CSS, SVG, STIX και βελτιωμένα εικονίδια Annotea. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya για Solaris, Linux και Windows (Download Amaya). Ο πηγαίος κώδικας (Source code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο σχολιασμός, επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Annotea home page.

Ανανέωση της Δραστηριότητας Ανεξαρτησία από Συσκευές

8 Ιουλίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την ανανέωση της Δραστηριότητας Ανεξαρτησία από Συσκευές έως το Μάρτιο του 2004. Η Δραστηριότητα Ανεξαρτησία από Συσκευές, υπηρετώντας τους στόχους του W3C (W3C's goals) και επιδιώκοντας το όφελος των χρηστών του Ιστού και των προμηθευτών περιεχομένων, επιθυμεί να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα απλής συγγραφής στον Ιστό με συσκευές κάθε τύπου. Μπορείτε να διαβάσετε για το έργο της ομάδας στη σελίδα charter και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Device Independence home page.

Έκδοση του Yπό Διαμόρφωση Προσχεδίου XML-Signature Xpath Filter για τελικό σχoλιασμό

27 Ιουνίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας XML Protocol εξέδωσε τέσσερα υπό διαμόρφωση προσχέδια SOAP, έκδοση 1.2, για τελικό σχολιασμό: τα Primer, Messaging Framework, Adjuncts, και Assertions and Test Collection. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 19 Ιουλίου. Κυκλοφόρησαν, επίσης, ενημερωμένες εκδόσεις των σεναρίων χρήσης του SOAP, έκδοση 1.2, (SOAP Version 1.2 Usage Scenarios) και των Απαιτήσεων Πρωτοκόλλου XML (XML Protocol (XMLP) Requirements). To SOAP, έκδοση 1.2, αναπτύχθηκε με διαδικασίες ανοικτές στο ευρύ κοινό. Eίναι ένα πρωτόκολλο για διανταλλαγή πληροφοριών στον Ιστό, το οποίο χρησιμοποιεί XML ως γλώσσα απόκρυψης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Activity).

Αναβάθμιση της Προδιαγραφής για τη Γραμματική Αναγνώρισης Ομιλίας

26 Ιουνίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη του ευχαρίστηση την αναβάθμιση της Γραμματικής Αναγνώρισης Ομιλίας (Speech Recognition Grammar) σε Υποψήφια Σύσταση. Οι γραμματικές ομιλίας επιτρέπουν στους συγγραφείς φωνητικών εφαρμογών να δημιουργούν κανόνες οι οποίοι να περιγραφούν όσα αναμένεται να πει ο χρήστης μόλις ακούει ένα προτρεπτικό μήνυμα της εφαρμογής. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και τις πιστοποιήσεις (testimonials) και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Voice Browser.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XML-Signature Xpath Filter για τελικό σχoλιασμό

19 Ιουνίου 2002

Η Ομάδα εργασίας του W3C για τις ψηφιακές υπογραφές XML σε συνεργασία με το IETF εξέδωσε Υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τελικό σχολιασμό XML-Signature XPath Filter 2.0. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως 11 Ιουλίου. Το προσχέδιο προσδιορίζει τρόπο ψηφιακής υπογραφής υποσυνόλου εγγράφου, με χρήση Xpath, μία γλώσσα για τη διευθυνσιοδότηση τμημάτων εγγράφου XML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τo XML Signature στην κύρια σελίδα home page.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Διεθνές Συνέδριο MathML 2002

19 Ιουνίου 2002

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Διεθνές Συνέδριο MathML 2002 (MathML International Conference 2002), το οποίο θα διεξαχθεί στο Σικάγο, Ιλινόις, στις Η.Π.Α., στις 28-30 Ιουνίου 2002. Το W3C θα είναι με μεγάλη του ευχαρίστηση ένας από τους χορηγούς του συνεδρίου, το οποίο έχει ως στόχο την επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της επιστήμης των μαθηματικών και του επιστημονικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το Math του W3C στη σελίδα Math at W3C.

Συνέδριο για τις Υπηρεσίες Ιστού, 11-12 Ιουλίου στο Τόκιο, Ιαπωνία

17 Ιουνίου 2002

Το W3C θα είναι, με μεγάλη ευχαρίστηση, ένας από τους χορηγούς του Συνεδρίου για τις Υπηρεσίες Ιστού (Web Services Conference) το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου (Ημέρα Τεχνολογίας) και 12 Ιουλίου (Ημέρα Επιχειρήσεων) στο Aoyama TEPIA στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Στις 11 Ιουλίου ο Hugo Haas, επικεφαλής της Δραστηριότητας Υπηρεσιών Ιστού του W3C, θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία και ο Kazuhiro Kitagawa, επικεφαλής της Δραστηριότητας Ανεξαρτησίας από Συσκευές του W3C, θα διευθύνει συζήτηση ομάδας ομιλητών (panel discussion) . Οι εγγραφές ξεκίνησαν (Registration). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες Ιστού στη σελίδα Web services.

Έκδοση του Πακέτου Ελέγχου Προσαρμοστικότητας XML

12 Ιουνίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την έκδοση του Πακέτου Eλέγχου Προσαρμοστικότητας για τη δεύτερη έκδοση της XML 1.0 (XML 1.0 (Second Edition) Conformance Test Suite), το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το NIST και παλαιότερα με το OASIS. Το πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα από 2000 αρχεία ελέγχου τα οποία κάθε κατασκευαστής λογισμικού μπορεί να κατεβάσει χωρίς χρέωση και να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει την προσαρμοστικότητα επεξεργαστή XML σε σχέση με τη Σύσταση XML (XML Recommendation). Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου στη σελίδα press release.

Έκδοση του Libwww 5.4.0

10 Ιουνίου 2002

Κυκλοφόρησε η έκδοση 5.4.0 του Libwww και είναι διαθέσιμη μέσω Ηttp ή μέσω FTP. Το Libwww είναι μία δωρεάν βιβλιοθήκη Web API για τον client και είναι γραμμένη σε C για Unix και Windows. Η νέα έκδοση έχει δυνατότητα υποστήριξης πρωτοκόλλων WebDAV, διορθώσεις συντακτικών σφαλμάτων RDF και ενημερωμένα σενάρια αρχείων αυτόματων εργαλείων. Θερμές ευχαριστίες στους Manuele Kirsch Pinheiro, Richard Atterer και σε όλους όσους προσέφεραν βοήθεια. Για τη συνέχιση του έργου μας είναι απαραίτητη η συνδρομή συντονιστή έργου, υπευθύνου τεκμηρίωσης και άλλων εθελοντών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο www-lib@w3.org mailing list.

Αναβάθμιση του DOM Level 2 HTML σε Υποψήφια Σύσταση

5 Ιουνίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση της Προδιαγραφής για το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων Επίπεδο 2 HTML (Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification) σε Υποψήφια Σύσταση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως την 1 Ιουλίου. Το έκτο συστατικό μέρος του DOM Level 2, το DOM2 HTML είναι ένα σύνολο διεπαφών για το χειρισμό της δομής και των περιεχομένων των εγγράφων HTML και XHTML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφων στη σελίδα DOM Activity.

Έκδοση σεναρίων χρήσης από την Ομάδα Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού

4 Ιουνίου 2002

Η Ομάδα εργασίας για την Περιγραφή Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Description Working Group) εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο σεναρίων χρήσης (Web Service Description Usage Scenarios). Το έγγραφο αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης από το W3C γλώσσας για την περιγραφή διεπαφών (interfaces) προς υπηρεσίες Ιστού και του τρόπου χρήσης τους. Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα Υπηρεσιών Ιστού στη σελίδα Web Services Activity.

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο MIT στις 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου

29 Μαΐου 2002

Την Παρασκευή, 31 Μαΐου θα διακοπεί το ρεύμα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του MIT (Laboratory for Computer Science - LCS) στις 9:00 ακριβώς μ.μ. ανατολική ζώνη Η.Π.Α. (1:00 ώρα Γκρήνουιτς 1 Ιουνίου) για την ολοκλήρωση των επισκευών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. Όλες οι υπηρεσίες θα ανασταλούν και θα είναι δυνατή μόνο η ανάγνωση της τοποθεσίας Ιστού. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα προς τα αρχεία του W3C θα αποσταλούν αφού αποκατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα αναμένεται να επιστρέψει έως τις 5:00 μ.μ. το Σάββατο, 1 Ιουνίου (21:00 ώρα Γκρήνουιτς). Λυπούμαστε για την ενόχληση που τυχόν θα προκαλέσουμε.

Ομιλίες του W3C τον μήνα Ιούνιο

28 Μαΐου 2002

Ο Vincent Quint παρουσιάζει Documents structures sur le Web (στη γαλλική γλώσσα) στο IDT/net 2002 στο Παρίσι, στη Γαλλία. Στις 15 Ιουνίου, ο Karl Dubost παρουσιάζει Les standards Web? Ah non, jamais! στο Montreal, Quebec, στον Καναδά. Στις 18 Ιουνίου, ο Judy Brewer και η Wendy Chisholm οργανώνουν διδακτική ενότητα 1/2 ημέρας, με θέμα Web Accessibility: Technology and Policy for an Inclusive Future, στο INET 2002 στο Arlington, VA, κοντά στη Washington, D.C., στις Η.Π.Α. Στις 22 Ιουνίου, ο Tim Berners-Lee παρουσιάζει την κεντρική ομιλία στο συνέδριο Open Group Web Services Conference στο Boston, MA, στις Η.Π.Α. Στις 30 Ιουνίου,ο Vincent Quint και η Irene Vatton παρουσιάζουν MathML in e-Learning with Amaya στο συνέδριο MathML Conference 2002 στο Chicago, IL, στις Η.Π.Α. Μπορείτε να διαβάσετε για τις δραστηριότητες του W3C στις σελίδες appearances and events.

Αναβάθμιση του Exclusive XML Canonicalization σε Προτεινόμενη Σύσταση του W3C

24 Μαΐου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση του Exclusive XML Canonicalization Version 1.0 σε Προτεινόμενη Σύσταση (Proposed Recommendation). Η εν λόγω προδιαγραφή, προϊόν της συνεργασίας του IETF και της Ομάδας εργασίας του W3C XML Signature για ψηφιακές υπογραφές, παρέχει μεθόδους για τον αποκλεισμό προγενέστερου περιεχομένου από κανονικοποιημένη (canonicalized) μορφή υποσυνόλου ενός κειμένου XML. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το XML Signature.

Mε τιμητική θέση στην ομάδα TR100 βραβεύει το περιοδικό Technology Review τον Joseph Reagle

23 Μαΐου 2002

Ο αναλυτής πολιτικής του W3C, Joseph Reagle, επιλέχτηκε ως ένας από τους "2002 TR100" του περιοδικού Technology Review. Πρόκειται για μία ομάδα εκατό νέων πρωτοπόρων του τεχνολογικoύ τομέα από ολόκληρο τον κόσμο. Το περιοδικό βράβευσε τον Joseph για τη συνδρομή του στην ανάπτυξη ανοικτών τεχνολογιών Ιστού σχετικών με το προσωπικό απόρρητο, την ασφάλεια και τις ψηφιακές υπογραφές. Μπορείτε και εσείς να συγχαρείτε μαζί μας τον Joseph για τη διάκρισή του. Το έργο του W3C σε θέματα Privacy, XML Signature, XML Encryption και XML Key Management βρίσκεται στις σχετικές σελίδες.

Το W3C εγκαινιάζει το European Interop Tour 2002

21 Μαΐου 2002

Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού (W3C) θα διεξάγει ημερίδες ανά την Ευρώπη, ανοικτές στο κοινό, από τις 21 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου στο Παρίσι, τη Βιέννη, το Δουβλίνο και τις Βρυξέλλες. Η Περιοδεία για τη Διαλειτουργικότητα του W3C (W3C Interop Tour) έχει ως στόχο την προώθηση των τεχνολογιών του W3C και την επίδειξη της διαλειτουργικότητάς τους στον Παγκόσμιο Ιστό. Η περιοδεία σηματοδοτεί, επίσης, την ίδρυση τριών νέων περιφερειακών Γραφείων W3C (W3C Offices), μέσω των οποίων ενισχύεται η παρουσία του W3C στην Ευρώπη. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου (press release).

Διαθέσιμα τα πρακτικά από τις ομιλίες της Ομάδας του W3C στο WWW2002

16 Μαΐου 2002

Η Ομάδα του W3C παρουσίασε περισσότερες από 25 ομιλίες το Μάιο στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για τον Παγκόσμιο Ιστό (WWW2002) στη Χονολουλού της Χαβάης, στις Η.Π.Α. Οι διαφάνειες (Slides) από το W3C Track υπό την προεδρία της Marie-Claire Forgue και η κεντρική ομιλία (keynote speech) του Tim Berners-Lee είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Ομάδα (Team) και τις παρουσιάσεις (presentations) του W3C στις αντίστοιχες σελίδες.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων CSS

16 Μαΐου 2002

Η Ομάδα εργασίας CSS εξέδωσε τέσσερα υπό διαμόρφωση Προσχέδια:

To Cascading Style Sheets (CSS) είναι μία γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δομημένων εγγράφων όπως τα HTML και XML στην οθόνη, στο γραπτό και προφορικό λόγο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το CSS level 3 και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS (CSS home page).

Έκδοση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων του Πλαισίου Δράσης για Ποιότητα και Αξιοπιστία

16 Μαΐου 2002

Η Ομάδα εργασίας Ποιότητας και Αξιοπιστίας (Quality Assurance) εξέδωσε τέσσερα υπό διαμόρφωση Προσχέδια.

Οι στόχοι της Δραστηριότητας Ποιότητας και Αξιοπιστίας του W3C είναι ο προγραμματισμός και η εξέλιξη, η ανάπτυξη καλύτερων προδιαγραφών με μεγαλύτερη επιδεκτικότητα ελέγχου, η συντονισμένη εργασία εσωτερικών και εξωτερικών ομάδων εργασίας και η κατασκευή και απόκτηση υλικών για τον έλεγχο της προσαρμοστικότητας. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα στη σελίδα Comments. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα για την Ποιότητα και Αξιοπιστία στη σελίδα QA home page.

Λήγει στις 17 Μαΐου η προθεσμία προεγγραφών στο Συνέδριο MathML 2002

14 Μαΐου 2002

Η προθεσμία προεγγραφής στο Διεθνές συνέδριο MathML 2002 (MathML International Conference 2002) λήγει στις 17 Μαΐου. Το W3C με μεγάλη ευχαρίστηση θα είναι ένας από τους χορηγούς του συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σικάγο από 28 έως 30 Ιουνίου 2002. Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά όλους όσους δημιουργούν το μέλλον της επιστήμης των μαθηματικών στον Ιστό και να ευνοήσει το διάλογο μεταξύ τους με βάση τη ρουμπρίκα : "MathML and Technologies for Mathematics on the Web". Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα Math at W3C.

Περιφερειακά Γραφεία του W3C

6 Μαΐου 2002

Στα πλαίσια της ισχυροποίησης της παρουσίας και δράσης του W3C σε ολόκληρο τον κόσμο με το πρόγραμμα γραφείων W3C, ορισμένα από τα Τοπικά Γραφεία του W3C αναδείχτηκαν σε Περιφερειακά Γραφεία. Τα εν λόγω Γραφεία δεν περιορίζονται, πλέον, στα εθνικά σύνορα των χωρών οπού εδρεύουν αλλά αντιπροσωπεύουν χώρες οι οποίες μοιράζονται κοινό πολιτισμό, κοινή ιστορία και γλώσσα. Πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσε η ανάδειξη του γερμανικού Γραφείου του W3C σε γερμανικό και αυστριακό Γραφείο, του Γραφείου του Η.Β. σε βρετανικό και ιρλανδικό Γραφείο και του ολλανδικού Γραφείου W3C σε Γραφείο του W3C για τις χώρες Benelux (δηλαδή για το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Γραφείων του W3C στη σελίδα W3C Offices Program.

Έκδοση του πρώτου υπό διαμόρφωση Προσχεδίου ενός "Προφίλ για XHTML +MathML +SVG"

30 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας HTML και η ομάδα εργασίας SVG συνεργάστηκαν για την έκδοση του πρώτου υπό διαμόρφωση προσχεδίου ενός "Προφίλ για XHTML + MathML +SVG" (An XHTML + MathML + SVG Profile). Πρόκειται για ένα προφίλ το οποίο συνδυάζει XHTML 1.1, MathML 2.0 και SVG 1.1. Το εν λόγω προφίλ επιτρέπει την συνύπαρξη XHTML, MathML και SVG στο ίδιο έγγραφο με τη χρήση μηχανισμού "XML namespaces" και με δυνατότητα επικύρωσης του μικτού εγγράφου. Μπορείτε να διαβάσετε για τη δραστηριότητα HTML (HTML Activity) και τη Δραστηριότητα Γραφικών (Graphics Activity) στις σχετικές σελίδες.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου "Γλώσσα περιγραφής λεξιλογίου RDF 1.0 : Σχήμα RDF"

30 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας RDF Core εξέδωσε υπό διαμόρφωση προσχέδιο της Γλώσσας περιγραφής λεξιλογίου RDF 1.0: Σχήμα RDF (RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema), το οποίο εξηγεί τον τρόπο χρήσης του RDF για την περιγραφή λεξιλογίων RDF. Η εν λόγω προδιαγραφή ορίζει, επίσης, ένα βασικό λεξιλόγιο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και τις συμβάσεις οι οποίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές Σημασιολογικού Ιστού για την υποστήριξη μιας πιο εξελιγμένης περιγραφής λεξιλογίου RDF. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση προσχεδίου για τελικό σχολιασμό "Μοντέλο χαρακτήρων για τον Παγκόσμιο Ιστό 1.0"

30 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας Διεθνοποίησης (Internationalization Working Group) κυκλοφόρησε το υπό διαμόρφωση προσχέδιο για τελικό σχολιασμό του Character Model for the World Wide Web 1.0. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 31 Μαΐου. Η εν λόγω αρχιτεκτονική προδιαγραφή παρέχει σε συγγραφείς προδιαγραφών, κατασκευαστές λογισμικού και αναλυτές συστημάτων ένα κοινό σημείο αναφοράς για τη διακίνηση εγγράφων στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης στη σελίδα Internationalization Activity.

Έκδοση των υπό διαμόρφωση προσχεδίων για XQuery, XSLT και XML Path

30 Απριλίου 2002

Οι ομάδες εργασίας XML Query, XML Schema και XSL εξέδωσαν σε συνεργασία ένα σύνολο εγγράφων (σχετικές πληροφορίες για το συγγραφέα υπάρχουν στην επικεφαλίδα κάθε εγγράφου):

Το XPath είναι γλώσσα για τη διευθυνσιοδότηση τμημάτων ενός εγγράφου XML, το XQuery είναι γλώσσα ερωτημάτων για XML και το XSLT είναι γλώσσα για την περιγραφή μετασχηματισμών XML. Μπορείτε να διαβάσετε πως λειτουργούν μαζί ως μέρος της Δραστηριότητας XML στη σελίδα XML Activity.

Τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά (SVG) 1.1 και τα Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά για κινητές συσκευές γίνονται Υποψήφιες Συστάσεις W3C

30 Απριλίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την αναβάθμιση των Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών 1.1 (Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1) και των Π.Δ.Γ. για κινητές συσκευές (Mobile SVG) σε Υποψήφιες Συστάσεις. Το SVG 1.1 χωρίζει τη γλώσσα SVG σε επαναχρησιμοποιούμενα αρθρώματα. Τα SVG για το χώρο των κινητών συσκευών συνδυάζουν πάλι δύο προφίλ, βελτιστοποιημένα για κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές τσέπης. Το SVG διακομίζει εύxρηστα, δυναμικά, επαναχρησιμοποιούμενα διανυσματικά γραφικά, εικόνες και κείμενο στον Ιστό σε μορφή XML. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις πιστοποιήσεις (testimonials) και να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του SVG (SVG home page).

Έκδοση 2.0 των Απαιτήσεων για τις Κατευθυντήριες Γραμμές Προσβασιμότητας Περιεχομένων του Ιστού

29 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας για τις Κατευθυντήριες γραμμές Προσβασιμότητας περιεχομένων Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines -WCAG) εξέδωσε ένα υπό διαμόρφωση προσχέδιο Απαιτήσεων για το WCAG 2.0 (Requirements for WCAG 2.0). Τα σημεία ελέγχου (checkpoints) του WCAG απευθύνονται σε συγγραφείς σελίδων, κατασκευαστές τοποθεσιών Ιστού και κατασκευαστές εργαλείων συγγραφής και εξηγούν πως μπορούν να γίνουν τα περιεχόμενα του Ιστού προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες και, γενικότερα, για όλους τους χρήστες. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε για την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του Ιστού και να επισκεφτείτε τη κύρια σελίδα της Πρωτοβουλίας Web Accessibility Initiative.

Έκδοση Προσχεδίων Εισαγωγικού Οδηγού, Παραδειγμάτων και Θεωρητικού Μοντέλου του RDF

29 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας RDF Core κυκλοφόρησε αναθεωρημένα υπό διαμόρφωση προσχέδια για τον εισαγωγικό οδηγό RDF, παραδείγματα RDF και το θεωρητικό μοντέλο RDF (RDF Primer, RDF Test Cases, and RDF Model Theory). Ο Σκελετός Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework - RDF) είναι μία γλώσσα γενικής χρήσης για την απεικόνιση πληροφοριών στον Ιστό. Ο οδηγός παρέχει τα απαραίτητα βασικά στοιχεία για τη χρήση του RDF σε εφαρμογές. Τα παραδείγματα που αναπτύσσονται αντιστοιχούν σε τεχνικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ομάδα εργασίας. Το υπό διαμόρφωση προσχέδιο του θεωρητικού μοντέλου προσδιορίζει τη σημασιολογία θεωρητικού μοντέλου για το RDF και RDFS καθώς και ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού στη σελίδα Semantic Web Activity.

Έκδοση των Απαιτήσεων για τις Υπηρεσίες Ιστού

29 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Architecture Working Group) εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού (Web Services Architecture Requirements), που περιέχει την αρχιτεκτονική αναφοράς και τους περιορισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να είναι εφικτή η υλοποίηση εφαρμογών. Η ομάδα εργασίας Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Description Working Group) εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση προσχέδιο για Απαιτήσεις περιγραφής υπηρεσιών ιστού (Web Service Description Requirements), τους ορισμούς και τις απαιτήσεις ώστε να είναι δυνατή η συντονισμένη ανάπτυξη των εφαρμογών. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Υπηρεσιών Ιστού στη σελίδα Web Services Activity.

Έκδοση του Amaya 6.1

29 Απριλίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C. Στη νέα έκδοση 6.1 έχουν διορθωθεί τα σφάλματα και παρέχεται υποστήριξη για περισσότερα διεθνή έγγραφα και κωδικοποιήσεις, νέοι τύποι MIME, βελτιωμένο SVG, MathML, σχολιασμός, υποστήριξη CSS και άλλες νέες δυνατότητες (new features). Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya για Solaris, Linux και Windows (Download Amaya). Είναι διαθέσιμος, επίσης, πηγαίος κώδικας (Source code). Εάν ενδιαφέρεστε για σχολιασμό, μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Annotea home page.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση προσχεδίου XML-Signature Xpath Filter

26 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας XML Signature του W3C σε συνεργασία με το IETF εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο XML-Signature XPath Filter 2.0. Σε αυτό ορίζεται ένας τρόπος ψηφιακής υπογραφής υποσυνόλου ενός εγγράφου με χρήση XPath, μίας γλώσσας για τη διευθυνσιοδότηση τμημάτων ενός εγγράφου XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του XML Signature (home page).

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου XML 1.1 για Tελικό Σχολιασμό

25 Απριλίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του XML Core εξέδωσε για τελικό σχολιασμό το υπό διαμόρφωση προσχέδιο XML 1.1. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 28 Ιουνίου. Έχοντας ως βασικό συστατικό τα XML Blueberry Requirements, το προσχέδιο απευθύνεται σε θέματα Unicode και τερματισμού γραμμής. Οτιδήποτε δεν απαγορεύεται επιτρέπεται στην ονοματολογία του XML 1.1. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του XML στη σχετική σελίδα XML Activity.

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου VoiceXML για Τελικό Σχεδιασμό

24 Απριλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας Voice Browser εξέδωσε για τελικό σχεδιασμό το υπό διαμόρφωση προσχέδιο Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) Version 2.0 (Επεκτάσιμη γλώσσα σημείωσης φωνής, έκδοση 2.0). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 24 Μαΐου. Το VoiceXML χρησιμοποιεί τη γλώσσα XML για τη μεταφορά συνθετικής φωνής, ηχητικών σημάτων από συσκευές εισόδου ομιλίας ή αφής, ήχου σε ψηφιακή μορφή, εγγραφών, τηλεφωνικών κλήσεων και συζητήσεων ανθρώπου -υπολογιστή στον Παγκόσμιο Ιστό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Voice Browser μπορείτε να βρείτε στην κύρια σελίδα home page.

Έκδοση του Amaya 6.0

24 Απριλίου 2002

Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C. Η έκδοση 6.0 προσφέρει νέες δυνατότητες (new features) στο χρήστη όπως : υποστήριξη περισσότερων διεθνών εγγράφων και κωδικοποιήσεων, νέους τύπους MIME, βελτιωμένο SVG, MathML, σχολιασμό (annotation) και υποστήριξη CSS. Μπορείτε να κατεβάσετε τo δυαδικό κώδικα του Amaya (Download Amaya) για Solaris, Linux, και Windows. Είναι διαθέσιμος, επίσης, πηγαίος κώδικας (Source code).

Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου CSS3 Color για Τελικό Σχεδιασμό

22 Απριλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας CSS δημοσίευσε το υπό διαμόρφωση προσχέδιο CSS3 module: Color για τελικό σχεδιασμό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα έως τις 17 Μαΐου. Το προσχέδιο περιγράφει ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες-συγγραφείς για να προσδιορίσουν το χρώμα μελάνης και την αδιαφάνεια, τα προφίλ χρωμάτος και τη φωτοαπόδοση του περιεχομένου της εικόνας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS.

Γραφείο W3C στην Ουγγαρία

22 Απριλίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την ίδρυση Γραφείου W3C στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία (W3C Hungarian Office).Το Γραφείο εδρεύει στο Department of Distributed Systems του MTA SZTAKI (Ερευνητικό Ινστιτούτο Ηλ.Υπολογιστών και Αυτοματοποίησης της Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας). Ο Laszlo Kovacs είναι ο διευθυντής του Γραφείου και η Eva Megyaszai είναι η συντονίστρια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Γραφεία W3C στη σελίδα W3C Offices.

Ενημέρωση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου για τις Απαιτήσεις SVG

22 Απριλίου 2002

Η Ομάδα εργασίας SVG (Scalable Vector Graphics - Προσαρμόσιμα Διανυσματικά Γραφικά) δημοσίευσε ενημερωμένη έκδοση του υπό διαμόρφωση προσχεδίου για τις Απαιτήσεις SVG 1.1/1.2/1.3 (SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements), για μελλοντικές εκδόσεις της γλώσσας SVG. Το SVG διακομίζει εύχρηστα, δυναμικά και επαναχρησιμοποιούμενα διανυσματικά γραφικά , κείμενο και εικόνες στον Παγκόσμιο Ιστό σε XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα SVG home page.

Ενημέρωση της Νότας Photo-RDF

19 Απριλίου 2002

Ενημερώθηκε η Νότα του W3C για Περιγραφή και Ανάκτηση φωτογραφιών με χρήση RDF και HTTP (Describing and retrieving photos using RDF and HTTP). Όπως φαίνεται και στο demo, το σύστημα συγγραφής (authors' system) περιλαμβάνει σχήματα RDF, μεθόδους αναζήτησης, λογισμικό καταχώρησης δεδομένων και δυνατότητα διακόμισης φωτογραφιών και μεταδεδομένων με χρήση HTTP.

Ίδρυση γραφείου W3C στην Κορέα

19 Απριλίου 2002

Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την ίδρυση Γραφείου W3C στην πόλη Daejon της Κορέας (W3C Korean Office) με έδρα το Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI). Στα εγκαίνια που διεξήχθησαν σήμερα, παρευρέθηκαν οι Dr Steven R. Bratt, γενικός συντονιστής του W3C, Dr Seungtaik Yang, από το Υπουργείο Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Κορέας και Dr Gilrok Oh, πρόεδρος του ETRI. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου και περισσότερα σχετικά με τα Γραφεία του W3C (W3C Offices).

Δημοσίευση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου APPEL

16 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας για τις προδιαγραφές του P3P εξέδωσε Γλώσσα Ανταλλαγής Προτιμήσεων P3P, έκδοση 1.0, (A P3P Preference Exchange Language (APPEL) 1.0) ως υπό διαμόρφωση προσχέδιο και ως συνοδευτικό έγγραφο των προδιαγραφών P3P. Η γλώσσα APPEL χρησιμοποιείται για την περιγραφή των προτιμήσεων πολιτικής προσωπικού απορρήτου μεταξύ πρακτόρων χρηστών P3P. Μπορείτε να διαβάσετε τις απαντήσεις των πιο συνηθισμένων ερωτήσεων σχετικά με το P3P στη σελίδα frequently asked questions και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Προσωπικού Απορρήτου W3C στη σχετική σελίδα W3C Privacy Activity.

Η Πλατφόρμα για την Προστασία των Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (P3P) γίνεται Σύσταση του W3C

16 Απριλίου 2002

Η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού εξέδωσε σήμερα ως Σύσταση W3C τις προδιαγραφές της έκδοσης 1.0 της πλατφόρμας Προστασία των Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (The Platform for Privacy Preferences 1.0 -P3P 1.0- Specification). Τα Μέλη του W3C αναθεώρησαν τις προδιαγραφές και υποστηρίζουν την υιοθέτησή τους στη βιομηχανία. Το P3P προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να ορίσουν και να δημοσιεύσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με το προσωπικό απόρρητο τοποθεσιών Ιστού (Web Site privacy policies) και επιτρέπει την αυτοματοποίηση του τρόπου ανάγνωσης των εν λόγω προτιμήσεων. Επίσης, το P3P επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει τη διαχείριση των προσωπικών του πληροφοριών στις τοποθεσίες Ιστού που επισκέπτεται, διασφαλίζοντας και προάγοντας τις αξίες της εμπιστοσύνης και εχεμύθειας στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου και τις πιστοποιήσεις (testimonials).

Δημοσίευση των υπό διαμόρφωση Προσχεδίων DOM Level 3

10 Απριλίου 2002

Η ομάδα εργασίας του DOM εξέδωσε δύο υπό διαμόρφωση προσχέδια για το DOM Level 3: Προδιαγραφές Πυρήνα (Core Specification) και Προδιαγραφές για Αφηρημένα Σχήματα, για Φόρτωση και για Αποθήκευση (Abstract Schemas and Load and Save Specification). Το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων (Document Object Model-DOM) επιτρέπει σε προγράμματα και σενάρια την ενημέρωση του περιεχομένου και του στυλ των εγγράφων με δυναμικό τρόπο. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα στη σελίδα Comments. Περισσότερα για τη Δραστηριότητα DOM μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα DOM Activity.

Δημοσίευση του Jigsaw 2.2.1

8 Απριλίου 2002

Το Jigsaw version 2.2.1 είναι πλέον διαθέσιμο για λήψη. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται μία διόρθωση ασφάλειας για τη συντακτική ανάλυση URI (URI parsing), ένα νέο βοηθητικό πρόγραμμα Jigshell, μία διαδικασία επικύρωσης XHTML/HTML αναφορικά με την PUT μέθοδο, υποστήριξη JigEdit για WebDAV και για τη βιβλιοθήκη _asis του Apache καθώς και το PushCache από τον Paul Henshaw. Στo ενημερωτικό κείμενο της έκδοσης (release notes) υπάρχει κατάλογος όλων των νέων χαρακτηριστικών του συστήματος και οι διορθώσεις σφαλμάτων του κώδικα. Το Jigsaw αποτελεί το πιο σύγχρονο σύστημα υλικού του W3C για διακομιστή Ιστού υλοποιημένου σε Java. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Jigsaw στη σελίδα Jigsaw Activity.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Markup Μεταγλώσσας για Σύνθεση Ομιλίας

5 Απριλίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του Voice Browser εξέδωσε ένα υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τις προδιαγραφές της Markup Μεταγλώσσας για Σύνθεση Ομιλίας. Η γλώσσα αυτή, η οποία βασίζεται στην XML, επιτρέπει σε συγγραφείς περιεχομένου να παράγουν συνθετική ομιλία στον Παγκόσμιο Ιστό, ελέγχοντας την προφορά, την ένταση, το ρυθμό και τον τόνο της φωνής. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Voice Browser.

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για τα Namespaces 1.1 στην XML

3 Απριλίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του XML Core εξέδωσε δύο υπό διαμόρφωση Προσχέδια για το Namespaces στην XML 1.1 και για τις Απαιτήσεις των Namespaces στην XML 1.1. Η έκδοση 1.1 ενσωματώνει τις διορθώσεις της έκδοσης 1.0 και παρέχει ένα μηχανισμό τερματισμού δήλωσης προθεμάτων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της XML.

Παρουσιάσεις της Ομάδας του W3C το μήνα Απρίλιο

1 Απριλίου 2002

Υπάρχουν διαθέσιμες παλαιότερες ομιλίες και παρουσιάσεις της Ομάδας του W3C καθώς και το πρόγραμμα των προσεχών παρουσιάσεων και ομιλιών του W3C.

Ανακοινώθηκαν οι Πρώιμες Εγγραφές για το Συνέδριο του SVG Open / Carto.net

1 Απριλίου 2002

Είναι πλέον διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.svgopen.org/ το πρόγραμμα και οι φόρμες ηλεκτρονικής εγγραφής για το πρώτο διεθνές συνέδριο για κατασκευαστές λογισμικού για SVG, το οποίο συνδιοργανώνεται από το ETH Zurich, το W3C και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Παρακαλώ σημειώστε ότι η τελευταία προθεσμία για την πρώιμη εγγραφή στο συνέδριο είναι η Τρίτη 30 Απριλίου. Το SVG Open είναι μία πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, παραδειγμάτων και υλοποιήσεων για τους κατασκευαστές λογισμικού για Scalable Vector Graphics (SVG). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 - 17 Ιουλίου, ενώ θα υπάρχουν 6 επιπλέον workshops την Πέμπτη 18 Ιουλίου.

To W3C Εγκαινιάζει Υπηρεσίες Αναζήτησης σε Λίστες Ενημέρωσης

1 Απριλίου 2002

Το World Wide Web Consortium είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη Υπηρεσιών Αναζήτησης στις Λίστες Ενημέρωσης του W3C. O Olivier Thereaux, μέλος της υπεύθυνης Ομάδας για τα συστήματα του W3C, υλοποίησε τις υπηρεσίες αυτές με βάση τη μηχανή αναζήτησης κειμένου Namazu. Το W3C διατηρεί εκατοντάδες λίστες ενημέρωσης, εκ των οποίων οι 170 είναι διαθέσιμες για το κοινό. H αναζήτηση κειμένων είναι πλέον διαθέσιμη και τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για το DOM Level 3 XPath για Τελικό Σχολιασμό

28 Μαρτίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του DOM εξέδωσε για τελικό σχολιασμό το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για το Document Object Model (DOM) Level 3 XPath. Το προσχέδιο αυτό παρέχει την λειτουργικότητα για την πρόσβαση σε ένα "DOM tree" με τη χρήση του XPath 1.0. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι την 1η Μαΐου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του DOM του W3C.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τη Σημασιολογία του XQuery 1.0

26 Mαρτίου 2002

Εκδόθηκε ένα υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για την Σημασιολογία του XQuery 1.0 (XQuery 1.0 Formal Semantics). Η XQuery είναι μια μεταγλώσσα η οποία σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την επιστροφή πληροφορίας στους χρήστες ή στους πράκτορες λογισμικού. Είναι εφαρμόσιμη σε δεδομένα τύπου XML από αρχεία έως βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης και αποθηκευτές αντικειμένων. Η Xquery ορίζεται από κοινού από την Ομάδα Εργασίας του XML Query, μέρος της Δραστηριότητας της XML και από την Ομάδα Εργασίας του XSL, μέρος της Δραστηριότητας του Style.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για το Συντακτικό των RDF/XML

25 Μαρτίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του RDF Core εξέδωσε μία αναθεωρημένη έκδοση του υπό διαμόρφωση προσχεδίου για το RDF/XML Syntax Specification (Revised). Το κείμενο αυτό, παρέχοντας μία νέου είδους υποστήριξη στη XML, ενημερώνει τη γραμματική του Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification σχετικά με όρους που αναφέρονται στο XML Infoseet και RDF Model Theory. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Semantic Web Activity.

Ανακοινώθηκε το W3C Track για το Συνέδριο WWW2002

21 Μαρτίου 2002

Ανακοινώθηκε το W3C Track στα πλαίσια του Eleventh International World Wide Web Conference (WWW2002) στη Χονολουλού της Χαβάης των ΗΠΑ. Στο συνέδριο αυτό το W3C θα παρουσιάσει το τριήμερο 8-10 Μαϊου τα επιτεύγματα και τις προσδοκίες του σχετικά με: υπηρεσίες στο Web, το Semantic Web, την XML, τα Document Formats, το Cool Web, Καθολική Πρόσβαση, Device Independence, τον Amaya και ένα "Town Meeting". Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις παρουσιάσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του W3C Track. Οι προ-εγγραφές για το συνέδριο έχουν ξεκινήσει.

Εκδόθηκε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τον Οδηγό του RDF

21 Μαρτίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του RDF Core εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο για το κοινό υπό διαμόρφωση προσχέδιο του RDF Primer. Το Resource Description Framework (RDF) είναι μία γενικού σκοπού μεταγλώσσα για απεικόνιση πληροφορίας στο Web. Αυτός ο εισαγωγικός οδηγός παρέχει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του RDF σε εφαρμογές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Semantic Web του W3C.

Εκδόθηκαν υπό διαμόρφωση Προσχέδια για το XML Key Management

18 Μαρτίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του XKMS του W3C, εξέδωσε τρία υπό διαμόρφωση Προσχέδια. Το XML Key Management Specification (XKMS 2.0) στο οποίο καθορίζονται τα πρωτόκολλα για τη διανομή και εγγραφή των δημοσίων κλειδιών τα οποία χρησιμοποιούνται στο XML Signature και XML Encryption. Το XML Key Management (2.0) Requirements, το οποίο θα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας μέχρι τις 15 Απριλίου, στο οποίο καθορίζονται οι σχεδιαστικές αρχές και η εμβέλεια. Τέλος το X-BULK το οποίο επιτρέπει μαζικές εγγραφές (bulk registration) και είναι απαραίτητο για συστήματα όπως αυτά που κάνουν διαχείριση "έξυπνων" καρτών (smart card). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του XKMS.

To W3C Φιλοξενεί τη Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής και όλων των Ομάδων Εργασίας

15 Μαρτίου 2002

Το W3C πραγματοποίησε τη δεύτερη ετήσια Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας την εβδομάδα από 25 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου στις Cannes Mandelieu στη Γαλλία. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 20 συναντήσεις Ομάδων Εργασίας και Ομάδων Ενδιαφέροντος του W3C. Στο μέσο της εμβδομάδος περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την ολοήμερη δημόσια παρουσίαση. Έχουν εκδοθεί πρακτικά. Εάν ο οργανισμός ή η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του W3C, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα για τα Προνόμια Συνδρομητών.

IsaViz - Ανακοινώθηκε ένα Visual Εργαλείο Συγγραφής για RDF

14 Μαρτίου 2002

Το Semantic Web Advanced Development Initiative του W3C ανακοίνωσε την έναρξη κυκλοφορίας της IsaViz, ενός visual περιβάλλοντος για την μέσω γραφημάτων αναπαράσταση και συγγραφή μοντέλων RDF. H IsaViz έχει μία 2.5D διεπαφή η οποία επιτρέπει την ομαλή μεγέθυνση και πλοήγηση. Επίσης υποστηρίζει RDF/XML, την εισαγωγή και εξαγωγή σε N-Triple, καθώς και την εξαγωγή σε SVG και PNG. Έχοντας υλοποιηθεί από τον Emanuel Pietriga για λογαριασμό του W3C και του XEROX Research Centre Europe, η IsaViz βασίζεται στη Visual Transformation Machine της Xerox, στη Jena της Hewlett-Packard, στη Graphviz της AT&T Research και στη Xerces του Αpache. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την IsaViz.

Εκδόθηκαν τα Συστατικά Εργαλεία της Τεχνικής Ημερίδας του W3C για τη Διανομή Περιεχομένου

12 Μαρτίου 2002

Είναι πλέον διαθέσιμα τα συστατικά εργαλεία της Τεχνικής Ημερίδας με θέμα τη Διανομή Περιεχομένου, η οποία πραγματοποιήθηκε από W3C και INRIA στις 4 και 5 Μαρτίου στη Sophia-Antipolis, Γαλλία. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες και ανέπτυξαν ένα οδηγό για την εργασία διανομής περιεχομένου στα πλαίσια της Δραστηριότητας Ανεξαρτητοποίησης από Συσκευές, ενός όρου που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες των μηχανισμών πρόσβασης των χρηστών στο Web

Εκδόθηκαν οι Απαιτήσεις για τη Γλώσσα Οντολογίας του Web

8 Μαρτίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας για την Οντολογία στο Web (Web Ontology Working Group) εξέδωσε ένα υπό διαμόρφωση Προσχέδιο για τις απαιτήσεις της Γλώσσας Οντολογίας του Web (OWL) 1.0. Διάφορα αυτοματοποιημένα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούν κοινά σύνολα όρων, τα οποία ονομάζονται οντολογίες, για να ισχυροποιήσουν υπηρεσίες όπως η ακριβής αναζήτηση στο Web, η διαχείριση γνώσης και οι έξυπνοι πράκτορες (agents) λογισμικού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του W3C Semantic Web Activity

Τα XML Encryption, Decryption Γίνονται Υποψήφιες Συστάσεις του W3C

4 Mαρτίου 2002

Το W3C είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναβάθμιση των XML Encryption Syntax and Processing και Decryption Transform σε Υποψήφιες Συστάσεις (Candidate Recommendations). Επίσης ένα συνοδευτικό κείμενο, το XML Encryption Requirements εκδόθηκε ως Νότα του W3C. Η Κρυπτογράφηση (Encryption) καθιστά εμπιστευτικά ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα για αποθήκευση ή μετάδοση. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 25 Απριλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Κρυπτογράφησης του W3C (XML Encryption Activity).

To W3C Επεκτείνεται με το Νέο Γραφείο του στην Κορέα

4 Μαρτίου 2002

Το World Wide Web Consortium είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημιουργία του W3C Korean Office. Το Γραφείο εδρεύει στο Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) στην πόλη Daejeon της Kορέας.Τα τοπικά Γραφεία του W3C βοηθούν στη δημοσιοποίηση και προώθηση του έργου του στις διάφορες γλώσσες, διευρύνουν τη γεωγραφική εξάπλωση του W3C και ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις διάφορες Δραστηριότητες του W3C.

Εκδόθηκε το Υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για την Πολιτική σε Θέματα Ευρεσιτεχνιών

26 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας για την Πολιτική σε Θέματα Ευρεσιτεχνιών ανταποκρινόμενη στα σχόλια του ευρύ κοινού, των Μελών του W3C, της Συμβουλευτικής Επιτροπής του W3C και της Κοινωνίας του Open Source/Free Software, εξέδωσε το υπό διαμόρφωση προσχέδιο για την Πολιτική Ευρεσιτεχνιών απαλλαγμένων από πνευματικά δικαιώματα. Στόχος είναι η παραγωγή Συστάσεων του W3C οι οποίες κατά βάση θα είναι απαλλαγμένες από πνευματικά δικαιώματα (RF). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο σχετικό δελτίο τύπου και στο συνοδευτικό υλικό.

Tα XML Inclusionς Γίνονται Υποψήφια Σύσταση του W3C

21 Φεβρουαρίου 2002

Η διεθνής κοινοπραξία του World Wide Web Consortium είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αναβάθμιση του XML Inclusions (XInclude) Έκδοση 1.0 σε Υποψήφια Σύσταση. Έχοντας παραχθεί από την Ομάδα Εργασίας του XML Core, το XInclude παρουσιάζει ένα γενικό μηχανισμό για την ενοποίηση XML κειμένων που περιέχουν στοιχεία, χαρακτηριστικά και παραπομπές URI. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Απριλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του XML του W3C.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για το CCXML

21 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του Voice Browser του W3C εξέδωσε για το κοινό το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του Voice Browser Call Control: CCXML Έκδοση 1.0. Το CCXML (Call Control eXtensible Markup Language) παρέχει υποστήριξη τηλεφωνικών κλήσεων για VoiceXML, καθώς και άλλα συστήματα διαλόγου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του Voice Browser.

Εκδόθηκε υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για το Character Model

20 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του W3C για τη Διεθνοποίηση εξέδωσε μία πρώτη προσέγγιση ενός υπό διαμόρφωση προσχεδίου του Character Model for the World Wide Web 1.0, στο οποίο καταγράφεται η έως τώρα δουλειά. Αυτό το κείμενο παρέχει του συγγραφείς των προδιαγραφών, τους κατασκευαστές λογισμικού και τους αναλυτές συστημάτων για την ύπαρξη κοινής αναφοράς σε σχέση με τη διακίνηση των εγγράφων. Σχετικά σχόλια μπορούν να γίνουν μετά την ανακοίνωση της δεύτερης διαβούλευσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εργασία στα πλαίσια της Διεθνοποίησης.

Λειτουργική Μονάδα CSS3: Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για Λίστες

20 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS εξέδωσε το πρώτο διαθέσιμο για το κοινό προσχέδιο του CSS3 module: Lists. Αυτά τα στοιχεία των CSS (Cascading Style Sheets) Επιπέδου 3 περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρουσιάζονται οι λίστες και προσφέρει εμπλουτισμένο στυλ για επισήμανση επιλογών από λίστες. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CCS.

Εκδόθηκαν τρία υπό διαμόρφωση Προσχέδια για το CSS3

19 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του CSS εξέδωσε τρία υπό διαμόρφωση Προσχέδια: Backgrounds, Cascading and Inheritance και Color. Καθένα από αυτά είναι στοιχείο του Cascading Style Sheets (CSS) Επιπέδου 3, μίας μεταγλώσσας η οποία χρησιμοποιείται για την αποτύπωση δομημένων εγγράφων όπως ΗTML και XML στην οθόνη καθώς και στον προφορικό και γραπτό λόγο. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του CSS.

Εκδόθηκε Unicode για την XML και άλλες Markup Μεταγλώσσες

18 Φεβρουαρίου 2002

Μία αναθεωρημένη έκδοση του Unicode in XML and other Markup Languages δόθηκε ως Τεχνικό Κείμενο του Unicode και ως Νότα του W3C. Αυτές οι οδηγίες καλύπτουν το εύρος του Unicode με τη χρήση markup μεταγλωσσών όπως η XML και εκδόθηκαν από κοινού με ευθύνη της Τεχνικής Επιτροπής για το Unicode και της Ομάδας Εργασίας και Ομάδας Ενδιαφέροντος για τη Διεθνοποίηση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Διεθνοποίησης του W3C (W3C Internationalization Activity).

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για το SVG για Τελικό Σχολιασμό

15 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του SVG εξέδωσε δύο υπό διαμόρφωση Προσχέδια για τελικό σχολιασμό. Το Scalable Vector Graphics (SVG) Έκδοση 1.1 είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας SVG το οποίο περιέχει στοιχεία-ρουτίνες για την κατασκευή "προφίλ". Τα Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic προσδιορίζουν το μεν SVG Tiny τον αυστηρά περιορισμένο χώρο των κινητών συσκευών και το SVG Basic για τις κινητές συσκευές υψηλότερου επιπέδου. Το SVG παράγει εύχρηστα, δυναμικά και επαναχρησιμοποιήσιμα ανυσματικά γραφικά, κείμενο και εικόνες για το Web σε XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Μαρτίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του SVG.

To W3C Εγκαινιάζει Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης

14 Φεβρουαρίου 2002

To W3C είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει τη δημιουργία της Δραστηριότητας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Activity). Με την ανάπτυξη προδιαγραφών για συγχρονισμό πολλαπλών οντοτήτων και συσκευών, η νέα αυτή Δραστηριότητα προεκτείνει την έννοια της διεπαφής χρήσης του Web. Περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στη κύρια σελίδα της Δραστηριότητας της Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης.

Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο για το Θεωρητικό Μοντέλο του RDF

14 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας του RDF (RTF Core Working Group) εξέδωσε ένα αναθεωρημένο Προσχέδιο για το Θεωρητικό Μοντέλο του RDF (RDF Model Theory). Στο κείμενο αυτό ορίζεται σημειολογικά η θεωρία των RDF και RDFS, ενώ διευκρινίζονται οι έννοιες που αφορούν τις συνέπειες και συμπεράσματα για το RDF. Περισσότερα για το θέμα μπορείτε να βρείτε στην κύρια σελίδα του RDF, διαβάζοντας για τη Δραστηριότητα του W3C Semantic Web Activity.

Το Exclusive XML Canonicalization Προάγεται σε Υποψήφια Σύσταση (Recommendation)

14 Φεβρουαρίου 2002

To W3C είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει την προαγωγή του Exclusive XML Canonicalization ως Υποψήφιας Σύστασης. Η προδιαγραφή αυτή, έχοντας παραχθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του IETF και της Ομάδας Εργασίας του XML Signature του W3C, παρέχει μεθόδους που αποκλείουν προγενέστερο περιεχόμενο από την κανονικοποιημένη μορφή του υποσυνόλου ενός κειμένου XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 16 Απριλίου. Μπορείτε δείτε το σχετικό κείμενο διαλειτουργικότητας, ενώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της Ψηφιακής Υπογραφής μέσω XML (XML Digital Signature Activity).

To XML-Signature γίνεται Σύσταση (Recommendation) του W3C

14 Φεβρουαρίου 2002

Η διεθνής κοινοπραξία του World Wide Web Consortium εξέδωσε σήμερα το XML-Signature Syntax and Processing ως Σύσταση του W3C. Η Σύσταση αυτή, έχοντας παραχθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του IETF και της Ομάδας Εργασίας του XML Signature του W3C, παρέχει υπηρεσίες ακεραιότητας, πιστοποίησης μηνύματος και υπογραφής. Περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό δελτίο τύπου και στις πιστοποιήσεις.

Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια για το DOM Level 3

8 Φεβρουαρίου 2002

H Ομάδα Εργασίας του Document Object Model (DOM) εξέδωσε δύο αναθεωρημένα προσχέδια. Το DOM Level 3 XPath παρέχει την λειτουργικότητα για την πρόσβαση σε ένα "DOM tree" με χρήση του XPath 1.0. Το DOM Level 3 Events είναι μία διεπαφή που επιτρέπει σε προγράμματα και σενάρια (scripts) να ενημερώνουν με δυναμικό τρόπο το περιεχόμενο, τη δομή και τη μορφολογία των κειμένων τους. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στο W3C DOM Activity.

To Πλαίσιο Δράσης Ποιότητας και Αξιοπιστίας (QA Framework) Εκδίδει Δημόσια τα Πρώτα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια

4 Φεβρουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας Ποιότητας και Αξιοπιστίας (QA Working Group) παρουσίασε το πρώτο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο (Working Draft) του Πλαισίου Δράσης Ποιότητας και Αξιοπιστίας ( QA Framework): Εισαγωγή. Το προσχέδιο αυτό παρουσιάζει τους στόχους και τη δομή όλου του Πλαισίου Δράσης Ποιότητας και Αξιοπιστίας του W3C και περιλαμβάνει την πρώτη έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών Διαδικασιών & Λειτουργίας (Process & Operational Guidelines) με στόχο την προβολή και διάχυση των πρακτικών ποιότητας των διαφόρων Ομάδων του W3C. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Για πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της Ομάδας Εργασίας QA (QA Working Group home page)

Εκδόθηκε το XHTML+SMIL Profile

31 Ιανουαρίου 2002

Η Ομάδα Εργασίας SYMM του W3C εξέδωσε το XHTML+SMIL Profile ως Διακοίνωση του W3C, ενοποιώντας ένα υποσύνολο των προδιαγραφών του SMIL 2.0 με την XHTML. Το Profile περιλαμβάνει Στοιχεία-Ρουτίνες για απεικόνιση κίνησηs (animation), για έλεγχο περιεχομένου, για αντικείμενα πολυμέσων, για συγχρονισμό και χειρισμό χρόνου, καθώς και για εφέ μετάβασης. Διαβάστε περισσότερα για το W3C Synchronized Multimedia Activity.

To W3C Εγκαινιάζει Δραστηριότητα Υπηρεσιών για το Web

25 Ιανουαρίου 2002

Το W3C βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει τη δημιουργία της Δραστηριότητας Υπηρεσιών για το Web. H συγκρότησης της νέας αυτής Δραστηριότητας, η οποία συντάσσεται με τη δουλειά στα πλαίσια της πρώην Δραστηριότητας XML Protocol του W3C, αρχικά απαρτίζεται από τρεις Ομάδες Εργασίας, μία Ομάδα Συντονισμού και θα αναπτύξει ένα σύνολο διεπαφών για την επικοινωνία εφαρμογών μεταξύ τους στο Web. Έχοντας ως αποστολή τη δημιουργία τριών Συστάσεων (Recommendations), το έργο στα πλαίσια της Δραστηριότητας αυτής θα διεξάγεται δημόσια. Περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στη δήλωση του Web Services Activity.